Sunday, 30 September 2012

KEPUTUSAN PRU 2004 DUN PERAK DR
YAB DATO' SERI DR ZAMBRY DIKELILINGI OLEH MEREKA
AKU SEKADAR MEMERHATIKAN SAHAJAKITA CUBA SEMAK KEPUTUSAN PRU 2004 DAN 2008
SEBAGAI RENUNGAN BERSAMA    


BAGAIMANA PULA PRU 13?


Wednesday, 26 September 2012

BUDAK SEKOR NI HINA (DILUCAHKAN) ALLAH DAN NABI MUHAMMAD (SAW) ..... BERANI SANGAT NAMPAKNYA?
INI DIA ORANGNYA


TAK ADA BENDA LAIN KER YANG NAK DITULIS?

Komen PENGHINAAN INI ditulis pada Friday lalu iaitu 14 Sept 2012, pukul 0.05.Beliau cuba menafikannya sebentar tadi ...
Petikan di bawah : Mari kita rujuk SAMA ADA DIA MELAYARI FBNYA ATAU TIDAK?


Takkan dia TAK PERASAN apabila dia membuka/melayari FBnya pada 22 Sept 2012 dan MONDAY lalu (ENJOY THE MUSIC)?.

KENAPA APABILA ORANG DAH HEBOH BARU DIA KELUAR STATEMENT
" I AM SORRY"
KIRA-KIRA BEBERAPA JAM YANG LALU.SAYA PAPARKAN LAGI SEKALI
PETIKANNYA ..... BOLEH PAKAI KER?


KITA LIHAT LAGI PANDANGAN DIA TERHADAP ISLAM


AKU TAK MAHU CAKAP LEBIH-LEBIH ...
TAPI KENALAH FAHAM BAHAWA
"DI MANA BUMI DIPIJAK ... DI SITULAH LANGIT DIJUNJUNG"
DAN
KITA PERLULAH BERINGAT DAN SALING MENGINGATI BAHAWA .... BAHAYA MENYENTUH ISU SEBEGINI.

HUBAYA-HUBAYA


Thursday, 20 September 2012

3 GELOMBANG DALAM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA. APA DIA?Mungkin ramai yang tak berkesempatan nak baca atau TAK MAHU AMBIL TAU.

Oleh itu, dipaparkan 3 GELOMBANG berkenaan untuk makluman.

BACALAH .....

SEKIAN, ADANYA.PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025 : CONTOH PROGRAM DI SEMUA PERINGKATMARI KITA TENGOK ...
SIAPA YANG KENA?


Berapa ramai Warga Pendidik di semua peringkat (Kementerian, Jabatan, PPD dan Sekolah) mengetahui program-program di bawah ini.


TAHNIAH JIKA ANDA 
MENGENALPASTI SEPENUHNYA
LEBIH DARI SEPARUH

JIKA TIDAK

ADAKAH LAYAK ANDA DIGELAR
"PENDIDIK"

WALLAHHUALAM

SALINAN (DOWNLOAD) : PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025


MAAF ...
(PAPARAN KURANG MEMUASKAN)


YAB PERDANA MENTERI


YAB TIMBALAN PERDANA MENTERI
mrkp MENTERI PELAJARAN
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Foreword
1

Pelan
Pembangunan
Pendidikan
Malaysia
2013 - 2025

CHAPTER 1
context and
aPpprarkoaatcah
6 INOVASI Pendidikan ialah penyumbang utama
pembangunan modal sosial dan ekonomi
negara. Pendidikan juga merupakan
pencetus kreativiti dan penjana inovasi
yang melengkapkan generasi muda
dengan kemahiran yang diperlukan
untuk bersaing dalam pasaran kerja,
dan menjadi pengupaya perkembangan
ekonomi keseluruhannya. Sehubungan
dengan itu, kerajaan perlu memastikan
sistem pendidikan negara berfungsi secara
berkesan untuk menjayakan Model Baru
Ekonomi, Program Transformasi Ekonomi
dan Program Transformasi Kerajaan yang
menjadi asas perkembangan ekonomi negara
dalam persaingan ekonomi global.
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Foreword
7 INOVASISistem pendidikan kita merupakan tunjang pembangunan negara.
Sistem ini telah menyediakan ilmu pengetahuan dan kemahiran
kepada generasi kini dan generasi sebelumnya bagi memacu
pertumbuhan ekonomi dan memakmurkan negara.
Sesungguhnya, kejayaan sistem pendidikan adalah hasil
kegigihan dan dedikasi para guru, pengetua, pentadbir,
pegawai dan kakitangan sokongan yang menjadi teras kekuatan
Kementerian Pelajaran sejak dahulu hingga kini. Bakti yang
telah dicurahkan oleh mereka tidak dapat disangkal oleh manamana
pihak. Dalam tempoh lebih 55 tahun negara mencapai
kemerdekaan misalnya, kita menyaksikan peningkatan yang
ketara akses pelbagai peringkat pendidikan. Negara boleh
berbangga dengan kejayaan kita menyediakan pendidikan rendah
dan menengah rendah yang telah mencapai tahap hampir sejagat.
Kejayaan negara menyediakan peluang pendidikan dalam tempoh
yang singkat selepas merdeka telah diakui dan diiktiraf oleh
pertubuhan antarabangsa, seperti UNESCO dan Bank Dunia.
Dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran
persaingan global yang semakin sengit, kita tidak boleh lalai. Oleh
itu, Malaysia perlu melaksanakan perubahan besar terhadap
keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan
pencapaian semua murid. Tidak dinafikan bahawa proses
pelaksanaan transformasi pendidikan memerlukan pendekatan
dan strategi baharu agar setiap murid mampu memiliki dan
menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
Oleh yang demikian, transformasi pendidikan bukan sekadar
menambah bilangan kakitangan dan kemudahan, malah perlu
menjurus kepada usaha untuk memahami dan menambah baik
dinamik proses pengajaran dan pembelajaran.
Dalam usaha mencapai hasrat tersebut, kerajaan mengambil
langkah menggubal Pelan Pembangunan Pendidikan. Pelan ini
menyediakan kerangka pembangunan yang menyeluruh untuk
menzahirkan transformasi sistem pendidikan secara pantas
dan mapan sehingga tahun 2025. Bersandarkan inisiatif yang
telah diperkenalkan bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara,
pelan pembangunan ini menggariskan perubahan besar yang
kita hasratkan. Antara lain, perubahan yang dimaksudkan
merangkum aspek pendekatan pembelajaran murid, kaedah
pemilihan guru, latihan guru, penyediaan ganjaran kepada
guru dan pemimpin sekolah, dan pendekatan pengoperasian
Kementerian. Pelan ini dengan jelas menggambarkan faktor
penambahbaikan penting bagi setiap langkah dalam perjalanan
transformasi yang bakal dilalui.
Kesemua matlamat ini melambangkan cita-cita kita yang
tinggi. Namun, saya yakin kita berupaya mencapainya. Hal ini
termasuklah memastikan enrolmen sejagat pada pelbagai peringkat
pendidikan, iaitu daripada prasekolah hingga menengah atas
dalam tempoh 10 tahun akan datang, mengurangkan separuh
jurang pencapaian antara kelompok kaya dengan miskin, bandar
dengan luar bandar, dan antara negeri dalam tempoh yang
sama, meningkatkan kedudukan pencapaian negara daripada
kelompok sepertiga terbawah kepada kelompok sepertiga teratas
dalam kalangan negara yang menyertai pentaksiran peringkat
antarabangsa, seperti PISA dan TIMSS, dalam tempoh l5 tahun
akan datang, dan membina sistem pendidikan yang mengasuh
kanak-kanak untuk menghargai keunikan identiti sebagai
warganegara Malaysia. Secara keseluruhannya, hasrat ini mesti
dicapai melalui pengagihan sumber yang terancang dan teliti,
dan seterusnya memastikan setiap ringgit dibelanjakan untuk
meningkatkan keberhasilan dan kemenjadian murid.
Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada Kementerian Pelajaran dan semua pihak yang
menyumbang kepada pembinaan Pelan Pembangunan Pendidikan
ini. Saya akui bahawa bukanlah mudah untuk melaksanakan
transformasi sistem pendidikan, dan kita bakal berdepan dengan
pelbagai cabaran sepanjang tempoh pelaksanaannya.
Tetapi percayalah, bukan sahaja kerajaan dan Kementerian
Pelajaran yang komited untuk mencapai kesemua matlamat ini,
malah saya secara peribadi juga komited. Dengan berganding bahu
bersama-sama rakyat, saya amat yakin bahawa kita akan terus
tabah dan dapat memastikan setiap matlamat berjaya dicapai.
Daripada ibu bapa, anggota masyarakat sehinggalah sektor swasta,
kita semua mempunyai peranan dalam meningkatkan kualiti sistem
pendidikan negara yang akan membantu menyemai benih kejayaan
anak kita, yang dapat kita laksanakan dengan bangganya.
Insya Allah, marilah kita harungi perjalanan yang menguja,
mencabar dan amat penting ini secara bersama, sebagai satu
bangsa.
YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak
Perdana Menteri Malaysia
8 KUALITI Kerajaan komited melaksanakan transformasi
sistem pendidikan negara untuk tempoh 15
tahun akan datang. Transformasi pendidikan
ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di
negara kita dengan segala kemahiran baharu
yang diperlukan oleh mereka untuk merebut
peluang dan menangani cabaran abad ke-21.
Dalam usaha kita untuk bersaing dengan negara
termaju di dunia, sistem pendidikan kita perlu
berupaya melahirkan generasi muda yang
berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis
dan kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan
yang mantap dan berupaya berkomunikasi
dengan berkesan pada peringkat global. Tidak
kurang pentingnya, setiap murid di negara
kita perlu diterapkan dengan nilai, etika dan
rasa tanggungjawab sebagai warganegara,
agar mereka dapat membuat pilihan yang tepat
untuk diri mereka, keluarga dan negara, serta
berupaya mengharungi dan mengatasi cabaran
masa depan.
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Foreword
9 KUALITI Untuk menghasilkan anjakan pencapaian seperti yang dihasratkan,
kita perlu bersandarkan kemajuan yang telah dizahirkan dalam
keseluruhan sistem, menyebarluaskan manfaat kemajuan tersebut
secara lebih menyeluruh, terutamanya kepada kumpulan murid
yang terpinggir, dan membantu semua murid mencapai kejayaan.
Kementerian Pelajaran akan menggembeleng segala sumber untuk
melakukan perubahan dengan cara yang berbeza terhadap perkara
yang paling penting, iaitu kemenjadian murid. Strategi Kementerian
adalah memberikan keutamaan kepada kualiti pengajaran dan
pembelajaran, akses kepada maklumat yang boleh dipercayai dan
bermakna, kebertanggungjawaban dan ketelusan, serta persekitaran
dan infrastruktur pembelajaran yang sesuai.
Kementerian akan memastikan semua kanak-kanak yang memasuki
alam persekolahan berpeluang mengikuti pendidikan awal,
tanpa mengira status sosioekonomi mereka. Kita komited untuk
meningkatkan jumlah dan kepelbagaian institusi pendidikan
prasekolah demi menjamin penyertaan meluas semua kanak-kanak,
sekali gus meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak di
seluruh negara.
Kualiti pengajaran merupakan wahana paling berkesan untuk
mentransformasikan pendidikan rendah dan menengah, dan
selanjutnya meningkatkan keberhasilan murid. Kementerian
beriltizam untuk meningkatkan kualiti pengajaran di sekolah dengan
memperkukuh amalan terbaik sedia ada, dan memberikan ganjaran
kepada guru berkualiti dalam bentuk laluan kerjaya yang lebih baik
untuk mereka. Laluan ini mestilah menyokong pembangunan kerjaya
guru yang melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di
sekolah.
Oleh itu, Kementerian juga akan menyemak semula kurikulum
pendidikan untuk menerap dan membangunkan kemahiran abad
ke-21, seperti berfikiran kritis dan kreatif, serta menggalakkan
perkembangan sahsiah murid yang holistik dan seimbang.
Kecemerlangan kepimpinan profesional merupakan faktor kedua
yang mampu meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.
Sehubungan dengan itu, usaha akan dilakukan untuk memperkasa
kepimpinan sekolah menerusi pemantapan kaedah pemilihan,
latihan persediaan dan program pementoran sokongan.
Kementerian turut menetapkan matlamat menyediakan pelbagai
bantuan dan sokongan kepada setiap sekolah, khusus mengikut
konteks dan keperluan yang berbeza, misalnya membaiki
infrastruktur sekolah, terutama di Sabah dan Sarawak untuk
menyokong pembelajaran murid. Langkah ini akan memastikan
setiap sekolah menerima pelbagai bentuk sokongan yang diperlukan.
Sementara itu, sekolah berprestasi tinggi berpeluang mendapat
autonomi dalam membuat keputusan mengurus sekolah agar dapat
meningkatkan pencapaian secara berterusan mengikut kemampuan
masing-masing.
Langkah mewujudkan jalinan kerjasama perlu pada setiap keadaan.
Sehubungan dengan itu, Kementerian memberikan tumpuan kepada
usaha menyediakan peluang yang luas untuk generasi muda Malaysia
menguasai pelbagai keupayaan, bakat dan minat masing-masing.
Sebagai contoh, memperkasa laluan untuk pendidikan vokasional
dengan menyediakan kemahiran praktikal yang diperlukan dalam
bidang keusahawanan dan bidang lain yang menuntut kepakaran
khusus. Kementerian juga akan terus menyediakan peluang dan
laluan terbaik untuk murid sekolah agama, sukan, seni dan laluan
pendidikan lain.
Dalam usaha melaksanakan transformasi sebesar ini, Kementerian
memainkan peranan utama memimpin, menerajui dan menjalin
kerjasama dengan semua sektor yang menyediakan perkhidmatan
pendidikan dan pihak berkepentingan untuk melonjakkan
pencapaian murid. Saya menghargai dan menyanjung tinggi semua
warga kerja Kementerian yang berkhidmat dengan dedikasi dan gigih
serta berusaha secara berterusan untuk meningkatkan pencapaian
pendidikan dan menjaga kebajikan murid kita.
Sepanjang proses pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan ini,
Kementerian akan sentiasa memaklumkan kemajuan pelaksanaan
dan perjalanan pelan transformasi ini kepada semua rakyat. Untuk
memantapkan dan memastikan segala inisiatif dalam pelan ini
dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, Kementerian
akan mewujudkan Unit Pelaksanaan Transformasi Pendidikan
(EDU) untuk menyokong pelaksanaan program transformasi ini.
Kementerian juga akan berkongsi kemajuan transformasi menerusi
laporan tahunan yang memberikan tumpuan kepada pencapaian
dan jurang yang masih wujud, dengan tindakan pemulihan untuk
memastikan peningkatan secara berterusan setiap inisiatif
transformasi.
Bagi pihak Kementerian Pelajaran, kami komited untuk
merealisasikan wawasan Pelan Pembangunan Pendidikan ini dan
akan melakukan yang terbaik untuk menyokong pelaksanaannya.
Demi kesejahteraan anak Malaysia, kami boleh melakukan sesuatu
yang lebih baik, dan kami pasti akan melakukannya.
YAB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin
Timbalan Perdana Menteri
Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia
10
KEBERHASILAN Kementerian Pelajaran kekal komited untuk
meningkatkan pencapaian setiap murid
dalam sistem pendidikan kebangsaan.
Keutamaan diberikan ke arah meningkatkan
akses dan kualiti pendidikan kepada semua
murid. Kelangsungan daripada perkara ini
menyumbang kepada perubahan yang bermakna
kepada kualiti kehidupan rakyat Malaysia.
Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
menggariskan hala tuju dasar jangka panjang
bagi merealisasikan perubahan ini. Hal ini
mampu dilaksanakan melalui artikulasi yang
jelas dan inisiatif mengikut bidang keutamaan ke
arah memastikan pulangan atas pelaburan yang
optimum dalam bentuk keberhasilan murid.
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Foreword
11
KEBERHASILAN Keutamaan dalam transformasi pendidikan ini
adalah memastikan wujud keselarasan antara
penggubalan dasar dan pelaksanaan program
pendidikan merentas rantaian nilai pendidikan.
Keutamaan kedua ialah meningkatkan produktiviti
sumber dengan memperkukuh hubungan antara
pencapaian hasil yang diinginkan dengan kecekapan
pengagihan sumber serta kecekapan pelaksanaan dan
penilaian program dan projek yang bersesuaian.
Kepimpinan, bimbingan, dan sokongan daripada
pihak Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat
Pelajaran Daerah dan sekolah berperanan besar
ke arah menyumbang kepada pencapaian aspirasi
tersebut. Keperluan untuk memenuhi peranan
penting ini menuntut satu bentuk transformasi
kepada struktur organisasi dan operasi Kementerian
yang bersifat responsif, telus dan berfokuskan
keberhasilan. Kebolehan dan keupayaan personel
di peringkat negeri dan daerah perlu dipertingkat.
Autonomi yang lebih luas dan kebertanggungjawaban
yang seimbang akan diperturunkan kepada JPN
dan PPD bagi mengupayakan keluwesan dalam
menyampaikan penyelesaian sesuai dengan konteks
dan keperluan setempat murid. Hal ini turut
memerlukan jaringan yang konstruktif bersama
pihak berkepentingan utama merentas semua agensi
kerajaan, ibu bapa, kumpulan komuniti dan sektor
swasta.
Pada ruangan ini, saya dengan penuh keikhlasan
menyampaikan penghargaan kepada pegawai
Kementerian seluruh negara yang bekerja dengan
penuh gigih dan dedikasi dalam mendidik generasi
kanak-kanak Malaysia dalam pelbagai bentuk situasi
dan keadaan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran
yang perlu ditempuh, saya yakin dengan semangat
kerja berpasukan kita mampu menyempurnakan
matlamat yang dikongsikan iaitu menyediakan
sistem pendidikan berkualiti dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai untuk menjadikan warga rakyat
Malaysia yang berjaya dalam abad ke-21.
Y.Bhg. Dato’ Dr. Rosli bin Mohamed
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajaran Malaysia
12 INKLUSIF Pendidikan merupakan perkara utama yang
berupaya mempengaruhi pembangunan
diri individu dan menyediakan pelbagai
peluang dalam mencorakkan kehidupan masa
depan. Pendidikan juga mendasari proses
pembangunan modal insan yang berinovatif
dan berkemahiran tinggi yang merupakan
faktor kritikal bagi menyokong pertumbuhan
sosial, budaya dan ekonomi sesebuah negara.
Komitmen dan usaha mempertingkat kualiti
pendidikan merupakan sebahagian daripada
pelaburan utama Kementerian ke arah
menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia
pada masa depan. Sehubungan itu, pelbagai
inisiatif telah dilaksanakan bagi mengenal pasti
cabaran dan jurang dalam sistem pendidikan
kebangsaan, dan seterusnya merangka kaedah
penyelesaian terbaik bagi menanganinya.
Bersandarkan input ini, Kementerian telah
berjaya menghasilkan Pelan Pembangunan
Pendidikan 2013-2025 yang menggariskan
strategi dan inisiatif bagi mengupayakan
peningkatan kualiti sistem pendidikan
kebangsaan.
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Foreword
13 INKLUSIFPelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
dibangunkan dengan mengambil kira analisis, temu
bual, tinjauan dan kajian yang melibatkan panel pakar
pendidikan negara dan antarabangsa, selain turut
melibatkan pegawai di kementerian, guru, pemimpin
sekolah dan ibu bapa. Selain itu, pelaksanaan
beberapa siri Dialog Nasional Pendidikan Negara
yang dijalankan sejak awal tahun lalu telah berjaya
mengumpul input berupa pandangan, idea dan
maklum balas daripada hampir 12 ribu orang yang
mewakili kumpulan orang awam dan pelbagai pihak
berkepentingan.
Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 – 2025 bakal
mengupayakan pelaksanaan berkesan inisiatif yang
mendokong usaha transformasi sistem pendidikan
kebangsaan secara menyeluruh. Perancangan dan
inisiatif strategik disusun ke arah mewujudkan satu
sistem pendidikan yang menekankan kekuatan,
kecekapan, kualiti, kelestarian serta kejayaan yang
dapat dilihat dalam tempoh terdekat.
Sistem pendidikan di Malaysia menjelang tahun
2025 seharusnya berupaya mencapai penyertaan
menyeluruh pendidikan peringkat menengah,
menempatkan diri pada kedudukan kelompok
sepertiga terbaik dalam pentaksiran peringkat
antarabangsa, memastikan semua murid menikmati
peluang yang sama kepada pendidikan berkualiti
dan seterusnya menyemai identiti Nasional dalam
kalangan murid.
Strategi pelaksanaan dan sistem sokongan yang
mantap, merangkum sistem penyampaian yang
berkualiti dan kepimpinan yang cekap dan
berkesan adalah kritikal bagi merealisasikan usaha
peningkatan kemenjadian murid. Sebagai Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia, saya amat yakin
melalui sokongan semua pihak berkepentingan dalam
dan luar KPM, pelaksanaan Pelan Pembangunan
Pendidikan 2013-2025 akan merangsang dan
melestarikan usaha transformasi sistem pendidikan
Malaysia.
Y. Bhg. Tan Sri Abd. Ghafar bin Mahmud
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
BAB 3
PRESTASI SEMASA
PEMBELAJARAN MURID
BAB 4
VISI DAN ASPIRASI
BAB 2
BAB 1
KONTEKS DAN PENDEKATAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
isi kandungan
BAB 5
Guru dan Pemimpin Sekolah
BAB 6
TRANSFORMASI KEMENTERIAN
BAB 7
STRUKTUR SISTEM
BAB 8
PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
LAMPIRAN
BAB 3 PRESTASI SEMASA
AKSES KEPADA PENDIDIKAN 3-1
▪▪ Penyertaan hampir sejagat telah dicapai di peringkat rendah
dan menengah rendah
KUALITI PENDIDIKAN 3-5
▪▪ Prestasi murid dalam peperiksaan awam meningkat
▪▪ Prestasi Malaysia dalam TIMSS
▪▪ Prestasi Malaysia dalam PISA 2009+
▪▪ TIMSS dan PISA menunjukkan bahawa terdapat sekolah
berprestasi Baik dan Sangat Baik di Malaysia
▪▪ Peperiksaan awam dan pentaksiran antarabangsa menunjukkan
varians dalam standard
▪▪ Kadar tamat persekolahan
▪▪ Persepsi awam tentang kualiti keberhasilan pendidikan adalah
bercampur-campur
▪▪ Data sedia ada menunjukkan perkembangan holistik murid
sedang berlaku
EKUITI DALAM PENDIDIKAN 3-17
▪▪ Jurang pencapaian wujud antara negeri dan dalam negeri di seluruh
Malaysia
▪▪ Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar semakin
berkurangan
▪▪ Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dengan jenis
kebangsaan semakin berkurangan
▪▪ Isu prestasi rendah murid lelaki: jurang gender semakin melebar
▪▪ Status sosioekonomi berterusan memberi impak besar kepada
prestasi murid
▪▪ Jurang prestasi murid kekal antara sekolah awam dengan swasta
membina PERPADUAN MELALUI PENDIDIKAN 3-21
▪▪ Pelbagai pilihan persekolahan mewujudkan persekitaran etnik
yang homogen
▪▪ Kepelbagaian guru di sekolah
▪▪ Penaziran sekolah JNJK Tahap perpaduan berdasarkan penaziran
Memaksimumkan KECEKAPAN 3-24
▪▪ Perbelanjaan asas Malaysia yang tinggi berbanding negara yang setara
dengannya berdasarkan tiga pengukuran berbeza
▪▪ Perbelanjaan lebih tinggi telah diterjemahkan kepada keberhasilan murid
lebih baik dari segi akses, tetapi tidak semestinya dari segi kualiti
RINGKASAN EKSEKUTIF e-1
BAB 1 KONTEKS DAN PENDEKATAN
LATAR BELAKANG penyediaan PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN 1-2
OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 1-4
PENDEKATAN membangunkan PELAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 1-4
GAMBARAN KESELURUHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 1-7
BAB 2 VISI DAN ASPIRASI
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN 2-1
▪▪ Akses kepada kejayaan
▪▪ Kualiti standard antarabangsa yang tinggi
▪▪ Ekuiti untuk semua murid
▪▪ Memupuk perpaduan dalam kalangan murid
▪▪ Pelaksanaan berkecekapan tinggi
ASPIRASI MURID 2-5
▪▪ Pengetahuan
▪▪ Kemahiran Berfikir
▪▪ Kemahiran Memimpin
▪▪ Kemahiran Dwibahasa
▪▪ Etika dan Kerohanian
▪▪ Identiti Nasional
isi kandungan
BAB 4 PEMBELAJARAN MURID
KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN 4-1
▪▪ Kurikulum bertulis
▪▪ Kurikulum yang diajar
▪▪ Kurikulum untuk pentaksiran
▪▪ Pelan Tindakan: Pembentukan dan aplikasi kurikulum
dan pentaksiran abad ke-21
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penambahbaikan kurikulum
sedia ada dan persediaan untuk perubahan struktur
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020) dan
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Melaksanakan kurikulum
baharu dan kurikulum semak semula
BAHASA 4-7
▪▪ Pentaksiran kemahiran berbahasa di Malaysia
▪▪ Pelan Tindakan: Mewujudkan penguasaan bahasa secara meluas
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pengukuhan system sedia ada
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal perubahan struktur
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperluas perubahan struktur
KUMPULAN BERKEPERLUAN KHUSUS 4-12
▪▪ Sekolah kurang murid
▪▪ Kumpulan pribumi dan minoriti
▪▪ Pendidikan murid pintar cerdas
▪▪ Pendidikan khas
PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH 4-20
▪▪ Pelan Tindakan: Mempercepatkan peningkatan sekolah melalui daerah
dan negeri
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mentransformasi kepimpinan
negeri dan daerah
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan keluwesan
operasi untuk JPN, PPD dan sekolah
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Meluaskan hak membuat keputusan
BAB 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
GURU 5-2
▪▪ Demografi profesion keguruan
▪▪ Kualiti pengajaran
▪▪ Pemilihan guru
▪▪ Latihan praperkhidmatan dan pembangunan profesionalisme
berterusan
▪▪ Penempatan
▪▪ Persekitaran kerja
▪▪ Ganjaran dan pengurusan prestasi
▪▪ Pelan Tindakan: Mentransformasi profesion keguruan
menjadi profesion pilihan
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard
dan sistem sokongan
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Mengukuhkan kemajuan dan
laluan kerjaya
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas
PEMIMPIN SEKOLAH 5-13
▪▪ Pemilihan pengetua/guru besar
▪▪ Demografi kepimpinan sekolah
▪▪ Latihan dan pembangunan profesional
▪▪ Persekitaran kerja sedia ada
▪▪ Kemajuan kerjaya dan pengurusan prestasi
▪▪ Pelan Tindakan: Memastikan seorang pengetua berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard
pemilihan dan sistem sokongan
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memartabatkan profesion
keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan distributif
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas
1-5
BAB 6 TRANSFORMASI KEMENTERIAN
SISTEM PENYAMPAIAN 6-1
▪▪ Penilaian kedudukan semasa
▪▪ Pelan Tindakan: Merapatkan jurang pelaksanaan
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Menetapkan semula peranan
dan mengukuhkan JPN dan PPD
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan penstrukturan semula
Kementerian secara meluas
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperkukuh kekuatan organisasi
PRODUKTIVITI SUMBER 6-10
▪▪ Pelan Tindakan: Memaksimumkan keberhasilan murid untuk
setiap ringgit yang dibelanjakan
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mewajarkan kejayaan segera
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan kecekapan sistem
secara meluas
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan amalan terbaik
INFRASTRUKTUR SEKOLAH 6-14
▪▪ Pelan Tindakan: Mengguna pakai standard infrastruktur sekolah
seragam disesuaikan dengan keperluan setempat
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Memastikan infrastruktur asas
yang mempunyai standard baik untuk semua sekolah
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melengkapkan sekolah untuk
menyokong kurikulum yang dipertingkat dan penyampaian pedagogi
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mentakrif keperluan
infrastruktur masa depan
ICT dalam PENDIDIKAN 6-21
▪▪ Pelan Tindakan: Memanfaatkan ICT untuk pembelajaran
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mempertingkatkan asas ICT
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal inovasi dalam ICT
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan penggunaan
meluas sistem ICT yang inovatif
BAB 7 STRUKTUR SISTEM
FASA DAN TEMPOH PENDIDIKAN 7-1
▪▪ Fasa pendidikan
▪▪ Pendidikan prasekolah
▪▪ Pelan Tindakan: Penyelerasan dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Peluasan segera prasekolah dan
meningkatkan enrolmen pada semua peringkat pendidikan
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Pengukuhan kejayaan
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Pemastian akses sejagat
LALUAN PENDIDIKAN 7-7
▪▪ Laluan pendidikan dan pilihan kerjaya
▪▪ Pelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan yang pelbagai
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pergukuhan pendidikan vokasional
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peningkatan inisiatif
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memastikan laluan
pendidikan untuk semua
mempertingkat perpaduan di sekolah 7-16
▪▪ Struktur sistem semasa dikekalkan
▪▪ Keseragaman etnik dalam sistem pendidikan
▪▪ Pendidikan Sivik di Malaysia
▪▪ Sekolah Wawasan
▪▪ RIMUP: Integrasi melalui aktiviti kokurikulum
▪▪ Pelan Tindakan: Memperkukuhkan interaksi dan integrasi
di semua jenis sekolah
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penyediaan asas
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan intervensi
bagi memupuk perpaduan
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Penilaian semula pilihan sekolah
dan struktur sistem
SISTEM PEMBELAJARAN: IBU BAPA, MASYARAKAT
DAN SECTOR SWASTA 7-21
▪▪ Tahap pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan
▪▪ Pelan Tindakan: Anjakan ke arah sistem berfokuskan pembelajaran
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Sokongan kepada pelibatan
ibu bapa dan sektor swasta
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peluasan pelibatan ibu bapa
dan swasta
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menggalakkan pertambahan
inovasi sektor swasta
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Table of Contents
1-6
isi kandungan
BAB 8 PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
MENYUSUN LANGKAH PELAKSANAAN TRANSFORMASI 8-4
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan kecekapan sistem dengan
menyokong guru dan memberi tumpuan kepada kemahiran teras
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memacu peningkatan sistem
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menganjak ke arah kecemerlangan
dengan meningkatkan tadbir urus yang luwes
melaksanakan mekanisme penyampaian dengan kaedah
berbeza 8-10
▪▪ Mengukuhkan komitmen dan keupayaan kepimpinan
dalam Kementerian
▪▪ Mewujudkan satu unit kecil yang mempunyai kuasa untuk
memacu pelaksanaan Pelan Pendidikan
▪▪ Memperhebat pengurusan prestasi dalaman dan luaran
▪▪ Mendapat sokongan pegawai Kementerian dan pihak berkepentingan lain
MEmulakan perjalanan 8-11
▪▪ Persediaan untuk penghasilan Laporan Akhir Pelan Pembangunan
Pendidikan
▪▪ Perubahan dan dapatan awal
GLOSARI G-1
LAMPIRAN I:
sejarah ringkas pendidikan di malaysia a -1
LAMPIRAN II.
METODOLOGI A-6
LAMPIRAN III:
MAKLUM BALAS DIALOG NASIONAL PENDIDIKAN NEGARA A-15
LAMPIRAN IV:
SKALA SEJAGAT A-24
LAMPIRAN V:
SOALAN sampel daripada PISA 2009+ A-26
LAMPIRAN VI:
PELAN tindakan PENDIDIKAN A-38
LAMPIRAN VII:
INISIATIF PENDIDIKAN GTP 2.0 A-41

BAB 1
Konteks dan
Pendekatan
1-1
1. Konteks dan Pendekatan
Malaysia sedang berhadapan dengan cabaran yang getir dalam usaha
menyediakan sistem pendidikan berkualiti. Perkembangan sosiobudaya
yang sihat dan pembangunan ekonomi mapan bergantung pada keupayaan
menambah baik keberhasilan sistem pendidikan negara dengan cepat
dan berkesan, serta signifikan kepada keperluan negara. Rakyat Malaysia
juga menuntut supaya pelaksanaan inisiatif yang dirancang oleh Kerajaan
adalah tekal, berkesan dan berjaya memenuhi hasrat semua pihak. Oleh
yang demikian, adalah penting untuk mewujudkan kerjasama antara pihak
berkepentingan melibatkan murid, guru, pemimpin sekolah, pegawai
Kementerian serta pihak awam untuk menghadapi cabaran ini dengan
pendekatan dan strategi baharu yang lebih kreatif dan inovatif. Berdasarkan
penyelidikan dan penilaian yang mendalam dan menyeluruh terhadap sistem
pendidikan semasa di Malaysia, pelibatan awam, dan rundingan dengan
pelbagai kumpulan berkepentingan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
telah menghasilkan laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan. Pelan ini
berhasrat merintis peluang yang lebih luas ke arah keberhasilan rakyat yang
berpendidikan tinggi dan berdaya saing.
Pendidikan memainkan peranan penting dalam perkembangan
ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Untuk itu, proses
pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di dalam bilik darjah
merupakan penentu utama kejayaan masa depan negara. Dalam
ekonomi global masa kini,
kejayaan sesebuah negara
bergantung pada pengetahuan,
kemahiran dan kompetensi
yang dimiliki oleh rakyatnya.
Maka tidak menghairankan
sekiranya sesebuah negara
yang mempunyai rakyat
berpendidikan tinggi mampu
menjana ekonomi dengan
pesat demi kemakmuran
negara. Pendidikan juga
merupakan asas pembentukan negara bangsa yang bersatu padu.
Melalui pendidikan, individu berpeluang meningkatkan kualiti hidup,
menjadi ahli masyarakat yang berjaya, serta aktif menyumbang kepada
pembangunan negara.
Pendidikan juga menyumbang kepada penghayatan nilai dan
perkongsian aspirasi apabila individu dari pelbagai latar belakang
sosioekonomi, agama dan etnik berinteraksi serta belajar memahami
dan menerima perbezaan. Nilai dan pengalaman yang dikongsi akan
mengukuhkan lagi perpaduan dan membentuk satu identiti nasional.
Oleh yang demikian, sistem pendidikan negara mesti berupaya
melahirkan generasi yang mempunyai matlamat dan impian yang
sama ke arah pembangunan negara Malaysia yang lebih maju pada
masa depan.
Baru-baru ini, sistem pendidikan negara sering menjadi perhatian
dan bahan perdebatan. Polemik ini berbangkit disebabkan jangkaan
ibu bapa semakin meningkat, manakala majikan pula menyuarakan
kebimbangan tentang keupayaan sistem pendidikan negara dalam
menyediakan generasi muda Malaysia dengan ilmu, kemahiran, dan
nilai murni untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi abad
ke-21.
Lazimnya, kepelbagaian dan kompleksiti sistem pendidikan sesebuah
negara yang ingin melaksanakan transformasi mengambil masa
“Bagi mencapai aspirasi yang tinggi
di tengah-tengah persekitaran global
yang semakin berdaya saing, kita
tidak boleh berdiam diri. Negara
memerlukan transformasi sistem
pendidikan yang menyeluruh”
YAB Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak (2012)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 1 Konteks dan Pendekatan
1-2
selama beberapa tahun sebelum hasilnya dapat dizahirkan dan
dilihat. Oleh yang demikian, Kerajaan dan Kementerian perlu segera
memulakan tindakan berani, bersungguh-sungguh, dan drastik dalam
melaksanakan transformasi yang penting dan kritikal ini.
Pelan Pembangunan Pendidikan ini dihasilkan oleh Kementerian
melalui kajian dan penilaian yang mendalam serta pelibatan meluas
pihak awam. Berdasarkan kedudukan pencapaian sistem pendidikan
Malaysia pada masa kini dan cabaran yang bakal ditempuhi, Pelan
ini bermatlamat mengukuhkan visi dan aspirasi sistem pendidikan
Malaysia sehingga tahun 2025. Pelan ini juga menyediakan hala tuju
dasar dan inisiatif pelaksanaan yang direncanakan dengan terperinci
bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara yang dinamik serta
memenuhi hasrat dan keperluan semua.
LATAR BELAKANG PENYEDIAAN
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
Semasa mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara mewarisi
sistem persekolahan yang terpisah mengikut kumpulan etnik yang
berbeza. Pada masa itu, sebilangan kecil murid sahaja mengikuti
pendidikan di institusi pendidikan elit, manakala sebahagian besar
yang lain langsung tidak pernah mengikuti sebarang pendidikan
formal. Situasi ini membawa kepada kadar literasi yang rendah, iaitu
hampir 52%, dalam kalangan orang dewasa. Sebagai sebuah negara
berdaulat yang baharu, cabaran utama Kerajaan adalah memastikan
semua kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan serta
menyatupadukan rakyat pelbagai kaum ke arah membina sebuah
negara maju.
Bagi memenuhi tujuan tersebut, Laporan Razak (1956) dan Laporan
Rahman Talib (1960) telah disediakan. Laporan ini bermatlamat
mewujudkan satu visi yang berani bagi mencorakkan sistem
pendidikan yang baharu. Cadangan kukuh yang dikemukakan
kemudiannya dijadikan asas penggubalan akta pendidikan yang
pertama, iaitu Akta Pelajaran 1961. Laporan Jemaah Menteri (kini
dikenali sebagai Jawatankuasa Jemaah Menteri 1979) merupakan
satu lagi langkah besar yang memberi penekanan terhadap usaha
membangunkan masyarakat Malaysia yang bersedia menghadapi
masa depan. Laporan ini memberi gambaran yang holistik tentang
pendidikan yang bermatlamat melahirkan murid yang seimbang dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Ekoran Laporan Jemaah Menteri (1979), Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (kini dikenali sebagai Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
atau KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
telah digubal dan dilaksanakan. Seterusnya, Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (1988) dibentuk dan Akta Pelajaran 1961 disemak
semula dan dinamakan Akta Pendidikan 1996. Melalui perubahan ini,
pencapaian akses, kualiti dan ekuiti berdasarkan keberhasilan murid,
perpaduan dalam kalangan murid, disokong oleh sistem penyampaian
yang cekap dan berkesan masih menjadi tonggak sistem pendidikan.
Maklumat lanjut tentang dasar dan laporan pendidikan boleh didapati
dalam Lampiran 1.
Berdasarkan beberapa pengukuran, Malaysia jelas berjaya mencapai
pelbagai kejayaan dalam tempoh 50 tahun yang lepas. Kadar literasi
bagi dewasa pada tahun 2012 untuk populasi berumur 15 tahun dan
ke atas ialah 92%. Enrolmen pada peringkat rendah dan menengah
rendah hampir mencapai tahap sejagat, dan bagi menengah atas kadar
enrolmen ialah 80%. Lebih kurang dua per tiga daripada jumlah murid
meneruskan pengajian pada peringkat pascamenengah atau mengikuti
pelbagai latihan yang disediakan pada peringkat matrikulasi,
prauniversiti dan vokasional.
Sistem pendidikan negara juga tekal dalam melahirkan murid dan
sekolah yang terbaik, setanding dengan peringkat antarabangsa.
Hal ini terbukti bukan sahaja dalam bilangan murid yang berjaya
memasuki universiti terkemuka di luar negara, tetapi juga jumlah
anugerah yang diterima oleh sekolah dan murid pada peringkat
antarabangsa. Ekshibit 1-1 menunjukkan beberapa kejayaan terkini
yang diperoleh dalam pertandingan berbentuk akademik atau bukan
akademik.
Terkini, melalui jalinan kerjasama antara Kementerian dengan
pelbagai agensi, peningkatan yang signifikan dapat dilihat dalam
enrolmen prasekolah, iaitu daripada 67% pada tahun 2009 kepada
77% dalam tempoh hanya dua tahun. Peratus kadar literasi murid
Tahun 1 meningkat daripada 87 % pada tahun 2010 kepada 95%
setelah tamat Tahun 2 pada tahun 2011. Dalam masa yang sama,
peratus pencapaian numerasi murid Tahun 1 juga telah meningkat
daripada 87% pada tahun 2010 kepada 97% setelah tamat Tahun 2
pada tahun 2011. Peningkatan dalam pencapaian literasi dan numerasi
menunjukkan bahawa kejayaan besar dan pantas dalam pendidikan
mampu dicapai.
Bagi mencapai keberhasilan yang dihasratkan dari segi akses, ekuiti
dan kualiti, Kerajaan secara tekal menyalurkan sumber yang besar
ke arah membangunkan sistem pendidikan. Seawal tahun 1980,
perbelanjaan Malaysia untuk pendidikan rendah dan menengah dalam
peratus KDNK adalah yang tertinggi di Asia Timur. Pada tahun 2011,
peratus KDNK bagi pendidikan Malaysia adalah lebih tinggi daripada
purata OECD, iaitu 3.8% berbanding 3.4%. Komitmen melabur untuk
kecemerlangan pendidikan inilah yang menjadi asas kejayaan sistem
pendidikan dan juga negara.
Imej oleh esharkj, Flickr CC 2.0
1-3
68 orang murid Malaysia memperoleh 94 pingat emas dan
menerima pujian pada peringkat antarabangsa.
Seorang murid berumur 17 tahun muncul sebagai pemenang
terbaik Malaysia yang pertama.
Pasukan Malaysia seramai 15 orang memenangi Diploma
Emas dan Perak.
Malaysia, diwakili oleh 3 sekolah, memperoleh pencapaian
yang cemerlang keseluruhan di Korea Selatan – memenangi
tempat kedua selama dua tahun berturut-turut.
Pencapaian cemerlang murid Tingkatan 4 dengan mendapat pingat emas
pertama Malaysia. 4 orang murid lain memperoleh keputusan yang turut
membanggakan.
Mei
2012
Julai
2011
Dis
2010
Nov
2009
2nd International Folk Song and Dance Festival,
Georgia
English Speaking Union International Public
Speaking Competition, London
52nd International Mathematical Olympiad,
Belanda
International Competitions and
Assessments for Schools (ICAS)1
World Robot Olympiad (WRO), Korea
Selatan
Pasukan Malaysia seramai 200 orang atlit memenangi sejumlah
100 pingat; menduduki tempat ketiga keseluruhan.
Jun
2012
4th ASEAN School Games, Indonesia
Sekumpulan 36 orang murid memperoleh tempat kedua keseluruhannya;
memenangi 6 pingat emas, 2 perak dan 3 gangsa.
ASEAN Primary School Sports Olympiad,
Indonesia
Okt
2011
Seorang murid Malaysia memperoleh pingat emas dan
anugerah khas daripada European Physical Society.
42nd International Physics Olympiad,
Thailand
Pasukan Malaysia seramai 16 orang pemain memenangi
3 pingat emas, 4 perak dan 9 gangsa.
5th Asian Schools Badminton Championship,
Hong Kong
Julai
2012
Dua orang murid berumur 14 tahun berjaya mendapat tempat
ketiga dalam pertandingan ini.
Genius Olympiad 2012 International High School
Project Fair on Environment, New York
Pasukan Malaysia memperoleh pingat emas bagi rekacipta
mereka.
8th International Exhibition for Young Inventors,
Thailand
Pasukan Malaysia memenangi pingat emas dalam kategori
reka cipta pendidikan.
The Invention and New Product Exposition,
Amerika Syarikat
SUMBER: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Bahagian Sukan
1 Pentaksiran diagnostik bebas yang berpusat di Australia yang dilaksanakan setiap tahun
EKSHIBIT 1-1
Contoh terkini pencapaian murid Malaysia di peringkat antarabangsa
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 1 Konteks dan Pendekatan
1-4
Walaupun negara kita telah mencapai pelbagai kejayaan yang penting
dan memberikan komitmen yang tinggi dalam pendidikan, namun
perubahan landskap negara dan antarabangsa yang berubah dan
semakin kompetitif menuntut agar kedudukan sistem pendidikan
Malaysia pada masa kini dan hala tuju negara pada masa depan dikaji
semula. Tambahan lagi, terdapat tanda yang menunjukkan bahawa
sistem pendidikan negara perlu lebih kompetitif dalam dunia yang
sentiasa berubah pada hari ini. Umpamanya, daripada 74 buah negara
yang mengambil bahagian dalam PISA 2009+, prestasi Malaysia
berada di tempat sepertiga terbawah bagi Bacaan, Matematik dan
Sains. Ini merupakan kali pertama Malaysia mengambil bahagian
dalam pentaksiran PISA, dan purata prestasi murid Malaysia dalam
ketiga-tiga bidang ini sangat rendah berbanding purata kedua-dua
peringkat antarabangsa dan OECD. Statistik ini membimbangkan
kerana PISA mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi dan kebolehan
murid menyelesaikan masalah dalam persekitaran sebenar –
kemahiran yang sangat penting pada abad ke-21.
Kerajaan menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan Malaysia
perlu terus berkembang supaya dapat memenuhi aspirasi negara yang
kian meningkat dan juga dapat bersaing dengan negara lain yang
setanding. Ekonomi dan dunia globalisasi hari ini memerlukan pesaing
yang mampu berfikir dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif. Bagi
memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat, negara lain sentiasa
menambah baik pendekatan terhadap pendidikan, dan Malaysia
juga perlu melakukan perkara yang sama. Dalam Dialog Nasional
Pendidikan Negara yang dijalankan, hampir 98% daripada lebih 3,000
responden berpendapat bahawa sekarang adalah masa yang tepat
untuk menjalankan kajian semula pendidikan, atau kajian semula ini
sepatutnya telah dilakukan lebih awal.
OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
Pelan Pembangunan Pendidikan ini telah dirangka bagi menghadapi
cabaran abad ke-21 berasaskan dasar dan laporan terdahulu yang sangat
besar pengaruhnya. Pelan ini berfokuskan cara membangunkan dan
meneruskan perkembangan, serta menambah baik sistem pendidikan
secara berterusan. Bagi tujuan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan
dirangka berasaskan tiga objektif yang khusus seperti yang berikut:
1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan
Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan,
meningkatkan standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian
(ekuiti), menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta
memaksimumkan keberkesanan sistem;
2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem
pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya
sehingga tahun 2025; dan
3. Menggariskan program transformasi yang menyeluruh
untuk sistem pendidikan, termasuk perubahan utama
dalam Kementerian Pelajaran Malaysia, yang membolehkan
sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang
meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam.
PENDEKATAN MEMBANGUNKAN
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
Pendekatan yang diambil dalam menghasilkan Pelan Pembangunan
Pendidikan ini adalah suatu langkah berani dan julung-julung kali
dilakukan. Pandangan pelbagai pakar dan agensi antarabangsa
dikumpul untuk menilai dan mentaksir sistem pendidikan Malaysia
(Ekshibit 1-2) termasuk agensi luar seperti Bank Dunia, UNESCO
dan OECD. Kementerian juga merujuk dokumen dasar berkaitan
yang disediakan oleh agensi lain termasuk Strategi Transformasi
Kementerian Pengajian Tinggi 2007-
2020 dan Pelan Induk Pembudayaan
Pembelajaran Sepanjang Hayat 2011-
2020. Selain itu, KPM turut melibatkan
rakyat dalam skala yang besar.
Pelan Pembangunan Pendidikan
merupakan hasil daripada analisis
yang mendalam, temu bual, kumpulan
fokus, kaji selidik dan penyelidikan
yang dijalankan dengan bantuan pakar
Malaysia dan antarabangsa, pegawai Kementerian, guru, pengetua dan
guru besar serta ibu bapa di seluruh negara. Di samping itu, melalui
Dialog Nasional Pendidikan Negara yang dijalankan antara April
hingga Julai 2012, hampir 12,000 orang awam pelbagai lapisan dan
pihak berkepentingan telah dilibatkan untuk mendapatkan maklum
balas dan cadangan (Ekshibit 1-2). Pelan Pembangunan Pendidikan
pada asasnya merangkumi pelan tindakan dan intervensi utama
transformasi keseluruhan sistem pendidikan.
Fasa 1 melibatkan kajian semula dan diagnostik menyeluruh tentang
sistem pendidikan. Fasa ini bermula dengan penilaian terperinci
prestasi sistem pendidikan Malaysia, memberi tumpuan terhadap
keberhasilan murid, mentaksir punca sebenar dan penggerak utama
pencapaian tahap prestasi masa kini, di samping mengenal pasti
kecemerlangan yang terdapat dalam sistem pendidikan sebagai model
untuk diikuti dan dicontohi;
▪▪ Keberhasilan Murid: Bagi mengekalkan tahap prestasi
sistem pendidikan masa kini, Pelan Pembangunan Pendidikan
memberi tumpuan kepada lima dimensi, iaitu akses, kualiti,
ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Semua dimensi ini tekal dengan
objektif dasar pendidikan kebangsaan terdahulu, bermula dengan
Laporan Razak (1956), diikuti dengan Akta Pelajaran 1961 dan
Akta Pendidikan 1996, dan yang terkini Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (2006-2010). Analisis ini berdasarkan data kebangsaan
dan penanda aras antarabangsa yang diperoleh tentang
keberhasilan murid Malaysia:
▪▪ Penggerak Utama: Pelan Pembangunan Pendidikan bermatlamat
memahami punca keberhasilan murid Malaysia, menilai penggerak
utama dan punca prestasi murid seperti kualiti guru, kepimpinan
sekolah serta pelibatan ibu bapa dan komuniti. Pelan Pembangunan
Pendidikan juga merangkumi standard dalam kurikulum dan
pentaksiran, dengan memberikan tumpuan kepada perbandingan
antara Malaysia dengan penanda aras antarabangsa. Pelan
Pembangunan Pendidikan juga menilai elemen pelaksanaan yang
“Di manakah kedudukan sistem
pendidikan kita berbanding
sistem negara lain? Adakah
apa yang kita anggap ‘baik’
sebenarnya sudah cukup baik?”
YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin (2011)
1-5
SUMBER: Pejabat Pengurusan Projek, Kementerian Pelajaran Malaysia
6 Universiti Tempatan
4
12 Ahli Panel Penilai Bebas Malaysia
9 Makmal Pendidikan
Ahli Panel Penilai Bebas Antarabangsa
KUMPULAN FOKUS BENGKEL,
KAJIAN
DEWAN TERBUKA, DIALOG NASIONAL,
MEJA BULAT, KUMPULAN FOKUS, KAJIAN
750 Pengetua/
Guru Besar 15,000 Guru
22,000 Murid
300 Pegawai
JPN/ PPD
8,000 Guru
2,000 Ahli PIBG
2,000 Orang awam
Termasuk pegawai Kementerian, JPN dan
PPD … di seluruh negeri
UNESCO TIMSS Bank Dunia PISA
EKSHIBIT 1-2
Sumber input penyediaan laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan
penting seperti organisasi dan keupayaan pelaksanaan Kementerian
merentas peringkat persekutuan, negeri dan daerah, juga cara bagi
memastikan sumber yang diperuntukkan ke arah membangunkan
infrastruktur asas dalam sistem pendidikan digunakan secara cekap
dan berkesan; dan
▪▪ Contoh Kecemerlangan: Dalam tempoh penyediaan Pelan
Pembangunan Pendidikan, banyak contoh sekolah dan daerah di
seluruh negara yang mencapai kejayaan cemerlang dan peningkatan
yang dramatik telah dikenal pasti. Contoh yang telah dikenal
pasti ini menunjukkan bahawa kecemerlangan merentas sistem
pendidikan memang wujud, dan terdapat banyak peluang untuk
dipelajari. Oleh itu, Pelan Pembangunan Pendidikan bukan sekadar
menonjolkan isu dan jurang, tetapi juga cuba mengenal pasti,
mengetengahkan dan memahami amalan terbaik dan kejayaan yang
wujud dalam sistem pendidikan pada hari ini untuk diikuti dan
dicontohi.
Semua usaha ini dijalankan dengan mengambil kira betapa rapi
dan luasnya pendekatan Pelan Pembangunan Pendidikan, dengan
menggunakan standard antarabangsa untuk menentusahkan
keputusan. Pelan Pembangunan Pendidikan mengandungi analisis
utama data kebangsaan dan antarabangsa, serta lebih daripada 150
kajian terperinci yang dijalankan oleh Kementerian dan organisasi
pendidikan antarabangsa dalam tempoh 10 tahun yang lepas.
▪▪ Kerja lapangan di sekolah bandar dan luar bandar dijalankan
bagi memahami isu sebenar yang dihadapi pada peringkat bawah.
Kerja lapangan ini turut dijalankan di sekolah pulau di Semporna,
sekolah Orang Asli di Selangor, sekolah dengan majoriti peribumi
dan minoriti lain di Keningau, sekolah berasrama penuh di
Terengganu, sekolah agama pondok di Kedah, sekolah vokasional,
Sekolah Pendidikan Khas Program Integrasi (SEIP), dan sekolah
persendirian Cina di Johor. Sekolah ini dipilih bagi mewakili
kombinasi tahap prestasi murid, saiz populasi murid, konteks
sosiobudaya dan zon geografi; dan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 1 Konteks dan Pendekatan
1-6
▪▪ Temu bual bersemuka, perbincangan kumpulan fokus
dan bengkel dilaksanakan di seluruh negara dengan lebih 200
pengetua dan guru besar, 200 guru, 300 pegawai Kementerian
di peringkat persekutuan, negeri dan daerah, dan 100 ibu bapa
yang hadir. Satu kaji selidik dijalankan di seluruh negara yang
melibatkan hampir 570 pengetua dan guru besar, 15,000 guru dan
lebih 22,000 murid bagi menyediakan data kuantitatif tambahan.
Jumlah ini tidak termasuk 14,000 orang yang ditemu bual dan
responden kaji selidik dalam kerja lapangan yang dijalankan oleh
universiti awam.
Dapatan daripada aliran kerja ini disahkan melalui proses triangulasi
dengan beberapa sumber bebas seperti yang berikut:
▪▪ Kajian yang dijalankan pada tahun 2011 oleh enam universiti
awam tentang kualiti kurikulum dan pentaksiran, pengajaran dan
pembelajaran, guru dan pengetua/guru besar, pengurusan sumber
manusia, tadbir urus dan pengurusan, pembangunan infrastruktur,
perancangan dan pelaksanaan dasar, serta struktur dan jenis
sekolah;
▪▪ Kajian semula tahun 2011-2012 oleh UNESCO (the Malaysia
Education Policy Review) tentang kualiti pembangunan dan
pelaksanaan kurikulum (tumpuan kepada Matematik dan Sains),
pentaksiran dan peperiksaan murid, ICT dalam pendidikan,
pendidikan dan latihan vokasional dan teknik, pendidikan guru
serta perancangan dan pengurusan; dan
▪▪ Kajian semula tahun 2011 oleh Bank Dunia (the Public
Expenditure Review) tentang perbelanjaan pendidikan awam
termasuk kecekapan dan keberkesanan penggunaan sumber.
Semua dapatan daripada pelbagai aliran kerja dinilai secara kritikal
oleh satu Jawatankuasa Khas yang terdiri daripada kumpulan
pemimpin kanan Kementerian (maklumat lanjut tentang struktur dan
keahlian Jawatankuasa Khas boleh didapati dalam Lampiran II).
Fasa 2 memberikan tumpuan kepada penyediaan laporan awal Pelan
Pembangunan Pendidikan dengan menggunakan dapatan dalam
Fasa 1 untuk mengenal pasti bidang keutamaan dan memperincikan
program transformasi yang komprehensif tentang dasar dan inisiatif
yang akan dilaksanakan bagi tempoh 13 tahun yang akan datang
antara tahun 2013 hingga 2025. Fasa ini merangkumi maklum balas
yang dijana daripada Dialog Nasional Pendidikan Negara dan Makmal
Pendidikan GTP2.0:
▪▪ Dialog Nasional Pendidikan Negara: Pada April 2012,
Kementerian telah melancarkan Dialog Nasional Pendidikan Negara
untuk mendapatkan maklum balas daripada rakyat berkaitan
pendidikan. Pelaksanaan Dialog Nasional ini menandakan langkah
berani KPM bagi mendapatkan pelibatan generasi ibu bapa masa
kini dan masa depan, guru dan murid. Sebuah panel yang diketuai
oleh Tan Sri Dato’ Dr. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin telah
mempengerusikan 16 sesi dialog (diadakan di Putrajaya, Perak,
Kedah, Sabah (2 lokasi), Sarawak (2 lokasi), Labuan, Negeri
Sembilan, Melaka, Selangor, Pulau Pinang, Pahang, Kelantan,
Terengganu dan Johor) yang dihadiri oleh hampir 12,000 orang
awam dan 20 sesi perbincangan meja bulat dengan 325 orang
peserta. Lawatan ke sekolah juga dijalankan bagi mendapatkan
maklum balas terus daripada murid sekolah rendah dan menengah.
Masyarakat umum juga berpeluang mengemukakan idea dan
maklum balas melalui portal MyEduReview atau melalui Facebook
dan Twitter. Lebih daripada 150 memorandum diserahkan kepada
Kementerian dan lebih 7,000 cadangan diterima melalui pelbagai
saluran ini.
Tahap interaksi dengan semua pihak berkepentingan yang
mesra dan belum pernah berlaku sebelum ini penting dalam
mendapatkan perspektif daripada masyarakat pelbagai demografi
untuk Kementerian. Banyak idea bernas dan keprihatinan mereka
dibangkitkan semasa sesi ini (untuk maklumat lanjut, sila rujuk
Lampiran III) telah diambil kira dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan ini;
▪▪ Makmal Pendidikan GTP 2.0: Perancangan untuk fasa GTP
seterusnya disesuaikan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
bagi memastikan wujud keselarasan dalam keutamaan dan
tindakan. Bagi tujuan itu, inisiatif GTP2.0 yang akan dilaksanakan
dari tahun 2013 hingga 2015 akan menjadi sebahagian daripada
pembaharuan Gelombang 1 Pelan Pembangunan Pendidikan yang
meliputi seluruh tempoh antara tahun 2013 hingga 2025. Inisiatif
ini akan dilaksanakan bersama-sama dengan PEMANDU. Bagi
mewujudkan inisiatif ini, beberapa siri makmal pendidikan yang
menumpukan usaha kepada cadangan penyelesaian dalam bidang
keutamaan seperti guru, pengetua dan guru besar, penambahbaikan
sekolah, kurikulum dan pentaksiran, serta infrastruktur telah
diadakan selama dua bulan. Sebanyak 90 pegawai dari Kementerian
Pelajaran dan kementerian berkaitan (seperti Kementerian
Kewangan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian
Tinggi, dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan
Masyarakat) terlibat secara sepenuh masa. Di samping itu, idea
dikongsi secara meluas dengan guru, pengetua dan guru besar,
pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri,
dan juga ahli Kesatuan Guru, Majlis Pengetua, dan Majlis Guru
Besar, serta PIBG.
Seterusnya, Kementerian mengkaji semua cadangan daripada
Dialog Nasional dan Makmal Pendidikan GTP2.0 dengan teliti
dan menyepadukannya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
berdasarkan empat kriteria. Pertama, apa-apa tindakan yang diambil
perlu menyumbang kepada sistem dan aspirasi murid seperti yang
diterangkan di atas. Hal demikian bermaksud bahawa inisiatif yang
menghasilkan satu keberhasilan yang menjejaskan keberhasilan
yang lain, atau keberhasilan yang tidak menepati sasaran aspirasi
tidak akan diberi keutamaan. Kedua, Kementerian menggunakan
data antarabangsa bagi mengenal pasti dan memberikan keutamaan
kepada faktor yang menghasilkan impak paling besar dalam sistem
pendidikan dan penambahbaikan terhadap murid. Ketiga, cadangan
perlu relevan dengan kedudukan semasa sistem pendidikan dan
keupayaan Kementerian untuk melaksanakannya. Oleh itu, inisiatif
disusun berdasarkan urutan perkembangan kompleksiti dengan
mengambil kira pembangunan kebolehan dan keupayaan pegawai
Kementerian, guru dan pengetua/guru besar. Keempat, manfaat
daripada pelaksanaan cadangan perlu mengatasi kekangan kewangan
dan operasi.
Fasa 3 akan memberikan tumpuan untuk menyiapkan Pelan
Pembangunan Pendidikan. Fasa ini akan lebih melibatkan rundingan
dan pelibatan dengan guru, ibu bapa, murid dan pihak berkepentingan
yang lain bagi mendapatkan maklum balas tentang laporan awal Pelan
1-7
Pembangunan Pendidikan. Maklum balas ini akan dimasukkan dalam
laporan akhir Pelan Pembangunan Pendidikan.
▪▪ Rundingan awam secara meluas: Setelah laporan awal Pelan
Pembangunan Pendidikan ini dilancarkan, Kementerian akan
memulakan pusingan kedua rundingan bersama-sama pihak
awam secara intensif bagi mendapatkan maklum balas daripada
pelbagai pihak berkepentingan untuk dimasukkan dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan terakhir. Kementerian akan mengadakan
beberapa Hari Terbuka di seluruh negara dan mengadakan semula
sesi perbincangan meja bulat dengan pihak berkepentingan yang
terpilih; dan
▪▪ Penyerahan Laporan Akhir Pelan Pembangunan
Pendidikan: Menjelang pertengahan Disember 2012,
Kementerian dijangka telah dapat menyatukan semua maklum
balas, menggabungkannya dan menyerahkan laporan akhir Pelan
Pembangunan Pendidikan kepada Jemaah Menteri.
Sepanjang proses ini dilaksanakan, usaha Kementerian adalah
berdasarkan maklum balas dan cadangan oleh Panel Penilai Bebas
Malaysia dan Panel Penilai Bebas Antarabangsa. Maklum balas
dikumpul daripada ahli panel melalui kombinasi interaksi bersemuka
(seperti bengkel sehari, temu bual bersemuka) dan sidang video.
Senarai penuh ahli panel adalah seperti dalam Lampiran II:
▪▪ Panel Penilai Bebas Malaysia: Panel ini terdiri daripada 12
tokoh Malaysia daripada pelbagai latar belakang profesional dan
sektor awam dan swasta yang dipengerusikan oleh Tan Sri Dato’
Dzulkifli bin Abdul Razak, Naib Canselor Universiti Antarabangsa
Albukhary. Panel ini membincangkan isu penting (termasuk banyak
isu yang dibangkitkan dalam Dialog Nasional Pendidikan Negara),
mengkaji draf awal dokumen ini dan memberikan pandangan bebas
tentang perubahan dasar yang mungkin berlaku serta idea yang
boleh dipertimbangkan oleh Kementerian. Panel ini menilai laporan
awal Pelan Pembangunan Pendidikan dan akan menyerahkan
maklum balas untuk laporan akhir; dan
▪▪ Panel Penilai Bebas Antarabangsa: Empat ahli pendidikan
global terkemuka menganggotai Panel Penilai Bebas Antarabangsa.
Mereka ini menilai dapatan daripada penilaian diagnostik dan
inisiatif transformasi, memberikan pandangan berdasarkan status
semasa dan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Ahli Panel akan
berada di Malaysia bagi menjalankan bengkel dan mengadakan
lawatan pada suku keempat tahun 2012 serta menyediakan maklum
balas sebelum laporan akhir Pelan Pembangunan Pendidikan
disiapkan pada penghujung 2012.
Pelan Pembangunan Pendidikan juga mengkaji pengalaman sistem
pendidikan termaju di dunia yang telah menunjukkan peningkatan
yang signifikan, meluas dan berupaya mengekalkan peningkatan
dalam keberhasilan murid. Sebagai sebahagian daripada proses,
Kementerian telah mengkaji data antarabangsa, menganalisis dan
menanda aras pendekatan daripada sumber antarabangsa yang
terkemuka seperti PISA dan TIMSS. Tujuannya adalah untuk
menyediakan metodologi sistem pendidikan yang mantap di Malaysia
bagi memahami dan membandingkan standard dan prestasi dengan
negara lain. Lampiran II menyediakan perbincangan yang terperinci
tentang metodologi yang digunakan dalam penyediaan Pelan
Pembangunan Pendidikan.
GAMBARAN KESELURUHAN PELAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Pembaharuan pendidikan merupakan agenda penting setiap negara,
dan Malaysia perlu mengutamakan pembangunan berterusan sistem
pendidikan supaya dapat bersaing pada peringkat global. Kajian
menunjukkan pada keseluruhannya Malaysia telah mencapai kejayaan
dalam tempoh 50 tahun melalui peluasan akses kepada pendidikan
dan peningkatan standard terutama dari segi literasi dalam kalangan
kumpulan dewasa dan pelibatan murid di sekolah. Walau bagaimanapun,
apabila dilihat dengan lebih mendalam, gambarannya lebih kompleks.
Perbezaan prestasi dan keupayaan di seluruh negeri, daerah dan sekolah
wujud pada hari ini. Walaupun terdapat kelompok-kelompok sekolah dan
daerah yang cemerlang di seluruh negara, namun masih wujud jurang
prestasi yang perlu ditangani.
Tujuh lagi bab terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
ini akan mengkaji dan cuba untuk menyelesaikan isu berbangkit, dan
menunjukkan langkah yang boleh diambil untuk maju. Bab itu adalah:
▪▪ Bab 2 menggariskan aspirasi baharu untuk keseluruhan sistem
pendidikan Malaysia, termasuk aspirasi setiap murid;
▪▪ Bab 3 mengandungi analisis terperinci tentang keberhasilan murid
Malaysia dan menetapkan prestasi semasa sistem pendidikan negara;
▪▪ Bab 4 mengkaji pembelajaran murid dalam sistem pendidikan
Malaysia, mencari penyelesaian untuk melaksanakan perubahan
yang perlu bagi mencapai aspirasi tersebut. Bidang yang akan
diberikan tumpuan ialah kurikulum dan pentaksiran, pengukuhan
kemahiran berbahasa, intervensi ke arah peningkatan prestasi sekolah,
pendidikan khas, pendidikan kumpulan peribumi dan minoriti lain,
dan pendidikan untuk murid pintar cerdas;
▪▪ Bab 5 mengkaji peranan guru dan pemimpin sekolah yang merupakan
barisan hadapan sistem pendidikan negara, dengan memberi tumpuan
tentang cara meningkatkan kualiti dan sokongan untuk guru dan
pemimpin sekolah;
▪▪ Bab 6 melihat cara Kementerian dapat dibangunkan supaya dasar dan
inisiatif Pelan Pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan terbaik,
termasuk mentransformasi pendekatan asas Kementerian terhadap
sumber manusia dan kewangan bagi menambah baik keupayaan
penyampaian dan produktiviti sumber;
▪▪ Bab 7 mengkaji struktur sistem pendidikan dan memberikan tumpuan
kepada fasa pendidikan, mewujudkan pelbagai laluan pendidikan
untuk disesuaikan dengan minat dan kebolehan murid yang pelbagai,
memperkembang pendidikan prasekolah, memperkukuh pelibatan ibu
bapa, masyarakat setempat dan sektor swasta; dan
▪▪ Bab 8 menggariskan keseluruhan program transformasi, termasuk
menyusun inisiatif mengikut tahun pelaksanaan antara tahun 2013
hingga 2025 berdasarkan objektif akhir untuk menambah baik
keberhasilan murid, meningkatkan kualiti profesionalisme guru dan
pemimpin sekolah, dan menyusun semula struktur Kementerian
dan sistem pendidikan negara. Bab ini juga merangkum keperluan
penyampaian bagi memastikan kejayaan Pelan Pembangunan
Pendidikan ini.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 1 Konteks dan Pendekatan
1-8
Kementerian Pelajaran menyedari hakikat
betapa pentingnya pendidikan dalam
menyediakan asas pembentukan negara
bangsa dan pertumbuhan ekonomi mapan
selaras dengan matlamat transformasi
Malaysia ke arah negara berpendapatan
tinggi. Kementerian juga menyedari bahawa
sistem pendidikan negara perlu melalui
transformasi yang menyeluruh dan sistematik
sekiranya Malaysia berhasrat melahirkan
individu yang mampu berkembang maju
dan bersaing pada peringkat global.
Justeru, Pelan Pembangunan Pendidikan
ini bukan sekadar menyediakan penilaian
terhadap sistem pendidikan masa kini dan
kejayaan serta kegagalan sistem, tetapi juga
mengemukakan pelan yang komprehensif
untuk maju ke arah pendidikan bertaraf
dunia.

BAB 2
Visi dan
Aspirasi
2-1
2. Visi dan Aspirasi
Sistem pendidikan sesebuah negara wajar didasarkan pada aspirasi yang
berkait rapat dengan konteks negara itu. Walaupun terdapat perspektif
yang berbeza tentang perkara yang menjadikan sistem pendidikan Malaysia
hebat, namun hampir semua pihak berkepentingan setuju bahawa sistem
ini perlu ditambah baik bagi memenuhi harapan dan jangkaan rakyat. Bab
ini membincangkan dua aspek berkaitan masa depan sistem pendidikan,
iaitu gambaran sistem pendidikan setelah ditransformasi, dan harapan
serta aspirasi setiap murid di Malaysia.
Keadaan sistem pendidikan hari ini menjadi penentu terbaik daya
saing Malaysia. Seperti yang digariskan dalam Model Ekonomi
Baru dan RMKe-10, Malaysia berusaha untuk berubah daripada
negara berpendapatan pertengahan ke arah negara berpendapatan
tinggi. Perubahan ini perlu digerakkan oleh mereka yang berbakat
khususnya pemimpin dan pekerja berpengetahuan, serta input lain,
seperti tenaga kerja dan modal. Tambahan pula, globalisasi menuntut
individu berbakat di Malaysia bersaing dengan mereka yang terbaik
di peringkat antarabangsa. Demi melahirkan bakat yang kompetitif di
peringkat global, Malaysia perlu mempunyai sistem pendidikan yang
mampu berdaya saing.
Oleh itu, Malaysia berada di persimpangan yang kritikal. Suatu
transformasi besar sistem pendidikan diperlukan untuk menzahirkan
cita-cita dan aspirasi negara. Transformasi ini akan berasaskan objektif
yang berani dan jelas serta dapat mencerminkan keperluan negara
bagi melahirkan individu berbakat, di samping mempertimbang
keunikan dan kekuatan Malaysia. Lebih penting lagi, aspirasi ini perlu
dikongsi oleh semua pihak berkepentingan bukan sahaja Kerajaan,
Jemaah Menteri dan Kementerian Pelajaran, tetapi juga ibu bapa,
masyarakat, majikan dan murid itu sendiri. Bagi menghasilkan
Pelan Pembangunan Pendidikan, Kementerian telah mengambil
langkah berani dan inovatif dengan melibatkan seluruh masyarakat
Malaysia melalui Dialog Nasional. Langkah ini menunjukkan
komitmen kerajaan untuk mendengar suara rakyat. Malah, aspirasi
berkaitan pendidikan adalah satu daripada topik paling popular yang
dibincangkan semasa Dialog Nasional yang meliputi 15% daripada
semua maklum balas.
Aspirasi untuk menjayakan transformasi sistem pendidikan terdiri
daripada dua aspek, iaitu aspirasi keseluruhan sistem pendidikan, dan
aspirasi setiap murid.
Aspirasi sistem pendidikan
Terdapat lima hasil yang ingin dicapai dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan: akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan (Ekshibit
2-1). Dalam konteks Malaysia, aspirasi ini muncul daripada kandungan
laporan pendidikan yang bersejarah dan masih relevan, sama seperti
ketika mula-mula direncanakan.
Pada tahun 1956, Laporan Razak merencanakan suatu sistem
pendidikan kebangsaan yang menjamin tempat di sekolah untuk
semua kanak-kanak tanpa mengira etnik atau latar belakang
sosioekonomi, dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang
menghargai perpaduan dalam kepelbagaian. Pada tahun 1979,
Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar
pelajaran. Laporan ini juga menegaskan semula matlamat Malaysia
terhadap sistem pendidikan berfokuskan pendidikan murid secara
holistik, dan menyediakan negara untuk masa depan. Terbaru, Pelan
Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010) memberi tumpuan
kepada usaha meningkatkan akses, ekuiti, kualiti, kecekapan dan
keberkesanan pengurusan pendidikan. Kelima-lima teras asas
ini juga selari dengan aspirasi Dialog Nasional. Tindakan dalam
melaksanakannya penting dan tiada satu pun inisiatif pelaksanaan
seharusnya mengganggu atau menjejas kemajuan aspirasi lain.
Akses kepada Kejayaan
Setiap kanak-kanak di Malaysia, tanpa mengira taraf ekonomi,
etnik atau latar belakang berhak mendapat akses yang sama kepada
pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi
masing-masing. Berasaskan prinsip Pendidikan untuk Semua,
yang merupakan sebahagian daripada Matlamat Pembangunan
Milenium, sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan akses
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 2 Visi dan Aspirasi
2-2
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang digubal pada tahun 1988
dan disemak semula pada tahun 1996 menzahirkan wawasan
pendidikan negara sebagai suatu cara perkembangan holistik
semua kanak-kanak dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
“Pendidikan di Malaysia adalah
suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat, dan negara”.
“DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan
masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang
diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global,
kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat”.
Mukadimah Akta Pendidikan 1996
dan enrolmen sejagat dari peringkat prasekolah ke peringkat sekolah
menengah atas (Tingkatan 5), sama ada menerusi laluan akademik
atau laluan teknik dan vokasional yang setara. Komitmen ini termasuk
memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan kanak-kanak
yang kini tidak bersekolah didekati secara proaktif, serta memastikan
semua murid memenuhi standard minimum yang diterima, iaitu lulus
mata pelajaran teras Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik,
Sains, Sejarah, dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral pada akhir
Tingkatan 5.
Pencapaian matlamat enrolmen sejagat ini akan meletakkan Malaysia
setanding dengan negara maju yang lain. Di samping itu, sistem ini
juga bertujuan meningkatkan peratusan murid yang menyertai pelbagai
laluan pendidikan lepasan menengah seperti universiti, kolej, politeknik,
institusi vokasional atau program latihan kemahiran berstruktur.
Kualiti Standard Antarabangsa yang Tinggi
Semua murid berpeluang memperoleh pendidikan berkualiti yang unik
bagi Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan berprestasi
tinggi yang lain. Ke arah pencapaian hasrat ini, sistem pendidikan
Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat,
berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard
antarabangsa. Penambahbaikan ini termasuk standard untuk bidang
seperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris, serta kemahiran berfikir
aras tinggi seperti aplikasi, penaakulan, dan penyelesaian masalah.
Aspirasi Malaysia adalah untuk berada dalam kalangan negara
sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa
seperti TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) dan PISA
(Programme For International Student Assessment) dalam tempoh 15
tahun. Pentaksiran tambahan untuk mengukur dimensi kualiti lain yang
relevan dengan konteks Malaysia boleh digunakan apabila dibangunkan
dan menjadi standard antarabangsa yang diterima.
Bagi mencapai matlamat ini, komitmen yang tinggi daripada seluruh
masyarakat diperlukan. Pada dekad yang lalu, hanya beberapa sistem
persekolahan berjaya mencapai perubahan berperingkat dalam
pelaksanaan. Walau bagaimanapun, beberapa sistem pendidikan
berprestasi terbaik di dunia, seperti di Singapura dan di Korea Selatan,
telah menunjukkan bahawa sesuatu sistem pendidikan mampu berubah
daripada prestasi lemah kepada prestasi cemerlang dalam hanya beberapa
dekad.
Begitu juga, sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti yang terdapat
di Boston (AS), di Ontario (Kanada), dan di Armenia, secara tekal
menunjukkan bahawa penambahbaikan yang besar dalam keberhasilan
murid dapat dicapai dalam masa sesingkat enam tahun. Kementerian
berhasrat Malaysia tersenarai dalam kalangan negara berprestasi tinggi.
Sesungguhnya, jika Malaysia mampu dalam masa 15 tahun beranjak
dari kelompok sepertiga terbawah ke kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa, maka Malaysia akan menjadi antara negara
yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang di
dunia.
2-3
EKSHIBIT 2-1
Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia
Akses daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang
tahun 2020
100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
Kualiti
Ekuiti (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang tahun 2020
50% pengurangan dalam jurang pencapaian
Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan
perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut peruntukan sedia ada
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA
dalam tempoh 15 tahun
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 2 Visi dan Aspirasi
2-4
Ekuiti untuk Semua Murid
Sistem pendidikan yang terbaik menyediakan pendidikan yang terbaik
kepada setiap kanak-kanak, tanpa mengira etnik, tempat, atau latar belakang
sosioekonomi. Sistem pendidikan yang direncanakan bagi Malaysia ialah
semua kanak-kanak, tanpa mengira siapa ibu bapa mereka, atau tempat
mereka belajar, akan dilengkapi dengan keperluan untuk membuka segala
peluang masa depan mereka.
Sistem pendidikan Malaysia berhasrat merapatkan separuh jurang
sosioekonomi, antara bandar dengan luar bandar, dan gender dalam
pencapaian murid menjelang 2020. Pengurangan jurang sosioekonomi dan
antara bandar dengan luar bandar dijangkakan memberi impak terhadap
jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Kejayaan merapatkan
jurang ini akan menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai
sistem pendidikan yang lebih saksama di dunia.
Sistem pendidikan akan giat menyokong mobiliti sosial dengan
menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib
baik, dan dengan itu memastikan latar belakang sosioekonomi murid tidak
lagi menjadi penentu kejayaan hidupnya. Sistem pendidikan Malaysia
juga berhasrat menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik,
seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid
yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan
bakat mereka. Usaha ke arah pilihan yang lebih luas dan keluwesan dalam
sistem pendidikan ini adalah sejajar dengan maklum balas daripada Dialog
Nasional.
Begitu juga, diakui bahawa wujud segmen murid yang mempunyai
keperluan khusus yang memerlukan lebih sokongan. Bagi mencapai
matlamat ini, Kementerian akan menyediakan sokongan dan program yang
lebih untuk murid berkeperluan khas, kumpulan peribumi dan minoriti
lain, serta murid pintar cerdas dan berbakat, bagi membolehkan mereka
mencapai potensi penuh masing-masing.
Memupuk Perpaduan dalam Kalangan Murid
Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia sebagai sebuah negara unik yang
kaya dengan kepelbagaian adalah untuk memupuk perpaduan negara.
Sesebuah negara yang menghargai kepelbagaian dan mengutamakan
keterangkuman sosial dan sistemik mempamerkan perpaduan yang
lebih kuat. Penyelidikan antarabangsa oleh OECD menunjukkan bahawa
perpaduan yang lebih kuat ini mempunyai kaitan dengan populasi yang
sihat, masyarakat yang selamat, serta kadar guna tenaga yang lebih tinggi.
Oleh sebab murid menghabiskan lebih satu per empat daripada masa
mereka di sekolah semasa mereka berusia tujuh hingga 17 tahun (Ekshibit
2-2), maka sekolah merupakan tempat untuk memupuk perpaduan.
Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi,
agama dan etnik murid belajar memahami, menerima dan menghargai
kepelbagaian. Maka perkongsian nilai dan pengalaman dapat dibina untuk
masa depan Malaysia. Melalui nilai dan pengalaman ini, maka terbentuk
identiti nasional yang sama dan terjalinnya perpaduan negara.
Pada peringkat antarabangsa, tiada kayu ukur yang jelas tentang
perpaduan. Walau bagaimanapun, bagi memantau kemajuan perpaduan
ini, Kementerian akan melancarkan suatu kaji selidik tahunan bagi menilai
petunjuk perpaduan termasuk kepercayaan umum dalam kalangan
kumpulan etnik yang berbeza, tahap toleransi kaum dan agama, dan
interaksi sosial antara murid daripada pelbagai kumpulan etnik.
Pentaksiran Antarabangsa TIMSS dan PISA
TIMSS ialah pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum
Sains dan Matematik di sekolah seluruh dunia. TIMSS mentaksir
murid Gred 4 (bersamaan Tahun 4 di Malaysia) dan Gred 8
(bersamaan Tingkatan 2 di Malaysia) dalam dua aspek, iaitu
kandungan seperti algebra dan geometri, dan kemahiran kognitif
seperti proses berfikir, iaitu mengetahui, mengaplikasi dan
menaakul. Ujian itu mula dijalankan pada tahun 1995. Hari ini,
lebih 59 buah negara mengambil bahagian dalam pentaksiran
ini yang dijalankan setiap empat tahun. Malaysia mengambil
bahagian dalam TIMSS sejak tahun 1999 dan hanya melibatkan
murid Tingkatan 2.
PISA, yang diselaraskan oleh OECD (Pertubuhan Kerjasama
dan Pembangunan Ekonomi) adalah satu lagi pentaksiran
antarabangsa yang diiktiraf secara meluas. Dijalankan setiap
tiga tahun, PISA bertujuan menilai kemahiran murid berusia
15 tahun dalam Bacaan, Matematik dan Sains. Pentaksiran
ini tidak tertumpu pada kandungan kurikulum, sebaliknya
memfokus kepada keupayaan murid mengaplikasi pengetahuan
mereka dalam persekitaran sebenar. Negara OECD dan bukan
OECD mengguna pakai pentaksiran ini, dan dalam pentaksiran
terakhir pada tahun 2009, sebanyak 74 buah negara mengambil
bahagian. Malaysia mengambil bahagian buat pertama kalinya
pada tahun 2010, sebagai sebahagian daripada kitaran
pentaksiran PISA tahun 2009.
EKSHIBIT 2-2
Masa yang digunakan oleh murid
27
73
Sekolah
Rumah dan Komuniti
1 Berdasarkan 42 minggu di sekolah dan purata 5.5 jam di sekolah sehari, 2 jam wajib untuk aktiviti ko-kurikulum seminggu,
8 jam tidur sehari
SUMBER: Kementerian Pelajaran: sampel jadual waktu pelajar, ( 2011), ; Improving Health and CSE
Outcomes through Education; Centre for Education Research and Education (OECD)
Peratus jam, umur 7-17
2-5
Pelaksanaan Berkecekapan Tinggi
Perbelanjaan besar yang tekal dalam bajet Persekutuan untuk
pendidikan menunjukkan komitmen tinggi Kerajaan Malaysia terhadap
pendidikan. Walaupun tahap perbelanjaan yang tinggi ini hampir
mencapai akses sejagat kepada pendidikan rendah dan menengah
rendah, dan pendidikan menengah atas yang agak tinggi, namun masih
ada ruang untuk penambahbaikan dalam dimensi lain seperti kualiti,
ekuiti, dan perpaduan. Oleh itu, pulangan (dalam bentuk keberhasilan
murid) perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan.
Dalam usaha Kementerian mencapai aspirasi sistem pendidikan,
pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan
akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan
lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid.
Kerajaan juga komited dalam mengekalkan tahap pelaburan dalam
sistem pendidikan sedia ada, iaitu lebih kurang 16% daripada bajet
tahunan Persekutuan.
ASPIRASI MURID
Sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid
mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu
bapa, dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memastikan
generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan.
Pelan Pembangunan Pendidikan akan terus menterjemahkan semangat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang merencanakan pendidikan
seimbang sebagai asas mencapai aspirasi murid. Perkara ini selari
dengan maklum balas daripada Dialog Nasional. Pelan Pembangunan
Pendidikan ini juga mengambil pengajaran daripada sistem pendidikan
berprestasi tinggi bagi membangunkan unsur murni dan kecekapan
tertentu yang diperlukan oleh murid untuk berjaya dan berkembang
maju dalam dunia global yang semakin mencabar.
Sehubungan itu, semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tentang
pendidikan seimbang merangkumi enam elemen (Ekshibit 2-3). Elemen
ini bukan sahaja menekankan kepentingan pengetahuan dan kemahiran,
tetapi juga pembangunan kemahiran pemikiran kritis, kreatif dan
inovatif; kemahiran memimpin; kemahiran dalam bahasa Malaysia
dan bahasa Inggeris; sahsiah dan nilai serta semangat identiti nasional
yang kuat. Elemen ini turut memberi penekanan kepada usaha bagi
membolehkan semua murid memberikan sumbangan yang bermakna
kepada keluarga, masyarakat dan negara.
Pengetahuan
Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan
literasi dan numerasi sepenuhnya. Aspek ini melengkapkan mereka
dengan kemahiran hidup asas, serta berfungsi secara berkesan dalam
masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri
sendiri, masyarakat, dan negara. Di samping itu, penting bagi murid
menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa
Inggeris, Matematik, Sains, dan Sejarah. Sebagai murid yang serba
boleh, mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan
pengetahuan dalam bidang lain, seperti seni, muzik, dan sukan. Selain
pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai kemahiran
mengaplikasi pengetahuan ini dalam situasi harian.
Kemahiran Berfikir
Setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu, dan belajar cara
untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat, mampu
menghubung kait pelbagai pengetahuan, dan yang paling penting dalam
ekonomi berasaskan pengetahuan ialah mewujudkan pengetahuan
baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif
yang penting:
▪▪ Pemikiran Kreatif dan Inovatif: kemampuan menginovasi,
menjana kemungkinan baharu, dan mencipta idea atau pengetahuan
baharu;
▪▪ Penyelesaian Masalah dan Penaakulan: keupayaan meramal
masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif, dan deduktif
bagi mencari penyelesaian, dan akhirnya membuat keputusan; dan
▪▪ Keupayaan Belajar: keupayaan memacu pembelajaran sendiri,
dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat.
Sejarah membuktikan bahawa sistem pendidikan memerlukan
penambahbaikan bagi membolehkan murid yang kurang mampu
mengaplikasi pengetahuan serta berfikir secara kritis di luar konteks
akademik biasa. Sehubungan itu, sistem pendidikan menjadi lebih
penting bagi membantu setiap murid memperoleh kemahiran berfikir.
Kemahiran memimpin
Kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah
penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling bergantung.
Dalam Dialog Nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan
keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap
murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha membantu
setiap murid mencapai potensi penuh mereka melalui pelibatan sebagai
pemimpin, serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks sistem
pendidikan, kepimpinan mempunyai empat unsur:
▪▪ Keusahawanan: mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan
membangunkan penyelesaian sendiri, dan bagi tujuan itu sanggup
membuat pelaburan daripada sumber sendiri, serta terdorong untuk
memastikan penyelesaian itu dizahirkan;
▪▪ Berdaya tahan: membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta
mampu menghadapi rintangan;
▪▪ Kecerdasan emosi: berupaya memahami dan bekerja secara
berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka
secara positif; dan
▪▪ Keterampilan komunikasi: berupaya memberikan pendapat dan
hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas.
Sekolah perlu menggunakan peluang yang disediakan di dalam bilik
darjah melalui aktiviti berasaskan projek dan kerja kumpulan, aktiviti di
luar bilik darjah melalui sukan, seni, serta aktiviti kokurikulum dalam
membangunkan keperibadian murid.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 2 Visi dan Aspirasi
2-6
Image by MOE
EKSHIBIT 2-3
Aspirasi untuk setiap murid
Aspirasi untuk setiap murid
Pengetahuan
emahiran
dwibahasa K
tika dan
Ekerohanian
Identiti nasional
Setiap murid akan mempunyai …
… sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
emahiran
Kmemimpin
emahiran
berfikir
K
2-7
Kemahiran Dwibahasa
Setiap kanak-kanak menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa
kebangsaan, dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa
komunikasi antarabangsa. Setiap kanak-kanak juga berpeluang
mempelajari bahasa tambahan.
Kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya
memberikan kelebihan daya saing kepada semua. Oleh itu, dalam jangka
masa tertentu, semua murid dari semua kumpulan etnik dan komuniti
digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya tiga bahasa (bahasa
Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa
Tamil, dan bahasa Arab, serta bahasa ibunda lain seperti bahasa Iban
dan bahasa Kadazan Dusun) bagi membolehkan mereka bekerjasama
dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat
Malaysia dan juga negara jiran dalam dunia global masa kini.
Etika dan Kerohanian
Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani
menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman,
membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal, dan mempunyai
keberanian melakukan apa yang betul. Penekanan diberikan kepada setiap
murid dengan mewujudkan satu set prinsip, termasuk nilai bersama yang
kukuh yang didukung oleh semua rakyat Malaysia:
▪▪ Kerohanian: mempunyai pegangan agama yang kuat dan
mengamalkannya sebagai asas hidup, serta mendukung standard moral
yang tinggi;
▪▪ Integriti: mempunyai keberanian, disiplin, dan semangat untuk
melakukan perkara yang betul; dan
▪▪ Tanggungjawab sivik: bertindak untuk kebaikan negara, mengambil
berat terhadap orang lain dan alam sekitar, dan memiliki keupayaan
yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat.
Identiti Nasional
Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi
tentang identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip Rukunegara
untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira
etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat berbangga menjadi
rakyat Malaysia. Pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan
semangat keterangkuman yang diperoleh dengan belajar memahami
perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain,
dan juga untuk hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia.
Identiti nasional juga memerlukan setiap murid memahami sejarah
Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah, dan berkongsi
aspirasi untuk masa depan Malaysia.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 2 Visi dan Aspirasi
2-8
Terdapat lima hasil yang menjadi hasrat
Pelan Pembangunan Pendidikan ini secara
menyeluruh, iaitu akses, kualiti, ekuiti,
perpaduan, dan kecekapan. Hasil ini
selaras dengan aspirasi yang diutarakan
semasa Dialog Nasional, dan setanding
dengan hasil yang dicapai oleh sistem
pendidikan berprestasi tinggi. Selain hasil
keseluruhan sistem ini, Pelan ini juga
akan terus menggunakan visi Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, iaitu pendidikan
seimbang sebagai aspirasi bagi setiap
murid. Kombinasi pengetahuan,
kemahiran berfikir, kemahiran
memimpin, kemahiran dwibahasa, etika
dan kerohanian, dan identiti nasional
yang kukuh adalah penting dalam
mempersiapkan murid untuk berjaya dan
berkembang maju dalam dunia global
yang semakin mencabar.

BAB 3
Prestasi
Semasa
3-1
3. Prestasi Semasa
Kajian semula prestasi sistem pendidikan Malaysia dimulakan dengan
menganalisis tahap pencapaian murid selama ini dan dibandingkan dengan
pencapaian murid di negara lain. Analisis tersebut berasaskan keberhasilan
dalam akses, kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan. Bab ini menghuraikan
fakta asas yang jelas dan objektif untuk mewujudkan satu garis asas prestasi
bagi sistem pendidikan di Malaysia. Kajian ini memberi gambaran tentang
kepelbagaian sekolah dengan tahap prestasi yang berbeza. Terdapat
kelompok-kelompok sekolah yang boleh menjadi contoh kecemerlangan dan
kajian lanjut wajar dijalankan bagi memahami amalan kejayaan amalannya.
Keberhasilan akses, kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan sistem
pendidikan Malaysia merupakan fokus utama Pelan Pembangunan ini.
Keberhasilan ini telah menjadi keutamaan sejak Laporan Razak (1956)
dan telah diperkukuh secara tekal dalam laporan dan pelan strategik
seterusnya sehingga yang terkini iaitu Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (2006-2010). Kajian secara kritis bagi menentukan kedudukan
semasa Malaysia dalam kelima-lima keberhasilan ini perlu dijalankan.
Kajian ini akan membantu Kementerian dan negara bergerak ke hadapan
dalam membangunkan sistem pendidikan yang lebih berkesan.
Akses kepada Pendidikan
Sejak Merdeka, peluang pendidikan bagi memastikan
semua kanak-kanak di Malaysia mendapat akses kepada
pendidikan merupakan objektif utama dalam sistem
pendidikan. Terdapat dua elemen penting dalam akses.
Pertama, memastikan semua murid bersekolah. Kedua,
memastikan murid kekal berada di sekolah dalam tempoh
yang telah ditetapkan bagi mencapai tahap minimum
persekolahan. Sistem pendidikan telah mencapai kejayaan
besar dalam meningkatkan tahap akses pendidikan di
Malaysia. Sejak Merdeka, enrolmen di peringkat rendah
dan menengah rendah telah mencapai tahap sejagat.
Manakala, enrolmen di peringkat prasekolah dan
pendidikan menengah atas juga telah mencapai tahap
yang agak tinggi. Walaupun negara telah menunjukkan
kejayaan memastikan murid bersekolah, namun cabaran
masih wujud. Kadar enrolmen di peringkat rendah dan
menengah berada pada tahap mendatar, dan lebih
rendah jika dibandingkan dengan sistem pendidikan
berprestasi tinggi. Lebih banyak usaha perlu dilakukan bagi
meningkatkan enrolmen dalam kalangan murid yang paling
sukar dicapai.
Sistem pendidikan telah mencapai banyak kemajuan sejak negara
Merdeka pada tahun 1957. Ketika itu, tidak banyak kanak-kanak
mendapat akses kepada pendidikan. Lebih setengah daripada populasi
tidak pernah mendapat persekolahan formal, hanya 6% mendapat
pendidikan menengah dan 1% memperoleh pendidikan lepas
menengah. Kini, akses pendidikan telah berubah secara luar jangkaan.
Hal ini diiktiraf oleh Bank Dunia (2011) dan Program Pembangunan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (2005) yang meletakkan kejayaan
Malaysia mencapai pendidikan rendah sejagat atas banyak faktor.
Antaranya, pelaburan Kerajaan dalam pendidikan bagi memastikan
akses kepada pendidikan untuk semua kanak-kanak, keazaman politik
untuk meletakkan kerangka dasar dan institusi pendidikan pada
tempatnya, serta komitmen semua pihak berkepentingan.
Penyertaan hampir sejagat telah dicapai di
peringkat rendah dan menengah rendah
Malaysia telah mencapai enrolmen hampir sejagat di peringkat rendah,
iaitu sekitar 96% (semua kadar enrolmen adalah bagi sekolah kerajaan
dan sekolah swasta yang berdaftar dengan Kementerian). Kadar
keciciran (peratus murid yang tercicir daripada sekolah rendah) telah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-2
EKSHIBIT 3-1
Profil Sistem Pendidikan Malaysia
RM 37 b1
16% daripada
jumlah bajet
persekutuan 2011
Enrolmen
Bilangan murid
Bilangan sekolah
42%
0.43 j
15,6274
Prasekolah
94%
2.86 j
7,714
Rendah
83%3
2.22 j3
2,218
Menengah
Jumlah enrolmen2 77% 96% 86%
Sistem awam
Bilangan guru 17,899 227,098 177,382
Nisbah murid-guru 24.0 13.4 13.1
Purata saiz kelas 23.6 29.4 29.8
Sumber: Statistik Pendidikan Malaysia 2011
1 Termasuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan; tidak termasuk tambahan RM12 bilion yang
diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan agensi lain yang menyediakan perkhidmatan berasaskan
pendidikan
2 Termasuk enrolmen sekolah swasta
3 Tidak termasuk enrolmen pendidikan lepas menengah
4 Prasekolah kebangsaan merujuk prasekolah yang disediakan Kementerian Pelajaran, KEMAS, dan Jabatan
Perpaduan Negara
Nota: Bahagian seterusnya laporan awal Pelan Pembangunan ini akan melaporkan anggaran bilangan murid (5.4 juta),
sekolah (10,000), guru (410,000), dan pengetua/guru besar (10,000)
Seperti pada 30 Jun 2011
3-3
berkurangan pada tahun kebelakangan daripada 3% pada tahun 1989
kepada sekitar 0.2% pada tahun 2011. Kadar enrolmen di peringkat
menengah rendah telah mencapai 91%.
Penambahbaikan terbesar dilihat di peringkat menengah atas, iaitu
kadar enrolmen telah mencapai hampir dua kali ganda pada dekad
terdekat, daripada 45% pada tahun 1980-an kepada sekitar 81%
pada masa kini (Ekshibit 3-2). Ini
bermakna 81% daripada setiap
kohort menamatkan sekurangkurangnya
11 tahun persekolahan.
Dasar kenaikan kelas secara
automatik yang telah dilaksanakan
berupaya menangani ketakcekapan
dalam pengulangan kelas dan
mengurangkan kadar keciciran
dalam kalangan murid.
Pada masa yang sama, terdapat perkembangan pesat dalam
pendidikan prasekolah. Program pendidikan awal dan penjagaan
kanak-kanak, serta aktiviti pembangunan yang berkaitan telah
menjadi sebahagian daripada agenda Kerajaan sejak tahun 2000
apabila Kerajaan menandatangani Deklarasi Pendidikan untuk Semua
bawah UNESCO. Hasilnya, kanak-kanak berumur 4+ hingga 5+ tahun
yang menyertai pendidikan prasekolah, sama ada awam atau swasta
telah meningkat secara dramatik, iaitu daripada 67% pada tahun 2009
kepada hampir 77% pada akhir tahun 2011. Kerajaan menyasarkan
enrolmen sejagat melalui NKRA Pendidikan sebagai sebahagian
daripada GTP yang dilancarkan pada tahun 2009.
Peningkatan signifikan akses kepada pendidikan bagi rakyat adalah
seiring dengan peningkatan pencapaian sepanjang lebih 30 tahun
lalu. Malaysia telah melakukan penambahbaikan yang mengagumkan
melalui pelbagai langkah yang telah dilaksanakan. Pada tahap paling
asas, kadar literasi remaja meningkat daripada 88% pada tahun 1980
Ekshibit 3-2
Kadar enrolmen sekolah rendah dan menengah awam
“Sepanjang lebih lima dekad
sejak kemerdekaan, terdapat
peningkatan dramatik dalam
akses kepada pendidikan”
Bank Dunia (2011)
SUMBER: Statistik Pendidikan Malaysia; Quick Facts
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
Menengah Atas1
Menengah Rendah
Rendah
Peratus (1983-2011)
1 Peringkat menengah atas termasuk sekolah teknik dan vokasional
2011
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-4
kepada hampir literasi sejagat, iaitu 99% pada masa kini, sementara
kadar literasi dewasa pula meningkat dengan lebih signifikan, iaitu
kurang daripada 70% kepada lebih 92%. Kesannya, kadar populasi
dewasa (berumur 15 tahun dan ke atas) yang tidak mendapat
pendidikan formal (tanpa persekolahan) telah menurun daripada 60%
pada tahun 1950 kepada kurang 10% pada tahun 2010. Sementara
itu, kadar murid yang berjaya menamatkan sekurang-kurangnya
pendidikan menengah meningkat daripada sekitar 7% pada tahun 1950
kepada lebih 75% pada tahun 2010 (Ekshibit 3-3).
Kesemua penambahbaikan ini telah dipacu oleh peningkatan
komitmen Kerajaan dalam membiayai pembangunan dan
pertumbuhan semua komuniti sekolah. Sejak tahun 1981, Kementerian
telah membangunkan lebih banyak sekolah di seluruh Malaysia,
iaitu pada kadar 1% setahun, dan ini telah melonjakkan akses
murid kepada pendidikan. Ini bermakna, terdapat tambahan 2,000
sekolah pada tahun 2010 berbanding pada tahun 1980. Kementerian
juga telah memperuntukkan beratus-ratus juta ringgit dengan
mengadakan program khusus bagi membantu murid dalam kalangan
keluarga berpendapatan rendah. Program ini meliputi inisiatif bagi
menyediakan keperluan nutrisi murid seperti Rancangan Makanan
Tambahan (RMT), dan mengurangkan beban kewangan persekolahan
yang ditanggung ibu bapa, seperti Kumpulan Wang Amanah Pelajar
Miskin (KWAPM). Kementerian juga menyediakan program bagi
murid berkeperluan khas serta sekolah rendah Orang Asli dan Penan.
Ekshibit 3-3
Tahap pendidikan populasi berumur 15 tahun dan ke atas (1950-2010)
SUMBER: Barro and Lee, 2010 (Eurostat, UN)
13 19 24
31
39 39
51 56
59 61
6 7 10 6 8 9 10 13 15
2010
9
15
2005
10
18
2000
12
22
1995
13
26
1990
15
39
1985
21
33
1980
28
38
3
1975
32
41
2
1970
37
43
2
1965
44
41
2
1960
50
38
2
1955
56
35
1
1950
60
33
1
Tertiari Menengah Rendah Tanpa Persekolahan
Peratus populasi
3-5
Walaupun akses kepada pendidikan asas adalah tinggi, namun
kajian tahun 2011 oleh UNESCO, tentang dasar pendidikan Malaysia
mendapati bahawa enrolmen pendidikan rendah tidak terus
berkembang berbanding negara serantau paling maju, seperti Korea
Selatan dan Jepun yang mempunyai kadar penyertaan hampir 100%.
Dapatan kajian oleh UNESCO juga menunjukkan bahawa, walaupun
kadar penyertaan peringkat menengah atas telah meningkat sejak
beberapa dekad yang lalu, namun kadar tersebut masih rendah jika
dibandingkan dengan negara serantau yang lebih maju seperti Korea
Selatan dan Jepun dengan kadar melebihi 90%. Sistem pendidikan
negara mempunyai kapasiti untuk menampung akses sejagat. Ini
bermakna lebih banyak usaha perlu dilakukan bagi mendapatkan
enrolmen 5 hingga 10% populasi kanak-kanak paling sukar dicapai.
Kualiti Pendidikan
Keputusan peperiksaan awam menunjukkan peningkatan
berterusan prestasi murid. Namun begitu, adalah penting
Malaysia membandingkan sistem pendidikannya dengan
tanda aras antarabangsa bagi memastikannya bergerak
seiring dengan pembangunan pendidikan antarabangsa.
Prestasi Malaysia dalam TIMSS telah menurun antara
tahun 1999 dan tahun 2007. Keputusan PISA 2009+
menunjukkan daripada 74 negara peserta, Malaysia
berada dalam kelompok sepertiga terbawah, serta
lebih rendah daripada purata antarabangsa dan OECD.
Kementerian berpandangan adalah penting penilaian
lanjut tentang keberhasilan pentaksiran ini dilakukan
bagi memahami sebarang kekurangan dalam standard
pendidikan.
Kualiti sistem pendidikan merangkum pelbagai dimensi. Pentaksiran
terhadap kualiti pendidikan dalam bab ini memberi tumpuan
sebahagian besarnya kepada dimensi intelektual keberhasilan
akademik murid dengan menggunakan data yang ada dan boleh
diukur. Diakui bahawa angka hanya memberikan sebahagian
gambaran tentang prestasi murid. Terdapat aspek lain yang kritikal
terhadap kualiti pendidikan seperti perkembangan rohani, emosi,
dan jasmani seseorang murid. Namun begitu, kanak-kanak yang
tidak berupaya menguasai teras kemahiran intelektual seperti literasi
dan numerasi, serta kemahiran berfikir aras tinggi, akan kurang
berpeluang untuk berjaya dalam perubahan ekonomi yang pantas dan
masyarakat global hari ini.
Prestasi murid dalam peperiksaan awam telah menunjukkan
peningkatan tekal setiap tahun. Namun, dalam keadaan semasa,
perbandingan dalaman tidak lagi memadai bagi memastikan daya
saing di pentas dunia. Dalam tempoh dua dekad lepas, pentaksiran
antarabangsa telah muncul sebagai satu kaedah perbandingan
langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan yang merentas
negara dan sistem. Pentaksiran ini tertumpu kepada Matematik, Sains,
dan Bacaan, termasuk pengujian kemahiran kognitif berkaitan aplikasi
secara berkesan. Walaupun perkara ini tidak memberikan gambaran
menyeluruh tentang keberhasilan persekolahan, namun pentaksiran
ini dapat menggambarkan kekuatan dan kelemahan bidang penting
Kumpulan negara setara yang digunakan dalam
bab ini
Dalam bab ini, tiga kumpulan negara setara yang berbeza
digunakan untuk dibandingkan dengan sistem pendidikan
Malaysia. Maklumat setiap negara bagi tujuan perbandingan
ini tidak sentiasa diperoleh, namun komponen bagi semua
kumpulan kategori (dari segi negara) telah ditetapkan pada
tahap malar (Ekshibit 3-4). Kumpulan perbandingan ini juga
meliputi purata OECD dan antarabangsa.
Sistem pendidikan berprestasi tinggi di Asia seperti Korea
Selatan, Jepun, Hong Kong, dan Singapura
Sistem pendidikan di negara jiran Asia Tenggara seperti
Indonesia, Thailand, dan Singapura
Sistem pendidikan di negara dengan KDNK per kapita yang
setanding (Pariti Kuasa Beli terselaras atau adjusted Purchasing
Power Parity, PPP-adjusted) seperti Romania, Mexico, dan Chile
Profil negara setara
SUMBER: Kementerian Pelajaran; Jabatan Statistik; Bank Dunia
Negara ASEAN
Harimau Asia
Indonesia 256,460 45,746 2,748 4,325
Thailand 35,865 10,936 628 8,554
Singapura 356 511 30 57,936
Korea Selatan 19,974 7,602 469 29,004
Hong Kong 1,105 781 52 46,503
Jepun 37,581 14,887 1,050 33,753
Bilangan
murid
(‘000)
Bilangan
guru
(‘000)
Bilangan
sekolah
(unit)
KDNK per
kapita
(terselaras PPP)
Mexico 241,184 29,854 1,454 14,498
Chile 10,052 3,059 170 15,732
Romania 6,439 2,735 199 14,287
Negara KDNK per kapita yang setanding
Malaysia 10,000 5,400 410 14,591
Nota: Data pendidikan bagi peringkat asas hingga pra-tertiari (2010 atau tahun terkini yang ada)
Ekshibit 3-4
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-6
pendidikan. Ini termasuklah penggunaan kemahiran utama seperti
penaakulan analitik, aplikasi, dan keupayaan bagi pembelajaran
berterusan. Dalam hal ini, pentaksiran tersebut menyediakan
perspektif bermakna tentang prestasi murid Malaysia berbanding
sistem lain. Bagi memahami prestasi murid Malaysia, keputusan
penyertaan negara dalam dua pentaksiran antarabangsa yang utama,
TIMSS dan PISA, telah dikaji.
Prestasi murid dalam peperiksaan awam
meningkat
Prestasi murid Malaysia dalam ketiga-tiga peperiksaan awam (UPSR,
PMR, dan SPM) telah menunjukkan keberhasilan yang hampir malar
tetapi tetap meningkat. Dua pengukuran yang biasa digunakan untuk
mentaksir keberhasilan ialah gred purata sekolah (GPS) dan peratus
murid yang memperoleh gred lulus serta cemerlang. Dari tahun 2004,
kedua-dua pengukuran ini telah menunjukkan trend yang meningkat dari
segi nilai mutlak merentas ketiga-tiga peperiksaan awam (Ekshibit 3-5).
Ekshibit 3-5
Keputusan Peperiksaan Kebangsaan Malaysia (2000-2011)
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 2011
UPSR PMR SPM
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 2011
Kertas digredkan lulus dalam
peperiksaan kebangsaan1
Peratus kertas yang digred
Kertas digredkan dalam peperiksaan
kebangsaan
Peratus kertas yang digred
1 Untuk UPSR, gred gagal ialah D dan E. Untuk PMR, gred gagal ialah E. Untuk SPM gred gagal ialah G9
Nota: Data untuk SPM 2003 tidak terdapat, dan diunjurkan
Walaupun wujud perbezaan signifikan dalam prestasi setiap mata
pelajaran, keputusan peperiksaan awam menunjukkan peningkatan
mutlak dalam gred merentas masa bagi mata pelajaran teras, iaitu
Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains (Ekshibit
3-6). Murid mencapai prestasi terbaik dalam Bahasa Malaysia dan
terendah dalam Bahasa Inggeris pada semua peringkat. Sebagai
contoh, 9% murid gagal Bahasa Malaysia dalam SPM 2011 berbanding
23% bagi Bahasa Inggeris. Pada hujung spektrum yang bertentangan,
30% murid mencapai gred cemerlang dalam Bahasa Malaysia
berbanding 16% dalam Bahasa Inggeris.
Peperiksaan awam
Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pengajaran
dan pembelajaran. Lembaga Peperiksaan (LP) kini melaksanakan
tiga peperiksaan awam iaitu pada akhir pendidikan rendah,
menengah rendah, dan menengah atas.
▪▪ UPSR: Peperiksaan yang dibentuk sebagai kelayakan
dalaman peringkat kebangsaan untuk menandakan tamat
sekolah rendah. Mata pelajaran yang diuji dalam UPSR
termasuk Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik,
dan Sains bagi murid di SK. Murid di sekolah rendah jenis
kebangsaan juga menduduki peperiksaan bagi Bahasa Cina
atau Bahasa Tamil;
▪▪ PMR: Seperti juga dengan UPSR, PMR ialah kelayakan
dalaman peringkat kebangsaan yang diduduki murid
Tingkatan 3 pada akhir peringkat menengah rendah. Mata
pelajaran yang diuji termasuklah Bahasa Malaysia, Bahasa
Inggeris, Matematik, Sains, Geografi, Sejarah, Kemahiran
Hidup, Pendidikan Islam (bagi murid Islam), dan Pendidikan
Moral (bagi murid bukan Islam). Beberapa mata pelajaran
elektif juga ditawarkan seperti Bahasa Cina, Bahasa Tamil,
dan Bahasa Arab. PMR akan digantikan dengan sistem
pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) pada tahun 2014;
▪▪ SPM: SPM ialah peperiksaan awam yang diduduki
semua murid Tingkatan 5 pada akhir sekolah menengah.
Peperiksaan ini menjadi tanda aras dan diiktiraf pada
peringkat antarabangsa sebagai setaraf dengan O-Level.
Peperiksaan ini melibatkan kombinasi mata pelajaran wajib:
Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam (bagi
murid Islam), Pendidikan Moral (bagi murid bukan Islam),
Sejarah, Matematik, dan Sains. Terdapat juga sebilangan
besar mata pelajaran elektif merentas bidang Sastera dan
Kesihatan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Bahasa
dan Kesusasteraan, Teknikal dan Vokasional, Sains dan
Matematik, dan Sains Sosial dan Agama; dan
▪▪ STAM: STAM ialah peperiksaan awam yang ditawarkan
kepada murid Tingkatan 6 Rendah. Sijil kelulusan STAM
membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke Universiti
Al-Azhar.
Selain peperiksaan yang ditadbirkan oleh LP, Majlis Peperiksaan
Malaysia (MPM) yang juga di bawah Kementerian Pelajaran,
mentadbir peperiksaan seperti Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
(STPM) bagi pendidikan lepas menengah.
3-7
Ekshibit 3-6
Perbandingan prestasi bagi mata pelajaran teras (2011)
1 Purata wajaran bagi keputusan UPSR mengikut mata pelajaran bagi SK, SJKC dan SJKT
2 Amnya Kimia diambil oleh murid aliran sains sementara Sains Am diambil oleh murid aliran sastera
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia
44
64
50
55
45
24
37
18
Bahasa
Inggeris
26
Matematik
13
Sains
12
Bahasa
Malaysia
11
Gagal
Sederhana
Cemerlang
68 68 62
60
26 26 30
18
Bahasa
Inggeris
21
Matematik
8
Sains
6
Bahasa
Malaysia
6
75 74
61 49
61
19 19
30 32
16
Bahasa
Inggeris
23
Matematik
20
Bahasa
Malaysia
9
Sains
8
Kimia2
6
UPSR1
Peratus untuk semua kertas
PMR
Percent of all papers
SPM
Percent of all papers
Prestasi Malaysia dalam TIMSS
Ketika Malaysia mula menyertai TIMSS pada tahun 1999, skor
Matematik mengatasi purata antarabangsa dengan 519 mata dan
terletak di tangga ke-16 daripada 38 buah negara (Ekshibit 3-7).
Manakala skor Sains pula ialah 492 mata, juga mengatasi purata
antarabangsa walaupun kedudukannya lebih rendah, iaitu di tangga
ke-22 (Ekshibit 3-8).
Ekshibit 3-7
Prestasi TIMSS Gred 8 Matematik bagi Malaysia berbanding
negara lain merentas tiga pusingan
Negara
serantau
setara
1 Tidak termasuk 4 peserta penanda aras bukan-nasional (iaitu peringkat negeri) dan 1 peserta tidak memenuhi garis panduan
2 Tidak termasuk 7 peserta penanda aras bukan-nasional (iaitu peringkat negeri) dan 1 peserta tidak memenuhi garis panduan
SUMBER: TIMSS 1999, 2003, dan 2007
… … … … …
21 New Zealand 491
22 Lithuania 482
Purata Antarabangsa
1 TIMSS 1999 2 TIMSS 2003 3 TIMSS 2007
Kedudukan
Negara Skor
Kedudukan
Negara Skor
Kedudukan
Negara Skor
16 MALAYSIA 519
34 Indonesia 403
1 Singapura 604 1 Singapura 605 1 Chinese Taipei 598
2 Korea 587 2 Korea 589 2 Korea 597
4 Hong Kong 582 4 Chinese Taipei 585 4 Hong Kong 572
5 Jepun 579 5 Jepun 570 5 Jepun 570
34 Indonesia 411
451 Afrika Selatan 264
27 Thailand 467
26 Romania 475
27 Norway 461
Purata Antarabangsa
29 Thailand 441
482 Qatar 307
20 MALAYSIA 474
12 Slovenia 501
13 Armenia 499
Purata Antarabangsa
3 Chinese Taipei 585 3
Hong Kong 586 3 Singapura 593
… … … … …
… … … …………
38 Afrika Selatan 275
10 MALAYSIA 508
36 Indonesia 397
Prestasi Malaysia dalam pusingan pada tahun 2003 menunjukkan
beberapa penambahbaikan dalam pencapaian pentaksiran tersebut.
Skor Matematik menurun sedikit kepada 508 walaupun negara kekal
mengatasi purata antarabangsa dan kedudukannya meningkat ke
tangga ke-10 daripada 45 negara. Prestasi Sains meningkat 18 mata
kepada 510, jauh mengatasi purata antarabangsa dan terletak di tangga
ke-20 daripada 45 negara.
Pentaksiran Antarabangsa Prestasi Murid
Kebolehbandingan TIMSS dan PISA: Seperti dinyatakan di atas,
ujian TIMSS memberi tumpuan kepada elemen kurikulum yang
sama bagi negara peserta sementara ujian PISA memberi fokus
kepada pentaksiran aplikasi bagi masalah dunia sebenar, tanpa
mengira kurikulum negara peserta. Walaupun demikian, penyelidik
di Universiti Stanford, Amerika Syarikat mendapati bahawa
kedua-dua pentaksiran tersebut mempunyai korelasi yang tinggi
pada peringkat negara – sehingga 0.87 bagi Matematik dan 0.97
bagi Sains. Ini bermakna negara yang memperoleh pencapaian
baik dalam TIMSS berkemungkinan besar juga mempunyai
pencapaian baik dalam PISA, dan sebaliknya.
Apakah Skala Sejagat?
Dalam Rajah 3-15, skor TIMSS dan PISA telah diubah kepada skala
sejagat (berasaskan metodologi yang dibangunkan oleh Hanushek
et. al). Perubahan ini dilakukan bagi membolehkan perbandingan
merentas mata pelajaran, tahap gred, dan pentaksiran yang
berlainan. Skala sejagat juga membolehkan klasifikasi prestasi
negara berlainan kepada kumpulan besar “lemah,” “sederhana”
“baik,” “sangat baik,” dan “cemerlang.” Bagi maklumat lanjut, sila
rujuk seksyen Skala Sejagat dalam Lampiran V.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-8
Keputusan pada tahun 2007 pula menunjukkan penurunan ketara bagi
skor Matematik dan Sains di bawah purata antarabangsa. Skor Matematik
menurun 34 mata kepada 474 (tempat ke-20 daripada 48 negara).
Skor Sains menurun kepada 471 (tempat ke-21 daripada 48 negara).
Ekshibit 3-8
Prestasi TIMSS Gred 8 Sains bagi Malaysia berbanding
negara lain merentas tiga pusingan
SUMBER: TIMSS 1999, 2003, dan 2007
19 Germany 497
1 TIMSS 1999 2 TIMSS 2003 3 TIMSS 2007
38 Afrika Selatan 243
1 Chinese Taipei 569 1 Singapura 578 1 Singapura 567
2 Singapura 568 2 Chinese Taipei 571 2 Chinese Taipei 561
4 Jepun 550 4 Hong Kong 556 4 Korea 553
5 Korea 549 5 Estonia 552 5 England 542
451 Afrika Selatan 244
23 Lithuania 488
24 Thailand 482
Purata Antarabangsa
25 Jordan 475
26 Moldova 472
Purata Antarabangsa
3 Hungary 552 3
Korea 558 3 Japan 554
………… … … …
… …… …
22 MALAYSIA 492
32 Indonesia 435
20 MALAYSIA 510
36 Indonesia 420
… … … … …
22 Thailand 471
482 Ghana 303
21 MALAYSIA 471
14 Sweden 511
15 Scotland 496
Purata Antarabangsa
35 Indonesia 427

1 Tidak termasuk 4 peserta penanda aras bukan-nasional (iaitu peringkat negeri) dan 1 peserta tidak memenuhi garis panduan
2 Tidak termasuk 7 peserta penanda aras bukan-nasional (iaitu peringkat negeri) dan 1 peserta tidak memenuhi garis panduan
Negara
serantau
setara
Kedudukan
Negara Skor
Kedudukan
Negara Skor
Kedudukan
Negara Skor
Dalam hal ini, sehingga 20% murid di Malaysia tidak mencapai
tanda aras minimum dalam Matematik dan Sains pada tahun 2007,
peningkatan dua hingga empat kali ganda sejak tahun 2003 (Ekshibit
3-9). Keputusan tersebut menunjukkan murid tersebut memahami
asas konsep Matematik dan Sains, tetapi pada amnya tidak dapat
mengaplikasi pengetahuan ini.
Ekshibit 3-9
83 87
80
10 6
Bawah
Minimum2
Pertengahan
Lanjutan1
2007
18
2
2003
7
1999
7
82 91
77
Bawah
Minimum2
Pertengahan
Lanjutan1
2007
20
3
2003
5
4
1999
13
5
Perbandingan prestasi dalaman Malaysia bagi TIMSS (1999-2007)
SUMBER: TIMSS 1999, 2003, dan 2007
1 Lanjutan: Murid dapat menyusun atur maklumat, membuat generalisasi menyelesaikan masalah bukan rutin dan
membuat serta memberi justifikasi kesimpulan daripada data
2 Bawah minimum: Murid mempunyai sedikit atau tiada pengetahuan subjek
NOTA: Bahasa Malaysia digunakan pada 1999 dan 2003. Pada 2007, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
digunakan
Skor Sains TIMSS, 1999-2007
Peratus murid
Skor Matematik TIMSS, 1999-2007
Peratus murid
Perincian prestasi murid dalam TIMSS 2007 berbanding sistem lain
menunjukkan bahawa sedikit sahaja murid Malaysia yang cemerlang.
Hanya 2-3% murid Malaysia mencapai tanda aras tertinggi, seperti
penyelesaian masalah kompleks; berbanding dengan lebih 30% murid
di Singapura mencapai skor pada tahap lanjutan dalam Matematik dan
Sains (Ekshibit 3-10).
Ekshibit 3-10
61
80
82
77 77 75 75
65
35
0
Romania
23
2
Purata
Antarabangsa
22
3
Thailand
20
3
Malaysia
20
Indonesia
Hong Kong
8
10
Korea
Selatan
3
17
Singapura
7
32
3
58 57
63
79
63
80 73
48
2
Malaysia 18
Indonesia
52
2 0
Purata
Antarabangsa
25
Thailand
34
3
Romania
17
4
Hong Kong
6
31
Singapura
3
40
Korea
Selatan
2
40
Perbandingan prestasi TIMSS 2007 bagi Malaysia dengan
negara lain
1 Penanda aras lanjutan: Murid dapat menyusun atur maklumat, membuat generalisasi menyelesaikan masalah bukan rutin
dan membuat serta memberi justifikasi kesimpulan daripada data
2 Romania dimasukkan bagi perbandingan kerana mempunyai persamaan dalam saiz populasi dan KDNK per kapita.
Nota: Negara disusun mengikut kadar murid pada tahap lanjutan dengan susunan menurun
SUMBER: TIMSS 2007 bagi Gred 8
% murid mengikut tahap prestasi dalam
Matematik TIMSS
Bawah minimum
Pertengahan
Lanjutan1
% murid mengikut tahap prestasi dalam
Sains TIMSS
Penganalisisan data TIMSS memberi pandangan lanjut tentang
prestasi sistem pendidikan dalam Matematik dan Sains. TIMSS
mentaksir profisiensi murid dalam ketiga-tiga jenis kemahiran
kognitif yang berlainan, iaitu mengingat pengetahuan, mengaplikasi
pengetahuan dalam penyelesaian masalah, dan kebolehan menaakul
dalam menyelesaikan masalah. Murid Malaysia tidak dapat
melaksanakan dengan baik dalam ketiga-tiga dimensi ini (Ekshibit
3-11).
Ekshibit 3-11
Perbandingan prestasi murid dalam TIMSS 2007 mengikut
dimensi pengetahuan, aplikasi dan penaakulan
SUMBER: TIMSS 2007 bagi Gred 8
596
595
581
574
477
397
593
569
478
398
579
579
557
468
405
300 400 500 600
Korea Selatan
Singapura
Hong Kong
Malaysia
Indonesia
Penaakulan
Aplikasi
Pengetahuan
Skor Matematik TIMSS
Skor TIMSS 2007
554
543
532
458
425
567
547
522
473
426
564
558
533
487
438
600 500 400
Hong Kong
Singapura
Korea Selatan
Malaysia
Indonesia
Skor Sains TIMSS
Skor TIMSS 2007
3-9
Prestasi Malaysia dalam PISA 2009+
Malaysia mula menyertai pentaksiran PISA dalam pusingan 2009+.
Daripada 74 buah negara, pencapaian Malaysia ialah dalam kelompok
sepertiga terbawah bagi Bacaan, Matematik, dan Sains, jauh di bawah
kedua-dua purata antarabangsa dan OECD bagi ketiga-tiga dimensi.
Dalam pentaksiran terkini, prestasi Malaysia berada sekurangkurangnya
100 mata di bawah negara serantau seperti Singapura,
Jepun, Korea, dan Hong Kong dalam ketiga-tiga dimensi (Ekshibit
3-12). Bagi PISA, perbezaan 38 mata bersamaan dengan pembelajaran
satu tahun persekolahan. Ini bermakna, murid berusia 15 tahun di
Malaysia seolah-olah ketinggalan hampir tiga tahun persekolahan
berbanding dengan murid yang seusia di negara tersebut, iaitu negara
pesaing Malaysia dalam ekonomi pengetahuan masa kini. Berbanding
dengan Shanghai, sistem sekolah dengan prestasi terbaik di dunia
dalam PISA 2009+, jurangnya bersamaan dengan empat tahun
persekolahan.
Hampir 60% murid Malaysia gagal mencapai tanda aras minimum
dalam Matematik, iaitu profisiensi asas yang diperlukan murid untuk
penyertaan efektif dan produktif dalam kehidupan (Ekshibit 3-13).
Begitu juga, 44% dan 43% murid tidak mencapai tanda aras minimum
masing-masing dalam Bacaan dan Sains.
Ekshibit 3-13
Perbandingan prestasi dalam PISA 2009+ mengikut tahap kemahiran bagi
Malaysia dengan purata OECD
SUMBER: PISA 2009+
Peratus murid pada tahap prestasi berlainan dalam PISA 2009+1
1 Lanjutan termasuk profisiensi tahap 5 dan tahap 6; Sederhana termasuk profisiensi tahap 2, 3, dan 4; dan Bawah minimum
termasuk profisiensi tahap 1 dan ke bawah
Nota: Skor adalah purata sampel sekolah di Malaysia: 80% Sekolah Menengah Kebangsaan , 3% Sekolah Agama, 4%
Sekolah Teknik dan Vokasional,
3% Sekolah Berasrama Penuh, 3% Kolej Rendah Sains MARA, 7% sekolah swasta mengikut murid
57
74
8
Bawah
minimum
Pertengahan
Lanjutan
Purata
OECD
18
Malaysia
43
0
40
65
13
Bawah
minimum
Pertengahan
Lanjutan
Purata
OECD
22
Malaysia
59
0
56
74
8
Bawah
minimum
Pertengahan
Lanjutan
Purata
OECD
19
Malaysia
44
0
1 Bacaan 2 Matematik 3 Sains
Profisiensi minimum menurut definisi PISA bererti:
▪▪ Bacaan, murid tidak dapat melakukan satu atau lebih daripada
perkara berikut: mencari satu atau lebih maklumat dalam teks,
mengenali idea utama dalam teks, membuat inferens tahap rendah
atau perbandingan antara maklumat dalam teks dan pengetahuan
harian;
▪▪ Matematik, murid tidak dapat menggunakan algoritma asas,
formula, prosedur atau konvensyen. Murid tiada kebolehan
penaakulan terus dan interpretasi literal bagi sesuatu keputusan,
walaupun mereka dapat menjawab soalan yang jelas terperinci
melibatkan konteks biasa; dan
Menguji faktor yang mungkin menyebabkan
penurunan prestasi Malaysia dalam TIMSS
Tiga faktor yang sering ditimbulkan sebagai sebab yang
mungkin bagi penurunan prestasi Malaysia dalam TIMSS ialah
tahap kandungan kurikulum kebangsaan sepadan dengan yang
diuji dalam TIMSS (pertindihan), perubahan dasar bahasa,
dan metodologi persampelan. Walau bagaimanapun, semua
ini tidak mungkin menjadi pemacu utamanya oleh sebab yang
berikut:
Liputan tidak lengkap bagi konsep yang ditaksir dalam
TIMSS oleh kurikulum kebangsaan tidak menyebabkan
penurunan tersebut. Walaupun terdapat sedikit penurunan
dalam kandungan yang sepadan antara soalan ujian Matematik
dalam TIMSS dan kurikulum kebangsaan pada tahun 2003 dan
tahun 2007 (daripada 98% pada tahun 2003 kepada 75% pada
tahun 2007 berdasarkan pentaksiran kendiri Kementerian),
perkara yang sama tidak dapat diperjelaskan bagi Sains kerana
pertindihan kandungan masih tinggi, iaitu pada tahap 90%.
Soalan disediakan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
sebagai opsyen dalam pentaksiran TIMSS bagi Malaysia. Oleh
itu, keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh bahasa ujian
yang digunakan dalam TIMSS.
Pendekatan persampelan juga boleh disangkal sebagai
penyebab utama. Sampel sekolah yang diuji bagi TIMSS
mencerminkan prestasi sekolah Malaysia berdasarkan taburan
sekolah mengikut band pencapaian.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-10
Image by MOE
Ekshibit 3-12
Perbandingan kedudukan PISA 2009+ Malaysia dengan negara lain
Negara
serantau
yang setara
SUMBER: PISA 2009+
Nota: Kedudukan negara dengan susunan menurun berdasarkan peratus yang mencapai prestasi teratas (Tahap 5 atau 6)
18 United Kingdom 494
19 Germany 497
Purata OECD
1 Bacaan 2 Matematik 3 Sains
Kedudukan
Negara
Skor
min
Kedudukan
Negara
Skor
min
Kedudukan
Negara
Skor
min
1 Shanghai-China 556
2 Korea 539
3 Finland 536
4 Hong Kong 533
5 Singapura 526
55 MALAYSIA 414
1 Shanghai-China 575
2 Finland 554
3 Hong Kong 549
4 Singapura 542
5 Jepun 539
1
2
3
4
5
Shanghai-China
Singapura
Hong Kong
Korea
Taiwan
600
562
555
546
543
52 Thailand 419
42 Russian Fed. 459
43 Chile 449
Purata Antarabangsa
53 Thailand 421
57 MALAYSIA 404
41 Croatia 460
42 Israel 447
Purata Antarabangsa
51 Thailand 425
62 Indonesia 402 68 Indonesia 371 66 Indonesia 383
52 MALAYSIA 422
40 Greece 470
41 Malta 461
Purata Antarabangsa
3
Slovak Republic
20 Austria 496
21 497
20 Ireland 508
21 Czech Republic 500
… … … … …
… … … … …
Purata OECD Purata OECD
… … … … …
▪▪ Sains, murid mempunyai pengetahuan sains sangat terhad yang
hanya dapat diaplikasikan kepada beberapa situasi biasa. Murid
dapat menyediakan penerangan saintifik berdasarkan bukti
eksplisit yang diberikan. Namun, akan menghadapi kesukaran
membuat kesimpulan atau interpretasi daripada penyiasatan
mudah.
Seperti TIMSS 2007, keputusan PISA 2009+ bagi Bacaan, Matematik,
dan Sains juga menunjukkan bahawa hanya sebilangan kecil murid
Malaysia mencapai prestasi tahap lanjutan, iaitu lebih kurang 0.1%
berbanding negara OECD, iaitu lebih kurang 8%.
Mencapai tahap lanjutan dalam PISA bererti:
▪▪ Bacaan, murid dapat melakukan pelbagai inferens, perbandingan,
dan kontras yang terperinci dan tepat. Mereka juga dapat membuat
penilaian kritikal atau hipotesis, berdasarkan pengetahuan khusus;
▪▪ Matematik, murid dapat membuat interpretasi maklumat yang
lebih kompleks, dan mengolah sebilangan langkah pemprosesan.
Mereka juga menunjukkan keupayaan berfikir bagi mengenal
pasti strategi penyelesaian yang sesuai, dan mempamerkan proses
kognitif aras tinggi lain bagi menerangkan atau menyampaikan
keputusan; dan
▪▪ Sains, murid dapat mengenal pasti, menerangkan, dan
mengaplikasi pengetahuan saintifik dalam pelbagai situasi
3-11
kehidupan yang kompleks. Mereka mempamerkan pemikiran dan
penaakulan saintifik lanjutan yang tekal. Murid dapat menggunakan
pengetahuan saintifik dan membangunkan hujah untuk menyokong
syor dan keputusan yang berpusatkan situasi peribadi, sosial atau
global.
Perbezaan dengan negara Asia berprestasi tinggi yang lain adalah
nyata: peratus murid di Singapura, di Korea Selatan, dan di Hong
Kong yang dapat melaksanakan tahap lanjutan dalam Bacaan ialah
120-150 kali ganda di Malaysia (Ekshibit 3-14).
Ekshibit 3-14
81.3 79.3 71.8 73.0
73.6
58.9 56.8 55.9
46.6
Malaysia
44.0
0.1
Thailand
42.9
0.3
Romania
40.4
0.7
Purata
OECD
18.8
7.6
Jepun
13.6
13.4
Singapura
12.5
Bawah
minimum
Hong
Kong
8.3
12.4
Korea
5.8
15.7
Pertengahan
Lanjutan
Indonesia
53.4
0
12.9
1 Lanjutan termasuk profisiensi tahap 5 dan tahap 6; Sederhana termasuk profisiensi tahap 2, 3, dan 4; dan Bawah minimum
termasuk profisiensi tahap 1 dan ke bawah
Perbandingan prestasi PISA 2009+ dalam Membaca mengikut kemahiran
bagi Malaysia berbanding negara lain
Peratus murid pada setiap tahap prestasi1 dalam PISA 2009+ Membaca
SUMBER: PISA 2009+
Ekshibit 3-15 membandingkan semua negara yang mengambil
bahagian dalam pentaksiran antarabangsa dan prestasi murid. Paksi
menegak menunjukkan tahap pencapaian pada skala sejagat. Negara
diklasifikasikan berasaskan band prestasi besar “Lemah”, “Sederhana”,
“Baik”, “Sangat Baik”, dan “Cemerlang”. Perbezaan antara setiap band
prestasi (lebih kurang 40 mata skala sejagat) bersamaan satu tahun
persekolahan. Oleh itu, murid berusia 15 tahun dalam sistem yang
Baik menunjukkan prestasi seolah-olah telah mendapat satu tahun
tambahan persekolahan berbanding dengan murid yang seusia dalam
sistem yang Sederhana.
Paksi mendatar pada Ekshibit 3-15 menunjukkan perbelanjaan awam
dalam pendidikan per murid dalam dolar Amerika (PPP terselaras)
seperti pada tahun 2008. Semua negara telah diletakkan pada garis
yang selaras dengan band perbelanjaan masing-masing. Angka di atas
setiap garis ialah skor maksimum yang dicapai (oleh sesebuah negara)
bagi tahap perbelanjaan tersebut, dan angka di bawah garis ialah skor
minimum. Ekshibit ini menunjukkan perbelanjaan awam per murid
pada tahun 2008 di Malaysia. Gabungan dua paksi memperlihatkan
kepelbagaian prestasi antara negara dengan tahap perbelanjaan
pendidikan yang serupa.
TIMSS dan PISA menunjukkan bahawa
terdapat sekolah berprestasi Baik dan Sangat
Baik di Malaysia
Walaupun prestasi Malaysia sebagai satu sistem dalam pentaksiran
antarabangsa tidak sebaik yang diharapkan, analisis taburan skor
mengikut sekolah menunjukkan terdapatnya sekolah yang layak untuk
kajian lanjut dan replikasi (Ekshibit 3-16).
Sekolah tersebut mencapai band prestasi Baik atau Sangat Baik pada
standard antarabangsa. Dalam pentaksiran TIMSS 2007, sebagai
contoh, 11% sekolah berada dalam band “Sangat Baik”, sementara 30%
lagi dalam band “Baik”. Dalam pentaksiran PISA 2009+, 7% sekolah
berada dalam band “Baik”.
Ekshibit 3-16
Prestasi sekolah Malaysia mengikut braket prestasi bagi TIMSS 2007 dan
PISA 2009+
SUMBER: TIMSS 2007; PISA 2009+
Braket prestasi
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
Bilangan
17
45
64
24
Peratus
11%
30%
43%
16%
150 100%
Cemerlang 0 0%
TIMSS 2007 Penyertaan sekolah
mengikut braket prestasi
Braket prestasi
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
Bilangan
0
11
20
121
Peratus
0%
7%
13%
80%
152 100%
Cemerlang 0 0%
PISA 2009+ Penyertaan sekolah mengikut
braket prestasi
Kementerian juga mempunyai dua jenis anugerah khas bagi
mengiktiraf sekolah berprestasi cemerlang, iaitu Sekolah Berprestasi
Tinggi (SBT) dan Sekolah Kluster. Kementerian telah memilih 66
SBT di seluruh negara, yang diberi hak membuat keputusan (dan
akauntabiliti) untuk mengekalkan prestasi dan membolehkan
pengetua/ guru besar bagi terus meningkatkan tahap prestasi mereka
(Ekshibit 3-17). Sekolah Kluster berjumlah 170 buah di seluruh negara.
Peperiksaan awam dan pentaksiran
antarabangsa menunjukkan varians dalam
standard
Ada beberapa bukti yang menunjukkan kurang padanan antara
peperiksaan awam dan pentaksiran antarabangsa tentang kaedah
mendefinisi standard. Percanggahan ini menjelaskan sedikit sebanyak
perbezaan antara trend yang dilihat dalam peperiksaan awam dan
pentaksiran antarabangsa.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-12
Ekshibit 3-15
Prestasi negara dalam pentaksiran antarabangsa berbanding perbelanjaan awam
per murid PISA 2009+
SUMBER: World Bank EdStats; IMF; UNESCO; PISA, TIMSS, PIRLS, Global Insight; McKinsey & Company
1 Skala sejagat berdasarkan metodologi Hanushek & Woessmann, bagi membolehkan perbandingan merentas sistem.
2 Perbelanjaan awam per murid bagi pendidikan asas (tahap pendidikan prasekolah, rendah, dan menengah) bagi harga semasa 2008
Nota: Perbelanjaan awam Malaysia 2008 adalah USD3000
370
Perbelanjaan awam per murid2, PPP unit
7,000–
8,000
8,000–
9,000
Cemerlang
3000–
4,000
2,000–
3,000
1,000–
2,000
0–
1,000
327
10,000
+
9,000–
10,000
4,000–
5,000
Kyrgyzstan
6,000–
7,000
Lemah
Sederhana
Baik
Sangat
baik
478
560
540
500
480
440
420
320
0
580
520
460
380
340
400
360
455
Kazakhstan
Morocco
Thailand
Colombia
Tunisia 397
441
Argentina
Chile
Mexico
Romania
Malaysia
412
489
Bulgaria
Slovak Republic
Russia
Serbia
422
578
Croatia
Poland
Chinese
Taipei
Shanghai
544
458
Australia
Czech
Republic
Israel
Korea, Rep.
Singapore
458
547
Japan
Hong Kong
Portugal
New Zealand
Macao
SAR, China
402
531
France
Germany
Spain
530
486
Canada
Italy
Ontario
Slovenia
464
545
Finland
Ireland
UK
483
531
Netherlands
USA
Luxembourg
Belg.Flanders
5,000–
6,000
Armenia
El Savador
Philippines
Syria
Panama
Moldova
Algeria Mauritius
Turkey Iran
Lithuania
Botswana
Oman
Latvia
Hungary
Estonia
Malta
Cyprus
Iceland
Sweden
Switzerland
Denmark
Norway
Belg. CFB
Austria
Saudi
Uruguay Arabia
Azerbaijan
Indonesia
Ghana
Georgia
Jordan
W. Cape
Bahrain
Greece
Kuwait
Skor Skala Sejagat1 2009 (maksimum, median, minimum)
3-13
Profil terpilih Sekolah Berprestasi Tinggi di Malaysia
▪ 100% kadar lulus dalam
UPSR sejak 2006
▪ Sekolah luar bandar
pertama di Malaysia to
mencapai status SBT
▪ Tekal antara sekolah terbaik
dalam UPSR
▪ Rekod pencapaian cemerlang
dalam pertandingan akademik
peringkat antarabangsa dalam
Matematik dan Bahasa Cina
▪ 100% kadar lulus dalam
SPM
▪ Prestasi cemerlang dalam
aktiviti kokurikulum seperti
orkestra and ragbi
SK Ulu
Lubai,
Sarawak
SJK(C)
Foon Yew
(2), Johor
SM Sultan
Abdul
Hamid,
Kedah
SMK
Aminuddin
Baki, WP
Kuala
Lumpur
▪ 100% lulus dalam SPM bagi
5 tahun berterusan
▪ Rekod cemerlang dalam
aktiviti kesukanan
antarabangsa, khususnya
renang
Sekolah Berprestasi Tinggi adalah inisiatif di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara
(NKRA) yang bermatlamat untuk meningkatkan prestasi semua sekolah dalam sistem.
Sekolah yang dianugerah status SBT diberi tahap autonomi dan akauntabiliti lebih tinggi bagi
mengekalkan dan meningkatkan tahap prestasi.
dianugerah status SBT
atas pengiktirafan
kecemerlangan dalam
aspek akademik dan
bukan akademik
66 sekolah
SUMBER: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
▪ Tekal antara sekolah terbaik
dalam UPSR
▪ Prestasi cemerlang dalam
aktiviti kokurikulum seperti
taekwondo dan pengucapan
awam
SK Zainab
(2),
Kelantan
Ekshibit 3-17
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-14
Perbandingan keputusan antara TIMSS 2007 (Tingkatan 2) dan
PMR 2008 (Tingkatan 3) bagi set sekolah sama yang telah diuji
menunjukkan ketakpadanan antara keduanya dari segi definisi
kecemerlangan. Akibatnya, dalam PMR 2008, 30% murid mencapai
gred cemerlang (A) dalam Matematik berbanding hanya 2% dalam
TIMSS 2007 yang mencapai tahap lanjutan (Ekshibit 3-18).
Satu sebab yang mungkin bagi ketakjajaran standard ini ialah
perbezaan dalam fokus pengujian bagi peperiksaan awam dan
pentaksiran antarabangsa. Contohnya, PISA memberi tumpuan kepada
soalan yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi dan
penaakulan. Sebaliknya, peperiksaan awam Malaysia memberi lebih
tumpuan kepada soalan yang menguji kandungan pengetahuan.
Ekshibit 3-18
Perbandingan keputusan TIMSS 2007 dan PMR 2008
80
58
30
PMR
20081
12
TIMSS
2007
18
2
77
72
17
PMR
20081
11
TIMSS
2007
20
3
Bawah Minimum / E
Lanjutan / A
SUMBER: TIMSS 2007; Lembaga Peperiksaan Malaysia
1 Ilustrasi taburan gred adalah bagi sekolah yang menyertai TIMSS 2007
Skor Matematik
Peratus murid
Skor Sains
Peratus murid
Perbandingan standard Cambridge English dengan kertas Bahasa
Inggeris SPM juga menunjukkan perbezaan dalam penentuan
standard. Kertas Bahasa Inggeris SPM ditanda aras dengan kertas
Cambridge 1119 bagi penutur jati bahasa Inggeris, membolehkan
murid mendapat gred dalam skala kedua-dua peperiksaan. LP dan
Cambridge International Examination menentukan garis penggalan
gred yang berbeza bagi kertas Bahasa Inggeris SPM. Perbezaan
ini paling ketara antara sempadan lulus dan gagal. Berdasarkan
skala penggredan Cambridge, 50% daripada murid Tingkatan 5
gagal mencapai standard minimum. Berdasarkan skala penggredan
Malaysia, kira-kira 20% murid gagal (Ekshibit 3-19).
Ekshibit 3-19
Perbandingan gred Bahasa Inggeris SPM 2011 dan
gred Cambridge English
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia
Peratus murid memperoleh setiap gred abjad mengikut skala pentaksiran
antarabangsa dan kebangsaan
Peratus murid
0
20
40
60
A+ A A- B+ B C+ C D E G
Pentaksiran
Cambridge
SPM
NOTA: Pentaksiran Bahasa Inggeris SPM ditaksir satu kali, tetapi menerima dua gred per kertas berasaskan nilai mata
potongan bagi kebangsaan dan antarabangsa masing-masing
A1 A2 B3 B4 C5 C6 D7 E8 G9
Gred SPM
Gred
Cambridge
3-15
Kadar tamat persekolahan
Laluan kohort murid yang memasuki Tahun 1 pada tahun 2000 hingga
tamat Tingkatan 5 pada tahun 2010 di sekolah awam menunjukkan
sekitar 36% daripada kohort ini tidak lagi mendaftar di sekolah atau
telah gagal mencapai standard minimum dalam peperiksaan SPM bagi
mata pelajaran teras (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik,
Sains, Sejarah, dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral)
(Ekshibit 3-20). Sebanyak 11% lagi telah bertukar daripada sistem
sekolah awam kepada sistem sekolah swasta. Trend yang serupa juga
dilihat bagi kohort Tahun Satu pada tahun 1999. Ini menunjukkan
sepertiga daripada setiap kohort tidak mencapai tahap penguasaan
minimum yang diharapkan bagi semua murid.
Ekshibit 3-20
Kadar tamat persekolahan bagi kohort murid Tahun 1 2000
1 Merujuk kepada murid yang menduduki pentaksiran kebangsaan sebagai calon sekolah bukan kerajaan.
2 Gagal merujuk kepada gagal sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran, termasuk Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sejarah,
Pendidikan Moral atau Pendidikan Islam. Matematik dan Sains (Sains Am untuk murid aliran Sastera, sama ada Fizik, Kimia
atau Biologi untuk murid aliran Sains)
3 Termasuk murid yang tercicir dan telah bertukar ke sekolah swasta yang tidak menggunakan kurikulum kebangsaan
(misalnya, sekolah antarabangsa)
SUMBER: Quick Facts; Lembaga Peperiksaan Malaysia
65
55 52
100
100% =
Jumlah
saiz
kohort
murid
SPM
2010
509,329
8
28
11
PMR
2008
7
32
6
UPSR
2005
0.4
33
1
Tahun 1
2000
Keberhasilan kohort murid merentas fasa persekolahan
Peratus jumlah enrolmen pada 2000
Mencapai standard
minimum
Bertukar sistem
sekolah1
Gagal 1 atau lebih
mata pelajaran
teras2
Keluar dari sistem
sekolah3
36% gagal
memenuhi
standard
minimum
Persepsi awam tentang kualiti keberhasilan
pendidikan adalah bercampur-campur
Harapan kumpulan berkepentingan yang berlainan terhadap sistem
pendidikan Malaysia adalah berbeza. Hasilnya, persepsi awam tentang
kualiti sistem pendidikan adalah bercampur-campur:
▪▪ Perspektif industri: Temu bual yang telah dilakukan dengan
majikan dan kepimpinan industri menunjukkan bahawa terdapat
kebimbangan meluas tentang sejauh mana murid dilengkapi
kemahiran yang betul untuk berjaya dalam masyarakat moden
(Ekshibit 3-21). Khususnya, majikan bimbang tentang: i)
kekurangan kemahiran berfikir aras tinggi seperti penyelesaian
masalah dan pemikiran kreatif, dan ii) tahap kemahiran bahasa
Inggeris graduan (kebimbangan khusus sektor swasta);
▪▪ Perspektif murid: Murid sendiri kelihatan optimistik. Kaji selidik
terhadap lebih 23,000 murid (Tahun 6, Tingkatan 2, dan Tingkatan
4) yang dilaksanakan pada tahun 2011 menunjukkan bahawa murid
bersikap optimistik tentang pendidikan yang diterima. Sebagai
contoh, 95% murid setuju atau sangat setuju bahawa pendidikan
membantu mereka memperkembang set kemahiran yang betul
untuk persediaan bagi alam lepas sekolah; dan
Ekshibit 3-21
Dapatan Tinjauan Jobstreet 2011 mengenai graduan yang diambil
bekerja
5 sebab utama mengapa graduan baru ditolak setelah sesi temuduga
38
52
56
60
64
Terlalu memilih pekerjaan
atau syarikat untuk bekerja
Kurang kemahiran
komunikasi yang baik
Penguasaan Bahasa Inggeris
yang lemah
Perwatakan, sikap dan
personaliti pencari kerja
yang tidak baik
Permintaan gaji yang tidak
realistik
Peratus responden
N = 571 kakitangan sumber manusia
SUMBER: Survei Jobstreet Oktober 2011
“Mengenai soalan
tentang tahap kualiti
dalam kalangan
graduan baharu hari ini,
66% responden menilai
mereka sebagai
‘sederhana’ dan 23%
‘lemah’.”
– Jobstreet 2011
▪▪ Tinjauan pandangan awam: Pandangan awam adalah pelbagai.
Tinjauan pandangan awam yang dilaksanakan oleh Merdeka Centre
pada Disember 2004 terhadap 850 sampel Malaysia (berumur 16
hingga 30 tahun) mendapati bahawa majoriti (iaitu, 68% India, 58%
Cina, dan 50% Melayu) berpendapat, pendidikan yang diterima
tidak menyediakan mereka dengan mencukupi bagi menghadapi
cabaran kehidupan dan pekerjaan dalam masyarakat masa kini.
Sebaliknya, kaji selidik awam pada tahun 2011 terhadap 1,800
rakyat mendapati secara keseluruhan, 55% berpandangan bahawa
standard sistem pendidikan Malaysia setara dengan standard
negara maju, dan 35% berpandangan ia adalah lebih baik.
Walaupun kekangan kaji selidik seumpama ini perlu diakui,
Kementerian berpandangan bahawa kebimbingan yang diutarakan itu
tidak harus diabaikan. Hal ini demikian kerana potensi dan aspirasi
kanak-kanak di Malaysia perlu dipenuhi dengan kualiti pendidikan
yang akan memastikan mereka dapat merealisasikan harapan dan citacita
apabila meninggalkan alam persekolahan.
Data sedia ada menunjukkan perkembangan
holistik murid sedang berlaku
Sebagai sebahagian daripada objektif untuk menyediakan pendidikan
yang seimbang, Kementerian mengiktiraf kepentingan memahami
prestasinya dalam menyokong perkembangan rohani, emosi, dan
jasmani murid. Untuk tujuan tersebut, tiga sumber data sedia ada yang
terbaik terhadap isu ini telah dikaji: i) skor sekolah bagi kemenjadian
murid, iaitu sebahagian daripada pentaksiran kendiri tahunan bagi
kualiti sekolah; ii) keputusan penaziran sekolah bersasaran pada tahun
2011 terhadap disiplin murid; dan iii) peratus murid yang terlibat
dalam salah laku disiplin pada tahun 2011.
Amnya sekolah menunjukkan skor pentaksiran kendiri yang
positif bagi keberhasilan murid
Setiap tahun sekolah dikehendaki melaksanakan pentaksiran
kendiri menggunakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
(SKPM), iaitu lima dimensi berkaitan kualiti sekolah: kepimpinan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-16
Maklum balas daripada Dialog Nasional
Menerusi Dialog Nasional, Kementerian telah merujuk hampir
12,000 orang termasuk pihak berkepentingan khusus. Rakyat
dari semua lapisan masyarakat menekankan betapa pentingnya
keperluan meningkatkan kualiti sistem pendidikan. Tiga faktor
kritikal yang telah dikenal pasti oleh peserta (disenaraikan
mengikut urutan kekerapan petikan):
▪▪ Guru: Guru, ibu bapa, dan murid berbicara dengan meluas
keperluan untuk meningkatkan kualiti guru. Aspek spesifik
yang disentuh termasuk beban pentadbiran, latihan,
pengurusan prestasi, dan ganjaran;
▪▪ Kualiti sekolah: Aspek khusus yang ditekankan bagi
penambahbaikan termasuk persekitaran pembelajaran
dari segi infrastruktur dan disiplin murid. Peserta juga
mencadangkan agar pengupayaan dilakukan bagi mencapai
penambahbaikan tersebut (contohnya, pengurusan prestasi
yang diperbaharu, lebih autonomi bagi sekolah); dan
▪▪ Pembelajaran murid: Peserta menyatakan hasrat untuk
kurikulum yang lebih relevan, dan profisiensi bahasa serta
kebolehan berkomunikasi yang lebih baik bagi murid.
Perincian lanjut bagi input yang ditimbulkan semasa Dialog
Nasional boleh diperoleh dalam Lampiran III.
dan hala tuju, pentadbiran organisasi, pentadbiran kebajikan
murid, aktiviti kurikulum dan kokurikulum, pengajaran dan
pembelajaran, dan kemenjadian murid. Bagi dimensi terakhir, sekolah
mempertimbangkan keberhasilan akademik dan bukan akademik
termasuk penyertaan kokurikulum serta sikap, tingkah laku dan nilai
moral yang ditunjukkan oleh murid di sekolah. Dimensi ini digred
dalam skala 15 mata, dengan 15 sebagai penarafan terbaik. Secara
keseluruhan, keputusan pentaksiran kendiri ini adalah positif: 76%
sekolah rendah memberi taksiran 10 mata atau lebih tinggi bagi
dimensi ini berbanding dengan 44% bagi sekolah menengah. Hanya 1%
sekolah rendah dan menengah melaporkan penarafan kurang daripada
5 mata.
Penaziran sekolah bersasaran mendapati disiplin bukan isu
utama
JNJK melaksanakan penaziran bersasaran pada setiap tahun terhadap
isu spesifik yang menjadi perhatian Kementerian Pelajaran. Pada
tahun 2011, satu daripada penaziran bersasaran ini meneliti isu
disiplin murid di 51 sekolah di seluruh negara (75% daripadanya
sekolah rendah).
Dua elemen yang diteliti: disiplin murid semasa pelajaran (contohnya,
sejauh manakah murid mengikuti pengajaran guru) dan tingkah laku
mereka di luar bilik darjah. Pada skala 1 hingga 6, dengan 1 sebagai
sangat lemah dan 6 cemerlang, nazir JNJK mentaksir keseluruhan
disiplin murid pada tahap 4 atau “berpotensi untuk penambahbaikan”.
Tidak terdapat perbezaan ketara antara sekolah rendah bandar
dengan luar bandar. Walau bagaimanapun, sekolah menengah bandar
didapati mempunyai lebih banyak isu disiplin dan dilaporkan, secara
puratanya, pada tahap 3 (memuaskan) berbanding dengan tahap 4
bagi sekolah menengah luar bandar. Secara khusus, murid di sekolah
menengah bandar didapati kurang cenderung untuk menjaga harta
benda sekolah, mempunyai keyakinan diri lebih rendah, kurang
cenderung membantu rakan sebaya, dan kurang berkelakuan sopan
dan saling menghormati. Tiada sebab yang jelas dikenal pasti bagi
perbezaan ini.
Peratus murid yang terlibat dalam salah laku disiplin amnya
rendah
Pada masa ini, setiap sekolah dikehendaki melaporkan bilangan murid
yang terlibat dalam salah laku disiplin pada setiap tahun. Salah laku
ini merentas kes ringan seperti kelewatan hinggalah kes serius seperti
aktiviti jenayah. Berasaskan data ini, hanya sebilangan kecil peratusan
murid, iaitu 2% terlibat dalam salah laku di sekolah.
Keseluruhannya, ketiga-tiga sumber data ini menunjukkan sekolah
menyediakan perkembangan holistik murid pada tahap sekurangkurangnya
memuaskan. Walau bagaimanapun, seperti perkara
lain, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Nazir JNJK
mengesyorkan keperluan untuk sekolah mengimbangi pengalaman
akademik dan bukan akademik murid. Syor tersebut bertujuan
supaya sekolah memantau dengan rapi perkembangan holistik
murid dan menyediakan sokongan yang sesuai dengan keperluan
meraka (contohnya, perkhidmatan kaunseling dan pelbagai aktiviti
kokurikulum bagi memenuhi minat murid yang berbeza).
Imej oleh y Azmil77, Flickr CC 2.0
3-17
Ekuiti dalam Pendidikan
Seperti kebanyakan negara, terdapat kepelbagaian
signifikan dalam keberhasilan di Malaysia merentas
negeri, daerah, sekolah, kelas sosioekonomi, dan gender.
Beberapa jurang pencapaian ini semakin berkurangan,
iaitu langkah ke hadapan utama bagi memastikan setiap
sekolah menjadi sekolah yang baik. Walau bagaimanapun,
kelas sosioekonomi kekal sebagai pemacu terbesar
keberhasilan murid di Malaysia. Walaupun hal ini
merupakan masalah biasa di kebanyakan negara seluruh
dunia, sesuatu yang amat penting bagi sistem pendidikan
adalah untuk menolak kenyataan bahawa prestasi
akademik sebahagian besar kanak-kanak bergantung
pada pendapatan keluarga.
Sejak Merdeka, ekuiti menjadi matlamat sistem pendidikan Malaysia.
Laporan Bank Dunia (2011) mengakui bahawa Malaysia berjaya secara
relatifnya dalam mengejar aspirasinya:
“Bagi sekolah rendah, kami mendapati hubungan statistik yang
signifikan antara perbelanjaan awam dan SES (status sosioekonomi)
peringkat daerah; analisis ini mencadangkan bahawa perbelanjaan
awam adalah progresif”. (Terjemahan)
Namun, jurang dalam keberhasilan masih wujud, dan apabila
dikaitkan dengan faktor bukan akademik, ia sering menjadi sumber
kebimbangan, sama ada jurang tersebut kecil mahupun besar.
Bahagian ini meneliti setiap punca ketaksamarataan ini: antara negeri
dan dalam negeri, antara sekolah bandar dan luar bandar, mengikut
latar belakang sosioekonomi murid, jenis sekolah, dan gender, dan
antara sekolah awam dan swasta.
Secara keseluruhannya data terkumpul menunjukkan bahawa jurang
masih wujud dalam setiap kategori ini, dengan jurang paling besar
disebabkan perbezaan dalam status sosioekonomi murid.
Ekshibit 3-22
Perbandingan prestasi merentas negeri bagi UPSR dan SPM 2011
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia
38.8
40.1
48.6
39.3
41.3
42.2
46.2
46.4
46.0
48.0
44.4
45.4
46.4
45.3
44.8
58.0
54.3 -33%
60.8
63.5
65.3
66.5
67.8
69.5
69.8
70.0
70.3
70.5
70.8
70.8
71.3
72.8
81.3
W.P. Labuan
Perlis
Kedah
Perak
Selangor
-33% Sabah
Sarawak
Kelantan
W.P. Putrajaya
Terengganu
P. Pinang
Pahang
W.P. Kuala Lumpur
Johor
Melaka
N. Sembilan
UPSR SPM
Purata peratus GPS bagi 2011
Jurang pencapaian wujud antara negeri dan
dalam negeri di seluruh Malaysia
Prestasi pencapaian antara negeri tidak sama. Sebilangan negeri telah
menunjukkan peningkatan ketara beberapa tahun kebelakangan
ini berbanding negeri lain. Pada tahun 2011, terdapat hampir 20%
mata perbezaan dalam gred purata UPSR antara negeri besar yang
berprestasi lebih tinggi seperti Johor, dan negeri berprestasi paling
rendah, Sabah (Ekshibit 3-22). Sebanyak 16 daripada 20 daerah yang
menunjukkan prestasi terendah dalam UPSR, dan 10 daripada 20
dalam SPM ialah di Sabah dan Sarawak.
Variasi besar juga wujud dalam negeri, walaupun beberapa negeri telah
menunjukkan bahawa kemampuan merapatkan jurang prestasi antara
daerah dapat dicapaikan. Negeri-negeri tersebut telah menunjukkan
kemajuan lebih baik dan dapat mengurangkan ketaksamarataan
dengan efektif, walaupun menghadapi banyak kekangan yang sama
dengan negeri lain.
Johor, misalnya (Ekshibit 3-23), dapat mengurangkan variasi dalam
pencapaian antara sekolah rendah bagi UPSR dengan lebih baik
berbanding banyak negeri lain (rujuk Bab 4 untuk kajian kes tentang
kaedah pelaksanaan Johor). Negeri lain seperti Kelantan, Pulau
Pinang, Sabah, dan Sarawak, kelihatan menghadapi kesukaran dan
menunjukkan spektrum pencapaian yang luas antara daerahnya.
Analisis ke peringkat prestasi seterusnya, iaitu sekolah, menunjukkan
dengan jelas bahawa sekolah di Malaysia tersebar merentasi spektrum
prestasi. Julat besar dalam keberhasilan sekolah dilihat dalam band
sekolah NKRA, yang berasaskan gred purata peperiksaan awam dan
pentaksiran kendiri sekolah. Pada tahun 2011, sebanyak 21% sekolah
rendah berada dalam Band 1 dan 2 berbanding 3% dalam Band 6
dan 7, sementara 11% sekolah menengah berada dalam Band 1 dan 2
berbanding 8% dalam Band 6 dan 7.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-18
Ekshibit 3-23
Perbandingan prestasi dalam negeri bagi UPSR dan SPM 2011
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia
UPSR
Sabah 1
Sarawak 1
WP Labuan
55
Kedah
Perlis
Perak
Selangor
Pahang
Penang
Negeri
Sembilan
Melaka
WP Kuala
Lumpur
Johor
Kelantan
WP Putrajaya
Terengganu
0
35
40
45
50
60
SPM
Peratus skor GPS peringkat daerah mengikut negeri (2011)
State
0
90
80
70
50
60
maksimum
purata
minimum
1 Daerah individu di Sabah dan Sarawak dikumpulkan kepada kluster daerah bagi tujuan analisis ini
3-19
Ekshibit 3-24
Skor SPM
Peratus GPS (2004-2011)
Skor UPSR
Peratus GPS (2005-2011)
2011
% jurang
2011
% jurang
Perbandingan jurang sekolah luar bandar dan bandar merentas masa
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia
30
35
40
45
50
Luar
Bandar
Bandar
2004 05 06 07 08 09 10 2011
NOTA: Sekolah Bandar meliputi sekolah yang ada di bandaraya, bandar dan bandar kecil. Sekolah Luar Bandar
meliputi sekolah di luar bandar.
50
55
60
65
70
Luar
Bandar
Bandar
2005 06 07 08 09 10 2011
8.0
3.8
Jurang pencapaian antara sekolah bandar
dan luar bandar semakin berkurangan
Pada amnya, Kementerian dan pihak awam telah sekian lama
menumpukan perhatian kepada ketaksamarataan dalam keberhasilan
pendidikan antara murid yang menghadiri sekolah dalam komuniti
bandar berbanding dengan mereka dalam komuniti luar bandar.
Negeri yang mempunyai lebih banyak sekolah luar bandar, seperti
Sabah dan Sarawak, menunjukkan prestasi purata yang lebih
rendah berbanding negeri yang kurang sekolah luar bandar. Walau
bagaimanapun, Malaysia telah mencapai kemajuan yang jelas dalam
perkara ini, iaitu jurang antara sekolah luar bandar dengan sekolah
bandar telah beransur-ansur berkurangan (Ekshibit 3-24).
Dalam peperiksaan UPSR, kini jurang antara murid bandar dengan
luar bandar hampir 4% mata dengan kelebihan kepada sekolah
bandar. Pada peringkat SPM, jurang telah melebar kepada 8% mata.
Pelebaran jurang ini berkemungkinan disebabkan oleh dua faktor.
Pertama, kegagalan bercorak kumulatif. Murid yang gagal dalam
UPSR berkemungkinan besar tidak akan berjaya dalam SPM. Oleh
itu, intervensi awal adalah penting. Kedua, tiada pelebaran sebenar
berlaku. Sebaliknya, kohort UPSR 2006 mengekalkan jurang bandarluar
bandar sebanyak 8% sehingga ke SPM pada tahun 2011.
Ekshibit 3-25
Skor UPSR sekolah rendah
Peratus GPS
Perbandingan skor UPSR sekolah kebangsaan dan sekolah
jenis kebangsaan daripada 2005 hingga 2011
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
2005 06 07 08 09 10 2011
2005
jurang
2011
jurang
11.7 3.5
-2.5 0.3
1 Jurang diukur sebagai perbezaan peratus mata antara skor SK ditolak skor SJKC atau SJKT
SK SJKC SJKT
Jurang pencapaian antara sekolah
kebangsaan dengan jenis kebangsaan
semakin berkurangan
Keberhasilan murid mengikut jenis sekolah juga perlu dipertimbang.
Secara keseluruhan, trendnya positif kerana jurang antara jenis
sekolah semakin berkurangan. Pada peringkat rendah, SJKT masih
ketinggalan berbanding SJKC dan SK, sekitar 4% mata pada tahun
2011 (Ekshibit 3-25). Walau bagaimanapun, jurang ini berkurangan
kepada separuh dalam tempoh lima tahun lepas. Perbezaan prestasi
antara SK dengan SJKC tidak signifikan pada tahap 0.3% mata pada
tahun 2011.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-20
Ekshibit 3-26
Keputusan peperiksaan, kadar keciciran dan kadar enrolmen tertiari
mengikut gender
1 Termasuk sekolah vokasional dan teknik
2 Termasuk IPTA dan IPTS
SUMBER: Lembaga Peperiksaan Malaysia, Quick Facts 2011, Statistik Pengajian Tinggi
Kadar keciciran lebih tinggi
dalam kalangan murid lelaki
Nisbah lelaki kepada
perempuan 20111
0.95
1.06 1.06
0.9
1.0
1.1
Tingkatan
5
Tahun
6
Tahun
1
56 46
57
44 54
43
Jumlah Universiti2
n = 1,050
Politeknik
dan kolej
komuniti
n = 1,146 n = 96
Enrolmen tertiari pelajar lelaki
lebih rendah
Peratus enrolmen2 (2011)
(n = ‘000)
8
9
10
11
2006 07 08 09 10 2011
Jurang pencapaian besar dan
berkembang
Jurang peratus GPS perempuan
dan lelaki Lelaki Perempuan
SPM
PMR
UPSR
Isu prestasi rendah murid lelaki: jurang gender
semakin melebar
Jurang gender adalah signifikan dan meningkat (Ekshibit 3-26).
Murid perempuan tekal mengatasi murid lelaki. Perbezaan prestasi
telah mula ketara dalam UPSR dan meningkat sepanjang laluan
akademik murid. Selain itu, murid lelaki lebih berisiko untuk tercicir,
mengakibatkan situasi yang nisbah lelaki-perempuan bagi sesuatu
kohort berkurangan dari Tahun 1 ke Tingkatan 5. Pada peringkat
universiti, pelajar perempuan terdiri daripada 70% kohort kemasukan
di sesetengah universiti. Jurang gender ini telah melebar bagi PMR
dan SPM sepanjang lima tahun lepas dan jika trend ini dibiarkan
berterusan akan menimbulkan risiko marginalisasi terhadap
pencapaian murid lelaki. Trend ini bertukar arah pada tahun 2011
bagi keputusan UPSR, dengan jurang prestasi menurun daripada 11%
kepada 10% mata.
Temu bual dengan ibu bapa, guru, dan pengetua/guru besar mendapati
bahawa banyak murid lelaki sukar menguasai kurikulum akademik
perdana, dan berkemungkinan akan mendapat manfaat daripada lebih
akses kepada latihan vokasional atau kerja kursus berbentuk aplikasi.
Walau bagaimanapun, kekurangan tempat di sekolah teknik dan
vokasional menghalang berlakunya perkara ini. Masalah ini bertambah
rumit apabila murid lelaki daripada keluarga miskin juga lebih berisiko
tercicir daripada sekolah untuk mula bekerja awal bagi menyara keluarga.
Kurang pelibatan remaja lelaki dalam sistem pendidikan
membimbangkan Kementerian. Remaja yang terpinggir merupakan
punca ketakstabilan sosial dan politik, seperti yang dilihat serata dunia
dalam masa terdekat ini. Malaysia perlu mencari penyelesaian untuk
melibatkan lelaki dalam pendidikan bagi memastikan mereka menjadi
sumber modal insan yang bernilai, dan bukannya punca kebimbangan.
Ekshibit 3-27
Taburan populasi murid yang menerima KWAPM mengikut band
sekolah pada 2011
Taburan populasi murid yang menerima KWAPM1
Peratus sekolah (2011)
1 Hanya meliputi sekolah rendah, kecuali 1,060 sekolah di Sabah dan 418 sekolah di negeri lain kerana data tidak
lengkap
SUMBER: Bahagian Kewangan; Bidang Keberhasilan Utama Negara; Pangkalan data EMIS
18
25
75 17
56
31
100% = 42
7
2,296
Sekolah baik,
Band 1&2
52
19
3,858
Sekolah lemah,
Band 6&7
Sekolah
sederhana,
Band 3,4,5
Sekolah dengan
<1 murid="murid" p="p">menerima KWAPM
Sekolah dengan
1/3-2/3 murid
menerima KWAPM
Sekolah dengan
>2/3 murid
menerima KWAPM
Status sosioekonomi berterusan memberi
impak besar kapada prestasi murid
Kementerian telah lama sedar bahawa perbezaan sosioekonomi
menimbulkan cabaran besar dalam mencapai kesamarataan dalam
keberhasilan pendidikan. Ketaksamarataan pendidikan yang
disebabkan oleh pendapatan ibu bapa murid dan lokasi mereka
bersekolah, berkorelasi dengan pencapaian murid. Fenomena
ini dialami oleh banyak sistem pendidikan di serata dunia. Bagi
menanganinya, Kerajaan komited mengurangkan ketaksamarataan
ini melalui pelbagai inisiatif, termasuk penyediaan bantuan kewangan
kepada murid kurang mampu.
Terdapat beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur korelasi
antara latar belakang sosioekonomi murid dengan keberhasilan
mereka. Sebahagiannya ialah pencapaian pendidikan ibu bapa, purata
negeri dalam pendapatan isi rumah, dan peratus murid menerima
bantuan kewangan asas. Peratus murid menerima bantuan kewangan
KWAPM (dana bagi murid miskin) telah digunakan sebagai proksi
bagi status sosioekonomi, disebabkan kriteria kelayakan berdasarkan
pendapatan isi rumah yang rendah. Bukti yang tekal menunjukkan
bahawa murid daripada keluarga miskin kurang berkemungkinan
mencapai prestasi sebaik murid daripada keluarga berpendapatan
pertengahan atau tinggi. Sekolah yang mempunyai lebih ramai
murid daripada keluarga berpendapatan rendah mempunyai lebih
kemungkinan berada dalam Band 6 atau 7 pada skala NKRA (Ekshibit
3-27). Selaras dengan itu, lebih tiga suku daripada semua sekolah
berprestasi tinggi mempunyai kurang sepertiga muridnya menerima
bantuan kewangan. Hal ini menunjukkan jurang pencapaian terbesar di
Malaysia masih dipacu oleh status sosioekonomi walaupun pelaburan
signifikan dibuat Kerajaan sehingga kini.
3-21
Faktor sosioekonomi, dari segi komposisi populasi murid,
berkemungkinan turut menyumbang kepada banyak jurang
pencapaian lain yang dibincangkan sebelum ini, khususnya dari segi
lokasi dan jenis sekolah, bukannya gender. Namun, impak status
sosioekonomi terhadap keberhasilan murid kurang signifikan di
Malaysia berbanding dengan sistem lain di dunia. Misalnya, hanya
10% daripada varians antara sekolah Malaysia dalam pentaksiran
PISA 2009+ boleh diterangkan oleh faktor sosioekonomi, berbanding
dengan purata OECD 55% yang menunjukkan jurang lebih besar
di kebanyakan negara lain. Perkara ini merupakan berita baik bagi
Malaysia yang menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara
menuju ke arah kesaksamaan.
Jurang prestasi murid kekal antara sekolah
awam dengan swasta
Sekolah swasta yang menggunakan kurikulum kebangsaan juga
mewujudkan jurang ekuiti kerana mempunyai skor hampir 6% lebih
tinggi daripada sekolah awam dalam SPM. Sebahagian daripada
jurang pencapaian ini mungkin disebabkan pengajaran yang lebih
baik, sementara sebahagian besarnya disebabkan oleh sifat pemilihan
kendiri sekolah ini yang cenderung terhadap populasi murid yang
berdaya ekonomi. Walaupun enrolmen sekolah swasta hanya 1%
daripada jumlah bilangan murid, trendnya meningkat kerana tahap
purata pendapatan isi rumah meningkat.
MEMBINA PERPADUAN MELALUI
PENDIDIKAN
Keunikan sifat kepelbagaian Malaysia, etnik, agama,
dan budaya — sentiasa menjadi kekuatan dan cabaran
terbesar dalam pelbagai perkara. Dalam keadaan dunia
yang semakin berkonflik kerana kepelbagaian, maka
menjadi semakin penting bagi rakyat untuk membentuk
satu identiti Malaysia dan menerima kepelbagaian
warisannya. Sebagai ruang yang miliki bersama untuk
semua rakyat, sekolah mempunyai peluang unik sebagai
tempat untuk menjalin perpaduan. Namun begitu,
sehingga kini, sistem tersebut menghadapi kesukaran
bagi mengukur perpaduan secara sistematik. Data terbaik
sedia ada menunjukkan bahawa kepelbagaian murid
dan guru di sekolah kebangsaan semakin berkurangan,
walaupun masih terdapat tahap interaktiviti memuaskan
merentas kumpulan etnik di dalam dan di luar bilik darjah.
Perpaduan merupakan komponen penting dalam konteks sosial
Malaysia yang unik dan menjadi faktor utama dalam merealisasikan
masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni
seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Oleh itu, Kementerian telah mengambil pelbagai tindakan, antaranya
memastikan semua kumpulan etnik diwakili dengan memuaskan
dalam bahan pengajaran yang digunakan di sekolah, dan mengurus
program berasaskan sekolah yang memberi tumpuan eksplisit kepada
usaha memupuk perpaduan. Persoalan yang timbul, sejauh mana
tahap perpaduan dapat diukur. Bahagian ini mempertimbangkan
beberapa matrik yang mungkin bagi menggambarkan kedudukan
sistem ini.
Enrolmen dalam sistem pendidikan awam secara keseluruhan kekal
mencerminkan kepelbagaian nasional. Walaupun demikian, terdapat
opsyen persekolahan khusus yang mempunyai persekitaran homogen
(Ekshibit 3-28). Misalnya, murid sekolah rendah merentasi semua
opsyen berada dalam persekitaran yang amat homogen. Keadaan
ini menjadi cabaran yang besar untuk memberi pendedahan kepada
murid tentang kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Keadaan
ini menyebabkan kesukaran untuk membina rasa hormat terhadap
kepelbagaian, iaitu unsur kritikal untuk membina perpaduan.
Walaupun begitu, terdapat penumpuan di sekolah menengah.
Kebanyakan murid daripada pelbagai jenis sekolah rendah
meneruskan pengajian di sekolah menengah—Sekolah Menengah
Kebangsaan (SMK) yang sama formatnya. Namun demikian,
sebahagian murid masih tidak menerima pendedahan kepada
kepelbagaian, misalnya, seorang kanak-kanak yang bertukar daripada
SJKC ke sekolah persendirian Cina, atau bertukar daripada SK ke
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Selain itu, terdapat
sebilangan kecil murid meninggalkan sistem pendidikan awam dan
memasuki sekolah swasta, walau bagaimanapun trend ini semakin
berkembang. Kesannya, murid tersebut akan terkeluar daripada
bidang pengaruh Kementerian.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-22
Ekshibit 3-28
Struktur semasa sistem pendidikan kebangsaan dan swasta
SUMBER: Statistik Pendidikan Malaysia
% murid sekolah menengah
% murid sekolah rendah
1 Fasa pendidikan lepas menengah tidak termasuk dalam analisis ini
2 Termasuk program sekolah spesifik seperti Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), dan Sekolah Teknik/
Vokasional.
Seperti pada 30 Jun 2011
Cina Agama Antarabangsa
3% <1 p="p">Sistem Pendidikan Swasta
Agama Antarabangsa
<1 p="p">National
(SMK)
Agama
bantuan
kerajaan
[SABK]
Pendidikan
khas
Sistem Pendidikan Kebangsaan
4% 3%
RENDAH MENENGAH1
Kebangsaan
[SK]
74%
Jenis Keb.
Tamil
[SKJ(T)]
3%
Pendidikan
khas
<1 p="p">Agama
bantuan
kerajaan
[SABK]
<1 p="p">88%
Kebangsaan2
[SMK]
Jenis
Keb. Cina
[SJKC]
21%
Pendidikan
Khas
Kurikulum
Keb.
Pendidikan
Khas
<1 p="p">Kurikulum
Keb.
<1 p="p"><1 p="p">3-23
Kadar enrolmen di pelbagai jenis sekolah
SUMBER: Statistik Pendidikan Malaysia 2011; Taburan Populasi dan Ciri-ciri Demografi 2010 (Jabatan Statistik)
1
3
94
Cina Lain-lain
Bumiputera Indian
2
88
9
100
100
1
7
22
72
100
2
6
19
72
7
20 1
72
7
25 1
67
SK
SJK(C)
SJK(T)
SABK – SR
SMK
SMKA /
SABK - SM
Sekolah
rendah
Sekolah
menengah
Malaysia
2
1
Populasi dan enrolmen mengikut kumpulan etnik
%, 2010 - 2011
>80% enrolmen
mengikut satu
kumpulan etnik
Ekshibit 3-29
Kepelbagaian sekolah dalam pendidikan di Malaysia
Sistem pendidikan Malaysia terdiri daripada lebih 20 opsyen
persekolahan pada kedua-dua peringkat, sekolah rendah dan
menengah (Ekshibit 3-29).
Sekolah rendah kebangsaan. Sekolah rendah awam terdiri
daripada tiga jenis utama: SK, SJKC, dan SJKT. Setiap jenis sekolah
menggunakan medium utama pengajaran yang berbeza dan secara
keseluruhan mencakupi hampir 99% daripada jumlah enrolmen
sekolah rendah. Selain itu, terdapat pelbagai jenis sekolah yang
menyediakan perkhidmatan kepada kumpulan khusus, seperti sekolah
agama (Islam) dan pendidikan khas.
Sekolah menengah kebangsaan. Sistem sekolah menengah awam
menunjukkan penumpuan kebanyakan murid daripada pelbagai jenis
sekolah rendah kepada satu format sekolah. Sekolah menengah
kebangsaan (SMK) menggunakan bahasa Malaysia sebagai medium
pengajaran. SMK mencakupi 88% daripada jumlah enrolmen sekolah
menengah. Peratus kecil murid memilih sekolah alternatif seperti
sekolah agama tetapi kadar ini semakin meningkat. Setelah tamat
pendidikan menengah rendah (Tingkatan 3), murid mempunyai pilihan
untuk menjurus kepada laluan alternatif, iaitu teknikal, vokasional,
sukan, seni dan opsyen-opsyen lain.
Sekolah swasta. Sebilangan kecil murid mendaftar di sekolah swasta
tetapi bilangannya semakin bertambah. Sekolah ini beroperasi pada
peringkat sekolah rendah dan menengah, termasuk sekolah swasta
yang menggunakan kurikulum kebangsaan, sekolah antarabangsa,
sekolah agama, dan sekolah persendirian CIna. Kini, sekolah swasta
terdiri daripada 1% jumlah enrolmen sekolah rendah dan 4% daripada
jumlah enrolmen sekolah menengah.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-24
Pelbagai pilihan persekolahan mewujudkan
persekitaran etnik yang homogen
Sesuatu yang amat penting bagi kepelbagaian negara adalah apabila
sekolah dapat menyediakan peluang bagi kanak-kanak Malaysia hidup
dan belajar daripada kanak-kanak lain daripada setiap kumpulan
etnik, agama, dan budaya. Satu sumber data yang dipertimbangkan
bagi menentukan perpaduan pada peringkat sekolah ialah trend
enrolmen di SK, SJKC, dan SJKT.
Pada umumnya, terdapat tanda-tanda peningkatan stratifikasi etnik
di sekolah. Lebih banyak murid India dan Cina yang mendaftar di
sekolah jenis kebangsaan pada hari ini berbanding dengan keadaan
10 tahun yang lalu (Ekshibit 3-30). Kadar murid Cina yang mendaftar
di SJKC meningkat daripada 92% pada tahun 2000 kepada 96%
pada tahun 2011. Perubahan murid India adalah lebih dramatik,
yang menunjukkan peningkatan daripada 47% kepada 56% enrolmen
di SJKT. Dengan ini, 94% murid di SK kini ialah Bumiputera. Ini
menunjukkan bahawa terdapat risiko pengurangan kepelbagaian dan
percampuran antara kumpulan etnik merentas semua jenis sekolah,
yang seterusnya mengurangkan keupayaan sekolah untuk memupuk
perpaduan dengan berkesan melalui interaksi antara etnik.
Ekshibit 3-30
Trend enrolmen sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan (2000-2011)
92 96
8
SJKT(T)
SJK(C)
SK
2011
545,253
0
4
2000
615,651
0
100% =
49
38
56
2000
189,773 180,752
6
100% =
SJK(C)
SJK(T)
2011
SK
47
5
SUMBER: EMIS
Peratus enrolmen murid etnik Cina
mengikut jenis sekolah
Peratus (2000 dan 2011)
Peratus enrolmen murid etnik Tamil
mengikut jenis sekolah
Peratus (2000 dan 2011)
Kepelbagaian guru di sekolah
Sebagai pemimpin di bilik darjah, guru menyediakan contoh yang baik
untuk murid mereka, dan sering menjadi suri teladan bagi yang muda.
Suri teladan daripada kumpulan etnik yang berbeza amat penting
bagi murid, supaya benar-benar dapat menggambarkan kepelbagaian
populasi, dan merapatkan jurang perbezaan antara etnik. Walau
bagaimanapun, populasi guru di SK semakin kurang pelbagai dan
kurang mewakili populasi nasional.
Pada tahun 2001, 78% guru di semua sekolah kebangsaan ialah
Bumiputera, dan bilangan ini meningkat kepada 81% pada tahun 2011.
Walaupun populasi guru India tekal pada 5%, bilangan guru Cina di
sekolah kebangsaan menurun daripada 17% kepada 14%. Bilangan
guru dalam kategori “Lain-lain” kekal hampir pada kosong peratus.
Penaziran sekolah JNJK menunjukkan tahap
perpaduan yang baik
JNJK melaksanakan penaziran 20 sekolah pada tahun 2011 dan
55% daripadanya ialah sekolah rendah. Nazir meneliti dua elemen:
sejauh mana sekolah memupuk perpaduan dalam kalangan murid,
contohnya, melalui dasar duduk “bercampur” dalam bilik darjah, dan
sejauh mana murid sendiri menunjukkan perpaduan, contohnya,
sama ada murid berinteraksi dengan kumpulan etnik lain di dalam
dan di luar bilik darjah; dan sama ada penyertaan murid dalam
kelab kokurikulum yang berasaskan etnik. Nazir JNJK mendapati,
secara purata, interaksi murid menunjukkan tahap perpaduan yang
baik: terdapat tahap interaksi yang tinggi antara kumpulan etnik di
dalam dan di luar bilik darjah, dan kebanyakan aktiviti kokurikulum
disertai kumpulan murid yang pelbagai. Walau bagaimanapun, nazir
melaporkan terdapat keperluan untuk sekolah yang populasi muridnya
kurang pelbagai supaya mengambil langkah aktif mewujudkan peluang
bagi murid berinteraksi dengan mereka daripada kumpulan etnik,
agama, dan budaya yang berbeza.
MEMAKSIMUMKAN KECEKAPAN
Kementerian secara tekal telah menyalurkan sumber
yang signifikan bagi membangunkan sistem pendidikan.
Komitmen untuk menyediakan pendidikan berkualiti
bagi semua murid telah meletakkan asas bagi banyak
kejayaan yang telah dicapai oleh sistem pendidikan dan
negara. Seawal tahun 1980, perbelanjaan negara dalam
pendidikan rendah dan menengah sebagai peratus KDNK
adalah yang tertinggi di Asia Timur. Pada tahun 2011,
perbelanjaan Malaysia, sebanyak 3.8% KDNK lebih tinggi
daripada purata OECD sebanyak 3.4% KDNK. Terdapat
bukti yang menunjukkan Malaysia mungkin tidak mendapat
kadar pulangan tertinggi daripada pelaburannya. Untuk
memastikan Malaysia dan sistem pendidikan dapat
bersaing dengan negara yang setara dengannya dalam
trend globalisasi abad ke-21 ini, Kementerian komited sekali
lagi untuk memaksimumkan sumbernya bagi menyediakan
yang terbaik untuk golongan remaja.
Sumber dan sokongan yang disediakan sesuatu sistem kepada sekolah
memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi
sekolah, dengan membolehkan guru dan pengetua/guru besar
memberi tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian pengajaran
dan pempelajaran yang berkesan. Oleh itu, kebolehan sistem untuk
mengagihkan, menggunakan, dan mengurus peruntukannya amat
penting untuk membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap
prestasi yang diharapkan. Bahagian ini meneliti dua isu tentang: (i)
perbelanjaan Malaysia terhadap pendidikan berbanding negara lain;
dan (ii) impak perbelanjaan tersebut.
Perbelanjaan asas Malaysia yang agak tinggi
berbanding negara yang setara dengannya
berdasarkan tiga pengukuran berbeza
Pada tahun 2011, perbelanjaan pendidikan asas ialah RM37 bilion
(berdasarkan perbelanjaan mengurus dan pembangunan). Jumlah
3-25
ini merupakan 16% daripada jumlah bajet Persekutuan 2011—satu
bahagian terbesar antara kementerian. Selain bajet ini, sebanyak RM12
bilion lagi diperuntukkan kepada KPT dan kementerian-kementerian
lain yang menyediakan perkhidmatan berkaitan pendidikan. Secara
kolektif, perbelanjaan ini menunjukkan komitmen Malaysia yang
serius untuk meningkatkan pendidikan kanak-kanak, dan langkah
ini harus disambut baik. [Seterusnya, semua perbincangan tentang
perbelanjaan pendidikan Malaysia merujuk perbelanjaan mengurus
dan pembangunan Kementerian Pelajaran sahaja.]
Beberapa pengukuran boleh digunakan untuk membandingkan
perbelanjaan Kementerian kepada pendidikan dengan sistem lain.
Dua pengukuran yang pertama—perbelanjaan sebagai peratus KDNK
dan sebagai peratus jumlah perbelanjaan Kerajaan—digunakan bagi
menunjukkan perbelanjaan relatif kepada keutamaan dalam negara,
dan bagi tahap pembangunan ekonomi yang berbeza antara negara.
Ketiga, perbelanjaan per murid (PPP terselaras) digunakan untuk
membandingkan tahap perbelanjaan mutlak.
Perbelanjaan Malaysia sebagai peratus KDNK ialah dua kali
ganda purata ASEAN
Kajian semula Bank Dunia 2011 tentang perbelanjaan Kerajaan
mendapati bahawa perbelanjaan awam Malaysia pada pendidikan asas,
seperti prasekolah hingga menengah, sebagai peratus KDNK, adalah
melebihi dua kali ganda negara ASEAN lain (3.8% berbanding 1.8%),
dan 1.6% lebih tinggi daripada ekonomi Harimau Asia, iaitu Korea,
Hong Kong, Jepun, dan Singapura (Ekshibit 3-31). Perbelanjaan ini
juga lebih tinggi daripada 3.4% purata OECD.
Ekshibit 3-31
Perbelanjaan pendidikan asas Malaysia sebagai peratus KDNK
SUMBER: World Bank EdStats 2011
3.41
1.80
3.81
Malaysia Purata ASEAN Purata OECD
1 Termasuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan
Peratus (2011)
Perbelanjaan pendidikan asas Malaysia sebagai peratus jumlah
perbelanjaan Kerajaan (16%) ialah hampir dua kali ganda
purata OECD
Perbelanjaan pendidikan sebagai peratus jumlah perbelanjaan
Kerajaan juga adalah lebih tinggi, iaitu 16% pada tahun 2011.
Dibandingkan dengan negara serantau yang setara dengannya, iaitu
Thailand, Indonesia, Singapura, Hong Kong, Korea, dan Jepun,
serta sebagai KDNK per kapita negara setaranya, Mexico dan Chile,
Malaysia adalah tertinggi kecuali berbanding Thailand. Perbelanjaan
Malaysia juga hampir dua kali ganda purata OECD, sebanyak 8.7%
daripada perbelanjaan Kerajaan.
Ekshibit 3-32
Perbelanjaan pendidikan asas Malaysia sebagai % bajet kerajaan
SUMBER: Kementerian Pelajaran Malaysia; OECD – Education at a Glance 2011; Singstat; Ministry of Finance Thailand; Ministry of Finance
Indonesia; Education Bureau of Hong Kong. Data daripada 2008 atau 2010 bergantung kepada data terkini sedia ada
Perbelanjaan pendidikan asas1 sebagai % jumlah perbelanjaan kerajaan bagi Malaysia dan
negara setara2
7
9
11 11
12 12
14
16
18
Singapura3
Purata
OECD
8.7%
Hong Korea Indonesia3 Jepun
Kong3
Thailand3 Malaysia3 Mexico Chile
Peratus (2008)
1 Termasuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan/kapital bagi pendidikan asas (rendah dan menengah)
2 Negara setara berasaskan kategori berikut: Harimau Asia (Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepun); jiran Asia Tenggara
(Indonesia, Thailand Singapura), dan negara yang setanding KNDK per kapita (Mexico dan Chile)
3 Data bagi 2010
Nota: Data daripada tahun 2008 atau 2010 bergantung kepada data sedia ada terkini.
Perbelanjaan per murid Malaysia setanding negara dengan
KDNK per kapita yang setara dengannya
Akhir sekali, penelitian terhadap perbelanjaan berasaskan per
murid menunjukkan perbelanjaan Malaysia juga adalah lebih tinggi
berbanding negara dengan KDNK per kapita yang setara dengannya.
Apabila ditukar kepada USD per kapita bagi perbandingan, Malaysia
berbelanja lebih kurang USD1,800 bagi setiap murid setahun, dan ini
selaras dengan negara seperti Chile dan Romania (Ekshibit 3-33).
Ekshibit 3-33
Perbelanjaan Malaysia per murid
SUMBER: Kementerian Pelajaran Malaysia; OECD; Bank Dunia; Ministry of Finance Turkey; EIU
Perbelanjaan1 pendidikan asas per murid
435
988
1,350
1,681
1,808
Malaysia Chile Romania Turkey Mexico
USD per murid setahun (2010)
14,591 15,044 14,287 15,340 14,566
KDNK per
kapita,
PPPdiselaraskan
(2010)
1 Termasuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan, data 2010
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-26
Ekshibit 3-34
Perbandingan bajet pendidikan asas dan tertiari bagi Malaysia dengan
negara lain (2008)
Perbelanjaan pendidikan bagi semua tahap1 sebagai % jumlah
perbelanjaan kerajaan
Ghana
Tunisia
Costa Rica
Ethiopia
Lesotho
Thailand
Morocco
Aruba
Vietnam
Moldova
Iran
Hong Kong
Algeria
Rwanda
Mexico
Peru
Malaysia
Swaziland
Burundi
Namibia
Senegal
Nepal
Guinea
Saudi Arabia
OECD
12.9
Italy
Japan
Czech Republic
Slovak Republic
Slovakia
Hungary
Germany
France
Anguilla
United Kingdom
Spain
Austria
Portugal
Dominica
Bahrain
Timor-Leste
Central Africa
Slovenia
Poland
Netherlands
Egypt
Maldives
Liberia
Laos
Canada
Bulgaria
Finland
Mauritius
Australia
Belgium
Saint Lucia
Indonesia
Sweden
Iceland
Lithuania
Ireland
Samoa
Madagascar
Israel
United States
Armenia
Bangladesh
Macau
Argentina
Estonia
Latvia
Denmark
Colombia
Sierra Leone
Fiji
Barbados
Côte d’Ivoire
Togo
Yemen
Norway
Niger
South Africa
Gambia
Switzerland
Cape Verde
Chile
Philippines
Cameroon
Cyprus
Korea
Mali
Cuba
New Zealand
Belize
Tajikistan
Singapore
Uganda
Kyrgyzstan
UAE
Tanzania
Vanuatu
Benin
Brazil
102
negara
Setara serantau
KDNK per kapita
setanding
Negara lain
Peratus (2008)
SUMBER: Bank Dunia 2008; OECD 2008; Laman web kementerian tempatan
1 Perbelanjaan pendidikan bagi semua tahap merujuk kepada perbelanjaan ke atas pendidikan asas hingga pendidikan tertiari bagi tahun 2008
sebagai tahun terkini
Hong Kong
kedudukan
ke 21
Indonesia
kedudukan
ke 71
Korea
kedudukan
ke 51
Malaysia
kedudukan
ke 16 Singapura
kedudukan
ke 32
Japan
kedudukan
ke 101
Mexico
kedudukan
ke 18
Thailand
kedudukan
ke 7
Chile
kedudukan
ke 42
Bahagian ini memberi fokus eksklusif terhadap perbelanjaan
mengurus dan pembangunan Kementerian Pelajaran, yang
menjangkau pendidikan prasekolah hingga lepas menengah. Oleh
itu, ia meliputi bukan sahaja kos berkaitan peringkat sekolah seperti
gaji guru dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kos mengurus
peringkat kementerian, negeri, dan daerah. Walaupun kos di sini
tidak termasuk penyediaan pendidikan tinggi oleh KPT, tetapi amat
penting dicatatkan apabila perbelanjaan ini digabungkan, Malaysia
mempunyai bahawa perbelanjaan pendidikan yang tertinggi sebagai
peratus perbelanjaan awam. Pada tahun 2008, daripada 102 negara
seluruh dunia, Malaysia berada pada kedudukan ke-16 dari segi
perbelanjaan kerajaan terhadap pendidikan (Ekshibit 3-34).
Negara Manakah yang Berbelanja Tertinggi dalam Pendidikan?
3-27
Perbelanjaan lebih tinggi telah diterjemahkan
kepada keberhasilan murid lebih baik dari segi
akses, tetapi tidak semestinya dari segi kualiti
Bagi menentukan cara terbaik menggunakan sumber Kementerian,
maka amat penting untuk meneliti pulangan atas pelaburan (ROI)
bagi sistem pendidikan semasa, khususnya berbanding negara lain.
Sebagai negara membangun, Malaysia telah melaborkan sumber yang
signifikan bagi pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan
luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak, dan meningkatkan
saiz tenaga pengajar bagi membolehkan peningkatan akses kepada
pendidikan. Perbelanjaan tahap tinggi Malaysia telah diterjemahkan
kepada akses hampir sejagat bagi pendidikan rendah, dan peningkatan
signifikan akses kepada pendidikan menengah. Walau bagaimanapun,
dalam melangkah ke hadapan, terdapat banyak perkara lagi yang
perlu ditambah baik, khususnya dari segi kualiti. Tahap perbelanjaan
lebih tinggi tidak semestinya dikaitkan dengan keberhasilan lebih baik
(Ekshibit 3-16). Amerika Syarikat, misalnya, membelanjakan lebih
Ekshibit 3-35
Korelasi antara kekayaan dan prestasi murid dalam PISA 2009+
400
425
450
475
500
525
550
0 5 10 15 20
Thailand
Taiwan
Singapore
Indonesia
Hong Kong
Malaysia1
US
UK
Turkey
Switzerland
Sweden
Spain
Slovenia
Slovak Republic
Portugal
Poland Norway
New Zealand Netherlands
Mexico
Luxembourg
Korea
Japan
Italy
Israel
Ireland
PISA 2009+ Membaca
Skor purata
Hungary
Greece
France Germany
Finland
Estonia
Denmark
Czech Republic
Chile
Canada
Iceland
Austria
Australia
KDNK per kapita
Bersamaan Ribuan USD ditukarkankan menggunakan PPP
25 30 35 40 45 50 85
Belgium
SUMBER: PISA 2009+; Index Mundi; Global Insight
1 KDNK per kapita PPP-terselaras (harga tetap 2007) berasaskan data luaran 2010
Purata keputusan berbanding KDNK bagi negara peserta PISA 2009+
Negara dalam seksyen ini
mencapai prestasi lebih
tinggi daripada jangkaan,
berdasarkan KDNK
Negara dalam seksyen ini
mencapai prestasi lebih
rendah daripada jangkaan,
berdasarkan KDNK
daripada USD10,000 per murid, tetapi mencapai prestasi hampir
dua band lebih rendah daripada sistem seperti Shanghai yang hanya
membelanjakan antara USD4,000-5,000 per murid.
Prestasi Malaysia ketinggalan di belakang negara lain yang melaksanakan
tahap perbelanjaan yang serupa atau lebih rendah. Sistem pendidikan
yang melakukan pelaburan per murid yang lebih rendah, seperti Thailand
dan Chile, mencapai keberhasilan murid yang setanding atau lebih baik
daripada Malaysia. Hal ini menunjukkan suatu paras ambang perbelanjaan
diperlukan, dan yang lebih penting lagi supaya peruntukan diletakkan
pada faktor yang betul bagi memastikan kejayaan.
Sebagai tambahan, dengan kekayaaan negara yang ada, prestasi Malaysia
lebih rendah daripada jangkaan. Bukti antarabangsa menunjukkan
terdapat korelasi positif yang kuat antara KDNK per kapita sesuatu
negara dan skor PISA (Ekshibit 3-35). Walau bagaimanapun, Malaysia
dilihat kurang berprestasi apabila dibandingkan dengan negara lain
dengan KDNK per kapita yang serupa.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 3 Prestasi Semasa
3-28
Seperti yang ditunjukkan dalam bab
ini, Malaysia telah mencapai prestasi
yang baik dalam akses dengan enrolmen
hampir sejagat pada peringkat
rendah, dan tahap penyertaan agak
tinggi pada peringkat menengah.
Bagi kualiti, terdapat ketakpadanan
antara keputusan peperiksaan awam
dan pentaksiran antarabangsa yang
mungkin disebabkan perbezaan dalam
standard, atau ketakjajaran dalam
apa-apa yang ditaksir–kandungan
pengetahuan berbanding dengan
kebolehan mengaplikasi pengetahun
tersebut. Dari segi ekuiti dalam
pendidikan, status sosioekonomi masih
mejadi pemacu yang paling signifikan
bagi varians dalam keberhasilan murid,
walaupun dengan pelaburan bersepadu
Kerajaan dalam memberi bantuan
kewangan kepada murid daripada
keluarga berpendapatan rendah. Data
sedia ada yang terbaik bagi perpaduan
menunjukkan kepelbagaian murid dan
guru menurun di SK, walaupun tahap
interaksi merentas kumpulan etnik
masih teguh. Akhir sekali, tahap tinggi
perbelanjaan belum lagi menghasilkan
impak sebesar yang dihasratkan, yang
memerlukan komitmen diperbaharu
bagi memastikan dana negara
digunakan dengan cekap.
Melihat ke hadapan, amat penting
bagi kita memahami faktor yang
memacu keberhasilan ini supaya
sistem pendidikan Malaysia dapat
meningkatkan kejayaan, dan
mengurangkan, jika pun tidak
menghapuskan, kekurangan yang
ada. Sepanjang penghasilan pelan
pembangunan ini, semakin jelas
kelihatan bahawa Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan banyak dasar
sedia ada sistem masih kekal relevan
pada hari ini seperti ketika dirangka
dahulu. Cabarannya dari dahulu lagi
pelaksanaan dasar-dasar ini. Dengan
ini, empat bab yang berikutnya
mendalami faktor paling penting
yang memacu atau menghalang
pembelajaran murid dan, paling
penting, membangunkan penyelesaian
bagi menangani kebimbangan ini.

BAB 4
Pembelajaran
Murid
4-1
4. Pembelajaran Murid
Kejayaan sesuatu sistem pendidikan dinilai melalui tahap pembelajaran dan
perkembangan murid semasa mereka melalui sistem tersebut. Kementerian
bertekad meningkatkan kualiti kemenjadian murid selaras dengan aspirasi
untuk meletakkan Malaysia dalam sistem pendidikan pada kelompok sepertiga
teratas di dunia. Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendekatan
Kementerian terhadap pendidikan tertumpu kepada pembangunan murid
secara holistik yang menekankan pembangunan intelek, rohani, emosi, dan
fizikal, seiring dengan pembinaan identiti nasional yang kukuh. Bab ini meneliti
perancangan Kementerian untuk mencapai matlamat pembelajaran murid
dengan menilai semula kurikulum dan pentaksiran, dasar bahasa, peruntukan
untuk murid berkeperluan khusus, dan keupayaan Kementerian untuk
menterjemahkan dasar kepada tindakan penambahbaikan sekolah.
Kurikulum dan pentaksiran mesti selaras dengan tanda aras antarabangsa
bagi memastikan murid di negara ini memperoleh pengetahuan dan
kemahiran yang perlu untuk berjaya pada abad ke-21 dan seterusnya. Hal ini
perlu seiring dengan semangat untuk pembelajaran sepanjang hayat. Untuk
memanfaatkan keistimewaan dalam kepelbagaian budaya di Malaysia, dasar
bahasa akan dikemas kini bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam
sekurang-kurangnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Perhatian juga
akan diberikan kepada kumpulan murid yang mempunyai keperluan khusus
selain aliran perdana untuk mengembangkan potensi diri. Menyedari hakikat
bahawa sekolah merupakan pusat berlakunya pembelajaran, maka keupayaan
Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah akan diperkasakan
bagi memastikan hasrat murni dasar dapat diterjemahkan secara tekal dan
wibawa dalam konteks penyediaan pengalaman bertaraf dunia tercapai di
sekolah dan di bilik darjah.
Kementerian akan memastikan pelaksanaan kurikulum yang
bersepadu berdasarkan tanda aras antarabangsa bagi melahirkan
murid dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing pada
peringkat global. Kurikulum ini akan menyentuh dimensi intelek,
rohani, emosi, dan fizikal setiap murid, serta menekankan aplikasi
pengetahuan dan perkembangan pemikiran kritis, kreatif, dan
inovatif. Kurikulum ini juga memberikan peluang kepada murid
untuk mempelajari seni, melibatkan diri dalam sekurang-kurangnya
satu sukan dan aktviti kokurikulum yang lain. Kementerian juga
akan memastikan pentaksiran secara holistik dilaksanakan melalui
peperiksaan awam dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Antara langkah yang akan dijalankan adalah seperti yang berikut:
▪▪ Mereka bentuk semula kurikulum sekolah rendah dan menengah
selaras dengan standard antarabangsa;
▪▪ Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang
menguji kemahiran berfikir aras tinggi serta menggunakan rujukan
standard dalam peperiksaan awam dan PBS;
▪▪ Memperhebat sokongan guru bagi memastikan kurikulum bertulis
diterjemahkan dengan betul dalam pengajaran dan pembelajaran
di bilik darjah melalui sumber pengajaran yang lebih baik dan
peluasan peranan Pembimbing Khusus Peningkatan Sekolah
(SISC+) ; dan
▪▪ Memperkenal Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS) 2.0 dan
memperluas skopnya dalam literasi bahasa Inggeris.
Kurikulum dan Pentaksiran
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-2
Kementerian telah mendapatkan bantuan UNESCO dan Universiti
Kebangsaan Malaysia untuk menilai beberapa aspek pelaksanaan
kurikulum. Kurikulum pendidikan telah dianalisis berdasarkan tiga
dimensi (Ekshibit 4-1):
▪▪ Apa-apa yang ditulis dalam kurikulum, atau “kurikulum
bertulis”: pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang membentuk
kandungan kurikulum, menggariskan apa yang perlu diajar oleh
guru;
▪▪ Apa-apa yang diajarkan di dalam kelas, atau “kurikulum
yang diajarkan”: merangkumi pengetahuan yang diperoleh,
kemahiran yang dikembangkan, dan nilai yang dipupuk dalam diri
murid; dan
▪▪ Apa-apa yang diuji dalam peperiksaan, atau “kurikulum
untuk pentaksiran”: pengetahuan, kemahiran, dan nilai murid
yang diuji, sama ada dalam peperiksaan awam seperti UPSR, PMR,
dan SPM, atau melalui pentaksiran berasaskan sekolah secara
formatif atau sumatif yang sering menjadi asas kepada proses
pengajaran dan pembelajaran.
EKSHIBIT 4-1
Tiga dimensi kurikulum
Pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang membentuk
kandungan, mengariskan
apa yang perlu diajar guru
di bilik darjah
Tanggungjawab: Bahagian
Pembangunan Kurikulum
SUMBER: Bahagian Pembangunan Kurikulum; UNESCO
YANG
DIAJAR
Pengetahuan, kemahiran dan nilai
yang diuji, dalam peperiksaan
sumatif dan formatif, penilaian
berasaskan bilik darjah
Tanggungjawab: Lembaga Peperiksaan
Pengetahuan diperolehi,
kemahiran yang
dibangunkan, nilai yang
diterap kepada murid
Tanggungjawab: guru dan
pemimpin sekolah
BERTULIS
TAKSIR
Kurikulum bertulis menjelaskan pendidikan holistik berdasarkan
standard antarabangsa. Kurikulum yang diajar dan kurikulum untuk
pentaksiran mesti selaras dengan kurikulum bertulis. Dengan erti
kata lain, kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah dan diuji
pada peringkat peperiksaan awam sepatutnya sejajar dengan hasrat
kurikulum bertulis.
Kurikulum yang sedang dilaksanakan ialah Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM). Pada tahun 2011, Kementerian melaksanakan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) secara berperingkat. Menjelang
tahun 2016, KSSR akan dilaksanakan di semua sekolah rendah,
manakala Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) akan mula
dilaksanakan untuk murid Tingkatan 1 pada tahun 2017. KSSR yang
dikaji semula juga akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Kemahiran Abad ke-21
Pakar pendidikan di kebanyakan negara menyedari hakikat
bahawa kanak-kanak memerlukan kemahiran yang lebih
daripada 3M (menulis, membaca, mengira) setelah mereka
menamatkan alam persekolahan. Dalam dunia globalisasi pada
abad ke-21, keperluan untuk melahirkan modal insan berkualiti
tinggi menjadi semakin penting.
Kebanyakan negara menerima konsep kemahiran abad ke-
21 sebagai paksi kurikulum, namun definisi konsepnya belum
dipersetujui. Menteri Pendidikan Singapura menyatakan
bahawa individu yang lengkap dengan kemahiran abad ke-
21 merupakan individu yang mempunyai keyakinan diri,
mengamalkan pembelajaran kendiri, menyumbang dengan
aktif, dan merupakan warganegara yang prihatin. Di Finland,
kemahiran abad ke-21 berteraskan perkembangan kendiri,
identiti budaya dan keantarabangsaan, kemahiran media
dan komunikasi, warganegara partisipatif, bertanggungjawab
terhadap persekitaran, menitikberatkan kesihatan diri dan masa
depan yang lestari.
Di Malaysia, Kementerian telah mengenal pasti kemahiran
abad ke-21 yang sesuai dengan konteks tempatan dan dapat
menyediakan warga Malaysia untuk bersaing pada peringkat
antarabangsa. Untuk itu, kurikulum kebangsaan bermatlamat
untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan,
bersemangat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik,
serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi, dan
bekerja secara berpasukan. Kurikulum sekolah rendah dan
menengah yang dikaji semula akan memastikan keseimbangan
pengetahuan yang penting dengan kemahiran berfikir, dan nilai
untuk memastikan kejayaan murid pada masa akan datang,
seperti yang dijelaskan dalam aspirasi murid dalam Bab 2.
4-3
Kurikulum Bertulis
Kementerian telah membangunkan kurikulum bertulis menggunakan
pelbagai tanda aras daripada pelbagai sistem pendidikan
berpencapaian tinggi supaya selaras dengan standard antarabangsa,
dengan penekanan pada aspek pengetahuan dan kemahiran yang
dihasratkan sesuai dengan peringkat umur murid. Tanda aras
antarabangsa ini juga selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
bagi menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan konteks Malaysia.
Kurikulum sekolah rendah dan menengah menawarkan pilihan mata
pelajaran yang komprehensif, merangkumi bidang sains, sains sosial,
dan kemanusiaan. Mata pelajaran penting seperti Bahasa Malaysia,
Bahasa Inggersis, Matematik dan Sains diwajibkan kepada semua
murid dan turut dijadikan mata pelajaran teras (rujuk Ekshibit 4-2
untuk perincian mata pelajaran wajib dan elektif bagi setiap fasa
pendidikan).
EKSHIBIT 4-2
▪ Bahasa Malaysia
▪ Bahasa Inggeris
▪ Bahasa Cina (SJK)
▪ Bahasa Tamil (SJK)
▪ Matematik
▪ Dunia sains dan teknologi
▪ Pendidikan Islam
▪ Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
▪ Pendidikan Kesihatan
▪ Dunia muzik
▪ Dunia seni visual
Mata pelajaran wajib dan elektif
SUMBER: Bahagian Pembangunan Kurikulum
Wajib
Elektif
Rendah (KSSR)
Menengah Rendah
(KBSM)
Menengah Atas
(KBSM)
▪ Bahasa Arab
▪ Bahasa Cina (SK)
▪ Bahasa Tamil (SK)
▪ Bahasa Iban
▪ Bahasa Kadazan-dusun
▪ Bahasa Malaysia
▪ Bahasa Inggeris
▪ Matematik
▪ Sains
▪ Pendidikan Islam
▪ Pendidikan Moral
▪ Sejarah
▪ Geografi
▪ Kemahiran hidup
▪ Sivik dan
kewarganegaraan
▪ Pendidikan Muzik
▪ Pendidikan Jasmani
▪ Pendidikan Kesihatan
▪ Bahasa Arab
▪ Bahasa Cina (SK)
▪ Bahasa Tamil (SK)
▪ Bahasa Iban
▪ Bahasa Kadazan-dusun
▪ Bahasa Malaysia
▪ Bahasa Inggeris
▪ Matematik
▪ Pendidikan Islam
▪ Pendidikan Moral
▪ Sejarah
▪ Sains Am (aliran Sastera)
atau Biologi, Kimia dan
Fizik (aliran Sains)
▪ Pendidikan Muzik
▪ Pendidikan Jasmani
▪ Pendidikan Kesihatan
92 mata pelajaran ditawarkan
dalam aliran akademik,
teknik dan vokasional
termasuk:
▪ Sastera
▪ Teknologi Maklumat
▪ Bahasa dan kesusateraan
▪ Sains dan Matematik
▪ Sains Sosial
▪ Teknik dan Vokasional
Mata pelajaran yang mesti ditaksir dalam
peperiksaan UPSR, PMR dan SPM
Selain pembelajaran akademik, kurikulum ini memberikan tumpuan
kepada aspek kerohanian serta kebolehan dari segi kesenian dan
sukan untuk pembangunan murid secara holistik. Program dan
inisiatif untuk membangunkan komponen ini dilaksanakan sewaktu
persekolahan formal dan melalui pelbagai aktiviti kokurikulum selepas
waktu persekolahan.
Selaras dengan dasar setiap murid beragama Islam wajib
mendapatkan Pendidikan Islam di sekolah, KSSR (dan KBSR
sebelumnya) memperuntukkan 160 minit seminggu mata pelajaran
Pendidikan Islam bagi murid beragama Islam dan 120 minit bagi mata
pelajaran Pendidikan Moral bagi murid bukan Islam. Selain itu, semua
sekolah melaksanakan kelas Seni Visual, Pendidikan Seni, Muzik,
Kesihatan dan Pendidikan Jasmani yang juga menjadi sebahagian
kurikulum serta melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan
memastikan setiap murid mengambil bahagian dalam sekurangkurangnya
satu aktiviti sukan.
Selain waktu formal persekolahan, Kementerian menggalakkan
penyertaan aktif murid dalam aktiviti kokurikulum. Semua murid
digalakkan supaya menyertai satu sukan, satu kelab, dan satu badan
beruniform untuk memastikan mereka memperoleh pelbagai jenis
pengalaman. Dalam usaha memperkaya pengalaman murid dalam
aktiviti kokurikulum dan memastikan murid didedahkan kepada
kepelbagaian kaum di Malaysia, program Rancangan Integrasi Murid
Untuk Perpaduan (RIMUP) dijalankan bagi membolehkan murid
dari pelbagai jenis sekolah, termasuk sekolah kebangsaan dan swasta,
bersama-sama menjayakan aktiviti kokurikulum.
Dokumen standard KSSR berasaskan dua komponen, iaitu standard
kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan
menyatakan secara spesifik pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang
perlu dikuasai oleh murid. Standard pembelajaran pula menerangkan
tahap dan kualiti kecekapan yang perlu dikuasai oleh murid bagi setiap
standard kandungan bagi setiap tahun tertentu. Selain inisiatif dan
program berterusan untuk membantu perkembangan murid secara
holistik, penekanan juga diberikan kepada kemahiran seperti kreativiti,
inovasi, penyelesaian masalah, dan keusahawanan. Kemahiran
tersebut diberikan lebih penekanan dalam KSSR berbanding KBSR
(rujuk Ekshibit 4-3 bagi ringkasan perbezaan utama antara kurikulum
KBSR dan KSSR). Pelaksanaan KSSM yang dijangkakan bermula
pada tahun 2017 akan mempunyai pendekatan yang sama mengikut
standard.
EKSHIBIT 4-3
Perbezaan utama antara kurikulum KBSR dan KSSR
SOURCE: SUMBER: Bahagian Pembangunan Kurikulum
KSSR
▪ Mengintegrasi pendidikan untuk
mengukuhkan penguasaan 4M
(Membaca, Menulis, Mengira dan
and Menaakul) dengan tambahan
elemen kreativiti, inovasi dan
keusahawanan
▪ Mengintegrasi pendidikan untuk
mengukuhkan penguasaan 3M
(Membaca, Menulis dan Mengira)
dengan tumpuan kepada
pengetahuan, kemahiran, nilai,
kritikal dan pemikiran kreatif
▪ Enam tonggak: Komunikasi, sifat
kerohanian dan nilai, kemanusiaan,
literasi sains dan teknologi,
pembangunan fizikal dan peribadi
▪ Tiga tonggak: komunikasi,
interaksi dengan masyarakat,
pembangunan diri
▪ Kurikulum bertulis berdasarkan
kandungan dan standard
pembelajaran
▪ Kurikulum bertulis berasaskan
hasil pembelajaran
KBSR
▪ Peperiksaan (UPSR) +
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
▪ Peperiksaan Kebangsaan
(UPSR) sahaja
Kurikulum yang Diajarkan
Selama ini, potensi sebenar KBSR dan KBSM pada dasarnya tidak
dapat dilaksanakan di dalam bilik darjah. Terdapat dua punca
berlakunya perkara ini. Pertama, kandungan dan kemahiran yang
dianggap oleh guru tidak akan diuji dalam peperiksaan awam, kerapkali
tidak dimasukkan dalam rancangan pengajaran harian berbanding
dengan kandungan kurikulum yang akan diuji dalam peperiksaan.
Kedua, guru amat kurang menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi
dalam pengajaran seperti yang dihasratkan dalam kurikulum.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-4
KSSR kini menitikberatkan kemahiran berfikir aras tinggi dan
merupakan satu langkah jelas ke arah transformasi kurikulum.
Sekiranya kurikulum baharu ini hendak dilaksanakan seperti
yang dihasratkan, yang diperlukan ialah kemahiran penyampaian
pembelajaran yang lebih kompleks, seperti merangka rancangan
pengajaran dan bahan untuk disesuaikan dengan keperluan murid
pelbagai tahap dan prestasi, walaupun di dalam satu kelas yang sama.
Laporan UNESCO menunjukkan bahawa kebanyakan guru masih
belum dapat mengetahui dan memahami konsep asas falsafah dan
objektif kurikulum dan implikasinya kepada pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran di dalam bilik darjah, seperti pembelajaran
bersepadu, pendidikan holistik, kreatif, dan inovatif.
Kurikulum Untuk Pentaksiran
Isu guru mengajar untuk peperiksaan sering kali menjadi perdebatan
awam sehingga timbul
persoalan sama ada peperiksaan
UPSR, PMR, dan SPM patut
dimansuhkan. Peperiksaan
awam yang bercorak sumatif
tidak sepatutnya berimpak
negatif terhadap murid. Walau
bagaimanapun, cabarannya
ialah peperiksaan awam yang
dilaksanakan sekarang tidak
menguji kesemua kemahiran yang
dihasratkan dalam sistem pendidikan negara.
Satu kajian semula yang dijalankan oleh Pearson Education Group
terhadap kertas peperiksaan Bahasa Inggeris UPSR dan SPM
mendapati bahawa tahap pentaksiran boleh ditingkatkan melalui
soalan yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi, termasuk aplikasi,
analisis, sintesis. dan penilaian. Sebagai contoh, analisis kertas
peperiksaan Bahasa Inggeris UPSR 2010 dan 2011 menunjukkan
bahawa hampir 70% soalan menguji kemahiran asas pengetahuan dan
pemahaman.
Lembaga Peperiksaan (LP) telah memulakan beberapa langkah
penambahbaikan untuk memastikan pentaksiran dijalankan secara
holistik, seperti yang dihasratkan oleh dasar Kementerian. Pada tahun
2011, selaras dengan KSSR, LP melaksanakan format pentaksiran
berasaskan sekolah yang lebih holistik, menyeluruh, dan selari
dengan kurikulum yang berbentuk rujukan standard. Terdapat empat
komponen dalam pentaksiran berasaskan sekolah:
▪▪ Pentaksiran sekolah merujuk ujian bertulis yang mengukur tahap
penguasaan pembelajaran murid bagi sesuatu mata pelajaran. Soalan
peperiksaan dan skema pemarkahan dibangunkan, ditadbir, diskor,
dan dilaporkan oleh guru sekolah berdasarkan garis panduan yang
ditetapkan oleh LP;
▪▪ Pentaksiran pusat merujuk ujian bertulis, tugasan projek,
atau ujian lisan (bagi mata pelajaran bahasa) yang mentaksir
pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Ujian ini, walau
bagaimanapun, diperiksa oleh guru;
▪▪ Pentaksiran psikometrik merujuk ujian aptitud dan inventori
personaliti yang mentaksir kemahiran, minat, aptitud, sikap, dan
personaliti. Ujian aptitud digunakan untuk menilai kebolehan
semula jadi dan kebolehan diperoleh seperti kebolehan berfikir
dan penyelesaian masalah. Inventori personaliti digunakan untuk
mengenal pasti sifat peribadi dan ciri-ciri utama yang membentuk
personaliti murid. LP membangunkan instrumen ini dan
menyediakan panduan penggunaan. Walau bagaimanapun, sekolah
tidak diwajibkan untuk menggunakan instrumen ini.
▪▪ Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan, dan kokurikulum
merujuk kepada pentaksiran prestasi murid dan penyertaan dalam
aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan, sukan, badan beruniform,
kelab, dan aktiviti lain yang ditaja pihak luar. Sekolah mempunyai
kelonggaran untuk menentukan cara murid dinilai melalui prestasi
dan penyertaan mereka dalam aktiviti ini.
Format pentaksiran baharu ini membolehkan murid dinilai
berdasarkan keberhasilan yang lebih luas dalam jangka masa yang lebih
panjang. Format ini juga dapat memberi guru maklumat secara berkala
untuk mengambil langkah penambahbaikan bagi murid mereka.
Perubahan ini diharapkan dapat mengurangkan penekanan, kepada
pengajaran untuk peperiksaan. Oleh itu, guru dapat menumpukan lebih
masa untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang
lebih bermakna seperti yang dihasratkan melalui kurikulum.
Pada tahun 2014, PMR akan digantikan dengan pentaksiran
berasaskan sekolah dan pentaksiran pusat. Pada tahun 2016, gred
UPSR murid tidak lagi akan ditentukan melalui peperiksaan awam
sahaja, tetapi digabungkan dengan pentaksiran berasaskan sekolah
dan pentaksiran pusat. Format peperiksaan SPM tidak berubah kerana
kebanyakan mata pelajaran akan dinilai melalui peperiksaan berpusat.
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa mata pelajaran yang akan
dinilai melalui peperiksaan dan pentaksiran pusat.
Maklum balas awal mengenai pelaksanaan pentaksiran berasaskan
sekolah menunjukkan bahawa guru masih belum memahami dan
menguasai sepenuhnya perubahan yang berlaku. Guru menghadapi
kesukaran membentuk instrumen pentaksiran bagi komponen
pentaksiran sekolah. Kementerian kini berusaha mengukuhkan
latihan guru bagi memastikan guru dapat menyediakan soalan ujian
yang dapat menilai dengan tepat standard yang telah ditetapkan
dalam kurikulum dan pemarkahan dijalankan mengikut tahap yang
ditetapkan berbanding dengan standard relatif.
Pelan Tindakan: Pembentukan dan Aplikasi
Kurikulum dan Pentaksiran Abad ke-21
Sejak kebelakangan ini telah berlaku dua perubahan besar yang
berpotensi untuk mengubah cara murid belajar sekiranya dilaksanakan
dengan berkesan: KSSR dan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS).
Kementerian sedar bahawa masih banyak yang perlu dilakukan
untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan kedua-dua aspek
ini. Gelombang Pertama (2013-2015) tranformasi pendidikan ini
akan memberikan tumpuan kepada inisiatif jangka pendek untuk
menambah baik kurikulum bertulis, kurikulum yang diajarkan, dan
kurikulum untuk pentaksiran, selain meletakkan asas bagi perubahan
fundamental. Gelombang Kedua dan Ketiga (2016-2025) berkisar
pada pengenalan kurikulum standard sekolah menengah yang baharu,
KSSM dan KSSR yang dikaji semula, pentaksiran berasaskan standard
dan pembentukan model alternatif yang membolehkan murid untuk
belajar mengikut tahap kebolehan mereka sendiri.
“Maksudnya, guru bukan
mengajar untuk peperiksaan
tetapi untuk membangunkan
peperiksaan yang bermakna
untuk diajar”
(Terjemahan: Emeritus Professor Dylan Williams,
University of London’s Institute of Education)
4-5
Gelombang 1 (2013 - 2015): Penambahbaikan
kurikulum sedia ada dan persediaan untuk
perubahan struktur
Hasrat Kementerian bukan sahaja untuk meningkatkan kualiti
kurikulum dan pentaksiran, tetapi juga mencapai kesepaduan yang lebih
kukuh antara kedua-dua aspek ini. Dalam jangka pendek, Kementerian
akan melaksanakan inisiatif untuk menambah baik kurikulum bertulis,
kurikulum yang diajarkan, dan kurikulum untuk pentaksiran bagi
memastikan kesepaduan yang lebih mantap antara kedua-duanya.
Memurnikan dan menilai semula kandungan kurikulum sejajar
dengan standard antarabangsa
KSSR dan KBSM akan terus dimurnikan selaras dengan dasar yang
menekankan bahawa kurikulum kebangsaan perlu menggabungkan
amalan terbaik pada peringkat antarabangsa dan diolah dalam satu
standard yang dapat membentuk warga Malaysia yang mampu
bersaing pada peringkat global. Di peringkat pembangunan,
Kementerian akan terus menanda aras pembelajaran kurikulum dan
standard kandungan berdasarkan sistem pendidikan berprestasi
tinggi. Kementerian juga akan mendapatkan khidmat pakar bebas
antarabangsa bagi mengesahkan tanda aras untuk mata pelajaran
Bahasa Inggeris, Sains, dan Matematik. Mata pelajaran ini akan
terus dianalisis secara terperinci bagi memastikan bahawa standard
kurikulum baharu selaras dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi,
dan supaya skop kandungan sukatan pelajaran tidak terlalu berat dan
dapat dilaksanakan secara efektif.
Mempergiat sistem sokongan bagi guru untuk meningkatkan
penyampaian kurikulum
Peranan SISC+ akan ditingkatkan daripada separuh masa kepada
sepenuh masa. Mereka akan ditempatkan di Pejabat Pelajaran
Daerah (PPD) dan menjadi pegawai penghubung antara BPK, LP, dan
guru. SISC+ bertanggungjawab dalam pelaksanaan kurikulum dan
pentaksiran baharu, memperkukuh latihan guru dalam kemahiran
pedagogi, dan memantau keberkesanan pelaksanaan. Pengenalan
SISC+ ini akan membawa kepada dua faedah, iaitu:
(i) mengurangkan lapisan birokrasi dalam penyampaian kurikulum
dan pentaksiran; dan
(ii) memberikan latihan secara langsung kepada guru.
Pada masa ini, sistem penyampaian kurikulum dan pentaksiran
melibatkan lima peringkat birokrasi (Ekshibit 4-4). Kurikulum
kebangsaan perlu diperkenal kepada jurulatih kebangsaan, yang
seterusnya akan melatih jurulatih negeri. Jurulatih negeri pula
akan melatih wakil guru mata pelajaran dari setiap daerah, yang
akhirnya melatih guru yang akan melaksanakan kurikulum. Lapisanlapisan
ini menyebabkan ketirisan dalam pelaksanaaan kurikulum.
Pengenalan SISC+ untuk menggantikan jurulatih sedia ada dan akan
mengurangkan peringkat ini kepada tiga, sekaligus mengurangkan
kemungkinan berlakunya ketirisan. SISC+ ini akan membentuk
hubungan langsung antara guru dengan BPK dan LP, seterusnya
membolehkan kurikulum bertulis dilaksanakan dengan efektif dalam
pengajaran di dalam bilik darjah.
SISC+ yang akan diperkenalkan berjumlah hampir 2,500 orang
menjelang tahun 2015 dan memberi tumpuan kepada kejurulatihan
(60% masa akan ditumpukan untuk aktiviti latihan guru). Peranan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-6
SISC+ akan memberikan lebih peluang kepada guru untuk mendapat
latihan in situ secara langsung mengikut keperluan mereka. Hal ini
akan memberi guru lebih tumpuan kepada aktiviti pengajaran dan
pembelajaran kerana mereka tidak perlu meninggalkan sekolah untuk
menghadiri kursus. Latihan akan dirangka mengikut keperluan guru
memandangkan SISC+ akan diberi peluang untuk mencerap guru di
dalam bilik darjah dan memberikan maklum balas serta-merta. Fokus
sesi latihan ini bertujuan membentuk kemahiran berfikir aras tinggi,
mengajar murid pelbagai kebolehan dan membuat pentaksiran secara
efektif.
EKSHIBIT 4-4
Perbandingan antara model penyampaian semasa dengan
cadangan baru
CADANGAN MODEL PENYAMPAIAN
Daripada 5-lapisan… … kepada 3-lapisan
BPK & LP
SISC+ setiap PPD
Guru Mata
Pelajaran Sekolah
di Daerah
BPK & LP
Jurulatih
Kebangsaan
Jurulatih Negeri
Wakil Guru
Mata Pelajaran
Guru Mata
Pelajaran lain
di Sekolah
MODEL PENYAMPAIAN SEMASA
Selain SISC+, Kementerian juga akan memperuntukkan sumber
pengajaran tambahan bagi memastikan guru dapat melaksanakan
KSSR di dalam darjah. Hal ini termasuk bahan sokongan pengajaran
seperti perpustakaan video tentang contoh pengajaran yang baik
(rujuk Bab 5 untuk maklumat lanjut). Kementerian juga akan meneliti
bahan yang diperlukan pada peringkat sekolah menengah untuk
membantu guru menyampaikan KBSM yang menekankan kemahiran
dan kecekapan utama abad ke-21. Usaha ini akan menjadi langkah
awal sehingga KSSM dilaksanakan berserta set sumber pengajaran.
Penambahbaikan kerangka pentaksiran bagi meningkatkan
jumlah soalan kemahiran berfikir aras tinggi
Pemantauan rutin yang kerap akan memastikan sekolah yang
menghadapi kesukaran untuk melaksanakan pentaksiran berasaskan
sekolah dikenal pasti dengan cepat. Guru dan guru besar daripada
sekolah ini akan menerima latihan daripada SISC+ di sekolah mereka
tentang cara menetapkan dan menjalankan pentaksiran berasaskan
sekolah, terutamanya mengenai pemarkahan mengikut rujukan
standard.
KPM juga akan menambah secara sistematik bilangan soalan
kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran berasaskan sekolah
dan peperiksaan awam. Soalan ini akan berasaskan Taksonomi Bloom
dan akan menguji kemahiran seperti aplikasi, analisis, penilaian dan
penjanaan. Menjelang tahun 2016, soalan yang menguji kemahiran ini
akan membentuk 80% daripada soalan UPSR, 80% daripada soalan
penilaian Tingkatan 3, dan 75% daripada soalan untuk mata pelajaran
teras SPM serta 50% daripada soalan mata pelajaran elektif SPM.
Merintis International Baccalaureate (IB) Middle Years
Programme (MYP) sebagai pendekatan alternatif kepada
pembelajaran
Kementerian sentiasa meneroka pendekatan pedagogi terkini bagi
meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk
mencapai hasrat ini, Kementerian akan menjalankan projek rintis IB
MYP untuk murid sekolah menengah di 10 buah sekolah bermula pada
tahun 2013. (Ini berbeza dengan Program Diploma IB, kelayakan setaraf
A Levels, yang sedang dilaksanakan di dua buah sekolah berasrama
penuh di Malaysia). Sekolah yang menjadi sampel merupakan sekolah
Band 1 hingga 4 termasuk SMK bandar, luar bandar dan Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama. Sekolah dipilih berdasarkan kriteria
yang ditetapkan dengan memberi tumpuan kepada kepimpinan sekolah
dan infrastruktur. Dapatan daripada kajian rintis ini akan digunakan
dalam proses pembentukan dan pelaksanaan KSSM.
Program IB Middle Years ini akan menggunakan kurikulum
kebangsaan. Pendekatan pedagogi menekankan penggunaan aktiviti
berasaskan projek, teknik menyoal bagi membentuk keupayaan murid
untuk berfikir aras tinggi, serta membolehkan murid menggabung jalin
pengetahuan dari pelbagai disiplin. IB telah diamalkan di lebih 141
negara dan rekod graduan muridnya kerap mengatasi purata OECD
dan graduan A-level di universiti. Rekod pencapaian IB memberikan
satu jaminan bahawa sistem ini dapat menawarkan amalan terbaik dan
boleh diperluas dalam sistem pendidikan negara kita.
4-7
Memperkenal LINUS 2.0 dan meluaskan skop untuk literasi
Bahasa Inggeris
Dasar semasa Kementerian untuk sokongan pemulihan jelas menyatakan
bahawa mana-mana murid yang menghadapi masalah untuk menguasai
kemahiran membaca, menulis, dan mengira mesti menerima bantuan
yang sewajarnya bagi membolehkan mereka berada di platform yang
sama dengan rakan sebaya. LINUS 1.0 dilaksanakan pada tahun 2010
untuk menangani isu literasi bahasa Malaysia dan numerasi dalam
kalangan murid Tahap 1 sekolah rendah. Program ini menunjukkan
kejayaan yang menggalakkan kerana terdapat peningkatan literasi
bahasa Malaysia daripada 87% kepada 98%, dan numerasi daripada 76%
kepada 99% dalam kohort rintis.
LINUS 2.0 akan dibentuk berdasarkan kejayaan LINUS 1.0 untuk
menangani isu literasi bahasa Inggeris serta literasi bahasa Malaysia,
dan isu numerasi. Murid yang ketinggalan akan dikumpulkan di
dalam kelas yang tertentu dan diajar berdasarkan keperluan mereka.
Guru yang mengajar murid ini akan menerima latihan khusus bagi
memastikan mereka dapat mengaplikasi strategi terbaik yang dapat
membantu murid ini menguasai kemahiran yang dikehendaki dan
akan diserapkan semula dalam kurikulum arus perdana.
Gelombang 2 (2016-2020) dan 3 (2021-
2025): Melaksanakan kurikulum baharu dan
kurikulum semak semula
KSSM yang baharu dan KSSR disemak semula akan dilaksanakan
pada tahun 2017. Pelaksanaan ini akan melibatkan penggabungan
elemen maklum balas, penanda aras, dan dapatan menerusi ujian
stress-testing yang menentukan kestabilan sistem yang dijalankan
semasa Gelombang 1. KPM akan membangunkan kurikulum yang
baharu menggunakan jumlah jam dalam tahun persekolahan sebagai
titik permulaan dan mengeluarkan kandungan yang bukan keutamaan
bagi mengelakkan kepadatan kurikulum. Selain itu, kemahiran dan
kecekapan yang dikenal pasti sebagai penting dalam dunia global masa
kini akan diterapkan sepenuhnya dalam kurikulum. Kementerian juga
akan meminda peraturan sedia ada untuk memberikan kelonggaran
kepada sekolah mengamalkan jadual anjal selagi sekolah boleh
menyampaikan hasil pembelajaran dan kandungan yang digariskan
dalam kurikulum.
Kementerian juga akan mengkaji kemungkinan melaksanakan laluan
pembelajaran pintas selain pendidikan arus perdana. Ini termasuklah
membenarkan murid berpencapaian tinggi untuk menamatkan
pengajian sekolah menengah dalam masa empat tahun berbanding
lima tahun sekarang, dan menamatkan sekolah rendah dalam masa
lima tahun berbanding enam tahun masa kini. Kementerian juga akan
mewujudkan program untuk murid pintar cerdas dan berbakat bagi 1%
teratas daripada populasi murid. Kajian yang teliti akan dilaksanakan
untuk menilai pilihan ini dan memastikan laluan pendidikan yang
disediakan berfaedah dari segi psikologi dan perkembangan murid
serta dapat dilaksanakan dalam keadaan yang tidak mengganggu
sistem sedia ada. Sila rujuk huraian lanjut tentang program ini di
bahagian Murid Berkeperluan Khas.
BAHASA
Kementerian berhasrat memastikan murid menguasai kecekapan
dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Langkah yang akan
diambil termasuklah:
▪▪ Menggunakan satu kurikulum dan pentaksiran untuk Bahasa
Malaysia di semua sekolah;
▪▪ Memperkenal LINUS 2.0 dan memperkembang skop untuk
menangani literasi bahasa Inggeris;
▪▪ Meningkatkan penyampaian mata pelajaran Bahasa Inggeris,
contohnya melalui Program Kecekapan Lisan Bahasa Inggeris
untuk Sekolah Menengah (OPS English) ataupun pengajaran
sistem set, iaitu murid dikumpulkan mengikut tahap kemahiran
berbahasa mereka;
▪▪ Menggiatkan ujian dan meningkatkan kemahiran guru bahasa
Inggeris;
▪▪ Memperkenal intervensi pemulihan dan sokongan bagi bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris kepada murid yang mengalami
kesukaran menguasai kemahiran yang ditetapkan; dan
▪▪ Memberikan akses untuk mempelajari bahasa tambahan di
sekolah rendah dan menengah.
Selain menyediakan peluang bagi murid berkomunikasi, penguasaan
bahasa merupakan satu medium untuk murid menguasai pengetahuan
lain seperti Matematik, Sains, Sejarah, dan Geografi. Dasar bahasa di
Malaysia mempunyai tiga matlamat utama seperti berikut:
▪▪ Memupuk perkongsian identiti dalam kalangan rakyat Malaysia
berdasarkan kemahiran berbahasa kebangsaan, iaitu bahasa
Malaysia;
▪▪ Membentuk individu yang bersedia untuk dunia pekerjaan dalam
pasaran ekonomi global yang bahasa Inggeris merupakan bahasa
pilihan antarabangsa; dan
▪▪ Memberikan peluang kepada murid mempelajari bahasa tambahan.
Malaysia mempunyai warisan pelbagai bangsa dan budaya. Walaupun
Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan yang digunakan
semua komuniti, namun kaum Cina, India, dan komuniti minoriti
lain mengekalkan pengetahuan bahasa ibunda masing-masing dan
menggunakannya secara aktif. Bahasa Inggeris pula digunakan
secara meluas dalam kehidupan profesional dan sosial. Keadaan ini
membolehkan negara mempunyai rakyat dengan kemahiran bertutur
lebih daripada satu bahasa. Kecekapan operasi seperti yang ditakrif
oleh Common European Framework of Reference for Languages
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-8
Kefasihan bertutur dalam bahasa Malaysia akan menjadi asas kepada
dasar bahasa dan tumpuan akan diberikan kepada usaha untuk
memastikan murid daripada setiap kumpulan etnik boleh bertutur
dan belajar dengan berkesan dalam bahasa kebangsaan. Selain itu,
pendedahan kepada bahasa Inggeris akan ditambah dan kualiti
pengajaran bahasa ini akan dipertingkat. Selaras dengan pengiktirafan
terhadap nilai sosial dan ekonomi kepelbagaian budaya di negara ini,
pelbagai langkah akan diambil untuk mengukuhkan akses dan peluang
untuk mempelajari bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil,
bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain yang terkemuka di dunia. Dasar
bahasa ini telahpun diwujudkan dalam sistem pendidikan, iaitu semua
murid mempelajari bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, serta ramai
murid memilih untuk mempelajari bahasa tambahan.
(CEFR) ialah kefasihan linguistik yang diperlukan untuk penglibatan
menyeluruh dalam kehidupan professional dan akademik (Ekshibit 4-5).
Dalam dunia yang semakin berhubung dan bersaing, maka penting
bagi Malaysia menggunakan sepenuhnya kelebihan yang ada bagi
mengukuhkan kedudukan negara dalam ekonomi global. Sistem
pendidikan negara jiran seperti China, Korea Selatan, dan Singapura
semakin memberi tumpuan kepada pembentukan murid yang fasih
berbahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris untuk memaksimumkan
peluang pekerjaan di pasaran kerja dunia. Malaysia perlu membina
nilai kebolehpasaran pekerja yang sama.
EKSHIBIT 4-5
Pemetaan gred Malaysia berbanding Common European Framework of
References (CEFR)
SOURCE: Common European Framework of References
INDEPENDENT
(SOCIAL)
Able effectively
express views and
hold one’s own in
social discourse
BASIC
(TOURIST)
Able to carry out
“real life” tasks of a
touristic nature
PROFICIENT
(PROFESSIONAL)
Able to fully
participate in
professional and
academic life
CEFR Description
A1 Able to use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs
of a concrete type. Able to introduce himself/herself and others, and can ask and answer questions
about personal details such as where he/she lives, people he/she knows, and things he/she has. Able
to interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help
A2 Able to understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate
relevance (e.g., very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).
Able to communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters. Able to describe in simple terms aspects of his/her
background, immediate environment and matters in areas of immediate need
B1 Able to understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in
work, school, leisure, etc. Able to deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area
where the language is spoken. Able to produce simple connected text on topics which are familiar or
of personal interest. Able to describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and
briefly give reasons and explanations for opinions and plans
B2 Able to understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including
technical discussions in his/her field of specialization. Able to interact with a degree of fluency and
spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either
party. Able to produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a
topical issue giving the advantages and disadvantages of various options
C1 Able to understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Able to
express himself/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
Able to use language flexibly and effectively for social, academic, and professional purposes. Able to
produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of
organizational patterns, connectors, and cohesive devices
C2 Able to understand with ease virtually everything heard or read. Able to summarize information from
different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent
presentation. Able to express himself/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating
finer shades of meaning even in the most complex situations
Bersamaan
dengan Gred
SPM
G
D-E
A-C
4-9
Aspirasi dalam sistem pendidikan ini bertujuan untuk membentuk
murid yang mempunyai kecekapan pelbagai bahasa dan sekurangkurangnya
dapat bertutur dengan cekap dalam bahasa Malaysia dan
bahasa Inggeris. Setiap murid digalakkan mempelajari bahasa ketiga
sebagai pilihan sendiri. Menurut Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR), independent proficiency bermaksud
kebolehan seseorang untuk berinteraksi dalam ruang lingkup sosial.
KPM menetapkan sasaran berikut dicapai menjelang tahun 2025:
▪▪ 90% murid mencapai sekurang-kurangnya gred kepujian dalam
peperiksaan Bahasa Malaysia pada peringkat SPM;
▪▪ 70% murid mencapai gred kepujian minimum yang setara dengan
Cambridge 1119 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat
SPM; dan
▪▪ 30% murid berjaya menguasai tahap independent proficiency bagi
bahasa tambahan.
Pentaksiran kemahiran berbahasa di Malaysia
Secara umumnya, kemahiran berbahasa dari aspek operasi sudah
dicapai oleh murid sekolah di negara ini dengan 75% murid mendapat
sekurang-kurangnya kepujian dalam SPM. Bahasa Malaysia secara
konsisten mencapai tahap lulus yang tinggi berbanding mata
pelajaran teras yang lain dalam peperiksaan UPSR, PMR, dan SPM.
Di sekolah kebangsaan, memandangkan bahasa Malaysia ialah bahasa
pengantar, lebih 80% masa untuk penyampaian kurikulum dijalankan
dalam bahasa Malaysia. Hal ini memastikan murid didedahkan
sepenuhnya dalam bahasa kebangsaan dan membolehkan mereka
membentuk dan menyampaikan pemikiran yang kompleks dalam
bahasa Malaysia.
Untuk mencapai aspirasi 90% murid mendapat sekurang-kurangnya
kepujian dalam Bahasa Malaysia di peringkat SPM, Kementerian
perlu mengenal pasti faktor yang membawa kepada berlakunya
jurang prestasi antara kumpulan etnik. Sebanyak 84% murid
Bumiputera berjaya mencapai kepujian bagi mata pelajaran Bahasa
Malaysia dalam peperiksaan SPM. Walau bagaimanapun hanya
63% murid Cina dan 57% murid India berjaya mencapai tahap yang
sama (Ekshibit 4-6). Hal ini mungkin berpunca daripada kurangnya
pendedahan kepada bahasa Malaysia di sekolah jenis kebangsaan
ini. Sebanyak 96% murid berbangsa Cina dan 56% murid berbangsa
India bersekolah di SJK yang kebanyakan mata pelajaran diajar dalam
bahasa Cina atau bahasa Tamil. Memandangkan masa pengajaran di
SJK dibahagikan antara Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa
Cina atau Bahasa Tamil, murid mendapat kurang masa pengajaran
dalam Bahasa Malaysia berbanding murid di sekolah kebangsaan.
Untuk menangani isu ini, standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa
Malaysia bagi SJK ditetapkan pada tahap yang lebih rendah.
EKSHIBIT 4-6
Bumiputera
India
Cina
Prestasi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (2010 dan aspirasi bagi 2025)
70
23
70
42
70
35
2010 Aspirasi 2025
84 90
90
63
90
57
2010 Aspirasi 2025
Murid yang mencapai sekurangkurangnya
kredit dalam BI Cambridge
1119
Peratus
Murid yang mencapai sekurangkurangnya
kredit dalam BM SPM
Peratus
SUMBER: Lembaga Peperiksaan
Berbanding Bahasa Malaysia, prestasi murid dalam Bahasa Inggeris
adalah lebih lemah. Hanya 28% murid sekolah menengah mencapai
sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris
SPM yang disandarkan kepada Cambrige 1119. Prestasi murid juga
berbeza dari segi kumpulan etnik dengan ketiga-tiga kumpulan etnik
terbesar tidak mencapai sasaran 70% tahap kemahiran berbahasa.
Hanya 23% murid Bumiputera, 42% murid Cina, dan 35% murid
India mendapat kepujian Bahasa Inggeris yang ditanda aras kepada
Cambridge 1119 (Ekshibit 4-5). Keputusan bagi mata pelajaran Bahasa
Inggeris adalah yang paling rendah dalam kalangan mata pelajaran
teras bagi peperiksaan UPSR, PMR, dan SPM.
Pencapaian murid yang lebih rendah dalam Bahasa Inggeris mungkin
berpunca daripada penguasaan bahasa yang rendah dalam kalangan
guru yang mengajar Bahasa Inggeris di sekolah. Lebih 7,500 sampel
guru Bahasa Inggeris yang mengambil ujian Cambridge Placement
Test, terdapat jumlah yang signifikan yang tidak mencapai tahap
yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Terdapat
juga ketakpadanan antara mata pelajaran yang menjadi opsyen guru
dan mata pelajaran yang diajar. Memandangkan pilihan individu
menjadi salah satu faktor yang diambil kira semasa menetapkan
penempatan guru, didapati bahawa hampir 30% guru yang mengajar
Bahasa Inggeris pada asalnya tidak dilatih untuk mengajar bahasa
itu. Manakala hampir 3,600 guru yang terlatih untuk mengajar
Bahasa Inggeris telah mengajar mata pelajaran lain. Selain itu, kajian
antarabangsa juga menunjukkan bahawa 15-20% masa pengajaran
untuk Bahasa Inggeris di negara ini tidak mencukupi untuk
membangunkan kemahiran berbahasa Inggeris.
Peluang untuk mempelajari bahasa selain bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris amat baik di negara ini. Hampir 20% murid sekolah rendah di
SJK menggunakan bahasa pengantar bahasa Cina atau bahasa Tamil,
dan 2% lagi belajar di sekolah agama menggunakan bahasa Arab.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-10
Dasar People’s Own Language (POL) menetapkan bahawa semua
sekolah kebangsaan perlu menawarkan mata pelajaran bahasa
apabila terdapat permintaan daripada sekurang-kurangnya 15 murid.
Bawah KSSR, setiap murid juga boleh membuat pilihan untuk belajar
bahasa tambahan bergantung pada terdapatnya guru yang mengajar
mata pelajaran tersebut. Pada masa ini, 15% murid berjaya lulus
kertas pilihan Bahasa Cina, Bahasa Tamil atau Bahasa Arab dalam
peperiksaan SPM dan terdapat juga murid yang memilih untuk
mempelajari mata pelajaran bahasa lain seperti Bahasa Jepun, Bahasa
Perancis, Bahasa Jerman, dan Bahasa Sepanyol.
Pelan Tindakan: Mewujudkan penguasaan
bahasa secara meluas
Sebagai keutamaan pertama, Kementerian menetapkan bahawa
setiap murid yang melalui sistem pendidikan di Malaysia perlu
mempunyai kecekapan berbahasa dari aspek operasi dalam bahasa
Malaysia dan mempunyai kecekapan berbahasa dari aspek sosial
dalam bahasa Inggeris, seperti yang ditetapkan oleh CEFR. Murid dari
SJK akan dapat menguasai bahasa tambahan. Walau bagaimanapun,
hal ini memerlukan peningkatan standard bahasa Malaysia di SJK,
memberikan sokongan kepada murid yang ketinggalan dalam bahasa
Malaysia, dan juga meningkatkan keupayaan pengajaran bahasa
Inggeris dalam masa tiga tahun akan datang.
Setelah proses penambahbaikan ini dilaksanakan, Kementerian akan
memberikan perhatian kepada pembentukan satu sistem yang akan
menghasilkan kemahiran berbahasa yang meluas dalam bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris, dan memberi peluang kepada murid
untuk mempelajari bahasa tambahan. Usaha memartabatkan bahasa
Malaysia sebagai bahasa ilmu akan diperhebat dengan menambah
baik inisiatif semasa yang sedang dilaksanakan. Walau bagaimanapun,
usaha ini memerlukan perubahan struktur yang melangkaui usaha
peningkatan kualiti pengajaran bahasa Inggeris kepada keperluan
untuk menyediakan persekitaran bahasa Inggeris yang lebih imersif.
Pelan tindakan akan dilaksanakan dalam tiga gelombang mulai tahun
2013 hingga tahun 2025.
Gelombang 1 (2013 – 2015): Memperkukuh
sistem sedia ada
Gelombang 1 akan memberikan tumpuan kepada penambahbaikan
sistem sedia ada. Dalam masa tiga tahun akan datang, Kementerian
akan menumpukan usaha kepada menyelaraskan standard kurikulum
Bahasa Malaysia yang sama di semua sekolah, meningkatkan sistem
penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris,
dan menambahkan peluang untuk mempelajari bahasa tambahan bagi
murid yang bukan dari SJK. Murid yang menghadapi masalah dalam
literasi akan menerima bantuan dan sokongan tambahan melalui
program LINUS 2.0 serta sokongan pemulihan tambahan selepas waktu
persekolahan formal bagi murid Tahun 4 hingga 6 bagi membolehkan
mereka setara dengan rakan lain dalam arus perdana.
Meningkatkan standard Bahasa Malaysia terutama di Sekolah
Jenis Kebangsaan
bagi mengatasi masalah tahap penguasaan bahasa Malaysia yang
rendah di SJK, pada tahun 2014 kohort Tahun 4 akan menggunakan
kurikulum Bahasa Malaysia yang sama dengan sekolah kebangsaan
tetapi akan mengekalkan Bahasa Cina atau Bahasa Tamil sebagai
bahasa pengantar bagi mata pelajaran lain. Selain itu, untuk Tahun 4
hingga 6, kelas pemulihan sehingga lima jam seminggu akan diadakan
untuk murid yang mengalami masalah dalam Bahasa Malaysia.
Kelas pemulihan ini disasarkan untuk SJK tetapi akan diperluas
kepada sekolah lain yang mempunyai murid bermasalah dalam
Bahasa Malaysia. Sekiranya perlu, guru Bahasa Malaysia tambahan
akan diberi latihan khusus bagi mengelakkan masalah kekurangan
guru. Kombinasi dua aspek ini, iaitu meningkatkan standard dan
memberikan sokongan tambahan sepanjang persekolahan peringkat
rendah akan memansuhkan Kelas Peralihan pada tahun 2017.
Memartabat Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Ilmu
Selaras dengan dasar Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuh
Bahasa Inggeris (MBMMBI), Bahasa Malaysia akan menjadi bahasa
pengantar di semua sekolah kebangsaan, termasuk mata pelajaran
Sains dan Matematik. Untuk SJK, bahasa Cina dan bahasa Tamil akan
terus menjadi bahasa pengantar.
Usaha menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu akan
dilipatgandakan. Hal ini termasuklah menggalakkan ahli akademik
menghasilkan lebih banyak penulisan dalam bahasa Malaysia. Di
samping itu, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia turut diperkasa
untuk menterjemah lebih banyak kajian antarabangsa dan istilah
penting ke dalam bahasa Malaysia. Latihan dan kursus dalam bahasa
Malaysia yang dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan
universiti tempatan ditambah. Kerajaan juga berhasrat menghantar
guru-guru Bahasa Malaysia ke luar negara bagi melatih rakyat
Malaysia di luar negara dalam usaha untuk memperkembang dan
memperkasa bahasa kebangsaan.
Memperkukuh pengajaran Bahasa Inggeris
Kementerian akan menguji tahap kemahiran 70,000 guru bahasa
Inggeris menjelang akhir tahun 2012 menggunakan Cambridge
Placement Test (CPT). Guru akan diklasifikasikan mengikut
tiga kategori berdasarkan keputusan ujian mereka, iaitu cekap,
memerlukan latihan tambahan separuh masa berbentuk imersif lebih
setahun untuk mencapai tahap kemahiran, dan memerlukan latihan
tambahan separuh masa berbentuk imersif lebih dua tahun untuk
mencapai tahap kemahiran. Kemungkinan terdapat kumpulan guru
yang keempat yang penguasaan bahasa Inggeris mereka agak lemah
akan ditugaskan mengajarkan mata pelajaran lain. Kajian rintis
melibatkan 7,500 guru di empat negeri menunjukkan bahawa terdapat
jumlah guru yang signifikan yang tidak mencapai tahap minimum
kecekapan berbahasa Inggeris dan sejumlah kecil mereka yang perlu
ditugaskan mengajarkan mata pelajaran lain.
Guru yang tidak mencapai tahap kemahiran akan diberi kursus intensif
bahasa Inggeris pada tahun 2013. Kursus intensif ini melibatkan
lapan minggu program imersi dan lapan minggu kursus pembelajaran
kendiri. Kursus intensif yang diberikan berbentuk bersemuka selama
30 jam setiap minggu. Kursus pembelajaran kendiri pula akan
menggunakan modul program berasaskan komputer dengan 30 jam
pembelajaran kendiri setiap minggu. Pada setiap kali kursus, guru
akan menjalani sejumlah 480 jam waktu pembelajaran.
4-11
mereka. Set ini akan lebih kecil daripada jumlah murid dalam kelas
biasa (20-30 murid) dan guru akan dapat merangka pendekatan
pedagogi yang sesuai dengan tahap kemahiran murid dan keperluan
pembelajaran mereka.
Dengan mengambil kira pelaksanaan 1BestariNet, Kementerian
sudah mula meneroka penggunaan ICT untuk proses pengajaran
dan pembelajaran bahasa Inggeris yang lebih efektif bagi murid.
Penyelesaian ICT mempunyai dua kelebihan, iaitu menawarkan
pembelajaran yang lebih menjurus kepada keperluan individu dan
boleh dirangka lebih meluas. Terdapat tiga model, iaitu pembelajaran
kendiri atas talian, tutor atas talian secara interaktif, dan panduan
pembelajaran menggunakan perisian tertentu (Ekshibit 4-7).
EKSHIBIT 4-7
Cadangan model ICT bagi pengajaran Bahasa Inggeris
Model Ciri-ciri utama Kelebihan
Pembelajaran
atas talian terarah
kendiri
▪ Murid belajara bahasa
Inggeris tanpa penyeliaan
aktif
▪ Pelbagai saluran
penyampaian– video, klip
audio, eBuku
▪ Pengguna boleh
menggunakan pada bilabila
masa
▪ Kos murah yang murah
▪ Pelbagai kandungan
sesuai dengan garis asas
tahap kecekapan
Pengajaran
interaktif atas
talian
▪ Interaksi secara langsung
antara murid dengan guru
▪ Pengalaman bilik darjah
atau bimbingan di alam
maya
▪ Akses kepada guru
berkualiti merentas dunia
▪ Pengalaman
pembelajaran yang
dipandu melalui pelibatan
guru dan murid
Panduan
pembelajaran
berasaskan
perisian
▪ Perisian pembelajaran
bahasa yang
menyampaikan
kandungan secara tidak
langsung dan intuiitf
▪ Lambakan perisian dalam
pasaran yang boleh dipilih
▪ Penyampaian kreatif
kandungan pembelajaran
bahasa menjadikan
pembelajaran pengalaman
yang menyeronokkan
Persediaan untuk perubahan struktur
Memperkukuh pengajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam
sistem yang sedia ada merupakan langkah awal. Untuk melaksanakan
transformasi tahap kemahiran bahasa Inggeris dan mencapai
sasaran 70%, struktur sistem yang sedia ada perlu dimurnikan bagi
mewujudkan pengupayaan dalam penambahan masa pengajaran
bahasa Inggeris.
Menambah waktu pengajaran Bahasa Inggeris di sekolah mempunyai
implikasi operasi terutamanya dalam latihan dan pemilihan guru,
pembangunan kurikulum, dan juga waktu persekolahan itu sendiri.
Program sebegini hanya boleh dijalankan sekiranya tiga kriteria
berikut dipenuhi:
▪▪ Standard bahasa Malaysia di sekolah jenis kebangsaan sama dengan
sekolah kebangsaan;
▪▪ Penyampaian di dalam kelas bahasa Inggeris sedia ada diperkasa;
dan
▪▪ Ibu bapa mahu lebih masa untuk anak-anak mereka didedahkan
kepada Bahasa Inggeris.
Guru ini akan dinilai pada setiap akhir tahun dan mereka yang masih
belum mencapai tahap kemahiran minimum dalam Cambridge
Placement Test akan diberi masa dua tahun untuk meningkatkan
tahap kemahiran mereka. Memandangkan guru yang kurang mahir
memerlukan latihan selama dua tahun untuk mencapai tahap
kemahiran yang dihasratkan, dijangkakan mereka yang mengikuti
program latihan akan lulus penilaian menjelang tahun 2015. Mereka
yang tidak mencapai tahap minimum kemahiran bahasa Inggeris akan
ditugaskan mengajar mata pelajaran lain.
Penempatan semula guru yang tidak mencapai tahap kemahiran
minimum menjelang tahun 2015 mungkin akan menyebabkan
kekurangan guru Bahasa Inggeris. Kelompangan ini secara proaktif
akan diisi oleh guru yang sudah mencapai tahap kemahiran minimum
bahasa Inggeris. Selain itu, Kementerian akan berusaha mengatasi
masalah kekurangan guru bahasa Inggeris dengan pengambilan guru
melalui laluan alternatif. Sumber guru ini didapatkan daripada guru
Bahasa Inggeris yang tidak mengajar Bahasa Inggeris, graduan lepasan
Institut Pendidikan Guru (IPG) dan universiti awam. Satu kelebihan
kumpulan ini ialah mereka sudahpun menghabiskan latihan perguruan
dan boleh ditempatkan untuk mengajar dengan kadar segera.
Sekiranya kumpulan ini masih lagi tidak dapat mengisi kekosongan
yang ada, sumber lain seperti guru bahasa Inggeris yang sudah bersara
mungkin akan digunakan.
Dari semasa ke semasa, penempatan guru mengikut opsyen dan mata
pelajaran yang sepatutnya diajarkan akan meningkat. Dianggarkan
sekiranya keadaan ini berlaku, 2,000 guru bahasa Inggeris akan
mengajar mata pelajaran mengikut opsyen mereka.
Peranan English Language Training Centre (ELTC) dalam
Kementerian akan diperkukuh untuk memberikan latihan secara
berkesan kepada guru bahasa Inggeris serta membangunkan
program dan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris.
Kementerian juga akan melancarkan beberapa siri inisiatif MBMMBI
untuk memperkukuh sistem penyampaian mata pelajaran Bahasa
Inggeris. Program Oral Proficiency in English for Secondary School
(OPS English) memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan
kemahiran mendengar dan bertutur yang sekarang ini dalam proses
pemurnian selepas menempa kejayaan dalam program rintis yang
dijalankan. Bahan pengajaran dan pembelajaran OPS English
sedang dibangunkan dan dimurnikan berdasarkan maklum balas
yang diterima daripada pengetua/guru besar dan juga mereka yang
terlibat dalam kajian rintis ini. Selain itu, guru akan diberi latihan
efektif tentang cara untuk menggunakan bahan OPS English bagi
mengembalikan semula tumpuan kepada kemahiran mendengar dan
bertutur dalam bahasa Inggeris.
Sokongan pemulihan bahasa Inggeris secara komprehensif akan
diperkenal. Untuk Tahun 1 hingga 3, program LINUS yang sedia ada
akan dikembangkan daripada literasi bahasa Malaysia dan matematik,
dan meliputi literasi bahasa Inggeris. Selain itu, Kementerian
menyasarkan pendekatan mengajar yang pelbagai dengan
menggunakan satu set sistem yang baharu bagi membantu murid
sekolah menengah yang menghadapi masalah dalam bahasa Inggeris.
Apabila murid memasuki Tingkatan 1, mereka akan menduduki ujian
diagnostik. Berdasarkan keputusan ujian, murid akan dibahagikan
kepada set tertentu berdasarkan tahap kemahiran bahasa Inggeris
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-12
Sekiranya ketiga-tiga kriteria ini dipenuhi, Kementerian akan
menawarkan pilihan untuk menambah waktu bahasa Inggeris yang
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa
Gelombang 2.
Gelombang 2 (2016 – 2020): Memperkenal
Perubahan Struktur
Kejayaan pelaksanaan inisiatif dalam Gelombang 1 merupakan
prasyarat penting bagi melaksanakan perubahan struktur dalam
Gelombang 2. Hanya apabila sistem pendidikan kita berjaya
memastikan tahap kemahiran bahasa Malaysia secara sejagat dan
menyediakan pengajaran dan pembelajaran berkualiti tinggi dalam
bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, maka sistem pendidikan kita
akan berada pada kedudukan yang optimum untuk mewujudkan
suasana yang kondusif bagi penguasaan dwibahasa.
Dalam Gelombang 2, program LINUS yang ditambah baik dan kelas
pemulihan bahasa Malaysia yang baharu untuk Tahun 1 – 6, sepatutnya
dapat meningkatkan standard semua murid yang melalui sistem
pendidikan rendah. Apabila aspek ini digabungkan dengan standard
yang sama bagi kurikulum dan pentaksiran Bahasa Malaysia di SK
dan SJK, maka tiada lagi keperluan untuk kelas peralihan bagi murid
yang menghadapi kesukaran menguasai bahasa Malaysia di sekolah
menengah yang menggunakan sepenuhnya bahasa kebangsaan.
Setelah memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan standard
pengajaran bahasa Inggeris dan mewujudkan tahap literasi bahasa
Inggeris dalam Gelombang 1, Kementerian akan terus berusaha bagi
meningkatkan tahap kemahiran berbahasa dalam Gelombang 2.
Kelas pemulihan selepas waktu persekolahan akan diperkenalkan
kepada murid Tahun 4 hingga 6 yang berisiko tinggi ‘ketinggalan’
dalam bahasa Inggeris di sekolah rendah. Sekiranya kriteria untuk
perubahan struktur ini dapat dipenuhi, Kementerian akan menambah
pendedahan kepada penggunaan bahasa Inggeris yang ada sekarang,
iaitu 15-20%, sebagai contoh, memperkenalkan dan mewajibkan
modul Sastera Bahasa Inggeris dalam waktu persekolahan di sekolah
rendah dan menengah.
Menjelang tahun 2020, pilihan untuk bahasa tambahan yang popular
seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Arab akan dipeluas
kepada lebih banyak sekolah. Usaha ini akan memerlukan latihan dan
penempatan lebih banyak guru bahasa. Selain itu, pengajaran bahasa
tambahan akan diintegrasikan dalam waktu pengajaran di sekolah
menengah seperti KSSR. Sekolah yang lebih besar boleh mendapatkan
sumber luar untuk menawarkan pilihan bahasa sementara sekolah
yang lebih kecil perlu meneroka peningkatan penggunaan teknologi
untuk meningkatkan bilangan bahasa yang ditawarkan.
Gelombang 3 (2021 – 2025): Memperluas
Perubahan Struktur
Kementerian akan menganalisis pelaksanaan perubahan struktur yang
diperkenal dalam Gelombang 2 dengan teliti dan akan mengadakan
Dialog Nasional bagi mendapatkan maklum balas daripada rakyat.
Sekiranya hasil perubahan ini serta maklum balas yang diterima
adalah positif, maka model yang berjaya mewujudkan kemahiran
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dari aspek operasi akan
dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara.
Dalam usaha mencapai sasaran 90% dan 70% kemahiran berbahasa
dari aspek operasi dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris,
perhatian akan diberikan bagi memastikan murid menerima
pengajaran berkualiti tinggi dalam kedua-dua bahasa tersebut, dan
guru terlatih akan sentiasa disediakan bagi memastikan murid yang
menghadapi kesukaran akan sentiasa diberi sokongan sewajarnya.
Kumpulan Berkeperluan Khas
Kementerian akan terus memastikan murid berkeperluan khas
seperti murid pendidikan khas, murid pribumi, dan kumpulan
minoriti yang lain seperti Orang Asli dan Penan, murid pintar
cerdas, dan murid di sekolah kurang murid, mempunyai peluang
yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dengan
keperluan mereka. .
Terdapat beberapa kumpulan murid yang keadaan dan keperluan
mereka berbeza dengan murid arus perdana. Sekiranya tidak
diuruskan dengan betul dan keperluan mereka tidak dipenuhi secara
spesifik, kemungkinan murid ini tercicir daripada sistem pendidikan
negara adalah tinggi dan mereka juga tidak dapat mengembangkan
potensi diri sepenuhnya. Kumpulan ini merupakan murid dari sekolah
kurang murid, murid pribumi dan kumpulan minoriti seperti Orang
Asli dan Penan, murid pintar cerdas, dan murid pendidikan khas.
Program, sekolah, dan inisiatif yang memenuhi keperluan tambahan
murid ini akan membolehkan mereka mendapat faedah yang sama
dengan murid lain dalam sistem pendidikan negara.
4-13
mendapat manfaat dari segi kokurikulum, kemudahan yang lebih
baik, dan interaksi dengan rakan sebaya daripada pelbagai latar
belakang. Ketiga, kebanyakan sekolah ini berada dalam kawasan status
sosioekonomi rendah dan menghadapi masalah yang berkaitan dengan
staus sosioekonomi itu. Keluarga berpendapatan rendah biasanya akan
berdepan dengan cabaran untuk mengekalkan anak mereka di sekolah
kerana terpaksa menanggung kos berkaitan bekalan, pakaian seragam,
dan pengangkutan, yang membawa kepada pertambahan kadar tidak
hadir ke sekolah.
Perbelanjaan penyelenggaraan adalah 7 kali lebih tinggi untuk setiap
murid di SKM berbanding dengan murid di sekolah harian biasa
(Ekshibit 4-8). Kos yang tinggi ini ditambah pula dengan nisbah gurumurid
yang rendah pada kadar 1:6 berbanding purata kebangsaan, iaitu
1:13 sehingga menyebabkan kos operasi untuk SKM menjadi lebih tinggi.
EKSHIBIT 4-8
Perbelanjaan penyelenggaran infrastruktur mengikut jenis sekolah
SUMBER: Pangkalan data EMIS; Bahagian Pembangunan
195
1,468
Purata sekolah
rendah
SKM
Purata perbelanjaan penyelenggaraan
infrastruktur bagi setiap murid
RM
Walaupun terdapat cabaran dalam menguruskan SKM, terdapat SKM
yang mampu menangani cabaran untuk menjadi SKM berprestasi
tinggi dengan melahirkan murid yang menjadi contoh dan kebanggaan
komuniti setempat. Contoh yang ketara ialah SK Ulu Lubai, salah
sebuah SKM di Sarawak yang muncul sebagai sekolah rendah terbaik
di negara ini pada tahun 2011. Sekolah begini boleh menjadi inspirasi
dan memberikan satu perspektif menarik yang unik dan luar biasa.
Pelan Tindakan: Bekerjasama dengan komuniti untuk
mengutamakan keperluan murid
Kementerian komited untuk bekerjasama dengan ibu bapa dan
pihak berkepentingan bagi menentukan masa depan sekolah dan
memastikan tiada kompromi dalam kualiti pendidikan anak mereka.
Untuk meningkatkan kualiti pendidikan semua SKM, usaha perlu
dilipatgandakan. Dalam usaha mewujudkan persekitaran pembelajaran
yang kondusif untuk semua murid, Kementerian akan membantu
memudahkan proses penempatan semula sekolah mengikut kes demi
kes berdasarkan hasil perbincangan dengan komuniti setempat.
Kementerian menyasarkan peningkatan hasil pembelajaran dan
Sekolah Kurang Murid
Pada masa ini, 34% sekolah rendah di Malaysia mempunyai kurang
daripada 150 murid dan secara rasminya telah diklasifikasikan sebagai
Sekolah Kurang Murid (SKM). Mereka menyumbang 7% daripada
enrolmen sekolah rendah.
Secara purata, SKM menghasilkan pencapaian akademik yang agak
lemah berbanding sekolah kebangsaan yang lain. Skor purata komposit
bagi sekolah ini ialah 68%, 4% mata di belakang sekolah kebangsaan lain.
Kelemahan dalam prestasi ini boleh dikaitkan dengan tiga cabaran
struktur. Pertama, 73% sekolah kurang murid berada di kawasan agak
jauh di luar bandar. Faktor ini menyebabkan murid terpaksa melalui
perjalanan yang jauh untuk hadir ke sekolah, dan mengurangkan
kemungkinan untuk menempatkan guru dan guru besar berprestasi
tinggi berkhidmat di sekolah berkenaan. Kedua, sekolah ini kurang
Image by DMahendra, Flickr CC 2.0
Kajian Kes : SK Ulu Lubai
Walaupun berada di tengah-tengah komuniti pertanian di
kawasan pedalaman, SK Ulu Lubai secara aktif melibatkan
komuniti untuk meningkatkan prestasi murid. Hasil usaha dan
kerjasama penduduk setempat, SK Ulu Lubai berjaya mencapai
100% kelulusan dalam UPSR sejak tahun 2006.
SK Ulu Lubai telah menerima pelbagai pengiktirafan pada
peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada tahun 2011,
sekolah ini terpilih sebagai salah sebuah Sekolah Berprestasi
Tinggi di bawah inisiatif NKRA - sekolah luar bandar pertama
yang menerima status tersebut di negara ini. Pada tahun 2009,
SK Ulu Lubai menewaskan 49 pencalonan lain untuk menerima
Anugerah Komanwel atas kejayaan sekolah menerapkan
pendidikan berkesan dalam keadaan yang sukar. SK Ulu Lubai
juga merupakan penerima lima anugerah Kementerian Pelajaran,
14 anugerah peringkat negeri dan 26 anugerah peringkat daerah.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-14
Bagi komuniti yang memilih untuk mengekalkan keadaan sedia ada,
komitmen Kementerian bertujuan membantu meningkatkan prestasi
sekolah ini dalam jangka masa panjang berdasarkan keperluan
setempat. Selain meneruskan langkah penambahbaikan dalam
Gelombang 1, Kementerian akan memperkenalkan perisian, alat bantu
mengajar, dan persekitaran pelajaran secara maya yang dirangka khas
bagi meningkatkan hasil pembelajaran di sekolah terutamanya di luar
bandar.
mengurangkan kos operasi semua SKM bagi memastikan prestasi
sekolah ini setanding dengan sekolah kebangsaan.
Gelombang 1 (2013-2015): Pelaksanaan Penambahbaikan
Jangka Pendek bagi Kejayaan Segera
SKM dijangka akan mendapat faedah daripada beberapa langkah
penambahbaikan yang akan dilaksanakan dalam sistem pendidikan
di seluruh negara. Inisiatif ini termasuklah LINUS 2.0, sarana
ibu bapa dan komuniti, serta peningkatan infrastruktur. Untuk
memastikan SKM dapat memaksimumkan faedah daripada inisiatif
ini, Kementerian akan melaksanakan Sarana Peningkatan Sekolah
khusus untuk menangani cabaran unik yang terpaksa dilalui oleh SKM.
Berdasarkan pengalaman sekolah seperti SK Ulu Lubai, sarana ini
akan memasukkan kajian kes sekolah yang mengamalkan kepimpinan
yang berjaya, pentadbiran yang menjadi contoh, penyampaian
pengajaran yang berkesan, serta model kerjasama ibu bapa. Untuk
membantu memudahkan aplikasi sarana ini, pemimpin sekolah dan
guru akan mengambil bahagian dalam sesi latihan dan lawatan ke
SKM yang berprestasi tinggi.
Latihan guru yang disesuaikan dengan keadaan di sekolah akan
diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemahiran yang
diperlukan dalam mengajar kelas bercantum. Kementerian juga
akan mengkaji semula nisbah guru-murid serta inovasi ICT dalam
pembelajaran jarak jauh untuk memastikan cara terbaik bagi murid
mendapat akses kepada kurikulum sepenuhnya.
Gelombang 2 (2016-2020): Memperkenalkan perubahan struktur
Dalam jangka masa panjang, dua pilihan akan diberikan kepada
komuniti setempat terhadap masa depan sekolah kurang murid, iaitu
penempatan semula, ataupun mengekalkan keadaan sedia ada. Murid
yang ditempatkan semula akan mendapat akses kepada persekitaran
pembelajaran yang lebih baik, interaksi dengan rakan sebaya daripada
pelbagai latar belakang, dan pilihan mata pelajaran serta aktiviti
kokurikulum yang lebih meluas. Walau bagaimanapun, penempatan
semula ini akan melibatkan kos pengangkutan, kesukaran murid
untuk menyesuaikan diri, dan kehilangan identiti komuniti. Sebagai
alternatif, komuniti setempat boleh memilih untuk mengekalkan
keadaan sedia ada tetapi menanggung risiko bahawa murid di kawasan
itu tidak akan mendapat faedah daripada kemudahan yang diberikan
kepada sekolah arus perdana.
Pejabat Pelajaran Daerah akan mengadakan perbincangan dengan
pihak berkepentingan tempatan, ibu bapa dan pemimpin sekolah
untuk memahami pelbagai perspektif bagi mencapai keberhasilan
yang terbaik. Sekiranya komuniti setempat bersetuju dengan pilihan
penempatan semula, Pejabat Pendidikan Daerah akan bekerjasama
menetapkan garis masa dan kaedah terbaik untuk proses penempatan
semula berdasarkan situasi mereka. Bergantung pada keadaan
komuniti setempat, Kementerian akan mengambil pelbagai langkah
seperti memberikan subsidi pengangkutan dan menyediakan
kaunselor sekolah bagi membantu murid yang ditempatkan semula di
lokasi baharu.
Apakah yang akan berlaku sekiranya SKM
ditempatkan semula di kawasan lain?
Kementerian komited dalam memastikan pendidikan yang lestari
dan berkualiti diberikan kepada semua murid termasuk di kawasan
luar bandar. Dalam jangka panjang, hal ini akan memerlukan
perubahan dalam sistem SKM yang ada sekarang. Kementerian
menyedari kesannya yang signifikan kepada murid, keluarga, dan
komuniti setempat dan akan mengadakan perbincangan secara
komprehensif bersama-sama pihak berkepentingan setempat
sebelum mengambil sebarang tindakan. Sekiranya komuniti
setempat memutuskan bahawa penempatan semula merupakan
pilihan terbaik, mereka boleh memilih beberapa pilihan yang ada
berdasarkan keperluan:
Bergabung: Memindahkan murid ke sekolah aliran sama yang
terdekat;
Berpindah: Penempatan semula SKM di kawasan yang
mempunyai ramai penduduk dan mengekalkan nama dan identiti
sekolah yang asal; atau
Pengurangan operasi: Bagi komuniti yang mempunyai populasi
murid yang semakin berkurangan, sekolah akan mengurangkan
operasi dan menempatkan semula guru setelah kohort terakhir
meninggalkan sekolah. Kementerian akan membantu murid di
bawah pengambilan baharu di sekolah yang terdekat.
Imej oleh ming1967, Flickr CC 2.0
4-15
Gelombang 3 (2021-2025): Melengkapkan perubahan struktur
Kementerian akan meneruskan dialog bersama komuniti yang
mempunyai SKM. Kementerian juga akan menilai hasil pendidikan
sekolah dan murid yang terlibat dengan penempatan semula semasa
Gelombang 2 secara berterusan bagi memastikan isu berbangkit
ditangani segera dengan cara yang sesuai mengikut situasi di kawasan
berkenaan. Bagi SKM yang masih ada, Kementerian akan menilai
kesan daripada inisiatif yang dijalankan semasa Gelombang 1 dan 2,
mengenal pasti aspek yang perlu ditambah baik dan mengaplikasi
amalan yang telah berjaya dilaksanakan.
Kumpulan pribumi dan minoriti
Kumpulan pribumi dan minoriti yang lain termasuk kumpulan seperti
Orang Asli, Penan, Pribumi Sabah, dan Pribumi Sarawak, merangkumi
4% daripada semua murid sekolah rendah dan menengah di Malaysia.
Sebanyak 68% daripada murid ini tinggal di kawasan luar bandar
dan 80% di Sabah dan Sarawak. Statistik mengenai keberhasilan
murid kumpulan pribumi dan minoriti di sekolah kebangsaan selain
murid Orang Asli agak terhad. Oleh itu, bahagian ini akan memberi
tumpuan kepada prestasi sekolah rendah yang majoritinya murid
Orang Asli. (Bagi memudahkan komunikasi, penulisan bahagian ini
akan menggunakan terma Sekolah Kebangsaan Orang Asli, SK Asli).
Temu bual bersama guru menunjukkan bahawa murid kumpulan
pribumi dan minoriti lain juga mengalami cabaran yang sama seperti
rakan Orang Asli mereka. Oleh itu, walaupun laporan ini mengiktiraf
terdapat perbezaan antara kedua-dua kumpulan ini, pengalaman
murid Orang Asli akan digunakan untuk membuat jangkaan terhadap
prestasi murid kumpulan pribumi dan minoriti lain sehingga data yang
lebih tepat diperoleh.
Kadar keciciran yang tinggi dalam kalangan Orang Asli menyebabkan
hasil pendidikan dalam kalangan mereka agak rendah berbanding
purata peringkat kebangsaan. Hanya 30% murid Orang Asli
menamatkan sekolah menengah, iaitu kurang daripada separuh
purata peringkat kebangsaan iaitu 72%. Berbanding purata peringkat
kebangsaan, iaitu 87%, hanya 61% murid SK Asli lulus mata pelajaran
teras dalam peperiksaan UPSR. Hanya 1% sekolah kebangsaan berada
dalam band sekolah berprestasi rendah (Band 6 and 7) berbanding
35% SK Asli (Ekshibit 4-9).
EKSHIBIT 4-9
Keberhasilan murid Orang Asli
Purata
Kebangsaan
72%
Orang Asli
30%
Purata
Kebangsaan
87%
SK (Asli)
61%
35%
62%
2%
Bands
3,4&5
Bands
1&2
Sekolah
rendah
7,614
1%
65%
34%
SK (Asli)
92
Bands
6&7
SUMBER: Md Nor et al, 2011, “Dropout Prevention Initiatives for Malaysian Indigenous Orang Asli Children”; Bahagian
Pengurusan Sekolah Harian, Ministry of Education
Peratus murid yang
menamatkan pendidikan
menengah
Peratus murid yang lulus mata
pelajaran teras semasa UPSR Taburan sekolah mengikut Band
100% =
Peratus murid (2008) Peratus murid (2010) Peratus sekolah (2011)
Beberapa faktor ekonomi, geografi, dan budaya mengekang akses
murid Orang Asli untuk mencapai pendidikan berkualiti. Pertama,
kadar kemiskinan yang tinggi dan kecenderungan untuk hidup di
kawasan pedalaman menyebabkan ramai murid Orang Asli tidak
menerima pendidikan prasekolah, dan memulakan asas literasi dan
numerasi yang rendah semasa Tahun 1. Selain itu, bahasa Malaysia
bu-kanlah bahasa ibunda bagi kebanyakan murid Orang Asli, yang
turut menjadi penghalang kepada pembelajaran. Kedua, pemimpin
sekolah dan guru melaporkan program latihan sedia ada tidak dapat
Imej oleh Yiie, Flickr CC 2.0
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-16
menyediakan mereka dengan secukupnya untuk depan dengan
kompleksiti komuniti ini. Pemimpin sekolah dan guru menghadapi
kesukaran membantu murid ini, seperti berintegrasi dengan rakan
sebaya yang bukan daripada kalangan mereka dan meyakinkan mereka
tentang pentingnya tindakan bagi meneruskan pendidikan asas dan
lanjutan.
Kementerian telah menjalankan beberapa inisiatif untuk menangani
isu yang dibangkitkan di atas. Antara isu penting tersebut ialah:
▪▪ Pembentukan dan pembangunan kurikulum kontekstual seperti
Kurikulum Asli dan Penan (KAP) khusus untuk murid Orang Asli
dan Penan. Pada tahun 2007, kajian rintis KAP telah dijalankan
di 14 SK Asli dan enam sekolah Penan, dan mengandungi dua
elemen, iaitu sukatan pelajaran minimum dan kurikulum yang
mengikut konteks komuniti Orang Asli dan Penan. Dapatan awal
menunjukkan tanda positif (contoh: murid yang menggunakan KAP
dilaporkan lebih berkeyakinan, mencapai tahap yang lebih tinggi
untuk literasi dan numerasi, dan mempunyai penghargaan kendiri
yang lebih baik);
▪▪ Pembentukan Program Sekolah Model Khas Komprehensif (K9)
yang menyediakan kemudahan asrama dari Tahun 1 hingga
Tingkatan 3. Objektif utama adalah untuk mengurangkan kadar
keciciran murid antara Tahun 6 dan Tingkatan 1. Program ini
dirintis pada tahun 2007, dan setakat ini, kadar kehadiran murid
bertambah setiap tahun daripada 85.7% pada tahun 2007 kepada
97.6% pada tahun 2010;
▪▪ Penerapan bahasa pribumi dan bahasa minoriti lain dalam
kurikulum. Dalam KSSR yang diperkenalkan pada tahun 2011,
Kementerian telah memperluas pilihan bahasa elektif seperti
bahasa Iban, bahasa Kadazan Dusun, dan bahasa Semai; dan
▪▪ Peruntukan untuk Kelas Dewasa Orang Asli dan Pribumi (KEDAP)
bagi mendidik golongan dewasa orang Asli mencapai kadar literasi
dan numerasi yang sesuai untuk mereka membantu pembelajaran
anak-anak.
Pelan Tindakan: Meningkatkan akses dan keberhasilan
Dasar semasa Kementerian bertujuan memberikan peluang
pendidikan yang relevan dengan keperluan murid Orang Asli
dan Penan. Justeru, pada bulan Julai 2012, Kementerian telah
melancarkan Pelan 5 Tahun Transformasi Pendidikan Orang Asli
bermula pada tahun 2013 hingga tahun 2018 (iaitu semasa Gelombang
1 dan 2 Pelan Pembangunan Pendidikan). Pelan yang hampir serupa
untuk kaum minoriti di Sabah dan Sarawak akan dilancarkan
menjelang tahun 2013.
Gelombang 1 (2013-2015): Meningkatkan akses dan meletakkan
asas untuk pembaharuan seterusnya
Fokus Gelombang 1 bertujuan meningkatkan enrolmen dan kadar
kehadiran murid Orang Asli dari sekolah rendah hingga menengah.
Inisiatif utama adalah untuk menambah bilangan sekolah K9
daripada dua buah kepada enam buah; diikuti dengan menaik taraf
infrastruktur sekolah dan asrama sedia ada serta pembinaan sekolah
berasrama yang baharu.
Kedua, Kementerian akan memberi tumpuan kepada pemantapan
kurikulum. Perkara ini termasuklah mengemaskinikan KAP untuk
memastikan kandungannya selari dengan kerangka dan prinsip KSSR,
serta memperluas kurikulum Pendidikan Asas Vokasional (PAV) di
sekolah menengah untuk menawarkan pelbagai pilihan. Kementerian
juga akan melaksanakan program KEDAP untuk faedah komuniti di
kawasan pedalaman, terutama di Sabah dan Sarawak.
Imej oleh Yiie, Flickr CC 2.0
4-17
Ketiga, Kementerian akan menambah baik pengambilan, program
sokongan dan latihan guru. Untuk mencapai hasrat ini, Kementerian
akan menambah calon guru dari kalangan Orang Asli di Institut
Pendidikan Guru (IPG), serta memperkukuh sumber bagi penyelidikan
pengajian pribumi di kelima-lima Pusat Kecemerlangan Pedagogi
Pribumi Kebangsaan. Untuk memberikan lebih sokongan kepada guru
dari aspek aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah, Kementerian
akan menambah bilangan pembantu guru dari kalangan komuniti
Orang Asli. Sarana ibu bapa yang akan dilancarkan di semua sekolah di
Malaysia (lihat Bab 7 – Struktur Sistem untuk maklumat lanjut) akan
mengandungi maklumat spesifik untuk guru dan pemimpin sekolah
tentang cara bekerjasama dengan komuniti pribumi dan minoriti.
Akhir sekali, untuk menetapkan garis dasar prestasi yang tepat dan
matlamat untuk semua murid kumpulan pribumi dan minoriti lain,
Kementerian akan memurnikan proses pengumpulan data murid.
Maklumat ini akan digunakan untuk pembangunan strategi murid
kumpulan pribumi dan minoriti lain selain Orang Asli atau Penan.
Gelombang 2 (2016-2020): Meningkatkan standard
Gelombang kedua pembaharuan ini akan bertumpuan kepada usaha
meningkatkan hasil pembelajaran dan standard kurikulum bagi semua
murid kumpulan pribumi dan minoriti lain menggunakan intervensi
yang direka khas. Dengan menggunakan data yang diperoleh daripada
proses pengurusan data yang dikemaskini, Kementerian akan
memberikan sokongan kepada JPN dan PPD untuk merangka program
intervensi khusus dan memberikan bantuan mengikut keperluan
kumpulan pribumi dan minoriti lain. Dalam jangka masa ini,
Kementerian akan mengurangkan jumlah SK Asli yang berada dalam
Band 6 dan 7 sehingga sifar, dan memberikan tumpuan kepada usaha
untuk meningkatkan lagi standard semua SK Asli. Kementerian juga
akan membuat kajian rintis dan melancarkan program pendidikan ICT
untuk mewujudkan kandungan kurikulum yang interaktif, relevan dari
segi budaya murid pribumi, dan meningkatkan akses kepada bahan
belajar berkualiti tinggi untuk murid pedalaman.
Kementerian juga akan mengkaji semula program KAP untuk
memastikan sama ada program ini perlu diperluaskan pelaksanannya
dari peringkat rendah kepada peringkat menengah rendah, atau
dimansuhkan setelah asas literasi dan numerasi dikuasai murid.
Sekiranya program KAP dikekalkan, Kementerian akan mengkaji
keperluan untuk pembentukan kertas peperiksaan UPSR yang selaras
dengan standard kurikulum KAP.
Gelombang 3 (2021-2025): Meneruskan amalan terbaik
Kementerian akan menilai kesan daripada inisiatif yang dijalankan
semasa Gelombang 1 dan 2 serta mengenal pasti aspek-aspek yang
perlu ditambah baik. Amalan yang menunjukkan kejayaan akan
diperbaik dan dilaksanakan pada peringkat kebangsaan.
Pendidikan murid pintar cerdas
Memandangkan Malaysia akan menjadi negara maju, pemupukan
individu yang berbakat menjadi amat penting untuk mencapai objektif
tersebut. Rantau Asia yang bersaing dari segi ekonomi seperti Hong
Kong, Singapura, dan Korea Selatan telah melaksanakan pendidikan
untuk murid pintar cerdas sebagai salah satu pemacu pembangunan
modal insan dan inovasi negara. Rantau ini menyediakan pendidikan
untuk murid pintar cerdas melalui dua langkah. Pertama, kerajaan
mengenal pasti murid pintar cerdas melalui ujian kebolehan atau
aptitud (IQ), serta skor prestasi pencapaian Matematik dan verbal.
Kedua, murid akan ditempatkan dalam program pintar cerdas yang
khusus di peringkat prasekolah, rendah, dan menengah.
Pada masa ini terdapat program yang dijalankan oleh pihak kerajaan
mahupun swasta di Malaysia yang memenuhi permintaan murid
berprestasi tinggi. Program pendidikan pintar cerdas yang dijalankan
oleh pihak Kerajaan seperti PERMATA Pintar mengadakan Kem Cuti
Sekolah, dan siri program pengayaan Sains, Teknologi dan Matematik
untuk murid Tahun 3 hingga Tingkatan 3. Terdapat juga sekolah
berasrama penuh yang diperuntukkan kepada murid berprestasi
cemerlang dari Tingkatan 1 hingga 5. Walau bagaimanapun, dasar
terhadap program pintar cerdas ini agak terhad terutama bagi
perancangan jangka panjang, pentadbiran, dan penilaian.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-18
Pelan Tindakan: Pembangunan strategi peringkat kebangsaan
bagi pendidikan pintar cerdas
Gelombang 1 transformasi pendidikan ini akan memberikan tumpuan
kepada membina kefahaman tentang keperluan murid pintar cerdas
di Malaysia, dan merangka program yang dapat memenuhi keperluan
mereka. Gelombang 2 akan menyaksikan program rintis dilaksanakan
manakala proses penilaian dan penambahbaikan dijalankan pada
Gelombang 3.
Gelombang 1 (2013-2015): Mengenal pasti aspek yang perlu
ditambah baik
Dalam masa tiga tahun yang berikut, Kementerian akan menetapkan
tanda aras program dalam negara dengan program pendidikan
pintar cerdas yang terbaik untuk mengenal pasti aspek yang perlu
ditambah baik dan amalan terbaik yang boleh diterima pakai. Selain
itu, Kementerian akan mengadakan perkongsian pintar bersama-sama
sektor swasta dan institusi pengajian pintar cerdas untuk membentuk
program khusus bagi mendidik murid berbakat dan pintar cerdas.
Gelombang 2 (2016-2020): Kajian rintis program pintar cerdas
dan murid berbakat
Dengan menggunakan kajian dan program usahasama dalam
Gelombang 1, Kementerian akan meneroka dan melaksanakan tiga
program rintis, iaitu dua program untuk murid berpencapaian tinggi
(berdasarkan kajian dianggarkan hampir 15% daripada populasi
murid) dan satu program untuk murid pintar cerdas (1% daripada
populasi murid) :
▪▪ Program kurikulum pintas akan membolehkan murid
berpencapaian tinggi menamatkan sekolah menengah dan
menduduki peperiksaan SPM dalam masa empat tahun berbanding
lima tahun, dan melibatkan diri dalam aktiviti berbentuk
pengayaan, misalnya projek kajian individu. Murid akan dipilih
selepas UPSR dan akan diuji setiap tahun bagi memastikan program
ini mendatangkan faedah kepada murid dan tidak menjejaskan
perkembangan diri;
▪▪ Program Laluan Pintas akan memberi peluang kepada murid
menduduki Tahun 1 dan 2 pada tahun yang sama. Murid akan
disaring pada awal Tahun 1 untuk mengenal pasti tahap pintar
cerdas dengan menggunakan ujian standard yang dibangunkan
Universiti Kebangsaan Malaysia, dengan anggaran 10 - 15% murid
akan berjaya melepasi standard yang ditetapkan bagi kemasukan
setiap tahun. Setelah menjalani program yang ditetapkan, murid
tersebut akan dinaikkan ke Tahun 3 pada tahun berikutnya; dan
▪▪ Program murid pintar cerdas dan berbakat menyasarkan 1%
daripada populasi murid yang pintar cerdas dalam aspek tertentu,
misalnya Matematik, Bahasa, Muzik, dan Pendidikan Seni. Murid
akan mendapat akses kepada pendidikan khusus dan luwes bagi
membolehkan mereka mendapatkan pengajaran daripada pakar
dan dalam masa yang sama menjalani persekolahan arus perdana.
Gelombang 3 (2021-2025): Meningkatkan kejayaan
Semasa fasa terakhir Pelan Tindakan ini, Kementerian akan
memurnikan rangka kerja ketiga-tiga program rintis pintar cerdas dan
berbakat dan memperluaskannya pada peringkat kebangsaan.
Pendidikan khas
Di Malaysia, kategori murid yang berkeperluan khas merangkum
murid yang mempunyai masalah penglihatan, masalah pendengaran,
kesukaran bertutur, kurang upaya fizikal, kurang upaya pelbagai,
dan masalah pembelajaran seperti autisme, Sindrom Down, ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dan disleksia. Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan secara purata 10% daripada
populasi negara membangun mempunyai individu yang diklasifikasi
sebagai kurang upaya. Di Malaysia, hanya 1% populasi di negara ini
telah dikenal pasti sebagai individu berkeperluan khas dan berdaftar
dengan program pendidikan khas. Kadar ini adalah di bawah anggaran
jumlah murid dalam negara yang sepatutnya berkeperluan khas,
kerana mereka yang kurang upaya jarang-jarang mendaftarkan diri di
mana-mana agensi.
Selaras dengan dasar sedia ada, murid berkeperluan khas pada masa
ini mempunyai akses kepada pendidikan dan boleh memilih satu
daripada tiga opsyen persekolahan berikut:
▪▪ Sekolah pendidikan khas: Sekolah khas dengan semua murid
diklasifikasikan sebagai kurang upaya (seperti sekolah untuk
masalah penglihatan atau murid kurang upaya yang lain);
▪▪ Program Integrasi Pendidikan Khas (SEIP): Sekolah arus perdana
yang mempunyai kelas khusus untuk murid berkeperluan khas; dan
▪▪ Program pendidikan inklusif: Sekolah arus perdana yang
mengintegrasi satu hingga lima murid berkeperluan khas dalam
kelas arus perdana.
Hanya segelintir murid berkeperluan khas, iaitu sebanyak 6% yang
diletakkan di dalam program inklusif. Sebanyak 89% mengikuti
program integrasi dan hanya 5% mendaftar di sekolah pendidikan khas.
Walaupun murid mendapat akses kepada pelbagai opsyen persekolahan,
kualiti pendidikan yang diberikan mempunyai beberapa kelemahan.
Pertama, kekurangan guru yang berkelayakan dan sokongan profesional
seperti pakar pendengaran dan ahli terapi. Kedua, walaupun kurikulum
khusus untuk kumpulan berkeperluan khas telah dibentuk (misalnya,
Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan untuk murid bermasalah
penglihatan, Bahasa Isyarat Komunikasi untuk murid masalah
pendengaran), tetapi kurang sokongan dan bantuan untuk murid
bermasalah pembelajaran seperti autisme. Terdapat dua perkara
yang perlu diberi perhatian, iaitu pertama, murid ini mungkin lebih
sesuai untuk kurikulum vokasional bagi menyediakan mereka dengan
kemahiran hidup berbanding kurikulum akademik arus perdana. Kedua,
kurangnya kemudahan di sekolah arus perdana seperti kemudahan
mesra orang kurang upaya dan alat bantuan teknologi seperti alat
pendengaran dan mesin taip Braille.
Pelan Tindakan: Meningkatkan kualiti pendidikan khas dan
program inklusif
Berdasarkan Salamanca Statement and Framework for Action on
Special Needs Education (1994), kebanyakan sistem pendidikan
berprestasi tinggi sudahpun mengamalkan pendekatan inklusif untuk
pendidikan khas. Pernyataan ini menyebut bahawa murid keperluan
khas perlu mendapat akses kepada sekolah arus perdana. Sekolah arus
perdana yang berorientasikan pendidikan inklusif ini merupakan cara
4-19
yang terbaik untuk mengatasi masalah diskriminasi, mewujudkan
komuniti yang lebih terbuka terhadap pendidikan khas, dan
masyarakat inklusif. Artikel 28 Akta Orang Kurang Upaya Malaysia
2008 menegaskan bahawa murid berkeperluan khas perlu diberikan
sokongan bagi membantu mereka mencapai kesamarataan dalam
pendidikan.
Berdasarkan amalan terbaik peringkat antarabangsa dan dasar
sedia ada, Kementerian komited untuk menambah bilangan
murid berkeperluan khas dalam model pendidikan inklusif, dan
meningkatkan kualiti keseluruhan seperti yang diperuntukkan.
Kementerian akan melaksanakan beberapa siri inisiatif untuk
mencapai objektif ini. Gelombang 1 memberikan tumpuan kepada
pengukuhan program sedia ada. Gelombang 2 memberikan
tumpuan kepada peningkatan inisiatif, dan penambahan jumlah
pakar bagi menangani pertambahan jumlah murid kurang upaya
dan juga pelbagai jenis keperluan. Gelombang 3 menilai inisiatif
yang dijalankan dan menggabungkan inisiatif yang berjaya. Dalam
melaksanakan inisiatif ini, Kementerian akan menjalinkan kerjasama
dengan organisasi seperti Southeast Asian Ministers of Education
Organisation Regional Centre for Special Education (SEAMEO-SEN).
Gelombang 1 (2013-2015): Mengukuhkan asas sedia ada
Kementerian akan melaksanakan dasar pilihan sekolah untuk murid
berkeperluan khas yang disandarkan pada tahap kompetensi. Murid
berkeperluan khas yang berupaya untuk berfungsi dalam kurikulum
dan pentaksiran arus perdana, digalakkan mendaftar dalam program
pendidikan inklusif. Murid berkeperluan khas yang berkefungsian
sederhana digalakkan menyertai SEIP. Murid berkeperluan khas yang
berkefungsian rendah pula digalakkan menyertai sekolah pendidikan
khas yang membolehkan mereka mempelajari kurikulum yang lebih
bertumpu kepada kemahiran asas dan kemahiran sosial.
Kementerian akan membangunkan satu set instrumen penilaian dan
proses saringan bagi mengenal pasti dengan tepat tahap kompetensi
murid dan menempatkan mereka dalam opsyen persekolahan yang
sesuai. Kementerian juga akan meneruskan usaha meningkatkan kualiti
pendidikan dengan melibatkan lebih banyak kemahiran vokasional
seperti refleksologi dan komputer grafik dalam kurikulum pendidikan
khas, meningkatkan infrastruktur dan kelengkapan di sekolah arus
perdana dan sekolah pendidikan khas, meningkatkan pusat khidmat
kemudahan pendidikan khas, menyediakan modul asas latihan
pendidian khas di IPGM dan IPTA, menyediakan modul latihan dalam
perkhidmatan dengan tahap kepakaran yang berbeza (daripada asas
kepada pakar), dan menyediakan kurikulum dan pentaksiran khusus
mengikut tahap kebolehan murid.
Berdasarkan usaha ini, Kementerian menyasarkan pertambahan
enrolmen 15% daripada hampir 50,000 murid pada tahun 2011,
kepada 88,000 menjelang 2015. Daripada 88,000 murid, 30% murid
disasarkan untuk mengikuti program pendidikan inklusif.
Gelombang 2 (2016-2020): Memperluas Inisiatif
Gelombang kedua akan meningkatkan lagi inisiatif yang pada
Gelombang 1, dan mengarah kepada pendidikan inklusif. Program
latihan perguruan akan terus diperkukuh. Matlamatnya supaya
semua guru dalam sistem ini menjalani latihan dalam pendidikan
khas bagi membolehkan mereka mengenal pasti murid berkeperluan
Sekolah Anugerah Khas
Kementerian mempunyai dua jenis sekolah anugerah khas yang
telah diiktiraf atas pencapaian cemerlang.
Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) mula diperkenalkan pada
tahun 2010 bawah Bidang keberhasilan Utama Negara (NKRA)
untuk mengiktiraf sekolah terbail di Malaysia. SBT secara tekal
menghasilkan murid yang cemerlang dalam bidang akademik
dan bukan akademik, mempunyai ciri yang terserlah dan
berupaya bersaing pada peringkat antarabangsa. Sekolah ini
dipilih setelah melalui proses pemilihan yang ketat, dan melihat
kepada dua kategori: (i) pencapaian akademik; dan (ii) prestasi
dalam aktiviti kokurikulum. Sehingga kini, terdapat 66 sekolah
berprestasi tinggi. bagi menghargai pencapaian mereka, setiap
SBT menerima peruntukan sebanyak RM700,000 pada tahun
pertama, RM500,000 pada tahun kedua dan RM300,000 setiap
tahun itu untuk melaksanakan program peningkatan mengikut
pilihan sekolah. Sekolah ini mempunyai lebih keluwesan
operasi terhadap hal-hal khusus berkaitan pengambilan murid,
pengurusan kewangan, dan sumber manusia.
Sekolah Kluster merupakan sekolah yang mempamerkan
inovasi dan kecemerlangan dalam biang kebitaraan. Sekolah
ini mula diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai model
untuk sekolah lain dalam sistem. Setiap sekolah mempunyai
pengkhususan masing masing seperti seni dan muzik, atau
sains dan teknologo. Seperti SBT, sekolah perlu memohon untuk
dipertimbangkan sebagai Sekolah Kluster. Walaubagaimana
pun, syarat pemilihan sebagai Sekolah Kluster adalah ketat,
wujud kelonggaran dalam pencapaian dan kecemerlangan
akademik. Oleh yang demikian, Sekolah Kluster terdiri daripada
sekolah yang berada daripada Band 1 hingga 5. Sekolah ini
mempunyai keluwesan dari segi perbelanjaan kewangan untuk
membangunkan bidang kebitaraan dan sekolah boleh memilih
10% daripada ambilan murid setiap tahun. Sehingga kini
terdapat sebanyak 170 Sekolah Kluster dalam sistem.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-20
khas dengan berkesan dan menyesuaikan pengajaran yang efektif
untuk golongan ini, yang mendaftar dalam aliran perdana untuk
membolehkan penyertaan mereka dengan lebih inklusif.
Semasa Gelombang ini, KPM akan meneroka kerjasama dengan
organisasi lain seperti NGO, organisasi antarabangsa, sektor swasta,
dan agensi kerajaan bagi meningkatkan lagi sokongan dan peluang
kepada murid berkeperluan khas. Perkongsian ini boleh dijalankan
dalam bentuk peruntukan daripada agensi, membangunkan bengkel
dan program bersama untuk murid, dan mendapatkan sokongan
profesional seperti dalam bidang audiologi dan terapi.
Gelombang 3 (2021-2025): Menilai dan menyatukan inisiatif
Dalam Gelombang Ketiga, KPM akan menilai kejayaan semua inisatif
yang telah dilaksanakan dalam dua Gelombang sebelum ini, dan
membangunkan pelan tindakan pada masa depan. Matlamatnya
adalah setiap murid berkeperluan khas mendapat akses kepada
pendidikan berkualiti tinggi yang sesuai dengan keperluan khusus
mereka, guru-guru dilengkapi pengetahuan mengenai pendidikan
khas, dan 75% murid berkeperluan khas mendaftar dalam program
inklusif menjelang 2025.
Pecutan peningkatan
sekolah
KPM akan memperkasa Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan
Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan memberi tumpuan semula
dalam usaha menyokong pembelajaran murid dan meningkatkan
pencapaian sekolah secara menyeluruh. Langkah yang diambil
termasuklah:
▪▪ Meningkatkan amalan menyediakan sokongan yang dibezabezakan,
kepada sekolah, berdasarkan pencapaian band;
▪▪ Memperkasa dan mengupaya JPN dan PPD untuk
menyesuaikan intervensi dengan mengambil kira konteks
khusus setiap sekolah; dan
▪▪ Menjadikan JPN dan PPD lebih bertanggungjawab dan
kebertanggungjawab terhadap prestasi sekolah secara
keseluruhan.
Dalam menyediakan pengalaman pembelajaran bagi semua murid
perkara secara tekal, bermakna semua 10,000 sekolah berikut
dipastikan, kurikulum yang diajar menggambarkan hasrat kurikulum
bertulis, murid menerima pengajaran bagi bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris daripada guru yang berkemahiran, semua guru mengajar pada
standard pengajaran yang tinggi, dan program ditawarkan bagi
memenuhi kumpulan berkeperluan khusus. Usaha mencapai semua ini
memerlukan lebih daripada dasar yang baik, malah memerlukan
sokongan yang khusus mengikut keperluan setiap sekolah, dan tumpuan
bersepadu kepada program penambahbaikan sekolah oleh setiap tahap
pentadbiran, daripada ibu pejabat di Putrajaya kepada semua 138
Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh negara.
Antara usaha terkini yang dilancarkan oleh KPM ialah meningkatkan
prestasi sekolah di bawah Program Peningkatan Sekolah (SIP),
NKRA yang bermula pada tahun 2010. SIP menyediakan sokongan
bersasaran kepada sekolah Band 6 dan 7, melalui pembimbing guru
dan guru besar, dan meningkatkan pemantauan oleh pihak PPD.
Usaha lain untuk menyokong sekolah termasuklah menyediakan
Anugerah Khas bagi sekolah yang berprestasi tinggi dan kluster
kecemerlangan yang telah diiktiraf atas kejayaan cemerlang.
Kejayaan dalam meningkatkan hasil pembelajaran murid adalah
berbeza secara signifikan antara negeri. Dalam UPSR, WP Putrajaya
mendapat keputusan terbaik dengan purata skor GPS 33% lebih tinggi
daripada negeri yang mendapat keputusan terendah, iaitu Sabah.
Begitu juga pada peringkat SPM, varians adalah besar (Ekshibit 4-9).
Perbezaan juga wujud antara negeri, di peringkat daerah. Sebagai
contoh di Kelantan dan Sarawak purata skor komposit berbeza dari
49% hingga 75% berbanding negeri Johor dan Terengganu yang
variansnya adalah kecil (Ekshibit 4-10).
Perbezaan fakta kekayaan atau perbandaran sahaja tidak memadai
untuk menjelaskan perbezaan dalam pencapaian. Sebagai contoh,
Selangor dan Pulau Pinang yang mempunyai pendapatan isi rumah
tertinggi di Malaysia hanya menunjukkan pencapaian sederhana
dengan varians yang signifikan antara daerah. Sebaliknya, Johor
yang mempunyai pendapatan isi rumah yang sederhana, berada pada
kedudukan tiga teratas dan menunjukkan varians yang terkecil dalam
prestasi UPSR.
4-21
Kementerian mendapati bahawa terdapat persamaan yang rapat
dalam amalan bagi sekolah yang meningkat dengan cepat dan sekolah
berprestasi baik. Sebaliknya, terdapat perbezaan ketara antara amalan
sekolah-sekolah tersebut dengan sekolah berprestasi rendah.
Sekolah berprestasi rendah umumnya bergelut dengan bilangan
program yang perlu dilaksanakan dan melaporkan bahawa mereka
tertekan dan terbeban. Sebaliknya, sekolah yang mencatatkan
peningkatan atau sekolah berprestasi baik, pengetua/guru besarnya
mempunyai kefahaman yang kukuh tentang perkara penting untuk
sekolah mereka dan bertindak tegas dengan menumpukan guru dan
komuniti sekolah kepada amalan utama yang perlu dilaksanakan. Hal
ini menggambarkan peranan penting yang dimainkan oleh pengetua/
guru besar dalam membentuk prestasi sekolah.
Apakah amalan sekolah yang mencatatkan peningkatan atau
sekolah berprestasi baik lakukan bagi membawa kepada
perubahan?
1. Melindungi dan memanjangkan masa pengajaran dan
pembelajaran: Sekolah yang baik menghadkan aktiviti yang
mengganggu jadual waktu biasa. Sebagai contoh, tidak mengarahkan
guru meninggalkan kelas untuk bermesyuarat, mengganti kelas
sekiranya guru perlu menghadiri mesyuarat atau latihan, dan dalam
kes tertentu memanjangkan masa pengajaran dan pembelajaran
melalui kelas pemulihan selepas sekolah untuk murid yang lemah. SK
Babagon Toki di Sabah telah mengadakan pondok pembelajaran yang
dikendalikan oleh guru pada waktu rehat. Murid yang melawat pondok
ini dan melengkapkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan
akan menerima bintang dan pada akhir setiap bulan dan murid yang
menerima bintang terbanyak akan diberikan hadiah.
2. Memperhebatkan sokongan kepada guru: Antara amalan terbaik
ialah menyediakan sokongan tambahan kepada guru, contohnya
melalui pengajaran bersama guru berpengalaman, menyediakan
slot dalam jadual waktu bagi guru membina rancangan pengajaran,
dan melantik mentor dalam kalangan guru berpengalaman sebagai
pembimbing dan mendapatkan maklum balas. Sekolah berprestasi
baik juga cenderung meningkatkan pencerapan di bilik darjah lebih
daripada bilangan minimum dua kali setahun yang ditetapkan.
3. Menyesuaikan sokongan dengan keperluan murid: Sekolah yang
baik turut menyesuaikan bantuan yang disediakan kepada murid,
terutama kepada murid yang lemah. Sebagai contoh, semua sekolah
di Johor perlu mengelompokkan murid kepada tiga kategori: lemah,
sederhana, dan baik. Bagi setiap kategori, guru akan membezakan
kedalaman sukatan pelajaran yang diajar (negeri telah mengenal pasti
sukatan pelajaran minimum yang mencukupi untuk murid lemah),
tahap kesukaran latihan, dan saiz kelas (murid lemah diletakkan dalam
kelas yang lebih kecil supaya guru boleh memberikan lebih banyak
tumpuan). Malah terdapat sebuah sekolah di Sabah yang menyaring
murid mengikut mata pelajaran supaya murid dapat diajar pada tahap
yang paling sesuai dengan keperluan mereka.
4. Gunakan data secara agresif: Di Johor dan Terengganu, sistem
pengesanan data peperiksaan digunakan secara meluas di peringkat
sekolah untuk memaklumkan perubahan dalam amalan pengajaran.
Dalam masa beberapa hari selepas setiap pentaksiran, guru dapat
mengenal pasti kumpulan murid yang berada antara gred gagal dan
lulus atau hampir mencapai gred A. Analisis ini disokong melalui analisis
item, yang menilai jawapan murid dengan mendalam untuk mengenal
pasti jenis, skop dan aras kesukaran soalan yang menimbulkan
masalah kepada murid. Latihan kemudian diberikan untuk membantu
murid memperbaik kelemahan dalam topik berkenaan.
5. Mempergiat pelibatan ibu bapa, komuniti dan murid: Sekolah
yang baik sering melibatkan ibu bapa, murid dan komuniti sebagai
rakan kongsi dalam proses pembelajaran. Pentingnya, pelibatan
ini memberi tumpuan kepada bentuk sumbangan yang dapat
diberikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Sebagai contoh,
beberapa sekolah menyediakan garis panduan kepada ibu bapa
tentang perkara yang boleh dilakukan untuk membantu anak mereka:
menyemak kerja rumah setiap hari, memastikan anak mengulang kaji
sekurang-kurangnya sejam sehari, dan sebagainya. Sekolah lain pula,
melibatkan ibu bapa dan murid dalam perbincangan bagi menetapkan
sasaran matlamat tahunan, dan mendapatkan aku janji ibu bapa
sebagai komitmen untuk mencapai matlamat tersebut.
Apakah amalan yang benar-benar membawa perubahan kepada pencapaian murid?
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-22
Johor merupakan salah satu negeri yang mempunyai prestasi terbaik
bagi sekolah rendah di Malaysia. Pada tahun 2010 Johor menduduki
tempat kedua di belakang Wilayah Persekutuan Putrajaya dalam
peperiksaan UPSR. Walaupun kedudukan ini tidak dapat dikekalkan
pada tahun 2011, perbezaan di antara negeri yang mendapat ranking
lebih tinggi hanya 0.3 hingga 2.0 mata peratus. Walau bagaimanapun,
Johor terus mempunyai antara varian terkecil dalam pencapaian
prestasi murid dalam UPSR merentas PPD. Apa yang mengagumkan
ialah Johor berjaya melonjakkan pencapaian daripada tempat lima
terbawah kepada salah satu negeri yang berprestasi tinggi di negara
ini dalam tempoh hanya lima tahun.
Kejayaan Johor berpunca daripada kredibiliti pemimpin pendidikan
di peringkat negeri dan daerah, terutama kekuatan tiga Pengarah
Pelajaran Negeri memaju program transformasinya.
1. Visi jelas yang dikongsi: Pada peringkat awal program transformasi
pendidikan Johor, pemimpin JPN bersama-sama dengan Pejabat
Pelajaran Daerah merancang dan merangka visi Johor Top 5. Visi ini
mudah untuk difahami dan dijangka dapat dilaksanakan dengan baik
(memandangkan Johor berada pada kedudukan lima terbawah dalam
peperiksaan awam). Lima tahun kemudian, kejayaan yang dikecapi
oleh Johor ini menjadi sebutan dalam kalangan pemimpin pendidikan,
pemimpin sekolah, guru dan ibu bapa. Tanpa diminta, mereka akan
menyatakan dengan jelas apa yang negeri cuba usahakan bagi
mencapai matlamat.
2. Memberi keutamaan kepada program yang menjurus kepada
keberhasilan akademik: Pada peringkat awal pelaksanaan strategi
Johor Top 5, terdapat tekanan daripada pihak berkepentingan – dari
dalam dan luar Jabatan Pelajaran Negeri – untuk meluaskan tumpuan
kepada aspek selain pencapaian akademik. Walau bagaimanapun
pemimpin JPN bertegas bahawa dengan memberikan tumpuan
kepada pencapaian akademik, isu lain akan dapat ditangani secara
langsung (seperti isu disiplin). Komitmen JPN untuk menjayakan
program ini dengan menumpukan perhatian kepada prioriti tertentu
sahaja menjadi mercu tanda kejayaan negeri Johor.
3. Budaya prestasi tinggi berteras data: Johor mula menggunakan
sistem pelaporan pencapaian secara atas talian (Headcount)
pada tahun 2006 yang menjurus kepada data murid. Keputusan
peperiksaan murid direkodkan (termasuk soalan bagi setiap mata
pelajaran) untuk setiap peperiksaan peringkat negeri dan kebangsaan.
Pada peringkat sekolah, pengetua/guru besar akan mengadakan
perbincangan bersama-sama guru mengenai pencapaian murid untuk
memahami bagaimana murid berjaya atau gagal mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Fokus yang kritikal dalam perbincangan ini
bertujuan mengenal pasti langkah pemulihan yang sesuai sebagai
sokongan kepada murid (contoh: kelas tambahan selepas waktu
sekolah). Dialog mengenai prestasi murid ini diadakan juga antara
PPD dan pemimpin sekolah, serta Pengarah JPN dan PPD.
4. Pembangunan profesional untuk pemimpin daerah dan sekolah
mengikut fasa: Selaras dengan pelaksanaan sistem Headcount, JPN
juga menjalankan program peningkatan profesional untuk pengetua/
guru besar, penolong kanan dan pegawai PPD. Program bermula
dengan asas kepimpinan instruksional supaya pemimpin sekolah
dan PPD dapat dilatih untuk mengenal pasti kaedah penyelesaian
bagi cabaran yang dikenal pasti melalui data Headcount. JPN terus
memberikan tumpuan kepada kepimpinan instruksional dalam
program peningkatan profesional untuk tempoh dua hingga tiga
tahun sehingga semua pemimpin sekolah dan daerah menguasai
aspek kepimpinan ini sebelum melaksanakan program baharu untuk
perubahan kepimpinan.
5. Menggariskan standard minimum amalan terbaik: JPN
menggariskan beberapa program untuk memastikan keseragaman
dalam melaksanakan amalan terbaik ini. Program yang dijalankan
termasuklah: 1) Plan J, yang menetapkan jumlah dan tahap kesukaran
soalan kerja rumah yang diberikan kepada murid bagi setiap mata
pelajaran, yang dibezakan mengikut tahap kebolehan murid, dan 2)
Sukatan pelajaran minimum (Minimum adequate syllabus) yang dapat
digunakan oleh guru untuk murid berprestasi akademik rendah.
6. Intervensi berbeza berdasarkan pencapaian: Program Johor
Top 5 mengkategorikan murid mengikut aliran dan memberikan
latih tubi mengikut kebolehan. Amalan ini dijalankan bukan sahaja
di peringkat sekolah, tetapi juga di peringkat sistem, iaitu sekolah
diklusterkan mengikut band dan menerima bantuan daripada PPD
dan JPN berdasarkan keperluan sekolah tersebut. Sebagai contoh,
sekolah Band 4 and 5 diberi latihan untuk meningkatkan amalan
pengajaran dan pembelajaran, manakala sekolah Band 3 diberi latihan
pengurusan sekolah. Bagi setiap sekolah, pihak pengurusan diminta
untuk mengenal pasti tiga tahap kebolehan murid, baik, sederhana
dan lemah. Label diberikan kepada kumpulan ini, contohnya bintang,
sinar dan harapan. Setiap kumpulan diberikan program berbeza,
termasuk pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah,
perhatian khusus yang diberikan kepada murid, atau pun mengikut
intensiti dan kadar latihtubi yang diberikan kepada mereka. PPD
memberi tumpuan yang lebih kepada sekolah berprestasi rendah.
Pegawai JPN menyatakan bahawa sistem yang diamalkan ini bukanlah
sesuatu yang baharu atau sukar untuk dilaksanakan. Perbezaan negeri
ini dengan negeri lain adalah tentang cara setiap amalan ini dijalankan
dengan rapi dan teratur diikuti dengan tindakan susulan. Penekanan
sistem ini diberikan kepada budaya pencapaian yang berteraskan
data dan bukti yang jelas, konsep yang kukuh bahawa intervensi harus
berteraskan tahap kebolehan murid, dan kerjasama antara daerah,
sekolah dan guru dalam membantu antara satu sama lain.
Amalan terbaik Johor – Mengenal pasti perkara yang betul dan melakukannya dengan baik
4-23
EKSHIBIT 4-10
Purata skor komposit mengikut daerah
1 Berdasarkan purata skor komposit semua sekolah rendah dalam setiap PPD
NOTA: Purata skor komposit dibundarkan kepada nombor bulat terdekat
SUMBER: NKRA
Skor komposit1 (2011)
<60 p="p">61-65
66-70
71-75
>75
Lemah
Kuat
GPS Komposit %
Varians dalam pencapaian menunjukkan bahawa melalui disiplin dan
kemahiran pentadbiran, beberapa negeri dan daerah telah berjaya
meningkatkan pencapaian di semua sekolah dan mengekalkan jurang
yang kecil antara sekolah berprestasi tinggi dan sekolah berprestasi
rendah. Pentadbiran di negeri-negeri yang berjaya ini, telah dapat
meningkatkan pengalaman pembelajaran murid daripada beberapa
kelompok sekolah kepada semua sekolah dalam negeri tersebut. Sistem
sekolah berprestasi tinggi telah memperakui bahawa satu-satunya
cara untuk mencapai segala kejayaan ini adalah dengan mewujudkan
lapisan pertengahan yang mantap, iaitu lapisan pengurusan antara
Kementerian dan sekolah. Bagi kes Malaysia, hal ini bermakna JPN
dan PPD perlu diperkasa.
Pelan Tindakan : Mempercepatkan
peningkatan sekolah melalui daerah dan negeri
Analisis terhadap 20 sistem sekolah terbaik termasuk Singapura,
Korea Selatan, dan United Kingdom menunjukkan bahawa kejayaan
transformasi pendidikan dipacu oleh perubahan melalui lapisan
pertengahan yang berkesan, iaitu lapisan pengurusan antara
Kementerian dan sekolah. Kisah kejayaan sekolah seperti di Johor dan
Terengganu turut mencadangkan bahawa amalan pengurusan negeri
dan daerah yang baik menjadi kunci dalam memberi impak yang besar
(rujuk kajian kes tentang Johor bagi contoh amalan yang berkesan).
Gelombang 1 (2013 - 2015): Mentransformasi
kepimpinan negeri dan daerah
Negeri dan daerah yang menggunakan pentadbiran untuk memacu
kejayaan, memberi gambaran kepada Kementerian tentang apa yang
diperlukan oleh daerah untuk berjaya. Berbekalkan maklumat baharu
ini, Kementerian telah membangunkan program transformasi negeri
dan daerah (Program Transformasi Daerah) bagi membolehkan semua
negeri dan daerah meningkatkan prestasi sekolah. Menjelang tahun
2015, program ini bermatlamat mengurangkan sekolah Band 7 kepada
sifar, mengurangkan jurang bandar dan luar bandar sebanyak 25%,
dan meningkatkan kehadiran murid sebanyak 95%.
Mengupaya kepimpinan tempatan
Kementerian akan menganjakkan tanggungjawab yang melibatkan
sekolah kepada JPN dan PPD dan akan melaksanakan peranan yang
lebih strategik. Pegawai di peringkat Kementerian akan mengurangkan
penglibatan secara langsung ke sekolah dan memberi tumpuan kepada
penyediaan dasar dan strategi di samping menyediakan perkhidmatan
berpusat seperti pengumpulan data serta pembangunan kurikulum
dan penilaian.
Begitu juga, peranan JPN yang akan memberi tumpuan kepada
usaha menyokong PPD dalam melaksanakan tanggungjawab
baharu dan mengurangkan pelibatan secara terus dengan sekolah.
JPN akan bertanggungjawab menentukan sasaran bagi daerah,
mengurus prestasi PPD, memudahkan kerjasama antara daerah, dan
memperuntukan sumber mengikut keperluan daerah.
PPD akan bertindak sebagai barisan hadapan dan menyokong
peningkatan prestasi sekolah. PPD akan terlibat secara langsung
dengan sekolah secara kerap untuk melatih, membimbing, dan
memantau prestasi. Perluasan peranan ini melibatkan:
▪▪ Menetapkan sasaran untuk setiap sekolah;
▪▪ Menyediakan bimbingan untuk guru dan pengetua/guru besar;
▪▪ Memantau dan menggunakan data untuk memaklumkan aktiviti
penambahbaikan sekolah;
▪▪ Memastikan pengetua/guru besar dan guru bertanggungjawab
terhadap prestasi dan mengadakan dialog prestasi;
▪▪ Mewujudkan kerjasama antara sekolah, contohnya, melalui
perkongsian amalan terbaik; dan
▪▪ Menetapkan pemberian sumber kepada sekolah yang paling
memerlukannya.
Menetapkan sistem untuk mencapai matlamat yang sama
Kementerian telah menetapkan satu set KPI berdasarkan matlamat
sistem yang berteraskan akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan
kecekapan. KPI ini disebarkan ke peringkat bawah dari Kementerian
hingga ke sekolah untuk memastikan matlamat yang hendak dicapai
adalah tekal dan koheren. Pengesanan pencapaian berdasarkan KPI ini
akan dijalankan bermula dari peringkat kebangsaan, setiap JPN, PPD
dan sekolah.
Di setiap negeri, PPD akan disenaraikan berdasarkan KPI untuk
membantu JPN mengenal pasti daerah yang memerlukan sokongan
yang lebih dan faktor yang menyebabkan prestasi mereka lemah.
Amalan yang sama juga akan dijalankan di setiap daerah. Dalam hal
ini, PPD dapat menggunakan band pencapaian NKRA untuk agihan
sumber kepada sekolah yang paling memerlukannya. Pada akhir setiap
tahun, lima PPD yang mempunyai peningkatan prestasi tertinggi akan
diberi pengiktirafan atas kesungguhan mereka.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-24
Set KPI ini akan dirintis di Sabah dan Kedah bermula Januari 2013
dan akan dilaksanakan di seluruh negara menjelang akhir 2013.
Kementerian akan terus memantau keberkesanan KPI ini untuk
membantu proses peningkatan sekolah dan membuat pengubahsuaian
seperti yang diperlukan. Kementerian juga akan mengkaji semula
kaedah pengiraan untuk band pencapaian NKRA yang digunakan
sekarang bagi memastikan sama ada terdapat keperluan untuk
penambahbaikan.
Memberi sokongan kepada organisasi yang paling memerlukan
PPD akan mewujudkan dasar pengurusan berpusat untuk
membangunkan satu sistem intervensi yang menjurus kepada konteks
tertentu di sekolah. JPN akan menyalurkan sumber dan sokongan
yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif ini. Satu daripada isu
yang akan dapat diselesaikan melalui kaedah yang fleksibel ini ialah
kehadiran pelajar. Masalah kehadiran murid biasanya berpunca
daripada pelbagai faktor (contoh, kurang akses ke sekolah, sikap
ibu bapa, persekitaran sekolah yang tidak menarik kepada murid).
Strategi yang dilaksanakan perlu mempunyai pendekatan yang
pelbagai berdasarkan punca masalah supaya lebih efektif, contohnya
menyediakan pengangkutan di tempat yang kurang akses ke sekolah,
lawatan guru ke rumah untuk menjelaskan kepada ibu bapa yang
mungkin tidak memahami kepentingan pendidikan, dan mencantikkan
kawasan persekitaran untuk membuatkan sekolah lebih menarik.
Dalam situasi ini, PPD merupakan organisasi yang paling sesuai untuk
menentukan tindakan yang paling baik dan patut diberikan kebebasan
dan sumber untuk berbuat demikian.
Memantau, menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan
Kementerian, JPN, PPD, pemimpin sekolah dan guru akan
mengadakan sesi dialog secara berkala untuk memastikan sekolah,
daerah dan negeri berada di platform yang betul untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan. Sesi dialog yang berfokuskan pencapaian
ini akan menggunakan data prestasi (granular performance data)
untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan, diikuti dengan
penilaian semula pelan pelaksanaan untuk memastikan isu yang dapat
diselesaikan. Dialog prestasi ini akan diadakan sekurang-kurangnya
dua kali setahun (Ekshibit 4-11).
EKSHIBIT 4-11
Pelan tindakan yang
jelas dan khusus
untuk merapatkan
jurang Cth: program
khusus yang
dilaksanakan secara
terus kepada
kumpulan sasaran
Kitaran Dialog Prestasi
Berdasarkan contoh amalan terbaik: Johor
Analisis Jurang
Pemantauan
Prestasi
Pelaksanaan
Agihan
Sumber
berfokus
Pemantauan prestasi
secara terperinci,
Cth: Sistem headcount
memantau prestasi
setiap murid bagi
setiap mata pelajaran
untuk setiap
peperiksaan
Penyediaan
sokongan berfokus
dalam bidang yang
diperlukan. Cth:
pemantauan kerap
dalam sesuatu mata
pelajaran khusus yang
dikenal pasti sebagai
bermasalah
Keutamaan pelaksanaan kepada program
bermanfaat yang berkaitan langsung dengan
keberhasilan murid dan/atau masalah yang
dikenal pasti
Penganalisisan data
untuk mengenal pasti
masalah utama prestasi
rendah. Cth: sehingga
peringkat sekolah, mata
pelajaran, guru dan
murid
Kitaran
Prestasi Mulia
Pelan Tindakan
dan
Pembangunan
Program
Gelombang 2 (2016 - 2020): Meningkatkan
keluwesan operasi untuk JPN, PPD dan
sekolah
Setelah pengurusan negeri dan daerah diperkasa dan jumlah sekolah
yang dikatergorikan sebagai Band 6 dan 7 dikurangkan, Kementerian
akan melihat cara untuk memberikan lebih kebebasan kepada
kepimpinan pendidikan negeri, daerah dan sekolah dari segi tadbir
urus. Di peringkat negeri dan daerah, Kementerian akan melihat cara
memberikan organisasi ini keluwesan operasi dari segi peruntukan
perbelanjaan dan penempatan sumber manusia. Selaras dengan
pelaksanaan KSSR dan KSSM, Kementerian akan mengubah peraturan
sedia ada untuk memberikan keluwesan kepada pihak sekolah dari
segi penjadualan kurikulum, selagi sekolah dapat mencapai standard
kandungan dan pembelajaran seperti yang dihasratkan.
Gelombang 3 (2021 - 2025): Meluaskan hak
membuat keputusan
Berdasarkan apa yang dipelajari dalam Gelombang 1 dan 2,
Kementerian akan terus menilai semula hak membuat keputusan yang
diberikan kepada JPN, PPD dan sekolah. Pada fasa ini, kebanyakan
sekolah akan bersedia melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah.
Selain itu, Kementerian akan menyediakan infrastruktur baharu yang
dapat membantu pembelajaran kendiri di peringkat sekolah dan
murid. Langkah ini termasuklah memperkenalkan kelengkapan sidang
video bagi membantu program berkembar sekolah dengan negara
lain, pemberian komputer riba bagi mengurangkan kebergantungan
murid pada buku teks, dan akses kepada jaringan internet yang lebih
pantas (Rujuk Bab 6 – Tranformasi Kementerian untuk maklumat
selanjutnya)
4-25
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid
4-26
Kementerian kini berada di permulaan
perjalanan untuk membangunkan sistem
pendidikan yang mampu menghasilkan modal
insan yang berdaya saing di peringkat global
pada abad ke-21. Usaha ini memerlukan
beberapa pertimbangan terhadap pengertian
pembelajaran murid, dan rombakan kepada
kemahiran yang perlu diterapkan kepada
murid pada abad ini. Dalam usaha untuk
mentransformasi pembelajaran murid,
perubahan perlu dilakukan di setiap peringkat
– Kementerian, JPN, PPD, sekolah, pemimpin
sekolah dan guru.
Pada peringkat awal program transformasi,
Kementerian akan memfokuskan kepada
usaha mengukuhkan asas untuk perubahan
struktur pada masa hadapan serta memastikan
penghasilan daripada inisiatif yang dijalankan
pada peringkat awal. Rakyat akan dapat melihat
peningkatan yang signifikan dari segi literasi,
tahap kecekapan guru, dan prestasi sekolah secara
umum. Sistem pendidikan di Malaysia tidak akan
dapat mencapai objektifnya dengan pendekatan
satu untuk semua, dan akan memerlukan
perincian yang teliti bagi mengenal pasti
kelompangan dalam sistem serta melaksanakan
penyelesaian yang spesifik mengikut konteks
dalam usaha mengejar kejayaan.

bab 5
Guru dan
Pemimpin
Sekolah
5-1
5. Guru dan Pemimpin
Sekolah
Guru dan pemimpin sekolah ialah pemacu yang amat penting bagi
pencapaian murid. Kajian yang dijalankan di Tennessee, Amerika
Syarikat pada pertengahan tahun 1990-an menunjukkan bahawa
secara relatif guru berprestasi tinggi dapat meningkatkan pencapaian
murid sebanyak 50% dalam tempoh tiga tahun berbanding guru yang
berprestasi rendah. Begitu juga, pengetua/guru besar yang berprestasi
cemerlang yang menumpukan kepada kepimpinan instruksional
berbanding pentadbiran dapat meningkatkan pencapaian murid
sehingga 20%. Bab ini menjelaskan tentang cabaran yang dihadapi oleh
profesion keguruan, daripada proses pemilihan sehingga pembangunan
profesional dan pengurusan prestasi. Bab ini juga membincangkan
visi Kementerian bagi menjadikan profesion keguruan sebagai suatu
profesion pilihan yang dinamik dan memberikan ganjaran sewajarnya,
dan langkah-langkah yang sedang dirangka untuk menyediakan guru
dan pemimpin sekolah dengan suatu penyelesaian bersepadu dari segi
beban tugas, pembangunan profesionalisme berterusan, kemajuan
kerjaya, dan pengurusan prestasi
Sepanjang melaksanakan kajian semula ini, Kementerian telah
mengadakan permuafakatan bagi mendapatkan pandangan dan
cadangan daripada lebih 26,000 orang mewakili pelbagai pihak
berkepentingan – melalui kajian tinjauan secara bertulis, temu bual,
kumpulan fokus dan juga melalui Dialog Nasional. Dalam kesemua
permuafakatan ini, satu dapatan yang tekal dan kerap kali disuarakan
ialah tentang keperluan untuk mengukuhkan kualiti guru dan
pemimpin sekolah dalam sistem pendidikan. Kesemua responden telah
mendapat pemahaman tentang apa-apa yang telah ditunjukkan
oleh kajian antarabangsa: guru dan pemimpin sekolah yang baik
merupakan tunjang utama kepada setiap sistem pendidikan. Untuk
bergerak ke hadapan, Kementerian akan memilih hanya yang terbaik
untuk menyertai profesion ini, dan melengkapkan mereka dengan
kemahiran dan sokongan bagi membolehkan mereka memberikan
perkhidmatan terbaik ke arah pencapaian murid yang berkualiti di
setiap sekolah.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-2
Kualiti guru merupakan penentu utama pencapaian murid di sekolah.
Kajian penting yang dijalankan di Tennessee, Amerika Syarikat pada
pertengahan tahun 1990-an menunjukkan bahawa apabila dua orang
murid berumur lapan tahun dengan prestasi sederhana diajar oleh
guru yang berlainan – seorang guru berprestasi tinggi, dan seorang
lagi guru berprestasi rendah – prestasi pencapaian akademik murid
tersebut berbeza sebanyak lebih daripada 50 poin persentil dalam
tempoh tiga tahun (Ekshibit 5-1). Dapatan yang sama juga ditunjukkan
dalam kajian yang dijalankan di Dallas dan di Boston, Amerika
Syarikat, serta di England.
Ekshibit 5-1
Impak kualiti pengajaran ke atas pencapaian murid
SUMBER: Sanders and Rivers ‘Cumulative and residual effects on future student academic achievement’, 1996
Pencapaian
murid
Persentil ke-100
Persentil ke-50
8 11 Umur
Persentil ke-90
Persentil ke-37
Dua orang
murid dengan
pencapaian
yang sama Murid yang diajar oleh guru
berprestasi tinggi
Murid yang diajar
oleh guru berprestasi
rendah
Perbezaan
sebanyak 53 poin
persentil
Demografi Profesion Keguruan
Sepanjang satu dekad yang lepas, Kementerian secara tekal telah
meningkatkan saiz tenaga kerja keguruan bagi mengecilkan nisbah
murid-guru. Hasilnya nisbah tersebut kini berada pada kadar 13:1 iaitu
lebih rendah secara signifikan daripada sistem yang berprestasi tinggi
seperti Singapura (16:1) dan Korea Selatan
(20:1), malahan juga lebih rendah daripada
purata OECD (16:1). Kini, dengan bilangan
410,000 orang guru, Malaysia merupakan satu
daripada sistem pendidikan yang mempunyai
nisbah murid-guru paling kecil di dunia.
Pengembangan saiz tenaga kerja ini telah
menyebabkan profesion keguruan mempunyai
guru yang agak muda. Hampir dua pertiga
daripada keseluruhan guru berada pada umur bawah 40 tahun.
Implikasinya hampir 60% daripada guru kini akan terus mengajar
dalam tempoh 20 tahun akan datang, manakala 50% daripada guru
pula akan terus berkhidmat sehingga 30 tahun akan datang. Dari segi
komposisi demografi, profesion keguruan tidak mencerminkan populasi
Malaysia. Khususnya dari segi bilangan guru lelaki dan komposisi etnik
minoriti dalam profesion ini tidak seperti yang dihasratkan.
Kualiti Pengajaran
Pada tahun 2011, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT),
Kementerian Pengajian Tinggi telah menjalankan kajian kualitatif
tentang pengajaran guru. Daripada pemerhatian terhadap 125
pengajaran di 41 buah sekolah di seluruh Malaysia, didapati bahawa
hanya 12% daripada pengajaran disampaikan pada standard yang
tinggi, iaitu melaksanakan lebih banyak amalan terbaik pedagogi,
“Kualiti sesuatu sistem
sekolah tidak boleh
melebihi kualiti guru”
(Terjemahan: How the World’s Best
Performing Systems Come Out on Top, 2007
(Baber dan Mourshed)
GURU
Kementerian akan memastikan guru mengamalkan pengajaran
dan pembelajaran berpusatkan murid, dan memenuhi keperluan
murid yang berbeza-beza. Disamping itu Kementerian juga
akan memartabatkan profesion keguruan sebagai profesion
pilihan. Kementerian akan memenuhi matlamat ini dengan
memperkenalkan satu Pakej Kerjaya Guru baharu yang
secara dasarnya mengubah kaedah pemilihan calon guru,
pembangunan profesionalisme keguruan, dan kaedah
pemberian ganjaran sepanjang tempoh kerjaya sebagai guru.
Langkah-langkah yang akan diambil termasuk perkara yang
berikut:
▪▪ Meningkatkan dan menguatkuasakan standard kemasukan ke
program latihan perguruan;
▪▪ Meningkatkan keberkesanan latihan praperkhidmatan dan
pembangunan profesionalisme berterusan; dan
▪▪ Membangunkan laluan kerjaya baharu yang dapat
menyokong laluan pantas berdasarkan prestasi dan
kompetensi. Tindakan ini selaras dengan penyediaan
peluang untuk penempatan semula guru ke tempat lain,
atau pemberian tugasan lain bagi guru yang secara tekal
berprestasi rendah.
5-3
Ekshibit 5-3
Nisbah (2010)
SUMBER: Kementerian Pelajaran Malaysia ; Kementerian Pengajian Tinggi; kementerian Pendidikan, Sains dan
Teknologi, Korea Selatan; Kementerian Pelajaran Finland; Kementerian Pelajaran Singapura; Kajian
akhbar
8
5 6
10
38
16
32
Korea Singapura Finland
Selatan
KPLI1 PISMP2 Dip (Ed) B (Ed)
Nisbah pemohon kepada guru pelatih untuk program latihan perguruan
di Malaysia dan lain-lain sistem pendidikan berprestasi tinggi
1 KPLI merujuk kepada Kursus Perguruan Lepasan Ijazah, program latihan pra perkhidmatan perguruan pasca siswazah
2 PISMP merujuk kepada Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, program latihan pra perkhidmatan lepasan SPM
IPG IPTA
Selari dengan amalan terbaik pada peringkat antarabangsa, pemohon
dipilih selepas melalui beberapa tapisan berdasarkan pelbagai
faktor termasuk sikap, aptitud terhadap pengajaran, dan personaliti.
Kementerian juga meletakkan syarat akademik yang minimum untuk
pemohon yang berminat memasuki IPG. Sebagai contoh, sebelum tahun
2012, kelayakan minimum untuk diterima masuk ke Program Ijazah
Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) ialah tiga gred cemerlang dan tiga
gred kepujian dalam SPM. Walau bagaimanapun mulai tahun 2012
kelayakan minimum tujuh gred kepujian (tiga daripadanya ialah gred
cemerlang) dalam SPM diperlukan untuk diterima masuk ke PISMP.
Perubahan keutamaan dalam sistem ambilan ini telah menghasilkan
suatu anjakan penting dalam profil guru pelatih.
Pada tahun 2010, 93% pemohon PISMP memperoleh skor bawah
kelayakan akademik minimum, manakala 1% pemohon mempunyai
sekurang-kurangnya tujuh gred cemerlang. Sebaliknya, pada tahun
2012, peratus pemohon yang memperoleh skor bawah kelayakan
minimum telah menurun secara signifikan kepada 38%, manakala
peratus pemohon yang mendapat sekurang-kurangnya tujuh gred
cemerlang telah meningkat kepada 9%. Justeru, usaha mengutamakan
kualiti guru pelatih telah meningkatkan peratusan penawaran
tempat kepada pemohon yang mempunyai gred cemerlang daripada
3% pada tahun 2010 kepada 65% pada tahun 2012 (Ekshibit 5-4).
Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) juga telah memperlihatkan
peningkatan dari segi standard kemasukan. Peratus pemohon
berkelayakan tinggi yang telah ditawarkan tempat dalam program
ini meningkat daripada 7% pada tahun 2010 kepada 13% pada tahun
2012. Langkah-langkah yang diambil ini merupakan amalan sistem
berprestasi tinggi seperti di Singapura, di Korea Selatan dan di Finland
yang membenarkan hanya 10% hingga 30% daripada kelompok pelajar
cemerlang menyertai profesion keguruan.
manakala 38% lagi berada pada standard yang memuaskan.
Sebaliknya, 50% daripada pemerhatian kajian menunjukkan bahawa
pengajaran yang disampaikan tidak memuaskan. Pengajaran tidak
menarik minat murid sepenuhnya apabila guru lebih bergantung pada
kaedah syarahan yang pasif dalam menyampaikan kandungan mata
pelajaran. Guru lebih berhasrat untuk memastikan murid memahami
kandungan asas mata pelajaran untuk tujuan pentaksiran sumatif
daripada menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebagai contoh,
murid lebih berkemungkinan diuji keupayaan mengingati fakta (70%
daripada semua pemerhatian pengajaran) berbanding menganalisis
dan menginterpretasi data (18%), atau mensintesis maklumat (15%).
Persepsi tentang takrifan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti
antara pihak sekolah dengan JNJK didapati berbeza. Sebagai contoh,
63% sekolah menyatakan amalan pengajaran dan pembelajaran di
sekolah adalah Baik atau Cemerlang, berbanding penaziran JNJK yang
menyatakan hanya 13% daripada sekolah mencapai tahap tersebut.
Gabungan kedua-dua data ini menunjukkan bahawa lebih banyak
usaha diperlukan bagi meningkatkan kemahiran pedagogi guru sedia
ada untuk memastikan mereka dapat menyampaikan pengetahuan dan
kemahiran baharu yang dihasratkan.
Ekshibit 5-2
Keberkesanan amalan pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang
ditaksir oleh sekolah dan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
SUMBER: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
0
20
40
60
Aspirasi Memuaskan Sangat
Lemah
Cemerlang Baik Lemah
Pentaksiran kendiri2
Naziran sekolah1
1 N = 3,352 bagi 2009; N = 1,552 bagi 2010; dan N = 5,049 bagi 2011
2 N = 9,859 bagi 2009; N = 9,849 bagi 2010; dan N = 7,714 bagi 2011 (tidak termasuk sekolah menengah)
Peratus keseluruhan amalan di bawah pemerhatian (2009-2011)
Pemilihan Guru
Sistem pendidikan di Malaysia menarik minat banyak pemohon untuk
menyertai program latihan perguruan. Nisbah pemohon-tempat
adalah sangat tinggi, iaitu 38:1 bagi tempat yang ditawarkan di Institut
Pendidikan Guru (IPG). Nisbah ini melebihi nisbah sistem pendidikan
berprestasi tinggi seperti di Singapura, di Korea Selatan dan di Finland
(Ekshibit 5-3). Keadaan ini merupakan petanda positif kerana terdapat
minat yang meluas untuk menyertai profesion keguruan.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-4
EKSIBIT 5-4
Pecahan keputusan akademik bagi pemohon PISMP (2010 dan 2012)
SUMBER: Bahagian Pendidikan Guru 2010, 2012
Pencapaian akademik pemohon
PISMP
Ambilan Jan 2012
Bilangan A pada SPM 2011
20%
22%
33%
10%
38%
100% =
Tawaran
1,370
65%
3%
Permohonan
96,974
9%
Pencapaian akademik pemohon
PISMP
Ambilan July 2010
Bilangan A pada SPM 2009
93%
70%
1% 8%
3 - 4 19%
0 - 2
Tawaran
5,881
3%
Permohonan
119,782
1%
5 - 6
100% =
7-12 5%
NOTA: PISMP merujuk kepada Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, program latihan praperkhidmatan lepasan SPM
Pemohon dengan
pencapaian sederhana
Pencapaian akademik
di bawah kelayakan minimum
Pemohon dengan
pencapaian terbaik
5-5
Selain itu, terdapat dua perkara lagi yang perlu diberi perhatian, iaitu
pertama, kekurangan pemohon yang berkelayakan bagi mata-mata
pelajaran khusus, dan bagi lokasi-lokasi tertentu. Oleh itu, Kementerian
sedang meneliti beberapa kaedah untuk menarik calon berprestasi
tinggi daripada pelbagai latar belakang ke dalam profesion keguruan.
Kedua, sekurang-kurangnya 50% daripada setiap pengambilan guru
baharu perlu dilakukan di bawah program yang ditawarkan di IPTA.
Namun, data tentang pengambilan itu tidak diperoleh, menyebabkan
perbandingan data pengambilan antara IPTA dan IPG tidak dapat
dilakukan.
Latihan praperkhidmatan dan pembangunan
profesionalisme berterusan
Berdasarkan profil umur guru dan cabaran untuk menarik minat
calon guru yang berkelayakan, latihan perguruan adalah mekanisme
utama bagi meningkatan kualiti pengajaran. Latihan praperkhidmatan
Perubahan dalam latihan perguruan
Pada 2008, bagi menyeragamkan kualiti, semua 27 buah IPG
diletakkan di bawah satu pengurusan pusat. Pertama, kurikulum
latihan dan syarat kelayakan kemasukan telah dinaik taraf, iaitu
daripada program diploma selama tiga tahun kepada program
ijazah pertama selama lima tahun setengah (termasuk program
asas selama satu tahun setengah). Begitu juga, kurikulum dan
kelayakan program ijazah dinaik taraf daripada sijil kepada
diploma. Kriteria pengambilan pensyarah juga ditingkatkan bagi
memastikan lebih ramai pensyarah mempunyai Ijazah Sarjana
atau Ph.D. Akhir sekali, program induksi diperkenalkan pada
tahun 2012 untuk membina keupayaan pensyarah baharu.
Perubahan ini telah menampakkan hasil. Pada tahun 2010, 31%
guru sekolah mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana
Muda. Daripada 3,947 orang pensyarah IPGM pada tahun 2012,
308 orang daripadanya adalah pemegang Ph.D manakala 3,057
orang adalah pemegang Ijazah Sarjana. Program latihan induksi
pensyarah yang pertama telah diadakan pada Mac 2012 di enam
buah negeri (Kedah, Terengganu, Perak, Melaka, Sabah dan
Sarawak) dengan penyertaan seramai 503 orang.
yang berkualiti dapat menyediakan asas yang kukuh kepada guru
untuk memberikan sumbangan berkesan bermula dari hari pertama
perkhidmatan mereka. Pembangunan profesionalisme berterusan guru
dapat mengekalkan dan mengukuhkan kemahiran yang ada termasuk
kompetensi terkini dalam bidang pedagogi.
Latihan praperkhidmatan
Mulai tahun 2007, Kementerian memulakan usaha menjadikan
profesion keguruan hanya untuk mereka yang memiliki ijazah.
Oleh itu, dua inisiatif telah dilakukan. Pertama, IPG menawarkan
hanya PISMP bagi lepasan SPM, dan kedua, bagi guru yang sedang
berkhidmat, Kementerian memberikan insentif untuk mereka
melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Hasil daripada usaha
ini, pada tahun 2010, 31% guru sekolah rendah telah mempunyai
sekurang-kurangnya ijazah Sarjana Muda.
Walaupun terdapat kejayaan, Kementerian menyedari masih
terdapat ruang penambahbaikan dari segi latihan praperkhidmatan.
Perbandingan dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi
menunjukkan bahawa latihan praperkhidmatan di Malaysia
mempunyai komponen latihan amali yang terhad bagi membolehkan
guru pelatih mengamalkan kemahiran yang dipelajari di sekolah
bawah kawal selia dan tunjuk ajar guru yang berpengalaman. Sebagai
contoh, dalam KPLI, hanya kira-kira 20% jam kredit diperuntukkan
untuk praktikum. Sebaliknya, program pendidikan guru yang terbaik
seperti di National Institute of Education, Singapura dan di Melbourne
Graduate School of Education, Australia memperuntukkan sekitar 40%
waktu kursus bagi komponen praktikum.
Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Kajian Tinjauan Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran (the
Teaching and Learning International Survey – TALIS) mendapati
pelibatan guru di Malaysia dalam pembangunan profesionalisme
berterusan adalah sangat baik. Lebih daripada 90% guru melaporkan
bahawa mereka mengikuti program pembangunan profesionalisme
sekitar 10 hari setahun, iaitu lebih daripada keperluan tujuh hari
setahun seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan. Latihan ini meliputi
latihan kendiri, bengkel di luar sekolah, dan aktiviti bimbingan
berasaskan sekolah seperti pemerhatian dalam bilik darjah dan
perancangan pengajaran. Dapatan ini menunjukkan bahawa bahawa
guru di Malaysia sangat beriltizam untuk meningkatkan diri.
Kementerian berhasrat untuk meningkatkan peratusan aktiviti
pembangunan profesionalisme berasaskan sekolah seperti
pemerhatian rakan sekerja dan perancangan pengajaran daripada 16
% pada masa kini. Usaha ini berdasarkan dapatan kajian antarabangsa
yang menunjukkan bahawa latihan amali di tempat kerja adalah lebih
berkesan daripada program latihan yang dijalankan di luar sekolah.
Kumpulan fokus guru Malaysia juga melaporkan bahawa latihan di
tempat kerja adalah lebih berguna apabila ketua bidang atau pengetua/
guru besar memerhatikan mereka kerana keadaan ini membolehkan
mereka mendapat maklum balas langsung tentang cara menambah
baik amalan di bilik darjah.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-6
Taburan saiz kelas secara purata dan nisbah murid kepada guru pada peringkat menengah
2011
N = 2,1701
Taburan saiz kelas secara purata dan nisbah murid kepada guru pada peringkat rendah
2011
N = 7,6561
SUMBER : Pangkalan data EMIS, 2011
3
Saiz kelas
secara purata
% sekolah
Nisbah purata
murid-guru
% sekolah
1.3 0.5 0.2
5.8
16.8
23.9
18.6
12.2 9.9 10.6
< 10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >50
6 8 10 13 15 19 20 23 19
1.7 0.4 0.2
9.7
28.8
40.6
15.4
0.2 0.1 2.8
< 10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >50
3
Nisbah purata
murid-guru 5 8 10 13 15 17 18 17 14
~8%
~12%
Saiz kelas
secara purata
x% Sekolah dengan
purata saiz kelas
> 35 murid
1 tidak termasuk 163 buah sekolah dalam sistem yang tidak mempunyai data mencukupi
EKSIBIT 5-5
Pecahan nisbah purata murid kepada guru dan saiz kelas bagi sekolah
rendah dan menengah
5-7
menunjukkan bahawa guru bekerja selama 15 jam sehari. Dapatan ini
juga boleh mencerminkan keadaan sebenar bahawa memang terdapat
sebahagian guru mempunyai waktu bekerja yang lebih panjang
berbanding rakan guru yang lain.
Walaupun jumlah waktu bekerja adalah panjang, jumlah masa yang
digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah rendah.
Berdasarkan pangkalan data Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan
(SMPP / EMIS) Kementerian Pelajaran, guru hanya menghabiskan
masa secara purata antara 2.4 hingga 2.9 jam sehari dalam P&P di
bilik darjah (tidak termasuk masa yang digunakan dalam penyediaan
pengajaran, pemeriksaan kerja rumah murid, atau hubungan secara
bersemuka dengan setiap murid). Waktu ini adalah sekitar 40% lebih
rendah daripada purata OECD (lihat Ekshibit 5-6).
Ekshibit 5-6
Perbandingan waktu pengajaran di Malaysia dengan sistem lain
5.0
5.0
4.4
4.1
3.8
3.6
3.5
2.5
2.4
4.2
Purata OECD
New Zealand
Indonesia
Australia
Korea
Singapore
Finland
Japan
Malaysia (sekolah
dengan <150 p="p" students1="students1">Malaysia (sekolah
dengan >150 students1)
5.0
4.5
4.1
3.0
3.8
3.0
3.0
2.9
2.7
3.7
Purata OECD
Sekolah Rendah Sekolah Menengah
1 2011 data berasaskan kepada purata bilangan waktu pengajaran nbagi setiap guru (tidak termasuk guru yang
bertugas di jabatan lain seperti Kementerian, JPN, PPD, pengetua. guru besar, dan staf kaunseling sepenuh masa)
mengikut pecahan di sekolah rendah dan menengah. Setiap waktu diperuntukkan 30 minit bagi sekolah rendah dan
40 minit bagi sekolah menengah.
SUMBER: Pangkalan data EMIS 2011; OECD 2009
Bilangan jam pengajaran bagi setiap guru pada setiap hari (mengikut jadual waktu sekolah)
2009
Gambaran daripada kajian ini menunjukkan bahawa guru banyak
menghabiskan masa (antara 15% hingga 30%, bergantung pada
tinjauan yang dilakukan) melaksanakan tugas-tugas pentadbiran.
Semasa Dialog Nasional Pendidikan Negara, para guru secara tekal
membangkitkan kebimbangan terhadap kerja-kerja pentadbiran
yang mengurangkan keupayaan mereka untuk memberikan
tumpuan kepada tugas Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Namun
begitu, wujud ruang untuk mengoptimumkan masa guru bekerja,
memandangkan bilangan guru yang ramai dan waktu terluang secara
relatifnya adalah rendah untuk tugas P&P.
Ganjaran dan pengurusan prestasi
Pada tahun 2011, penilaian perbelanjaan sistem pendidikan di
Malaysia oleh Bank Dunia menyatakan, “Banyak yang beranggapan
bahawa guru dibayar gaji yang rendah... situasi sebenar adalah tidak
seperti yang didakwa.” Seperti yang ditunjukkan dalam Ekshibit 5-7,
gaji permulaan bagi guru dalam perkhidmatan awam adalah setara
dengan gaji pekerja di sektor awam dan sektor swasta di Malaysia,
termasuk peguam, akauntan, dan eksekutif IT. Selain itu, gaji guru
di Malaysia yang telah berkhidmat selama 15 tahun sama dengan
gaji guru yang mempunyai sistem terbaik seperti Finland apabila
PENEMPATAN
Semasa latihan praperkhidmatan, guru pelatih menjalani
pengkhususan dalam satu mata pelajaran yang dikenali sebagai
‘opsyen’. Opsyen ini bertujuan memastikan mereka mempunyai
pengetahuan kandungan dan kefahaman yang mencukupi untuk
mengajar mata pelajaran tersebut dengan berkesan. Matlamat
Kementerian adalah untuk menempatkan guru mengikut opsyen
setelah mereka tamat menjalani latihan. Namun begitu, matlamat
ini tidak dapat dicapai sepenuhnya disebabkan keadaan yang tidak
dapat dielakkan. Situasi ini mengakibatkan wujudnya sebilangan guru
yang terpaksa mengajar mata pelajaran bukan opsyen dan mengajar
mata pelajaran yang mereka kurang mahir. Sebagai contoh, pada
tahun 2011, hampir 6,000 guru mata pelajaran Bahasa Malaysia bagi
sekolah rendah telah ditempatkan untuk mengajar mata pelajaran
lain disebabkan terdapat lebihan guru berbanding dengan kekosongan
jawatan bagi mata pelajaran tersebut.
Persekitaran kerja
Kementerian telah meneliti beberapa dimensi yang mempunyai kesan
langsung terhadap pengalaman pengajaran: ruang kerja yang sesuai
untuk guru, purata saiz kelas dan nisbah murid-guru, keseluruhan
waktu bekerja, dan jenis aktiviti yang diberi sebagai tugasan guru.
Setiap dimensi dibincangkan dalam bahagian ini kecuali kualiti
infrastruktur sekolah yang dibincangkan dalam Bab 6.
Purata saiz kelas dan nisbah murid-guru
Sebanyak 92% sekolah rendah dan 88% sekolah menengah
mempunyai purata saiz kelas kurang daripada 35 orang murid, selari
dengan garis panduan sedia ada bagi saiz kelas maksimum (lihat
Ekshibit 5-5). Situasi ini menunjukkan bahawa kebanyakan guru
bertugas dalam saiz kelas pada aras saiz sasaran, dan mempunyai
nisbah murid-guru yang sama atau rendah daripada purata nisbah
murid-guru negara-negara OECD pada 16:1. Biasanya, sekolah dengan
saiz kelas lebih besar daripada 35 orang murid merupakan sekolahsekolah
yang digemari dan terletak di kawasan bandar.
Waktu bekerja dan agihan tugas
Tugas seseorang guru merangkumi pelbagai aktiviti. Di Malaysia,
guru diharapkan dapat memperuntukkan bukan sahaja untuk
aktiviti pengajaran seperti merancang pengajaran, mengajar di bilik
darjah dan memeriksa kerja rumah, tetapi juga masa untuk tugasan
lain seperti melaksanakan aktiviti kokurikulum, menghadiri atau
menyelaras aktiviti pembangunan profesionalisme, dan mengadakan
permuafakatan dengan ibu bapa dan komuniti. Seterusnya, guru juga
diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas pentadbiran berkaitan
pengajaran dan pembelajaran seperti mengisi kad laporan murid dan
memantau kehadiran murid di bilik darjah.
Guru-guru di Malaysia telah melahirkan kebimbingan tentang waktu
bekerja yang panjang serta pelbagai aktiviti yang perlu mereka
laksanakan. Pada tahun 2011, kajian tinjauan yang dijalankan oleh
Kementerian melibatkan 7,853 orang guru mendapati bahawa guru
melaporkan mereka bekerja antara 40 hingga 80 jam seminggu,
dengan purata sebanyak 57 jam seminggu. Malah, kajian lain yang
berkaitan mendapati purata jam guru bekerja adalah lebih tinggi.
Sebagai contoh, kajian oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (2011)
mendapati guru bekerja sehingga 77 jam dalam seminggu. Dapatan ini
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-8
diukur sebagai peratus daripada per kapita KDNK (Ekshibit 5-8).
(Peratus daripada per kapita KDNK digunakan untuk membolehkan
perbandingan antara sistem pendidikan yang berbeza-beza). Dalam
hal ini, Singapura dan Korea Selatan terkecuali kerana keduadua
negara tersebut telah mengecilkan saiz tenaga kerja untuk
membolehkan negera itu membayar gaji yang lebih tinggi kepada
guru.
EKSHIBIT 5-7
Perbandingan purata gaji permulaan guru dengan profesion
awam lain dan swasta di Malaysia
Purata gaji permulaan termasuk elaun
RM per month (2010)
2,500
2,500
2,500
2,750
2,800
3,000
4,300
Jurutera awam1
Doktor kerajaan
Eksekutif
Sumber Manusia1
Akauntan1
Eksekutif IT1
Guru kerajaan2
Peguam1
1 Sektor swasta dimasukkan hanya gaji asas kerana elaun diberikan untuk menebus balik perbelanjaan yang
telah dikeluarkan sendiri dan bukan merupakan sebahagian besar daripada pampasan
2 Weighted average gaji permulaan guru siswazah berasaskan data guru pelatih , andaian purata gaji pokok
~RM 2,000 (julat RM1,786 hingga RM2,510) dan elaun RM 750
SUMBER: Jabatan Perkhidmatan Awam; JobStreet; Kelly Services; KPM; OECD; Closing the Talent Gap;
temu bual bersama BPSM; temu bual bersama Kelly Services Malaysia
EKSHIBIT 5-8
Tahap gaji pertengahan bagi guru yang berkhidmat di Malaysia
dan sistem lain
Peratus per kapita KDNK (2009)
Purata gaji guru yang telah berkhidmat selama 15 tahun
149
46
48
97
100
109
113
148
154
196
U.S.
Thailand
Malaysia2
Finland
Singapura1
Japan
OECD = 120
Vietnam
Indonesia
Chile
Korea S.
1 Singapura berasaskan data 2007
2 Malaysia berdasarkan data 2011 dengan gaji bulanan RM3433.83 sebagai purata bagi guru gred DG44 dengan
perkhidmatan 15 tahun dan elaun perumahan RM400, RM400 for remuneration allowance and RM100-300 for
cost of living based on location
SUMBER: Jabatan Perkhidmatan Awam; JobStreet; Kelly Services; KPM; OECD; Closing the Talent Gap;
Temu bual bersama BPSM; Temu bual bersama Kelly Services Malaysia
Kementerian telah menambah baik prospek kemajuan kerjaya pada
tahun 1994 dengan memperkenalkan laluan Guru Cemerlang yang
membolehkan guru dinaikkan gred dengan lebih cepat sekiranya
mereka dapat menunjukkan kecemerlangan dalam kedua-dua aspek
pengetahuan kandungan mata pelajaran dan pedagogi. Sejak
diperkenalkan, terdapat sebanyak 13,300 orang guru yang menyandang
gelaran Guru Cemerlang. Dalam masa yang sama, semua guru boleh
memegang jawatan kepimpinan sama ada pada peringkat sekolah, daerah,
negeri atau Kementerian, atau menjawat jawatan pensyarah di IPG atau di
Institut Aminuddin Baki (IAB).
Sistem kenaikan pangkat berasaskan tempoh perkhidmatan 8:8:6:3 yang
baharu merupakan suatu penambahbaikan yang jelas lebih baik daripada
sistem sebelumnya. Sistem ini membolehkan guru dalam tempoh 25 tahun
dinaikkan gred daripada DG41 (skala gaji permulaan bagi guru siswazah
baharu) kepada Gred DG54 (skala gaji yang paling tinggi bagi seseorang
guru dalam jawatan bukan kepimpinan). Walau bagaimanapun, terdapat
kemungkinan guru kurang berusaha untuk memperbaiki profesionalisme
mereka secara berterusan kerana sistem ini masih terikat dengan tempoh
perkhidmatan. Tambahan lagi, jangka waktu kenaikan pangkat selama
25 tahun masih merupakan suatu tempoh yang panjang. Oleh itu, sistem
ini tidak akan dapat menyelesaikan isu dan cabaran semasa, iaitu masih
terdapat kekurangan guru yang berpengalaman untuk membimbing guru
baharu sewaktu mereka mula menyertai profesion ini. Kini terdapat 58%
guru yang masih berada pada gred terendah DG41 atau gred DGA29
berbanding 1.2% pada gred DG52 atau gred DGA34 (lihat Ekshibit 5-9).
EKSIBIT 5-9
Taburan guru mengikut gred perkhidmatan
Peratus guru, 2012
DG48 1.6%
DGA32, DG44
JUSA 0.01%
DGA34, DG 52 1.2% DGA38, DG54 0.2%
N = 410,000
DGA29, DG41 atau bersamaan
58%
39%
SUMBER: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Satu lagi cabaran kepada kemajuan kerjaya secara berkesan ialah instrumen
utama yang digunakan dalam penilaian guru, iaitu Laporan Nilaian Prestasi
Tahunan (LNPT). LNPT tidak dikaitkan dengan kompetensi pengajaran
khusus seperti pengetahuan mata pelajaran dan penguasaan pelbagai strategi
pengajaran. Memandangkan LNPT ialah instrumen yang sama bagi kegunaan
semua penjawat awam, dimensi penilaiannya adalah bersifat generik dan
tidak menjadi pengukur prestasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, daripada
hampir 48,000 orang sampel guru yang diambil pada tahun 2010, lebih
daripada 60% responden telah digredkan dengan markah melebihi 90%,
manakala 38% mendapat skor antara 70% hingga 90%, dan 2% daripada
responden mendapat skor bawah daripada 70%. Keadaan ini menyebabkan
Kementerian menghadapi kesukaran menyediakan sokongan profesionalisme
mengikut kumpulan sasaran yang tepat berdasarkan prestasi.
5-9
Bagi mengatasi kesukaran ini, Kementerian telah menyediakan
beberapa instrumen lain seperti Standard Kualiti Pendidikan Malaysia:
Standard 4 dan instrumen penilaian guru cemerlang, untuk membantu
proses penilaian. Walau bagaimanapun, instrumen berkenaan
secara tidak langsung menimbulkan kekeliruan dalam kalangan
guru tentang dimensi atau kriteria sebenar yang diambil kira dalam
penilaian mereka. Disamping itu, para guru juga telah menimbulkan
kekhuatiran mengenai penilaian yang membazirkan masa dan sumber
kerana pertindihan kriteria.
Pelan Tindakan: Mentransformasi profesion
keguruan menjadi profesion pilihan
Kementerian terus beriltizam mengekalkan dasar sedia ada, iaitu
mengukuhkan profesion keguruan di Malaysia bagi menjadikannya
menarik, mendatangkan kepuasan dan berprestij. Mengambil iktibar
daripada kejayaan yang dikecapi daripada usaha terdahulu, dan
permuafakatan awal dengan para guru serta kesatuan guru, Kementerian
bercadang melaksanakan Pakej Kerjaya Guru baharu dalam beberapa
fasa. Pakej Kerjaya ini akan menangani cabaran masa kini yang
dihadapi oleh guru pada setiap peringkat dalam kerjaya mereka.
Pakej ini merangkumi usaha meningkatkan standard kemasukan,
meningkatkan peluang pembangunan profesional berterusan mengikut
keperluan individu, membolehkan guru maju dalam kerjaya berdasarkan
prestasi dan kompetensi, serta mewujudkan budaya kecemerlangan
profesionalisme berasaskan teladan rakan setugas.
Gelombang 1 (2013-2015): Meningkatkan
standard dan sistem sokongan
Gelombang 1 akan menumpukan kepada peningkatan standard
profesionalisme, dan menambah baik sistem sokongan dan persekitaran
kerja. Empat langkah akan diambil: (i) meningkatkan standard
kemasukan; (ii) mengukur prestasi berdasarkan kompetensi; (iii)
meningkatkan jumlah peruntukan dalam pembangunan profesionalisme
berterusan; dan (iv) mengurangkan beban tugas pentadbiran guru. Secara
keseluruhan, langkah ini dilaksanakan bertujuan menyediakan peluang
dan sokongan yang diperlukan oleh guru bagi menggalakkan peningkatan
kemahiran dan kecemerlangan mereka dalam pekerjaan.
Meningkatkan standard kemasukan bagi guru pelatih dan
ambilan guru baharu
Kementerian akan mengetatkan proses pemilihan ambilan guru ke
IPG dengan memilih calon guru pelatih daripada kumpulan 30%
teratas bagi setiap kohort yang tamat persekolahan. Kementerian
bercadang mengecilkan saiz ambilan guru sekiranya bilangan calon yang
berkelayakan pada sesuatu tahun berkurangan; seterusnya, bekerjasama
dengan IPTA untuk menetapkan standard kemasukan yang setara bagi
program latihan perguruan.
Mengimbangkan antara gaji yang lebih tinggi
dengan bilangan guru
Singapura dan Korea Selatan telah memilih untuk menghadkan
bilangan guru supaya mereka boleh membayar gaji yang
lebih tinggi dan meningkatkan kelayakan masuk ke profesion
keguruan. Pilihan mereka ini disokong oleh lebih banyak bukti
daripada kajian yang menunjukkan bahawa faktor seperti saiz
kelas memberi sedikit impak terhadap kualiti keberhasilan
murid berbanding kualiti guru. Justeru, nisbah murid-guru di
Korea Selatan adalah 20:1 berbanding purata nisbah negara
OECD iaitu, 16:1, dan Malaysia pada nisbah 13:1. Nisbah ini
membolehkan setiap guru di Korea Selatan dibayar gaji yang
lebih tinggi, sambil mengekalkan pembiayaan pendidikan pada
tahap yang sama dengan negara OECD. Singapura juga telah
melaksanakan strategi yang sama. Seterusnya, disebabkan
Singapura dan Korea Selatan memerlukan saiz bilangan guru
yang kecil, mereka juga mempunyai pilihan membenarkan hanya
yang terbaik untuk menyertai profesion keguruan. Strategi
ini mewujudkan kitaran mulia yang memartabatkan status
keguruan, meningkatkan kualiti pemohon, dan seterusnya
menjadikan profesion keguruan lebih menarik.
Imej oleh Poetprince, Flickr CC 2.0
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-10
Kementerian juga akan menetapkan standard yang lebih ketat untuk
bergraduat daripada latihan perguruan dan seterusnya diambil bertugas
sebagai guru permulaan bawah Kementerian. Pada masa hadapan,
guru permulaan akan dipilih hanya apabila mereka dapat menguasai
kompetensi minimum yang mereka perolehi melalui praktikum dan kerja
kursus semasa latihan perguruan. Syarat ini adalah untuk memastikan
hanya guru yang terbaik dan paling layak menyertai sistem. Walau
bagaimanapun, guru pelatih sedia ada di IPG dan di IPTA pada masa kini
tidak terikat dengan dasar baru ini.
Sehingga kini, Kementerian telah mengambil hampir 15,000 orang guru
pelatih setiap tahun. Oleh sebab kekurangan guru secara mutlak bukan
lagi menjadi isu, Kementerian sedang meneliti pengurangan ambilan
guru pelatih secara berperingkat-peringkat sehingga 50% dalam tempoh
lima tahun akan datang. Dalam masa yang sama, dengan kadar persaraan
sedia ada dijangkakan baharu akan berlaku pengurangan dalam saiz
kohort sebanyak 10% menjelang 2025. Kementerian akan memantau
perubahan saiz bilangan guru yang berada dalam sistem bagi memastikan
sebarang pengurangan ambilan guru baharu tidak akan menjejaskan saiz
kelas atau keberhasilan murid. Sebaliknya, pengecilan kohort ini akan
dapat dilaksanakan apabila guru menggunakan waktu bekerja dengan
optimum dan meningkatkan produktiviti mereka.
Mengukuhkan kaitan antara prestasi dengan kompetensi
Peningkatan kualiti guru bermula dengan gambaran yang jelas tentang
kecemerlangan profesion keguruan. Dengan itu, Kementerian dapat
mengenal pasti bidang-bidang yang memerlukan sokongan, dan
dengan itu dapat menyediakan bantuan yang tepat kepada guru yang
memerlukannya.
Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian akan menyediakan satu instrumen
yang mengandungi kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada setiap
peringkat tempoh perkhidmatan mereka. Kompetensi ini merentas
empat dimensi yang berbeza: pengajaran dan pembelajaran, nilai-nilai
profesional, aktiviti di luar bilik darjah, dan sumbangan profesional.
Instrumen ini akan dirintis pada tahun 2013 dan diguna pakai pada
tahun 2014 bagi menggantikan semua instrumen yang ada pada masa ini,
termasuk LNPT.
Berdasarkan instrumen penilaian guru yang baharu, (lihat Ekshibit
5-10), dicadangkan hampir 60% daripada skor penilaian diasaskan pada
keberkesanan pengajaran guru. Penilaian ini ditentukan melalui dua
aspek, iaitu pemerhatian guru dalam bilik darjah dan pencapaian murid
dalam kelas yang diajar. Kementerian juga mencadangkan lebih daripada
seorang penilai, termasuk seorang penilai rakan sebaya, dilantik dan
mewujudkan proses rayuan bagi guru yang tidak setuju dengan penilaian
yang dilakukan terhadap mereka. Objektif proses penilaian ini adalah
mewujudkan suatu pendekatan lebih tekal dan objektif yang merentas
semua penilaian dan memupuk budaya prestasi cemerlang di sekolah.
EKSHIBIT 5-10
Contoh kompetensi yang diharapkan berbanding dimensi yang
dicadangkan
Dimensi 1 2 3 4 5 6
Tahap
▪ Objektif pengajaran
adalah jelas.
Pemilihan alat
pengajaran agak
kurang sesuai
▪ Objektif pengajaran
adalah jelas dan
boleh diukur. Aktiviti
dirancang untuk
memenuhi objektif
pengajaran dengan
menggunakan alat
pengajaran yang
sesuai
▪ Objektif pengajaran
adalah jelas, boleh
diukur sesuai dengan
keupayaan murid..
Aktiviti dirancang
untuk memenuhi
objektif dengan
menggunakan alat
pengajaran yang
menarik minat
Pengajaran dan
I Pembelajaran
▪ Penyediaan
pengajaran
▪ …
▪ …
▪ …
II Nilai Profesional
▪ Tidak dapat memberi
sumbangan sepenuhnya
kepada tugasan
yang diarahkan
▪ Kadang kala memberi
sumbangan sepenuhnya
kepada tugasan
yang diarahkan
▪ Memberi tumpuan
dan komitmen penuh
pada tugasan yang
diarahkan
▪ …
▪ …
Aktiviti luar bilik
III darjah
▪ Tidak dapat
menyediakan pelan
tugasan khusus
▪ Dapat menyediakan
pelan tugasan khusus
tetapi tidak
menyeluruh atau jelas
▪ Dapat menyediakan
pelan tugasan
khusus yang jelas,
tepat dan
menyeluruh
Sumbangan
IV Profesional
▪ Tidak menunjukkan
peningkatan kendiri
▪ Melakukan
peningkatan kendiri
untuk pembelajaran
kerjaya
▪ Melakukan
peningkatan kiendiri
yang relevan untuk
peningkatan kerjaya
Menekankan pembangunan profesionalisme berterusan
Menyedari bahawa guru mungkin memerlukan bantuan bagi
memenuhi kompetensi baharu yang diharapkan, Kementerian
beriltizam untuk memenuhi keperluan berkenaan bagi memastikan
kejayaan mereka. Oleh itu, Kementerian akan membangunkan
portfolio program latihan bagi setiap aspek keperluan kompetensi
dalam instrumen baharu. Sesetengah modul dalam portfolio program
latihan ini merangkumi kecekapan asas yang diharapkan daripada
semua guru, seperti pedagogi yang menyokong pembangunan
pemikiran aras tinggi murid. Kompetensi teras ini diwajibkan kepada
semua guru. Modul lain akan dijadikan elektif bagi membolehkan
guru membuat pilihan berdasarkan minat dan kekuatan peribadi,
atau mana-mana bidang yang dikenal pasti untuk meningkatkan
profesionalisme guru. Dalam membangunkan portfolio ini,
Kementerian akan lebih menumpukan kepada program pembelajaran
berasaskan sekolah. Kajian antarabangsa menunjukkan bahawa
program pembelajaran berasaskan sekolah merupakan bentuk
pembangunan profesionalisme yang paling berkesan.
Dua inisiatif akan dilancarkan pada Januari 2013 untuk
memperkenalkan guru kepada program pembangunan profesionalisme
baharu. Inisiatif pertama ialah pewujudan perpustakaan video e-Guru
yang menyediakan koleksi contoh pengajaran terbaik. Guru akan
mendapatkan gambaran bersifat amali tentang amalan pengajaran
terbaik untuk dilaksanakan di dalam bilik darjah mereka. Video ini boleh
juga digunakan semasa sesi latihan dan bimbingan kemahiran pedagogi.
Inisiatif kedua ialah peluasan program bimbingan guru iaitu
Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah (School Improvement
5-11
Specialist Coaches – SISC+) yang pertama kali diperkenalkan di
bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP) 1.0. Secara khususnya,
tiga perubahan akan dibuat. Pertama, SISC+ akan dijadikan jawatan
sepenuh masa untuk membolehkan mereka membimbing lebih
banyak guru dengan lebih kerap. Kedua, SISC+ bertanggungjawab
memberikan bimbingan mengikut ketiga-tiga dimensi, iaitu
kurikulum, pentaksiran dan pedagogi. Ketiga, SISC+ menumpu kepada
bimbingan berasaskan sekolah bagi guru di sekolah band rendah
(Band 5, 6 dan 7). SISC+ yang baharu akan dilaksanakan sebagai
sebahagian daripada Program Transformasi Pejabat Pelajaran Daaerah
yang lebih luas seperti yang telah dibincangkan dalam Bab 4.
Kementerian juga beriltizam dalam memastikan penerusan program
pensiswazahan guru dengan matlamat 60% guru siswazah sekolah
rendah dan 90% guru siswazah sekolah menengah pada tahun
2015. Bagi tujuan ini, Kementerian akan terus menyokong guru bagi
melanjutkan pengajian mereka.
Meningkatkan kualiti persekitaran kerja guru
Menyedari bahawa tugas pentadbiran yang berlebihan boleh
menjejaskan masa dan keberkesanan tugas utama pengajaran dan
pembelajaran guru, maka Kementerian akan mengambil dua tindakan
utama semasa Gelombang 1 untuk mengurangkan beban tugas yang
tidak diperlukan.
Pertama, Kementerian telah mula menyeragamkan sistem pengurusan
dan pengumpulan data sedia ada untuk menghapuskan pertindanan
keperluan data. Tiga pangkalan data telah disasarkan bagi proses awal
penyeragaman data: Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)
yang digunakan untuk menggabungkan keputusan murid daripada
peperiksaan semester berasaskan sekolah, Sistem Pengurusan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) yang digunakan untuk menjejak
keputusan pentaksiran berasaskan sekolah dan Sistem Maklumat
Murid (SMM) yang mengandungi data sekolah dan guru. Perubahan
ini seharusnya menghapuskan permohonan berulang bagi data yang
sama dan memudahkan proses memasukkan data baharu ke dalam
sistem. Kementerian juga akan mengkaji semula keperluan laporan
pendokumentasian dan laporan sedia ada (sebagai contoh, keperluan
untuk pensijilan ISO) bagi penyeragaman bidang-bidang berkenaan.
Kedua, Kementerian akan mengenal pasti kaedah bagi mengatasi isu
kesesakan di sekolah yang mempunyai purata saiz kelas melebihi 35
orang murid. Kaedah yang dicadangkan termasuk pembinaan bilik
darjah tambahan, penempatan semula guru tambahan, dan/atau
mengetatkan penguatkuasaan kuota enrolmen. Walau bagaimanapun,
Kementerian tidak akan mengurangkan bilangan murid bagi setiap
kelas daripada 35 orang kerana terdapat bukti kajian peringkat
antarabangsa yang menunjukkan saiz kelas bukan faktor penyumbang
utama kepada pencapaian murid berbanding kualiti guru.
Gelombang 2 (2016 ke 2020): Mengukuhkan
kemajuan dan laluan kerjaya
Dalam Gelombang 2, Pakej Kerjaya Guru baharu akan dibina atas
kejayaan Gelombang 1 yang memberi tumpuan kepada peningkatan
standard dan kualiti program latihan praperkhidmatan perguruan, dan
memastikan hanya graduan yang terbaik dipilih menyertai profesion
keguruan. Pakej ini akan menyediakan pelaksanaan laluan kerjaya
yang dimantapkan dengan tawaran pelbagai pengkhususan bergantung
pada minat guru. Selain itu, kemajuan kerjaya yang lebih pantas
disediakan untuk guru berprestasi tinggi, manakala guru yang tekal
berprestasi rendah diberi pilihan bagi penempatan semula. Semua
kerja awal bagi perubahan ini perlu bermula semasa pelaksanaan
Gelombang 1 untuk membolehkan inisiatif yang dirancang
dilaksanakan segera pada tahun 2016.
Perpustakaan Video e-Guru
Kementerian telah mewujudkan suatu perpustakaan video yang
menggambarkan “apa-apa yang dianggap sebagai pengajaran
yang baik” bagi setiap dimensi kompetensi pengajaran dan
pembelajaran. Perpustakaan video ini akan dimuatkan dalam
portal menggunakan 1BestariNet untuk membolehkan guru
mengakses video ini di mana-mana dan pada bila-bila masa.
Perpustakaan ini juga akan menjadi alat bantuan mengajar
kepada SISC+ semasa sesi bimbingan bersama-sama guru.
Kementerian juga bercadang membangunkan satu perpustakaan
video pengajaran harian bagi mata pelajaran penting, Matematik,
Sains, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris bermula dari Tahun
1 hingga Tingkatan 5. Perpustakaan video ini akan mengandungi
rakaman sepanjang tahun pengajaran Guru Cemerlang terbaik
dalam mata pelajaran masing-masing. Sumber ini akan dapat
diakses oleh guru yang memerlukan inspirasi bagi memantapkan
rancangan pengajaran atau oleh murid sebagai bahan bantuan
untuk mengulang kaji pelajaran.
Kementerian bercadang untuk terus meningkatkan kandungan
perpustakaan ini melalui pertandingan e-Guru secara tahunan.
Guru akan menghantar video contoh pengajaran terbaik mereka
untuk dinilai oleh pengguna-pengguna portal e-Guru. Hadiah
bagi penggunaan video yang tertinggi akan disampaikan pada
Hari Guru.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-12
Meningkatkan sistem latihan praperkhidmatan dan sistem
pemilihan guru
Kementerian akan menyemak semula kurikulum latihan
praperkhidmatan di IPG bagi memastikan guru diberi persediaan
secukupnya bagi mengajar Kemahiran Abad ke-21 yang diperlukan
oleh murid di Malaysia (lihat Bab 4 untuk mendapatkan maklumat
lanjut tentang perubahan yang dihasratkan dalam kurikulum dan
pentaksiran). Kementerian juga akan mengadakan perbincangan
dengan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) supaya kurikulum latihan
praperkhidmatan yang sama dilaksanakan di IPTA. Di samping itu,
Kementerian akan meningkatkan kualiti pengalaman praktikum
secara tekal dari segi waktu yang diperuntukkan, dan melibatkan
guru berpengalaman yang memiliki kemahiran pementoran menyelia
guru pelatih. Langkah ini akan membolehkan guru menambah
keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah
seawal hari pertama mereka menyertai perkhidmatan perguruan.
Pengukuhan laluan kerjaya
Kementerian akan meneliti pelaksanaan tiga laluan kerjaya yang
berbeza: (i) laluan pengajaran bagi guru yang ingin kekal mengajar di
bilik darjah; (ii) laluan kepimpinan dan pengurusan bagi guru yang
ingin menjawat jawatan kepimpinan sama ada pada peringkat sekolah,
daerah, negeri atau pusat; (iii) laluan pakar bidang khusus bagi guru
yang ingin menjadi pembimbing guru dan jurulatih, pensyarah di IPG
dan IAB, atau pembangun kurikulum dan pentaksiran. Laluan kerjaya
ini akan dibangunkan semasa Gelombang 1 selepas berunding dengan
kesatuan guru dan akan dijajarkan dengan perubahan laluan kerjaya
yang serupa bagi pemimpin sekolah (perincian Bab ini dalam bahagian
Pemimpin Sekolah).
Bagi setiap laluan, Kementerian menggunakan instrumen yang
dibangun dalam Gelombang 1 bagi menentukan kompetensi guru
yang dijangka berkembang selari dengan keperluan setiap kenaikan
pangkat. Kementerian juga akan memastikan peluang kenaikan
pangkat dalam setiap laluan adalah setara, dan pergerakan merentas
mana-mana laluan dibenarkan.
Rombakan kemajuan kerjaya
Kementerian berhasrat untuk mengukuhkan skim Guru Cemerlang
sedia ada. Di bawah skim laluan pantas yang disemak semula,
dicadangkan guru berprestasi tinggi dinaikkan gred dari DG41 ke
DG54 dalam tempoh masa yang lebih pendek berbanding tempoh 25
tahun sekarang (Ekshibit 5-11). Kemajuan kerjaya guru bergantung
pada kepantasan seseorang guru menguasai kompetensi yang
ditetapkan pada setiap peringkat. Kredit tambahan akan diberikan
kepada guru yang berjaya menyempurnakan perkhidmatan antara
tiga hingga lima tahun di sekolah di luar bandar/pedalaman, dan/
atau di sekolah berprestasi rendah. Pergerakan pantas ini bertujuan
memberikan ganjaran kepada guru yang cemerlang, dan menjadi
insentif kepada guru yang terbaik untuk bertugas di sekolah
berkenaan. Implikasinya, komposisi tenaga kerja guru akan beranjak
daripada didominasi oleh guru muda kepada guru berpengalaman
berkemahiran tinggi. Dianggarkan terdapat antara 2% hingga 5%
guru pada setiap tahun yang mendapat manfaat daripada skim laluan
pantas ini.
EKSHIBIT 5-11
Cadangan laluan bagi guru berprestasi tinggi
Memasuki tahun
profesion
keguruan – guru
permulaan
DG44 DG48 DG52
DG54
Memasuki tahun
profesion
keguruan –
guru
permulaan
DG44 DG48 DG52
DG54
Tahun
0-8
Tahun
9-16
Tahun
17-22
Tahun
23-25
Guru
berprestasi
tinggi
Guru
berprestasi
biasa
▪ Pantas
menguasai
kompetensi
▪ Peningkatan
besar di
sekolah /
pencapaian
kelas
Trajektori Cadangan
Tempoh
Ciri-ciri masa
▪ Menguasai
kompetensi
pada kadar
sederhana
▪ Peningkatan
sederhana di
sekolah /
pencapaian
kelas
Kementerian juga akan melancarkan satu skim peralihan untuk guru
yang menunjukkan prestasi rendah tiga tahun berturut-turut walaupun
telah diberikan sokongan secara intensif. Kementerian menyedari
hakikat bahawa mengekalkan tugas mengajar kepada guru-guru ini
akan menyebabkan mereka kehilangan peluang kenaikan pangkat.
Prospek mereka mungkin lebih cerah sekiranya mereka berupaya
melaksanakan tugas lain yang lebih sesuai dengan kebolehan mereka.
Kementerian beriltizam untuk menyediakan beberapa pilihan
untuk guru-guru ini dan memastikan mereka menerima sokongan
secukupnya bagi melakukan peralihan ini. Menerusi skim ini,
Kementerian akan menempatkan semula guru bagi menjalankan
peranan lain dalam sekolah seperti membantu tugas pentadbiran,
pengurusan disiplin, atau pengurusan aktiviti kokurikulum (Ekshibit
5-12). Kementerian juga akan meneroka pilihan bagi melatih semula
guru-guru ini supaya berjaya melaksanakan peranan baharu yang
dipilih mereka.
EKSHIBIT 5-12
Cadangan laluan bagi guru yang secara konsisten berprestasi rendah
Guru Berprestasi
Rendah
▪ Tidak menguasai
kompetensi asas
▪ Pencapaian
murid semakin
menurun / tidak
menunjukkan
peningkatan
Apa yang berlaku
kepada guru
berprestasi
rendah?
Penempatan
semula ke
fungsi lain
(contoh:
pentadbiran,
pengurusan
disiplin)
Peningkatan
kemahiran
profesional
Guru kembali ke laluan normal
Penilaian
1
Penilaian: kompetensi aras
rendah – diberi perhatian
Mendapat panduan dan
bimbingan secara
berterusan bagi
peningkatan (pengetua dan
pembimbing)
Sokongan
secara
intensif
(tambahan
bimbingan
dan mentor) Penilaian
pasca
sokongan
Hasil yang mungkin dicapai –
peningkatan dalam prestasi
Hasil yang mungkin dicapai – tiada
peningkatan dalam prestasi
Penilaian
2
Penilaian
3
Penilaian
4
5-13
Gelombang 3: Mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme berasaskan
rakan setugas
Menjelang tahun 2021, semua elemen Pakej Kerjaya Guru baharu
diharap akan dapat dilaksanakan. Profesion keguruan akan berubah
apabila guru dapat menikmati pelbagai laluan kerjaya berbeza; dan
menerima kesan daripada pelan induk pembangunan profesionalisme
yang dirangka khusus untuk guru; serta pemberian ganjaran
berdasarkan prestasi, bukannya tempoh perkhidmatan.
Sepanjang tempoh Gelombang 3, Kementerian akan menumpukan
kepada usaha memastikan semua guru memanfaatkan keluwesan
dalam hal-hal profesionalisme berkaitan jadual waktu, kurikulum
dan susunan pengajaran, pendekatan pedagogi dan pentaksiran
berasaskan sekolah. Keluwesan dalam hal ini diberikan kepada
mereka dalam Gelombang terdahulu. Kementerian berhasrat untuk
mewujudkan budaya kecemerlangan profesionalisme teladan rakan
setugas, iaitu guru membimbing satu sama lain, dan saling memberi
inspirasi, berkongsi amalan terbaik, dan memastikan rakan setugas
mengamalkan nilai kebertanggungjawaban untuk memenuhi standard
profesional. Kementerian juga mempertimbangkan cadangan bagi
mewujudkan skim pensijilan berdasarkan penguasaan kompetensi
keguruan seperti ditetapkan dalam Gelombang 1. Kementerian akan
bekerjasama dengan wakil kesatuan guru untuk mencapai semua
matlamat ini.
PEMIMPIN SEKOLAH
Kementerian akan memastikan setiap sekolah, tanpa
mengira lokasi dan tahap prestasi mempunyai seorang
pengetua/guru besar berkualiti tinggi dan beliau dibantu
oleh pasukan kepimpinan pertengahan dengan matlamat
pasukan kepimpinan sekolah dapat memberikan kepimpinan
instruksional dan seterusnya memacu prestasi sekolah secara
keseluruhan. Kementerian akan mencapai matlamat ini dengan
memperkenalkan pakej kerjaya baharu kepimpinan sekolah
dengan memperkukuh kaedah pemilihan, latihan dan pemberian
ganjaran untuk pengetua/guru besar.
Langkah yang akan diambil adalah seperti yang berikut:
▪▪ Memurni dan memperjelaskan kriteria pemilihan;
▪▪ Membina kelompok pemimpin sekolah masa depan yang
berpotensi;
▪▪ Menambah baik persediaan dan pembangunan
profesionalisme berterusan; dan
▪▪ Memperkenalkan pendekatan pengurusan prestasi
berdasarkan kompetensi.
Sebenarnya, sistem pendidikan yang baik tidak bergantung pada
guru yang baik semata-mata. Bukti di peringkat antarabangsa jelas
menunjukkan bahawa kepimpinan sekolah yang mantap juga diperlukan
bagi meningkatkan pencapaian murid secara signifikan. Dalam
sistem sekolah yang berprestasi tinggi, pengetua/guru besar bukan
sekadar pemimpin pentadbiran – mereka juga merupakan pemimpin
instruksional yang memberikan tumpuan kepada peningkatan kualiti
P&P di sekolah masing-masing. Impak seseorang pengetua/guru besar
yang berkesan adalah sama signifikannya seperti guru berprestasi tinggi.
Kajian menunjukkan, menggantikan seorang pengetua/guru besar yang
berprestasi sederhana dengan pengetua/guru besar cemerlang dapat
meningkatkan keberhasilan sehingga 20 poin persentil (Ekshibit 5-13).
Ekshibit 5-13
Hubungan antara prestasi pengetua dengan pencapaian murid
40
45
50
55
60
65
70
75
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Kepimpinan di sekolah
Pengetua cemerlang
Pengetua berprestasi tinggi
Pengetua sederhana
Pencapaian murid di sekolah
1 bagi kepimpinan dan pencapaian murid, persentil menunjukkan kedudukan secara relatif dalam taburan
SUMBER: A ‘meta-analysis’ of 69 studies of school leadership conducted between 1978 and 2001, involving an
estimated 14,000 teachers and 1.4mn students, Marzano, Robert J., Timothy Waters, and Brian A. McNulty,
(2005)
Persentil1
Menggantikan
pengetua
sederhana
dengan pengetua
cemerlang yang
fokus kepada
pengajaran
berbanding
pentadbiran
dapat
meningkatkan
pencapaian murid
sebanyak 20 poin
persentil
Kajian juga menunjukkan bahawa sistem sekolah berprestasi tinggi
berganjak daripada idea ‘kepemimpinan wira’ kepada ‘kepemimpinan
distributif.’ Keadaan ini memberi lebih kuasa kepada guru penolong
kanan, dan pegawai pengurusan peringkat pertengahan, seperti
ketua bidang untuk membuat keputusan di sekolah. Disebabkan
data berkaitan guru penolong kanan dan ketua bidang adalah terhad,
diagnostik yang dijalankan menumpukan hanya kepada peranan
pengetua dan guru besar. Namun begitu, pelan tindakan ini mengambil
pendekatan yang lebih luas tentang kepimpinan sekolah supaya
merangkumi pengetua/guru besar, guru penolong kanan dan guru lain
yang memegang jawatan kepimpinan di sekolah.
Pemilihan pengetua/guru besar
Proses pemilihan pengetua/guru besar yang ketat, jelas dan telus adalah
penting bagi membangun dan mengekalkan sekolah yang berkesan.
Seperti urusan kenaikan pangkat, kriteria pemilihan pengetua/guru besar
baharu di Malaysia lebih berasaskan tempoh perkhidmatan berbanding
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-14
kompetensi. Pemilihan pengetua/guru besar baharu berasaskan
terutamanya pencapaian minimum gred perkhidmatan awam yang
kemudiannya dikaitkan dengan tempoh perkhidmatan. Keadaan ini
jelas menunjukkan kriteria profesionalisme perlu diutamakan bagi
pemilihan pengetua/guru besar.
Satu lagi cabaran ialah jangka masa yang diambil dalam proses
pemilihan dan pelantikan pengetua/guru besar. Keseluruhan proses
dari pemilihan calon yang sesuai ke pelantikan rasmi boleh mengambil
masa hampir setahun disebabkan pelbagai pihak terlibat di peringkat
daerah, negeri, dan Kementerian. Keadaan ini menjadi lebih rumit
kerana wujud dua skim perkhidmatan: skim bagi guru bukan siswazah
di sekolah rendah dan skim bagi guru siswazah di sekolah menengah.
Anjakan yang dilakukan oleh Kementerian untuk meningkatkan
kelayakan minimum (seperti dibincangkan dalam bahagian berkaitan
guru) telah menyebabkan lebih banyak guru siswazah berkhidmat di
sekolah rendah. Walau bagaimanapun, jawatan guru besar di sekolah
rendah masih dikekalkan untuk guru bukan siswazah. Dasar ini telah
menyebabkan guru siswazah di sekolah rendah tidak berpeluang
memegang jawatan guru besar.
Demografi kepimpinan sekolah
Pelantikan pengetua/guru besar berdasarkan tempoh perkhidmatan
telah menyebabkan wujudnya kohort pengetua/guru besar yang
berusia, dan 40% daripada mereka akan bersara dalam tempoh
lima tahun akan datang (Ekshibit 5-14). Pelantikan yang cenderung
kepada tempoh perkhidmatan memberi dua kesan berikut: pertama,
mengekang sistem pelantikan mendapatkan calon jawatan kepimpinan
sekolah yang terbaik dari keseluruhan perkhidmatan perguruan; kedua,
tempoh perkhidmatan pengetua/guru besar yang berbakat semakin
pendek. Sebaliknya, beberapa sistem pendidikan negara lain secara
aktif mengenal pasti dan membangunkan pemimpin sekolah sejak
peringkat awal tempoh perkhidmatan mereka (seperti di Singapura dan
“Program Pemimpin Masa Depan” England). Hasilnya, pengetua/guru
besar di negara ini umumnya dilantik ke jawatan mereka lebih lewat
berbanding rakan sejawat mereka di negara lain (Ekshibit 5-15).
Walau bagaimanapun, amalan dasar ini dikecualikan bagi perlantikan
pengetua/guru besar di sekolah luar bandar kerana kesukaran
menempatkan pengetua/guru besar di kawasan tersebut. Keadaan ini
mengakibatkan lebih banyak guru muda dinaikkan pangkat. Amalan
ini ada kelebihan dan kekurangannya. Pada suatu keadaan, situasi
ini membolehkan guru muda berpotensi dinaikkan pangkat untuk
berkhidmat dalam tempoh yang lama sebelum persaraan. Sebaliknya,
mereka yang dinaikkan pangkat berkemungkinan belum bersedia
untuk memikul tanggungjawab kepimpinan.
Ekshibit 5-14
Taburan pengetua mengikut umur di Malaysia
> 55
38%
50-54
42%
45-49
15%
40-44
4%
35-39
1%
< 35
0%
n/a
0%
SUMBER: Pangkalan data EMIS 2011
Akan bersara dalam tempoh 5 tahun
Umur
Peratus (2011)
N = 9,690
Ekshibit 5-15
Purata bilangan tahun perkhidmatan pengetua pada tarikh
lantikan bagi Malaysia dan negara serantau
10
13
15
19
20
20
23
23
Finland
Singapore
U.S.
Hong Kong
Mexico
Indonesia
South Korea
Malaysia
SUMBER: Kementerian Pelajaran; TALIS Survey; Jabatan Pendidikan, Sains dan Teknologi Komanwel;
Kajian akhbar
Tahun mengajar sebelum lantikan
Latihan dan pembangunan profesional
Seperti guru, pengetua/guru besar memerlukan latihan yang mencukupi
sebelum dilantik, dan sepanjang perkhidmatan mereka terutamanya
dalam membina kepimpinan instruksional. Latihan tersebut amat
diperlukan dalam tempoh tiga tahun pertama perkhidmatan mereka.
Kajian antarabangsa juga menunjukkan tempoh ini adalah kritikal
dalam pembentukan kemahiran dan gaya kepimpinan.
5-15
Semakan semula program latihan ini menunjukkan keberkesanannya.
Sebagai contoh, kajian yang dijalankan oleh Universiti Malaya dan
Universiti Pendidikan Sultan Idris menunjukkan pengetua/guru
besar baru dilantik yang melalui latihan NPQEL lebih bersedia
melaksanakan tugas berbanding mereka yang memegang jawatan
tanpa latihan ini.
Tahap penglibatan pengetua/guru besar dalam program ini adalah
rendah. Setelah disemak keseluruhannya, hampir 55% daripada
mereka yang sedang berkhidmat belum mengikuti sama ada program
latihan KKPP mahu pun NPQEL (Ekshibit 5-16). Sejak tahun 1999,
hanya seperempat daripada semua graduat NPQEL dilantik sebagai
pengetua/guru besar (Ekshibit 5-17) kerana KKPP dan NPQEL bukan
prasyarat kelayakan urusan naik pangkat, ataupun peluang laluan
pantas.
Ekshibit 5-16
Kadar penyertaan pengetua dalam penyediaan atau induksi
latihan bagi kepengetuaan
33%
NPQEL/
NPQH2
3%
Lantikan
sebelum
1998
6%
N/A1
2%
Jumlah
Pengetua
100%
Tiada
Latihan
55%
KKPP
9,436 598
5,235
303 3,146
Sumber: Institute Aminuddin Baki 2011
1 Tiada data pada tahun lantikan
2 Termasuk 65 orang pengetua yang mengambil kedua-dua kursus NPQEL dan KKPP
154
Peratus Pengetua (2010)
Ekshibit 5-17
Jawatan graduan yang telah tamat kursus latihan kepengetuaan
(NPQH / NPQEL)
Masih menjadi
guru3
43%
Guru Penolong
Kanan2
33%
Pengetua
24%
Jumlah peserta
100%
1 Tidak termasuk 66 orang yang telah bersara (NPQEL )
2 Termasuk Penolong Kanan Tadbir, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Penolong Kanan Kokurikulum, PK PTg
and PK T6
3 Kemungkinan termasuk guru yang memegang jawatan kepimpinan lain seperti ketua panitia dan ketua bidang
412
549
SOURCE: Institut Aminuddin Baki
1,2641 303
Peratus graduanNPQEL (1999-2010)
Latihan persediaan dan induksi
Pada tahun 1987, Kementerian memperkenalkan program induksi,
iaitu Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan (KKPP)
bertujuan melengkapkan pengetua/guru besar dengan kemahiran
penting yang diperlukan bagi tempoh tiga tahun pertama sebagai
pemimpin sekolah. Kementerian juga memperkenalkan satu program
latihan persediaan yang dikenali sebagai Kelayakan Profesional
Kebangsaan bagi Kepimpinan Pendidikan (NPQEL) (dahulunya
dikenali sebagai Kelayakan Kebangsaan Profesional Kepengetuaan –
NPQH) bagi calon beraspirasi dan berpotensi tinggi untuk menjadi
pengetua/guru besar. Setelah dilantik ke jawatan tersebut, graduat
program NPQEL dikecualikan daripada mengikuti KKPP kerana
kurikulum kedua-dua program latihan itu hampir sama.
Program Pemimpin Masa Depan England:
Mengenal pasti dan melahirkan pemimpin sejak
dari peringkat awal
Program Pemimpin Masa Depan ialah program tiga tahun
pembangunan pemimpin bertujuan menyediakan laluan pantas
bagi guru berprestasi tinggi ke jawatan pemimpin sekolah seperti
guru berpengalaman, guru penolong kanan dan pengetua dalam
tempoh empat tahun. Khususnya, program ini bermatlamat
melahirkan pemimpin sekolah yang beriltizam untuk bertugas di
‘sekolah mencabar’.
Calon dipilih melalui proses penilaian dan temu duga bagi
menilai kemahiran berfikir, kepimpinan dan interpersonal mereka.
Mereka yang terpilih menjalani program selama tiga tahun
bermula dengan latihan kepimpinan secara intensif dalam musim
panas dikuti dengan penempatan selama satu tahun di sekolah
mencabar bawah panduan seorang pengetua mentor. Selepas
itu, permohonan calon akan disokong untuk jawatan kepimpinan
sekolah sepenuh masa. Sekiranya berjaya – sebanyak 95%
berjaya – program tersebut diteruskan dengan menyediakan
bimbingan dan latihan individu di luar sekolah tempat mereka
berkhidmat selama dua tahun lagi dan dalam tempoh itu mereka
menjalankan peranan sebagai pemimpin sekolah. Latihan dan
sokongan yang padu ini diharap dapat menyediakan calon yang
bersedia sepenuhnya untuk berubah peranan sebagai seorang
pengetua dalam tempoh empat tahun.
Program ini dimulakan pada tahun 2006 dengan 20 orang calon.
Dalam tempoh enam tahun, bilangan calon meningkat 10 kali
ganda. Keseluruhannya, terdapat 350 graduat Pemimpin Masa
Depan yang bertugas di 200 buah sekolah di seluruh negara. 95%
daripada mereka memegang jawatan kanan kepimpinan sekolah,
manakala 24 graduat memegang jawatan pengetua sepenuh masa.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-16
Pembangunan profesional berterusan
Penyertaan dalam aktiviti pembangunan profesional berterusan
adalah lebih tinggi. Bawah teraju Institut Aminuddin Baki (IAB),
pelbagai jenis kursus dan kaedah penyampaian (termasuk bimbingan
secara langsung dan pementoran) telah dibangunkan. Kaji selidik
yang dijalankan pada tahun 2011 menunjukkan tahap penyertaan
yang tinggi, iaitu 87% daripada 1,662 orang pengetua/guru besar
menamatkan latihan minimum selama tujuh hari.
Pada masa kini, pengetua/guru besar menentukan sendiri keperluan
latihan dan kursus. Mereka melakukan penilaian kendiri menggunakan
instrumen kepimpinan IAB secara atas talian, iaitu Kompetensi
Pemimpin Sekolah (KOMPAS), dan menggunakan maklumat tersebut
bagi membuat pilihan kursus. Rumusan keputusan penilaian kendiri
pada tahun 2011 menunjukkan pengetua/guru besar cenderung untuk
memberi skor hampir sama rata untuk semua dimensi kepimpinan.
Hal ini menunjukkan kemungkinan mereka sukar untuk mengenal
pasti keperluan latihan dengan tepat. Dalam keadaan ini, program
latihan menjadi kurang keberkesan. Isu ini menjadi lebih rumit kerana
tiada mekanisme rasmi merekodkan program latihan yang diikuti oleh
pengetua/guru besar dengan sempurna. Mekanisme yang lebih baik
untuk menjejaki dan memadankan program bagi memenuhi keperluan
individu diperlukan supaya impak pembangunan profesionalisme
dapat dicapai.
Persekitaran kerja sedia ada
Cara pengetua/guru besar mengurus masa dan menentukan
keutamaan aktiviti sedikit sebanyak memberi impak terhadap tugas
harian mereka. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti instruksional
yang meningkatkan kualiti P&P, seperti pemerhatian pengajaran
dan perancangan kurikulum memberi impak lebih tinggi terhadap
keberhasilan murid berbanding aktiviti pentadbiran.
Pada hari ini, pengetua/guru besar di Malaysia membahagikan
masa mereka secara sama rata merentas aktiviti pengajaran dan
pentadbiran. Umumnya, pengetua/guru besar juga memahami
kepentingan kepimpinan instruksional. Kaji selidik pada tahun 2011
menunjukkan pengetua/guru besar mengenal pasti dua daripada tiga
set kemahiran yang paling penting berhubung kait dengan kepimpinan
instruksional – membimbing guru dan meningkatkan prestasi
kurikulum. Walau bagaimanapun, kemahiran utama yang lain seperti
keupayaan memahami dan menggunakan data, serta keupayaan
memimpin program pentaksiran prestasi sekolah diletakkan pada
kedudukan yang rendah dalam urutan senarai keutamaan responden
(Ekshibit 5-18). Kesemua aktiviti ini adalah penting sebagai panduan
kepada pengetua/guru besar bagi merangka strategi bermakna dalam
usaha memajukan sekolah.
Ekshibit 5-18
Persepsi pengetua mengenai kemahiran penting yang diperlukan
Q: Apakah kemahiran paling penting yang diperlukan untuk menjadi pengetua yang baik?
(Pilih 3)
Peratus responden yang bersetuju bagi setiap dimensi
N = 570
SUMBER: Kajian Pengetua, Penilaian Semula Sistem Pendidikan 2012
3
8
8
9
9
12
13
23
23
50
55
79
Pengurusan dan penilaian guru
Belanjawan
Mengurus murid dan keselamatan sekolah
Permuafakatan dengan ibu bapa dan komuniti
Pengurusan masa dan keseimbangan antara kehidupan
dan kerja
Pengurusan dan penetapan dasar tingkah laku murid
Pemahaman dan penggunaan data
Perancangan dan pengajaran kurikulum
Meneraju pentaksiran prestasi sekolah
Membimbing dan membantu guru dan staf
Penambahbaikan kurikulum
Perancangan dan pentadbiran
Kemajuan kerjaya dan pengurusan prestasi
Sejajar dengan laluan kerjaya guru, Kementerian telah memperkenal
laluan Pengetua dan Guru Besar Cemerlang bagi meningkatkan
peluang mereka maju dalam kerjaya. Semenjak laluan kerjaya ini
bermula pada tahun 1994, sebanyak 2,364 pengetua/guru besar
telah menerima gelaran ini. Kohort ini telah menjadi penggerak yang
penting dalam memajukan komuniti. Majlis Pengetua Cemerlang
menjalankan program pementoran kepada pengetua baru dilantik di
setiap negeri dan seringkali mengadakan rundingan dengan pihak
Kementerian tentang isu-isu profesionalisme keguruan.
IAB juga telah membangunkan suatu kerangka kompetensi pengetua/
guru besar yang menyeluruh berdasarkan model kepimpinan KOMPAS
dan menghubung kait kerangka ini dengan jadual program latihan.
Walau bagaimanapun, kerangka ini tidak dikaitkan dengan LNPT.
Seperti guru, prestasi pengetua tidak dinilai berdasarkan kompetensi
yang diharapkan daripada seorang pengetua yang baik. Keadaan ini
menimbulkan kesukaran membezakan antara pengetua berprestasi
baik dengan pengetua berprestasi rendah. Sebagai contoh, pada tahun
2008, 97% sampel daripada 181 orang pengetua dari sebuah negeri
berprestasi rendah diberi skor penilaian LNPT melebihi 90%.
5-17
bakal pengetua/guru besar bermula lebih awal, dan tempoh
pemilihan dipendekkan sekurang-kurangnya 50%. Bagi tujuan
ini, Kementerian menambah bilangan kumpulan daripada
tempoh pemilihan sekarang calon berpotensi melalui kempen
pemilihan yang lebih agresif. Kempen ini dapat menyebar luas
maklumat tentang kekosongan jawatan, peningkatan minat, dan
menggalakkan calon-calon yang beraspirasi tampil memohon
jawatan tersebut. Kementerian akan mewujudkan pangkalan
data bagi mengenal pasti lebih awal kekosongan jawatan, dan
mengisinya dengan calon berpotensi tinggi di lokasi berkenaan.
Semakan semula insentif bagi jawatan yang sukar diisi
Kementerian akan menyemak set insentif sedia ada bagi jawatan
yang sukar diisi seperti di luar bandar dan sekolah berprestasi
rendah. Selain peningkatan elaun, Kementerian sedang meneliti
langkah lain, seperti memberi keutamaan kepada anak-anak
pengetua/guru besar (sekiranya mereka memenuhi kelayakan
yang ditetapkan) bagi kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh
(SBP), dan menyediakan laluan pantas kenaikan pangkat kepada
pengetua/guru besar setelah mereka menyempurnakan tempoh
pelantikan di luar bandar.
Mewujudkan program residensi pengetua/guru besar dan
mengukuhkan program immersion sedia ada
Kementerian akan mewujudkan suatu program residensi
pengetua/guru besar dan mengukuhkan program immersion
untuk menyokong pengetua/guru besar yang baru dilantik dalam
tempoh peralihan bagi membolehkan mereka menjalankan tugas
dengan berkesan sejak dari awal tempoh perkhidmatan. Program
residensi ialah suatu program setempat yang membolehkan bakal
pengetua berada selama satu bulan bersama-sama pengetua/
guru besar yang akan keluar daripada sekolah berkenaan. Dalam
tempoh ini, mereka bukan sahaja dapat menyesuaikan diri dengan
sekolah, malahan juga menerima pementoran secara langsung
daripada pengetua/guru besar yang berpengalaman. Program
immersion pula ialah suatu program rasmi pementoran pengetua.
Program ini telah pun dilaksanakan secara sukarela oleh Majlis
Pengetua Cemerlang di kebanyakan negeri. Dalam program ini
pengetua akan menjalani tujuh hari atau 42 jam bimbingan dan
pementoran secara langsung daripada pengetua berpengalaman
atau Rakan Peningkatan Sekolah (School Improvement Partner -
SiPartner+) (maklumat terperinci mengenai program bimbingan
SiPartner+ boleh didapati dalam Bab 4).
Mengukuhkan kaitan antara prestasi dengan kompetensi
Selaras dengan Pakej Kerjaya Guru baharu, Kementerian akan
memperkenalkan satu instrumen yang menyatakan dengan jelas
kompetensi yang diharapkan daripada pengetua/guru besar
pada setiap peringkat perkhidmatan. Instrumen ini akan dirintis
pada tahun 2013, dan dilaksanakan bersekali dengan instrumen
kompetensi guru pada tahun 2014. Penilaian menggunakan
instrumen ini adalah berdasarkan empat dimensi – Kepimpinan,
Nilai-nilai Profesional, Sumbangan, dan Jalinan Kerjasama
(Ekshibit 5-19).
Pelan Tindakan: Memastikan seorang
pengetua berprestasi tinggi ditempatkan di
setiap sekolah
Objektif Kementerian ialah memastikan setiap sekolah mempunyai
pengetua berprestasi tinggi yang berkeupayaan meningkatkan
kemajuan sekolah tanpa mengira status quo sekolah berkenaan. Seperti
guru, Kementerian akan membangunkan Pakej Kerjaya Baharu bagi
pengetua/guru besar yang mengimbangi iltizam yang mendalam untuk
membina keupayaan kepimpinan sekolah dengan penyediaan satu
standard profesionalisme dan kebertanggungjawaban yang lebih tinggi.
Gelombang 1 menumpukan kepada peningkatan standard,
penambahbaikan sistem sokongan, dan penyediaan asas
pembangunan bagi mewujudkan sekumpulan besar pemimpin sekolah
yang kompeten di Malaysia. Gelombang 2 memperkenal laluan kerjaya
dan skim kemajuan yang baharu, dan menyokong peralihan ke arah
pelaksanaan model kepimpinan distributif melibatkan guru penolong
kanan, ketua bidang dan ketua panitia. Gelombang 3 memberikan
lebih pengupayaan kepada semua pemimpin sekolah selaras dengan
perubahan ke arah pengurusan berasaskan sekolah.
Gelombang 1 (2013 hingga 2015):
Meningkatkan standard pemilihan dan sistem
sokongan
Dalam Gelombang 1, Kementerian akan menyeragamkan standard
dan menambah baik proses pemilihan dan penyediaan pengetua/guru
besar baharu dengan mengambil kira 40% daripada pengetua/guru
besar sedia ada akan bersara dalam tempoh lima tahun. Kementerian
akan malabur dalam pembangunan keupayaan pengetua/guru besar
sedia ada melalui Program Continuous Professional Development
(CPD) yang lebih baik, dan memperkukuh hubung kait antara prestasi
dengan kompetensi.
Menggunakan kriteria pemilihan yang tidak berasaskan tempoh
perkhidmatan dan membangunkan proses pemilihan yang
standard
Kementerian akan memurnikan kriteria pemilihan sedia ada
untuk meningkatkan kompetensi dan memastikan pengetua dapat
berkhidmat bagi tempoh lebih lama sebelum mereka bersara.
Keutamaan ialah memastikan semua bakal pengetua/guru besar
mempunyai kompetensi kepimpinan minimum, sebagai contoh,
mempunyai pengalaman sebagai ketua bidang atau guru penolong
kanan. Kementerian juga mempunyai matlamat untuk melantik hanya
calon-calon yang mempunyai perkhidmatan minimum selama tiga
tahun sebelum persaraan, dan yang telah menyempurnakan program
latihan NPQEL. Kementerian akan memastikan bahawa syarat tempoh
minimum dan kelayakan NPQEL hanya dikuatkuasakan selepas bakal
pengetua/guru besar diberi peluang yang mencukupi bagi mengikuti
program tersebut.
Kementerian akan mensasarkan proses peralihan secara terus antara
pengetua yang akan bersara dengan pengetua yang akan menggantikan
beliau. Dengan ini, Kementerian perlu memastikan proses pemilihan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-18
Ekshibit 5-19
1. Berorientasikan
Pencapaian
2. Perancangan &
Pembangunan
Pengajaran
3. Perkongsian
Pengetahuan
4. Berfokuskan
Kurikulum
5. Penyeliaan
1. Penyelesaian Masalah
2. Pengurusan Perubahan
3. Pembuatan Keputusan Bermaklumat
4. Pengurusan Peningkatan Sekolah
5. Kreativiti & Inovasi
1. Pengurusan
Kewangan
2. Pembangunan
Fizikal
3. Pengurusan
Prestasi
4. Pengurusan
ICT
1. Visi dan Hala Tuju
2. Berfokuskan Kualiti
3. Penaakulan
4. Proaktif
1. Pembangunan
Kapasiti
2. Komunikasi
3. Jalinan
kerjasama
4. Kerja
Berpasukan
Empat domain dalam cadangan kerangka penilaian prestasi
Domain kepimpinan 70%
Dasar &
Hala Tuju
Manusia &
Hubungan
Pengajaran
&
Pencapaian
Sumber &
Operasi
Pengurusan
Perubahan &
Innovasi
Nilai-nilai
Kepimpinan Profesional
Hubungan
Luar
Sumbangan
SOURCE: Institut Aminuddin Baki
Dimensi kepimpinan menjadi teras instrumen baharu dan
menyumbang sebanyak 70% bagi markah keseluruhan. Dimensi ini
mengandungi aspek utama kepimpinan sekolah, seperti kepimpinan
instruksional, dan kepimpinan sumber manusia. Dimensi lain
merangkumi atribut seperti integriti peribadi, sumbangan individu
terhadap bidang pendidikan yang lebih luas melalui aktiviti
pementoran, dan keberkesanan pengurusan hubungan pengetua/guru
besar dengan pihak berkepentingan. Seperti instrumen penilaian guru,
bentuk penilaian berteruskan kesemua dimensi ini kekal sepanjang
kerjaya pengetua/guru besar. Walau bagaimanapun, kompetensi yang
diharapkan akan berubah apabila berlaku peningkatan tahap:
Kompeten, Cemerlang dan Pakar.
Kementerian mencadangkan penilaian pengetua/guru besar terhadap
kedua-dua aspek, iaitu kompetensi individu dan impak mereka
terhadap sekolah masing-masing. Oleh yang demikian, skor akhir
akan mengandungi komposit skor prestasi individu ditambah dengan
skor peningkatan sekolah. Namun begitu, peratusan yang tepat
bagi setiap komponen belum lagi diputuskan. Instrumen baharu ini
berkemungkinan besar akan menggantikan komponen LNPT yang
diambil kira bagi pemberian ganjaran Tawaran Baharu.
Memperkukuh program pembangunan profesionalisme
Sama seperti program pembangunan profesional guru, Kementerian
akan menambah pelaburan dalam memberikan sokongan
pembangunan profesional bagi pengetua/guru besar. IAB akan
menambah portfolio latihan dengan meningkatkan keberkesanan
dan kerelevanan setiap program. Gelombang ini juga menekankan
pembinaan kemahiran kepimpinan instruksional terutama yang
berkaitan dengan kebolehan menyesuaikan struktur dalaman, kaedah
dan prosedur dalam memenuhi keperluan guru dan murid. IAB juga
akan memastikan pengetua/guru besar mengikuti pelbagai program
yang bersesuaian dengan tahap prestasi yang berbeza-beza. Sebagai
contoh, pengetua berprestasi tinggi berpeluang untuk menjalani
program sandaran di agensi kerajaan lain atau syarikat swasta.
Sebaliknya, pengetua/guru besar berprestasi rendah akan mendapat
manfaat daripada bimbingan langsung yang intensif daripada
SiPartner+. Semua program ini bertujuan memastikan sokongan
pembangunan profesional secara individu diberikan kepada kepada
setiap pengetua/guru besar.
Gelombang 2: Memartabatkan profesion
keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan
distributif
Gelombang 2 Pakej Kerjaya Pengetua baharu bakal menyediakan
satu skim untuk guru besar dan pengetua dalam menambah baik
pemilihan dan mengukuhkan proses lantikan mereka. Kementerian
akan melaksanakan laluan pantas dan pilihan peralihan kepada
pengetua/guru besar, meluaskan sokongan bagi membina keupayaan
guru penolong kanan dan ketua bidang, serta meningkatkan autonomi
membuat keputusan bagi pengetua/guru besar berdasarkan prestasi.
Memperkukuh proses pemilihan dan lantikan
Kementerian akan menggabungkan dua skim sedia ada bagi pemimpin
di sekolah rendah dan di sekolah menengah supaya menjadi satu skim
baharu. Skim baharu ini – direka bentuk semasa Gelombang 1 melalui
input daripada pengetua/guru besar dan Jabatan Perkhidmatan Awam
(JPA) – akan mewujudkan satu kumpulan calon yang lebih besar bagi
jawatan pemimpin, serta gred dan gaji yang setara bagi pengetua/guru
besar tanpa mengira tempat mereka berkhidmat. Dalam melaksanakan
skim ini, Kementerian berharap dapat menghapuskan perbezaan
ketara antara pemimpin sekolah rendah dan menengah kerana setiap
jawatan mempunyai cabaran yang tersendiri.
Memperkukuh kemajuan kerjaya
Kementerian akan menambahbaik skim pengetua/guru besar
cemerlang bagi memberi ganjaran kepada mereka yang berprestasi
tinggi secara tekal dan cekap dalam menguasai kompetensi yang
diharapkan. Pilihan ini termasuk “kredit tambahan” untuk pengetua/
guru besar yang berjaya menghadapi cabaran sekolah luar bandar yang
sukar diisi jawatannya dan/atau sekolah yang berprestasi rendah.
Pengetua/guru besar yang tekal berprestasi rendah diberi pilihan
untuk peralihan peranan. Sama seperti guru, pengetua/guru besar
yang menunjukkan prestasi rendah akan diberikan latihan dan
sokongan untuk membantu mereka meningkatkan prestasi. Sekiranya
prestasi rendah mereka dikaitkan dengan isu khusus tentang konteks
dan persekitaran kerja, mereka akan diberi peluang untuk ditempatkan
semula ke sekolah lain. Pengetua/guru besar yang berterusan
menunjukkan prestasi rendah berkemungkinan lebih sesuai diberi
peranan lain dan ditempatkan semula di sekolah lain.
5-19
Meluaskan sokongan pembinaan keupayaan dan
keluwesan pengoperasian
Selaras dengan amalan terbaik pada peringkat
antarabangsa, Kementerian akan beranjak ke arah
model kepimpinan distributif yang dapat meningkatkan
kepimpinan berkualiti dalam setiap peringkat organisasi
di sekolah. Oleh itu, Kementerian akan meningkatkan
standard pemilihan bagi lantikan guru penolong kanan,
ketua panitia dan ketua bidang, serta membangunkan
pelan penggantian dan program latihan bagi bagi jawatan
berkenaan.
Kementerian juga akan meneliti keperluan dan kaedah
untuk mengupayakan pengetua/guru besar dalam
memimpin sekolah dan murid ke arah kejayaan.
Pengupayaan ini akan dilakukan dengan memberi kuasa
untuk membuat keputusan berkaitan belanjawan dan
kurikulum sekiranya mereka tekal menunjukkan prestasi
yang baik.
Gelombang 3 (2021 hingga 2025):
Mewujudkan budaya kecemerlangan
profesionalisme berasaskan rakan
setugas
Pada tahun 2021, semua elemen Pakej Kerjaya Pengetua
baharu diharap dapat dilaksanakan. Kementerian juga
berharap wujud satu kumpulan pengetua/guru besar dan
pemimpin pelapis berprestasi tinggi di setiap sekolah
dengan kemahiran kepimpinan untuk terus memacu
peningkatan dan inovasi.
Dalam Gelombang 3, Kementerian memberi tumpuan
memastikan semua pemimpin sekolah memanfaatkan
sepenuhnya keluwesan yang diberikan kepada mereka
dalam kedua-dua Gelombang terdahulu. Perkara ini
termasuk hal-hal berkaitan kepimpinan instruksional
seperti merancang peningkatan sekolah, merancang
aktiviti kurikulum dan kokurikulum, serta komponen
pentadbiran lain seperti merancang agihan pembiayaan
aktiviti sekolah. Seperti guru, aspirasi Kementerian ialah
mewujudkan budaya kecemerlangan profesionalisme
teladan rakan setugas, iaitu pemimpin sekolah menjadi
mentor dan saling membimbing, membangun dan
menatarkan amalan terbaik ke sekolah-sekolah serta
memastikan rakan setugas mempunyai akauntabiliti
untuk mencapai standard profesional.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 5 Guru dan Pemimpin Sekolah
5-20
Tiada sistem pendidikan akan
berjaya tanpa dedikasi dan
iltizam guru dan pengetua. Tiada
perubahan sebenar akan berlaku
tanpa mengambil kira keperluan
guru dan pengetua secara serius,
tanpa mencari kaedah untuk
memupuk dan mengekalkan
kecemerlangan. Walaupun amat
penting guru dan pengetua sekolah
sedia ada dibekalkan dengan sumber
tambahan dalam bentuk sokongan
dan pembangunan profesionalisme
serta laluan kerjaya yang lebih baik,
adalah penting juga menjadikan
profesion keguruan suatu profesion
bersemangat, kekal profesional
dan memberikan kepuasan supaya
profesion ini dapat menarik dan
mengekalkan mereka yang terbaik
dalam sistem pendidikan Malaysia.

BAB 6
Transformasi
Kementerian
6-1
6.Transformasi Kementerian
Kementerian Pelajaran memainkan peranan utama dalam menyediakan
kepimpinan, hala tuju dasar, dan sokongan yang diperlukan dalam usaha
meningkatkan sistem pendidikan Malaysia. Di samping mendukung harapan
dan aspirasi rakyat serta berdepan dengan cabaran yang mendatang,
Kementerian perlu mentransformasikan susunan bahagian-bahagiannya
serta cara beroperasi bagi merapatkan jurang antara pembentukan dasar
dan keupayaan pelaksanaan. Perkara utama di sini ialah pulangan atas
pelaburan (ROI) dapat dioptimumkan, lebih-lebih lagi bagi dua pelaburan
Kementerian yang menggunakan modal paling tinggi iaitu infrastruktur
sekolah dan ICT.
Aspirasi Kementerian untuk meningkatkan akses, kualiti, ekuiti,
perpaduan, dan keberkesanan sistem adalah suatu usaha berani
dan amat diperlukan. Kementerian perlu mentransformasikan cara
operasinya bagi merealisasikan aspirasi ini. Transformasi ini akan
berpusatkan dua bidang utama.
Pertama, Kementerian akan memperkukuhkan sistem penyampaian
bagi memastikan pelaksanaan dasar yang lebih baik. Hal ini
menuntut penetapan semula peranan dan fungsi JPN dan PPD, dan
memberikan lebih kuasa membuat keputusan, serta keluwesan dan
kebertanggungjawaban dalam menjalankan tugas bagi membolehkan
penyelesaian yang sesuai dirancang dan disampaikan ke sekolah.
Individu yang berkebolehan dan komited pada semua peringkat
organisasi merupakan nadi bagi menjayakan proses ini. Justeru,
Kementerian akan terus meningkatkan cara untuk menarik,
membangun dan mengekalkan individu yang berkemahiran bagi
melaksanakan perubahan ini. Usaha ini merangkumi keseluruhan
organisasi, daripada fungsi yang berkaitan dengan pendidikan seperti
pembangunan kurikulum dan pendidikan guru, hinggalah kepada
fungsi pengurusan seperti perancangan pembangunan modal insan dan
infrastruktur.
Kedua, Kementerian akan menambah baik produktiviti sumber
dengan memberi tumpuan utama kepada keberhasilan murid dan
memperuntukkan sumber kepada inisiatif yang mempunyai ROI
yang tinggi bagi memacu keberhasilan yang penting disampaikan
dengan pantas secara lebih tekal dan andal. Usaha ini bukan sahaja
memerlukan kemampuan mengagih semula peruntukan sedia ada
kepada perkara yang perlu diutamakan, tetapi pada dasarnya mengubah
cara Kementerian memperuntukkan sumber, dan memantau projek
serta perkhidmatan yang diberikan. Semua perubahan di atas akan
dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bab ini berkaitan dengan
dua pelaburan Kementerian yang menggunakan modal paling tinggi,
iaitu infrastruktur sekolah dan ICT. Di samping memberikan tumpuan
kepada peranan utamanya, Kementerian akan bekerjasama lebih rapat
dengan pihak berkepentingan luar dan dalam, seperti kementerian
lain dan PIBG, serta memanfaatkan kelebihan setiap pihak dalam
menyampaikan hasil yang lebih baik dengan sumber yang terhad.
Sistem Penyampaian
Kementerian akan memastikan pihaknya mempunyai kebolehan
dan keupayaan menyediakan pelbagai jenis dan peringkat
sokongan yang sesuai kepada sekolah dan pelajar. Usaha
ini memerlukan suatu transformasi utama dalam organisasi
Kementerian dalam membangunkan JPN dan PPD, yang
keadaanya lebih hampir dengan sekolah, dan lebih sesuai untuk
memenuhi keperluan khusus pihak sekolah.
Langkah yang akan diambil termasuk:
▪▪ Menjajar semula peranan dan tanggungjawab setiap peringkat
Kementerian bagi membolehkan pengkhususan organisasi dan
saluran penyampaian yang lebih jelas ke setiap sekolah;
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-2
▪▪ Memberi lebih kuasa dan kebertanggungjawaban kepada
pihak JPN dan PPD dalam menjalankan peranan yang semakin
bertambah bagi menyokong pihak sekolah; dan
▪▪ Mengukuhkan fungsi teras di peringkat Kementerian.
Kementerian memainkan pelbagai peranan yang berbeza dalam
sistem pendidikan. Di peringkat pusat, Kementerian berfungsi sebagai
pembuat dasar dan perancang pelaksanaan peringkat makro. Di
peringkat perantaraan, JPN dan PPD bertanggungjawab menyebarkan
secara bertahap dasar dan program berkaitan dengan pentadbiran,
pendidikan dan kewangan daripada pihak pentadbiran pusat (Ibu
Pejabat) ke semua sekolah. Kementerian sebagai sebuah agensi
pelaksana yang amat besar dengan kira-kira 6,800 orang pegawai dan
staf sokongan di peringkat pusat, hampir 6,400 di peringkat negeri,
dan lebih 6,000 pula di peringkat daerah mampu menepati semua
peranan ini. Jumlah ini ditambah lagi dengan 420,000 pengetua/guru
besar dan guru di sekolah, dan lebih daripada 13,100 pegawai dan staf
sokongan di IPG, IAB dan Kolej Matrikulasi.
Penilaian kedudukan semasa
Satu kajian semula telah dijalankan untuk melihat prestasi Kementerian
bagi mengenal pasti bidang kekuatan sedia ada dan perkara yang
perlu ditambahbaik. Skop kajian semula tersebut merangkumi dua
perkara, iaitu hasil (dari segi keberkesanan dan kecekapan) dan faktor
pengurusan organisasi yang mempengaruhi prestasi.
Jurang antara perancangan dan penyampaian
Umumnya, kajian semula tersebut membuktikan bahawa penggubalan
dasar dalam sistem pendidikan Malaysia adalah berkualiti. Sebagai
penggubal dasar, Kementerian telah menetapkan suatu visi yang
jelas bagi pendidikan, dengan memberi tumpuan kepada menambah
luas akses, meningkatkan pencapaian murid, dan menambah baik
ekuiti hasil pencapaian. Strategi ke arah matlamat ini juga telah
ditetapkan pada tanda aras yang agak tinggi. Kajian semula UNESCO
2012 melaporkan bahawa “... policy documents articulate rational,
well-defined, and forward-looking programmes for education
development.”
Melihat kepada keadaan sebelum ini, proses perancangan yang dibuat
kurang berkesan dalam menentukan tindakan yang perlu diambil
dan kurang jelas juga dalam menentukan pihak manakah sepatutnya
bertanggungjawab dalam melaksanakannya. Lebih beberapa dekad
yang lalu, Kementerian telah melancarkan banyak program untuk
menangani pelbagai isu, termasuklah isu gaji guru sehinggalah kepada
perubahan kurikulum. Dalam temu bual yang dijalankan bersama
pihak berkepentingan seperti pegawai pelajaran di peringkat negeri
dan daerah, pengetua/guru besar, guru dan ibu bapa, beberapa
program dikenal pasti sebagai amat transformatif, tetapi terdapat
juga program lain yang tidak begitu. Maklum balas yang diterima
juga menyatakan bahawa dasar-dasar tersebut telah digubal dengan
baik, namun bukan kesemuanya mencapai hasil sebagaimana yang
dihasratkan. Pernyataan ini disokong oleh kajian Universiti Malaya
(2011) mengenai impak tujuh dasar utama pendidikan dan 72 dasar
sampingan yang telah dilaksanakan dari tahun 1957 hingga 2011.
Kajian semula UNESCO turut mengenal pasti kelemahan tertentu
dalam proses penggubalan dasar dan pelaksanaan yang perlu
ditangani:
▪▪ Terlalu banyak program menyebabkan pihak sekolah
kurang tumpuan: Pihak sekolah melaporkan bahawa mereka
diarahkan untuk melaksanakan terlalu banyak program dalam
setahun — jumlahnya boleh mencecah 100 di sesetengah daerah
— merangkumi bidang akademik dan bukan akademik (Ekshibit
6-1). Sebahagian daripada program ini adalah program “warisan”
yang telah dibawa daripada tahun-tahun sebelumnya, sementara
yang lainnya merupakan program baharu. Pada tahun 2011 sahaja,
Kementerian mengedarkan 30 surat siaran tentang program
tambahan dan yang ditambah baik. Arahan tambahan juga
dikeluarkan oleh JPN dan PPD yang telah menambah bilangan
program sehingga tiga kali ganda. Sekolah berprestasi tinggi
mungkin mampu menangani arahan ini, manakala sekolah-sekolah
lain pula terpaksa bertungkus-lumus menanggung beban tugas
serta hilang tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran;
▪▪ Penggunaan data yang terhad untuk membuat keputusan
yang jitu: Kementerian telah banyak melabur dalam pengumpulan
data dan sistem pengurusan sejak beberapa dekad yang lalu. Walau
bagaimanapun, keputusan berpandukan data tidak dilaksanakan
dengan meluas atau berkesan seperti yang diharapkan. Satu
tinjauan yang dijalankan oleh Universiti Putra Malaysia (2011)
melibatkan lebih daripada 800 pegawai, pengetua/guru besar,
dan guru menunjukkan bahawa responden membangkitkan
beberapa cadangan merangkumi pangkalan data yang kurang
mesra pengguna (contohnya disebabkan kelajuan capaian yang
lemah dan antaramuka pengguna yang kompleks) hinggalah
kepada permintaan data yang bertindan daripada pelbagai pihak di
peringkat Kementerian, negeri dan daerah.
▪▪ Kurang penyelarasan antara bahagian utama di
Kementerian mengakibatkan pertindihan dan keliruan
dalam kalangan pelaksana: Dalam sesetengah keadaan,
6-3
pelaksanaan dan perancangan terganggu disebabkan oleh amalan
silo atau bekerja secara berasingan dalam Kementerian. Pada tahun
2011 umpamanya, pihak BPK telah melancarkan KSSR dengan
standard kandungan dan standard pembelajaran yang baharu. Pada
masa yang sama, LP melancarkan sistem pentaksiran berasaskan
sekolah yang mempunyai standard prestasinya sendiri berdasarkan
standard KSSR. Pada tahun pertama, sesi latihan BPK dan LP tidak
dilaksanakan bersama, menyebabkan kekeliruan dalam kalangan
guru tentang perkaitan kedua-dua standard tersebut. Walaupun
sesi latihan pada tahun seterusnya menunjukkan penyelarasan yang
lebih baik antara BPK dan LP, kerjasama yang lebih erat masih
boleh diperbaiki; dan
▪▪ Pemantauan berhasilan lebih bertumpukan proses
dan bukannya hasil, mengakibatkan kelemahan dalam
pengurusan dan tindakan susulan: Kesemua program
yang dirancang di peringkat Kementerian, negeri dan daerah
memerlukan pemantauan yang rapi bagi memastikan pelaksanaan
berkesan. Walau bagaimanapun, kebanyakan alat pengesanan
yang digunakan dalam pemantauan mengukur proses (contohnya,
peratusan sekolah yang telah melaksanakan program latihan
yang tertentu) dan bukannya keberhasilan (contohnya, bilangan
guru yang kompeten setelah mengikuti latihan yang diberikan).
Seterusnya, keberhasilan ini pula tidak dikaitkan secara eksplisit
dengan peningkatan prestasi pelajar. Tumpuan terhadap proses
ini telah menjejaskan kemampuan pihak pentadbir sekolah atau
pengurus di JPN dan PPD menyelesaikan isu yang menyebabkan
sesetengah program tidak memberi impak seperti yang diharapkan,
dan cara program diubah suai supaya menepati keperluan sekolah.
Kementerian menyedari isu ini dan beberapa inisiatif telahpun
dilaksanakan untuk menanganinya. Usaha-usaha ini telah mula
menunjukkan hasil, seperti mana pelaksanaan program terkini seperti
LINUS yang seringkali diambil sebagai contoh pelaksanaan program
yang berjaya.
SOURCE: Fokus perbincangan kumpulan
▪ Nilam
▪ Kem Bacaan 1Malaysia
▪ LINUS
▪ PBS
▪ SMART
▪ PLANT
▪ Kem Sembahyang SMART
▪ Kelas TASMIK
▪ MBMMBI
▪ PPSMI
▪ PROTIM
▪ Program Peningkatan Sekolah
▪ 1 Murid 1 Sukan
▪ Larian 1Malaysia
▪ 1Malaysia Grassroots Camp
▪ Program Kenal Pasti Bakat (TID)
▪ MSSM
▪ Kempen Bahasa Malaysia SJK(C)
▪ Sukan & Permainan, Kelab &
Persatuan, Badan Beruniform
▪ Program Pembangunan Syiar Islam
▪ Program Excel
▪ Pengukuhan Pedagogi
▪ SAGA
▪ TELT
▪ Program 200m
▪ Program Pecutan Akhir
▪ Program “Answer for Success”
▪ Kem Motivasi UPSR SJK(C)
▪ Program Kejayaan UPSR SJK(C)
▪ Komuniti Pembelajaran Profesional
(PLC)
▪ TORA TORA – Pengajaran &
Pembelajaran untuk Guru
▪ MSSS
▪ Kem Bakat Hoki
▪ Kampung Bahasa
▪ MSSD
▪ Kem Badan Beruniform Bersepadu
▪ Program ELITE
▪ Program Nilai
▪ Program Al-Fatah
▪ Program Big Brother/Sister
▪ Program Mentor-Mentee
▪ Anugerah Murid Cemerlang
▪ Program Motivasi (UPSR, PMR,
SPM, STPM)
▪ Teknik menjawab soalan / skema
pemarkahan
▪ Klinik UPSR
▪ Program Ulangkaji Terancang
▪ Program Guru Permulaan
▪ Klinik SPM / PMR
▪ Program Membuat Enzim
▪ Program Berkebun
▪ Sukan Tahunan Sekolah
▪ Projek “Boom”
▪ 1Guru 1 Kokurikulum
▪ Program SERASI
▪ Program LESTARI
▪ Program KEKAS
Program
Peringkat Kementerian Peringkat JPN dan PPD Peringkat Sekolah
Ekshibit 6-1
Contoh Program Pilihan yang Dilaksanakan di Sekolah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-4
Struktur organisasi amat terpusat
Struktur organisasi Kementerian pada masa kini berbentuk segiempat
tepat (Ekshibit 6-2) dengan kategori kakitangan yang hampir serupa di
peringkat Kementerian, negeri dan daerah. Keadaan ini menunjukkan
secara relatifnya lebih ramai pegawai Kementerian ditempatkan di
peringkat pusat, dan ini bermakna mereka kurang berhubungan secara
langsung dengan tempat pembelajaran berlaku. Struktur organisasi ini
juga menggambarkan sekumpulan besar warga kerja terdiri daripada
staf kumpulan sokongan (keseluruhannya, di setiap peringkat antara
50-80%). Kajian semula UNESCO 2012 melaporkan bahawa “Malaysia
mempunyai salah satu pentadbiran pendidikan di peringkat pusat yang
terbesar di dunia, berbanding dengan bilangan sekolah.”
Ibu pejabat Kementerian yang besar, terdiri daripada 36 Bahagian,
merupakan warisan daripada sistem pendidikan yang amat terpusat.
Pelbagai Bahagian kerap kali terlibat dalam proses harian utama
seperti pengambilan dan penempatan guru,. dan perancangan
pembangunan. Walaupun situasi tersebut merupakan perkara biasa
bagi suatu sistem yang kompleks seperti pendidikan, namun ini boleh
menjejaskan kecekapan proses penyampaian Kementerian.
Sebagai contoh, proses pengambilan dan penempatan guru melibatkan
enam bahagian yang berbeza pada sesuatu masa, dan setiap bahagian
bertanggungjawab bagi proses yang berbeza. (Ekshibit 6-3). Masalah
timbul apabila tidak ada penyelarasan kerana setiap bahagian
memberi tumpuan kepada hasil yang berbeza sedangkan objektifnya
adalah sama. Tidak ada satu bahagianpun yang bertanggungjawab
menyelaraskan usaha bagi mencapai objektif tersebut. Akibatnya,
Kementerian menghadapi kesukaran memadan antara bekalan
dan permintaan guru sedangkan setiap bahagian telah dapat
menyempurnakan tugas berdasarkan keperluan masing-masing.
xx Jumlah unit bersamaan
sepenuh masa 100 pegawai 100 staf sokongan
6,800
JPN2
6,400
PPD
6,000
410,000 410,000 gguurruu ddaann1100,,000000 ppeennggeettuuaa//gguurruu bbeessaarr
IPG
8,000
IAB
800
4,300
Kementerian1
Kolej
Matrikulasi
1 Tidak termasuk staf yang melanjutkan pengajian dalam pelbagai mod cuti dan kedudukan belanjawan untuk sekolah baharu
2 Bilangan di JPN merangkumi kira-kira 2,200 pegawai BTPN yang ditempatkan di pejabat negeri
SUMBER: Bahagian Sumber Manusia KPM
Seperti pada April 2012, Jumlah = 32,300
Ekshibit 6-2
Struktur Organisasi Kementerian
6-5
EKSHIBIT 6-3
Proses pemilihan dan penempatan guru
Aktiviti Mengoptimumkan untuk…
BPPDP
BPSH dan
bahagian lain
yang
berkaitan
IPTA / IPG
BPKP1 / BPG
▪ Menyediakan senarai nama graduan baharu
IPG dan IPTA kepada untuk ditemu duga oleh
SPP (BPSM)
▪ Menemuduga graduan baharu daripada
program latihan perguruan (SPP)
▪ Menyenaraikan nama calon berjaya (daripada
SPP) kepada BPSH bagi penempatan (BPSM)
▪ Mengeluarkan surat lantikan dan/atau
penempatan guru kepada JPN dan PPD
(BPSM)
SPP
BPSM
… mengunjurkan keperluan masa depan
… merapatkan jurang antara permintaan
dan tawaran guru
… memilih calon terbaik untuk profesion
perguruan (mengikut opyen yang
ditetapkan)
… memenuhi jawatan yang disediakan\
dan memaksimumkan kadar guru
berijazah
… memilih graduan terbaik
… memilih bilangan guru yang sesuai
dengan kuota keperluan
… menempatkan guru secara saksama
untuk memenuhi keperluan setiap
negeri
▪ Mengunjur permintaan guru dengan
membandingkan stok guru sedia ada
▪ Menganggar bilangan tempat latihan yang
diperlukan
▪ Menyediakan maklumat calon
▪ Menjalankan tapisan awal dan temuduga
calon
▪ Menawarkan tempat kepada guru pelatih
▪ Melaksanakan kursus pra-perkhidmatan
untuk menyediakan guru dengan
pengetahuan dan kemahiran yang relevan
▪ Menyemak keperluan bagi setiap negeri
▪ Menempatkan guru mengikut keutamaan
▪ Menempatkan guru ke sekolah berdasarkan
keperluan yang ditetapkan oleh JPN
1 BPKP,unit di KPT yang bertanggung jawab memilih calon untuk mengikuti program latihan perguruan di IPTA. BPG
bertanggung jawab memilih calon untuk mengikuti program perguruan di IPG
Kementerian berperanan menggubal dasar daripada peringkat atasan
manakala JPN dan PPD bertanggungjawab melaksanakannya sebagai
cabang pentadbiran ibu pejabat. Hal ini menjelaskan saiz JPN dan PPD
yang lebih kecil dan pemberatan pengisian jawatan lebih kepada staf
sokongan. Bagaimanapun, sejajar dengan keperluan pendidikan dan
sekolah yang semakin berubah, maka skop tugas dan tanggungjawab
JPN dan PPD juga perlu berubah. Sebagai entiti Kementerian yang
paling hampir dengan sekolah, pihak PPD terutamanya diharapkan
dapat menyediakan sokongan secara langsung dalam membantu
mengurus dan memantau prestasi sekolah.
Cabarannya ialah perubahan peranan yang diharapkan ini tidak
diimbangi dengan perubahan pada bekalan sumber. Sebagai contoh,
bilangan pembimbing yang dapat membantu pengetua/guru besar dan
guru-guru tidak mencukupi. Di Selangor misalnya, terdapat dua orang
pembimbing pengetua/guru besar sahaja yang membantu 900 sekolah
di negeri tersebut. Maka, tidak mustahil jika pembimbing tersebut
hanya mampu melawat satu pertiga sekolah sahaja setiap tahun dan
setiap lawatan terhad kepada satu hari sahaja.
Pelan Tindakan: Merapatkan jurang
pelaksanaan
Masalah dalam pelaksanaan bukan hanya berlaku di Malaysia,
dan Kementerian sedang berusaha gigih menambah baik proses,
bermula sewaktu dasar digubal, hinggalah kepada dasar tersebut
dilaksanakan di peringkat JPN, PPD, dan sekolah. Kementerian
juga akan menyelaras semula struktur organisasinya seiring dengan
penambahbaikan proses tersebut. Beberapa objektif utama telah
ditetapkan bagi membantu Kementerian membangunkan suatu model
senario pendidikan masa depan menjelang 2025, antaranya seperti
berikut:
▪▪ Menjelaskan keutamaan. Kementerian akan menyatakan
dengan jelas hala tuju keseluruhan sistem pendidikan. Ini
membolehkan inisiatif jangka panjang Kementerian dirancang
lebih rapi dan memberi keyakinan kepada pihak berkepentingan
terhadap sistem pendidikan;
▪▪ Membentuk organisasi yang luwes dan responsif.
Kementerian seharusnya dapat mengenal pasti, mengesan
dan menyelesaikan masalah secara berwawasan. Perkara ini
memerlukan pembentukan dan penyelarasan struktur organisasi
Kementerian serta proses pengurusan yang lebih mantap. Untuk
tujuan ini, kemampuan pegawai perlu ditingkatkan bagi menjadikan
Kementerian sebuah organisasi pembelajaran yang berupaya
meneruskan penambahbaikan. Dengan perubahan-perubahan ini,
Kementerian akan mampu melaksanakan misi dengan cara yang
lebih berkesan kos; dan
▪▪ Meningkatkan kebertanggungjawaban bagi peningkatan
prestasi sistem. Kementerian akan meluaskan peranan daripada
fokus pentadbiran semata-mata kepada peranan yang turut
memfokuskan peningkatan prestasi sistem. Kementerian akan
memastikan setiap program yang dijalankan disasarkan kepada
keberhasilan murid yang jelas supaya semua aktiviti menyumbang
kepada penambahbaikan sistem.
Kajian kes LINUS sebagai suatu pelaksanaan
program yang mantap
Program LINUS yang dilancarkan sebagai sebahagian daripada
NKRA Pendidikan, sering dirujuk di peringkat negeri, daerah, dan
sekolah sebagai contoh dasar yang dirancang dan dilaksanakan
dengan baik. Sebagai permulaan, Kementerian telah menjelaskan
objektif dan sasaran program tersebut kepada semua JPN dan
PPD. Kementerian juga telah membuat tindakan susulan bagi
memastikan semua pihak benar-benar memahami objektif,
perancangan pelaksanaan dan perincian lain berkaitan dengan
program tersebut.
Kedua, sistem sokongan yang sesuai telah dibina di peringkat
perancangan lagi. Sebagai contoh, jurulatih literasi dan numerasi
sepenuh masa (FasiLINUS) telah dilantik di peringkat daerah.
Bilangan jurulatih bagi setiap daerah adalah pada nisbah 30
sekolah bagi setiap jurulatih — suatu nisbah yang secara
signifikannya lebih rendah daripada kebiasaan nisbah jurulatih
utama semasa pelaksanaan program baharu (secara umumnya
dua jurulatih utama dilantik di setiap daerah tanpa mengira
keluasan daerah tersebut).
Ketiga, prestasi program dikesan secara terperinci dan
berterusan sehingga ke peringkat setiap murid. Dialog mengenai
prestasi juga sering diadakan antara pihak pengetua/guru besar
dan guru bersama FasiLINUS yang dilantik; dan juga antara
FasiLINUS dan pemimpin daerah, dan seterusnya.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-6
EKSHIBIT 6-4
Kementerian
(Ibu
pejabat)
Negeri
(JPN)
Daerah
(PPD)
Cadangan transformasi struktur Kementerian
Apa yang akan berbeza?
▪ Lebih berfokuskan fungsi pada setiap peringkat organisasi
▪ Saluran penyampaian yang jelas dari peringkat pertengahan ke peringkat sekolah
▪ Membina keupayaan di barisan hadapan – lebih banyak pegawai akan ditempatkan
di peringkat PPD
▪ Peningkatan secara berperingkat dalam hak membuat keputusan dikaitkan dengan
lebih kebertanggungjawaban
SEMASA AKAN DATANG
Pegawai
Staf sokongan
Dalam Gelombang 1, Kementerian akan menyediakan cadangan dan
mendapatkan kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) tentang
cara menjajarkan semula fungsi dan struktur Kementerian, JPN dan
PPD. Dalam fasa ini, Kementerian juga akan melaksanakan beberapa
tindakan interim mengukuhkan keupayaan JPN dan PPD. Gelombang
2 akan melihat penguatkuasaan penstrukturan semula sepenuhnya,
termasuk memperkemas dan mengukuhkan fungsi utama di peringkat
Kementerian. Proses ini akan lengkap pada akhir Gelombang 2.
Gelombang 3 akan memperlihatkan sistem yang semakin tidak
berpusat, dengan pihak sekolah diberi hak membuat keputusan dan
meningkatkan kebertangungjawaban terhadap pencapaian mereka.
Setelah tranformasi ini selesai, struktur teras Kementerian akan
berubah sepenuhnya (Ekshibit 6-4).
Ekshibit 6-5
Peranan semasa dan akan datang setiap peringkat dalam Kementerian
Semasa Akan datang
Pembangunan
Dasar
Kementerian
Daerah
Negeri
Kementerian
Sekolah
Peranan semasa dan akan datang setiap peringkat dalam Kementerian
Program
Pembangunan
Perancangan
Penyampaian
Kesediaan
Penyampaian
Penilaian &
Maklum balas
Pembangunan
Dasar
Program
Pembangunan
Perancangan
Penyampaian
Kesediaan
Penyampaian
Penilaian &
Maklum balas
PPD
Sekolah
JPN
Perancangan
& Dasar
Rangkaian &
Penyelarasan
Kesediaan
Penyampaian
Perancangan
& Dasar
Rangkaian &
Penyelarasan
Kesediaan
Penyampaian
 Fungsi serupa. Struktur dan peranan JPN
dan PPD mencerminkan peringkat
Kementerian
 Pertindihan fungsi. Pertindihan fungsi dalam
pelbagai peringkat
 Tanggungjawab umum. Kurang
pengkhususan dalam pelbagai fungsi
 Negeri sebagai Penyelaras dan Pentadbir. JPN akan
mengambail alih lebih banyak tugas penyelarasan,
perolehan, dan kerja-kerja pentadbiran daripada PPD
 Daerah sebagai rakan kongsi sokongan dan
pemantau. Tiada campur tangan terus Kementerian
dan JPN dalam urusan sekolah. PPD mempunyai hak
yang lebih dalam membuat keputusan, dan akan menjadi
rakan pembimbing dan sokongan utama kepada
pengetua/guru besar, dan guru
 Lebih pengurusan berasaskan sekolah untuk sekolah
yang mencapai prestasi minimum
6-7
Gelombang 1 (2013-2015) : Menetapkan
semula peranan dan mengukuhkan JPN dan
PPD
Transformasi yang kompleks dan menyeluruh ini memerlukan
penambahbaikan asas dalam keupayaan dan kebolehan Kementerian
untuk melaksanakan dasar dan program. Justeru, Gelombang 1
perlu menggabungkan perancangan jangka panjang tentang struktur
dan fungsi yang dihasratkan, dan langkah jangka pendek untuk
meningkatkan peranan PPD yang bertanggungjawab mempercepatkan
peningkatan prestasi sekolah melalui inisiatif peringkat daerah yang
sistematik.
Membangunkan visi yang jelas
Kerjasama dengan agensi pusat, khususnya JPA akan dilakukan
bagi menentukan dengan jelas organisasi Kementerian yang akan
distrukturkan semula. Perkara ini merangkumi bukan sahaja peranan,
struktur organisasi, serta bilangan pegawai di peringkat pusat, negeri
dan daerah, tetapi juga perincian tentang cara pelaksanaan ini akan
beralih kepada gelombang seterusnya. Pada penghujung tahun 2013,
pelan akhir akan dipersetujui oleh pihak berkaitan dan pelaksanaannya
berkuat kuasa pada tahun 2014.
Menghalusi peranan dan tanggungjawab di peringkat pusat,
negeri dan daerah
Skop peranan JPN dan PPD pada masa ini adalah setara dengan
peranan di peringkat Kementerian (Ekshibit 6-5). Struktur ini
mengakibatkan pertindihan fungsi di pelbagai peringkat dan
kadangkala Kementerian atau JPN mengeluarkan arahan terus ke
peringkat sekolah tanpa melalui PPD. Pelaksanaan tanggungjawab
secara umum ini menampakkan seolah-olah tidak ada pengkhususan
dan tumpuan dalam pelbagai fungsi Kementerian dan organisasi
di bawahnya. Contohnya, pegawai jaminan kualiti di PPD bukan
sahaja bertanggungjawab terhadap kualiti pengajaran guru, dan
mengurus latihan bagi pengetua/guru besar tetapi pada masa
yang sama menguruskan kelayakan International Organisation of
Standardisation (ISO) di sekolah.
Kementerian akan menyemak semula peranan dan tanggungjawab
sedia ada bagi menyediakan saluran penyampaian yang lebih jelas dari
peringkat pusat ke peringkat sekolah. Peranan dan tanggungjawab
yang dicadangkan ini akan dirintis pada tahun 2013 di negeri Kedah
dan Sabah, seiring dengan Program Transformasi Daerah serta pelan
pembangunan pendidikan yang lebih meluas. Sebaik sahaja diluluskan
oleh JPA, pelaksanaan program transformasi daerah ini akan diperluas
pada tahun 2014. Peranan dan tanggungjawab yang dicadangkan bagi
setiap peringkat adalah seperti yang berikut:
▪▪ Kementerian: Akan mengekalkan fungsinya dalam perancangan
makro dan penggubalan dasar;
▪▪ JPN: Akan memberi tumpuan kepada penyelarasan dan
penyampaian segala perancangan, serta menjadi penghubung
yang penting antara penggubal dasar dan pelaksana di peringkat
bawah. JPN akan dapat mengemas kini pelaksanaan program dan
inisiatif berdasarkan keperluan daerah dalam negeri tersebut. JPN
juga akan bertanggungjawab memantau kemajuan setiap PPD
dan menggalakkan kerjasama dan perkongsian amalan terbaik di
seluruh daerah. Seterusnya, JPN akan berurusan dengan pihak
berkepentingan di peringkat Kementerian dan peringkat negeri
untuk menyelaraskan sumber untuk memastikan impak yang lebih
berkesan.
▪▪ PPD: Akan bertindak sebagai rakan pembantu dan pemantau
sekolah selari dengan Program Transformasi Daerah. PPD
perlu mempunyai kebolehan untuk menganalisis data sekolah,
mengesan punca masalah dan mereka bentuk pelbagai bantuan dan
sokongan kepada sekolah. PPD juga akan membantu sekolah untuk
melibatkan ibu bapa dan seluruh masyarakat bagi memaksimumkan
impak pelaksanaan. Paling penting, sebagai saluran komunikasi
utama kepada sekolah, PPD akan menyepadukan kesemua arahan
daripada Kementerian dan JPN. Ini dapat mengurangkan karenah
birokrasi serta ketidaksampaian maklumat.
Kementerian akan mengemas kini dan menjelaskan hak membuat
keputusan antara Kementerian, JPN, PPD dan sekolah berdasarkan
peranan dan tanggungjawab yang baharu ini. Hak yang dicadangkan
ini termasuklah memberi kuasa kepada JPN dan PPD membuat
keputusan dalam bidang tertentu seperti penempatan pengetua/guru
besar (Ekshibit 6-6). Contohnya, sebelum ini, permohonan pertukaran
pengetua/guru besar memerlukan pengesahan terakhir di peringkat
Kementerian. Dengan sistem yang baharu ini, pihak PPD dibenarkan
untuk meluluskan pertukaran dalam daerah dan JPN pula boleh
meluluskan pertukaran antara daerah dalam negeri tersebut, manakala
Kementerian masih mempunyai kuasa meluluskan pertukaran antara
negeri. Kuasa membuat keputusan yang diberi ini akan diseimbangkan
dengan rasa kebertanggungjawaban yang tinggi dalam kalangan JPN
dan PPD bagi memastikan prestasi yang disasarkan tercapai.
EKSHIBIT 6-6
Contoh penjajaran semula hak membuat keputusan selepas
Gelombang 1
Keputusan Kuasa Membuat Keputusan
Penting
Merentas Negeri
(Semua Gred)
Merentas Daerah
(Semua Gred)
Penempatan
Pengetua /
Guru Besar
Dalam Daerah
(Semua Gred)
Penempatan
guru
Merentas Negeri
(Semua Gred
termasuk GC)
Merentas Daerah
(Semua Gred
termasuk GC)
Dalam Daerah
(Semua Gred
termasuk GC)
Penempatan
SISC+
Merentas Negeri Merentas Daerah Dalam Daerah
Penempatan
SiPartners+
Merentas Negeri Merentas Daerah Dalam Daerah
Kementerian JPN PPD
Memperkukuh kepimpinan JPN dan PPD
Organisasi yang mempunyai pemimpin yang berwibawa amat
penting untuk memastikan kejayaan sesuatu perubahan. Usaha
mentransformasi organisasi memerlukan pemimpin yang dihormati
yang mampu memacu pelaksanaan proses dan memperoleh
kepercayaan serta sokongan daripada pihak berkepentingan.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-8
Selari dengan pembangunan pelan transformasi yang lebih meluas
ini, Kementerian akan mengorak langkah mengukuhkan kepimpinan
JPN dan PPD. Usaha dapat dilaksanakan dengan menilai prestasi
pemimpin JPN dan PPD sedia ada berdasarkan kompetensi
kepimpinan. (Rubrik yang jelas akan dibangunkan bagi setiap
kompetensi kepimpinan bagi membolehkan penilaian secara objektif
dibuat). Pemimpin akan dikategorikan kepada kumpulan berprestasi
tinggi, sederhana dan rendah. Mereka yang tergolong dalam kumpulan
berprestasi sederhana dan rendah akan diberikan sokongan untuk
membina kebolehan meningkatkan mutu kepimpinan mereka. Pada
akhir tahun 2013, semua pemimpin JPN dan PPD akan dinilai dan
kemahiran mereka ditingkatkan. Pemimpin JPN dan PPD yang gagal
mempamerkan peningkatan walaupun setelah diberi sokongan, akan
dinilai semula dan mungkin dipindahkan untuk mengisi jawatan lain.
Penempatan SISC+ dan SiPartners+ sepenuh masa
Tindakan lain yang perlu diusahakan dalam pelan pembangunan
pendidikan ini ialah pemilihan dan penempatan pembimbing guru
dan pengetua/guru besar sepenuh masa (SISC+ dan SiPartners+)
di peringkat PPD. Seperti yang dinyatakan dalam Bab 4 dan 5,
pembimbing guru dan pengetua/guru besar pada masa ini bertugas
secara separuh masa, justeru menyebabkan pemantauan yang tidak
konsisten dan tidak mencukupi. Dengan mewujudkan jawatan
sepenuh masa di PPD, pembimbing tersebut akan dapat memberikan
tumpuan penuh kepada tugas sebagai mentor dan membina
hubungan yang kukuh dengan para guru dan pengetua/guru besar.
Jenis sokongan yang diberikan oleh SISC+ and SiPartners+ akan
disesuaikan mengikut tahap prestasi sekolah tersebut.
Pembimbing ini akan dilantik daripada jawatan sedia ada seperti:
guru cemerlang, pengetua cemerlang, pegawai IAB atau IPG,
FasiLINUS, dan pegawai JPN serta PPD. Lebih daripada 450 pegawai
SISC+ (pada permulaannya akan memberikan tumpuan kepada
Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, dan Matematik) dan SiPartners+
dijangka dapat ditempatkan mulai Januari 2013 untuk membantu
kajian rintis Program Transformasi Daerah di Kedah dan Sabah.
Menjelang 2015, hampir 2,500 SISC+ dan SiPartners+ dijangka akan
ditempatkan di semua daerah dalam negara.
Meningkatkan pembinaan keupayaan dan pengurusan prestasi
semua pegawai JPN dan PPD
Bagi membantu pegawai JPN dan PPD menyesuaikan diri dengan
penambahan fungsi ini, Kementerian akan memberikan penerangan
yang jelas tentang perubahan aktiviti harian pejabat dan aktiviti
pegawai. Sebagai contoh, untuk menunjukkan peralihan peranan
daripada tugas pentadbiran semata-mata kepada aspek perancangan
dan penyelarasan, Pengarah JPN dijangka akan memperuntukkan 20%
masa untuk merancang aktiviti seperti menetapkan matlamat yang
jelas bagi semua daerah di negeri berkenaan, 30% untuk penyelarasan,
30% untuk pemantauan dan penyelesaian masalah, dan hanya 20%
untuk tugas pentadbiran. Maklumat ini akan disalurkan dengan teliti
ke seluruh peringkat organisasi. Pihak PPD juga akan diberi bimbingan
untuk beralih kepada tugas memberi sokongan dan berkongsi amalan
terbaik dengan pihak sekolah.
Perubahan ini akan disokong dengan proses penilaian prestasi yang
baharu yang dikaitkan dengan pencapaian keberhasilan utama dan
kompetensi yang diperlukan. Sistem penilaian ini akan diedarkan
ke semua JPN dan PPD. Sebagai contoh, semua pemimpin JPN and
PPD akan dinilai berdasarkan prestasi mereka berdasarkan sasaran
yang telah ditetapkan dan kompetensi kepimpinan yang dipamerkan.
Sasaran ini disesuaikan dengan tahap dan situasi yang berbeza di
setiap negeri dan daerah. Proses yang sama akan dilaksanakan untuk
semua pegawai yang lain.
Mewajarkan fungsi di peringkat Kementerian:
penaziran sekolah dan jaminan kualiti
Penaziran sekolah adalah penting bagi jaminan kualiti dan
proses kawalan bagi mana-mana sistem pendidikan. Di
Malaysia, fungsi ini dilaksanakan oleh pihak JNJK.
Pihak JNJK pada masa ini menjalankan 2,500 penaziran setiap
tahun. Usaha ini meliputi penaziran penuh dan penaziran
sasaran yang dijalankan berdasarkan aduan yang diterima.
Walau bagaimanapun, penaziran seperti ini hanya melibatkan
peratusan kecil sekolah-sekolah di Malaysia setiap tahun,
dengan lebih satu pertiga sekolah tidak diselia semenjak 2005.
Kementerian akan mengkaji semula proses penaziran yang
dijalankan pada masa ini bagi menentukan model penaziran
sedia ada dapat diperkemas untuk memastikan setiap sekolah
diselia sekali dalam setiap tiga tahun. Di samping itu, proses
pengambilan sedia ada juga akan dikaji bagi memastikan
JNJK mampu memilih sekumpulan guru dan pengetua/guru
besar berpengalaman yang mencukupi sebagai nazir. Akhir
sekali, Kementerian akan mempertimbangkan cadangan
untuk menjadikan JNJK sebagai entiti bebas yang diberi lebih
keluwesan beroperasi dan kebebasan melapor.
6-9
Kementerian komited menyediakan program pembangunan
professional berterusan(CPD) yang ditambahbaik bagi membantu
pegawai dan staf sokongan mencapai sasaran dan kompetensi baharu
ini. Program ini meliputi tajaan atau pinjaman kewangan kepada
pegawai Kementerian melanjutkan pengajian di peringkat ijazah,
sarjana dan kedoktoran, mengikut kesesuaian.
Menyatukan sistem pengumpulan dan pengurusan data untuk
membina platform bagi membuat keputusan
Kementerian akan menghubungkan sistem data (merangkumi data
operasi dan kewangan) untuk mendapat pandangan yang jelas dan
tepat tentang prestasi. Pada masa ini, data operasi dan kewangan tidak
dijalin dan tidak bersepadu di pelbagai platform, seperti Modified
Budgeting System (MBS), Sistem Pengurusan Maklumat Pendidikan
(EMIS) dan e-Perolehan. Pembinaan suatu dashboard bersepadu
akan membolehkan Kementerian mendapat maklumat yang relevan
dan tepat pada masanya, bagi menganalisis prestasi dengan pantas
hinggalah ke setiap sekolah.
Kementerian akan menggunakan 1BestariNet sebagai platform
utama bagi menjalin semua data. Antara usaha bagi menjalin
data termasuklah mengenal pasti set data utama (di peringkat
pelajar, sekolah dan sistem) bagi membolehkan keputusan penting
dibuat, dan menilai kemampuan pangkalan data sedia ada serta
meningkatkannya sekiranya perlu. Kementerian juga akan melatih staf
pangkalan data bagi tujuan memastikan mereka mampu menyediakan
perkhidmatan kemasukan dan sintesis data. Persetujuan dengan
pihak berkepentingan utama tentang suatu kaedah seragam bagi
menyebarkan maklumat secara berkala akan diusahakan. Matlamatnya
adalah untuk memastikan data dapat diakses dengan mudah dan tepat
pada masanya bagi membantu proses membuat keputusan di semua
peringkat.
Gelombang 2 (2016-2020): Melaksanakan
penstrukturan semula Kementerian secara
meluas
Kementerian akan terus memberi kuasa kepada JPN dan PPD supaya
menjadi organisasi yang lebih diperkemas selari dengan amalan
terbaik di peringkat antarabangsa. Justeru, di peringkat Kementerian,
susunan bahagian Kementerian juga perlu diperkemaskan di samping
terus memberikan lebih kuasa untuk membuat keputusan dan
kebertanggungjawaban kepada JPN dan PPD. Tujuannya adalah untuk
menghasilkan suatu model yang menggambarkan fungsi dan hala tuju
yang sama tetapi dengan peranan yang berbeza di pelbagai peringkat.
Memantapkan fungsi utama dan memperkemaskan peranan di
peringkat persekutuan
Kementerian akan memberi tumpuan kepada pengukuhan fungsi
utama, bermula dengan lima bahagian iaitu BPPDP, BPK, BPG, LP
dan JNJK. Semua bahagian ini diberi keutamaan kerana berperanan
sebagai tunjang kepada perancangan (BPPDP), pembangunan
kurikulum (BPK), latihan perguruan (BPG) dan proses jaminan kualiti
(LP dan JNJK). Suatu usaha yang dipertimbangkan untuk bahagianbahagian
ini ialah pemberian kuasa yang lebih dalam membuat
keputusan dan dinaikkan taraf sebagai badan bebas atau pusat
kecemerlangan. Apabila peranan bahagian ini telah diperkukuhkan,
Kementerian akan mengalih perhatian kepada bahagian lain seperti
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) dan Bahagian
Pendidikan Khas (BPKhas) yang perlu dimantapkan untuk melaksana
inisiatif Pelan Pembangunan di bawah bidang kuasa mereka.
Kementerian juga akan memberi keutamaan kepada pembangunan
fungsi pengurusan dan pentadbiran teras yang berterusan dalam
organisasi tersebut, seperti kewangan, ICT, pembangunan dan
perolehan. Langkah ini termasuklah menentukan sejauh mana fungsi
utama bertindih dan mengenal pasti peluang untuk memperkemas atau
menstruktur semula. Cara ini boleh menyediakan asas yang kukuh untuk
meningkatkan keberkesanan organisasi dan produktiviti sumber bagi
memantau inisiatif yang sedang dilaksanakan, seperti yang dijelaskan
pada bahagian seterusnya dalam bab ini. Lebih penting, Kementerian
akan mengambil inisiatif mengubah cara bekerja secara berasingan atau
amalan silo yang cermelang antara bahagian ketika ini supaya proses
perancangan dan pelaksanaan dapat dijalankan bersama-sama merentas
fungsi.
Memberi kuasa dan kebertanggungjawaban kepada JPN dan
PPD
Organisasi JPN dan PPD akan distruktur semula mengikut kluster
tertentu. Penstrukturan semula ini membolehkan pengkhususan yang
lebih dan memberi mandat yang jelas kepada pegawai. Penstrukturan
tersebut ialah:
▪▪ Kluster Kurikulum akan menyelia kurikulum mata pelajaran,
pentaksiran, dan pedagogi. Penyeliaan akan distrukturkan
mengikut pengkhususan mata pelajaran. Satu unit yang berbeza
akan dibentuk untuk mengawal program akademik, kokurikulum,
dan sukan untuk memastikan perkembangan murid berlaku secara
holistik;
▪▪ Kluster Pengurusan Sekolah akan menyelia pengurusan
sekolah. Kluster ini akan memantau pelaksanaan program dan
inisiatif bukan akademik seperti KWAPM. Penstrukturannya akan
mengikut pemilihan sekolah sedia ada bagi memastikan maklum
balas yang diberikan kepada sekolah adalah bersesuaian; dan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-10
▪▪ Kluster Kewangan, Modal Insan, Perolehan dan
Pentadbiran bertanggungjawab bagi urusan kewangan dan
perakaunan, penyelenggaraan sekolah dan perolehan, serta fungsi
pentadbiran yang lain.
Walaupun JPN dan PPD akan mempunyai kluster yang sama, peranan
dan tanggungjawab dalam kedua-dua organisasi ini berbeza. JPN
akan memberi tumpuan yang lebih kepada pentadbiran sekolah,
perancangan dan penyelarasan pelaksanaan kurikulum, dan
penyediaan pusat perkhidmatan guna sama dengan fungsi pentadbiran
berpusat untuk meringankan beban pentadbiran PPD. PPD pula akan
menyediakan sokongan pentadbiran terhad (kebanyakan bertumpu
kepada kemasukan data, dan bantuan perkeranian untuk meringankan
beban guru) serta memberi tumpuan yang berterusan dalam
menyokong tugas guru dan pengetua (Ekshibit 6-7).
Memperluaskan pegurusan berasaskan sekolah
Semakin kualiti sistem pendidikan bertambah baik, Kementerian akan
memberi peluang yang lebih kepada pihak sekolah yang mencapai
kriteria prestasi tertentu untuk menjalankan pengurusan berasaskan
sekolah. Sebagai contoh, sekolah akan diberi lebih keluwesan dalam
pengagihan bajet dan penjadualan kurikulum (sila lihat Bab 4 untuk
penerasan lanjut). Kementerian akan menggunakan 1BestariNet untuk
memastikan sekolah dilengkapkan dengan amalan ICT terbaik untuk
membantu dalam pengurusan.
EKSHIBIT 6-7
 Menyediakan sokongan
bimbingan dan pementoran
kepada guru dari segi
kandungan dan kemahiran
pedagogi
Perancang & Penyelaras
 Memantau pelaksanan
kurikulum (akademik dan
ko-kurikulum) dan kualiti
pedagogi dalam negeri
 Menyelaras sumber
bimbingan merentas daerah
Sokongan kepada pengetua
 Menyediakan sokongan
penambahbaikan kepada
sekolah. Mengenal pasti,
mengkod, dan berkongsi
amalan terbaik dalam
daerah
 Mewujudkan kerjasama
merentas sekolah
Pentadbiran Sekolah
 Menyelaras/menyediakan
latihan dan sumber untuk
meningkatkan kemahiran
pegawai PPD
 Menyelaras agihan
sumber kepada daerah
yang amat memerlukan
Perkongsian Pusat
Perkhidmatan
Tugas perkeranian asas
KPM
PPD
JPN
Kurikulum Kewangan, HR, Perolehan
Pengurusan Sekolah dan Pentadbiran
Sokongan kepada guru
 Fungsi pentadbiran
berpusat
 Fungsi perkeranian asas
seperti kemasukan data,
dan menggunakan
1BestariNet sebagai
platform
Gambaran keseluruhan cadangan model pembahagian peranan
Gelombang 3 (2012-2025): Memperkukuh
kekuatan organisasi
Apabila Kementerian selesai distrukturkan semula, saluran
penyampaian bagi memenuhi kehendak dan jangkaan rakyat akan
dapat diperkukuh. Kementerian juga harus menyediakan segala sistem
dan proses bagi menyokong pencapaian objektif. Untuk terus mara,
Kementerian akan terus memperkukuh kemajuan yang dicapai dengan
mengaitkan kompetensi dengan prestasi bagi semua pegawai, dan
membolehkan laluan pantas berasaskan kompetensi. Kementerian
juga akan mengiktiraf sekolah yang terus meningkatkan prestasinya
dengan memberi lebih peluang untuk melaksanakan pengurusan
berasaskan sekolah.
Produktiviti Sumber
Kementerian akan memastikan keberhasilan pelajar
dimaksimumkan bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Matlamat
usaha ini akan dicapai melalui perubahan kepada cara
Kementerian menilai, mengagih sumber, serta memantau program
dan inisiatifnya. Tumpuan akan diberikan kepada keberhasilan,
yakni, keutamaan diberikan kepada program dan inisiatif yang
akan memberi impak yang besar kepada keberhasilan pelajar.
Langkah yang akan diambil termasuk:
▪▪ Menghubungkan setiap program kepada keberhasilan pelajar
dengan jelas dan mewajarkan program berimpak rendah
supaya sumber Kementerian dapat diperuntukkan semula
kepada program yang berimpak tinggi;
▪▪ Membangunkan pengurusan kewangan dan perolehan yang
lebih strategik dalam Kementerian, termasuk bajet berasaskan
hasil; dan
▪▪ Meningkatkan kemahiran kakitangan yang relevan dalam
kompetensi yang kritikal seperti pengurusan nilai.
Seperti yang digariskan dalam Bab 3, kerajaan sangat komited
terhadap bidang pendidikan. Pada tahun 2011, perbelanjaan
Kementerian untuk pendidikan asas ialah sebanyak RM37 bilion
(perbelanjaan pengurusan dan pembangunan). Jumlah ini merupakan
suatu item bajet yang amat besar, merangkumi 16% daripada jumlah
bajet 2012. Jumlah ini tidak termasuk tambahan RM12 billion yang
diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan
kementerian lain yang menyediakan perkhidmatan pendidikan.
Komitmen Malaysia terhadap pendidikan setanding dengan negaranegara
setara. Malaysia membelanjakan 3.8% daripada keluaran
dalam negara kasar (KDNK) untuk pendidikan, iaitu dua kali ganda
daripada purata negara ASEAN sebanyak 1.8%, malah nilai ini lebih
tinggi daripada negara gergasi ekonomi Asia (Asian Tigers) seperti
Korea Selatan, Hong Kong, Jepun dan Singapura. Tahap perbelanjaan
bagi pendidikan sebagai peratusan daripada jumlah perbelanjaan
kerajaan adalah tinggi berbanding negara rakan serantau dan negara
yang mempunyai KDNK setara seperti Mexico dan Chile.
Namun, perbelanjaan Kementerian bagi tempoh lima tahun lepas
melebihi bajet yang diperuntukkan (Ekshibit 6-8). Kebanyakan
daripada perbezaan ini disebabkan oleh perubahan dan peristiwa
luar jangka dalam tempoh berkenaan. Menurut laporan Bank Dunia,
“Terdapat perubahan dalam dasar atau keutamaan luar jangka yang
memerlukan dana diperuntukkan semula daripada bidang keutamaan
rendah kepada bidang keutamaan tinggi, atau dana tambahan untuk
inisiatif baharu.” Di samping itu, beberapa aktiviti yang dirancang
tidak dapat dilaksanakan akibat kelewatan dalam proses tender atau
penghantaran barangan dan pemberian perkhidmatan.
6-11
EKSHIBIT 6-8
6,000
4,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2006 07 08
2,000
0
09 2010
(10.6) (18.3) (4.8) (5.4) (10.7)
10.7%
Bajet Perbelanjaan sebenar
% lebihan/
(defisit)1
SUMBER: Laporan Perbelanjan Awam Bank Dunia 2011
1 Dikira sebagai lebihan atau defisit dibahagi mengikut bajet yang diperuntukkan
Bajet operasi pendidikan berbanding perbelanjaan sebenar
Kementerian
RM juta (2006-2010)
Terdapat juga perbezaan yang signifikan dalam perbelanjaan antara
negeri. Sesetengah perbezaan ini mungkin berpunca daripada
perbezaan keadaan dan cara operasi (contohnya, Sabah dan Sarawak
mempunyai lebih banyak sekolah luar bandar berbanding negeri
seperti Selangor dan Pulau Pinang), namun negeri-negeri masih
berpeluang untuk mempelajari dan mengambil amalan terbaik yang
relevan daripada negeri lain.
Sebagai sebuah negara membangun, Malaysia telah memanfaatkan
sumber yang banyak untuk membina infrastruktur tambahan,
terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah dan
Sarawak, serta menambah bilangan guru untuk memperluas
akses kepada pendidikan. Perbelanjaan ini telah berjaya mencapai
akses yang hampir universal bagi pendidikan sekolah rendah,
dan meningkatkan penambahbaikan yang signifikan untuk
akses ke pendidikan menengah. Namun masih terdapat ruang
penambahbaikan dalam dimensi lain seperti kualiti dan ekuiti. Bab 3
menggambarkan bahawa sistem pendidikan yang membuat pelaburan
lebih rendah daripada Malaysia seperti Thailand, Chile, dan Armenia,
memperlihatkan pencapaian pelajar yang setara atau lebih baik.
Gambaran ini memperlihatkan kemungkinan sistem pendidikan
Malaysia kurang memperuntukkan dana kepada faktor-faktor
yang memberi impak tinggi terhadap keberhasilan pelajar, seperti
latihan guru. Walau bagaimanapun, sistem berprestasi tinggi seperti
Singapura dan Shanghai berbelanja lebih banyak untuk setiap murid
berbanding Malaysia dan negara tersebut juga sedang memulakan
suatu usaha transformasi yang besar. Oleh yang demikian, Malaysia
perlu mengekalkan tahap perbelanjaan, tetapi keberkesanan dan
kecekapan cara dana diperuntuk dan dibelanjakan perlu dikaji
semula.
Pelan Tindakan: Memaksimumkan
keberhasilan murid untuk setiap ringgit yang
dibelanjakan
Pada masa depan, Kementerian akan memastikan keberkesanan
dalam perbelanjaan pendidikan, meningkatkan ROI, dan
melaksanakan analisis faedah kos (cost-benefit) yang jelas bagi
setiap pelaburan utama. Matlamatnya adalah untuk meminimumkan
keperluan dana tambahan sambil memaksimumkan ROI dalam
bidang kritikal, seperti keberhasilan pelajar. Bagi tujuan ini,
Kementerian akan berusaha menyusun semula keutamaan dan
mewajarkan dasar dan program semasa bagi memastikan dana
dimanfaatkan kepada bidang keutamaan yang paling penting.
Kementerian juga berjanji untuk melaksanakan cadangan daripada
Ketua Audit Negara seperti pemantauan perbelanjaan yang lebih
teliti, pematuhan kepada peraturan kewangan, dan peningkatan
pembayaran bajet yang diperuntukkan.
Dalam jangka masa pendek, usaha ini memerlukan tindakan segera
dengan mewajarkan program dan menyemak proses perolehan
apabila kontrak semasa diperbaharui. Di samping itu, Kementerian
akan meneruskan usaha semasa bagi merombak sistem pengurusan
kewangan dengan memperkenalkan bajet berasaskan outcome (OBB).
Apabila perubahan sistem pembiayaan ini selesai dan penyusunan
semula Kementerian dilaksanakan dalam Gelombang 2 (seperti
diperincikan dalam bahagian keupayaan penyampaian), Kementerian
akan memberi tumpuan kepada pengurusan kewangan yang lebih
strategik, termasuk peruntukan bajet berbeza (differentiated budget
allocation) berdasarkan keperluan murid. Menjelang Gelombang
3, Kementerian menjangkakan penambahbaikan sistem dan proses
pengurusan kewangan telah lengkap. Kementerian seterusnya akan
memberi tumpuan untuk mengekalkan amalan terbaik dalam disiplin
fiskal yang telah dibangunkan dalam gelombang terdahulu.
Gelombang 1 (2013 - 2015): Mewajarkan
kejayaan segera
Dalam jangka masa pendek, Kementerian akan memberi tumpuan
mengkaji semula program-program dan perbelanjaan mengurus
dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan berbelanja dan
mengagihkan semula sumber kepada penggerak yang mempunyai
impak yang besar ke atas keberhasilan murid. Bagi mencapai tujuan
tersebut, Kementerian sedang mengkaji semula perbelanjaan
mengurus bukan emolumen (berjumlah RM7.2 billion atau 21%
perbelanjaan Kementerian 2012) dan perbelanjaan pembangunan
(RM4.6 billion jumlah tambahan atau 12% perbelanjaan Kementerian
2012).
Setakat ini sejumlah RM7.3 billion telah atau sedang disemak semula
untuk pewajaran : RM4.8 billion daripada perbelanjaan mengurus
bukan emolumen, dan RM2.5 billion lagi untuk pembangunan
(Ekshibit 6-9). Semakan semula perbelanjaan mengurus bertumpu
kepada program khusus dan perbelanjaan pengurusan pendidikan.
Semakan perbelanjaan pembangunan sedang dilaksanakan.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-12
EKSHIBIT 6-9
Pendekatan dan kaedah penjimatan kos – berdasarkan bajet 2012
Perbelanjaan
Pembangunan
Bukan-
Emolumen
37.3
(100)
4.6M
(12)
7.7
(21)
25.0 (67)
2012
Emolumen
RM bilion (%)
KIV 2.1
(45) Sedang
disemak
2.5
(55)
BTaojteatl Kbeusdegleutruhan Perbelanjaan Operasi Bukan-Emolumen
Perbelanjaan Pembangunan
Program Khusus dan
Operasi Pendidikan yang
telah disemak
▪ 10 program di bawah
Program Khusus
▪ 9 kategori kos dalam
Operasi Pendidikan
▪ Semakan purata kos per
sekolah bagi jenis
bangunan berbeza
▪ Semakan faedah
penggunaan pendekatan
seperti JKR – Kaedah
pembinaan Sistem
Binaan Industri (IBS)
Penjimatan
0.8
(11)
KIV
2.6
(34)
Telah
disemak
4.2
(55)
Kajian semula dasar dan program nasional
Kementerian akan mengurangkan portfolio dasar dan program sedia
ada bagi menumpukan sumber manusia dan kewangan terhadap
program yang mempunyai impak tinggi kepada keberhasilan murid
(seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan ini). Dalam kajian
semula pada awal Gelombang 1, penyusunan semula keutamaan dan
pewajaran program dipandu oleh tiga prinsip teras:
▪▪ Keberkesanan: Setiap program perlu mempunyai impak
yang signifikan, pulang positif (net-positive), dan boleh diukur
berasaskan bidang keutamaan seperti yang ditetapkan dalam Pelan
ini;
▪▪ Kecekapan: Setiap program perlu dilaksanakan dengan
menggunakan sumber dengan cekap, dan
▪▪ Bersepadu: Setiap program harus disepadukan dengan lancar dan
koheren dengan program lain bagi mengelakkan pertindihan usaha
dan/atau percanggahan objektif dan impak.
Selaras dengan proses kajian semula ini, Kementerian mengenal pasti
beberapa program untuk pewajaran dalam Gelombang 1. Sebagai
contoh, di bawah dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI), guru yang mengajar
mata pelajaran dalam bahasa Inggeris akan diberikan insentif di
bawah Bayaran Insentif untuk Subjek Pendidikan (BISP). Pada
tahun 2011, lebih daripada 210,000 guru telah menerima bayaran
tersebut. Memandangkan PPSMI sedang dalam proses pemansuhan,
Kementerian akan mengurangkan BISP. Kajian semula 2012 terhadap
guru yang benar-benar mengajar dalam bahasa Inggeris menunjukkan
hanya lebih kurang 40,000 guru sahaja yang memenuhi kriteria untuk
mendapat BISP. Pada masa depan, Kementerian akan menghadkan
bayaran BISP hanya kepada guru yang benar-benar layak dan sekali
gus dapat mengurangkan kos Kementerian sehingga RM413 juta.
Proses pewajaran ini akan bermula pada penghujung tahun 2013.
Melalui usaha pewajaran ini, Kementerian dijangka dapat
memjimatkan kos tahunan bagi inisiatif yang tidak diberi keutamaan
sebanyak RM579 juta hingga RM813 juta menjelang tahun 2015.
Penjimatan ini akan diagihkan semula untuk bidang keutamaan yang
lain dalam Pelan ini.
Sebarangan inisiatif baharu yang diperkenalkan akan tertakluk kepada
penilaian yang ketat. Usaha ini penting bagi memastikan program
baharu tidak membendung modal insan dan sumber kewangan
daripada memberikan impak yang lebih besar jika digunakan
6-13
RM 93M
RM 1,963M RM 579 – 813M
PPSMI2- Insentif bagi Subjek
Pendidikan
RM 413M
(2011
sebenarl)
RM 371 – 413M
RM 23 – 93M(2014)
Menukar kepada sistem talian grid
bagi bekalan elektrik 54 buah
sekolah
RM 253M RM 35M(2014)
Meneliti struktur ganjaran untuk
mengurangkan ganjaran kepada
sekolah yang turun band;
mengurangkan ganjaran kepada
SBT baharu
RM 63M RM 12M – 17M
Fokus kepada penigkatan
kemahiran guru Bahasa Inggeris
 Meningkatkan penguatkuasaan
kriteria kelayakan pemberian
elaun
 Menyemak semula program
latihan bahasa Inggeris apabila
tamat kontrak
RM 975M RM 42M – 102M
RM 96M RM 40M – 59M
RM 170M RM 56M – 94M
1 Anggaran bajet berdasarkan belanjawan 2012
2 Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris
Anggaran
Bajet1
Anggaran Kos
Program Pelan Penambahbaikan Penjimatan (p.a.)
MBMMBI – Penutur Jati
Penyelenggaraan Genset,
Telaga Tiub, Unit Solar Hybrid
Sekolah Berprestasi Tinggi
(SBT)
Program Bantuan
i. Bantuan Makanan Asrama
ii. Skim Pinjaman Buku Teks
iii. Program Susu 1Malaysia
Jumlah
Mengkaji program bantuan
mengikut keperluan. (Pada masa
ini tidak disasarkan)
untuk tujuan lain. Untuk mencapai matlamat ini , bahagian yang
mencadangkan inisiatif perlu mengemukakan bukti. Perkara yang
perlu dikemukakan termasuk : (i) impak positif yang berpotensi
kepada murid, guru dan pengetua/guru besar; (ii) tenaga kerja dan
kewangan yang diperlukan bagi melaksanakan program dan mengenal
pasti sama ada sumber ini baharu atau agihan semula; dan (iii)
keperluan keseimbangan (trade-offs) daripada pengagihan semula
sumber ini.
Menyemak semula proses perolehan
Apabila kontrak sedia ada tamat dan perlu diperbaharui, Kementerian
boleh mengambil peluang ini untuk mengetatkan mekanisme dan
proses perolehan bagi memastikan sistem pendidikan mendapat
nilai terbaik untuk wang yang dibelanjakan. Kementerian telah
menjalankan kajian semula secara terperinci terhadap setiap perkara
untuk mengenal pasti peluang penjimatan. Perkara ini termasuklah
langkah-langkah seperti menurunkan kuasa untuk perolehan barangbarang
dan perkhidmatan tertentu kepada pihak berkuasa negeri.
Tujuannya adalah untuk membolehkan pemadanan antara permintaan
dan penawaran. Satu lagi langkah yang berpotensi ialah menawarkan
kontrak perkhidmatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh
Kementerian kepada pihak swasta.
Usaha ini dijangka dapat menjana penjimatan tahunan sebanyak
RM 190 juta berdasarkan perbelanjaan sebenar bagi tahun 2011.
Penjimatan ini meliputi pelbagai perkara seperti perbelanjaan
pembersihan dan utiliti dalam kategori kos operasi pendidikan
(Ekshibit 6-10). Penjimatan melalui insiatif ini kemudiannya boleh
diperuntukkan semula kepada bidang keutamaan Pelan Pembangunan
Pendidikan ini.
Kementerian juga akan memastikan proses kajian semula yang
terperinci ini turut dilaksanakan oleh pihak JPN dan PPD. Perbezaan
yang signifikan dalam perbelanjaan di peringkat semua JPN dan PPD
menunjukkan bahawa terdapat perkara penting yang boleh dipelajari
antara satu sama lain. JPN dan PPD perlu membuat penandaarasan
perbelanjaan berdasarkan prestasi rakan setara dan memberi
penjelasan sekiranya terdapat perbezaan ketara dalam perbelanjaan
mereka.
Ekshibit 6-10
Program Sasaran Untuk Semakan Semula pada 2015
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-14
Menerapkan bajet berasaskan outcome (OBB) dalam
pengurusan kewangan
Bajet berasaskan outcome (OBB) memberi tumpuan kepada hasil yang
diharapkan dan keputusan yang hendak dicapai daripada perbelanjaan
kerajaan. Langkah ini akan membawa kepada komitmen bajet yang
lebih berwibawa dan perbelanjaan mengikut keutamaan yang lebih
cekap. Kementerian telahpun mula menerapkan OBB dalam sistem
pengurusan kewangannya dan akan terus melaksanakan proses baharu
semasa Gelombang 1 dengan matlamat untuk menyempurnakan
pelaksanaannya dalam Gelombang 2.
Inisiatif ini mengandungi beberapa komponen. Pertama, Kementerian
akan memastikan bajet mengurus dan pembangunan tahunan selaras
dengan keutamaan yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan supaya dana yang mencukupi dapat disalurkan mengikut
keutamaan. Kementerian juga akan meningkatkan ketelusan dalam
proses penyediaan bajet dan perbelanjaan supaya jelas hasrat dan
prosesnya.
Kedua, selaras dengan langkah ke arah OBB, Kementerian akan
menghubungkan permohonan pembiayaan kepada sasaran berasaskan
outcome. Kemajuan mengikut sasaran akan dipantau pada setiap suku
tahun, dengan syarat pembiayaan selanjutnya diberikan sekiranya ada
petunjuk bahawa inisiatif tersebut berhasil.
Ketiga, seperti yang dinyatakan pada awal bab berkaitan dengan
keupayaan penyampaian, Kementerian akan menghubung dan
menyelaras sistem data ke dalam dashboard bersepadu. Tindakan ini
akan menyediakan maklumat yang relevan dan tepat pada masanya
kepada Kementerian bagi membolehkan analisis keberkesanan
perbelanjaan dibuat dengan cepat sehingga ke peringkat sekolah.
Sistem pengurusan kewangan dan pengesanan atas talian secara
bersepadu ini akan diperluas dan dilaksana di seluruh Kementerian
menjelang 2015.
Keempat, keperluan membangunkan kemahiran dan keupayaan
dalam Kementerian merupakan elemen penting untuk mencapai
perubahan sistemik. Kementerian akan meningkatkan kemahiran
semua kakitangan pentadbiran yang relevan menjelang 2015 dalam
disiplin yang kritikal seperti pengurusan perakaunan dan pengurusan
nilai bagi memastikan mereka berupaya membangunkan bajet yang
menyeluruh, berasaskan keperluan, dan berpandangan kehadapan.
Gelombang 2 (2016 – 2020): Melaksanakan
kecekapan sistem secara meluas
Semasa Gelombang 2, Kementerian akan mengalihkan tumpuan
dalam usaha pewajaran daripada melaksanakan kejayaan segera
kepada pelaksanaan sistem secara meluas, termasuk menghapuskan
pertindihan bajet antara bahagian apabila proses penstrukturan
semula (yang diterangkan dalam bahagian sebelum ini) berlaku . Di
samping itu, Kementerian akan meluaskan kajian semula terhadap
kategori kos daripada pengurusan perbelanjaan pendidikan kepada
kos yang lain. Seperti dalam Gelombang 1, Kementerian akan
melaksanakan analisis item secara terperinci bagi mengenal pasti
peluang penjimatan tambahan.
Kementerian juga akan menggunakan proses OBB yang telah
dilaksanakan semasa Gelombang 1 bagi mengukuhkan proses
pengurusan bajet dan kewangan. Langkah ini termasuklah mengkaji
semula hak membuat keputusan pada masa kini bagi menentukan
sama ada pihak negeri, daerah, dan/atau sekolah harus diberi kuasa
yang lebih dalam membuat keputusan. Walau bagaimanapun,
pemberian kuasa akan diiringi langkah kebertanggungjawaban yang
tinggi.
Gelombang 3 (2021 hingga 2025):
Mengekalkan amalan terbaik
Menjelang 2021, Kementerian menjangkakan keseluruhan penstrukturan
semula, termasuk pelaksanaan rombakan dalam sistem dan proses
pengurusan kewangan akan selesai. Hasilnya, produktiviti sumber akan
selari dengan standard antarabangsa. Sebagai contoh, tahap perbelanjaan
awam seharusnya selari dengan sistem pendidikan negara lain yang
mempunyai tahap prestasi yang hampir serupa dalam pentaksiran
antarabangsa. Dalam Gelombang 3, Kementerian akan memberi tumpuan
untuk mengekalkan amalan terbaik bagi menjamin kecekapan kewangan
yang dibangunkan semasa Gelombang terdahulu.
Infrastruktur Sekolah
Kementerian akan memastikan semua sekolah mempunyai
persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk murid. Kementerian
akan menggunapakai suatu standard sepunya bagi infrastruktur
sekolah, di samping memberi keluwesan yang cukup untuk
menyesuaikan kemudahan dan peralatan bagi keperluan
setempat.
Langkah yang akan diambil termasuk:
▪▪ Memastikan semua sekolah mempunyai tahap infrastruktur
minimum yang boleh diterima, disesuaikan kepada keperluan
sekolah dengan kos yang efektif;
▪▪ Melaksanakan penyelenggaraan segera bagi sekolah yang
mempunyai keperluan kritikal untuk pembaikan; dan
▪▪ Menaik taraf kemudahan dan peralatan di semua sekolah bagi
menyokong keperluan pembelajaran murid yang akan berubah
mengikut masa.
Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010,
Kementerian telah mengenal pasti beberapa kemudahan infrastuktur
bagi ditingkatkan pelaburannya dalam tempoh lima tahun seterusnya.
Kemudahan ini ialah : (i) bekalan elektrik 24 jam; (ii) air bersih yang
selamat diminum; (iii) makmal komputer; (iv) makmal sains, dan
(v) bilik darjah dan bangunan yang mencukupi untuk membolehkan
pelaksanaan sekolah satu sesi.
Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian membelanjakan lebih
daripada RM20 bilion untuk membangunkan infrastruktur dari
tahun 2006 hingga 2010. Jumlah ini digunakan untuk membina 400
sekolah baharu, memperluas infrastruktur ICT, dan menaik taraf serta
menyelenggara kemudahan sedia ada. Dalam tempoh ini, Kementerian
telah menyediakan bekalan elektrik 24 jam kepada 473 sekolah
tambahan, akses kepada air bersih untuk 47 sekolah tambahan, dan
6-15
Ekshibit 6-11
Mengenal pasti jurang di sekolah infrastruktur
3% +5%
+1%
8%
16% 15%
17% 16% +1%
1% 1%
29% 27% +2%
17% 20% -3%
2005: Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan
6
Infra IT
Utiliti dan
infra lain
Infra
fizikal
Others 1
14
80
2006-2010: Rancangan
Malaysia Ke-9
2011: Kajian Semula Pelan
Pembangunan Pendidikan
Peratus sekolah yang tidak
mempunyai infrastruktur
% (2005)
100% = 9,667 sekolah
Peratus sekolah yang tidak
mempunyai infrastruktur
% (2011)
100% = 10,000 sekolah
Jumlah Perbelanjaan
Pembangunan
% (2006-2010)
100% = RM19,771 juta
Peratus
Penambahbaikan
% (2005-2011)
Tiada bekalan
elektrik 24-jam
Tidak mendapat air
bersih
Sekolah 2 sesi
Sekolah Tumpang
Makmal Komputer
Makmal Sains
Tiada bekalan
elektrik 24-jam
Tidak mendapat air
bersih
Sekolah 2 sesi
Sekolah Tumpang
Makmal Komputer
Makmal Sains
SUMBER: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
1 Termasuk perbelanjaan Kementerian, yuran perundingan dan pengambilan tanah
2 Disebabkan makmal sains yang rosak dan tidak boleh digunakan lagi
Tiada
perubahan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-16
103 makmal komputer tambahan. Hasil yang paling signifikan ialah
peratusan sekolah yang mendapat bekalan elektrik 24 jam meningkat
daripada 92% pada tahun 2005 kepada 97% pada tahun 2011. Usaha
menaik taraf kemudahan ini telah diteruskan di bawah Rancangan
Malaysia ke-10.
Meskipun banyak penambahbaikan dilakukan, Kementerian mengaku
bahawa jurang yang signifikan masih terdapat dalam pembekalan
infrastruktur sekolah. Sebilangan besar sekolah masih kekurangan
infrastruktur asas—kira-kira 300 sekolah masih tidak mendapat
bekalan elektrik 24 jam, manakala 1,500 sekolah tidak mendapat
bekalan air yang selamat untuk diminum. Tambahan lagi, sejumlah
besar sekolah tidak mempunyai kemudahan yang lebih baik, iaitu —
kira-kira 2,700 sekolah tidak mempunyai makmal komputer manakala
makmal sains bagi 2,000 sekolah tidak berfungsi (Ekshibit 6-11).
Dapatan ini disokong oleh kajian yang dijalankan Universiti
Pendidikan Sultan Idris (2011). Dalam soal selidik yang menilai
persepsi 7,107 orang guru seluruh Malaysia terhadap kualiti
infrastruktur, penyelidik mendapati walaupun terdapat peningkatan
tetapi dari segi standard masih jauh daripada memenuhi kepuasan
umum : 77% guru melaporkan di sekolah mereka hanya ada satu
makmal sains, meningkat daripada 73% dalam kajian yang dijalankan
pada tahun 2005; 74% guru melaporkan mereka bekerja di sekolah
yang mempunyai sekurang-kurangnya satu makmal komputer yang
berfungsi, meningkat daripada 71% pada tahun 2005.
Penyelanggaraan kemudahan sedia ada juga perlu diberikan tumpuan.
Laporan Audit Infrastruktur Fizikal (2011) mendapati lebih 30%
sekolah di Malaysia perlu dibaiki dengan segera (Ekshibit 6-12).
Kementerian telah memperuntukkan RM600 juta pada tahun 2012
untuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan akan menambah
peruntukan sekiranya perlu.
EKSHIBIT 6-12
1,293
1,571 685
2,152
20%
28%
30%
57%
Keperluan penyelenggaran sekolah di Malaysia
Bilangan sekolah dengan infrastruktur daif
Sek
Menengah
Bilangan
(2011)
100% = 2,285
Sek Rendah
Bilangan
(2011)
100% = 7,715
%
daripada
semua sek
rendah
%
daripada
semua sek
menengah
Pendawaian
Elektrik:
Dalam keadaan
yang amat teruk
Infrastruktur
Fizikal:
Dalam keadaan
yang amat teruk
SUMBER: Data EMIS; Laporan Audit Infrastruktur Fizikal 2011
Terdapat beberapa isu yang timbul dalam meningkatkan
infrastruktur. Pertama, perselisihan pendapat yang berterusan
tentang takrifan infrastruktur yang sangat perlu atau penting bagi
sekolah. Percanggahan pendapat bukan setakat tentang keperluan
asas tertentu—seperti bekalan air yang selamat untuk diminum
dan sekurang-kurangnya bekalan elektrik 12 jam — malah apa yang
patut disediakan di sekolah juga menjadi isu perselisihan. Dengan
lebih 10,000 sekolah yang memerlukan peruntukan, keperluan
menyediakan infrastruktur asas wajar diseimbangkan dengan
keperluan infrastruktur yang lebih maju.
Pada masa ini, pemahaman Kementerian tentang keperluan
infrastruktur minimum dikaji semula setiap lima tahun melalui
standard brief untuk bangunan sekolah baru yang dimasukkan
dalam setiap Rancangan Malaysia. Standard brief ini menetapkan
pembekalan utiliti, seperti bekalan elektrik 24 jam dan air bersih,
serta kemudahan makmal sains, bilik guru, kantin, perpustakaan, dan
padang permainan. Hala tuju Sekolah Bestari yang diperkenalkan pada
tahun 2005 , menambahkan satu lagi lapisan dengan menjanjikan
pembekalan satu komputer kepada setiap 20 murid, bersama dengan
akses internet. Situasi ini telah menimbulkan ketidakpastian sama ada
pentakrifan standard construction brief tersebut merupakan takrifan
yang betul tentang infrastruktur minimum yang diperlukan, dan yang
lebih signifikan lagi, sama ada setiap sekolah perlu dinaik taraf untuk
memenuhi spesifikasi tersebut.
Tambahan lagi, pelbagai Bahagian terlibat dalam proses perancangan.
Sebagai contoh, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) bertanggungjawab
merancang dan memantau pembekalan makmal komputer dan
infrastruktur ICT berasaskan sekolah, BPPDP mengunjurkan bilangan
sekolah baharu yang diperlukan berdasarkan permintaan daripada JPN
dan bahagian lain yang bertanggungjawab terhadap sekolah, Bahagian
Pembangunan (BP) bertanggungjawab membina sekolah baru, dan
Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA) bertanggungjawab
dalam perolehan serta ubahsuai dan penyelenggaraan untuk semua
institusi pendidikan. Pembahagian tanggungjawab ini mengakibatkan
pembangunan pelbagai pangkalan data yang perlu diselaraskan bagi
memberikan gambaran yang bersepadu tentang kemudahan dan peralatan
di setiap sekolah, serta keadaan kemudahan yang disediakan.
Situasi ini diburukkan lagi dengan kekurangan peruntukan untuk
menjalankan penyelenggaraan pencegahan (preventive maintenance).
Pada masa ini, perbelanjaan sekolah untuk membaik pulih kerosakan kecil
dan penyelenggaraan perkhidmatan adalah terhad. Dalam jangka masa
panjang, penyelenggaraan awal boleh mengelakkan kerosakan serius yang
memerlukan belanja besar untuk dibaiki.
Pelan Tindakan: Mengguna pakai standard
infrastruktur sekolah seragam, disesuaikan
dengan keperluan setempat
Kementerian telah membangunkan suatu gabungan pentakrifan bagi
menjelaskan keperluan infrastruktur sekolah masa depan (Ekshibit
6-13). Takrifan ini menentukan standard minimum yang boleh
diterima bagi persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk murid
di semua sekolah serta disesuaikan dari semasa ke semasa bagi
memenuhi sasaran dan keperluan pertambahan murid. Walaupun
kebanyakan sekolah memenuhi atau melebihi standard ini, hasratnya
adalah untuk meningkatkan taraf kemudahan dan peralatan
keseluruhan sistem persekolahan. Hasrat ini termasuk menaik taraf
speksifikasi kemudahan dan peralatan kepada yang lebih berkualiti,
tahan lama, dan berekonomi. Kementerian juga akan berkerjasama
dengan badan kerajaan yang berkaitan seperti pihak berkuasa
tempatan bagi memastikan semua agensi kerajaan terlibat dalam
perancangan dan pembinaan infrastruktur sekolah yang standard.
6-17
SUMBER: Garis panduan dan peraturan perancangan pembangunan oleh Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit Perancang Ekonomi; JPM
Semua sekolah mencapai sekurangkurangnya
keperluan asas yang penting
untuk persekitaran yang selamat, bersih
serta pengajaran dan pembelajaran yang
kondusif
Untuk menyediakan
kemudahan minimum untuk
penyampaian kurikulum
seperti yang dihasratkan
Untuk mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang menarik bagi
abad ke-21
Masa depan
(2021-2025)
Garis asas
(2016-2020)
Asas
(2013-2015)
Keperluan berbeza mengikut jenis sekolah (cth.: bandar, luar bandar, SKM, sekolah berasrama)
Struktur fizikal (bumbung, dinding,
pendawaian, cat)
Bilik darjah yang memenuhi
nisbah15-20 kaki persegi / murid
Tandas yang memenuhi nisbah 1
mangkok tandas / 50 pelajar
12 jam elektrik, kecuali bagi sekolah
berasrama yang memerlukan 24 jam
bekalan
Air terawat, yang selamat diminum
1 meja dan kerusi setiap murid
1 papan putih / bilik darjah
Sambungan internet dengan kelajuan
sekurang-kurangnya 2 Mbps
Sekurang-kurangnya 20 murid setiap
alat ICT di semua sekolah
1 ruang kerja setiap guru
Sambungan Internet:
Sekurang-kurangnya 10 Mbps
bagi semua sekolah
Sekurang-kurangnya 1 kemudahan
persidangan video setiap
daerah untuk menyokong
pembelajaran jarak jauh
1 kemudahan sukan yang
lengkap bagi setiap daerah
Perubahan reka bentuk
sekolah untuk masa depan
mungkin diperlukan
berdasarkan keperluan
kurikulum baru (cth.: Bilik pakar
berdasarkan gred murid dan
prestasi)
1 komputer bimbit / pelajar
sekolah menengah
Untuk sekolah menengah (bergantung
kepada saiz):
– Sains (biologi, kimia dan fizik) +
Makmal Sains Am
– Bengkel Kemahiran Hidup (cth.
Ekonomi Rumahtangga, Pertanian,)
– Asrama untuk murid sekolah bagi
perjalanan lebih daripada 1 jam ke
sekolah setiap hari
▪ 24-jam kemudahan internet pada
kelajuan sekurang-kurangnya 2-10 Mbps
▪ Kebolehcapaian untuk orang kurang
upaya, seperti lorong landai dan tandas
▪ 1 kemudahan sukan
▪ Sekurang-kurangnya 10 murid bagi
setiap alat peranti ICT di semua
sekolah
▪ 1 perpustakaan/pusat sumber
▪ Tempat dan ruang untuk aktiviti
pendidikan Islam
Ekshibit 6-13
Keperluan pembangunan infrastruktur sekolah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-18
Kementerian sedar bahawa standard sepunya yang seragam tidak
boleh diterjemahkan kepada pendekatan satu saiz untuk semua.
Keperluan infrastruktur mungkin berbeza mengikut lokasi dan jenis
sekolah. Sebagai contoh, sekolah teknik, vokasional atau sekolah
pendidikan khas memerlukan peralatan yang berbeza daripada
sekolah arus perdana. Kementerian akan terus berusaha untuk
memberi keluwesan dalam menentukan keperluan infrastruktur
setiap sekolah, disesuaikan dengan keperluan setempat yang akan
ditentukan dalam Gelombang 1 dan 2.
Dalam Gelombang 1, tumpuan adalah kepada usaha memastikan
setiap sekolah mempunyai perkara asas yang penting seperti
infrastruktur fizikal dan akses kepada utiliti yang mencukupi.
Dalam Gelombang 2, setelah kesemua standard minimum mutlak
dipenuhi, Kementerian akan memastikan semua sekolah mempunyai
kemudahan dan keperluan peralatan untuk penyampaian kurikulum
dan pedagogi seperti yang dijelaskan dalam Bab 4 Pelan ini. Dalam
Gelombang 3, Kementerian akan memurnikan lagi pentakrifan
keperluan infrastruktur sebelum membuat pelaburan bagi usaha naik
taraf seterusnya, sekiranya perlu.
Gelombang 1 (2013 hingga 2015) :
Memastikan infrastruktur asas yang
mempunyai standard baik untuk semua
sekolah
Kementerian akan memastikan semua sekolah memenuhi standard
minimum yang boleh diterima bagi infrastraktur asas seperti yang
ditakrifkan menjelang 2015. Standard tersebut akan disesuaikan
untuk memenuhi keadaan setempat bagi setiap sekolah. Sebagai
contoh, kemudahan di sekolah yang berada di kawasan pedalaman
akan disesuaikan untuk memenuhi kekurangan utiliti biasa seperti
pembinaan telaga pam.
Sejajar dengan inisiatif untuk menjenamakan semula Tingkatan 6
(akan dibincangkan dalam Bab 7), Kementerian akan mengkaji semula
keperluan infrastruktur untuk Tingkatan 6 kerana menyedari bahawa
sebagai pengiktirafan murid lepas menengah mempunyai keperluan
lebih khusus berbanding dengan murid di peringkat lebih rendah.
Dalam usaha untuk mencapai sasaran ini, Kementerian akan
melaksanakan proses pembaikan dan menaik taraf sekolah secara
berperingkat. Kementerian telah menjalankan audit infrastruktur
yang terperinci untuk menentukan jumlah pembaikan yang
diperlukan agar semua sekolah mencapai tanda aras standard
bagi infrastruktur asas. Pembaikan dan naik taraf sekolah akan
dilakukan mengikut peringkat, bermula di Sabah dan Sarawak yang
kebanyakan sekolahnya memerlukan pembaikan segera. Menjelang
akhir tahun 2013, pembaikan dan naik taraf yang kritikal akan dapat
disempurnakan bagi 1,608 sekolah yang berkeperluan kritikal.
Sejajar dengan Rancangan Malaysia Ke-10, dan aspirasi
untuk meningkatkan produktiviti sumber, Kementerian akan
menguatkuasakan analisis pengurusan nilai dan penilaian kos kitar
hayat (life-cycle cost evaluation) untuk projek besar bernilai lebih
daripada RM50 juta. Pendekatan berstruktur dan pelbagai disiplin
ini merupakan teknik yang telah terbukti boleh memaksimumkan
pulangan nilai daripada projek. Sebagai contoh, pengurusan nilai
memerlukan kajian semula spesifikasi secara terperinci untuk
menentukan kefungsian dan mempertimbangkan kos kitar hayat
apabila memutuskan reka bentuk projek yang optimum.
6-19
Sekolah dua sesi di Malaysia ditubuhkan selepas kemerdekaan
bagi menampung pertambahan jumlah murid yang besar dengan
cara berkesan kos. Berbeza dengan sekolah satu sesi, sekolah dua
sesi membahagikan murid kepada dua kumpulan, dengan waktu
persekolahan yang berbeza tetapi berkongsi kemudahan dan
pentadbiran. Umumnya, sekolah sesi pagi bermula dari 7.30 pagi hingga
1.00 petang manakala sekolah sesi petang dari 1.15 petang hingga 6.45
petang. Murid dan guru kerap hadir di sekolah pada hari Sabtu untuk
aktiviti kokurikulum.
Pada awal tahun 2012, terdapat lebih daripada 1,500 sekolah dua sesi
di Malaysia. Sekolah-sekolah ini mewakili kira-kira 15% sekolah dalam
sistem pendidikan, tetapi 40% daripada murid yang berdaftaran adalah
di sekolah dua sesi. Kebanyakan sekolah dua sesi merupakan sekolah
menengah di kawasan bandar yang lazimnya terdapat di Selangor, Pulau
Pinang, dan Kuala Lumpur.
Terdapat persepsi dalam kalangan ibu bapa dan pihak berkepentingan
bahawa sekolah satu sesi menyediakan pendidikan yang lebih
berkualiti. Bahagian ini akan mengkaji fakta tentang prestasi secara
relatif antara sekolah satu sesi dan dua sesi.
1. Pencapaian murid
Persepsi: Hasil pembelajaran terjejas di sekolah dua sesi
Realiti :Hasil pembelajaran di sekolah satu
sesi dan dua sesi adalah setara.
Kajian tentang pencapaian murid bagi tempoh tiga tahun yang
lepas di sekolah rendah dan menengah menunjukkan tidak terdapat
perbezaan yang signifikan dalam pencapaian murid antara sekolah
satu dan dua sesi. Malah sekolah dua sesi menunjukkan pencapaian
yang lebih baik berbanding sekolah satu sesi (Ekshibit 6-14)
EKSHIBIT 6-14
2009 2010 2011
2009 2010 2011
Hasil pembelajaran di sekolah satu dan dua sesi di Malaysia
Sekolah satu sesi
Sekolah dua sesi
Nota: Hanya mengambil kira pilihan persekolahan SK, SMK, SJK(C), dan SJK(T). Sekolah dengan data tidak mencukupi
dikeluarkan
SUMBER: Pangkalan data EMIS; Lembaga Peperiksaan
Menengah
Purata berpemberat skor komposit, %
Rendah
Purata berpemberat skor komposit, %
69.2 69.3 70.3 69.6 72.6 72.0
57.0 54.7 58.8 56.4 58.7 56.7
2. Aktiviti Ko-kurikulum
Persepsi: Pembangunan ko-kurikulum di sekolah dua sesi terhad
Realiti: Murid di sekolah dua sesi menggunakan lebih masa untuk
aktiviti kokurikulum.
Murid di sekolah satu sesi dan dua sesi menggunakan dua jam
seminggu secara purata untuk aktiviti kokurikulum. Murid di keduadua
bentuk sekolah ini menggunakan masa yang banyak bagi aktiviti
yang sama seperti muzik, sukan dan kesenian (Ekshibit 6-15)
3. Infrastruktur
Persepsi: Sekolah dua sesi mempunyai infrastruktur yang kurang baik
Realiti: Infrastruktur fizikal di sekolah dua sesi adalah setanding
dengan sekolah satu sesi.
Audit infrastruktur fizikal 2011 menunjukkan bahawa tidak terdapat
perbezaan antara sekolah satu dan dua sesi. Sekolah satu dan dua
sesi di kawasan bandar yang memerlukan naik taraf dan pembaikan
lebih kurang sama bilangannya.
4. Disiplin
Persepsi: Disiplin di sekolah dua sesi kurang baik.
Realiti: Tahap disiplin di sekolah dua sesi adalah setara dengan
sekolah satu sesi.
Bilangan mutlak murid yang terlibat dengan isu disiplin di sekolah satu
dan dua sesi adalah serupa. Kira-kira 5% sekolah dua sesi dan 3%
sekolah satu sesi mempunyai lebih daripada 150 kes disiplin setahun.
Sebaliknya, 76% sekolah dua sesi dan 82% sekolah satu sesi
merekodkan kurang daripada 50% pelanggaran disiplin.
EKSHIBIT 6-15
Sekurangkurangnya
2
jam
Perincian
12 11
10
42
38
40
42
6
0 & 0-2 jam
2-5 jam
5-10 jam
>10 hours
Peratus
60 58
SUMBER: Survei murid 2011 (N=1,436 untuk sekolah dua sesi, N = 6,153 untuk sekolah satu sesi)
1 Cuma murid dari SK, SRK, SMK, SJKC, SJKT dipertimbangkan
Purata masa digunakan untuk aktiviti ko-kurikulum dalam seminggu
Sekolah dua sesi Sekolah satu sesi
Perkara sebenar tentang sekolah satu dan dua sesi
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-20
5. Kesesakan
Persepsi: Sekolah dua sesi adalah sesak
Realiti: Kesesakan dilihat di kedua-dua sekolah dua sesi dan satu sesi,
meskipun lebih meluas di sekolah dua sesi.
Kira-kira 26% sekolah dua sesi mempunyai secara purata saiz kelas
yang lebih besar daripada 35 murid berbanding 8% di sekolah satu
sesi. Bagaimana pun, tidak dinafikan bahawa kesesakan berlaku di
sekolah bandar yang lebih popular. Pada masa depan, Kementerian
akan memastikan kesesakan sekolah ditangani dengan menambah
bilangan bilik darjah dan kemudahan lain mengikut kesesuaian.
Kementerian juga telah mengenal pasti langkah-langkah yang boleh
menjimatkan kos sehingga 70% untuk naik taraf projek. Sebagai
contoh, bangunan fizikal masa kini mempunyai saiz yang standard
dan dibina daripada konkrit, tanpa mengambilkira lokasi sekolah.
Dengan membenarkan pihak sekolah dikawasan pendalaman memilih
saiz sekolah mengikut keperluan mereka dan menggunakan barangan
alternatif yang lebih tahan seperti komposit fiber, Kementerian dapat
menjimatkan sehingga 88% kos bagi pembinaan bangunan fizikal.
Kementerian berusaha menggabungkan bahan bangunan hijau
dalam meningkatkan produktiviti sumber dan kecekapan kos bagi
kemudahan infrastruktur dalam jangka masa panjang.
Usaha untuk memperbaiki proses pengurusan projek dan memperoleh
penjimatan kos memerlukan kesepaduan pangkalan data sedia ada
bagi menyediakan keperluan infrastruktur yang bersepadu dan
tepat pada masanya. Kebolehpercayaan data tentang bilangan dan
keadaan kemudahan akan ditambah baik dengan menggerakkan pihak
PPD mengaudit laporan daripada setiap sekolah tentang keadaan
kemudahan di sekolah tersebut.
Kementerian akan memastikan tahap optimum penyelenggaraan
peralatan sekolah dan kemudahan sedia ada dengan menyediakan
peruntukan tahunan sekolah bagi tujuan tersebut. Peruntukan
ini akan diagih kepada JPN, PPD dan setiap sekolah dengan lebih
kuasa dan kebertanggungjawab untuk melaksanakan kerja-kerja
penyelenggaraan.
Gelombang 2 (2016-2020): Melengkapkan
sekolah untuk menyokong kurikulum yang
dipertingkat dan penyampaian pedagogi
Pada penghujung 2015, semua sekolah telah mendapat sekurangkurangnya
infrastruktur asas yang memenuhi standard seperti yang
dijelaskan dalam Gelombang 1. Tumpuan seterusnya adalah untuk
memastikan semua sekolah diberi kelengkapan bagi menyokong
kurikulum yang telah dipertingkatkan dan penyampaian pedagogi yang
dibincangkan dalam Bab 4. Ini termasuk kemudahan dan peralatan
yang berkaitan untuk menyokong pembelajaran murid seperti
makmal sains dan bengkel kemahiran hidup serta ruang untuk aktiviti
pendidikan Islam. Kementerian juga akan memastikan kemudahan
baru ini mesra alam.
Satu bidang yang diberikan tumpuan di peringkat ini ialah pelaburan
dalam kemudahan ICT. Ini adalah kritikal bukan sahaja untuk
memastikan murid celik ICT tetapi juga menyokong inovasi masa
depan dalam pedagogi. Perkara ini akan diperincikan selanjutnya di
bahagian dasar ICT dalam pendidikan.
Kementerian juga akan mengkaji secara terperinci perubahan sekolah
dua sesi kepada sekolah satu sesi. Dalam senario ini, keutamaan
selalunya diberikan kepada usaha mengehadkan pendaftaran murid
dan menambah bilangan bilik darjah di sekolah yang sama. Hanya
sekiranya langkah ini tidak berjaya, maka Kementerian akan membina
bangunan baharu.
Semasa Gelombang 2, Kementerian juga mengkaji semula keperluan
infrastruktur untuk kolej matrikulasi. Objektifnya ialah untuk
menyediakan persekitaran kolej yang sesuai untuk menyokong
pembelajaran di peringkat lepas menengah.
6-21
Gelombang 3 (2020 – 2025): Mentakrif
keperluan infrastruktur masa depan
Pada penghujungan tahun 2020, semua sekolah dijangka telah
mencapai standard minimum dasar bagi infrakstruktur, kemudahan,
dan peralatan yang telah ditentukan pada Gelombang 3. Sebelum
pelaburan dalam infrastruktur seterusnya dibuat, Kementerian akan
menilai semula takrifan tentang keperluan infrastruktur sekolah.
Perspektif awal Kementerian tentang keperluan masa depan ini
termasuklah akses kepada kemudahan sukan dan ICT yang lebih maju,
tertakluk kepada perubahan teknologi dan pedagogi dalam jangka
masa 10 tahun. Kementerian juga akan terus berusaha untuk menukar
sekolah dua sesi kepada sekolah satu sesi. Dalam melengkapkan kajian
semula ini, Kementerian akan terus melabur dalam menaik taraf
kemudahan dan peralatan sekolah yang perlu.
ICT dalam pendidikan
Kementerian akan memastikan murid-murid tidak hanya belajar
menggunakan ICT tetapi juga boleh memanfaatkannya secara
berkesan untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Maka,
Kementerian akan melaksanakannya dengan mengukuhkan asas
ICT sekolah sambil memperkenalkan penyelesaian ICT yang
terbukti baik ke dalam sistem pendidikan.
Langkah yang akan diambil termasuk:
▪▪ Menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk
belajar dengan berkesan dan hidup secara produktif dalam
dunia global dan digital;
▪▪ Melengkapkan kesemua 10,000 sekolah seluruh negara
dengan capaian Internet 4G dan platform pembelajaran maya
(virtual learning platform) yang boleh digunakan oleh guru,
murid dan ibu bapa menerusi program 1BestariNet;
▪▪ Memberi latihan kepada semua guru untuk menerapkan
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menyokong
pembelajaran murid;
▪▪ Meningkatkan nisbah peralatan ICT berbanding murid kepada
10:1. Nisbah ini mungkin boleh dikurangkan lagi bergantung
kepada pentaksiran impak dan adanya dana; dan
▪▪ Merintis cara penyampaian pembelajaran dengan
menggunakan inovasi ICT seperti pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri (self-paced) sebelum disebarkan ke
seluruh negara
Malaysia telah lama menyedari potensi transformasi ICT dalam
pendidikan. Kajian semula UNESCO menyatakan bahawa Malaysia
adalah antara negara pertama di dunia yang mempunyai pelan
strategik ICT untuk sistem pendidikan. Kajian semula ini juga
menyatakan terdapat pelbagai dasar dan pelan yang hebat telah
dibangunkan sejak 1990, termasuk Pelan Strategik bagi Sekolah
Bestari dan Dasar ICT dalam Pendidikan 2010. Matlamatnya adalah
untuk memanfaatkan potensi ICT dalam meningkatkan pemikiran
yang mendalam serta menambah baik kualiti keseluruhan pendidikan.
Hasrat ini bukan sahaja setakat mengajar murid untuk mampu
menggunakan fungsi asas ICT seperti pemerosesan perkataan, Internet
dan emel. ICT dalam pendidikan seharusnya dapat membantu murid
meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi.
Kementerian juga berusaha untuk memanfaatkan ICT bagi
meningkatkan kecekapan cara penyampaian pendidikan berkualiti
kepada kumpulan yang kurang diberi perhatian seperti sekolah
luar bandar dan sekolah kurang murid. Sehubungan itu,salah satu
daripada pelaburan modal yang paling tinggi pernah dilaksanakan
oleh Kementerian dalam dua dekad yang lepas ialah penyediaan
infrastruktur ICT untuk sekolah. Dari tahun 1999 hingga 2010,
Kementerian melabur kira-kira RM6 bilion untuk inisiatif ICT
dalam pendidikan. Sebahagian besar dana tersebut diperuntukkan
kepada penyediaan makmal komputer tambahan bagi menyokong
PPSMI (RM2.6 bilion) dan membina makmal komputer di setiap
sekolah (RM2.5 bilion). Sebaliknya, kajian yang dilaksanakan
oleh Kementerian pada tahun 2010 mendapati penggunaan ICT di
sekolah adalah terhad. Kira-kira 80% guru menggunakan ICT kurang
daripada satu jam seminggu. Hanya satu pertiga murid menyatakan
guru mereka kerap menggunakan ICT. Kajian semula UNESCO juga
menyatakan bahawa “walaupun ICT digunakan semasa pengajaran,
dalam kebanyakan kes penggunaannya masih belum menjangkau
penggunaan aplikasi persembahan Power Point sebagai alat
pengajaran. Tidak terdapat sebarang bukti yang menunjukkan bahawa
ICT ini digunakan untuk menggalakkan kemahiran seperti kreativiti,
penyelesaian masalah, dan pemikiran kritis dan komunikasiv dalam
kalangan murid.”
Alasan yang diberikan tentang penggunaan ICT yang terbatas ini
ialah perkakasan yang disediakan tidak disertakan dengan latihan
dan khidmat sokongan untuk sekolah, seperti juru teknik untuk
menyelenggara peralatan. Malah penyediaan latihan dan sokongan
lazimnya tidak berterusan dan berkekalan.
Oleh itu, guru tidak bersedia untuk memanfaatkan sepenuhnya
penggunaan komputer dalam kerja harian mereka. Dapatan ini
setara dengan dapatan kajian antarabangsa yang mencadangkan
kemudahan mewah seperti makmal komputer, bilik darjah pintar,
dan makmal sains hanya berguna apabila guru dan murid tahu
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-22
bagaimana menggunakan teknologi dan kemudahan dengan cara yang
bermakna dalam proses pembelajaran. Isu lain yang dibangkitkan
ialah kekurangan strategi jangka panjang untuk melaksana dan
mengekalkan elemen dasar utama seperti infrastuktur ICT dan
kompetensi guru. Sebagai contoh, tempoh jaminan pembaharuan
komputer tidak dinyatakan secara eksplisit yang menyebabkan sekolah
yang menerima peralatan pada sekitar dekad pertama tahun 2000
masih menggunakan peralatan komputer yang sudah usang dan
perlu diperbaharui. Sejajar dengan dapatan awal tentang produktiviti
sumber, pelaburan tersebut tidak dikaitkan secara tekal kepada
keberhasilan murid yang dihasratkan, dan tidak juga dipantau dengan
rapi untuk menentukan impak.
Pelan Tindakan: Memanfaatkan ICT untuk
pembelajaran
Kementerian terus dengan matlamat untuk melayakkan semua sekolah
mencapai taraf “Sekolah Bestari” (iaitu mencapai standard minimum
penggunaan ICT, keupayaan guru, kesediaan infrastruktur dan
aplikasi ICT) di samping menyepadukan ICT dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Berdasarkan penyelidikan yang telah dijalankan
terhadap impak dan potensi ICT dalam pendidikan, Kementerian
mengambil prinsip berikut sebagai panduan untuk membangunkan
strategi ICTnya:
▪▪ Memastikan keperluan asas disediakan. Sejajar dengan
kejayaan pelaksanaan program ICT dalam pendidikan contohcontoh,
Kementerian akan mengamalkan pendekatan yang
tersusun untuk ICT. Elemen kritikal dalam penggunaan ICT seperti
peralatan, jaringan dan aplikasi ICT, kompetensi guru dalam ICT,
serta kurikulum dan pentaksiran mesti dimantapkan sebelum
beralih kepada penggunaan ICT yang lebih tekal dan inovatif;
▪▪ Membangunkan strategi seterusnya daripada asas yang
telah disediakan. Kementerian akan memastikan semua
inisiatif selanjutnya dibangunkan daripada program terdahulu.
Sebagai contoh, Kementerian akan memastikan bahawa semua
inisiatif ICT masa depan akan ditingkatkan dan memperkukuhkan
keberkesanan 1BestariNet. Langkah ini bertujuan memaksimumkan
ROI Kementerian bagi program ini dan memastikan 1BestariNet
menjadi pemangkin bagi inovasi ICT dalam pendidikan di Malaysia.
▪▪ Melabur dalam penyelesaian ICT untuk kumpulan
berkeperluan khusus. Di sebalik ketidaktentuan seperti yang
diutarakan dalam kajian antarabangsa, penyelesaian ICT sedia ada
masih boleh dimanfaatkan bagi mewujudkan akses berkesan kos
(cost-efficient access) kepada sumber pengajaran dan pembelajaran
berkualiti tinggi bagi kumpulan berkeperluan khusus seperti
sekolah luar Bandar, sekolah kurang murid, dan murid pintar
cerdas (sila rujuk Bab 4); dan
▪▪ Bergantung pada pentaksiran berasaskan outcome.
Pentaksiran berasaskan bukti seharusnya menjadi asas untuk
menilai pelaburan penting yang berpotensi dalam ICT. Tindakan
ini memerlukan penambahbaikan dalam set pengukuran sedia
ada seperti Smart School Qualification Standard (SSQS), selaras
dengan standard antarabangsa sedia ada.
Apakah 4G?
4G adalah singkatan bagi generasi keempat tanpa wayar,
iaitu sejenis teknologi yang boleh digunakan dengan telefon
bimbit, komputer tanpa wayar, dan peranti mudah alih yang
lain. Teknologi ini memberikan akses yang lebih pantas
kepada Internet berbanding dengan jaringan generasi ketiga
(3G) sebelumnya, dan juga menawarkan pilihan baru kepada
pengguna seperti kebolehan mengakses video definisi tinggi
(HD), suara berkualiti tinggi, dan saluran tanpa wayar kadar
data tinggi (high-data-rate) melalui peranti mudah alih. Standard
biasa bagi 4G masih dalam proses penakrifan oleh International
Telecommunications Union (ITU), pihak-pihak kerajaan, industri,
dan pihak berkepentingan yang lain. Standard ini lebih tinggi
daripada kelajuan muat turun pada masa kini iaitu 2 megabit
sesaat (Mbps)
Paling utama ialah penggunaan prinsip ini memerlukan asas yang kukuh
dalam ICT. Setelah asas ini dimantapkan, Kementerian akan merancang
peluang untuk menyampaikan lebih banyak penyelesaian berasaskan ICT
yang lebih inovatif, disokong dengan bukti impak positif yang jelas.
Gelombang 1 (2013 hingga 2015):
Mempertingkatkan asas ICT
Dalam Gelombang 1, Kementerian akan membina keupayaan ICT
berdasarkan asas sedia ada. Usaha ini dilakukan bagi memastikan
infrastruktur ICT asas dan kompetensi sentiasa tersedia di seluruh
sistem, dan tidak terikat dengan mana-mana landasan teknologi
yang khusus. Keutamaan yang akan diberi termasuk: (i) memastikan
murid dan guru mempunyai akses cukup kepada peralatan ICT, (ii)
menyediakan sistem pendidikan dengan platform pembelajaran dan
jaringan lebar jalur yang mencukupi bagi penggunaan perkhidmatan
ICT; dan (iii) memastikan semua guru mempunyai kompetensi
asas dalam ICT. Keutamaan lain dalam tempoh ini termasuklah
menambahbaik sistem pemantauan bagi menyediakan pentaksiran
lebih tepat tentang kemajuan insiatif ICT, menyebatikan ICT dalam
kurikulum, dan menyediakan kandungan yang berkualiti dan berkesan
kos.
6-23
Menyediakan infrastruktur untuk jaringan dan landasan
pembelajaran melalui 1BestariNet
1BestariNet ialah projek yang diusahakan oleh Kementerian. Di bawah
projek ini, 10,000 sekolah rendah dan menengah di seluruh negara
akan dilengkapi akses Internet 4G dan persekitaran pembelajaran
maya (virtual learning environment (VLE)) pada penhujung
2013. Sambungan Internet berkelajuan tinggi dan akses kepada
Penyelesaian Pembelajaran Bersepadu (Integrated Learning Solution)
bertaraf dunia akan menjadi pemangkin kepada penerapan ICT
dalam operasi harian Kementerian, dan mampu memacu Malaysia
ke barisan hadapan inovasi ICT dalam pendidikan. Kementerian
akan memastikan semua guru dilatih dan cekap menggunakan VLE
menjelang 2015.
Pembekalan lebih banyak peralatan ICT
Kementerian akan memberi tumpuan kepada pembekalan lebih
banyak peralatan ICT, kepada murid dan guru selain komputer
seperti tablet atau telefon pintar, kerana peranti digital semakin lama
semakin bersepadu. Kementerian akan membangunkan inovasi ICT
melalui beberapa dimensi dalam usaha mengekalkan kecekapan
kos. Kementerian akan mengkaji perolehan peralatan yang sesuai
untuk tujuan tertentu. Kementerian telahpun memulakan usaha
melalui penggunaan “thin-client computers”, yakni terminal “lowend
computer” dengan fungsi yang terhad dan bergantung kepada
server untuk memberikan kuasa kepada komputer dalam usaha untuk
mengurangkan kos. Sebagai alternatif kepada kemudahan ICT sedia
ada (makmal komputer), Kementerian akan menguji penggunaan
kaedah baharu yang kurang menggunakan sumber seperti kaedah
perpustakaan atau pusat pinjaman komputer bimbit dan komputer
bergerak (computers-on-wheels).
Selain pembekalan aset dan infrastruktur fizikal, Kementerian akan
mengkaji proses perolehan sedia ada bagi menangani kebimbangan
masa kini berhubung penyelenggaraan dan kos kitar hayat peralatan
ICT, serta dasar bagi penggantian inventori peralatan ICT sedia
ada. Kementerian juga akan mempertimbangkan inovasi baharu
dalam proses perolehan seperti pembelian terus daripada pengilang,
perjanjian penyewaan, dan perkongsian swasta untuk menurunkan
kos.
Sasarannya adalah untuk mencapai nisbah minimum satu komputer
untuk 10 murid dalam usaha menyediakan komputer yang mencukupi
bagi murid untuk belajar menggunakan ICT serta mengambil
kesempatan daripada inovasi yang menyokong pembelajaran secara
menyeluruh.
Memastikan semua guru dan pegawai Kementerian celik ICT
Kementerian akan memastikan bahawa semua guru berada pada
tahap minimum literasi ICT pada akhir tahun 2015. Standard literasi
ICT yang dikehendaki adalah berdasarkan rubrik kompetensi ICT
yang dibangunkan oleh Persatuan Antarabangsa Teknologi dalam
Pendidikan (ISTE). Semua guru pelatih dikehendaki mencapai
standard kompetensi sebagai sebahagian daripada latihan
praperkhidmatan mereka. Guru dalam perkhidmatan pula perlu lulus
ujian diagnostik atas talian menjelang 2014. Mereka yang tidak lulus
ujian ini dikehendaki melengkapkan satu siri modul latihan atas talian
dan menduduki semula ujian diagnostik tersebut pada akhir tahun
2015. Proses ujian dan latihan ini akan disokong melalui platform
pembangunan profesional yang dikendalikan dalam VLE 1BestariNet.
Takrifan literasi ICT untuk guru
Persatuan Antarabangsa Teknologi dalam Pendidikan atau
International Society for Technology in Education (ISTE)
merupakan persatuan global yang menyokong kecemerlangan
dalam pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT
yang inovatif serta berkesan. Mewakili lebih 100,000 pendidik
seluruh dunia, ISTE telah menyediakan set penanda aras yang
diiktiraf antarabangsa bagi membantu mengukur kecekapan
dalam menyepadukan ICT dalam pendidikan, yang dikenali
sebagai Standard Kebangsaan Pendidikan Teknologi atau
National Education Technology Standards (NETS). NETS
memerlukan semua guru mencapai standard berikut:
• Memudahcara dan mencetus inspirasi kepada
pembelajaran murid dan kreativiti: Guru menggunakan
pengetahuan tentang isi kandungan subjek, pengajaran
dan pembelajaran, serta teknologi untuk memudahcara
pengalaman pembelajaran, kreativiti, dan inovasi dalam
interaksi bersemuka dan persekitaran maya;
• Mereka bentuk dan membangunkan pengalaman
pembelajaran dan pentaksiran era digital: Guru mereka
bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran
dan pentaksiran yang autentik. Mereka menggabungkan
alat kontemporari dan sumber bagi memaksimumkan
pembelajaran isi kandungan dalam konteks dan
membangunkan pengetahuan, kemahiran, serta sikap untuk
menggunakan ICT;
• Guru sebagai model bekerja dan belajar dalam era
digital: Guru mempamerkan pengetahuan, kemahiran, dan
proses kerja mewakili seorang profesional yang inovatif
dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran
tinggi dalam sistem ICT dan peralatan digital untuk
menyokong kejayaan dan inovasi dalam kalangan murid;
• Mempromosi dan menjadi model sebagai masyarakat
digital yang bertanggungjawab: Guru memahami isu-isu
masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab
dalam budaya digital dan mempamerkan tingkah laku yang
betul serta beretika dalam amalan profesionalnya; dan
• Melibatkan diri dalam pembangunan profesional dan
kepimpinan: Guru menambahbaik amalan profesional
secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-24
ICT dalam pendidikan : Kajian antarabangsa dan amalan terbaik
bahawa “masih banyak lagi perkara yang tidak diketahui tentang
pendekatan “yang terbaik” atau paling berkesan dalam penggunaan
ICT bagi mencapai objektif tersebut.” (Terjemahan)
Kebanyakan daripada kesukaran ini terletak pada kekurangan alat
pengukur yang jelas untuk mengukur impak ICT terhadap kemahiran
berfikir aras tinggi. Sebagai contoh, adalah sukar untuk mengukur
peningkatan dalam kreativiti murid dan sama ada ICT inilah sahaja
penyebab kepada peningkatan tersebut. Organisasi seperti European
Union (EU) sedang dalam proses membangunkan beberapa alat
pengukur seperti sistem ICT4E walaupun ia masih belum dapat
digunakan secara meluas.
Walau bagaimanapun, apa yang dijanjikan tentang potensi ICT dalam
merevolusikan pendidikan tidak boleh dinafikan. Perkembangan
dalam bilangan, kecanggihan, dan penggunaan alat ICT dalam
masyarakat menyediakan asas yang kukuh untuk menjadikan sekolah
lebih produktif dan berkesan, yakni, mentransformasi pengajaran dan
pembelajaran kepada proses yang aktif dan bermanfaat.
Pelaksanaan seharusnya mengikut peringkat dan holistik
Di tengah-tengah ketidaktentuan dalam objektif dan amalan terbaik,
tidak menghairankan apabila kebanyakan negara gagal mencapai
objektif pendidikan sepenuhnya. Bank Dunia melaporkan bahawa
“salah satu kesukaran yang dihadapi dalam pengunaan teknologi
dalam pendidikan adalah kebanyakan program tidak mengambil
pendekatan yang holistik terhadap ICT, yakni matlamat pendidikan
yang berkaitan dengan penggunaan ICT yang meluas tidak
dihubungkan dengan perubahan kurikulum, sistem pentaksiran murid,
pendekatan pedagogi dalam bilik darjah, dan pendidikan guru.”
(Terjemahan)
Sebagai contoh, pada tahun 2007, negara Peru mengagihkan
lebih daripada 800,000 komputer bimbit berharga murah di bawah
inisiatif 1 komputer 1 murid (One Laptop Per Child (OLPC)) yang
membabitkan perbelanjaan sebanyak USD200 juta dalam usaha
untuk memanfaatkan teknologi digital bagi mengatasi kemiskinan.
Bagaimana pun, lima tahun selepas itu penilaian menunjukkan
bahawa guru tidak bersedia untuk menggunakan komputer bagi
meningkatkan pengajaran. Kebanyakan guru juga tidak celik ICT,
pepijat perisian (software bugs) perlu diatasi dan beberapa sekolah
tidak mempunyai bekalan elektrik.
Sebaliknya, pelaksanaan ICT dalam pendidikan di Singapura dan
Jordan contohnya, telah berjaya dicapai secara berperingkat.
Usaha yang lebih penting adalah untuk memastikan semua elemen
digabungkan ke dalam process transformasi perkakasan, penasiran,
kandungan, latihan penguruan, pedagogi dan sistem pengurusan
prestasi.
Kebimbangan utama penggubal dasar apabila mempertimbangkan
pelaburan untuk peralatan dan perisian ICT ialah sama ada
penggunaan ICT oleh murid dapat meningkatkan pembelajaran
mata pelajaran tradisional di sekolah. Kajian empirikal sehingga kini
mendapati tiada hubungan yang tekal antara penggunaan ICT dan
pembelajaran murid. Laporan UNESCO 2011 bertajuk Transforming
Education: The Power of ICT Policies, menyatakan “Terdapat
beberapa kajian yang menunjukkan perkaitan yang positif antara
penggunaan komputer dan pencapaian, ada yang menunjukkan
perkaitan yang negatif, dan ada yang tidak menunjukkan apa-apa
perkaitan.” Kaitan antara ICT dan pembelajaran murid sebenarnya
lebih rumit berbanding perkaitan ada-tidaknya komputer, atau ia
diguna atau tidak digunakan - yang penting ialah bagaimana ICT
dimanfaatkan dan perkara yang diuji.
Kaitan antara penggunaan ICT secara selektif dan pembelajaran
murid
Kulik (2003) telah menganalisis dapatan 75 kajian dan laporannya
yang bertajuk The Effects of Using Instructional Technology in
Elementary and Secondary Schools: What Controlled Evaluation
Studies Say, mendapati bahawa penggunaan ICT secara selektif
boleh mempunyai impak yang positif terhadap pembelajaran murid.
Sebagai contoh, murid yang menggunakan tutorial komputer bagi
Matematik, Sains Tulen dan Sains Sosial mendapat skor ujian lebih
tinggi dalam mata pelajaran berkenaan. Murid sekolah rendah yang
menggunakan perisian tutorial dalam bacaan juga mendapat skor
lebih tinggi dalam ujian membaca.
Impak transformasi ICT dalam pendidikan masih tidak jelas
Di samping keputusan tradisional sekolah, kemunculan ekonomi
berasaskan pengetahuan telah mempercepatkan keperluan
untuk kemahiran berfikir aras tinggi seperti pemikiran kreatif dan
penyelesaian masalah bagi mencari penyelesaian inovatif kepada
masalah yang sering berubah. Aplikasi ICT yang kreatif dan inovatif
dilihat penting dan berpotensi tinggi mengubah proses pendidikan
bagi menyokong perkembangan kemahiran berfikir aras tinggi ini.
Walau bagaimanapun, bukti data masih terhad. Laporan UNESCO
menyatakan bahawa “ tidak banyak kajian yang dijalankan membuat
pengukuran keberhasilan pembelajaran murid dalam aspek kreativiti,
penyelesaian masalah kompleks, kerjasama, dan kebolehan belajar,
terutama dalam konteks negara membangun”
Dalam nada yang sama, pelbagai pendekatan pedagogi telah
dicadangkan sebagai cara yang paling berkesan untuk melibatkan
murid dalam mengembangkan kemahiran. Pendekatan ini
merangkumi pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran aktif,
pembelajaran berasaskan projek, dan pembelajaran berasaskan
inkuiri. Sementara kesepaduan ICT dalam proses pembelajaran
berpotensi untuk menyokong objektif ini, Bank Dunia menyatakan
6-25
Standard ICT untuk guru dan modul latihan yang berkaitan akan
terus dikemas kini seiring dengan perkembangan ICT dari semasa ke
semasa.
Seperti yang dipaparkan dalam bahagian awal bab ini, kakitangan
Kementerian yang lain juga akan sentiasa dilatih dalam ICT untuk
memastikan mereka dilengkapi kemahiran menyelesaikan tugas
mereka dengan cekap dan berkesan. Kemahiran ICT yang diperlukan
bagi golongan ini meliputi aplikasi yang lebih khusus seperti
pengurusan kewangan dan aplikasi lain bagi menyokong pengurusan
sumber.
Peralihan kepada kandungan yang direka pengguna
Melalui sistem 1BestariNet yang dirancang dan diperluas, Kementerian
akan memindahkan perkhidmatan ICT sedia ada seperti EduWeb
TV kepada VLE sebagai suatu platform tunggal dan bersepadu yang
akan menjadi hos kepada perkhidmatan tersebut. Kementerian juga
akan meneroka untuk membina kandungan asli serta mengubahsuai
kandungan sedia ada untuk menyokong pembelajaran murid.
Sokongan juga akan diberi kepada penghasilan lebih banyak
kandungan yang dibina pengguna (user-created content) seperti
perpustakaan video e-Guru yang dibincangkan dalam Bab 4, dan akan
membina proses untuk menguruskan kandungan tersebut.
Pengurusan data bersepadu untuk sekolah dan Kementerian
Seperti yang dipaparkan dalam bahagian awal bab ini, Kementerian
akan menyepadu dan menyatukan pelbagai pangkalan data dan
sistem pengurusan maklumat. Pangkalan data ini akan dihoskan
di 1BestariNet bagi membolehkan akses merentasi semua pejabat
Kementerian dan sekolah untuk tugas kritikal seperti kemasukan data
dan pemprosesan.
Gelombang 2 (2016-2020) : Memperkenal
inovasi dalam ICT
Kementerian akan mengkaji perluang-perlaung baharu untuk
transformasi pengggunaan ICT dalam bilik darjah, umpamanya
melalui EduWeb TV selaras dengan pengukuhan asas ICT dalam
sistem pendidikan Malaysia. Ini termasuk meningkatkan amalan
terbaik dalam bidang kecemerlangan dan inovasi yang dikenal pasti
dalam Gelombang 1. Kementerian juga akan mengemaskini strategi
yang menggambarkan dapatan baru daripada kajian antarabangsa
tentang cara memanfaatkan ICT dalam membangunkan kemahiran
berfikir aras tinggi.
Meneroka penyelesaian ICT untuk kumpulan berkeperluan
khusus, mengkaji semula amalan terbaik untuk sistem
Adalah penting untuk membezakan antara intervensi sistem secara
meluas (system-wide interventions) – yang akan diterapkan dalam
setiap bilik darjah di setiap sekolah - dengan intervensi menjurus
(niche interventions) untuk kumpulan sasaran khusus. Sepanjang
tempoh ini, Kementerian akan memberi tumpuan untuk memperkenal
dan merintis program terjurus (niche programmes) bagi kumpulan
berkeperluan khusus, seperti sekolah kurang murid dan sekolah luar
bandar, serta murid-murid pintar cerdas. Tumpuan ini mungkin
merangkumi contoh seperti penyampaian pelajaran secara maya dan
alat pembelajaran adaptif atas talian sebagai aktiviti tambahan kepada
pembelajaran bilik darjah. Kementerian juga akan mengkaji pilihan
bagi penyelesaian ICT yang akan digunakan untuk meningkatkan
keterlibatan ibu bapa dan masyarakat dalam pendidikan.
Umumnya, masyarakat antarabangsa bersetuju tentang bentuk
amalan terbaik penggunaan ICT bagi membangunkan kemahiran
berfikir aras tinggi. Sehubungan itu, Kementerian akan menjalankan
kajian semula yang terperinci untuk menentukan hala tuju dasar ICT
dalam pendidikan. Kajian semula tersebut akan dijalankan dengan
menggunakan pentaksiran berasaskan outcome tentang kemungkinan
pilihan yang ada.
Pencapaian bilangan kritikal (critical mass) dalam peralatan ICT
Pencapaian suatu bilangan kritikal bagi peralatan ICT dalam pendidikan
sangat penting dengan bertambahnya inovasi berkaitan dengan ICT
yang diperkenalkan ke dalam sistem. Sebagai kesinambungan daripada
inisiatif Gelombang 1, Kementerian akan menurunkan nisbah murid
berbanding komputer kepada maksimum 10 : 1. Satu tinjauan di negaranegara
lain menunjukkan bahawa kebanyakan sistem pendidikan
berprestasi tinggi telah mencapai nisbah 10 : 1.
Gelombang 3 (2020 – 2025): Mengekalkan
penggunaan meluas sistem ICT yang inovatif
Dalam Gelombang ke 3, ICT perlu diterapkan sepenuhnya sepanjang
pelaksanaan pedagogi dan kurikulum dalam sistem pendidikan.
Kementerian akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan
dan menggiatkan penggunaan ICT dalam kalangan murid dan guru.
Dengan ini diharapkan nisbah alat ICT kepada murid akan setara
dengan negara terkemuka seperti Korea Selatan. Kementerian akan
terus meningkatkan usaha dalam pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 6 Transformasi Kementerian
6-26
Dalam memulakan penjalanan
transformasi sistem pendidikan yang
sangat beraspirasi ini, Kementerian juga
perlu agar dapat memberi panduan,
bimbingan berterusan, dan sokongan
seperti yang diperlukan. Transformasi
Kementerian akan mengukuhkan dua
bidang utama: sumber produktiviti
dan keupayaan penyampaian.
Perubahan ini akan membolehkan
Kementerian memberi tumpuan dan
menyampaikan sesuatu yang benarbenar
penting iaitu pembelajaran
murid. Pertama, Kementerian akan
memperuntukkan semula sumber untuk
program dan dasar yang memberi
impak kepada elemen sokongan yang
kritikal seperti latihan guru, sekali
gus meningkatkan ROI perbelanjaan
Kementerian. Kementerian juga akan
mengubah pendekatan berbelanja bagi
infrastruktur sekolah dan ICT. Kedua,
Kementerian akan menurunkan kuasa
kepada “pemimpin pertengahan”, yakni,
pihak JPN dan PPD untuk membantu
merapatkan jurang antara dasar
dan amalan. Penurunan kuasa yang
lebih dan kebertanggungjawaban
yang diletakkan atas bahu JPN dan
PPD membolehkan semua keputusan
yang dibuat menjadi lebih bermakna
kerana lebih hampir dengan tempat
pembelajaran berlaku, sekali gus
membolehkan sekolah mengenal pasti
dan menangani keperluan dan cabaran
unik murid-murid mereka.

baB 7
Struktur
Sistem
7-1
Kementerian akan memastikan setiap kanak-kanak mempunyai
peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira
latar belakang etnik, status sosioekonomi atau lokasi. Matlamat
ini akan dapat dicapai melalui usaha meningkatkan enrolmen bagi
memastikan pencapaian akses sejagat pada peringkat prasekolah,
pendidikan rendah, menengah rendah dan menengah atas.
Langkah yang akan diambil termasuk:
▪▪ Memastikan fasa dan tempoh pendidikan setara dengan amalan
sistem pendidikan berprestasi tinggi;
▪▪ Memperluas akses dan meningkatkan enrolmen pada peringkat
prasekolah; dan
▪▪ Menggunakan pendekatan yang lebih berfokus, memberi
bantuan kewangan berasaskan keperluan dan menyedia bentuk
bantuan lain bagi menangani isu murid tidak berdaftar dan
murid berisiko tercicir daripada sistem pendidikan.
FASA DAN TEMPOH PENDIDIKAN
7. Struktur Sistem
Sistem pendidikan di Malaysia sentiasa berusaha ke arah memastikan setiap kanakkanak
mendapat akses kepada peluang pilihan pendidikan yang betul pada masa yang
sesuai, sejak dalam buaian hinggalah mereka melangkah ke alam pekerjaan. Usaha
tersebut menuntut keperluan melakukan beberapa anjakan dalam struktur sistem
pendidikan sedia ada. Bab ini mengenal pasti beberapa cadangan dalam struktur
sistem pendidikan di Malaysia, dan cara amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi
dapat dipadankan supaya dapat menyediakan keberhasilan yang lebih baik. Bab ini
juga akan membincangkan peluasan akses kepada prasekolah supaya semua kanakkanak
mempunyai peluang yang setara dalam pendidikan, dari peringkat awal hingga
ke peringkat seterusnya. Sistem pendidikan juga akan membangunkan usaha untuk
menjadi lebih luwes ke arah menyediakan murid dengan laluan pendidikan yang
bersesuaian dengan bakat, minat dan gaya pembelajaran kendiri murid. Akhirnya,
sistem pendidikan Malaysia akan berubah daripada pendidikan yang berasaskan
sekolah kepada suatu sistem yang mengupayakan pelibatan ibu bapa dan komuniti
ke arah memastikan setiap murid menikmati persekitaran pembelajaran yang paling
kondusif dan berkesan.
Kementerian berhasrat membantu setiap kanak-kanak meneroka
keistimewaan diri, memanfaatkan kebolehan yang ada dan meletakkan
diri pada haluan yang betul bagi mencapai potensi sebenar. Langkah
ini penting bagi menjamin setiap kanak-kanak mendapat peluang dan
akses yang setara dalam pendidikan tanpa mengira latar belakang
serta belajar dalam persekitaran yang paling kondusif. Pendekatan
pendidikan ini berupaya membantu murid mengembangkan
kemahiran yang diperlukan dalam menghadapi cabaran abad ke-21.
Pendekatan ini juga dapat melatih generasi muda Malaysia dalam
mengemukakan pertanyaan dan mencari jawapan, berfikir dengan
cara baharu, mereka cipta penyelesaian baharu dan mencipta peluang
baharu.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-2
EKSHIBIT 7-1
Laluan Pendidikan di Malaysia
RENDAH
MENENGAH
RENDAH
MENENGAH
ATAS
LEPASMENENGAH
& TERTIARI
PEKERJAAN
6 TAHUN
3 TAHUN
1-2TAHUN
1-6 TAHUN
6+-11+
tahun
12+-14+
tahun
15+-16+
tahun
17+ tahun dan ke
atas
▪ Sekolah
kebangsaan
▪ Sekolah Jenis
Kebangsaan
Cina
▪ Sekolah Jenis
Kebangsaan
Tamil
▪ Sekolah
Menengah
Kebangsaan
▪ Sekolah
Pendidikan
Khas
▪ Sekolah Agama
Sijil Tinggi Pelajaran
Malaysia(STPM)
Matrikulasi
Sijil Tinggi Agama
Malaysia
(STAM)
Institusi PEKERJAAN
Pendidikan
Tinggi
Sijil
Pelajaran
Malaysia
(SPM)
Kolej Komuniti
& Politeknik
Institut Pendidikan
Guru
Penilaian
Menengah
Rendah
(PMR)
Digantikan
dengan
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah
pada 2014
Akademik
Akademik
▪ Sekolah
Agama
▪ Sekolah
Pendidikan
Khas
Vokasional
▪ Program
PAV
(vokasional)
Akademik
▪ Sekolah
Menengah
Kebangsaan
▪ Sekolah
Pendidikan
Khas
▪ Sekolah di
bawah
program lain
(cth.,
Sekolah
Berasrama
Penuh)
Vokasional
▪ Kolej
Vokasional
▪ ILKA, ILKS
PRA
SEKOLAH
1 1 TAHUN
5+
tahun
Prasekolah
ABC
▪ Sekolah di
bawah program
yang lain (cth,
Sekolah Model
Khas)
▪ Sekolah di
bawah
program lain
(cth
Sekolah
Model K9)
▪ Sekolah
Agama
▪ Sekolah
Sukan
▪ Sekolah
Seni
▪ Sekolah
Teknik
▪ Sekolah
Sukan
▪ Sekolah Seni
▪ Kolej
Vokasional
▪ ILKA, ILKS,
TEVT
Akademik
Diploma
Kemahiran
Malaysia
(DKM) /
Diploma
Vokasional
Malaysia
(DVM) /
Sijil Industri
berdasarkan
kursus
Vokasional
Ujian
Penilaian
Sekolah
rendah
(UPSR)
termasuk
penilaian
berasaskan
sekolah Sijil
Kemahiran
Malaysia
(Peringkat
1 & 2)
7-3
Malaysia telah mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan dalam
pendidikan. Seperti yang ditekankan dalam Bab 3, enrolmen pada
peringkat rendah dan menengah rendah hampir mencapai tahap
sejagat dan peningkatan enrolmen yang berterusan pada peringkat
menengah atas sangat membanggakan. Walau bagaimanapun, dalam
usaha menyediakan murid bagi menghadapi cabaran abad ke-21,
elemen berkaitan struktur dalam sistem pendidikan kebangsaan perlu
disusun semula supaya selari dengan amalan terbaik pada peringkat
antarabangsa
Fasa pendidikan
Sistem pendidikan kebangsaan terbahagi kepada lima peringkat:
prasekolah, pendidikan rendah, menengah rendah, menengah atas
dan pascamenengah. Pendidikan tinggi berada dalam tanggungjawab
Kementerian Pengajian Tingi kecuali program seperti PISMP dan
KPLI yang dijalankan di IPG oleh Kementerian Pelajaran dan agensi
kerajaan yang lain.
Murid yang melalui sistem pendidikan kebangsaan akan mengikuti
pendidikan formal selama 12 hingga 13 tahun sebelum memasuki
pendidikan tinggi (tidak termasuk pendidikan prasekolah). Perbezaan
tempoh pendidikan bergantung pada jenis pendidikan pascamenengah
dan program prauniversiti yang dipilih. Murid yang mengambil
peperiksaan STPM (seperti kelayakan A-levels) atau pilihan
alternatif aliran agama melalui Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
memerlukan 13 tahun untuk melengkapkan pengajian mereka. Murid
yang mengikuti program Matrikulasi pula memerlukan 12 tahun
persekolahan. Murid berkeperluan khas juga mempunyai pilihan
tambahan tempoh dua tahun untuk menamatkan persekolahan
mereka.
Pelaksanaan 13 tahun tempoh persekolahan sehingga tamat STPM
adalah sama jika dibandingkan dengan sistem pendidikan negara
maju seperti yang diamalkan di England dan Scotland. Di Hong Kong
dan Singapura (Ekshibit 7-3), program A-Levels boleh dijalankan
dalam tempoh 12 tahun. Walau bagaimanapun, di Singapura, lebih
kurang 30% murid yang berada dalam aliran akademik masih
mengikuti pembelajaran selama lima tahun dan bukan empat tahun
sebelum menamatkan pendidikan sekolah menengah, menjadikan
jumlah tempoh persekolahan mereka selama 13 tahun sebelum
mencapai kelayakan yang setara dengan A-levels. Hong Kong pula
menggugurkan peperiksaan kelayakan peringkat O-levels bagi
memberikan lebih banyak masa untuk proses pembelajaran kepada
murid. Walaupun bagaimanapun, Malaysia memperuntukkan jumlah
waktu pengajaran yang sama bagi pendidikan peringkat rendah,
menengah dan pascamenengah jika dibandingkan dengan sistem
pendidikan negara lain (Ekshibit 7-3). Ini menunjukkan sistem
pendidikan sedia ada mampu memperuntukkan masa yang mencukupi
untuk murid belajar dan membentuk diri secara holistik setanding
dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi.
Pendidikan formal di Malaysia bermula dengan kemasukan ke
sekolah rendah pada umur 6+ tahun. Umur kemasukan 6+ tahun ke
pendidikan rendah adalah sama dengan amalan kebanyakan sistem
pendidikan berprestasi tinggi, seperti di Singapura dan Ontario,
Kanada. Malah, sistem pendidikan Finland yang merupakan antara
sistem pendidikan berprestasi terbaik dalam pentaksiran antarabangsa
memulakan pendidikan rendah pada umur 7+ tahun.
Pada masa ini, Malaysia hanya mewajibkan pendidikan pada
peringkat rendah. Selama ini, Malaysia bergantung pada inisiatif lain
bagi meningkatkan kadar enrolmen. Inisiatif ini termasuk kempen
memberikan maklumat kepada ibu bapa dan bantuan kewangan
kepada keluarga. Seperti yang dinyatakan dalam Bab 3, semua inisiatif
ini berjaya meningkatkan akses kepada pendidikan. Enrolmen bagi
setiap peringkat pendidikan menunjukkan peningkatan berterusan
sehingga hampir mencapai enrolmen sejagat pada peringkat sekolah
rendah dan menengah rendah (96% pendidikan rendah dan 91%
pendidikan menengah rendah pada tahun 2011). Enrolmen pada
peringkat menengah atas juga telah meningkat secara mendadak sejak
beberapa tahun lalu, iaitu daripada 45% pada tahun 1980-an kepada
hampir 82% pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, lebih banyak
usaha perlu dilakukan bagi mendaftarkan kanak-kanak yang berada
dalam golongan 5-10% ini.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-4
Pendidikan Prasekolah
Program asuhan dan didikan awal kanak-kanak (ECCE) dibahagikan
kepada pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara
4+ hingga 5+ tahun, dan program lain seperti pusat penjagaan harian
untuk kanak-kanak yang lebih kecil. ECCE memainkan peranan
yang sangat penting dalam perkembangan psikologi dan intelektual
kanak-kanak. Kementerian menyasarkan enrolmen sejagat bagi
pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak berumur 5+ tahun supaya
dapat menyediakan akses yang setara kepada pendidikan awal untuk
semua kanak-kanak. Hasil kajian yang dijalankan oleh OECD (2011)
mendapati bahawa terdapat kaitan antara pendidikan prasekolah
dengan peningkatan pendapatan isi rumah dan keberhasilan lain
yang membawa manfaat sepanjang hayat. Kemungkinan kanak-kanak
daripada keluarga berpendapatan rendah untuk tidak mengikuti
pendidikan prasekolah adalah lebih tinggi berbanding rakan sebaya
yang berasal daripada keluarga berkemampuan. Justeru kanak-kanak
ini tidak memiliki kelebihan seperti yang dimiliki oleh rakan mereka
yang mengikuti prasekolah apabila mereka ke sekolah rendah. Bagi
meningkatkan lagi ekuiti, Kementerian telah meningkatkan pelaburan
bagi menggalakkan enrolmen dalam pendidikan prasekolah sebagai
sebahagian daripada inisiatif NKRA Pendidikan.
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 3, senario pendidikan prasekolah
di Malaysia menyaksikan perkembangan yangmemberangsangkan
sejak beberapa dekad yang lalu. Sehingga penghujung tahun 2011,
hampir 77% kanak-kanak berumur antara 4+ hingga 5+ telah
mendaftar dalam pelbagai bentuk pendidikan prasekolah. Jumlah
keseluruhannya dianggarkan seramai 733,000 kanak-kanak telah
mendaftar dalam hampir 40,000 kelas prasekolah. Kementerian
menyasarkan peningkatan sehingga 92% enrolmen murid dalam
prasekolah yang berdaftar menjelang tahun 2015. Sasaran ini
menuntut pertambahan sebanyak 3,500 bilik darjah bagi menampung
hampir 71,000 kanak-kanak pada tahun 2015. Menjelang tahun 2020,
Kerajaan menyasarkan enrolmen prasekolah sejagat seramai 900,000
kanak-kanak berdaftar pada peringkat prasekolah seluruh negara.
Ekshibit 7-2
Perbandingan jumlah masa pengajaran antara sistem pendidikan
6,080
4,497
4,750
3,800
5,122
4,952
6,089
3,910
8,322
2,138
7,776
1,537
1,900
1,900
Singapura 2,442
Taiwan 5,760 13,536
Finland 6,327 8,465
Ontario 7,821 11,731
NSW 4,902 10,991
New Zealand 6,234 11,186
Malaysia 5,555 12,214
Scotland 5,985 11,685
England 5,130 11,780
12,525
4,750
5,985
Shanghai
Hong Kong 12,065
5,586
13,072
Komanwel,
Jenis
sistem
tahap A
Komanwel,
sistem
lain
Bukan
Komanwel,
sistem
Rendah Menengah Pra-Tertiari
Tahun
12
12
13
13
13
13
12
12
12
12
12
Masa Pengajaran
SUMBER: Biro Pendidikan (Hong Kong); Kementerian Pelajaran(Singapore); Bahagian Pendidikan(UK); Kementerian Pelajaran (Malaysia); Bahagian
Pendidikan & Latihan (NSW); Biro Pendidikan (Shanghai); Kementerian Pelajaran & Kebudayaan (Finland); Kementerian Pelajaran (Ontario);
Kementerian Pelajaran(Taiwan); OECD
7-5
Pelan Tindakan: Penyelarasan dengan sistem
pendidikan berprestasi tinggi
Kementerian komited untuk memastikan struktur sistem pendidikan
di Malaysia setanding dengan amalan sistem pendidikan berprestasi
tinggi. Kementerian akan memberi tumpuan menyusun semula
struktur bagi setiap peringkat pendidikan. Secara khusus, pendidikan
peringkat prasekolah akan ditingkatkan mengikut peringkat gelombang
tertentu, dengan objektif untuk memastikan enrolmen sejagat peringkat
prasekolah dan peluang pendidikan yang sama untuk semua kanakkanak.
Secara perbandingan, fasa peringkat pendidikan yang lain sudah
disusun semula selaras dengan amalan sistem pendidikan yang sama
oleh negara lain dari aspek jumlah tahun persekolahan dan juga jumlah
jam persekolahan. Maka, tumpuan akan diberikan kepada usaha
meningkatkan lagi tahap enrolmen sedia ada. Sasaran ini dapat dicapai
melalui pendekatan yang lebih terancang bagi membantu kanak-kanak
yang tidak berdaftar di sekolah rendah dan murid yang berisiko tercicir
daripada sistem persekolahan (sama ada pada peringkat rendah atau
menengah). Selaras dengan aspirasi sistem pendidikan yang dijelaskan
dalam Bab 2, enrolmen sejagat pada semua peringkat pendidikan
prasekolah, rendah, menengah rendah dan menengah atas diharap
dapat dicapai menjelang tahun 2020.
Gelombang 1 (2013 – 2015): Peluasan segera
prasekolah dan meningkatkan enrolmen pada
semua peringkat pendidikan
Gelombang 1 akan memberikan tumpuan ke arah melaksanakan
penambahbaikan segera dalam pendidikan prasekolah. Berdasarkan
pencapaian enrolmen prasekolah sedia ada, sasarannya adalah
untuk menghampiri tahap pencapaian akses sejagat. Pada masa yang
sama, Kementerian memberi fokus dalam menggerakkan usaha yang
berterusan bagi meningkatkan enrolmen untuk peringkat pendidikan
yang lain.
Peningkatan enrolmen dan penambahbaikan kualiti prasekolah
Kementerian akan memberikan tumpuan ke arah meningkatkan
enrolmen dan menambah baik kualiti prasekolah secara serentak
dalam Gelombang 1. Walaupun pendidikan prasekolah tidak akan
diwajibkan, Kementerian akan mengurangkan halangan kepada akses
bagi menggalakkan enrolmen dan kehadiran pada peringkat prasekolah.
Usaha ini melibatkan peningkatan kesedaran dalam kalangan ibu bapa
tentang kepentingan pendidikan prasekolah dan juga penyediaan bantuan
kewangan kepada keluarga berpendapatan rendah. Pendapatan minimum
bagi mendapatkan bantuan yuran akan disemak semula bagi menyokong
usaha meningkatkan kehadiran murid. Pendekatan sebegini berupaya
menggalakkan peningkatan enrolmen secara berkesan seperti dibuktikan
oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain seperti di Singapura
dan Finland yang berjaya menghampiri tahap enrolmen sejagat bagi
prasekolah (Ekshibit 7-3).
Selari dengan inisiatif prasekolah NKRA sedia ada yang menjurus ke
arah meningkatkan enrolmen, Kementerian akan bekerjasama dengan
sektor swasta bagi memastikan terdapat tempat yang mencukupi
untuk menampung peningkatan permintaan. Sektor swasta diharap
dapat membantu dalam pencapaian sasaran enrolmen dengan
jangkaan sebanyak 70% daripada penubuhan prasekolah baharu
dioperasikan oleh pihak swasta. Menjelang tahun 2020, 50% pusat
pendidikan prasekolah akan diusahakan oleh sektor swasta. Bagi
menyokong pertumbuhan prasekolah swasta, Kementerian akan
menaikkan kadar bantuan yuran, geran pelancaran dan keutamaan
pinjaman bagi pembukaan dan peluasan pusat prasekolah.
Kementerian juga sedar cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan
dan meningkatkan kualiti prasekolah sepanjang tempoh peluasan
tersebut. Kementerian akan meneliti semula geran per kapita bagi
membolehkan prasekolah menawarkan aktiviti kokurikulum yang
lebih luas untuk kerajaan meningkatkan kualiti murid. Garis panduan
akan disediakan bagi membantu prasekolah kerajaan merancang
aktiviti kokurikulum yang bersesuaian untuk murid. Kementerian
juga akan mengkaji semula geran bantuan makanan tambahan
bagi memastikan murid mendapat makanan berkhasiat yang
dapat membantu perkembangan kognitif semasa tempoh penting
tumbesaran kanak-kanak. Inisiatif ini akan dilaksanakan bermula
pada pertengahan tahun 2013.
Ekshibit 7-3
Dasar pendidikan wajib dan kadar enrolmen mengikut sistem
pendidikan
Peratus enrolmen
Sukarela
Wajib
1 Massachusetts menyediakan pendidikan wajib hingga Gred 10 dan bukan 12
Prasekolah Rendah
Menengah
Rendah
Menengah
Atas
99
Singapura 99
Malaysia 77
Massachusetts1
99
England 95
Finland
99
100
99
100
95
98
100
99
100
90
96
100
90
100
80
SUMBER: Kementerian Pelajaran (Malaysia); Kementerian Pelajaran (Singapura); Kementerian Pelajaran & Kebudayaan
(Finland); Bahagian Pendidikan (UK); Bahagian Pendidikan Rendah dan Menengah Massachussetts
Bagi memastikan prasekolah swasta memenuhi piawai kualiti
kebangsaan, Kerajaan telah menubuhkan Majlis ECCE pada
tahun 2011. Berperanan sebagai badan yang bertanggungjawab
meningkatkan tahap profesionalisme ECCE swasta, Majlis ini
turut mendaftar prasekolah dan pusat ECCE lain serta menyedia
garis panduan bagi program latihan
praperkhidmatan dan dalam
perkhidmatan kepada guru dan pengasuh.
Semua prasekolah dikehendaki
menggunakan Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan.
Kementerian sangat
menggalakkan prasekolah
swasta mendaftar dengan
Majlis tersebut. Sasaran 92%
enrolmen hanya mengambil
kira prasekolah yang berdaftar
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-6
dengan Majlis ini. Melalui usaha sama dengan Majlis ECCE,
Kementerian akan melaksanakan standard kualiti dan mekanisme
penaziran pusat ECCE dan mendapatkan persetujuan bersama
berkaitan keperluan kelayakan yang melibatkan semua sektor.
Menjelang tahun 2015, 100% prasekolah kerajaan dan 50% prasekolah
swasta akan melalui process penaziran.
Kementerian akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian
Tinggi (KPT), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan badan
Kerajaan yang lain bagi memastikan guru mempunyai akses kepada
peluang pendidikan dan latihan yang bersesuaian. Kementerian
juga menyediakan bantuan pembiayaan kepada guru sedia ada yang
tidak mempunyai Diploma dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-
Kanak bagi meningkatkan kelayakan bagi mencapai piawai yang
telah ditetapkan. Menjelang tahun 2015, 30% guru prasekolah akan
mempunyai kelayakan minimum diploma.
Pengekalan umur permulaan bagi pendidikan formal
Kemasukan ke sekolah rendah pada umur 6+ tahun akan diteruskan
bagi menandakan permulaan pendidikan formal di Malaysia. Seperti
yang dinyatakan pada awal bab ini, umur permulaan pendidikan
formal di Malaysia adalah sama dengan amalan kebanyakan
sistem pendidikan berprestasi tinggi. Pengekalan dasar ini penting
bagi memberikan kanak-kanak masa yang mencukupi untuk
mengembangkan potensi jasmani, emosi, rohani dan intelek mereka
sebelum melangkah ke sekolah rendah.
Peningkatan enrolmen pendidikan rendah
Walaupun enrolmen bagi pendidikan peringkat rendah hampir
mencapai tahap enrolmen sejagat, masih terdapat 5% kelompok
kanak-kanak yang tidak berdaftar dan mereka perlu digalakkan
untuk berbuat demikian. Murid yang berisiko tercicir daripada
pendidikan peringkat rendah juga perlu dibantu supaya mereka terus
bersekolah. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian akan mengambil
langkah spesifik dan terancang untuk menangani isu yang melibatkan
kumpulan murid tersebut, terutamanya bagi mereka yang berada
dalam kumpulan berisiko tinggi seperti anak Orang Asli, Penan
dan komuniti Peribumi lain, serta murid yang berkeperluan khas.
Menjelang tahun 2015, enrolmen murid bagi pendidikan peringkat
rendah di sekolah kebangsaan dijangka mencapai tahap 98% populasi
sedia ada.
Pendidikan menengah diwajibkan untuk semua
Kementerian akan mewajibkan pendidikan peringkat menengah
rendah dan menengah atas menjelang tahun 2015. Langkah ini akan
menjadikan sistem pendidikan Malaysia setara dengan piawai tempoh
pendidikan wajib antarabangsa (Ekshibit 7-4). Ia juga memberi
gambaran kesungguhan hasrat Kementerian meningkatkan enrolmen
murid yang mengikuti pendidikan peringkat menengah rendah dan
menengah atas.
Kementerian akan berusaha melaksanakan langkah khusus bagi
menggalakkan peningkatan enrolmen pendidikan peringkat rendah
menjelang tahun 2015. Langkah ini termasuk mengenal pasti murid
yang dijangka akan tercicir di antara peringkat sekolah rendah dengan
menengah, dan juga murid yang sedang berada di sekolah menengah
rendah tetapi berisiko untuk tercicir. Sebagai contoh, 70% tempat di
Sekolah Berasrama Penuh akan disediakan untuk murid miskin
dari luar bandar bagi membolehkan mereka mendapat akses kepada
pendidikan yang lebih berkualiti. Menjelang tahun 2015, enrolmen
menengah rendah di sekolah kebangsaan dijangka mencapai 95%
populasi yang disasarkan, manakala enrolmen menengah atas akan
mencapai tahap 90%.
Ekshibit 7-4
Tahun persekolahan wajib
Perbandingan antara negara berkaitan tahun wajib persekolahan
SUMBER: Kementerian Pelajaran (pelbagai negara)
12
11
10
9 9
6 6
Massa- England Ontario
chusetts
Hong Finland
Kong
Malaysia Singapura
Purata
9
Tahun (2012)
Pengekalan tempoh pendidikan formal sedia ada
Kementerian akan mengekalkan tempoh persekolahan antara 12
hingga 13 tahun bagi pendidikan formal. Langkah ini akan memberi
masa kepada murid di Malaysia untuk berkembang secara menyeluruh
serta memilih jenis program pascamenengah yang boleh diikuti.
Gelombang 2 (2016 – 2020): Pengukuhan
kejayaan
Gelombang 2 akan memberi fokus kepada peningkatan kejayaan yang
dicapai dalam peringkat sebelumnya. Bagi membolehkan kejayaan
seterusnya dicapai dalam enrolmen dan akses, Kementerian akan
terus mengkaji geran serta bentuk bantuan lain bagi menyediakan
tahap bantuan yang bersesuaian dengan lebih cekap dan berkesan.
Contohnya, langkah ini mungkin memerlukan penelitian semula syarat
minimum kelayakan pemberian bantuan kewangan.
Bagi ECCE, tumpuan akan terus diberikan bagi menambah
baik standard untuk prasekolah. Langkah ini melibatkan usaha
melengkapkan pemantauan semua prasekolah dan memastikan
100% guru prasekolah mempunyai kelayakan minimum diploma.
Kementerian juga akan meneroka kemungkinan meningkatkan
standard bagi program ECCE yang lain seperti penjagaan kanak-kanak.
Selari dengan pernyataan dalam Bab 4, Kementerian akan merintis
tiga program bagi murid berpencapaian tinggi (15% populasi murid
berpencapaian teratas) dan murid pintar cerdas (1% populasi murid).
Program ini melibatkan penempatan 15% murid berpencapaian
tinggi dalam kelas pintas bagi membolehkan mereka melengkapkan
pendidikan menengah rendah dan atas dalam tempoh empat tahun
dan bukannya lima tahun seperti yang diamalkan dalam aliran
7-7
perdana. Melalui inovasi ini, murid akan mempunyai lebih banyak
pilihan untuk menyesuaikan tempoh pendidikan dengan keperluan
mereka.
Gelombang 3 (2021-2025): Pemastian akses
sejagat
Menjelang tahun 2021, sistem pendidikan dijangka dapat mencapai
tahap enrolmen 100% bagi pendidikan peringkat prasekolah, rendah,
menengah rendah dan menengah atas.
Bagi ECCE, Kementerian akan meneruskan tumpuan untuk
meningkatkan kualiti program pendidikan tersebut. Langkah ini
meliputi usaha menambah baik laluan kerjaya untuk guru prasekolah
dan memperkenalkan inovasi berteraskan ICT untuk digunakan dalam
bilik darjah bagi membantu perkembangan murid.
Seperti yang dibincangkan secara terperinci dalam Bab 4, Kementerian
akan melaksanakan beberapa program rintis untuk murid
berpencapaian tinggi dan pintar cerdas dalam Gelombang 2. Dalam
Gelombang 3 pula, Kementerian akan memperhalus program rintis
tersebut dan melaksanakannya sebagai program pendidikan nasional
melibatkan semua sekolah di seluruh negara.
Laluan Pendidikan
Kementerian akan memastikan sistem pendidikan mempunyai
laluan yang jelas, sesuai dengan minat dan keupayaan murid
yang berbeza. Laluan ini akan mudah dicapai dan menarik
dengan memberikan pegetahuan dan kemahiran yang diperlukan
bagi menyediakan murid ke arah profession pilihan. Kementerian
akan memberi fokus kepada mengukuh laluan pendidikan sedia
ada untuk menjadikan ia pilihan menarik untuk murid.
Langkah yang diambil termasuk:
▪▪ Meningkatkan kesedaran murid tentang laluan pendidikan dan
pilihan kerjaya yang ada;
▪▪ Memantapkan lagi Pelan Transformasi Vokasional melalui
pelibatan lebih banyak usaha sama dengan sektor swasta;
▪▪ Meningkatkan kualiti dan bilangan tempat di sekolah agama;
dan
▪▪ Memastikan pilihan pascamenengah kekal menarik.
Kementerian menyedari kepelbagaian minat dan kebolehan murid,
dan bercadang membantu membangunkan potensi mereka. Perkara
ini memerlukan akses kepada laluan alternatif, menarik dan berdaya
maju bagi kemajuan setiap murid. Sistem pendidikan menengah sedia
ada menyediakan peluang kepada murid untuk memilih laluan pada
pelbagai peringkat persekolahan menengah. Laluan yang ditawarkan
adalah seperti bidang akademik, teknikal, vokasional, agama, sukan
dan kesenian.
Laluan pendidikan dan pilihan kerjaya
Walaupun wujud banyak pilihan, murid dan ibu bapa kurang mendapat
akses kepada maklumat yang tepat berkaitan kepelbagaian laluan
pendidikan yang ditawarkan serta peluang kerjaya berkaitan laluan
yang dipilih. Di samping itu, ibu bapa juga kurang jelas tentang jenis
kemahiran, kompetensi dan latihan yang diperlukan untuk berjaya dalam
kerjaya tertentu. Akibatnya, ibu bapa sukar membuat pilihan yang tepat
bagi pilihan laluan pendidikan anak mereka.
Laluan pendidikan vokasional
Pendidikan vokasional menyediakan murid kepada kerjaya yang
memerlukan kepakaran teknikal yang khusus. Kerjaya ini mencakupi
kemahiran teknikal dan vokasional, daripada pertukangan hinggalah
kepada jawatan dalam bidang kejuruteraan dan pekerjaan lain.
Berbeza dengan aliran teknikal yang menyediakan murid untuk
melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi, aliran vokasional
lebih berorientasikan kerjaya. Pada masa ini, terdapat kemerosotan
bilangan murid yang berdaftar di sekolah menengah vokasional
disebabkan pengurangan bilangan murid yang memohon masuk ke
sekolah berkenaan, iaitu daripada 62,200 orang pada tahun 2008
kepada 51,500 pada tahun 2011. Angka ini merupakan penurunan
daripada 2.7% kepada 2.2% dalam keseluruhan enrolmen peringkat
menengah.
Ekshibit 7-5
Pekerjaan baru di bawah Program Transformasi Ekonomi,
berdasarkan kelayakan diperlukan
SUMBER: Program Transformasi Ekonomi, 2010
Unjuran
pekerjaan
baru yang
wujud pada
2020
mengikut
kelayak
yang
diperlukan
0.1
0.2
0.7 0.7
0.8
0.7
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Tanpa
kemahiran
Doktor
Falsafah
Sarjana/
Profesional
Sijil / Diploma Ijazah
Vokasional
22 24 22 22 7 3
Peratus jumlah
pekerjaan
tambahan
Walau bagaimanapun, permintaan industri untuk murid lulusan
vokasional adalah tinggi dan akan terus meningkat. Pada tahun 2008,
Kementerian Sumber Manusia melaporkan terdapat kekurangan
sumber tenaga kerja mahir, iaitu melebihi 700,000 orang dalam
industri pembuatan, pertanian dan pembinaan. Permintaan untuk
sumber tenaga mahir pada masa depan akan terus meningkat.
Menjelang tahun 2020, daripada 3.3 juta peluang pekerjaan yang
disediakan bawah NKEA, sekurang-kurangnya 46% memerlukan
kelayakan sijil vokasional atau diploma, berbanding 22% yang
memerlukan kelayakan ijazah sarjana muda universiti (Ekshibit 7-6).
Bagi merapatkan jurang permintaan ini, terdapat keperluan untuk
menyediakan 50,000 tempat tambahan dalam pendidikan vokasional
setiap tahun.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-8
Selain cabaran tersebut, terdapat juga cabaran lain, iaitu memastikan
kualiti dalam pendidikan vokasional. Kekurangan pembimbing
berkelayakan, kurikulum yang tidak mendapat pengiktirafan
industri, usaha sama yang lemah dengan pihak industri serta latihan
dalam perkhidmatan yang terhad, merupakan punca graduan gagal
memenuhi keperluan industri. Temu bual bersama ibu bapa dan murid
mendapati bahawa terdapat kurang kesedaran dalam kalangan mereka
tentang laluan pendidikan vokasional dan peluang kerjaya yang
berkaitan.
Bagi menangani masalah tersebut, Kementerian telah menyediakan
Pelan Transformasi Vokasional bagi mengukuhkan lagi latihan untuk
graduan berkemahiran. Sebagai sebahagian daripada pelan tersebut,
Kementerian telah memperluas pendidikan vokasional bermula pada
peringkat menengah rendah lagi melalui program Pendidikan Asas
Vokasional (PAV) dan mengukuhkan laluan sedia ada pada peringkat
menengah melalui program Kolej Vokasional (KV). Menjelang tahun
2015, program KV dijangka dapat meningkatkan pengambilan
sebanyak 10% jumlah keseluruhan enrolmen menengah atas. Maklum
balas awal yang diterima daripada murid, ibu bapa dan industri
berkenaan Pelan Transformasi Vokasional adalah positif dan pelan ini
sedang dilaksanakan.
Ekshibit 7-6
Pilihan Pendidikan Islam di Malaysia
1 1 Tidak termasuk pilihan untuk pengajaran Islam di sekolah kebangsaan (SK, SRK and SMK)
2 Merujuk kepada kurikulum agama kebangsaan
3 Sekolah bantuan kerajaan merupakan bekas sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat yang bersetuju untuk
menerima bantuan kerajaan dan dengan syarat menggunakan kurikulum kebangsaan. Perbezaan utama berbanding sekolah
agama kebangsaan ialah mata pelajaran agama yang terkandung dalam kurikulum diajar dalam bahasa Arab
4 Termasuk sekolah rendah dan menengah
Betul Dalam transisi
SUMBER: Bahagian Pendidikan Islam
Sekolah Agama Rakyat
Persendirian (Sekolah
pondok)
Sekolah Agama Swasta
(SAS)
Sekolah Agama Rakyat
Sekolah Agama Kebangsaan
(SMKA, SRKA, dll.)
Sekolah Agama Negeri4
Sekolah Agama Bantuan
Kerajaan (SABK)3
Sekolah
swasta
Sekolah
awam1
Pilihan
Federal
government
State
government
Government
financing
National
curriculum2
Registration
Dasar 60:40 merujuk matlamat pihak Kementerian untuk
menyasarkan nisbah murid yang mempelajari sains dengan murid
yang lebih berfokus kepada sastera. Kementerian berhasrat
memastikan 60% murid sekolah menengah atas memberi tumpuan
kepada bidang sains dan 40% mengikuti aliran sastera. Kelayakan
sebagai murid sains memerlukan murid dalam aliran akademik
mengambil sekurang-kurangnya dua mata pelajaran sains tulen pada
peringkat SPM, seperti Kimia, Fizik dan Biologi. Murid di sekolah
teknik yang mengambil mata pelajaran seperti kejuruteraan juga layak
dikenali sebagai murid sains.
Dasar ini mula diperkenalkan pada tahun 1967 oleh Jawatankuasa
Perancangan Pendidikan Tinggi bagi memenuhi permintaan
yang disasarkan untuk melahirkan graduan Sains. Dasar ini telah
berulang kali diberi penekanan, iaitu pertama kalinya dalam Dasar
Pendidikan Kebangsaan 1999, kemudian Dasar Sains dan Teknologi
II Kebangsaan dan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2001.
Terkini, pada tahun 2012, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
(MOSTI) telah memberi penekanan semula dalam dokumen Hala Tuju
Modal Insan 2020 tentang kepentingan mencapai sasaran tersebut.
MOSTI telah menetapkan sasaran modal insan 2020 yang tinggi
dan segera melibatkan usaha meningkatkan bilangan individu yang
mempunyai latihan berkaitan sains daripada 120,000 orang kepada
1.2 juta orang. Daripada jumlah 1.2 juta, 500,000 individu perlu
mempunyai ijazah dalam bidang Sains dan Kejuruteraan (daripada
bilangan 85,000 sedia ada).
Kejayaan dalam mencapai sasaran 60:40 yang ditetapkan ini berbeza
mengikut tahun. Enrolmen dalam aliran sains telah mencapai tahap
tertinggi, iaitu 37% pada tahun 1998 sebelum menurun kepada 29%
pada tahun 2012. Penurunan ini berlaku disebabkan pandangan
umum bahawa mata pelajaran Sains sukar untuk dipelajari.
Menyedari kepentingan sumbangan pendidikan vokasional kepada
perkembangan ekonomi negara, Kementerian perlu membuat
penyesuaian terhadap dasar 60:40 melalui galakan dalam
peningkatan enrolmen bagi laluan vokasional. Sasaran baharu adalah
untuk memastikan 60% enrolmen peringkat menengah atas berada
dalam laluan akademik (sama ada sains atau sastera) dan 40% dalam
laluan vokasional. Nisbah 60:40 masih diguna pakai dalam laluan
akademik, iaitu 60% murid dalam laluan akademik perlu memberi
tumpuan kepada sains (bersamaan dengan 36% enrolmen sekolah
menengah atas), manakala 40% lagi memberi tumpuan kepada
sastera (bersamaan dengan 24% enrolmen sekolah menengah atas).
Kementerian Pelajaran perlu mengkaji pelbagai cara untuk
meningkatkan akses serta minat dalam mata pelajaran Sains. Bagi
menepati minat dan bakat murid yang pelbagai serta kekal setanding
dengan negara seperti Jerman yang menerajui program pendidikan
tekniikal dan vokasional ,mata pelajaran teknikal dan vokasional
akan dpilih sebagai subjek sains untuk opsyen tertentu seperti
mekatronik. Bagi menyokong anjakan ini, Kementerian Pelajaran
telah mula menyediakan tempat dalam laluan vokasional. Di samping
itu, Kementerian Pelajaran masih komited untuk meningkatkan asas
literasi sains setiap murid tanpa mengira laluan pendidikan atau
aliran melalui penambahbaikan terhadap kurikulum, pengajaran dan
pembelajaran serta peperiksaan.
Kajian semula dasar 60:40 Sains-Sastera
7-9
Ekshibit 7-7
Pelan Tranformasi Vokasional
DUNIA PEKERJAAN
Institusi Pendidikan Tinggi
Politeknik dan
institusi
kemahiran
Matrik-
STPM ulasi
Kolej Vokasional
Sijil Diploma Sijil Diploma
Kementerian
lain
Sektor swasta
STI Swasta
STI Awam
UPSR Pendidikan rendah (6 tahun)
PMR Menengah rendah (3 tahun) Pendidikan awal
vokasional
Sijil Diploma
MOE
DUNIA PEKERJAAN
SPM Menengah atas
(2 tahun)
Pelan Tranformasi Vokasional
bermula pada tahun 2013.
Kolej Vokasional (KV)
Kementerian Pelajaran juga menambah baik program pendidikan
vokasional menengah atas sedia ada dengan menukarkan Sekolah
Menengah Vokasional (SMV) kepada Kolej Vokasional (KV). Kolej ini
menawarkan kurikulum yang disusun semula dan akreditasi diploma
melalui Diploma Vokasional Malaysia (DVM). Diploma ini diiktiraf
untuk mendapatkan kredit di bawah standard kebangsaan yang
diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Kurikulum diploma
yang baharu ini mengandungi 70% latihan kemahiran praktikal dan
30% pendidikan akademik umum (sama seperti PAV). Kurikulum ini
juga melibatkan tujuh bulan penempatan praktikum. Pelbagai rakan
industri dirujuk bagi memastikan keselarasan dengan piawai dan
amalan industri.
Kementerian Pelajaran telah membangunkan Pelan Tranformasi
Vokasional (Ekshibit 7-7) mengukuhkan latihan graduan berkemahiran.
Pelan ini mengandungi dua komponen seperti yang berikut:
Pendidikan Asas Vokasional (PAV)
Pada tahun 2012, Kementerian Pelajaran telah menjalankan program
rintis laluan alternatif untuk pendidikan vokasional pada peringkat
menengah rendah (usia 13-15 tahun) di 15 buah sekolah. Program ini
membolehkan murid mendapatkan sijil asas vokasional: Tahap 2 Sijil
Kemahiran Malaysia (SKM) pada usia yang lebih muda, iaitu 15 tahun
berbanding dengan 17 tahun sebelum ini. Kemasukan pada usiia yang
lebih muda adalah selari dengan sistem global yang lain seperti di
Austria dan Jerman, yang mempunyai sistem pendidikan vokasional
yang mantap. Kementerian Pelajaran memperkenalkan kurikulum
gabungan yang baharu, iaitu 70% latihan kemahiran vokasional dan
30 % pendidikan akademik. Pelaksanaan sepenuhnya dijangka akan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-10
Laluan pendidikan teknikal
Pendidikan teknikal mempunyai matlamat sama dengan pendidikan
vokasional, iaitu menyediakan murid untuk kerjaya yang khusus,
daripada bidang perakaunan hinggalah kepada bidang nutrisi.
Namun, pendidikan teknikal merupakan sebahagian daripada laluan
akademik dan memerlukan asas pencapaian akademik yang tinggi bagi
membolehkan murid melanjutkan pelajaran. Selain mengambil mata
pelajaran akademik yang sama seperti murid di aliran perdana, murid
aliran teknik boleh memilih daripada set pilihan mata pelajaran elektif
teknikal yang berbeza, iaitu merangkumi bidang kejuruteraan awam,
sains pertanian, prinsip perakaunan dan lain-lain. Terkini, Kementerian
memulakan usaha sama dengan sektor swasta bagi meningkatkan
penerimaan pihak industri terhadap pendidikan teknikal. Sebagai
contoh, murid yang mengikuti bidang perakaunan akan menerima
akreditasi separa Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA) untuk kelayakan profesional ACCA. Sehingga kini terdapat lebih
daripada 20,000 orang murid yang berdaftar di sekolah teknik, iaitu
kurang daripada 1% jumlah murid sekolah menengah.
Laluan pendidikan agama
Peluang yang luas disediakan untuk pendidikan agama Islam di
Malaysia (Ekshibit 7-9). Sehingga kini terdapat lebih daripada 90,000
orang murid berdaftar di sekolah agama kebangsaan yang merupakan
2% daripada jumlah keseluruhan enrolmen di sekolah rendah
dan menengah. Sekolah ini mungkin berada dalam bidang kuasa
kerajaan persekutuan atau negeri. Semua sekolah agama kebangsaan
melaksanakan kurikulum kebangsaan. Sebahagian daripada sekolah
ini merupakan sekolah agama swasta yang secara sukarela berdaftar
sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Proses untuk
pendaftaran sekolah agama swasta masih lagi diteruskan. Di samping
itu, terdapat lebih kurang 350 sekolah agama swasta (1% daripada
jumlah keseluruhan enrolmen di sekolah rendah dan menengah).
Sekolah ini boleh memilih untuk melaksanakan kurikulum agama
kebangsaan. Kebanyakan sekolah ini adalah kecil, terpencil dan
kekurangan sumber (sekolah agama rakyat persendirian atau sekolah
pondok). Walau bagaimanapun, bilangan sekolah agama swasta yang
terletak di kawasan bandar semakin meningkat dan hampir menyamai
sekolah antarabangsa.
Semakin ramai ibu bapa berminat menghantar anak mereka ke
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), namun penawaran
tempat di SMKA adalah terhad berbanding dengan permintaan
kemasukan ke sekolah tersebut. Sebanyak 50% permohonan
kemasukan ditolak akibat kekurangan tempat.
Laluan pendidikan Sukan dan Seni
Sekolah khas sukan dan seni peringkat menengah penting bagi
memupuk dan membentuk bakat generasi muda negara. Sekolah
ini menyokong perkembangan bakat atlit dan artis bertaraf dunia
dengan memastikan penyediaan kemudahan, jurulatih pakar dan
perkhidmatan penting yang lain. Kini, di Malaysia terdapat tiga buah
sekolah sukan dan dua buah sekolah seni.
Di sekolah ini, murid menerima pendidikan asas yang luas termasuk
dalam bidang akademik. Di samping mengembangkan bakat sukan
atau seni, murid dikehendaki mengikuti kurikulum dan mengambil
peperiksaan yang sama seperti murid dalam aliran perdana. Tujuannya
adalah untuk membentuk potensi mereka secara menyeluruh
merentasi semua dimensi.
Pendidikan khas
Seperti yang dihuraikan dalam Bab 4 mengenai pembelajaran murid,
Kementerian sedar tentang kepentingan menyediakan pendidikan
yang sesuai untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas. Walau
bagaimanapun, program sedia ada tidak dapat dilaksanakan dengan
baik disebabkan oleh kekurangan sumber guru yang berkelayakan,
kurikulum dan pentaksiran yang perlu digubal khas sesuai dengan
keperluan mereka, serta kemudahan yang mencukupi.
Pendidikan pintar cerdas
Seperti yang dibincangkan dalam Bab 4 berkenaan pembelajaran
murid, Malaysia telah melaksanakan beberapa program pendidikan
untuk murid pintar cerdas seperti PERMATA pintar. Walau
bagaimanapun, sumber awam untuk pendidikan pintar cerdas masih
terhad.
Pilihan pendidikan menengah atas
Kementerian sangat komited dalam memastikan semua murid
pada peringkat menengah atas akan menerima kelayakan setanding
dengan piawai antarabangsa. Pada masa ini, murid yang telah
selesai menduduki SPM mempunyai beberapa pilihan pendidikan
pascamenengah; STPM (bersamaan dengan A-Level), matrikulasi,
atau pentaksiran alternatif yang disediakan oleh sektor swasta. Pilihan
yang paling digemari termasuk diploma A-Levels, South Australian
Matriculation, the American Associate Degree Programme, dan
Canadian Pre-University. Sektor awam turut menyediakan pelbagai
pilihan, antaranya, STPM yang mendapat pengiktirafan oleh banyak
universiti luar negara manakala kelayakan program matrikulasi sedia
ada hanya diterima untuk kemasukan ke universiti awam dalam
negara.
Pilihan pendidikan sektor swasta
Terdapat beberapa pilihan yang disediakan oleh sektor swasta untuk
ibu bapa. Malahan, sektor swasta telah dapat menyaingi sektor
awam dari segi peluasan, walaupun sektor awam 40 kali lebih besar
berbanding dengan sektor swasta. (Ekshibit 7-9). Perkembangan
terkini, seperti kelonggaran syarat untuk enrolmen ke sekolah
antarabangsa bagi murid tempatan akan terus melonjakkan
pertambahan enrolmen murid tempatan dalam sektor swasta.
Pelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan
yang pelbagai
Kementerian akan memastikan sistem pendidikan menyediakan
beberapa laluan pendidikan yang berbeza untuk memenuhi minat
serta kebolehan murid yang pelbagai. Laluan ini berdaya maju dan
menarik bagi menyediakan peluang pembelajaran yang bermakna
dan bersesuaian. Matlamat usaha ini adalah ke arah perkembangan
kemahiran khusus dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan
keperluan laluan khusus yang tertentu. Di samping itu, setiap laluan
pendidikan akan disepadukan dengan keperluan pasaran buruh bagi
menyediakan murid kepada laluan yang jelas dan terarah kepada
bidang kerjaya pilihan mereka. Penawaran kemasukan ke laluan ini
bersifat inklusif dan dibuka kepada semua murid termasuk murid
berkeperluan khas.
7-11
Gelombang 1 (2013-2015): Pengukuhan
pendidikan vokasional
Usaha membangunkan laluan vokasional menjadi keutamaan
Kementerian. Menyedari bahawa usaha yang lebih besar perlu
diambil bagi merombak laluan vokasional sedia ada, Kementerian
menggunakan sumber tambahan dalam Pelan Transformasi
Vokasional bagi memastikan pelan ini dapat mencapai aspirasi negara.
Kementerian juga akan mula membangunkan dan melaksanakan
secara rintis intervensi bagi laluan pendidikan alternatif untuk
menyokong penambahbaikan dalam bidang lain seperti pendidikan
agama dan untuk kumpulan berkeperluan khas.
Meningkatkan kesedaran dan bimbingan terhadap laluan
pendidikan dan kerjaya di sekolah
Guru bimbingan dan kaunseling boleh membantu murid merancang
laluan pendidikan dan seterusnya memilih hala tuju kerjaya. Walau
bagaimanapun, peranan ini kurang diberi keutamaan berbanding
peranan lain yang dimainkan oleh guru seperti penguatkuasaan disiplin
dan mengajar mata pelajaran lain. Dalam hal ini, guru tidak bersedia
untuk memainkan peranan sebagai pembimbing murid ke arah
perancangan laluan pendidikan dan kerjaya mereka.
Oleh yang demikian, Kementerian akan meningkatkan keutamaan
dalam bidang kaunseling dan kerjaya di samping peranan lain yang
dimainkan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Tumpuan akan
diberikan terhadap pengukuhan program kaunseling yang bertujuan
untuk membimbing murid berkaitan laluan akademik dan kerjaya.
Menjelang penghujung tahun 2013, Kementerian akan memasukkan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam jadual waktu
persekolahan menengah. Kementerian juga akan melatih semua guru
bimbingan dan kaunseling bagi memastikan mereka mempunyai
pengetahuan dan kemudahan untuk membimbing murid dengan
berkesan termasuk bagi kumpulan murid berkeperluan khas.
Menjelang tahun 2015, sebanyak 35% murid sekolah menengah
rendah akan membangunkan laluan pendidikan dan profil kerjaya
Ekshibit 7-8
Kadar Peningkatan Enrolmen di sekolah swasta mengikut jenis
1 Sekolah menengah dan rendah swasta yang mengikuti kurikulum kebangsaan
SUMBER: Perangkaan Pendidikan Swasta di Malaysia
-2
3
5
14 13
26
Per- Menengah1
sendirian
Cina
1% untuk
sekolah
kebangsaan
Menengah Rendah1
agama
Rendah
agama
Antarabangsa
% (2007 – 2011)
Pilihan pendidikan swasta di Malaysia
Pada tahun 2011, dianggarkan 3% atau 145,000 orang murid
berumur 7 hinga 17 tahun berdaftar di sekolah swasta. Empat
kategori utama pendidikan swasta ialah:
Sekolah Swasta. Kategori ini merujuk lebih kurang 130 buah
sekolah rendah dan menengah yang melaksanakan kurikulum
kebangsaan untuk mengajar sekurang-kurangnya enam
mata pelajaran teras seperti yang diperincikan dalam Akta
Pendidikan 1996.. Sekolah ini juga menawarkan lebih banyak
aktiviti pengayaan seperti drama, muzik, seni dan bahasa asing.
Sebanyak 18% murid Malaysia yang belajar di sekolah swasta
berdaftar dalam kategori sekolah berkenaan dan menjadikan
sekolah swasta menduduki kedudukan kedua terbesar dalam
pasaran pendidikan swasta.
Sekolah Antarabangsa. Sekolah rendah dan menengah
antarabangsa menggunakan kurikulum antarabangsa seperti
British, Amerika Syarikat, Australia, Kanada atau program
International Baccalaureate. Berbanding dengan kategori
sekolah swasta yang lain, sekolah antarabangsa mengambil
sumber tenaga pengajar daripada luar negara. Data sehingga 30
Jun 2011 menunjukkan bahawa 18% daripada murid Malaysia
berdaftar dengan sekolah antarabangsa di seluruh negara.
Sekolah antarabangsa juga merupakan antara subsektor yang
dikenal pasti di bawah Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara
(NKEA) bagi memacu perkembangan ekonomi negara.
Sekolah Agama. Sebanyak 14% murid sekolah swasta berdaftar
dalam kategori ini dengan lebih 350 buah sekolah di seluruh
negara pada tahun 2011. Sekolah ini boleh memilih untuk
mengajar kurikulum kebangsaan dengan memberi tumpuan
yang intensif kepada pendidikan Islam. Berbanding dengan
sekolah swasta yang lain, sekolah agama adalah lebih murah
kerana kebanyakan sekolah ini beroperasi secara konvensional
dan bukan bersifat untuk mendapatkan keuntungan, dan
kebanyakannya ditubuhkan oleh individu, syarikat atau
pertubuhan Islam..
Sekolah Menengah Persendirian Cina. Sekolah ini mempunyai
enrolmen sebanyak 46% daripada jumlah 145,000 orang murid
di sekolah swasta.. Sehingga kini, terdapat 60 buah sekolah
beroperasi di seluruh negara dan setiap sekolah diuruskan
oleh kepimpinan sekolah dan pihak Lembaga Pengelola
Sekolah. Dana dikumpul daripada yuran murid dan sumbangan
penderma. Sekolah ini menggunakan bahasa Cina sebagai
medium utama dalam pengajaran dan menggunakan kurikulum
yang digubal oleh DongJiao Zong serta ditanda aras dengan
sistem pendidikan seperti yang diamalkan di Taiwan dan
England. Sekolah ini menyediakan murid untuk menduduki
peperiksaan yang standard dikenali sebagai Unified Examination
Certificate (pada Tahun 6 di sekolah menengah). Walau
bagaimanapun, banyak sekolah yang menyediakan murid untuk
mengambil peperiksaan SPM.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-12
masing-masing. Profil ini akan merekodkan minat, sejarah akademik
serta pencapaian lain setiap murid, semuanya dibangunkan untuk
membantu murid membuat pilihan laluan pendidikan yang bersesuaian
pada peringkat menengah rendah.
Kementerian juga akan mengeluarkan sebuah buku panduan yang
komprehensif berkaitan akademik dan laluan kerjaya. Buku ini
akan digunakan oleh murid, ibu bapa dan kaunselor sekolah untuk
membimbing dan membantu murid membuat keputusan dan pilihan
laluan akademik dan kerjaya bermula dengan murid Tahun 6 hingga
keperingkat seterusnya. Buku panduan ini akan diterbit dan diagih
pada penghujung tahun 2013.
Kementerian juga akan melancarkan kempen promosi kesedaran
terhadap pelbagai laluan pendidikan dan keluwesan laluan tersebut.
Kempen tersebut akan menggunakan radio, televisyen, artikel surat
khabar, portal atas talian, jerayawara dan pelbagai saluran lain. Kempen
ini akan dijalankan bermula pada tahun 2013 sehingga akhir tahun
2015.
Membantu Pelan Transformasi Vokasional
Berdasarkan jangkaan pertambahan enrolmen, Pelan Transformasi
Vokasional memerlukan lebih daripada 220,000 penempatan
praktikum menjelang tahun 2020. Kementerian akan mengukuhkan
kerjasama dengan rakan industri bagi menyediakan latihan semasa
kerja kepada murid. Bagi menggalakkan lebih ramai rakan industri
yang berpotensi menyertai kerjasama ini, beberapa insentif disediakan
seperti pelepasan cukai dan memberi keutamaan kepada mereka
memilih graduan bagi mengisi peluang kerjaya. Kerjasama ini akan
Iskandar Malaysia - Johor
Pengangkutan & Logistik
▪ Marine Services Technology
▪ Logistik Global & Teknologi
Rantaian Bekalan
Teknologi Maklumat
▪ Sistem Teknologi Komputer
▪ Keperluan Pangkalan Data dan
Pengaturcaraan
▪ Rangkaian Perkhidmatan
Sokongan
▪ Permainan/Simulasi/Animasi
Audio/Kesan Video
▪ Pertanian
▪ Bioteknologi Pertanian
▪ Pemprosesan Produk Pertanian
Pelancongan
▪ Pelancongan Sukan (Golf)
Kawasan Koridor Timur Ekonomi
(ECER) – Kelantan, Terengganu, Pahang
Minyak , Gas dan Tenaga diperbaharui
▪ Teknologi Tenaga Solar
▪ Teknologi Kuasa dan Tenaga
Pertanian
▪ Pengurusan Tapak Semaian
▪ Bioteknologi Pertanian
▪ Pemprosesan Produk Pertanian (Halal)
▪ Pemprosesan Produk Ternakan (Halal)
Pengangkutan & Logistik
▪ Penyelengaraan Pesawat
▪ Teknologi Avionik
Kawasan Koridor Utara Ekonomi (NCER)
– Kedah, Perak, Perlis, Pulau Pinang
Teknologi Maklumat
▪ Sistem Teknologi Komputer
▪ Keperluan Pangkalan Data dan
Pengaturcaraan
▪ Rangkaian Perkhidmatan Sokongan
▪ Teknologi Komunikasi
Pertanian
▪ Pengurusan Tapak Semaian
▪ Bioteknologi Pertanian
▪ Pemprosesan Produk Pertanian
▪ Aquakultur
Pelancongan
▪ Pelancongan Kesihatan
▪ Pelancongan Pertanian
Koridor Pembangunan Sabah
(SDC)
Minyak , Gas dan Tenaga
diperbaharui
▪ Teknologi Tenaga Solar
▪ Teknologi Kuasa dan Tenaga
Jualan & Pemasaran
▪ Marketing
▪ Pengurusan Runcit
Pengeluaran
▪ Teknologi Elektrik & Peralatan
Pelancongan
▪ Pelancongan Kesihatan
▪ Pelancongan Pertanian
Koridor Sarawak (SCORE)
Tenaga, Gas dan minyak yang
boleh diperbaharui
▪ Teknologi Tenaga Solar
▪ Teknologi Kuasa dan Tenaga
Pengangkutan & Logistik
▪ Global Logistics and Supply
ChainTechnology
▪ Marine Services Technology
Pelancongan
▪ Pelancongan Kesihatan
▪ Pelancongan Pertanian
Pertanian & Perikanan
▪ Pengurusan Tapak Semaian
▪ Bioteknologi Pertanian
▪ Akuakultur
▪ Industri Avian
Greater KL/Lembah Klang
Pengangkutan & Logistik
▪ Logistik Global &
Teknologi Rantaian
Bekalan
▪ Teknologi Lokomotif
Sains Kesihatan
▪ Teknologi Makmal
Perubatan
▪ Environmental Health
Kewangan
▪ Perbankan
▪ Insurans
Pelancongan
▪ Pelancongan Kesihatan
▪ Pelancongan Sukan
(Golf)
Pengeluaran
(infrastruktur, peralatan
& kemudahan sedia
ada)
Ekshibit 7-9
Sasaran industri yang berpotensi untuk menjalinkan kolaborasi dengan
sekolah vokasional
7-13
dimeterai secara formal melalui Memorandum Persefahaman antara
Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rakan industri. Sebanyak 40%
kolej vokasional KPM akan menandatangani MoU dengan industri
utama pada tahun 2015 (11 MoU).
Usaha mendapatkan kerjasama rakan industri utama untuk
pendidikan vokasional juga akan diberi tumpuan (Ekshibit 7-11). Di
samping itu, masa untuk memproses pemilihan rakan industri akan
dikurangkan daripada purata 36 minggu kepada 15 minggu.
Kementerian akan meneruskan kerjasama dengan sektor swasta
bagi menyediakan penyelesaian yang kos efisien untuk pendidikan
vokasional. Perkongsian KV swasta akan menambah bilangan
penawaran tempat dan dapat menyediakan pelbagai kursus dalam
sistem pendidikan vokasional bagi memenuhi permintaan yang
semakin meningkat dengan cara yang lebih kos efisien.
Bagi menjamin kualiti, KV swasta perlu memenuhi keperluan kriteria
yang ketat. Syarat yang ditetapkan termasuk pengalaman dalam
penyediaan kursus disasarkan yang tidak ditawarkan dalam sistem
pendidikan kebangsaan seperti penyelenggaraan pesawat dan bidang
mekatronik. Pihak industri juga dikehendaki memberi jaminan untuk
menyediakan komponen latihan praktikal. Kementerian akan memilih
dan melantik dua penyedia perkhidmatan swasta yang bersetuju untuk
melaksanakan latihan ini pada penghujung tahun 2012. Pendekatan ini
akan menambah 10 perjanjian pelaksanaan dengan rakan swasta pada
tahun 2014.
Pengukuhan laluan pendidikan agama
Kementerian komited menyediakan pendidikan agama berkualiti
tinggi bagi melengkapkan murid dengan ilmu pengetahuan dan
kemahiran yang relevan untuk berjaya dalam pasaran buruh
berasaskan nilai Islam yang kukuh. Murid yang mengikuti pendidikan
aliran agama tidak diajar mata pelajaran agama secara eksklusif tetapi
boleh memilih untuk membuat pengkhususan dalam satu daripada
tiga aliran yang disediakan: sastera dan agama, sains dan agama,
dan teknikal/vokasional dan agama. Semua aliran memperuntukkan
pilihan mata pelajaran teras agama seperti Al-Quran dan Al-Sunnah,
Shari’ah Islamiah dan Bahasa Arab Tinggi.
Sebagai tambahan, Kementerian akan terus meningkatkan
pengiktirafan antarabangsa bagi kelayakan pendidikan agama.
Sehingga kini, murid di SABK boleh menduduki peperiksaan STAM
dalam bahasa Arab. STAM diiktiraf setara dengan STPM sebagai
kelayakan pascamenengah. Bagi meneruskan usaha ini, Kementerian
akan memperluas penawaran STAM di sekolah agama yang lain seperti
SMKA dan memasarkan STAM sebagai tanda aras untuk pendidikan
agama Islam lanjutan di seluruh Asia Tenggara.
Kementerian akan mengekalkan bantuan kepada SABK dan meneliti
peluang untuk memberi pembiayaan kepada SABK seperti yang
diberikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Di samping
itu, Kementerian akan meneruskan proses untuk meningkatkan
piawaian sekolah agama swasta dengan menawarkan bantuan dalam
bentuk pembiayaan, kurikulum, latihan dan personel.
Penyediaan bantuan untuk murid berkeperluan khas dan murid
pintar cerdas
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 4, Kementerian akan memberi
tumpuan untuk meningkatkan peluang pendidikan kepada murid
berkeperluan khas dan masalah pembelajaran, serta murid pintar
cerdas. Dalam Gelombang 1, tumpuan diberikan kepada mengenal
pasti tahap kompetensi murid berkeperluan khas supaya mereka dapat
ditempatkan di sekolah pilihan yang bersesuaian, termasuk mengikuti
latihan kemahiran vokasional. Kementerian juga akan menambah
baik kualiti bantuan yang disediakan kepada murid berkeperluan khas
dengan meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah aliran perdana
dan sekolah pendidikan khas, memantapkan latihan praperkhidmatan
dan dalam perkhidmatan bagi guru pendidikan khas, dan menggubal
kurikulum dan pentaksiran khusus serta bersesuaian dengan
keperluan khas murid.
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 4, Kementerian akan
menandaaraskan program pendidikan pintar cerdas sedia ada
dengan program pendidikan pintar cerdas berprestasi tinggi bagi
mengenal pasti bidang yang boleh dipertingkat dan mengguna pakai
amalan terbaik daripada program tersebut. Kementerian juga akan
mengembangkan program pendidikan pintar cerdas melalui kerjasama
dengan sektor swasta dan institusi penyelidikan pendidikan pintar
cerdas yang terkemuka.
Penjenamaan semula Tingkatan 6
Menjelang penghujung tahun 2013, Kementerian akan menjenamakan
semula Tingkatan 6 dan STPM/STAM bagi menggalakkan lebih
ramai murid mengikuti pilihan kelayakan tersebut. Usaha ini
akan menjadikan kelayakan Tingkatan 6 setanding dengan
program prauniversiti yang ditawarkan oleh institusi pendidikan
swasta. Sekolah yang menawarkan Tingkatan 6 akan diberi kuasa
membuat keputusan bagi memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk
mengupayakan murid menjadi lebih bersedia bagi kemasukan ke
universiti.
Langkah yang akan diambil termasuk melonggarkan syarat bagi
murid Tingkatan 6 dalam pemakaian pakaian seragam sekolah,
membenarkan mereka menubuhkan Majlis murid Tingkatan 6
yang mempunyai hak untuk menyuarakan pandangan mengenai
aspek persekolahan mereka (kebajikan murid dan pelbagai aktiviti
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-14
kokurikulum), dan memperkenalkan modul yang memerlukan murid
menjalankan penyelidikan kendiri dan/atau bekerja dalam kumpulan
untuk menjalankan kerja projek tertentu secara individu ataupun
berpasukan.
Gelombang 2 (2016-2020) Peningkatan
inisiatif
Dalam Gelombang 2, Kementerian akan meneruskan momentum
usaha bagi melaksanakan program yang telah menunjukkan kejayaan
dalam Gelombang 1 melalui peluasan laluan pendidikan vokasional
dan pendidikan agama. Tumpuan juga diberikan untuk menambah
baik laluan inklusif bagi memenuhi keperluan tambahan murid pintar
cerdas dan murid berkeperluan khas.
Pengukuhan pendidikan dan bimbingan kerjaya
Kementerian akan meneruskan usaha bagi memastikan semua murid
berupaya membuat keputusan yang rasional berkaitan pendidikan
dan hala tuju kerjaya kendiri. Menjelang tahun 2018, semua murid
menengah rendah akan disediakan dengan profil individu. Guru
bimbingan dan kaunseling akan dilatih untuk memberi nasihat kepada
murid yang memilih laluan berkaitan kepakaran, contohnya dalam
bidang sukan dan seni, dan menjadikan pilihan tersebut lebih menarik.
Kementerian juga akan mendapatkan lebih ramai kaunselor bagi
memastikan murid menerima perhatian secukupnya. Menjelang akhir
tahun 2020, nisbah kaunselor sekolah berbanding dengan murid
sekolah menengah dapat dikecilkan daripada 1:430 kepada 1:350.
Meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam pendidikan
vokasional
Kementerian akan mempertingkat dan memperkukuh kerjasama
dengan rakan industri bagi menyediakan bantuan dalam
pembangunan kurikulum, latihan guru dan peluang untuk
menjalankan praktikum. Menjelang tahun 2020, semua KV awam
perlu menandatangani satu Memorandum Persefahaman (MoU)
dengan rakan industri. Di samping itu, Kementerian akan terus
menambah bilangan persetujuan pelaksanaan dengan KV swasta
bagi menambah bilangan penawaran tempat kepada murid dan
memperluas skop bidang kursus yang ditawarkan dalam bentuk yang
kos efisien.
Transformasi laluan pendidikan teknikal
Kementerian akan menambah baik laluan pendidikan teknikal supaya
lebih menarik dan relevan dengan memperkemas penawaran mata
pelajaran elektif teknikal kepada tiga bidang kritikal: (i) kejuruteraan
dan sains gunaan; (ii) reka bentuk dan teknologi; dan (iii) perniagaan
dan perkhidmatan. Selain kesinambungan kerjasama dengan ACCA,
pihak Kementerian akan turut memperkukuh kerjasama dengan badan
profesional lain merentasi tiga bidang yang dinyatakan. Langkah ini
menuntut keperluan menjadikan kurikulum elektif teknikal (termasuk
infrastruktur sekolah), selari dengan keperluan badan profesional
berkenaan.
Memperluas laluan pendidikan agama
Dalam Gelombang 2, Kementerian akan meneroka peluang untuk
meningkatkan bilangan penawaran tempat bagi murid di sekolah
agama. Langkah ini merangkumi gabungan pilihan awam dan swasta,
contohnya meningkatkan bilangan Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama dan menggalakkan lebih banyak sekolah pendidikan agama
berdaftar menjadi SABK.
Kementerian juga menyedari keperluan mengekalkan kualiti
pendidikan di sekolah agama. Bagi sekolah agama swasta yang
memilih untuk tidak menggunakan kurikulum kebangsaan atau
mendapatkan status SABK, Kerajaan akan memperkukuh dan
memperluas peranan Lembaga Penasihat dan Penyelarasan
Pendidikan Agama Islam (LEPAI), yang melaporkan kegiatannya
kepada Majlis Raja-Raja. LEPAI akan membuat penyelarasan
bersama Kementerian dan Kerajaan Negeri untuk membantu
penganjuran dan penyediaan sumber kepada sekolah berkenaan.
LEPAI juga akan berperanan sebagai badan induk yang menyelaraskan
kepentingan sekolah tersebut. Di samping itu, pihak Kementerian
akan menyediakan skim akreditasi supaya ibu bapa mendapat jaminan
tentang kualiti pendidikan agama yang ditawarkan oleh pihak swasta.
Pelaksanaan sistem akreditasi ini akan bermula pada awal tahun 2016.
Semua sekolah agama swasta harus diakreditasikan melalui sistem ini
menjelang tahun 2020.
Penilaian terhadap sekolah sukan dan seni
7-15
Kementerian akan menjalankan penilaian terhadap permintaan
dalam bidang khusus sekolah sukan dan seni dalam Gelombang
2. Perkembangan ini berkemungkinan melibatkan usaha peluasan
sekolah sedia ada atau pembinaan sekolah baharu. Penilaian yang
dijalankan oleh Kementerian juga akan meliputi faktor kualiti
infrastruktur, kemudahan, kurikulum dan perkhidmatan yang lain
(seperti latihan pakar) bagi memastikan sekolah ini dilengkapi dengan
kemudahan yang mencukupi bagi menghasilkan atlit terkemuka dan
penggiat seni yang berjaya pada masa depan.
Penambahan bantuan kepada murid pintar cerdas dan murid
berkeperluan khas
Dalam Gelombang 2, Kementerian akan melancarkan dua program
rintis untuk murid berpencapaian tinggi dan pintar cerdas. Program
rintis ini disediakan dengan berdasarkan model amalan terbaik
program pendidikan pintar cerdas dalam sistem pendidikan
berprestasi tinggi lain dan boleh dijalankan dengan kerjasama
sektor swasta dan kumpulan pakar. Gelombang kedua dalam
penyediaan bantuan untuk murid berkeperluan khas akan melibatkan
penambahbaikan inisiatif yang dilancarkan dalam Gelombang 1, dan
usaha menjadikan pendidikan murid berkeperluan khas lebih kepada
bentuk pendidikan inklusif. Sila rujuk Bab 4 bagi mendapatkan
keterangan lanjut mengenai inisiatif khusus.
Peningkatan standard dan pengiktirafan bagi matrikulasi
Dalam Gelombang 2, Kementerian akan meningkatkan standard
program pascamenengah matrikulasi untuk meningkatkan tahap
pengiktirafannya pada peringkat antarabangsa. Objektifnya adalah
untuk memastikan kelayakan matrikulasi diterima oleh institusi awam
dan swasta dalam dan luar negara. Bagi mencapai objektif ini, program
matrikulasi perlu ditanda aras dengan pengiktirafan akreditasi
antarabangsa seperti AS-Levels atau Scottish Highers.
Penyediaan piawaian kualiti dalam sektor swasta
Kementerian akan menyediakan piawaian kualiti dan kaedah
penyelarasan penaziran untuk prasekolah. Walaupun piawaian kualiti
telah diwujudkan pada peringkat sekolah rendah dan menengah,
Kementerian akan mengkaji untuk menyediakan mekanisme
penaziran khusus untuk prasekolah. Pada peringkat pascamenengah,
Kementerian akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi
bagi memastikan penyedia perkhidmatan pendidikan swasta berupaya
menyediakan murid dengan kualiti pendidikan yang mencapai tahap
piawaian minimum yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke
peringkat pendidikan tinggi.
Gelombang 3 (2021-2025): Memastikan laluan
pendidikan untuk semua
Dalam tempoh ini, Kementerian akan memberikan tumpuan kepada
usaha menghalusi laluan pendidikan setiap murid. Langkah yang
diambil termasuklah meluaskan laluan pendidikan (seperti sukan
dan sekolah seni) dan boleh dibantu melalui peranan yang lebih
besar oleh sektor swasta. Sebagai contoh, Kementerian melihat
perkembangan peranan kolej vokasional swasta hasil perkembangan
yang berlaku dalam senario pendidikan vokasional. Kewujudan kolej
swasta dijangka akan menurunkan kos melalui konsep ekonomi
berasaskan skala. Di samping itu, kolej swasta ini lebih fleksibel dan
dapat memenuhi keperluan industri yang sentiasa berubah. Menjelang
tahun 2025, kolej vokasional swasta diharapkan dapat menerajui
pendidikan vokasional untuk industri kos rendah seperti hospitaliti.
Kementerian juga akan membantu peluasan pelibatan sektor swasta
melalui pemberian geran dan pinjaman permulaan. Kolej Vokasional
awam pula akan terus berperanan aktif, terutamanya bagi industri
berteknologi tinggi seperti kejuruteraan angkasa. Kementerian akan
terus berperanan penting dalam penyediaan dan penguatkuasaan
piawaian kualiti dalam sektor ini.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-16
Mempertingkat perpad uan di
sekolah
Kementerian akan memastikan sistem pendidikan menyediakan
peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan individu lain
yang berbeza latar belakang sosioekonomi, agama, etnik dan
lokasi geografi serta belajar untuk memahami dan menerima
perbezaan. Melalui interaksi ini, satu set nilai dan pengalaman
serta aspirasi untuk masa depan Malaysia dapat dibentuk.
Seterusnya, nilai serta pengalaman yang dikongsi bersama ini
akan menjadi asas pemupukan identiti nasional dan perpaduan.
Kementerian akan memberikan tumpuan kepada usaha
melaksanakan langkah intervensi bagi menyediakan peluang
untuk murid berinteraksi merentasi semua jenis sekolah.
Langkah ini bertujuan untuk menggalakkan integrasi yang
lebih kukuh dengan objektif utamanya menjadikan Sekolah
Kebangsaan sebagai sekolah pilihan utama dan membolehkan
interaksi antara murid berlaku secara semula jadi.
Langkah yang akan diambil termasuk:
▪▪ Meningkatkan kemahiran bahasa Malaysia di Sekolah Jenis
Kebangsaan bagi menambah baik transisi ke SMK;
▪▪ Mempertingkat program RIMUP bagi menggalakkan
persahabatan antara kumpulan etnik melalui aktiviti
kokurikulum;
▪▪ Memperkenalkan komponen perkhidmatan komuniti yang
wajib diadakan di semua sekolah; dan
▪▪ Mengkaji semula elemen Pendidikan Islam dan Pendidikan
Moral bagi memasukkan elemen pemahaman terhadap nilai
teras dan falsafah kepada agama-agama utama di Malaysia
serta penekanan yang lebih kepada aplikasi pengetahuan
tersebut.
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 3, dengan adanya pilihan
persekolahan pada peringkat pendidikan rendah dan menengah
oleh pihak awam atau swasta, sistem pendidikan Malaysia mampu
menyediakan pilihan yang pelbagai kepada ibu bapa dan murid
(Ekshibit 7-11). Kepelbagaian ini ialah hasil peninggalan sejarah serta
perbezaan besar yang wujud antara kaum. Kementerian komited
dalam menyediakan pendidikan berkualiti kepada semua murid
merentasi semua jenis sistem persekolahan.
Sehingga kini, daripada 2.9 juta murid yang berdaftar di sekolah
rendah, 98% berada dalam sistem pendidikan kebangsaan. Daripada
jumlah 98% tersebut, 74% berdaftar di SK yangmenggunakan bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar, 21% berdaftar di SJK(C) yang
menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar, 3% di SJK(T)
yang menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, dan
kurang daripada 1% berdaftar di SABK dan sekolah pendidikan khas.
Selebihnya, iaitu 2% pula berdaftar dengan sekolah swasta dengan
pilihan sekolah melibatkan sekolah swasta yang menggunakan
kurikulum kebangsaan, sekolah antarabangsa yang menggunakan
kurikulum luar negara, sekolah agama dan sekolah pendidikan khas.
Seramai 2.3 juta murid berdaftar pada peringkat menengah rendah
dan atas di semua sekolah kebangsaan dan swasta. Daripada jumlah
ini, hampir 96% murid belajar di sekolah kebangsaan dengan 93%
berdaftar di SMK. Walau bagaimanapun, dalam kategori SMK secara
keseluruhannya, terdapat beberapa program persekolahan yang
boleh dipilih oleh murid. Secara khusus, murid boleh memilih untuk
memasuki SMK harian (88% daripada jumlah keseluruhan enrolmen
sekolah menengah), SBP (2% daripada jumlah keseluruhan enrolmen
sekolah menengah), sekolah teknik atau vokasional (2% daripada
jumlah enrolmen sekolah menengah), dan SMKA (1% daripada jumlah
enrolmen sekolah menengah). Terdapat juga beberapa pilihan lain
yang disediakan, termasuk SABK peringkat menengah dan sekolah
pendidikan khas (keseluruhannya 3% daripada jumlah enrolmen
sekolah menengah).
Sekolah persendirian Cina mempunyai enrolmen yang terbesar, iaitu
sebanyak 3% daripada jumlah keseluruhan murid sekolah menengah
swasta. Bagi pilihan sekolah swasta yang lain seperti sekolah
antarabangsa, sekolah agama, sekolah swasta yang menggunakan
kurikulum kebangsaan dan sekolah pendidikan khas secara
keseluruhannya menyumbang hampir 1% daripada jumlah enrolmen
sekolah menengah.
Struktur sistem semasa dikekalkan
Struktur sistem pendidikan di Malaysia pada masa ini akan
dikekalkan, khususnya bagi SJK yang menggunakan bahasa Cina dan
bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Ibu bapa mempunyai pilihan
sama ada untuk menghantar anak mereka ke SK atau SJK. Selepas
tamat sekolah rendah, semua murid daripada pelbagai jenis sekolah
akan digabungkan apabila mereka memasuki SMK. Keputusan ini
selari dengan pandangan majoriti dalam Dialog Nasional.
Keseragaman etnik dalam sistem pendidikan
Seperti yang dibincangkan dalam Bab 3, walaupun keseluruhan sistem
pendidikan di Malaysia memperlihatkan kepelbagaian, terdapat
sekolah pilihan tertentu yang memperlihatkan persekitaran etnik
yang seragam. Sebagai contoh, pada peringkat sekolah rendah, 86%
enrolmen di SK ialah murid Melayu, 86% enrolmen di SJK(C) ialah
murid Cina, dan 96% enrolmen di SJK(T) ialah murid India. Walau
7-17
bagaimanapun, terdapat pengecualian yang signifikan (contohnya, SK
di bandar terdapat enrolmen murid daripada pelbagai kaum), keadaan
ini juga berlaku di sekolah jenis yang lain.(Ekshibit 7-13). Keadaan ini
bertambah baik apabila murid daripada sekolah rendah yang berbeza
bergabung di SMK. Walau bagaimanapun, enrolmen murid satu kaum
di sekolah pilihan tertentu masih wujud pada peringkat menengah,
seperti di SMKA.
Pendidikan Sivik di Malaysia
Pendidikan Sivik mula diperkenalkan pada tahun 1953 sebagai salah
satu mata pelajaran khusus di sekolah. Objektifnya adalah untuk
menyuntik ilmu pengetahuan yang relevan dan nilai yang lazim dan
unik kepada identiti nasional rakyat Malaysia ke dalam kurikulum.
Cara ini diharap akan meningkatkan pemahaman murid terhadap
sejarah Malaysia dan menghargai penduduk, budaya dan nilai-nilai
murninya. Selain itu, murid juga dapat memahami dan menghayati
persamaan dan perbezaan yang menjadikan Malaysia sebuah negara
yang unik. Pendidikan sivik juga mampu dijadikan wahana untuk
memupuk nilai penting dan kepercayaan yang digariskan dalam
Rukunegara, iaitu Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja
dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-undang,
dan Kesopanan dan Kesusilaan. Dalam kurikulum terkini, pendidikan
Sivik tidak diajar sebagai satu mata pelajaran khusus tetapi merentasi
pelbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Islam, Pendidikan Moral,
Sejarah dan Pengajian Tempatan.
Kajian mengenai keberkesanan pendidikan sivik di Malaysia
seperti yang dijalankan oleh Tor (2009) bertajuk “Pengukuran
Perkembangan Sivik dalam Kalangan Remaja di Malaysia:
Konseptualisasi, Pembangunan Instrumen Menggunakan Model
Pengukuran Rasch dan Keberhasilan Sebenar” menunjukkan bahawa
sistem pendidikan Malaysia menatarkan pengetahuan sivik dengan
berkesan (contohnya, kebanyakan murid memahami dan bersetuju
dengan prinsip kebangsaan seperti Rukunegara). Dapatan kajian
juga menunjukkan bahawa kebanyakan murid bersetuju dengan nilai
dan sikap yang terpuji yang terkandung dalam Rukunegara. Walau
bagaimanapun, sistem pendidikan negara seharusnya ditambah baik
supaya murid dapat menterjemah kepercayaan ini menjadi tindakan
dan menggunakannya dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh,
walaupun kebanyakan individu yang telah meninggalkan sekolah
melaporkan bahawa mengambil bahagian dalam perkhidmatan
komuniti merupakan aktiviti yang baik, namun hakikatnya sangat
sedikit yang melakukannya secara sukarela
Sekolah Wawasan
Sekolah Wawasan mula diperkenalkan pada tahun 2003 bagi
menggalakkan lebih banyak interaksi dan integrasi antara murid
dari pelbagai jenis sekolah. Di bawah konsep ini, tiga buah sekolah,
lazimnya SK, SJK(C) dan SJK(T) berkongsi kawasan pekarangan
sekolah dan kemudahannya tetapi mengekalkan pentadbiran sekolah
yang berasingan. Sekolah Wawasan diwujudkan di tempat yang
mempunyai kawasan bagi pembinaan pekarangan yang boleh dikongsi
dan jarak yang dekat antara SK dan SJK. Walau bagaimanapun,
keadaan ini mengehadkan kebolehlaksanaan konsep tersebut dalam
sistem pendidikan kebangsaan pada keseluruhannya dan oleh itu,
hingga kini terdapat hanya lima buah kompleks Sekolah Wawasan
sedang beroperasi.
RIMUP: Integrasi melalui aktiviti kokurikulum
Kementerian Pelajaran juga menggalakkan integrasi melalui
perkongsian aktiviti kokurikulum antara sekolah di bawah program
RIMUP . Seperti yang dinyatakan dalam Bab 4, program RIMUP
memberi tumpuan bagi menggalakkan interaksi antara murid melalui
aktiviti kokurikulum. Sekolah yang berlainan dipadankan seperti
SK dengan SJK, dan menggalakkan murid daripada sekolah yang
berlainan supaya mengambil bahagian bersama-sama dalam aktiviti
kokurikulum yang dipilih. Program ini konsisten dengan dapatan yang
diperoleh daripada dapatan peringkat antarabangsa yang menyatakan
bahawa aktiviti kumpulan berorientasikan tugasan seperti sukan dan
perkhidmatan komuniti merupakan salah satu kaedah yang berkesan
untuk memupuk persahabatan antara kumpulan dalam kalangan
murid. Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun lalu, peruntukan
bajet untuk RIMUP telah berkurangan. Keadaan ini menghalang
potensi keberkesanannya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan
murid. (Ekshibit 7-10).
Ekshibit 7-10
Ciri inisiatif RIMUP
1 Diputuskan pada peringkat negeri
SUMBER: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
Sekolah dikelompokkan
untuk menjalankan aktiviti
bersama1
RM juta
Aktiviti dikelompokkan di
bawah lima kategori
Peruntukan bajet untuk
RIMUP
CONTOH
A
B
C
D
E
SK, SJK(C), SJK(T)
SK, SJK(C)
SK, SJK(T)
SJK(C), SJK(T)
SMK, SMKA, SMJK
Sekolah
Kelompok
Aktiviti untuk
kecemerlangan akademik
1
2 Sukan dan permainan
3 Aktiviti kokurikulum
4 Khidmat masyarakat
Activiti bagi mengukuhkan
semangat patriotik
5
2.4
2007 2011
25.4
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-18
Hala Tuju Pendidikan: Penambahbaikan
interaksi dan integrasi bagi semua jenis
sekolah
Penyelesaian terhadap isu berkaitan homoginiti adalah penting demi
memupuk perpaduan nasional. Amat penting bagi murid mempelajari
nilai, sikap dan tingkah laku yang betul ketika masih muda dan dalam
proses membentuk sikap dan pandangan dunia mereka. Intervensi
pada peringkat yang lebih lewat didapati kurang berkesan.
Objektif utama adalah untuk menjadikan SK sebagai sekolah pilihan
utama ibu bapa supaya interaksi antara murid daripada pelbagai latar
belakang sosioekonomi, agama dan etnik berlaku secara semula jadi di
sekolah.
Inisiatif ini akan dilaksanakan di semua jenis sekolah, termasuk
sekolah yang mempunyai komposisi satu etnik sahaja. Apabila
melaksanakan inisiatif ini, Kerajaan haruslah menghormati misi
dan kepercayaan setiap jenis sekolah. Inisiatif ini juga hendaklah
menyokong pendidikan holistik untuk murid.
Gelombang 1 (2013-2015): Penyediaan asas
Gelombang 1 memberi tumpuan kepada membentuk pemahaman
yang lebih baik terhadap tahap perpaduan masa kini. Langkah ini akan
membantu Kementerian Pelajaran mengenal pasti perkara dalam sistem
yang memerlukan bantuan, supaya intervensi yang bersesuaian dapat
dilaksanakan.
Tumpuan juga akan diberikan bagi menangani masalah berkaitan
integrasi SJKC dan SJKT, dengan memberi perhatian kepada usaha
untuk membantu transisi daripada penggunaan bahasa Mandarin
dan Tamil sebagai bahasa pengantar pengajaran di sekolah rendah
kepada penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama
pengajaran di sekolah menengah.
Pengukuran perpaduan nasional dalam sistem pendidikan
Pada tahun 2014, Kementerian Pelajaran akan melancarkan kajian
berbentuk longitud tentang perpaduan dalam kalangan murid
Tahun 6 dan Tingkatan 5 di seluruh negara. Kajian ini akan menguji
pengetahuan sivik (contoh pengetahuan asas yang umum berkaitan
sivik di Malaysia), sikap dan tingkah laku.
Kajian ini dijalankan untuk beberapa tujuan tertentu. Ia dapat
menyediakan asas pemahaman tentang tahap perpaduan masa
kini dalam kalangan murid yang akan menjalani transisi dari fasa
persekolahan secara berturutan hingga ke dunia pekerjaan. Kajian
ini dapat membantu Kementerian Pelajaran mengenal pasti perkara
khusus dalam sistem pendidikan yang memerlukan intervensi,
menganalisis masalah khusus seperti kurang pendedahan pada
kepelbagaian, dan merancang tindakan yang bersesuaian. Seterusnya,
kajian ini dapat menjejak perubahan dalam perpaduan nasional dalam
kalangan murid, sebagai asas untuk mengukur kemajuan mengikut
aspirasi negara.
Menambah baik transisi daripada sekolah jenis kebangsaan
kepada sekolah menengah kebangsaan
Kementerian Pelajaran memahami cabaran yang dihadapi oleh murid
apabila mereka perlu bertukar daripada SJK (C) dan SJK (T) yang
menggunakan bahasa Cina dan Tamil ke SMK yang menggunakan
bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar Setiap murid dari SJKC
dan SJKT perlu menguasai bahasa Malaysia untuk berjaya di sekolah
menengah kebangsaan. Oleh itu, kemahiran bahasa Malaysia dalam
kalangan murid SJK(C) dan SJK(T) perlu ditingkatkan.
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 4, standard bagi kurikulum
dan pentaksiran untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia di SJK
perlu ditingkatkan supaya setanding dengan Bahasa Malaysia
di SK. Pada masa kini, standard bagi peperiksaan kertas Bahasa
Malaysia di SK adalah lebih tinggi. Penggunaan standard yang sama
boleh memastikan semua murid yang lulus UPSR berkebolehan
untuk berjaya dalam persekitaran yang menggunakan bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengajaran. Sekiranya terdapat keperluan,
Kementerian akan meningkatkan kemahiran guru Bahasa Malaysia
bagi mengelakkan sebarang kekurangan guru.
Kementerian akan memperkenalkan inisiatif peringkat sekolah
yang lebih berkesan bagi membantu murid mencapai standard
yang ditetapkan. Program ini akan membolehkan murid tidak perlu
memasuki kelas Peralihan. Bagi murid Tahun 1 hingga 3 yang lemah
pencapaiannya, mereka akan dibantu untuk menguasai kemahiran
asas literasi melalui program LINUS. Satelah selesai LINUS, murid
di Tahun 4 hingga 6 yang masih lemah dalam penguasaan Bahasa
Malaysia dapat dikenal pasti. Mereka akan diberikan kelas tambahan
lepas sekolah untuk memperbaik penguasaan bahasa Malaysia.
Murid yang lebih baik penguasaannya tidak perlu mengikuti kelas
tersebut. Inisiatif ini akan dilaksanakan pada tahun 2014 dengan
murid Tahun 4.
Gelombang 2 (2016-2020): Meningkatkan
intervensi bagi memupuk perpaduan
Gelombang 2 akan menambah baik beberapa program sedia ada bagi
memupuk perpaduan. Program ini termasuklah mengukuhkan lagi
program RIMUP dan beberapa inovasi dalam kurikulum dan pedagogi.
Program ini berdasarkan amalan terbaik yang diperoleh daripada kajian
nasional dan antarabangsa berkaitan pemupukan perpaduan sosial dan
perlakuan sivik dalam kalangan murid.
7-19
Pengukuhan program RIMUP
Kementerian akan memperluaskan program RIMUP supaya setiap
sekolah dapat mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam
dua aktiviti rentas sekolah setiap tahun. Sekolah akan dibahagikan
mengikut kumpulan bagi membolehkan interaksi antara jenis sekolah
yang berbeza, iaitu sekolah awam dan swasta
Kementerian Pelajaran juga akan menilai semula aktiviti yang sedang
dijalankan di bawah program RIMUP. Sehingga kini, program
yang dilaksanakan merangkumi aktiviti yang pelbagai termasuk
peningkatan akademik, sukan dan permainan, perkhidmatan komuniti
dan aktiviti kokurikulum. Kajian menunjukkan bahawa tidak semua
aktiviti yang dijalankan berkesan untuk memupuk perpaduan. Oleh
itu, Kementerian akan mengecilkan skop bagi aktiviti di bawah
RIMUP untuk memberi tumpuan kepada aktiviti yang menunjukkan
keberkesanan dalam memupuk persahabatan antara kumpulan murid
dan mengukuhkan hubungan dengan komuniti seperti sukan, seni dan
khidmat masyarakat.
Apakah “sistem pembelajaran”?
Sistem pembelajaran
mengakui bahawa
pembelajaran berlaku
melangkaui kawasan sekolah
dan boleh berlaku di rumah
dan dalam komuniti. Sekolah
mesti menyediakan
persekitaran yang kondusif
untuk jalinan hubungan kerja
positif antara sekolah dengan
ibu bapa dan komuniti.
Sekolah – kerjasama dengan ibu bapa:
▪ Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama
antara ibu bapa dan guru bagi memastikan
pembelajaran berkualiti untuk murid
▪ Meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam membantu
pembelajaran murid
▪ Memperluas peranan ibu bapa sebagai rakan
sekolah dalam meningkatkan keberhasilan anakanak
mereka
Sekolah – kerjasama dengan komuniti:
▪ Mendapat kerjasama secara sukarela daripada
pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan
pelbagai perkhidmatan dan memberi manafaat
kepada sekolah setempat
▪ Menggalakkan pelibatan murid dalam pertubuhan
dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran
penting melalui proses tersebut
PERSEKITARAN PENDIDIKAN
TEKNOLOGI
PANDANGAN
DUNIA
PERSEKITARAN
KRITIKAL
PEMIKIRAN
TEORI
REFLEKTIF
PENGALAMAN
KOMUNITI
KAWANKAWAN
BUKU-BUKU
KELUARGA
TALIAN
MUNCUL
FILEM
KEHIDUPAN
INTERAKSI SOSIAL
Ekshibit 7-11
Apakah “sistem pembelajaran”?
Pengukuhan Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sivik
Selari dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi seperti di
Kanada dan Singapura, Kementerian Pelajaran akan memperkenalkan
komponen perkhidmatan komuniti dalam kurikulum semua sekolah
rendah (Tahun 4 hingga 6) dan menengah dalam Gelombang 2.
Seterusnya, komponen perkhidmatan komuniti perlu diikuti sepenuhnya
kerana komponen ini akan menjadi prasyarat untuk lulus pada
peringkat menengah. Pilihan yang dipertimbangkan pada masa kini
adalah aktiviti mingguan yang menggabungkan murid daripada semua
etnik dan dijalankan selama empat bulan setiap tahun. Melaksanakan
aktiviti berorientasikan matlamat dan berdasarkan kumpulan dan
disertai oleh murid pelbagai kaum akan mengukuhkan lagi perpaduan
dalam kalangan murid. Melalui khidmat masyarakat, murid akan
mengukuhkan hubungan dengan masyarakat tempatan. Ibu bapa dan
masyarakat secara umumnya akan lebih terlibat dengan tugasan kerja
rumah, kuliah di bilik darjah, dan projek khidmat masyarakat. Pelibatan
komuniti akan terus diperkukuhkan dalam pembelajaran di dalam bilik
darjah.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-20
Pedagogi untuk Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral juga
akan disemak semula untuk melibatkan lebih banyak aktiviti main
peranan, simulasi, perbincangan, dan tugasan dalam kumpulan kecil.
Kaedah pembelajaran secara pelibatan adalah lebih berkesan dalam
memupuk nilai dan memperkukuhkan tingkah laku berbanding
dengan cara kuliah dan membuat latihan dalam buku. Kurikulum
Pendidikan Islam untuk murid Islam akan memberi tumpuan
terhadap meningkatkan pemahaman tentang nilai utama dan falsafah
Islam yang tersirat serta agama yang lain di Malaysia. Bagi murid
bukan Islam, Pendidikan Moral akan mengandungi pemahaman
tentang nilai utama bagi semua agama di Malaysia. Kementerian juga
akan meneliti cadangan untuk menggabungkan murid Pendidikan
Moral dan Pendidikan Islam dalam beberapa kelas berkenaan nilai
sejagat.
Pengukuhan penyediaan bantuan untuk pendidikan bahasa
tambahan
Seperti yang dibincangkan dalam Bab 4 tentang pembelajaran
murid, Kementerian Pelajaran juga akan meningkatkan akses kepada
pembelajaran bahasa tambahan. Menjelang tahun 2020, pilihan
bahasa tambahan yang paling digemari seperti bahasa Cina, Tamil dan
Arab akan ditawarkan di lebih banyak sekolah. Selain itu, pengajaran
bagi bahasa tambahan akan disepadukan dalam waktu pengajaran
pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Sekolah yang lebih
besar akan menawarkan lebih banyak bahasa tambahan manakala
sekolah yang lebih kecil akan cuba untuk menggunakan teknologi bagi
meningkatkan jumlah pilihan bahasa ketiga.
Penamatan Kelas Peralihan
Program Kelas Peralihan dijangka akan ditamatkan pada penghujung
tahun 2017, iaitu apabila kohort Tahun 4 daripada tahun 2014 tamat
sekolah rendah. Sebab utama untuk menamatkan Kelas Peralihan adalah
supaya kadar lulus bagi sekolah jenis kebangsaan adalah sama dengan SK
untuk kertas Bahasa Malaysia UPSR.
Ekshibit 7-12
Sokongan ibu bapa pada peringkat awal sekolah rendah
Perbezaan poin skor PISA antara murid yang “membaca buku” bersama ibu bapa (mingguan atau harian)
dengan murid yang tidak membaca buku bersama ibu bapa
-20
0
20
40
60
80
New
Zealand
South Denmark Hungary Qatar Germany
Korea
Croatia Portugal Italy Panama Chile
-20
0
20
40
60
80
Hong
Kong-
China
Croatia New Chile Italy Panama Qatar
Zealand
Macao- Portugal Hungary
China
Korea
Selatan
Perbezaan skor poin PISA antara murid yang mempunyai ibu bapa kerap (mingguan atau harian)
“berbincang mengenai apa yang murid telah lakukan” dengan ibu bapa yang tidak melakukannya
Sebelum mengambil kira latar belakang
sosioekonomi
Selepas mengambil kira latar belakang
sosioekonomi
SUMBER: OECD, Pangkalan Data PISA 2009
7-21
Tahap pelibatan ibu bapa dan komuniti masa
kini
Dapatan kajian antarabangsa PISA 2009+ menunjukkan bahawa
selain minat ibu bapa dalam pendidikan anak mereka merupakan
langkah awal yang penting, faktor utama yang mendorong kepada
pencapaian murid adalah bagaimana ibu bapa menghabiskan masa
bersama anak-anak di rumah. Berdasarkan data, OECD merumuskan
bahawa: “Berita baiknya adalah, PhD atau jumlah waktu tanpa had
tidak diperlukan untuk menghasilkan perbezaan. Malah, banyak
aktiviti ibu bapa-anak yang dikaitkan dengan prestasi bacaan yang
baik dalam kalangan murid hanya melibatkan sedikit masa dan tanpa
pengetahuan yang khusus. Apa yang diperlukan dalam melaksanakan
aktiviti ini ialah minat yang sebenar dan pelibatan yang aktif.”
Laporan OECD menunjukkan bahawa,
sebagai contoh, murid yang ibu bapanya
melaporkan bahawa mereka membaca
buku bersama anak mereka “setiap hari
atau hampir setiap hari” atau “sekali atau
dua kali seminggu” ketika tahun pertama
di sekolah rendah mendapat skor yang
lebih tinggi dalam PISA 2009+ berbanding
murid yang ibu bapanya melaporkan
bahawa mereka “tidak pernah atau hampir
tidak pernah” atau hanya “sekali atau dua
kali sebulan” membaca buku dengan anak
mereka (Ekshibit 7-16). Apa yang penting adalah data ini didapati
benar bagi semua keluarga sama ada yang berpendapatan rendah,
sederhana atau tinggi.
Sudah terdapat tahap yang tinggi dalam garis dasar tentang pelibatan
ibu bapa di Malaysia. Satu kajian yang dijalankan oleh Pejabat Menteri
Pendidikan pada Disember 2011 terhadap 1,800 rakyat Malaysia
di seluruh negara mendapati 60% ibu bapa melaporkan bahawa
mereka menghabiskan sejumlah waktu setiap hari dalam membantu
anak mereka membuat kerja rumah. Daripada kajian ini juga, 50%
menyatakan bahawa mereka menggunakan sejumlah waktu untuk
bercakap dengan anak mereka tentang sekolah. Semua faktor ini
boleh dikaitkan dengan prestasi membaca yang baik dalam kalangan
murid di sekolah. Perkara yang utama adalah untuk memastikan
amalan ini berlaku di setiap rumah, dan menjadikan keluarga sebagai
rakan penting kepada sekolah dalam meningkatkan keberhasilan
pembelajaran murid.
Kajian juga menunjukkan bahawa sekolah dan sistem sekolah yang
memberi tumpuan yang lebih luas, bukan hanya kepada ibu bapa tetapi
juga kepada masyarakat setempat, dapat melihat lonjakan yang besar
dalam keberhasilan murid. Pelibatan masyarakat, iaitu perniagaan,
entiti tidak berasaskan keuntungan, dan pertubuhan masyarakat, boleh
mendapatkan sumber (dalam bentuk pembiayaan dan akses kepada
kebolehan) menjangkau lebih apa yang mampu diberikan oleh sektor
awam. Sebagai contoh, satu kajian yang dijalankan oleh Centre for
Social Organisation of Schools in America mendapati bahawa sekolah
yang melibatkan kumpulan masyarakat termasuk badan perniagaan,
pertubuhan sivik, kolej serta universiti menikmati faedah seperti kadar
ponteng yang rendah dalam kalangan murid, kadar yang lebih tinggi
dalam menyiapkan kerja sekolah dan mendapat gred yang lebih baik.
Gelombang 3 (2021-2025): Penilaian semula
pilihan sekolah dan struktur sistem
Gelombang 3 akan menyaksikan bagaimana SK dan SMK akan muncul
sebagai sekolah pilihan utama bagi semua ibu bapa tanpa mengira
kaum atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian akan terus
memantau tahap interaksi dan integrasi antara semua kumpulan
murid. Bergantung pada kualiti keberhasilan, Kementerian akan
mempertimbangkan semula pilihan jenis persekolahan untuk melihat
sama ada perubahan seterusnya diperlukan untuk meningkatkan
perpaduan.
SISTEM PEMBELAJARAN: IBU BAPA,
MASYARAKAT, DAN SEKTOR
SWASTA
Kementerian Pelajaran akan memastikan bahawa ibu bapa,
masyarakat dan sektor swasta terlibat sebagai rakan dalam
pendidikan. Tumpuan adalah untuk menggunakan kelebihan
pelbagai pihak untuk menyampaikan pendidikan berkualiti
secara bersepadu, berkesan dan cekap.
Langkah yang akan diambil adalah seperti yang berikut:
▪▪ Meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa dan
masyarakat tentang peranan mereka dalam pendidikan anakanak;
▪▪ Menyediakan bimbingan kepada sekolah untuk melaksanakan
proses pelibatan dengan ibu bapa dan masyarakat;
▪▪ Mengaitkan bantuan kewangan untuk murid miskin bagi
meningkatkan pelibatan ibu bapa;
▪▪ Mengupayakan PIBG untuk memainkan peranan yang lebih
besar dalam menyokong pelibatan ibu bapa dan masyarakat;
dan
▪▪ Meningkatkan jumlah Sekolah Amanah dan bidang lain untuk
pelibatan sektor swasta.
Seperti yang dibincangkan dalam Bab 3, hanya 27% daripada
waktu kanak-kanak antara usia 7–17 dihabiskan di sekolah. Dengan
sebahagian besar waktu mereka adalah di rumah dan sebagai
sebahagian daripada masyarakat yang lebih besar, kanak-kanak juga
belajar di luar lingkungan sekolah. Walaupun tidak dapat dinafikan
bahawa guru dan sekolah memainkan peranan penting dalam
perkembangan murid, terdapat banyak fakta yang menunjukkan
bahawa pelibatan ibu bapa dan masyarakat dalam pendidikan
kanak-kanak boleh menghasilkan perbezaan yang signifikan
dalam keberhasilan pembelajaran. Bagi memastikan keseluruhan
persekitaran murid adalah kondusif untuk pembelajaran, Kementerian
akan memberi tumpuan kepada membangunkan sistem pembelajaran
yang lebih luas dan bukan hanya pada sekolah (Ekshibit 7-15).
“Banyak aktiviti ibu bapa
– anak yang dikaitkan
dengan prestasi bacaan
yang baik dalam kalangan
murid melibatkan masa
yang sedikit dan tanpa
pengetahuan khusus”
PISA OECD (2011)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-22
Pelibatan masyarakat, seperti kutipan derma oleh PIBG bukanlah
amalan yang baharu bagi sekolah di Malaysia. Walau bagaimanapun,
Kementerian memberi penekanan kepada sekolah untuk menjalinkan
kerjasama berpusatkan perkongsian kepakaran. Di samping itu,
sudah terdapat beberapa buah sekolah dan komuniti yang telah
membangunkan pendekatan untuk menambah baik penyampaian
perkhidmatan pendidikan kepada murid.
Sektor swasta juga boleh memainkan peranan penting dalam
menyalurkan aspirasi sistem pendidikan negara. Walaupun sektor
swasta tidak dapat menggantikan sektor awam, sektor swasta boleh
bertindak sebagai penyumbang tambahan bagi menambah baik
inisiatif awam dan menggerakkan penyampaian perkhidmatan supaya
lebih cekap termasuk dalam bidang kebitaraan. Seperti yang diperakui
dalam NKRA, kerjasama erat awam-swasta yang dilaksanakan dengan
betul boleh mempercepatkan perkhidmatan penyampaian dan akan
membawa kepada pertambahan kewangan untuk sektor pendidikan
di samping memperluas akses yang sama dan meningkatkan
keberhasilan pembelajaran. Model ini lebih berkesan untuk isi rumah
berpendapatan rendah yang tidak memperoleh kaedah perkhidmatan
penyampaian yang baik. Sebagai contoh, Kementerian sedang merintis
satu model baru untuk memperkenalkan inovasi yang diterajui oleh
sektor swasta dalam kurikulum, pengajaran dan pembelajaran dan
keseluruhan pengurusan sekolah. Model baharu ini ialah Sekolah
Amanah, dengan Yayasan Amir sebagai rakan swasta.
Pelan Tindakan: Menuju ke arah sistem
pembelajaran
Bergerak daripada sistem sekolah ke arah sistem pembelajaran
yang lebih luas memerlukan peningkatan dalam pelibatan ibu bapa,
masyarakat dan sektor swasta merentasi semua 10,000 buah sekolah
di seluruh negara. Justeru, semua sekolah perlu lebih proaktif dan
kreatif untuk berkomunikasi dengan komuniti yang lebih besar supaya
dapat membangunkan kerjasama yang lebih erat.
Banyak sekolah menghadapi kesukaran bekerjasama dengan ibu bapa
daripada komuniti yang kurang bernasib baik. Umumnya kerana ibu
bapa tidak berupaya untuk meluangkan masa daripada tempat kerja
bagi menghadiri bengkel atau perjumpaan. Di samping itu, wujud
halangan bahasa atau budaya yang menyekat komunikasi antara
guru dengan ibu bapa. Bagi mengatasi halangan tersebut, pihak
sekolah perlu lebih kreatif, dan bantuan daripada Kementerian juga
diperlukan. Walaupun latar belakang sosioekonomi murid masih
menjadi penyumbang utama kepada keberhasilan murid, namun
sistem ini tidak dapat melakukan sebaliknya.
Gelombang 1 (2013 to 2015): Menyokong
pelibatan ibu bapa dan inisiatif sektor swasta
Sistem pendidikan kebangsaan memerlukan perubahan kepada
perkara berikut: pertama, semua pihak berkepentingan perlu
melakukan anjakan cara pemikiran yang fokus kepada sistem
pelajaran; kedua, ibu bapa dan komuniti perlu belajar untuk melihat
diri mereka sebagai mempunyai peranan yang penting dalam
menyumbang kepada kejayaan anak-anak dalam pendidikan. Dalam
Gelombang 1, Kementerian akan memberi tumpuan untuk membantu
pihak sekolah meningkatkan pencapaian dan menjalinkan kerjasama
erat dengan ibu bapa dan komuniti.
Program Sekolah Amanah
Program Sekolah Amanah dilihat sebagai satu komitmen jangka
panjang bagi meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti
di sekolah kebangsaan dengan kerjasama Yayasan Amir sebagai
rakan Kementerian.
Pelancaran Sekolah Amanah yang dilakukan pada Disember
2010 dan melibatkan 10 buah sekolah, iaitu lima buah di Johor
dan lima buah di Sarawak, telah dipilih sebagai kohort pertama.
Sekolah ini dipilih sebagai sekolah contoh mewakili sekolah
yang terdapat di Malaysia merangkumi sekolah rendah dan
menengah, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan,
sekolah bandar dan luar bandar.
Sekolah Amanah beroperasi melalui penyediaan pembiayaan
dan sumber oleh Kementerian. Sekolah turut diberikan lebih
kuasa untuk membuat keputusan dalam pengurusan sekolah
bagi membolehkan inovasi dan penambahbaikan dalam
kualiti pendidikan. Program ini mempunyai empat matlamat
strategik, iaitu: (i) membangunkan pemimpin berkualiti tinggi;
(ii) meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran: (iii)
memaksimumkan pencapaian murid; dan (iv) mengukuhkan
pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan yang
lain.
Tranformasi sekolah secara menyeluruh adalah diperlukan bagi
mencapai matlamat tersebut. Tumpuan utama Sekolah Amanah
adalah untuk meningkatkan kemahiran guru kerana guru
merupakan pengupaya kepada pencapaian matlamat tersebut.
Pada peringkat awal, tumpuan adalah bagi pembangunan
profesionalisme keguruan secara berstruktur bagi menambah
baik kompetensi utama. Kumpulan Pemimpin Sekolah atau
School Leadership Teams (SLT) juga menghadiri latihan untuk
meningkatkan kemahiran sebagai pemimpin instruksional dan
pentadbir kepada organisasi sekolah. Proses ini disokong oleh
Penasihat Pengajaran dan (TLA) berdedikasi yang ditugaskan di
setiap sekolah untuk menjadi pembimbing kepada guru dan SLT.
Program ini telah memasuki tahun kedua daripada lima tahun
perjanjian dengan pihak sekolah. Dapatan peringkat awal
adalah memberansangkan dan perubahan positif telah mula
menampakkan hasil. Dari Februari 2012 hingga Jun 2012,
pencerapan pengajaran guru menunjukkan peningkatan
menyeluruh sebanyak 25%. Bidang khusus yang menunjukkan
peningkatan termasuk:
▪▪ 33% peningkatan dalam penggunaan soalan berbentuk
strategik bagi menggalakkan murid berfikir;
▪▪ 40% peningkatan dalam penggunaan struktur pembelajaran
berbentuk kolaboratif dan; dan
▪▪ 18% peningkatan dalam penggunaan strategi pengurusan
perlakuan positif.
7-23
Menggalakkan kesedaran melalui kempen pendidikan
kebangsaan
Bagi membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih jelas
tentang pelibatan ibu bapa dan komuniti pada peringkat kebangsaan,
Kementerian akan menjalankan kajian kebangsaan tentang tahap
pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan. Hasil kajian
akan dapat menyediakan garis dasar yang lebih jelas tentang tahap
pelibatan dan membolehkan penentuan sasaran untuk meningkatkan
pelibatan. Kajian ini akan dijalankan di seluruh negara pada awal
tahun 2013.
Bagi menyokong aspirasi ini, Kerajaan akan melancarkan kempen
pendidikan kebangsaan pada akhir tahun 2012 bertujuan untuk
membantu ibu bapa, komuniti dan sektor swasta melakukan
anjakan cara pemikiran. Berfokuskan mesej utama tentang
kebertanggungjawaban bersama untuk pendidikan anak-anak
(Ekshibit 7-17), objektifnya adalah untuk memacu lebih banyak
pelibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak, membangkitkan
lebih rasa tanggungjawab dalam komuniti terhadap perkembangan
kanak-kanak dan menggalakkan peningkatan pelibatan sektor swasta
dalam pendidikan.
Kempen ini menggunakan pelbagai saluran penyampaian (pada
peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah) dan pelbagai
bentuk media (tradisional, atas talian, dan individu) bagi memastikan
maklumat dapat disampaikan secara komprehensif dan mengukuhkan
penyampaian kepada kumpulan sasaran.
Ekshibit 7-13
Contoh poster untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa
PELIBATAN ANDA DALAM
P E N D I D I K A N
ANAK ANDA MEMBAWA
PERBEZAAN
NYATA
Tunjukkan rumah anda,
kawasan kejiranan, dan
komuniti kepada anak anda.
Tunjukkan haiwan, pokok,
dan manusia.
Bersama, terokai semua
keajaiban kehidupan di luar.
Bantu anak anda untuk alami
perbezaan pelbagai
pemandangan, bunyi,
sentuhan, bauan dan rasa.
Alami keseronokan bersama
dengan melihat trak dan
peralatan yang terdapat di
balai bomba atau tempat
pembinaan.
Ingatkan anak anda tentang
keseronokkan melakukan
akitiviti bersama.
Pelancaran sarana pelibatan untuk sekolah
Kementerian akan membangunkan sarana yang komprehensif untuk
dilaksanakan pada tahun 2013 yang akan menyediakan bimbingan
yang lebih mantap dan khusus tentang bagaimana sekolah boleh
membangunkan hubungan kerjasama yang erat bersama ibu bapa,
komuniti dan sektor swasta. Sarana ini akan membolehkan setiap
sekolah membangunkan: (i) prospektus sekolah; dan (ii) pelan
pelibatan ibu bapa dan komuniti.
Kementerian akan mewajibkan setiap sekolah membangunkan
prospektus sendiri bagi menyediakan ibu bapa dengan maklumat
berkaitan aspirasi sekolah, peraturan dan perincian tentang sekolah,
supaya ibu bapa dapat merasakan tanggungjawab bersama. Bantuan
akan disediakan kepada sekolah yang memerlukan bantuan dalam
menghasilkan prospektus mereka. Prospektus ini akan diedarkan
kepada ibu bapa murid Tahun 1 dan Tingkatan 1 pada hari
pendaftaran, manakala versi atas talian akan dimuat naik ke laman
web sekolah.
Matlamat pelan pelibatan ibu bapa dan komuniti adalah untuk
menggalakkan PIBG dan komuniti meluaskan fokus mereka, daripada
mengutip derma hinggalah kepada membangunkan program
pembelajaran yang diterajui oleh ibu bapa dan komuniti. Bagi
membantu pihak sekolah dalam membangunkan pelan pelibatan ibu
bapa dan komuniti, Kementerian akan menyediakan instrumen kajian
untuk mentaksir tahap pelibatan mereka yang terkini di samping
Menghubungkan bantuan kewangan dengan
keberhasilan: sebuah kajian kes dari Brazil
Bolsa Familia yang dilaksanakan di Brazil ialah satu bentuk
bantuan kewangan– program pertukaran tunai bersyarat – yang
melibatkan hampir 50 juta rakyat Brazil, mewakili satu perempat
populasi negara tersebut. Di bawah skim ini, kerajaan membayar
gaji bulanan sebanyak USD13 kepada keluarga miskin bagi
setiap anak berumur 15 dan ke bawah yang bersekolah, terhad
kepada tiga orang anak. Pembayaran ini dibayar terus kepada
kaum wanita, kerana mereka berkemungkinan tinggi akan
berbelanja untuk keperluan keluarga. Walau bagaimanapun,
pembayaran ini adalah dengan syarat murid memenuhi bilangan
kehadiran tertentu ke sekolah bagi setiap bulan.
Menurut laporan Bank Dunia, sebanyak 110 juta penduduk di
Amerika Latin pada masa kini mendapat manfaat daripada skim
tersebut. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa program
seperti ini telah meningkatkan enrolmen dan kehadiran serta
mengurangkan kadar keciciran di samping meningkatkan amalan
penjagaan pranatal dan pascanatal serta suntikan vaksin..
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-24
langkah-langkah yang jelas dan menentukan bidang keutamaan yang
perlu diambil tindakan.
Penyusunan semula bantuan kewangan bagi mengukuhkan
pelibatan ibu bapa
Kementerian pelajaran bercadang untuk menyusun semula program
bantuan kewangan masa kini yang disasarkan kepada keluarga
berpendapatan rendah bagi mengurangkan kos untuk menghantar
anak ke sekolah. Bagi tiga tahun berikutnya, tumpuan adalah
pada program KWAPM, dengan mengukuhkan perkaitan antara
bantuan kewangan dengan keberhasilan yang dihasratkan. Secara
khususnya, program KWAMP boleh dilaksanakan secara optimum
dengan menjadikannya sebagai alat untuk merangsang keluarga
berpendapatan rendah meningkatkan pelibatan dalam pendidikan
anak-anak mereka dan mewujudkan pembiayaan secara bersyarat bagi
ibu bapa dan murid yang mencapai sasaran.
Bagi meningkatkan keberkesanan pengagihan KWAMP dengan
kehadiran murid serta pelibatan ibu bapa, Kementerian Pelajaran
akan menyusun semula proses pengagihan KWAMP. KWAPM akan
diagihkan dua kali setahun, dengan menetapkan kehadiran murid yang
minimum dan diwajibkan sebagai syarat untuk pengagihan kedua.
PPD akan dipertanggungjawabkan untuk memantau pematuhan
proses tersebut dan mengukur keberhasilan sasaran.
Contoh inovasi sektor swasta dalam pendidikan
Malaysia: Teach for Malaysia
Berdasarkan kejayaan cemerlang program Teach for America
di Amerika Syarikat, Teach for Malaysia (TFM) bertujuan
menarik siswazah muda berprestasi tinggi ke dalam profesion
keguruan. Diwujudkan pada akhir tahun 2010 dengan sokongan
pelbagai penaja korporat, program TFM bekerjasama dengan
Kementerian Pelajaran untuk menempatkan felo TFM di sekolah
yang sangat memerlukan selama dua tahun. Felo TFM diberikan
bimbingan dan sokongan semasa penempatan mereka, pada
masa yang sama berusaha ke arah mendapatkan kelayakan
profesional dalam pendidikan. Kumpulan perintis terdiri daripada
50 felo, ditempatkan di 17 buah sekolah di Kuala Lumpur,
Selangor dan Negeri Sembilan.
Memudahkan pemberian biasiswa daripada sektor swasta
Kementerian menghargai inisiatif dan kebaikan sektor swasta di
Malaysia dalam menyediakan biasiswa. Biasiswa ini membolehkan
murid yang layak serta berprestasi tinggi menerima pendidikan
berkualiti dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Dalam
Gelombang 1, program ini boleh ditingkatkan dengan memperluaskan
pelbagai pilihan pendidikan berkualiti kepada murid daripada
latar belakang yang kurang bernasib baik. Walaupun kualiti sistem
pendidikan secara keseluruhannya masih dalam proses untuk
ditingkatkan, program ini berupaya menunjukkan impak dalam jangka
masa pendek.
Meningkatkan program pengambilan sekolah angkat
Kementerian telah melancarkan program PINTAR (Promoting
Intelligence, Nurturing Talent and Advocating Responsibility) pada
tahun 2006 bagi menggalakkan syarikat untuk bekerjasama dengan
sekolah yang kurang mendapat kemudahan dengan memperkenalkan
teknologi baharu , aktiviti lepas sekolah, projek literasi, klinik
pendidikan dan ceramah motivasi kepada murid. Program ini telah
menunjukkan kejayaan sehingga kini, dengan 292 buah sekolah
dijadikan sekolah angkat oleh 35 rakan korporat (kebanyakannya
syarikat milik kerajaan).
Kementerian akan terus menggalakkan lebih ramai rakan korporat
berdaftar untuk program ini supaya lebih banyak sekolah mendapat
tajaan.
Meningkatkan jaringan Sekolah Amanah
Kementerian akan terus meneliti operasi masa kini dan perjanjian
pengurusan (OMA) dengan Yayasan AMIR untuk menyokong kejayaan
program rintis yang telah dilaksanakan. Penyusunan semula ini
akan menambah autonomi yang diberikan kepada Sekolah Amanah
dan seterusnya meningkatkan keberkesanan sekolah, termasuk
fleksibiliti menggunakan dana yang ada untuk membiayai inisiatif
penambahbaikan sekolah, peluang untuk memperkenalkan kurikulum
bertaraf dunia berdasarkan IB dan International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE), dan mempunyai kuasa untuk melantik
wakil daripada pihak berkepentingan tempatan menjadi ahli Lembaga
Pengelola Sekolah.
Kementerian Pelajaran akan menilai hasil daripada program rintis
sekolah amanah pada penghujung tahun 2013. Sekiranya hasil
daripada program rintis ini menunjukkan kejayaan, Kementerian
Pelajaran akan memperluaskan program ini dengan objektif untuk
menambah bilangan sekolah amanah daripada 10 buah kepada 20
buah sekolah pada tahun 2015.
Sebaik sahaja keputusan telah diambil untuk meluaskan jaringan
sekolah amanah pada tahun 2013, Kementerian menyedari bahawa
pelbagai jenis penganjur dan sekolah memerlukan OMA yang berbeza
untuk memastikan kejayaan program ini. Sebagai contoh, mentadbir
sekolah pendidikan khas memerlukan lebih ramai guru pakar
berbanding sumber yang dibekalkan, oleh itu autonomi diperlukan
bagi mengambil pakar dari luar. Sebagai sebahagian daripada proses
perluasan, Kementerian akan membangunkan satu rangka kerja
terbuka dan menyediakan OMA yang sama untuk sekolah amanah
dengan memberi lebih autonomi dan fleksibiliti kepada pelbagai
kumpulan penaja dan jenis sekolah.
7-25
Bagi menyokong permohonan bakal penaja, Kementerian Pelajaran
akan mengeluarkan satu set kriteria kelayakan yang jelas untuk
mengurangkan sekatan kemasukan (seperti komitmen kewangan
yang minimum) dan pada masa yang sama memastikan bahawa
tidak ada kompromi terhadap kualiti pendidikan yang disediakan.
Proses permohonan akan diperkemas untuk mengurangkan birokrasi
(dan bagi mendapatkan hasil berdasarkan anggaran jangka masa
dari permulaan hingga ke akhir tahun). Selain itu, dialog dan proses
pelibatan turut diadakan di sekolah terpilih untuk memastikan
keseragaman dalam kalangan pihak berkepentingan utama sebelum
penukaran kepada program sekolah amanah.
Penting bagi menginstitusikan amalan terbaik dengan berpandukan
inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran daripada inisiatif Sekolah
Amanah di Kementerian supaya seluruh sistem pendidikan mendapat
manfaat daripada program dalam jangka masa pendek dan sederhana.
Bagi menyokong proses ini, Kementerian akan memperbaik hubungan
antara sekolah amanah dengan JPN/PPD untuk memastikan
kebertanggungjawaban yang lebih baik dan wujud semangat
kepunyaan sekolah amanah pada peringkat negeri dan daerah.
Gelombang 2 (2016 to 2020): Memantapkan
pelibatan
Gelombang 2 akan memfokuskan kepada membina asas yang
diwujudkan semasa fasa yang sebelum ini. Pihak PIBG akan
memainkan peranan yang lebih meluas dalam memberi sokongan
kepada sekolah dan akan membantu menggerakkan pelibatan dengan
pihak komuniti luar yang lebih luas pada peringkat sekolah. Pelibatan
sektor swasta juga akan diperkembangkan lagi, dengan memperkemas
dua program, iaitu Program Sekolah Angkat dan Jaringan Sekolah
Amanah.
Memperluaskan Peranan PIBG
Peranan PIBG juga akan diperluaskan untuk menyediakan satu
jaringan sokongan yang dikenali sebagai Kumpulan Sokongan Ibu
Bapa atau Parents Support Group (PSG). Kumpulan ini terdiri
daripada ibu bapa yang berminat untuk belajar dan berkongsi amalan
terbaik dalam bekerja bersama dan membantu anak-anak mereka
dalam proses pembelajaran dan pembesaran. Ahli PIBG juga boleh
membantu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan aktiviti dan
program di sekolah dalam bidang seperti tadbir urus, pengumpulan
dana (derma), tenaga kerja, dan perkongsian kepakaran. PIBG juga
akan diberi kuasa untuk memberi input kepada kepimpinan sekolah
tentang aspek menjadikan kurikulum kebangsaan relevan dengan
konteks setempat dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Pelibatan komuniti yang lebih besar
Sekolah juga akan mendekati komuniti yang lebih besar untuk
bekerjasama bagi meningkatkan pembelajaran murid. Kerjasama
ini akan merangkumi aktiviti yang berpusatkan murid (termasuk
inisiatif seperti program mentor, lawatan murid, latihan sandaran
industri), berpusatkan sekolah (termasuk tajaan peralatan sekolah,
bahan bantuan pembelajaran, dan bantuan dalam bilik darjah), dan
berpusatkan komuniti (seperti perkhidmatan komuniti, prestasi
murid). Inisiatif ini akan menjadi penting bagi semua sekolah,
terutamanya komuniti yang kurang bernasib baik.
Bagi membantu pihak sekolah membangunkan pelan pelibatan
komuniti mereka sendiri, Kementerian juga akan melengkapkan
sekolah dengan bahan rujukan amalan terbaik tempatan dan
antarabangsa untuk mengukuhkan pelibatan, contohnya kelas literasi
dewasa. Kementerian juga akan memantau pembangunan dan
pelaksanaan pelan ini dengan teliti. Sekolah akan memacu proses
pelibatan pada peringkat awal inisiatif. Namun demikian, PIBG
akan meningkatkan perancangan dan menguruskan pelibatan yang
melibatkan komuniti yang lebih besar.
Penelitian terhadap Sekolah Amanah
Menjelang tahun 2020, Kementerian menjangkakan sebanyak 90
buah sekolah amanah akan beroperasi di seluruh negara. Peluasan ini
akan membolehkan pelibatan lebih banyak kumpulan penaja sekolah
selain pihak Yayasan AMIR termasuk pihak swasta, pertubuhan
komuniti, dan badan alumni – serta melibatkan pelbagai jenis sekolah.
Kementerian melihat kemungkinan untuk memperluas liputan
jaringan sekolah amanah dengan melibatkan sekolah berprestasi
rendah (iaitu, dalam Band 6 atau 7, atau sekolah yang menunjukkan
prestasi merosot dalam pencapaian murid), sekolah untuk kumpulan
murid berkeperluan khusus, seperti komuniti Orang Asli, Penan dan
masyarakat Peribumi lain, murid berkeperluan khas, dan sekolah
pedalaman serta sekolah kurang murid. Kementerian akan membuat
penyesuaian yang berterusan kepada OMA untuk menyokong lebih
banyak pelibatan pelbagai penaja dan pilihan sekolah dalam program
Sekolah Amanah.
Gelombang 3 (2021 to 2025): Menggalakkan
lebih banyak inovasi daripada sektor swasta
Dalam Gelombang 3, sistem pembelajaran akan diwujudkan,
melibatkan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta sebagai rakan kongsi
yang kuat dalam pendidikan. Dalam fasa ini, Kementerian akan
memberi tumpuan kepada memperkenalkan inovasi tambahan baharu
untuk meningkatkan pencapaian sebelum ini.
Menjadikan Sekolah Amanah sebagai sekolah rintis untuk
inovasi
Kementerian menjangkakan sebanyak 500 buah sekolah Amanah akan
beroperasi menjelang tahun 2025 (mewakili 5% keseluruhan sekolah
kebangsaan). Sistem Sekolah Amanah akan mempertingkatkan
inisiatif terdahulu untuk menguji amalan inovasi dalam pengajaran
dan pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh diinstitusikan dan
diaplikasikan dalam seluruh sistem pendidikan bagi manfaat semua
murid.
Sokongan kepada sektor swasta yang memulakan program khas
untuk pendidikan
Kementerian menyedari bukan semua jenis sekolah mendapat
perhatian yang sama daripada pihak penaja yang berpotensi dan
akan mengkaji pembangunan kaedah alternatif untuk mendapatkan
khidmat pakar dalam pendidikan. Langkah ini adalah relevan
untuk menambah baik penyediaan pendidikan kepada komuniti
seperti Orang asli dan Penan serta kumpulan minoriti lain, murid
berkeperluan khas dan sekolah pedalaman. Ia juga boleh diperluaskan
ke sekolah khusus seperti sekolah pintar cerdas, sekolah sukan dan
sekolah seni.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 7 Struktur Sistem
7-26
Malaysia perlu menyesuaikan struktur
sistem pendidikan bagi membolehkan
murid mendapat akses kepada peluang
pilihan pendidikan yang betul pada
masa yang tepat, sejak dalam buaian
hinggalah mereka melangkah ke alam
pekerjaan. Strategi serampang empat
mata diperlukan untuk mencapai
matlamat ini. Pertama, elemen struktur
asas seperti jumlah tahun persekolahan
formal dan pendidikan wajib akan
diselaraskan dengan sistem pendidikan
berprestasi tinggi seperti di Singapura
dan Hong Kong. Sistem pendidikan
juga akan terus membangunkan laluan
yang menarik dan berdaya maju
supaya dapat memenuhi kepelbagaian
minat dan bakat murid Malaysia.
Salah satu bidang yang amat penting
bagi pembangunan negara adalah
pengukuhan pendidikan vokasional.
Kementerian juga akan menggerakkan
sistem pendidikan secara sistematik
daripada model pembelajaran
berasaskan sekolah kepada sistem
pembelajaran yang lebih meluas.
Langkah ini akan menuntut kepada
pelibatan dan rasa kepunyaan yang
tinggi daripada ibu bapa dan komuniti
setempat terhadap pendidikan anakanak
mereka. Akhir sekali, sektor swasta
akan memainkan peranan penting
dalam memacu perubahan dalam
pendidikan prasekolah, pendidikan
vokasional dan bahagian yang lain.
Sebagai contoh, Hong Kong telah menubuhkan Hong Kong Academy
for Gifted Education (HKAGE) untuk memberi khidmat kepada 2%
kumpulan teratas murid pintar cerdas di wilayah tersebut. HKAGE
menyediakan program pengayaan di luar sekolah untuk murid,
di samping memberi nasihat dan bimbingan kepada guru dan ibu
bapa. Akademi ini ditubuhkan sebagai syarikat tidak berasaskan
keuntungan supaya dapat memberi kebebasan dan fleksibiliti yang
diperlukan untuk memberi khidmat kepada kumpulan khusus ini.
Walau bagaimanapun, HKAGE menerima sebahagian besar daripada
pembiayaannya daripada kerajaan Hong Kong dan juga daripada
sumber swasta.
Mengkaji keupayaan untuk berinovasi secara berterusan dalam
pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
Kementerian akan terus mengkaji bahagian lain yang dapat
membolehkan rakan sektor swasta memacu usaha ke arah peningkatan
keberhasilan murid. Bahagian yang dimaksudkan ini adalah seperti
bahagian yang melibatkan media untuk kempen pendidikan dan
inisiatif pengumuman khidmat awam, dan bekerjasama dengan
syarikat antarabangsa untuk kempen literasi.

BAB 8
Pelaksanaan
Pelan Tindakan
8-1
8. Pelaksanaan Pelan
Tindakan
Sistem pendidikan negara perlu ditransformasikan secara menyeluruh
untuk memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat Malaysia yang bersedia
untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Transformasi ini merupakan
tanggungjawab yang sukar dicapai tanpa kerjasama dan sokongan padu
semua pihak yang berkepentingan. Kementerian perlu merancang dengan
teliti supaya langkah yang diambil tidak terlalu membebankan dan supaya
penambahbaikan yang berterusan. Tranformasi ini dirancang untuk jangka
masa 13 tahun. Fokus awal ialah menangani kelemahan dalam sistem
sedia ada dan menyediakan asas sistem pendidikan baharu secara radikal.
Gelombang transformasi seterusnya akan memacu penambahbaikan ke
arah mendorong inovasi berterusan untuk melahirkan generasi muda
yang cemerlang pada peringkat antarabangsa dan berupaya menghadapi
cabaran.
Transformasi sistem pendidikan negara yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian terdiri daripada empat ciri, iaitu:
▪▪ Hasrat tinggi: Perubahan yang dilakukan hendaklah berupaya
meletakkan sistem pendidikan Malaysia pada kedudukan yang
setara dengan negara maju. Sistem ini akan menghasilkan murid
yang berilmu, beretika, mempunyai kemahiran berfikir, kemahiran
linguistik, berupaya memimpin serta mempunyai nilai kerohanian
yang tinggi dan jati diri kebangsaan yang kukuh. Kesemua sifat ini
melahirkan murid yang boleh memimpin Malaysia untuk menjadi
kuasa besar ekonomi dan politik di rantau ini. Cabaran untuk
mencapai kedudukan yang setara dengan negara maju ini menjadi
semakin sukar kerana kualiti sistem persekolahan di seluruh dunia
sentiasa berkembang maju .
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan
8-2
▪▪ Komprehensif: Perubahan perlu meliputi semua jenis sekolah
dalam sistem pendidikan negara termasuk pembelajaran di luar
sekolah, seperti di rumah atau dalam komuniti untuk mewujudkan
sistem pendidikan yang menyeluruh bagi memenuhi keperluan
semua murid di Malaysia. Perubahan ini akan memberikan kesan
kepada semua murid, ibu bapa, guru, pengetua dan kakitangan
Kementerian di seluruh negara. Kementerian berharap agar
ciri komprehensif ini menjadi fokus yang dikongsi bersama dan
dihayati oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menjayakan
perubahan seperti yang dihasratkan.
▪▪ Pantas: Harapan ibu bapa dan majikan untuk melihat kejayaan
transformasi pendidikan ini adalah tinggi memandangkan
negara amat memerlukan generasi muda berpendidikan tinggi
bagi memacu aspirasi pertumbuhan negara serta mengekalkan
keupayaannya untuk bersaing. Keperluan segera ini adalah
berdasarkan hakikat bahawa kira-kira satu per tiga daripada
setiap kohort murid meninggalkan alam persekolahan tanpa
menguasai tahap minimum dalam mata pelajaran teras SPM
atau meninggalkan alam persekolahan sebelum menamatkan
tingkatan lima. Hasrat untuk melihat hasil yang pantas ini perlulah
mengambil kira hakikat bahawa perubahan sebenarnya mengambil
masa.
▪▪ Berkekalan: Walaupun beberapa kejayaan awal dapat dilihat
dalam tahun pertama perubahan, penambahbaikan sistem secara
keseluruhan memerlukan perubahan struktur yang akan mengambil
masa untuk memperlihatkan hasil. Penting untuk kita memastikan
penambahbaikan secara berperingkat-peringkat terus berlaku
dengan peningkatan kebolehan dan keupayaan sistem penyampaian
supaya kesan terhadap murid berkekalan dan berterusan.
Peluang ke arah melaksanakan transformasi sesuatu yang mengujakan.
Walau bagaimanapun , perlu diakui bahawa cita-cita tinggi ini
sangat mencabar. Kajian menunjukkan hanya segelintir sahaja usaha
transformasi sistem pendidikan yang telah berjaya, namun begitu
kebanyakannya gagal (Ekshibit 8-1). Daripada 55 sistem persekolahan
yang kerap menyertai pentaksiran antarabangsa, hanya 12 sistem
persekolahan menunjukkan peningkatan yang ketara, meluas
dan kekal dalam dekad yang lalu walaupun terdapat peningkatan
perbelanjaan untuk pendidikan pada peringkat antarabangsa. Sebagai
contoh, dapatan daripada satu kajian terhadap beberapa buah negara
OECD menunjukkan bahawa prestasi sistem sekolah sama ada gagal
ataupun merosot dari tahun 1970 hingga tahun 1994 walaupun
terdapat peningkatan nyata dalam perbelanjaan (Ekshibit 8-2).
Di peringkat antarabangsa, perubahan sistem pendidikan biasanya
gagal kerana beberapa sebab yang serupa, iaitu kekurangan
kesungguhan, masa dan komitmen daripada semua pemimpin politik
dan Kementerian; ketidakupayaan untuk bertahan kerana cabaran
hebat daripada mereka yang menentang perubahan; kegagalan
8-3
guru dan pihak berkepentingan lain untuk mencapai kesefahaman;
penentangan guru terhadap perubahan; atau kewujudan perbezaan
kapasiti dalam Kementerian. Oleh itu, Malaysia hendaklah menyedari
wujudnya cabaran ini.
Walaupun semua cabaran ini amat membimbangkan, penting bagi
Malaysia untuk menghadapi cabaran tersebut. Kajian terhadap
sistem persekolahan yang diperbaik di dunia menunjukkan bahawa
tidak mustahil untuk mengatasi cabaran tersebut bagi mencapai
peningkatan asas tanpa mengira titik permulaan sistem tersebut
dalam tempoh sesingkat enam tahun.
Untuk memaksimumkan peluang kejayaan, Kementerian telah
merangka pelan keutamaan secara berturutan dengan teliti, termasuk
mewujudkan hubungan kerja dengan kementerian lain. Satu sistem
tranformasi yang meluas menyediakan peluang dan pilihan untuk
perubahan yang tidak pernah berlaku dahulu. Bersama-sama ini
wujud keperluan untuk memilih dan mengutamakan beberapa
bidang – bukan keputusan yang mudah atau jelas untuk dilakukan
apabila terdapat perubahan yang yang dapat dilakukan tanpa
had. Namun begitu, memang menjadi kebiasaan, dalam mengejar
kejayaan tranformasi, sama ada dalam sektor awam ataupun swasta,
keutamaan penambahbaikan hanya diletakkan kepada beberapa
bidang sehingga kadangkala mengetepikan bidang lain.
Seterusnya, kajian tempatan dan antarabangsa mendedahkan empat
perubahan kritikal yang mesti dilaksanakan oleh Kementerian dari
segi pelaksanaan:
▪▪ Mewujudkan unit penyampaian yang mempunyai kuasa untuk
memacu pelaksanaan pelan pendidikan;
▪▪ Mengukuhkan komitmen dan keupayaan kepemimpinan dalam
Kementerian;
▪▪ Meningkatkan kepesatan pengurusan prestasi dalaman dan luaran; dan
EKSHIBIT 8-1
Trend skor pada skala universal semenjak 20001
SUMBER: TIMSS, PISA, NAEP, pentaksiran kebangsaan dan daerah
Meningkat semenjak 2000 (dalam unit bagi PISA 2000)
1 Trend ialah regresi skor purata pada skala universal ;
2 Sistem yang meningkat termasuk England, HK, Korea, Latvia, Lithuania, Ontario, Poland, Saxony, Singapore, Slovenia, Boston, Long Beach.
3 Sistem yang tidak berubah atau menurun termasuk satu kohot yang stabil terdiri daripada 43 buah sistem yang telah menyertai sekurang-kurangnya 3
kali pentaksiran semenjak 1999, iaitu: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Kanada, China Taipei, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jepun, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Mexico,
Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Romania, Russia, Scotland, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia,
Turkey, USA
11.5
10.3
9.2
8.0
6.9
5.7
4.6
3.4
2.3
1.1
0
-3.6 -4.1 -4.5 -2.3 -2.7 -3.2 -0.9 -1.4 -1.8 -0.5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sistem dalam sampel kajian2
Kohot dalam sistem lain3
12
43
Sistem
Sekolah
dalam
Sampel
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan
8-4
Peningkatan perbelanjaan sebenar bagi
setiap murid1
(1970-1994)
Belgium
United Kingdom
Japan
Germany
Italy
France
New Zealand
Australia
223
270
212
126
108
103
77
65
-10
-2
-7
1
-5
2
-8
-5
Peningkatan pencapaian murid2
(1970-1994)
%
SUMBER: UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2005, Pritchett (2004), Woessmann (2002)
1 Perbelanjaan sebenar, dibetulkan untuk kesan Baumol menggunakan indek harga barangan dan perkhidmatan kerajaan
2 Sains dan Matematik
EKSHIBIT 8-2
Perubahan dalam perbelanjaan dan pencapaian murid dalam tempoh 24 tahun
▪▪ Mengadakan permuafakatan dan mendapatkan sokongan pegawai
peringkat Kementerian dan pihak berkepentingan
Menyusun langkah
pelaksanaan tranformasi
Pelan perubahan pendidikan yang dicadangkan memang luas dan
kompleks. Oleh yang demikian, terdapat banyak inisiatif yang
dibangunkan sebagai sebahagian daripada perubahan tersebut.
Walaupun setiap inisiatif itu penting dan bermakna, terdapat
keperluan untuk memperkemas dan menyusun sistem tersebut supaya
tidak menjadi beban serta menjejaskan pelaksanaan. Mengutamakan
penambahbaikan sesetengah bahagian menjadi kebiasaan kejayaan
transformasi sektor swasta dan sektor awam sehingga kadangkala
menjejaskan bahagian lain.
Lima keberhasilan sistem telah diperincikan dalam Bab 2, iaitu akses,
kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Peningkatan ketara telah
dicapai dalam akses enrolmen sekolah rendah yang menghampiri
tahap sejagat. Ketaksaksamaan juga lebih rendah berbanding dengan
sistem berprestasi tinggi dunia, seperti Hong Kong dan Korea Selatan.
Walau bagaimanapun, dari segi kualiti, jurang perbezaan masih terus
wujud.
Pencapaian pelajar Malaysia dalam penilaian di peringkat
antarabangsa telah merosot dalam tempoh sepuluh tahun yang
lalu dan sistem ini kini berada pada kedudukan kohort sepertiga
terbawah sistem di seluruh dunia. Selanjutnya, penambahbaikan
yang diperlukan bagi akses, ekuiti, perpaduan dan kecekapan akan
dipacu sebahagian besarnya oleh peningkatan kualiti. Sebagai contoh,
peningkatan dari segi enrolmen peringkat menengah memerlukan
penambahbaikan kualiti pendidikan vokasional. Bagi menjadikan
Sekolah Kebangsaan sebagai sekolah pilihan untuk meningkatkan
perpaduan, peningkatan dari segi kualiti pendidikan di sekolah ini
perlu diutamakan.
8-5
EKSHIBIT 8-3
Transformasi pendidikan akan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun
▪ Membimbing guru secara khusus bagi
meningkatkan standard guru khususnya
dalam mata pelajaran teras seperti
Matematik, Sains, BM dan BI
▪ Standard kemasukan yang lebih tinggi
bagi guru baharu
▪ Mewujudkan Pembimbing Pengetua yang
berdedikasi untuk sekolah Band 5,6 & 7
dan mengukuhkan kriteria pemilihan
untuk pemimpin sekolah bagi
mengukuhkan kepimpinan sekolah
▪ Merombak soalan peperiksaan dengan
tumpuan kepada peningkatan soalan
kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS)
▪ Standard BM yang sama dilaksanakan
pada peringkat rendah dengan
penyediaan bantuan pemulihan kepada
murid lemah dalam BM dan BI
▪ Melaksanakan 1BestariNet ke semua
sekolah untuk integrasi ICT dalam
pembelajaran harian
▪ Memastikan sokongan daripada PPD
ditumpukan kepada sekolah berprestasi
rendah termasuk kepada murid dengan
keperluan khusus melonjakkan
peningkatan sekolah
▪ Meningkatkan enrolmen dan penglibatan
ibu bapa serta menawarkan pendidikan
vokasional yang lebih baik untuk
meningkatkan enrolmen prasekolah dan
sekolah menengah
▪ Mengukuhkan praktikum dalam
program vokasional melalui peningkatan
kolaborasi dengan sektor swasta
▪ Mentransformasi kementerian bermula
dengan meletakkan pemimpin terbaik
untuk menerajui JPN dan PPD bagi
meningkatkan prestasi sistem
penyampaian KPM
• Memperluas bimbingan dan
sokongan untuk membantu guru
bagi menambah pengetahuan dalam
semua mata pelajaran, pemikiran,
kepimpinan, etika/kerohanian dan
identiti nasional.
• Menyediakan kemajuan
berdasarkan kompetensi dan
prestasi serta menambah baik
latihan pra-perkhidmatan untuk
memugarkan profesion keguruan
• Menambah baik kurikulum
peringkat rendah dan
melaksanakan kurikulum baharu
peringkat menengah bagi
meningkatkan standard kandungan
dan pembelajaran setanding dengan
standard antarabangsa
▪ Menghentikan kelas peralihan,
menjalankan rintis bagi pilihan
untuk immersion BI dan
mengukuhkan penyediaan
pendidikan bahasa ketiga untuk
meningkatkan penguasaan pelbagai
bahasa
▪ Melaksanakan inovasi ICT untuk
sekolah pedalaman, sekolah kurang
guru dan sekolah kurang murid untuk
menangani isu kapasiti
▪ Mengukuhkan program untuk
kumpulan berkeperluan khusus
seperti Orang Asli dan kumpulan
minoriti lain, pintar cerdas dan
berkeperluan khas
▪ Memperluas tawaran pendidikan
vokasional melalui perjanjian
pelaksanaan dengan pembekal
pendidikan vokasional swasta
▪ Mengukuhkan Bahagian utama
KPM, menyusun semula peranan
Kementerian, JPN dan PPD untuk
meningkatkan kebolehan dan
keupayaan pelaksanaan
▪ Membenarkan pengurusan
berasaskan sekolah dan autonomi
dengan lebih meluas dari segi
pelaksanaan kurikulum dan
peruntukkan belanjawan bagi
sekolah yang layak
▪ Meneruskan budaya
kecemerlangan profesionalisme
dibimbing rakan sejawat, iaitu guru
dan pemimpin sekolah saling
membimbing, berkongsi amalan
terbaik dan memastikan rakan
sejawat mempunyai
kebertanggungjawaban memenuhi
standard profesionalisme
▪ Meningkatkan inovasi dan pilihan
bagi meningkatkan kemahiran
berbahasa dalam Bahasa Malaysia
dan Bahasa Inggeris dan
menyediakan lebih pilihan untuk
mempelajarai bahasa tambahan
▪ Melaksanaan program dan inovasi
ICT bagi kumpulan berkeperluan
khusus di seluruh negara untuk
meningkatkan standard
pembelajaran
▪ Mengukuh dan mentransformasi
Kementerian melalui pengukuhan
kemajuan kerjaya bagi pegawai pada
peringkat Kementerian
▪ Mengkaji semula struktur sekolah
untuk menentukan keperluan bagi
mengoptimumkan laluan dan pilihan
persekolahan
▪ 100% lliterasi murid dalam BI dan BM dan
menguasai kemahiran numerasi selepas
3 tahun persekolahan: sasaran untuk BI
akan ditentukan selepas garis asas
diperoleh
▪ 92% prasekolah , 98% sekolah rendah
dan 95% enrolmen menengah rendah
▪ Pengurangan 25% jurang bandar dan
luar bandar
▪ Prestasi Malaysia pada purata
antarabangsa dalam kitaran TIMSS
and PISA seterusnya
▪ 100% enrolmen prasekolah hingga
menengah rendah, 90% enrolmen
menengah atas
▪ 50% pengurangan jurang bandar / luar
bandar , 25% pengurangan jurang
sosio ekonomi dan jantina
▪ Pencapaian Malaysia pada
kedudukan negara sepertiga
teratas dalam TIMSS and PISA
▪ Mengekalkan atau meningkatkan
enrolmen
▪ Mengekalkan atau mengurangkan
jurang bandar dan luar bandar ,
50% pengurangan jurang sosio
ekonomi dan jantina
Gelombang 3 (2021-2025)
Menganjak ke arah
kecemerlangan melalui
peningkatan tadbir –urus kendiri
Gelombang 2 (2016-2020)
Memacu peningkatan sistem
Gelombang 1 (2013-2015)
Mengubah sistem dengan memberi
sokongan kepada guru dan memberi
fokus kepada kemahiran utama
Keberhasilan utama
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan
8-6
Terdapat tiga gelombang pembaharuan (Ekshibit 8-3). Kementerian
akan memberikan tumpuan kepada Gelombang 1 (2013-2015)
untuk meningkatkan prestasi sistem. Objektifnya adalah untuk
menambah baik kualiti pendidikan Malaysia supaya setanding dengan
pencapaian purata global menjelang tahun 2015 bagi menyediakan
sistem pendidikan ke arah kejayaan masa depan. Kementerian telah
menentukan tiga bidang tumpuan semasa gelombang ini:
1. Menambah baik pengajaran di bilik darjah bagi memastikan
murid dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi;
2. Meningkatkan kepimpinan Kementerian dan sekolah
bagi memastikan setiap pengetua memberikan tumpuan kepada
peningkatan prestasi sekolah dan meletakkan pemimpin terbaik di
150-200 kedudukan penting dalam Kementerian; dan
3. Meningkatkan kecekapan guru bahasa Inggeris bagi
memastikan mereka memenuhi tahap kemahiran minimum untuk
mengajarkan mata pelajaran ini.
Hal ini tidak bermakna bahawa inisiatif perubahan akan menumpukan
perhatian kepada tiga bidang di atas sahaja malah terdapat inisiatif
yang memberikan tumpuan kepada isu lain seperti penambahbaikan
kurikulum dan peningkatan infrastruktur. Walau bagaimanapun,
ketiga-tiga bidang tersebut dipilih sama ada kerana ketiga-tiganya
merupakan pemacu utama bagi menambah baik kualiti (guru dan
pengetua) atau kerana keperluan bagi keseluruhan aspirasi ekonomi
negara (bahasa Inggeris).
Semasa Gelombang 2 (2016-2020), Kementerian akan melaksanakan
perubahan dari segi struktur untuk mempercepat langkah perubahan.
Namun demikian, perancangan bagi semua inisiatif akan bermula
semasa Gelombang 1. Perancangan ini termasuk menggerakkan
kesemua 410,000 orang guru dan 10,000 pengetua/guru besar
kepada pakej kerjaya baharu, menstrukturkan dan menjajarkan
pejabat persekutuan, negeri serta daerah terhadap fungsi baharu
untuk membolehkan pejabat berkenaan membantu sekolah, dan
memperkenalkan kurikulum sekolah menengah yang baharu, dan
kurikulum sekolah rendah yang disemak bagi menangani isu mengenai
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk berkembang
maju dalam ekonomi global pada masa ini.
Pada awal Gelombang 3 (2021-2025), semua sekolah, guru dan pengetua
seharusnya menunjukkan prestasi yang lebih tinggi daripada standard
minimum. Oleh itu, Kementerian akan menumpukan perhatian kepada
peningkatan keluwesan operasi untuk menyemai budaya pemimpin
rakan sebaya ke arah kecemerlangan profesional. Kementerian juga
akan menggerakkan kebanyakan sekolah, jika tidak kesemuanya, ke arah
model pengurusan berasaskan sekolah, dan menambah model inovasi
pengajaran yang berjaya. Matlamatnya adalah untuk membentuk suatu
sistem tadbir urus kendiri yang mampu membuat pembaharuan dan
membawa pencapaian ke tahap yang lebih tinggi.
Lampiran VII mengandungi senarai inisiatif yang lebih lengkap yang
akan dilaksanakan dalam ketiga-tiga gelombang.
Gelombang 1 (2013 hingga 2015):
Meningkatkan kecekapan sistem dengan
menyokong guru dan memberikan tumpuan
kepada kemahiran teras
Dalam fasa ini, Kementerian akan memberikan tumpuan kepada
pelaksanaan program pemulihan bagi sistem pendidikan dan
mengekang kemerosotan lebih teruk dalam pencapaian pendidikan.
Fasa awal program tersebut akan memenuhi kekangan kebolehan
dan keupayaan sedia ada dan memberikan lebih tumpuan kepada
inisiatif yang telah ditentukan. Tumpuan akan diberikan kepada
penambahbaikan pengajaran di bilik darjah, pemerkasaan kepimpinan
Kementerian dan sekolah, dan peningkatan tahap kecekapan bahasa.
Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian akan melaksanakan inisiatif
dalam bidang khusus, seperti yang berikut:
▪▪ Menyesuaikan bimbingan guru bagi menambah baik
pengajaran di bilik darjah: Usaha membimbing guru secara
khusus akan dimulakan dengan guru yang amat memerlukan
bantuan, terutama dari sekolah Band 5, 6 dan 7. Secara langsung,
usaha ini termasuk memperkenalkan Pembimbing Pakar
Peningkatan Mata Pelajaran (SISC+) sepenuh masa untuk
mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik
dan Sains. Kumpulan pembimbing guru ini bertanggungjawab
memperkenalkan kurikulum dan format pentaksiran baharu serta
melatih guru dalam kemahiran pedagogi. Di samping itu, satu
instrumen pentaksiran guru yang seragam akan diperkenalkan yang
membolehkan pengetua menilai guru secara objektif dan mengenal
pasti kekuatan dan keperluan kemajuan. Kementerian juga akan
mewujudkan perpustakaan video e-Guru bagi membolehkan
guru mendapatkan akses kepada contoh amalan terbaik dalam
pengajaran.
▪▪ Meletakkan taraf kelayakan kemasukan yang lebih tinggi
bagi syarat akademik dan bukan akademik guru pelatih ke IPG dan
IPTA. Kementerian juga akan meletakkan syarat yang lebih ketat
sebelum pelatih dapat dipertimbangkan untuk jawatan guru.
▪▪ Mewujudkan pembimbing pengetua yang berdedikasi
dan memperkukuh kriteria pemilihan pengetua untuk
menambah baik kepimpinan sekolah: Pengukuhan peranan
pengetua memerlukan penambahbaikan dari segi proses pengisian
jawatan dan kriteria pemilihan bagi memenuhi keperluan minimum
kecekapan kepimpinan. Kementerian juga akan memperkenalkan
pelan penggantian yang telah ditambah baik untuk pengetua. Guru
yang mempunyai potensi kepimpinan yang tinggi akan dikenal pasti
dan dimasukkan ke laluan pantas bagi mengisi jawatan pengetua.
Bagi memastikan semua pengetua mendapat sokongan yang
sewajarnya, pengetua di sekolah Band 5, 6 dan 7 akan mendapat
bimbingan daripada SiPartner+ untuk membantu mereka
meningkatkan prestasi sekolah masing-masing.
▪▪ Menyusun semula soalan peperiksaan dengan peratusan
yang lebih besar memberikan tumpuan kepada kemahiran
berfikir aras tinggi: Menjelang tahun 2016, soalan berbentuk
pemikiran aras tinggi akan menjadi 80% soalan UPSR, 80%
daripada penilaian berpusat Tingkatan 3, 75% soalan mata
pelajaran teras SPM dan 50% soalan mata pelajaran elektif
8-7
SPM. Tindakan ini akan menyebabkan perhatian guru kembali
ditumpukan kepada pembentukan kemahiran berfikir aras tinggi.
Perubahan serupa akan dilakukan terhadap soalan peperiksaan
berasaskan sekolah.
▪▪ Standard Bahasa Malaysia yang seragam pada peringkat
sekolah rendah serta sokongan untuk menambah baik
penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dalam
kalangan murid: Kementerian akan menyetarakan kurikulum
dan pentaksiran Bahasa Malaysia di semua Sekolah Kebangsaan
dan Sekolah Jenis Kebangsaan, bermula pada tahun 2014 untuk
kohot murid Tahun 4. Seiring dengan itu, Kementerian juga akan
menyediakan kelas pemulihan intensif untuk murid Tahun 4
hingga Tahun 6 di Sekolah Jenis Kebangsaan yang menghadapi
masalah untuk mencapai standard yang ditingkatkan ini. Kemahiran
berbahasa Inggeris yang rendah merupakan masalah di semua
jenis sekolah. Kejayaan dasar LINUS akan diperluas melangkaui
literasi asas Bahasa Malaysia dengan memasukkan literasi asas
Bahasa Inggeris untuk mengenal pasti murid yang berisiko tercicir
dari peringkat awal pembelajaran dalam Tahun 1 hingga Tahun 3.
Kementerian akan memastikan semua guru mata pelajaran Bahasa
Inggeris menduduki Ujian Penentuan Cambridge (Cambridge
Placement Test – CPT). Mereka yang tidak mencapai tahap
kecekapan minimum yang ditetapkan perlu menjalani latihan.
▪▪ Melaksanakan 1BestariNet untuk mengintegrasikanICT
dalam pembelajaran harian: 1BestariNet ialah projek yang
dicetuskan oleh Kementerian. Di bawah projek ini, 10,000
buah sekolah rendah dan menengah kerajaan di Malaysia akan
dilengkapkan dengan akses kepada Internet dan Persekitaran
Pembelajaran Maya (Virtual Learning Environment, VLE)
menjelang akhir tahun 2013. Projek ini akan menyediakan
rangkaian hubungan Internet dan akses kepada Penyelesaian
Pembelajaran Bersepadu bertaraf dunia. Kementerian akan
memastikan semua guru mempunyai kemahiran dalam penggunaan
VLE menjelang tahun 2015. Peranti yang lengkap dan sesuai akan
dibekalkan ke semua sekolah supaya dapat digunakan oleh guru dan
murid secara maksimum.
▪▪ Sokongan PPD kepada sekolah berprestasi rendah,
termasuk untuk murid berkeperluan khas, bagi memacu
peningkatan sekolah: Peranan JPN dan PPD akan ditentukan
semula bagi memberikan lebih banyak hak kepada mereka untuk
membuat keputusan dan berinteraksi secara langsung dengan
sekolah. Peningkatan keluwesan operasi ini membolehkan pihak
JPN dan PPD menyesuaikan dasar dan program yang lebih
menepati keperluan sekolah. Keutamaan awal adalah untuk sekolah
yang berprestasi rendah termasuklah sekolah untuk murid dengan
keperluan khas seperti peribumi dan kumpulan minoriti lain.
Sebahagian daripada tugas pentadbiran PPD kini akan dijalankan
pada peringkat Kementerian untuk memastikan pegawai PPD dapat
memperuntukkan lebih masa bekerjasama dengan sekolah. Satu
set standard KPI akan disebarkan ke semua JPN, PPD dan sekolah
untuk memastikan semua pihak memberikan tumpuan kepada
keutamaan Pelan Pembangunan Pendidikan.
▪▪ Galakan enrolmen, penglibatan ibu bapa yang lebih
banyak dan program vokasional yang lebih baik untuk
meningkatkan enrolmen prasekolah dan sekolah
menengah: Tempoh persekolahan wajib dilanjutkan daripada
enam tahun kepada 11 tahun, iaitu sehingga tamat Tingkatan
5. Usaha bersepadu akan dilaksanakan untuk menggalakkan
enrolmen prasekolah yang menyeluruh dan meningkatkan standard
kualiti prasekolah kerajaan dan swasta. Kempen enrolmen yang
menyasarkan murid prasekolah sehingga sekolah menengah akan
dilancarkan dan penglibatan ibu bapa digalakkan melalui pelancaran
sarana yang menyediakan ibu bapa dengan kaedah untuk menyokong
pembelajaran anak mereka. Pengenalan dua reformasi pendidikan
vokasional – PAV di menengah rendah dan KV di menengah atas –
akan meningkatkan bilangan tempat dalam program vokasional dan
pilihan yang terdapat dalam sistem pendidikan.
▪▪ Mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui
peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta: Kementerian
sedang bekerjasama dengan pihak industri untuk melaksanakan
kurikulum yang diiktiraf oleh industri di kolej vokasionalnya.
Komponen utama kurikulum ini ialah penempatan praktikum untuk
menyediakan murid dengan pengalaman kerja sebenar.
▪▪ Transformasi Kementerian bermula dengan meletakkan
pemimpin terbaik untuk menerajui JPN dan PPD:
Kementerian akan mengolah semula peranan JPN dan PPD.
Sepatutnya, JPN dan PPD diberikan kuasa dan keupayaan bagi
memberikan sokongan secara langsung (dan khusus) kepada
sekolah dan bukannya sibuk dengan urusan pentadbiran sahaja.
Tugas pengurusan utama bukan lagi tugas utama. Pegawai JPN dan
PPD kini diberi kuasa untuk memberikan sokongan secara langsung
(dan khusus) kepada sekolah. Berdasarkan penetapan semula
peranan ini, Kementerian akan menempatkan pegawai yang paling
berupaya ke jawatan penting sebagai ketua di JPN dan PPD.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan
8-8
Gelombang 2 (2016 to 2020): Memacu
peningkatan sistem
Dalam fasa ini, tumpuan akan diberikan kepada pemacuan langkah
peningkatan dengan menggabungkan kesemua hasil kejayaan semasa
Gelombang 1 dan menangani isu setiap penggerak utama bagi
mengukuhkan keupayaan pelaksanaan Kementerian. Bagi tujuan ini,
dalam tempoh Gelombang 2, penambahbaikan akan dibuat dalam
bidang berikut:
▪▪ Peluasan bimbingan dan sokongan kepada guru:
Kementerian akan terus mengukuhkan program Pembangunan
Profesionalisme Berterusan (CPD) yang ditawarkan, mewujudkan
peluang untuk pelan CPD dirangka dengan lebih khusus, dan
menambah baik penyampaian kurikulum bagi komponen akademik
dan bukan akademik
▪▪ Pelaksanaan kenaikan pangkat berasaskan prestasi dan
kompetensi, pengukuhan laluan kerjaya dan latihan
praperkhidmatan yang ditambah baik: Kementerian akan
melancarkan kurikulum latihan praperkhidmatan guru yang telah
disemak semula di IPG yang mencerminkan kompetensi baharu
yang perlu dikuasai oleh guru. Kementerian juga akan berbincang
dengan MOHE untuk menggabungkan kurikulum yang sama di
IPTA. Kementerian juga akan melaksanakan laluan kemajuan yang
diasaskan sepenuhnya kepada merit dan kompetensi berbanding
dengan tempoh perkhidmatan serta sistem pembangunan
profesionalisme bersepadu yang dikaitkan dengan pengurusan
prestasi. Laluan kerjaya yang lebih kukuh akan dibangunkan untuk
membolehkan guru meningkatkan kerjaya mereka berdasarkan
kemahiran dan minat. Guru yang sentiasa berprestasi rendah,
walaupun telah diberi sokongan, akan ditempatkan semula
bagi menjalankan fungsi berasaskan sekolah yang lain, seperti
pengurusan data atau disiplin.
▪▪ Pelaksanaan kurikulum sekolah menengah baharu dan
kurikulum sekolah rendah yang disemak: Kementerian akan
melaksanakan kurikulum KSSM baharu dan mengemas kini KSSR
pada tahun 2017. Kurikulum ini masih menekankan pembelajaran
pelbagai aras dan berpusatkan murid tetapi akan memberikan lebih
penekanan kepada tugasan yang berbentuk penyelesaian masalah
dan tugasan berasaskan projek, set mata pelajaran atau tema yang
dikemas kini dan pentaksiran secara formatif. Kurikulum baharu
ini juga akan menyediakan sokongan kepada laluan pembelajaran
pantas kepada murid berprestasi tinggi untuk menduduki SPM
dalam tempoh empat tahun berbanding dengan lima tahun seperti
sekarang dan UPSR dalam lima tahun berbanding dengan enam
tahun. Di samping itu , standard pembelajaran yang lebih jelas akan
diterangkan supaya murid dan ibu bapa memahami kemajuan yang
perlu dicapai bagi setiap tahun persekolahan.
8-9
▪▪ Penamatan kelas peralihan, pelaksanaan rintis bagi
pilihan immersion mata pelajaran Bahasa Inggeris, dan
pengukuhan persediaan pendidikan bahasa ketiga: Kelas
peralihan yang menyediakan sokongan pemulihan untuk murid
yang menghadapi masalah penguasaan Bahasa Malaysia akan
ditamatkan sekiranya mereka menerima sokongan pemulihan
pada peringkat yang lebih awal. Kedua, Kementerian akan
meneroka kaedah memperkenalkan pilihan untuk menggalakkan
lebih pendedahan kepada bahasa Inggeris, seperti memperluas
komponen Kesusasteraan Inggeris di sekolah menengah. Setelah
berjaya mengukuhkan standard bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris, Kementerian akan melihat cara untuk menggalakkan
pembelajaran bahasa tambahan. Sebagai contoh, Kementerian akan
melatih dan menempatkan lebih banyak guru bahasa Mandarin,
bahasa Tamil dan bahasa Arab di sekolah rendah dan menengah.
▪▪ Inovasi ICT: Setelah menyediakan keperluan asas ICT di sekolah,
Kementerian akan mula meneroka bagaimana inovasi, khususnya
tentang pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran langkah kendiri,
dapat digunakan untuk memperluas akses kepada pengajaran berkualiti
tinggi tanpa mengambil kira tahap kemahiran atau lokasi murid.
▪▪ Pengukuhan program bagi kumpulan berkeperluan
khusus: Kumpulan murid, seperti Peribumi dan Kumpulan
Minoriti lain (Indigenous and other Minority Groups - IOM),
murid pintar cerdas dan berbakat serta murid berkeperluan
khas biasanya mempunyai keperluan berbeza yang tidak dapat
dipenuhi sepenuhnya dalam sistem aliran perdana. Dalam tempoh
Gelombang 2, Kementerian akan menyediakan pilihan untuk laluan
pembelajaran pantas bagi murid berprestasi tinggi, dan program
pintar cerdas dan berbakat bagi setiap kohot murid yang berada
pada 1% teratas. Kementerian juga akan mengukuhkan program
sedia ada bagi murid IOM dan berkeperluan khas dengan melabur
dalam sumber fizikal tambahan dan sumber pengajaran untuk
menambah tempat dan membolehkan sokongan khusus yang lebih
disediakan bagi memenuhi keperluan kumpulan murid dengan
keperluan khusus ini.
▪▪ Pengukuhan bahagian-bahagian utama, peranan PPD
dan JPN, dan penstrukturan semula Kementerian untuk
menambah baik mekanisme penyampaian: Berdasarkan
kejayaan inisiatif dalam Gelombang 1 dan penjajaran semula
peranan PPD dan JPN, bahagian-bahagian utama Kementerian,
iaitu BPPDP, BPK, LP dan JNJK, akan diperkukuh. Organisasi
KPM secara keseluruhannya juga perlu distrukturkan semula
untuk menghapuskan pelaksanaan tugas secara sendirian dan
memindahkan lebih ramai kakitangan ke pejabat JPN dan PPD
yang menyediakan sokongan barisan hadapan kepada sekolah.
Gelombang 3 (2021-2025): Menganjak ke arah
kecemerlangan dengan meningkatkan tadbir
urus yang luwes
Fasa ketiga memberikan tumpuan kepada pemacuan trajektori
peningkatan prestasi sistem pendidikan di Malaysia, iaitu
menganjakannya ke kedudukan sepertiga teratas di dunia, Fasa
ini akan menumpukan perhatian kepada peningkatan pengurusan
berasaskan sekolah dan penyemaian budaya kecemerlangan
kepimpinan rakan sebaya yang lebih profesional. Kepimpinan,
sedemikian dijangka lebih berupaya melakukan inovasi dan
melonjakkan pencapaian ke tahap yang lebih tinggi dengan
memastikan perkara yang berikut dilaksanakan:
▪▪ Perluasan pengurusan berasaskan sekolah dengan memberikan
lebih kuasa kepada sekolah mengenai isu yang berkaitan dengan
pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan. Guru dan
semua pemimpin sekolah harus menggunakan sepenuhnya peluang
yang diberikan kepada mereka. Bagi guru, peluang ini meliputi
keluwesan isu profesional yang berkaitan dengan jadual waktu
kurikulum dan penyusunan pengajaran, pendekatan pedagogi dan
pentaksiran berasaskan sekolah. Untuk pemimpin sekolah, peluang
ini merangkumi keluwesan hal kepimpinan pendidikan seperti
penambahbaikan sekolah, perancangan kurikulum dan kokurikulum,
serta hal kepimpinan pentadbiran, seperti peruntukan dana sekolah;
▪▪ Pembentukan budaya pemimpin rakan sebaya ke arah
kecemerlangan profesional. Guru akan memberikan bimbingan dan
inspirasi antara satu dengan yang lain , berkongsi amalan terbaik
dan memastikan rakan mereka bertanggungjawab memenuhi
standard profesional. Kementerian juga akan mempertimbangkan
pembentukan skim persijilan yang berkaitan dengan penguasaan
kecekapan guru yang digariskan dalam Gelombang 1;
▪▪ Perluasan inovasi yang berjaya meningkatkan kecekapan dalam
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dan perluasan penawaran
pengajaran bahasa tambahan;
▪▪ Pelaksanaan program dan inovasi ICT bagi kumpulan dengan
keperluan khusus untuk meningkatkan standard pembelajaran
mereka secara berterusan;
▪▪ Pelaksanaan kemajuan dan laluan kerjaya baharu berdasarkan
prestasi dan kompetensi bagi semua pegawai Kementerian bagi
mengukuhkan dan menginstitusikan transformasi Kementerian; dan
▪▪ Penyemakan semula struktur persekolahan bagi menentukan
keperluan laluan dan pilihan persekolahan yang lebih optimum.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan
8-10
Melaksanakan mekanisme
penyampaian dengan kaedah
berbeza
Penyediaan satu pelan yang dirangka dengan teliti hanyalah
permulaan kepada proses transformasi yang berkesan. Setelah
menyatakan apa yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan dan bila
matlamat tersebut ingin dicapai, perkara kritikal dan terakhir sekali
adalah menjelaskan cara Kementerian melaksanakannya.
Kementerian menggunakan tiga sumber maklumat dan pengalaman
dalam usaha untuk mengenal pasti elemen penyampaian yang
membolehkannya mengatasi cabaran yang mendatang dengan jayanya:
(i) kajian mengenai sistem persekolahan yang paling meningkat di
dunia; (ii) contoh daripada negeri di Malaysia yang telah berjaya
melakukan transformasi; dan (iii) analisis mendalam terhadap cabaran
khusus yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha untuk menambah
baik sistem pendidikan.
Yang berikut ialah elemen-elemen kritikal untuk memulakan dan
mencetuskan perubahan dalam pendidikan:
Mengukuhkan komitmen dan keupayaan
kepimpinan dalam Kementerian
Sistem yang meningkat maju dengan pantas meletakkan pemimpin
transformasi yang berwibawa dalam jawatan utama pada setiap
peringkat sistem pendidikan, sama ada pada peringkat kebangsaan,
negeri, daerah ataupun sekolah. Pemimpin ini mengetuai kejayaan
perubahan dan memastikan momentum perubahan diteruskan.
Sebahagian daripada mereka dipilih daripada luar sistem sekolah
atau Kementerian Pelajaran manakala sebahagian besar datangnya
dari dalam. Sistem ini mengenal pasti, melatih dan membangunkan
keupayaan kepemimpinan generasi pemimpin sistem yang akan datang
untuk memastikan kesinambungan dan ketekalan usaha transformasi.
Beberapa jawatan dalam Kementerian akan diperkukuh bagi
membolehkan pemimpin yang menyandang jawatan ini menyokong
kejayaan usaha transformasi. Jawatan-jawatan ini termasuk 16
Pengarah JPN dan 138 Ketua PPD serta 20 hingga 40 lagi jawatan
pada peringkat Kementerian. Secara keseluruhannya, 150 hingga 200
jawatan ini mempunyai hubungan secara langsung dengan 27,000
orang kakitangan Kementerian dan 420,000 orang pengetua dan guru.
Kementerian telah mula melaksanakan penilaian profil kelayakan dan
pelan susulan bagi memastikan bahawa jawatan-jawatan ini disandang
oleh individu yang berupaya untuk mentransformasi pejabat dan
sekolah di bawah bidang kuasa mereka. Bagi guru dan pengetua ,
tujuannya adalah untuk menaikkan pangkat pegawai ke jawatan
penting ini berdasarkan pencapaian dan kecekapan mereka dan bukan
berdasarkan tempoh berkhidmat. Kementerian juga akan memastikan
bahawa pemimpin ini menerima latihan pembangunan profesional
yang diperlukan untuk cemerlang dalam peranan mereka. Kepimpinan
peringkat tertinggi Kerajaan dan Kementerian, termasuk Perdana
Menteri dan Menteri Pendidikan, komited untuk sentiasa menyemak
perkembangan, memberikan bimbingan dan menyelesaikan isu yang
berkaitan dengan Pelan Perancangan Pendidikan.
Mewujudkan satu unit kecil yang mempunyai
kuasa untuk memacu pelaksanaan Pelan
Pendidikan
Pengalaman pada peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa bagi
menguruskan transformasi dengan jayanya, penubuhan satu pejabat
pengurusan program yang kecil dan dapat menyokong kepimpinan
Kementerian amat diperlukan. Pejabat ini akan memantau kemajuan,
menyelesaikan masalah, melaksanakan, dan menguruskan komunikasi
yang berkaitan dengan transformasi. Berdasarkan keupayaan
pelaksanaan sedia ada, Kementerian akan menubuhkan Unit
Pelaksanaan Pendidikan (Education Delivery Unit - EDU) yang akan
menjalankan tugas memacu pelaksanaan Pelan Pendidikan di seluruh
Kementerian dan sekolah.
EDU yang baharu akan memacu pelaksanaan semua inisiatif Pelan
Pendidikan, dan berinteraksi dengan pihak awam untuk menyalurkan
maklumat berkaitan kemajuan Pelan Pendidikan dan mengumpul
maklum balas secara berterusan. EDU akan mengintegrasikan fungsi
sedia ada Pejabat Pelaksanaan Pendidikan (Delivery Management
Office - DMO) dan Pejabat Pengurusan Projek (Project Management
Office - PMO).
Tugas utama EDU adalah memacu pelaksanaan semua inisiatif.
Selain dari itu ia juga merangkumi tugasan membantu menyelesaikan
masalah dan bertindak sebagai badan yang memaklumkan isu dan
masalah pelaksanaan kepada pihak Kementerian untuk tindakan
selanjutnya. Perlu diberi perhatian bahawa, EDU hanya memainkan
peranan sokongan manakala akauntabiliti untuk melaksana inisiatif
terletak di bahu pegawai-pegawai utama Kementerian.
Komposisi pegawai yang menerajui EDU adalah kritikal terhadap
kejayaan transformasi. EDU akan dianggotai oleh seorang ketua yang
mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang dalam mencapai hasil besar
dan pantas, mempunyai pengaruh yang luas, dan secara idealnya telah
biasa dengan Kementerian atau sekurang-kurangnya perkhidmatan
awam. Kakitangan lain dalam EDU akan dianggotai oleh 15 hingga 20
orang pegawai yang berkemahiran tinggi daripada Kementerian dan
pihak swasta. Individu ini akan dipilih daripada kalangan mereka yang
berbakat di Malaysia dan memiliki kemahiran tinggi dalam penyelesaian
masalah, pelaksanaan dan jalinan kerjasama.
Memperhebat pengurusan prestasi dalaman
dan luaran
Pembaharuan sekolah yang berjaya dilaksanakan melampaui peringkat
reka bentuk program, dan ianya mampu meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan Kementerian secara mendadak. Dalam pembaharuan
ini adalah penting untuk mewujudkan sistem pengurusan prestasi
yang menetapkan harapan yang tinggi terhadap setiap individu,
memberikan ganjaran kepada prestasi cemerlang, menangani masalah
prestasi rendah dan menyediakan sokongan yang diperlukan bagi
setiap individu mencapai sasaran mereka.
Menetapkan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance
8-11
Indicators - KPI) yang tekal
Dengan menjadikan lima aspirasi sistem dan inisiatif sebagai asas, KPI
akan ditetapkan bagi setiap individu dalam sistem. Sebagai permulaan,
KPI akan ditetapkan untuk kepimpinan kanan Kementerian – Menteri
Pelajaran, Ketua Setiausaha (KSU) dan Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia (KPPM). Prestasi Menteri akan diukur melalui prestasi
pelaksanaan Pelan Pendidikan secara keseluruhan. Prestasi KSU dan
KPPM akan diukur berasaskan kemajuan inisatif di bawah bidang
kuasa masing-masing.
Apabila kesemua ini telah disempurnakan, KPI akan ditetapkan untuk
baki 150-200 jawatan yang telah dikenal pasti sebagai kritikal terhadap
pelaksanaan Pelan Pendidikan, termasuk jawatan utama peringkat
Kementerian, Pengarah di JPN dan ketua PPD. Akhir sekali, KPI akan
diperturunkan kepada individu lain dalam organisasi.
Memantau KPI dengan ketat, menjalankan perbincangan
maklum balas secara tetap dan berkesan, serta menyediakan
ganjaran dan tindak susul yang bermakna
Penetapan KPI hanya akan bermakna apabila individu diberikan
sokongan dan cabaran bagi mencapai sasaran mereka. Maklum
balas kemajuan yang terperinci dan secara tetap mesti digunakan.
Setiap enam bulan, Menteri, KSU dan KPPM akan mengadakan
sesi perbincangan selama 30 minit bersama-sama individu yang
menyandang jawatan utama di Kementerian untuk menjalankan
pentaksiran prestasi secara terperinci dan mendapatkan maklum
balas. Sesi ini harus dijadikan amalan sehingga ke peringkat
bawahan dalam organisasi supaya semua pemimpin melaksanakan
perbincangan prestasi secara menyeluruh dengan pegawai bawahan
mereka. Perbincangan ini akan disusuli dengan individu terbabit
diberikan sokongan pembangunan profesional yang diperlukan untuk
meningkatkan pencapaian mereka. Jika pencapaian mereka berterusan
lemah untuk suatu tempoh yang berpanjangan walaupun dengan
sokongan pembangunan profesional, maka pegawai tersebut boleh
ditukarkan ke peranan alternatif yang lebih sesuai dengan mereka.
Dalam jangka panjang, keadaan ini akan menjadi suatu kitaran di
mana pengurusan ganjaran dan kepentingan akan memberikan
insentif kepada setiap individu untuk bekerja ke arah mencapai KPI
melalui maklum balas kemajuan pihak pengurusan akan mengenal
pasti sokongan yang diperlukan oleh individu untuk mencapai sasaran
KPI yang ditetapkan.
Menerbitkan sasaran dan melaporkan prestasi secara berkala
Kementerian akan memberikan komitmen secara telus untuk mencapai
sasaran pendidikan dan KPI Menteri Pelajaran bagi tahun 2015,
2020 dan 2025. Hasil pencapaian akan diterbitkan setiap tahun bagi
membolehkan pihak awam mengikuti kemajuan Pelan Pendidikan.
Mendapatkan sokongan pegawai
Kementerian dan pihak berkepentingan lain
Sistem yang berjaya memperakui bahawa kejayaan atau kegagalan
sesuatu gerakan pembaharuan bergantung pada sokongan daripada
ahli terbesar dalam sistem tersebut: dalam hal ini mereka adalah
ibu bapa, murid, guru, pengetua, serta pegawai Kementerian
dan pemimpin. Bagi mendapatkan sokongan mereka, kejayaan
transformasi bergantung pada pengekalan hubungan berterusan
antara sistem dengan pihak dalaman dan luaran Kementerian melalui
perundingan dengan pihak awam, permuafakatan dan dialog yang
meluas.
Mendapatkan sokongan pegawai Kementerian
Pegawai Kementerian telah dirujuk secara mendalam semasa
penyediaan Pelan Pendidikan ini. Sesi perbincangan meja bulat
secara tertutup telah diadakan dengan pegawai Kementerian dan
perbincangan awam dijalankan di setiap negeri untuk mendapatkan
pandangan guru dan pengetua/guru besar. Ianya adalah permulaan
sesi dialog yang akan diadakan secara tetap dan berterusan di
semua peringkat kementerian tentang Pelan Pendidikan ini. Dalam
pelaksanaan inisiatif di bawah pelan pendidikan, Kementerian
akan terus mendapatkan maklum balas daripada semua pegawai
Kementerian dan juga akan memaklumkan kemajuan setiap inisiatif
secara berterusan untuk memastikan keseluruhan sistem pendidikan
terlibat dalam proses transformasi ini.
Sentiasa berkomunikasi dengan pihak berkepentingan yang lain
Kementerian akan berkomunikasi secara konsisten dengan pihak
awam mengenai rasional untuk perubahan, visi, keutamaan, halangan
yang dihadapi, kemajuan dan keberhasilan yang berkaitan dengan
pelan pendidikan ini. Kebanyakan daripada komunikasi ini akan
dilakukan melalui pelbagai jenis media, seperti akhbar, dan Internet.
Walau bagaimanapun, Kementerian juga akan mewujudkan saluran
komunikasi dua hala untuk membolehkan pelaksanaan pelan
pendidikan diubah suai secara berterusan berdasarkan maklum balas
pihak awam.
Pertama, Kementerian akan terus mengadakan perbincangan meja
bulat secara tertutup dengan kumpulan berkepentingan, seperti
kesatuan guru, dan kumpulan berkepentingan yang lain untuk
memastikan bahawa semua peringkat masyarakat mempunyai
suara dan kepentingan dalam transformasi pendidikan ini. Kedua,
Kementerian akan berusaha, sejauh mana yang boleh, untuk
melibatkan pihak awam dalam pelaksanaan pelan pendidikan ini.
Usaha ini termasuk melibatkan lebih ramai ibu bapa melalui sarana
ibu bapa, melibatkan wakil perniagaan dan bekas murid daripada
sekolah amanah, dan mengadakan permuafakatan dengan masyarakat
dalam membuat keputusan mengenai sekolah kurang murid.
Memulakan perjalanan
Tahun pertama, khususnya seratus hari pertama, akan menentukan
kejayaan sesuatu transformasi. Sistem pendidikan di Malaysia sedang
memasuki tempoh perubahan yang pesat. Beberapa hasil yang paling
ketara daripada perubahan yang dilakukan, seperti peningkatan
prestasi dalam pentaksiran antarabangsa, hanya akan dapat dilihat
selepas beberapa tahun pelaksanaan . Walau bagaimanapun, dalam
tempoh dua belas bulan yang akan datang, pihak awam dapat melihat
perubahan ketara dalam mekanisme pelaksanaan sistem yang akan
menjadi asas dapatan yang diinginkan pada masa akan datang. Berikut
adalah beberapa hal yang boleh dijangkakan dalam bulan-bulan yang
mendatang :
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan
8-12
8-13
Kesemua 70,000 guru
Bahasa Inggeris dinilai
pada tahap kecekapan
berbahasa mengikut
standard antarabangsa
5,000 guru ditingkatkan
kemahiran
Program SISC+ dan
SiPartners+ yang
diperluaskan ke seluruh
negara siap
Dis 2012 Dis 2013
Hasil awal dalam tempoh 12 bulan akan datang
461 orang SISC+ and
SiPartners+ diperkenalkan di
Kedah dan Sabah untuk
membantu guru dan pengetua
di sekolah Band 5, 6 and 7
melalui latihan khusus
setempat
Sarana toolkit
penglibatan ibu bapa
dilaksanakan di 10,000
buah sekolah bagi
membantu ibu bapa
menyokong pembelajaran
anak-anak
LINUS2.0
(termasuk literasi
Bahasa Inggeris)
dilaksanakan di
semua sekolah
rendah
Kesemua 10,000 sekolah rendah
dan menengah kebangsaan akan
mendapat liputan internet 4G
melalui pelaksanaan 1BestariNet
Semua 1,608 buah sekolah dengan
kerosakan kritikal dibaik pulih
Syarat ambilan
guru
diperketatkan dan
dikuat kuasakan
di semua IPG and
IPTA
Hasil awal dalam tempoh 12 bulan akan datang
EKSHIBIT 8-4
Persediaan untuk penghasilan Laporan Akhir
Pelan Pembangunan Pendidikan
▪▪ Perundingan meluas dengan pihak awam: Apabila pelan
pendidikan ini dikeluarkan kepada umum, Kementerian akan
mengadakan pusingan kedua perundingan dengan pihak awam
secara intensif untuk mendapatkan pandangan daripada kumpulan
pihak berkepentingan yang berbeza untuk digabungkan dalam
dokumen akhir pelan pendidikan. Kementerian akan mengadakan
satu lagi siri perbincangan awam dan menjalankan siri sesi
perbincangan meja bulat secara tertutup sekali lagi dengan pelbagai
kumpulan pihak berkepentingan. Panel penilai dari Malaysia dan
antarabangsa juga akan menyemak pelan pendidikan ini secara
rasmi dan mengemukakan maklum balas akhir kepada Kementerian.
▪▪ Penerbitan Dokumen Rasmi Pelan Pembangunan
Pendidikan: Pada 15 Disember 2012, Kementerian akan
menganalisis dan merumuskan semua maklum balas yang diterima
dan menggabungkannya. Laporan Akhir Pelan Pendidikan ini akan
kemudiannya dikemukakan kepada Jemaah Menteri.
Perubahan dan dapatan awal
Kementerian menyedari kepentingan dan kesegeraan dalam
melaksanakan tugasan yang sedang dijalankan. Selari dengan tugas
penulisan dokumen akhir pelan pendidikan ini, Kementerian akan mula
mengambil tindakan awal dalam beberapa bidang kritikal. Sebahagian
besar daripada tindakan awal ini akan menjadi asas perubahan
dramatik pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, kementerian juga
menyedari keperluan menghasilkan pencapaian dengan kadar segera
dan secara konsisten bagi membina dan mengekalkan momentum
transformasi. Dalam dua belas bulan yang akan datang, Kementerian
mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan perubahan dan
mendapatkan hasil, seperti dalam Ekshibit 8-4:
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan
8-14
Perubahan yang dirancang dalam
pelan perancangan ini bercitacita
tinggi dan dibentuk ke arah
menyampaikan transformasi
pendidikan yang komprehensif,
berterusan dan pantas. Perubahan
ini disusun mengikut tiga gelombang
seiring dengan penambahbaikan
keupayaan dan kebolehan.
Gelombang transformasi pertama
akan memberikan tumpuan terhadap
usaha meningkatkan kualiti guru
dan memperbaik kualiti kepimpinan
sekolah. Gelombang kedua akan
memperkenalkan perubahan yang lebih
berstruktur untuk mempercepat kadar
perubahan, yang terdiri daripada pakej
kerjaya guru dan pengetua/guru besar
yang baharu, dan kurikulum baharu
sekolah menengah serta kurikulum
semakan sekolah rendah. Gelombang
akhir bertujuan mewujudkan budaya
kecemerlangan profesional pemimpin
rakan sebaya. Hal ini bermaksud
keluwesan operasi yang lebih tinggi
pada peringkat sekolah – memberi
daerah dan sekolah peluang membuat
keputusan yang sesuai dengan
masyarakat dan murid mereka.
Pada masa hadapan, untuk memastikan
sistem pendidikan Malaysia terus
relevan dalam dunia yang berkembang
hebat ialah menggabungkan semangat
inovasi dan kreativiti dalam sistem itu
sendiri. Anjakan paradigma ini mestilah
berlaku pada setiap peringkat–pusat,
negeri, daerah, sekolah dan guru.
Hanya melalui usaha yang bersepadu
dan perubahan pada setiap pihak yang
berkepentingan, maka sistem pendidikan
Malaysia dapat benar-benar menangani
cabaran abad ke-21 yang sentiasa
berubah.

glosari
G-1
1BestariNet Projek melengkapkan semua sekolah bantuan kerajaan dengan capaian internet 4G dan VLE.
3Rs Reading, wRiting, and arithmetic atau membaca, menulis dan mengira.
4G Teknologi tanpa-wayar generasi ke-empat, yang boleh digunakan dengan telefon sel, komputer
tanpa-wayar dan peranti mudah alih. Pengguna akan berupaya mendapat capaian internet yang
lebih pantas berbanding rangkaian generasi ke-tiga (3G) dan juga akses video kejelasan tinggi
(high definition), audio kualiti tinggi, dan saluran tanpa wayar kadar data tinggi melalui peranti
mudah alih.
AKEPT Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi.
Band Kategori sekolah yang diukur berdasarkan pencapaian atas skala 1-7 mengikut skor komposit.
BISP Bayaran Insentif Subjek Pendidikan.
BPG Bahagian Pendidikan Guru.
BPK Bahagian Pembangunan Kurikulum.
BPKhas Bahagian Pendidikan Khas.
BPPA Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset.
BPPDP Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.
BPSBPSK Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan.
BPSH Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.
BPSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.
BTP Bahagian Teknologi Pendidikan.
BPTV Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional.
Cambridge 1119 Kertas peperiksaan Bahasa Inggeris ‘1119’ setaraf dengan GCE O-level.
CEFR Common European Framework for References.
CPD Continuous Professional Development atau latihan peningkatan profesionalisme berterusan.
CPT Cambridge Placement Test.
CS Cluster School atau Sekolah Kluster. Sekolah yang cemerlang dalam bidang kebitaraan
DE Development expenditure atau Perbelanjaan pembangunan untuk hartanah, bangunan,
infrastruktur dan aset lain.
Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 - 2025
Glosari
G-2
DG[#] Kategori perjawatan perkhidmatan awam untuk pendidikan.
Dialog Nasional Proses penglibatan dan konsultasi bersama pelbagai pihak berkepentingan dan melibatkan hampir
12000 orang awam berkaitan sistem pendidikan Malaysia, yang dilaksanakan dari April hingga
Julai 2012.
DVM Diploma Vokasional Malaysia. Sijil untuk Pendidikan Vokasional selepas tamat sekolah menengah.
ECCE Early Childhood Care and Education atau Pendidikan Awal dan Asuhan Kanak-kanak.
EDU Education Delivery Unit. Unit baru yang akan diwujudkan di Kementerian Pelajaran untuk
memantau pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan.
ELTC English Language Training Centre atau Pusat Latihan Bahasa Inggeris.
EMIS Education Management Information System atau Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan.
FELDA Federal Land Development Agency atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan.
GDP Gross Domestic Product atau Pengeluaran Dalam Negara Kasar.
GPS Gred Purata Sekolah. Purata markah terkumpul murid untuk semua pentaksiran nasional
dijadikan penilaian pencapaian akademik sekolah.
GTP Government Transformation Programme atau Program Transformasi Kerajaan. Satu inisiatif
Kerajaan Malaysia untuk menangani bidang keutamaan kepada rakyat dan pada masa yang
sama menyokong transformasi Malaysia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi seperti
Wawasan 2020.
HPS High Performing School atau Sekolah Berprestasi Tinggi.
IAB Institut Aminuddin Baki. Institut latihan untuk kepimpinan pendidikan.
IB International Baccalaureate atau Program International Baccalaureate.
ICT Information and communication technology atau Teknologi Informasi dan Komunikasi.
IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
IGCSE International General Certificate of Secondary Education.
IOM Indigenous and other minority groups. Masyarakat Orang Asli dan Pribumi serta kumpulan
minoriti yang lain. Rujuk Perlembagaan Persekutuan 1965.
IPG Institut Pendidikan Guru.
IPTA Institut Pengajian Tinggi Awam.
IPTS Institut Pengajian Tinggi Swasta.
G-3
ISO International Organisation for Standardisation.
ISTE International Society for Technology in Education.
ITU International Telecommunications Union.
JNJK Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti.
JPN Jabatan Pelajaran Negeri.
K9 Sekolah Modal Komprehensif Sekolah yang menyediakan kemudahan asrama dari sekolah rendah Tahun 1 hingga sekolah
menengah Tingkatan 3 untuk IOM. Objektif utama adalah untuk mengurangkan kadar keciciran.
murid antara Tahun 6 dan Tingkatan 1.
KAP Kurikulum Asli dan Penan.
KBSM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Akan digantikan dengan KSSM.
KBSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dalam proses digantikan dengan KSSR.
KEDAP Kelas Dewasa Orang Asli dan Pribumi.
KKPP Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan.
KOMPAS Kompetensi Pemimpin Sekolah.
KPI Key Performance Indicators atau Petunjuk Prestasi Utama.
KPLI Kursus Perguruan Lepasan Ijazah.
KPPM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.
KSSM Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Kurikulum berasaskan standard untuk sekolah
menengah dan akan mula dilaksanakan untuk pelajar Tingkatan 1 pada tahun 2017.
KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kurikulum berasaskan standard untuk sekolah rendah dan
akan mula dilaksanakan pada tahun 2011.
KSU Ketua Setiausaha.
KV Kolej Vokasional.
KWAPM Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin. Satu program Kementerian Pelajaran bertujuan
memberi bantuan kewangan untuk murid miskin
Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 - 2025
Glosari
G-4
Laluan Pintas Program untuk murid berprestasi cemerlang yang menggabungkan Tahun 1 hingga Tahun 2
dalam satu tahun.
LINUS Literacy and Numeracy Screening Programme atau Program Penyaringan Literasi dan
Numerasi. Program pemulihan direka untuk memastikan murid menguasai kemahiran literasi dan
numerasi pada akhir tahun ke tiga pendidikan sekolah rendah.
LEPAI Lembaga Penasihat dan Penyelarasan Pendidikan Agama Islam.
LNPT Laporan Nilaian Prestasi Tahunan.
LP Lembaga Peperiksaan.
MBMMBI Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris.
MBS Modified Budgeting System.
MOHE Ministry of Higher Education.
MOSTI Ministry of Science, Technology, and Innovation.
MOU Memorandum of Understanding.
MPM Majlis Peperiksaan Malaysia bertanggungjawab menguruskan peperiksaan STPM
MQA Malaysian Qualifications Agency.
MRSM Maktab Rendah Sains MARA.
MYP Middle Years Programme sebahagian daripada program IB
NKEA National Key Economic Area. Bidang Ekonomi Utama Negara. Sektor ekonomi akan memacu
pertumbuhan ekonomi di bawah Program Transformasi Ekonomi. Pendidikan merupakan salah
satu usaha NKEA.
NKRA National Key Result Area. Bidang Keberhasilan Utama Negara. Bidang yang akan diutamakan
oleh kerajaan Malaysia,adalah meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan kerajaan.
Pendidikan merupakan salah satu usaha NKRA.
NPQEL National Professional Qualification for Educational Leaders atau Program Kelayakan Professional
Pemimpin Pendidikan Kebangsaan.
NPQH National Professional Qualification for Headship atau Program Kelayakan Professional Pemimpin
Pendidikan Kebangsaan.
OBB Outcome Based Budgeting.
G-5
OE Operating Expenditure atau perbelanjaan operasi termasuk emolument, perbekalan dan
perkhidmatan, penyelenggaraan asset, anugerah.
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development.
OPS English Oral Proficiency in English language for Secondary School programme atau Program Kecekapan
Lisan Bahasa Inggeris untuk sekolah menengah.
OTJ On-the-job atau latihan semasa bekerja.
OMA Operating and Management Agreement atau Perjanjian Operasi dan Pentadbiran.
P & P Pengajaran dan Pembelajaran.
PAV Pendidikan Asas Vokasional.
PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
PEMANDU Performance Management and Delivery Unit atau Unit Pentadbiran dan Penyampaian,
sebahagian daripada Pejabat Perdana Menteri untuk memantau pelaksanaan, menilai kemajuan,
membimbing serta menyokong penyampaian dan kemajuan GTP dan Program Transformasi
Ekonomi.
Percent GPS Dikira dari GPS sekolah bagi membolehkan perbandingan di antara penilaian peringkat
kebangsaan berdasarkan satu formula standard yang merupakan penilaian pencapaian akademik
sekolah.
PERMATApintar Program pendidikan pintar nasional
PISMP Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan.
PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru.
PIPP Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.
PISA Programme For International Student Assessment, program penilaian murid antarabangsa,
yang diiktiraf dengan meluas dan dikoordinasikan oleh OECD. Dilaksanakan setiap 3 tahun, PISA
mensasarkan untuk menilai kecekapan dalam membaca, Matematik dan Sains murid berusia 15
tahun.
PMR Penilaian Menengah Rendah yang diambil oleh murid di Tingkatan 3.
PPD Pejabat Pendidikan Daerah.
PPP Public-private partnership atau perkongsian awam-swasta.
PPSMI Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.
Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 - 2025
Glosari
G-6
Program transformasi pendidikan
daerah.
Program untuk setiap negeri dan daerah meningkatkan pencapaian sekolah
Remove class Kelas Peralihan.
ROI Return on investment atau pulangan atas pelaburan.
RIMUP Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan. Program yang memupuk interaksi antara sekolah
berlainan jenis melalui aktiviti kokurikulum
RMT Rancangan Makanan Tambahan.
Rukunegara Prinsip Negara Bangsa atau falsafah negara yang diterima buat pertama kalinya pada tahun 1970
melalui perisytiharan diRaja
SABK Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.
SAPS Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah.
SBP Sekolah Berasrama Penuh.
SEAMEO-SEN Southeast Asian Ministers of Education Organisation Regional Centre for Special Education.
Sistem set Murid diletakkan dalam kumpulan yang mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang
serua. Setiap set lebih kecil berbanding bilangan murid satu kelas. Ini membolehkan guru mereka
bentuk pedagogi berdasarkan tahap kemahiran dan keperluan pembelajaran bahasa Inggeris.
SEIP Special Education Integrated Programme atau Program Bersepadu Pendidikan Khas. Sekolah
aliran perdana menyediakan kelas pendidikan khas melibatkan murid berkeperluan khas.
SISC + School Improvement Specialist Coach atau jurulatih mata pelajaran khusus program
penambahbaikan sekolah.
SiPartner+ School Improvement Partner atau Rakan Penambahbaikan Sekolah. Terma untuk Jurulatih
Pengetua.
SIP School Improvement Programme atau Program Penambahbaik Sekolah.
SIS Student Information System atau Sistem Maklumat Murid.
SJK(C) Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina).
SJK(T) Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil).
SK Sekolah Kebangsaan.
SK (Asli) Sekolah Kebangsaan (Asli). Sekolah Kebangsaan yang menyediakan kurikulum khas untuk
kumpulan murid orang Asli melalui kurikulum KAP.
G-7
SKM (1) Sekolah Kurang Murid.
SKM (2) Sijil Kemahiran Malaysia.
SKPM Standard Kualiti Pendidikan Malaysia.
Skor Komposit Satu bentuk penilaian pencapaian sekolah yang dibangunkan untuk program NKRA. Penetapan
skor mengambil kira pengiraan purata peratusan GPS(70%) sekolah dan SKPM (30%).
SMK Sekolah Menengah Kebangsaan.
SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama.
SMV Sekolah Menengah Vokasional.
SPM Sijil Pelajaran Malaysia yang diambil oleh murid di Tingkatan 5.
SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan.
SPPBS Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
SSQS Smart School Qualification Standards atau Standard Kelayakan Sekolah Pintar.
STAM Sijil Tinggi Agama Malaysia. Kelayakan pasca menengah yang diiktiraf setara dengan STPM.
STPM Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang diambil oleh murid di Tingkatan 6.
TALIS Teaching and Learning International Survey.
TIMSS Trends in Mathematics and Science Study, penilaian antarabangsa pencapaian murid untuk
matapelajaran Matematik dan Sains yang dilaksanakan setiap empat tahun untuk murid Gred 4
dan 8 (bersamaan Tahun 4 dan Tingkatan 2).
Trust school Sekolah Amanah. Sekolah kerajaan yang ditadbir secara perkongsian antara rakan swasta dan
pemimpin sekolah. Sekolah Amanah menerima autonomi membuat keputusan yang lebih tinggi
berserta lebih peluang untuk kebertanggungjawaban yang membolehkan inovasi dan keberhasilan
murid yang meningkat.
UNDP United Nations Development Programme.
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.
Universal Scale Skala yang menyelaras keputusan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS, PISA, NAEP dan
pentaksiran yang lain supaya perbandingan keputusan antara negara dapat dilakukan.
Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 - 2025
Glosari
G-8
UPSR Ujian Penilaian Sekolah Rendah yang diambil oleh murid di Tahun 6.
VLE Virtual Learning Environment atau persekitaran pembelajaran maya.

Lampiran
A-1
Lampiran I: Sejarah Ringkas Pendidikan di
Malaysia
Petikan daripada “Pendidikan di Malaysia: Ke Arah Kecemerlangan” 2008, Kementerian Pelajaran Malaysia
Sejak kemerdekaan, pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai perubahan yang
besar dan pembangunan yang ketara. Daripada satu sistem yang bercapah dan berpecah
berdasarkan keperluan kaum, pendidikan di Malaysia telah berubah kepada satu sistem
yang berusaha untuk mencapai perpaduan negara berdasarkan acuan sendiri. Malaysia
berhasrat untuk membangunkan masyarakat berdaya saing yang kuat, bersatu dan berdaya
tahan dalam berdepan dengan cabaran dan kesukaran.
Sebelum Kemerdekaan:
Pendidikan semasa
Pemerintahan British (1824
hingga 1957)
Sebelum mencapai kemerdekaan daripada kerajaan British pada tahun
1957, didapati tiada satu sistem pendidikan yang bersepadu. Setiap
kaum menubuhkan sekolah sendiri. Sekolah Melayu, Inggeris, Cina,
dan Tamil mempunyai bahasa pengantar, kurikulum, buku-buku dan
guru yang dilantik sendiri. Kanak-kanak berbilang kaum hanya dapat
belajar bersama-sama di sekolah Inggeris. Guru-guru sekolah Cina dan
Tamil dibawa masuk dari China dan India, manakala orang Melayu
tempatan dilatih untuk menjadi guru-guru sekolah Melayu. Pada masa
itu, pendidikan berfokus kepada mengekalkan kesetiaan terhadap
negara asal mereka, menyebabkan berlakunya pengasingan antara
kaum.
Selepas Merdeka: Pendidikan
Selepas Kemerdekaan (1957
hingga 1970)
Sebelum kemerdekaan, terdapat kesedaran dalam kalangan pemimpin
dan rakyat tempatan untuk menggantikan sistem pendidikan yang
ditinggalkan oleh penjajah dengan satu sistem pendidikan untuk
semua. Kesedaran ini membawa kepada terhasilnya Laporan Razak
1956. Laporan Jawatankuasa Pendidikan 1956 telah mewujudkan
satu sistem pendidikan yang mempunyai ciri-ciri nasional dan
menjamin peluang pendidikan tanpa mengira kaum atau agama. Dasar
pendidikan yang digariskan dalam Laporan Razak merupakan asas
kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan yang berteraskan
perpaduan.
Pada tahun 1960, satu Jawatankuasa Penilai ditubuhkan untuk
melihat pelaksanaan Laporan Razak. Dapatan daripada Jawatankuasa
ini yang lebih dikenali dengan Laporan Rahman Talib mengesahkan
dasar pendidikan yang terdapat dalam Laporan Razak dan penerimaan
rakyat terhadap Laporan ini. Cadangan daripada kedua-dua laporan
ini menjadi komponen penting dalam Akta Pendidikan 1961. Akta
ini dikuatkuasakan pada tahun 1976 di Sabah dan di Sarawak (Rujuk
Ekshibit 1-1 untuk senarai laporan pendidikan utama).
Ekshibit 1-1
1 Barnes Report 1951
2 Fenn-Wu Report 1951
3 Razak Report 1956
4 Rahman Talib Report 1960
5 Higher Education Committee Report 1967
6 Dropout Report 1973
7 Cabinet Committee Report 1979
8 Cabinet Committee Report on Training 1991
List of Important Education Committee Reports
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Lampiran I: Sejarah Ringkas Pendidikan di Malaysia
A-2
Cabaran paling besar yang dihadapi oleh negara baharu ini selepas
merdeka ialah perpaduan dan pendemokrasian pendidikan. Pada
waktu itu, usaha penggabungan jenis sekolah yang pelbagai ini
bawah satu sistem pendidikan yang kohesif, menggunakan bahasa
kebangsaan sebagai bahasa pengantar telah dimulakan. Pada tahun
1957, semua sekolah rendah telah diklasifikasi sebagai sekolah
kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK). Sekolah yang
bahasa pengantarnya bahasa Malaysia dinamakan SK, manakala
sekolah Inggeris, sekolah Cina dan sekolah Tamil menjadi SJK
menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa vernakular sebagai bahasa
pengantar. Bahasa kebangsaan dijadikan mata pelajaran wajib di
semua SJK.
SJK Inggeris diubah status menjadi SK secara berperingkat bermula
1968, dengan pelaksanaan lima mata pelajaran diajar dalam bahasa
Malaysia untuk murid Tahun 1 hingga Tahun 3.
Sekolah menengah jenis kebangsaan (SMK) Inggeris dan Cina diubah
status menjadi sekolah menengah kebangsaan dengan diberi bantuan
penuh atau separuh, manakala sekolah persendirian Cina yang
memilih untuk menjadi sekolah bantuan penuh diklasifikasi sebagai
Sekolah Bantuan Kerajaan.Tahun 1958 menyaksikan permulaan
bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah
menengah, dan secara berperingkat bahasa kebangsaan menjadi
bahasa pengantar dalam pelbagai mata pelajaran di sekolah menengah
Inggeris.
Dewan Bahasa dan Pustaka (1956) dan Institut Bahasa (1958)
merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk membangunkan
bahasa Malaysia. Fungsi utama Institut Bahasa adalah untuk melatih
guru-guru Bahasa Malaysia, manakala DBP dipertanggungjawab untuk
meneguhkan kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
dan menerbitkan buku-buku dalam bahasa kebangsaan.
Pada tahun 1962, yuran sekolah dimansuhkan di semua sekolah
rendah bantuan kerajaan. Pendidikan rendah percuma diberikan
kepada semua murid tanpa mengira kumpulan etnik atau agama.
Peperiksaan Sekolah Menengah Malaysia, ujian kemasukan ke sekolah
menengah yang pernah dijalankan satu masa dahulu, dimansuhkan
pada tahun 1964, di Sarawak pada tahun 1974 dan pada tahun 1977 di
Sabah. Pendidikan asas dilanjutkan daripada enam hingga sembilan
tahun di Semenanjung Malaysia.
Agenda nasional untuk menyatupadukan pelbagai kumpulan etnik
di Malaya bermula dengan perubahan kurikulum. Usaha mengkaji
semula kurikulum bermula dengan melihat semula sukatan pelajaran
yang ada dan merangka kandungan yang berasaskan perspektif
Malaysia. Untuk pertama kali kajian semula skop dan kandungan
kurikulum yang diajar di sekolah telah dijalankan pada tahun 1956.
Jawatankuasa Kajian Semula Sukatan Pelajaran telah dibentuk
pada tahun 1964 untuk membuat penilaian semula, meminda, dan
dalam kes tertentu merangka sukatan pelajaran yang baharu. Sistem
pendidikan yang komprehensif untuk sekolah menengah rendah
diperkenalkan pada tahun 1965. Pendidikan teknik dan vokasional
telah diberi anjakan dengan pembentukan Bahagian Teknik dan
Vokasional di Kementerian Pelajaran pada tahun 1964.
Pembangunan Pendidikan
dalam Era Dasar Ekonomi
Baru (1971 hingga 1990)
Isu sosial dan ekonomi merupakan dua aspek penting yang
membentuk pembangunan pendidikan negara daripada tahun 1971
hingga tahun 1990. Keharmonian kaum dan usaha untuk mengawal
keseimbangan ekonomi dalam kalangan masyarakat merupakan usaha
kritikal untuk mengekalkan pembangunan, kestabilan dan kemajuan.
Era Dasar Ekonomi Baru (DEB) ini merupakan satu era yang penting
untuk mencapai perpaduan dan pembangunan secara menyeluruh,
dengan memberi fokus terhadap pembasmian kemiskinan dan
penyusunan semula masyarakat Malaysia, serta mengelakkan sesuatu
kaum itu dikenal pasti mengikut fungsi ekonomi dan lokasi geografi.
Usaha yang sangat penting pada waktu ini termasuk meningkatkan
pendapatan golongan miskin terutama di kawasan luar bandar serta
merapatkan jurang antara kaum dan lokasi. Kerajaan juga beurusha
meningkatkan pengeluaran dan mewujudkan lebih banyak peluang
untuk kaum bumiputera dalam sektor perdagangan, industri dan
profesional.
DEB telah membawa kepada perubahan signifikan dalam sistem
pendidikan nasional dengan semua murid mengikuti kurikulum dan
peperiksaan yang sama. Pendidikan sivik diperkenalkan sebagai satu
mata pelajaran untuk memupuk semangat berdikari dalam kalangan
murid. Mata pelajaran Sains dan teknikal ditawarkan di peringkat
menengah untuk melatih lebih ramai tenaga mahir dalam bidang sains
dan teknologi.
Matlamat untuk mencapai perpaduan nasional melalui penggunaaan
bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar bermula sejak tahun 1970,
dengan pelaksanaan dijalankan secara berperingkat. Di Semenanjung
dan di Sabah, bahasa Inggeris dimansuhkan sebagai bahasa pengantar
sekolah rendah bermula 1975, di peringkat menengah pada 1982, dan
peringkat pasca menengah pada tahun 1983. Di Sarawak, perubahan
dalam bahasa pengantar dilaksanakan pada 1977, bermula dengan
murid Tahun 1.
Hari ini bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar di semua SK dan
mata pelajaran wajib di SJK Cina dan SJK Tamil. Bahasa Inggeris
diajar sebagai bahasa kedua di semua sekolah. Pada tahun 1980,
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dijalankan dalam bahasa
Malaysia. Pada tahun 1970, bahasa Inggeris tidak lagi menjadi bahasa
pengantar untuk latihan guru sekolah rendah.
Peruntukan untuk pendidikan yang pada peringkat awalnya lebih
berfokus kepada kawasan bandar telah diperluas ke kawasan luar
bandar. Lebih banyak sekolah dibina di kawasan luar bandar untuk
memberi akses kepada murid luar bandar, terutama dalam kalangan
mereka yang kurang mampu. Kerajaan juga telah memperkenalkan
konsep sekolah berasrama penuh (SBP), sekolah sains, asrama sekolah
luar bandar, skim bantuan buku teks dan TV Pendidikan untuk
menyokong pendidikan murid. Kerajaan juga meluaskan peruntukan
biasiswa, program bantuan makanan dan kesihatan.
A-3
Pada tahun 1974, satu Jawatankuasa Jemaah Menteri telah
ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
Fokus Jawatankuasa ini adalah untuk memastikan sistem pendidikan
negara dapat menghasilkan warganegara yang bersatu padu, progresif,
berdisiplin dan berpotensi dalam pelbagai bidang yang diperlukan
untuk mencapai misi nasional. Hasil daripada Laporan Jawatankuasa
Kabinet ini, Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah dibentuk pada
tahun 1983 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun
1989. Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah dirangka pada tahun
1988 untuk menjadi panduan dan mengukuhkan sistem pendidikan
negara.
Pembangunan Pendidikan
dalam Era Dasar
Pembangunan Nasional (1991
hingga 2000)
Perubahan drastik dalam pendidikan telah berlaku dalam dekad
terakhir abad ke- 20. Pembangunan pesat dalam ICT telah
mempercepatkan era globalisasi. Sejajar dengan cabaran globalisasi
dan era teknologi maklumat, Wawasan 2020 telah dilancarkan oleh
Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991 untuk memacu
aspirasi rakyat Malaysia mencapai status negara maju pada tahun
2020. Kementerian Pelajaran mengorak langkah untuk merangka
satu sistem pendidikan untuk mencapai wawasan ini. Langkah awal
ialah meminda peruntukan undang-undang bagi pendidikan supaya
lebih relevan dengan keperluan semasa. Justeru Akta Pendidikan 1961
diganti dengan Akta Pendidikan 1996.
Satu daripada pindaan besar yang dilakukan ialah dengan menggabung
pendidikan prasekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Enakmen
yang terkandung dalam Akta Pendidikan Tinggi Swasta juga dipinda
untuk membenarkan penubuhan lebih banyak institusi pendidikan
tinggi swasta. Kementerian telah menggubal empat akta baharu untuk
menggalakkan pembangunan pendidikan tinggi yang lebih sistematik.
Akta tersebut ialah:
▪▪ Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 - membenarkan
penubuhan Majlis yang akan menentukan dasar dan menguruskan
pembangunan pendidikan tinggi.
▪▪ Akta Lembaga Akreditasi Nasional 1996 – memastikan
kualiti, terutama untuk program pendidikan tinggi swasta.
▪▪ Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996
– memperuntukkan lebih autonomi dari segi kewangan dan
pengurusan kepada IPTA
▪▪ Akta Dana Kerjasama Pendidikan Tinggi Nasional 1996 -
menyediakan pinjaman dan dana bagi meningkatkan akses kepada
pengajian tinggi.
Satu langkah utama pada masa ini adalah untuk meningkatkan
akses kepada pendidikan tinggi dengan menubuhkan lebih banyak
universiti awam, kolej universiti, kolej matrikulasi, kolej komuniti,
kolej swasta dan universiti, termasuk kampus cawangan universiti luar
negara. Maktab Perguruan Sultan Idris dinaik taraf kepada Universiti
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pada tahun 1997. Program Diploma
Pendidikan juga diperkenalkan untuk menggantikan program Sijil
Perguruan bagi guru praperkhidmatan di maktab perguruan.
Pelbagai langkah juga diambil untuk meningkatkan kualiti kepimpinan
dalam kalangan pemimpin sekolah. Institut Aminuddin Baki (IAB)
telah diberi kepercayaan untuk memberikan latihan kepimpinan
dan pengurusan kepada pemimpin dan pengurus sekolah. Satu lagi
perubahan signifikan adalah pengenalan kepada konsep terbuka untuk
peperiksaan SPM dan STPM pada tahun 2000.
Pembangunan Pendidikan
semasa Era Dasar Wawasan
Nasional (2001 hingga 2010)
Globalisasi, liberalisasi dan pembangunan pesat ICT terus
mempengaruhi pembangunan sistem pendidikan negara. Cabaran
untuk negara pada ketika itu ialah untuk menghasilkan modal insan
yang berpengetahuan, cekap dan berdaya saing di peringkat global.
Dasar Pendidikan Kebangsaan telah digubal berdasarkan Ordinan
Pendidikan 1957 yang dipinda melalui Laporan Razak (1956),
Laporan Rahman Talib (1960) dan Laporan Jawatankuasa Jemaah
Menteri (1979). Untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat
Malaysia, sistem persekolahan formal telah ditambah kepada 11 tahun,
penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar, kurikulum
kebangsaan, dan standard pentaksiran yang sama. Beberapa langkah
telah diambil untuk meminda Akta Pendidikan dalam usaha untuk
mengukuhkan sistem pendidikan negara seperti yang ditunjukkan
dalam Ekshibit 1-2.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Lampiran I: Sejarah Ringkas Pendidikan di Malaysia
A-4
EKSHIBIT I-2
1 Ordinan Pelajaran, 1952
2 Ordinan Pelajaran, 1957
3 Akta Pelajaran, 1961
Akta Bahasa Kebangsaan 1963 / 67
4 (Semakan - 1971)
5 Akta Pendidikan, 1996
Akta Pendidikan
Pelbagai langkah juga telah diambil untuk menyediakan infrastruktur
berkualiti dan meningkatkan kemudahan pendidikan di semua
institusi pendidikan bagi menampung pertambahan enrolmen murid.
Pembangunan kompetensi dan kecekapan pemimpin, guru, dan
pegawai pendidikan menjadi agenda utama dalam era ini. Konsep
penurunan kuasa (empowerment) dan organisasi pembelajaran
(learning organisation) dipupuk dan digalakkan. Peruntukan
diberikan untuk pembangunan sumber manusia secara berterusan.
Program seperti latihan dalam perkhidmatan untuk pembangunan
pengurusan, kepimpinan, dan kemahiran membuat kajian dijalankan
di semua peringkat Kementerian. Usaha ini penting bagi memastikan
sistem pengurusan pendidikan yang kompeten dan cekap mampu
memberikan pendidikan berkualiti serta relevan kepada negara.
Pelan Pembangunan Pendidikan (2001-2010)
Pelan Pembangunan Pendidikan mengambil kira matlamat dan
aspirasi Dasar Wawasan Nasional untuk membina negara yang
berdaya tahan, menggalakkan kewujudan masyarakat yang adil,
mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang lestari, membangunkan
masyarakat berdaya saing di peringkat global, membina ekonomi
berdasarkan pengetahuan (K-economy), meneguhkan pembangunan
sumber manusia dan mengekalkan pembangunan alam sekitar yang
lestari.
Matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan ini adalah untuk
memastikan semua warganegara mempunyai peluang untuk melalui
12 tahun pendidikan formal dari segi akses, ekuiti dan kualiti.
Kementerian juga telah menggariskan matlamat dan strategi untuk
membangunkan potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk
menghasilkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Pelan ini termasuklah strategi untuk memupuk kreativiti dan
inovasi dalam kalangan murid, memperkaya budaya pembelajaran,
membangunkan budaya sains dan teknologi, menggalakkan
pembelajaran sepanjang hayat, serta menyediakan sistem pendidikan
berkualiti, cekap, dan berkesan.
Pelan Pembangunan Pendidikan ini memberi fokus kepada
pembangunan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah
dan pendidikan tinggi yang diperkukuh melalui pembangunan
program sokongan, dana, pengurusan dan integrasi ICT. Pelan
Pembangunan Pendidikan merupakan kerangka bagi menyediakan
pelan tindakan untuk pembangunan pendidikan, termasuk
memperluas dan mengukuh program sedia ada serta menggantikan
program yang tidak relevan dengan program yang lebih realistik
dengan keperluan semasa dan masa depan. Pelan Pembangunan
Pendidikan dirangka berdasarkan empat anjakan: (i) meningkatkan
akses kepada pendidikan, (ii) meningkatkan ekuiti dalam pendidikan,
(iii) meningkatkan kualiti pendidikan dan (iv) meningkatkan tahap
kompetensi dan kecekapan pengurusan pendidikan.
Bagi melaksanakan program dalam pelan pembangunan ini,
kerajaan sentiasa menambah dana untuk Kementerian. Kementerian
sentiasa menggalakkan badan bukan kerajaan (NGOs) sektor swasta
serta individu untuk memberikan sokongan dari segi kewangan,
menawarkan yuran yang kompetitif kepada pelajar antarabangsa yang
belajar di sekolah atau institusi pendidikan di Malaysia. Pembabitan
sektor swasta dalam pendidikan tinggi amat menggalakkan. Rakan
pintar, insentif, program berkembar dan perkongsian latihan serta
penyelidikan dan pembangunan (R&D) membantu pihak kerajaan
untuk mencapai matlamat pendidikan.
A-5
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-
2010)
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dilancar pada bulan Januari
2007 bagi memperinci agenda pendidikan bawah Rancangan Malaysia
ke 9. PIPP menggariskan enam teras yang mencerminkan objektif misi
nasional, iaitu membina negara bangsa, membangunkan modal insan,
memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan,
memartabatkan profesion keguruan, dan melonjakkan kecemerlangan
institusi pendidikan.
PIPP 2006-2010 merupakan satu dokumen perancangan pendidikan
yang menyeluruh berdasarkan tiga aspek utama, iaitu infrastruktur,
kandungan dan sumber manusia. Dua pendekatan yang dikenal pasti
bawah Rancangan Malaysia ke-9 bagi memastikan matlamat ini
dicapai adalah:
▪▪ Melengkapkan tugasan yang peru dilaksanakan bawah pelan lima
tahun sebelum ini, memastikan akses kepada pendidikan untuk
semua, dan memberikan peluang yang sama untuk semua murid.
▪▪ Meningkatkan lagi potensi sekolah dalam kluster institusi
pendidikan, mengupayakan guru dan murid untuk meningkatkan
prestasi sekolah dan sistem pendidikan negara pada tahap
antarabangsa.
Pembangunan Pendidikan
melalui Bidang Keberhasilan
Utama Negara (NKRA) 2010-2012
Pada tahun 2010, Kerajaan melancarkan NKRA bawah Program
Transformasi Kerajaan (GTP). Bawah program ini, Kerajaan memberi
fokus kepada empat inisiatif bagi meluaskan akses kepada pendidikan
berkualiti:
▪▪ Meningkatkan enrolmen prasekolah: Kajian menunjukkan
lima tahun pertama merupakan masa yang paling kritikal dalam
perkembangan kanak-kanak. Inisiatif NKRA mensasarkan
pertambahan enrolmen murid prasekolah, terutama di kawasan
luar bandar, daripada 67% ke 87% pada tahun 2012;
▪▪ Memastikan literasi Bahasa Malaysia and Numerasi:
LINUS dirangka untuk memastikan setiap murid dapat menguasai
kemahiran asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun menjalani
pendidikan rendah arus perdana pada akhir tahun 2012, bermula
dengan kadar 80% pada tahun 2009;
▪▪ Membangunkan Sekolah Berprestasi Tinggi: Kementerian
bercadang untuk membangunkan 100 sekolah berprestasi tinggi
menjelang 2012 yang setanding dengan standard antarabangsa.
Status sebagai sekolah berprestasi tinggi akan memberikan sekolah
keluwesan dari segi operasi dalam usaha mereka bagi meningkatkan
keberhasilan murid. Sehingga kini 66 sekolah sudah dikenal pasti
sebagai sekolah berprestasi tinggi; dan
▪▪ Memperkenalkan Bai’ah untuk pemimpin sekolah:
Satu program insentif pencapaian dikenali sebagai perjanjian
baharu memberi ganjaran kepada sekolah yang menunjukkan
prestasi cemerlang dalam masa yang singkat. Insentif ini juga
diberikan kepada sekolah yang mengekalkan prestasi tinggi bagi
menggalakkan pemimpin sekolah meningkatkan prestasi secara
signifikan. 93 pemimpin sekolah menerima ganjaran melalui
insentif ini pada tahun 2011.
Dalam dua tahun pelaksanaan, program pendidikan bawah NKRA
ini telah mencapai keputusan yang memberangsangkan dalam
meningkatkan akses, terutamanya pada peringkat prasekolah dan
meningkatkan literasi asas dan numerasi. Masa depan inisiatif ini
amat menggalakkan bagi mencapai sasaran bawah NKRA demi
memartabatkan pendidikan berkualiti di negara ini.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Lampiran II: Metodologi
A-6
Lampiran II. Metodologi
Penyediaan laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan ini adalah suatu usaha teguh
dan menyeluruh serta melibatkan kerjasama dengan pelbagai lapisan rakyat Malaysia.
Penyediaan laporan ini dilaksanakan dalam dua fasa. Fasa pertama, kajian semula secara
diagnostik dan menyeluruh mengenai sistem pendidikan. Fasa ini bertujuan menilai tahap
prestasi semasa serta mengenal pasti bidang-bidang keutamaan bagi penambahbaikan
sistem. Fasa ini melibatkan analisis data kebangsaan dan antarabangsa termasuk lawatan
ke negeri dan sekolah dari Alor Setar dan Baling di Kedah sehingga Semporna dan Tawau
di Sabah. Beberapa pertubuhan antarabangsa dan juga pertubuhan di Malaysia telah
memberikan sumbangan ke atas penilaian sistem pendidikan negara termasuk UNESCO,
Bank Dunia dan enam universiti tempatan. Fasa kedua, melibatkan penerokaan lanjutan
isu-isu pelaksanaan dan perincian mengenai program transformasi secara keseluruhan
yang akan dilaksanakan dari tahun 2013 hingga tahun 2025. Tumpuan khusus diberikan
kepada gelombang transformasi pertama yang akan dilaksanakan dari tahun 2013 hingga
tahun 2015. Bagi tujuan ini, satu siri Dialog Nasional telah diadakan untuk mengenal
pasti isu-isu pendidikan yang dekat di hati rakyat serta mengumpul idea transformasi
daripada mereka. Pandangan yang pelbagai dan luas cakupannya, telah dikumpul daripada
hampir 12,000 ribu peserta dan beberapa pihak berkepentingan. Pandangan ini telah
dijadikan asas kepada pembangunan pelan ini. Satu siri makmal pendidikan juga telah
diadakan untuk mereka bentuk dan membangunkan inisiatif di bawah Gelombang 1
Pelan Pembangunan Pendidikan (dari tahun 2013 hingga tahun 2015). Sindikasi dengan
beberapa kumpulan berkepentingan yang relevan juga telah diadakan di dalam makmal
ini. Panel Penilai daripada Malaysia dan antarabangsa juga telah memberikan input dan
cadangan dalam kedua-dua fasa ini.
Struktur Tadbir Urus
Pada Oktober 2011, struktur tadbir urus untuk penyediaan Pelan
Pembangunan Pendidikan telah dirangka dan diwujudkan. Struktur
tadbir urus telah diletakkan bawah Pejabat Pengurusan Projek (PMO)
dan Pasukan Petugas Projek yang bertanggunjawab melaksanakan
kajian semula pendidikan secara menyeluruh, menyediakan laporan
Pelan Pembangunan Pendidikan, dan mengadakan permuafakatan
dengan pihak-pihak berkepentingan.
Pejabat Pengurusan Projek
Bagi melaksanakan kajian semula sistem pendidikan Malaysia dan
menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan, Kementerian telah
mewujudkan PMO pada Oktober 2011 yang melapor secara terus
kepada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. PMO bertanggungjawab
menjalankan analisis diagnostik, mengintegrasi dapatan daripada
kajian yang dijalankan oleh entiti lain (contoh: UNESCO, universiti
di Malaysia), menganalisis dan menggabungkan maklum balas
daripada Dialog Nasional, membangunkan satu program transformasi
terperinci, serta menambah baik inisiatif yang dibangunkan
dalam makmal pendidikan. PMO juga menjalankan tugas sebagai
Sekretariat projek dan menguruskan interaksi dengan semua pihak
berkepentingan dari dalam dan luar Kementerian (Ekshibit III-1).
Pasukan Petugas Projek
PMO melaporkan secara mingguan kepada Pasukan Petugas Projek
yang kemudiannya menyediakan maklum balas secara tetap kepada
Menteri Pelajaran, Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Haji Mohd. Yassin.
A-7
Ahli Pasukan Petugas adalah seperti berikut:
▪▪ Tan Sri Abd Ghafar Mahmud, Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia (Penaja) dan Pengerusi Pasukan Petugas
▪▪ Dato’ Dr. Rosli Mohamed, Ketua Setiausaha, Kementerian
Pelajaran Malaysia
▪▪ Dato’ Wan Khazanah Ismail, Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
▪▪ Dr. Amin Senin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
(Dasar dan Pembangunan Pendidikan), dan Ketua PMO seperti
pada April 2012
▪▪ Haji Sufa’at Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia (Operasi Pendidikan)
▪▪ Datuk Dr. Khair Mohamad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme Keguruan)
▪▪ Datuk Dr. Haili Dolhan Rektor, Institut Pendidikan Guru
Malaysia (IPGM)
▪▪ Dr. Faridah Abu Hassan, Pengarah, Bahagian Perancangan dan
Penyelidikan Dasar Pendidikan
▪▪ Dr. Raslan Haniff Abdul Rashid, Pegawai Khas kepada
Menteri Pendidikan
▪▪ Dr. Noorliza Zakuan, Ketua Unit, Pejabat Pengurusan
Pelaksanaan (DMO)
▪▪ Tengku Azian Tengku Shahriman, Pengarah, NKRA
(Pendidikan) and NKEA (Pendidikan)
Ahli PMO adalah seperti berikut:
▪▪ Satinah Syed Saleh, Ketua PMO (Januari-Mac 2012)
▪▪ Dr. Habibah Abdul Rahim
▪▪ Dr. Rosli Yacob
▪▪ Dr. Mohamed Yusoff Mohd. Nor
▪▪ Dr. Isham Ishak
▪▪ Norliah Abdul Aziz
▪▪ Dr. Hayati Ismail
▪▪ Dr. Rusmini Ku Ahmad
▪▪ Hj. Mustaffar Majid
▪▪ Fatin (Lim Siew Geck) Abdullah
▪▪ Noor Azman Mohd. Johan
EKSHIBIT II-1
Struktur Tadbir Urus Kajian Semula Sistem Pendidikan dan Pelan
Pembangunan Pendidikan
Menteri Pelajaran
Pasukan Petugas Projek
PMO, Kementerian Pelajaran
▪ Melaksanakan tugas utama
kajian semula dan menyediakan
pelan pembangunan pendidikan
▪ Menyelaras dialog nasional dan
permuafakatan dengan pihak
berkepentingan
Kajian oleh universiti
tempatan
UNESCO, Bank Dunia
▪ Menyediakan input
berfokus dalam lapan
bidang
▪ Menyediakan input
berfokus berkaitan
prestasi dan isu-isu
terpilih dalam sistem
pendidikan
▪ Bertanggungjawab sepenuhnya
bagi pembangunan dan
pelaksanaan Pelan
Pembangunan Pendidikan
Panel Penilai Bebas
Malaysia
Panel Dialog Nasional
Perdana Menteri Malaysia
Memberikan input dan panduan
kepada kajian semula
pendidikan
Panel Penilai Bebas
Antarabangsa
▪ Menentukan visi dan skop serta
meluluskan laporan akhir pelan
pembangunan pendidikan
Pasukan Penyunting Laporan
Semasa fasa akhir penyediaan Pelan Pembangunan Pendidikan, satu
pasukan yang lebih besar telah ditubuhkan oleh Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia untuk membantu pasukan petugas projek dalam
menyediakan input bagi tujuan suntingan dokumen. Ahli tambahan ini
adalah seperti berikut:
▪▪ Khalid Abu Bakar, Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan
dan Penilaian Kompetensi
▪▪ Sabri Hj. Said, Pengarah, Bahagian Kewangan
▪▪ Khadijah Kassim, Pengarah, Bahagian Pengurusan Sumber
Manusia
▪▪ Dr. Na’imah Ishak, Pengarah, Lembaga Peperiksaan
▪▪ Dato’ Hj. Khairil Awang, Pengarah, Institut Aminuddin Baki
▪▪ Dr. Masnah Ali Muda, Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum
▪▪ Ee Hong, Pengarah, Bahagian Sukan
▪▪ Hj. Mohd. Subri Mat Isa, Pengarah, Bahagian Pendidikan
Swasta
▪▪ Dr. Azian T.S. Abdullah, Timbalan Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum
▪▪ Dr. Zainal Aalam Hassan, Timbalan Pengarah, Bahagian
Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
▪▪ Shazali Ahmad, Timbalan Pengarah, Bahagian Pengurusan
Sekolah Harian
▪▪ Datin Hjh. Nawal Hj Salleh, Timbalan Pengarah, Lembaga
Peperiksaan
▪▪ Hj. Zainudin Abas, Timbalan Pengarah, Bahagian Sukan
▪▪ Rusnani Mohd. Sirin, Timbalan Pengarah, Bahagian Pendidikan
Khas
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Lampiran II: Metodologi
A-8
▪▪ Zainuren Mohd. Nor, Timbalan Pengarah, Bahagian Pendidikan
Teknik dan Vokasional
▪▪ Dr. Aliah Haji Ahmad Shah, Ketua Unit, Unit Bidang Ekonomi
Utama Negara
▪▪ Dr. Marzuki Mohamad, Pegawai Khas kepada Menteri
Pendidikan
▪▪ Nor Zamani Abdol Hamid, Pegawai Khas KPPM
▪▪ Abrar Idris, Bahagian Pendidikan Islam
▪▪ Dr. Asmah Ahmad, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
Dasar Pendidikan
▪▪ Ho Wooi Cheng, Bahagian Pembangunan Kurikulum
▪▪ Zamzaitul Akmal Hisham, Bahagian Pembangunan Kurikulum
▪▪ Ida Hairani Bakar, Bahagian Pembangunan Kurikulum
▪▪ B.Jagdeesh Kaur Gill, Bahagian Pembangunan Kurikulum
Analisis yang dijalankan
oleh PMO
Pejabat Pengurusan Projek telah menjalankan analisis dan
menyediakan data asas utama kepada Pelan Pembangunan Pendidikan
daripada pelbagai sumber dalam dan luar Kementerian.
Sumber maklumat utama
▪▪ Laporan Kementerian: Pelan Pembangunan Pendidikan
telah mengambil kira lebih daripada 100 buah laporan yang telah
diterbitkan oleh Kementerian dan Bahagian dalam Kementerian
sejak lebih daripada 10 tahun yang lalu. Antaranya termasuk:
»» Laporan Kementerian untuk orang awam seperti Perangkaan
Pendidikan Malaysia, Quick Facts dan Laporan Tahunan
Kementerian Pelajaran Malaysia;
»» Laporan dalaman dan penerbitan seperti Keputusan Peperiksaan
UPSR, PMR, dan SPM, Laporan Perbelanjaan Operasi, Laporan
Perbelanjaan Pembangunan, Laporan Naziran Sekolah, dan
Laporan Tahunan Audit; dan
»» Kertas dasar mengenai topik tertentu seperti KSSR, PBS,
MBMMBI, PPSMI, 1Murid 1Sukan, dan Pembestarian.
▪▪ Dokumen kajian semula dan dasar utama: Semenjak
merdeka, beberapa perubahan besar dan kajian semula telah
dilaksanakan berkaitan pendidikan. Pelan ini merujuk kepada
laporan-laporan terdahulu untuk mendapatkan perspektif sejarah
merentas beberapa bidang. Bagi tujuan ini, dokumen perubahan
dan strategi serta bukti sokongan telah diteliti seperti Laporan
Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta Pelajaran
1961, Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979), Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (1988), Pelan Pembangunan Pendidikan (2001-2010),
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010), dan Pelan
Strategik: Transformasi Pendidikan Vokasional (2011).
▪▪ Pangkalan data Kementerian: Analisis data yang merupakan
tunjang kepada pelan ini, daripada pencapaian murid kepada
pemacu prestasi diperoleh daripada data yang disediakan oleh
Bahagian-Bahagian dalam Kementerian. Antara data tersebut
termasuk:
»» EMIS daripada BPPDP, merangkumi murid, guru, dan maklumat
sekolah seperti demografi murid dan guru, gred jawatan guru dan
infrastruktur di sekolah;
»»Operasi Menengah (OPMEN) daripada Unit Operasi Sekolah
Harian merangkumi data mengenai guru sehingga penempatan
guru dalam sistem pendidikan; dan
»» Pangkalan data EMIS IAB daripada Institut Aminuddin Baki
merangkumi data pelibatan pengetua dalam latihan persediaan,
induksi dan latihan dalam perkhidmatan.
▪▪ Kajian literatur dan antarabangsa: Untuk melakukan tanda
aras ke atas beberapa aspek sistem pendidikan di Malaysia dengan
negara lain di dunia, kajian literatur dijalankan ke atas penerbitan
akademik, jurnal pendidikan, penerbitan organisasi bukan kerajaan
dan media perdana. Antara literatur dikaji adalah seperti berikut:
»» Changing Education Paradigms oleh Sir Ken Robinson,
diterbitkan pada tahun 2010;
»» Cumulative and Residual Effects on Future Student Academic
Achievement oleh Sanders and Rivers, diterbitkan pada tahun
1996;
»»Deliverology 101: A Field Guide For Educational Leaders, oleh
Michael Barber, diterbitkan pada tahun 2010;
»» Education Today: Mother Tongue Dilemma oleh UNESCO,
diterbitkan pada tahun 2002;
»»How the World’s Most Improved Systems Keep Getting Better
oleh McKinsey & Company, diterbitkan pada tahun 2010;
»» Reviews of Vocational Education and Training—Learning
for Jobs oleh the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), diterbitkan pada tahun 2010;
»» Teachers Matter: Attracting, Retaining and Developing Teachers
oleh the OECD, diterbitkan pada tahun 2005; and
»» Teaching and Learning International Survey (TALIS) oleh the
OECD, diterbitkan pada tahun 2010.
▪▪ Data antarabangsa: Beberapa sumber data antarabangsa telah
dianalisis selanjutnya bagi melakukan penanda arasan secara
kuantitatif pencapaian dan pemacu sistem pendidikan di Malaysia.
Antara sumber data antarabangsa yang dianalisis termasuk:
»» Education at a Glance oleh OECD merangkumi indikator tahunan
berkaitan pendidikan global;
»» PISA Results oleh the Australian Council for Education Research
merangkumi maklumat dan analisis pencapaian murid dalam
PISA;
»» TIMSS Results oleh the International Association for the
Evaluation of Educational Achievement dan PISA merangkumi
analisis dan maklumat pencapaian murid dalam pentaksiran
antarabangsa TIMSS dan PISA;
»»UNESCO Institute for Statistics merangkumi statistik berkaitan
sistem pendidikan seperti enrolmen dan penyertaan murid, guru,
serta perbelanjaan pendidikan; dan
A-9
»»World Bank Database merangkumi indikator kewangan sistem
pendidikan global termasuk perbelanjaan sebagai peratusan
daripada keseluruhan belanjawan kerajaan.
▪▪ Kaji selidik kebangsaan: Kementerian menyedari peri
pentingnya mendapatkan maklumat secara langsung daripada
sebahagian besar populasi negara untuk mendapatkan gambaran
kukuh serta menyeluruh mengenai sistem sedia ada. Oleh yang
demikian, Kementerian telah menjalankan beberapa kajian
secara atas talian. Kajian ini telah direka bentuk dengan teliti bagi
memastikan sampel kajian mewakili populasi merentas lokasi
bandar/luar bandar dan negeri. Kajian ini telah dapat dilaksanakan
melalui reka bentuk yang dapat mengawal bilangan responden
daripada sekolah yang terpilih sebagai sampel
Kajian yang telah dijalankan merangkumi:
»» Kajian tinjauan murid peringkat kebangsaan: dijalankan untuk
memahami persepsi murid mengenai pembelajaran, pengalaman
bilik darjah serta kecekapan berbahasa yang dimiliki. Hampir
22,000 orang murid telah mengambil bahagian dalam kajian ini;
»» Kajian tinjauan guru peringkat kebangsaan: dijalankan untuk
mendapatkan kefahaman mengenai persepsi guru berkaitan
dengan persekitaran kerja, amalan pengajaran, beban tugas,
sokongan yang diterima dan isu yang dihadapi. Hampir 15,000
orang guru telah memberikan maklum balas dalam kajian ini; dan
»» Kajian tinjauan pengetua peringkat kebangsaan: dijalankan
untuk mendapatkan kefahaman mengenai persepsi pengetua
tentang kemahiran yang diperlukan, latihan yang diterima
dan peruntukan masa. Sebanyak 570 orang pengetua telah
memberikan maklum balas dalam kajian ini.
▪▪ Kumpulan fokus dan temu bual pada peringkat
Kementerian: Pegawai Kementerian telah ditemu bual untuk
mendapatkan kefahaman secara langsung dan mendalam mengenai
elemen kritikal yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Aktiviti
ini menjadi kunci utama kepada penyediaan dokumen ini. Antara
pihak yang telah ditemu bual termasuklah:
»» Sektor Penyelidikan dan Penilaian, BPPDP: bagi memahami
pencapaian dan prestasi murid dalam pentaksiran antarabangsa
termasuk PISA dan TIMSS;
»»Unit Sekolah Harian, BPSH: bagi memahami isu berkaitan
dengan penempatan guru ke sekolah kebangsaan pada peringkat
rendah dan menengah;
»»Unit Bantuan Kewangan, Bahagian Kewangan: bagi memahami
mekanisme pelaksanaan 22 program bantuan kewangan yang
disediakan kepada sekolah dan murid, mekanisme saluran
peruntukan dan cabaran yang dihadapi, serta mendapatkan
perspektif mengenai keberkesanan saluran bantuan kewangan
terutamanya kepada murid;
»»Unit Guru, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia: bagi
memahami skim pampasan guru dan purata gaji permulaan guru
berijazah; dan
»»Unit Penyelenggaraan, Bahagian Pembangunan: bagi memahami
keadaan infrastruktur di sekolah dan cabaran dalam pelaksanaan
penyelenggaraan serta baik pulih di sekolah.
Lawatan ke negeri
Kementerian telah menjalankan kajian lapangan di sekolah dan daerah
melalui lima lawatan negeri. Lawatan telah dijalankan di Johor, Kedah,
Sabah, Selangor, dan Terengganu.
▪▪ Kriteria pemilihan: Negeri sasaran telah dikenal pasti melalui
kaedah pemilihan yang ketat. Hal ini dilakukan bagi memastikan
negeri yang terpilih merupakan sampel yang mewakili sistem
pendidikan merentas semua dimensi (Ekshibit II-2) seperti berikut:
»» Kepelbagaian kaedah pencapaian prestasi;
»» Campuran persekitaran bandar-luar bandar;
»» Saiz negeri mengikut bilangan sekolah dan populasi murid; dan
»» Zon geografi di Malaysia.
EKSHIBIT II-2
Penilaian negeri untuk memilih negeri yang dilawati
Faktor utama
penentuan keputusan
▪ 903 [5]
Selangor
▪ Bilangan murid (‘000)
▪ Bilangan sekolah
[xx] menunjukkan
kedudukan merentas
14 negeri
▪ 657 [2] ▪ 930 [1]
▪ 1,130 [3]
▪ 261 [10]
▪ 484 [9]
▪ 497 [4]
▪ 1,277 [2]
88.4%
Kriteria Pemilihan
▪ % pop. bandar
▪ Prestasi sekolah
– Band 5-7
– Band 3-4
– Band 1-2
66.2%
Johor
51.2%
Terengganu
49.3%
Sabah
▪ Selatan ▪ Pantai Timur ▪ M’sia Timur ▪ Tengah
Negeri dengan
prestasi terbaik pada
peringkat rendah dan
antara terbaik bagi
menengah
Prestasi terbaik pada
peringkat menengah
dan baik pada
peringkat rendah
Saiz negeri adalah
sederhana
Negeri dengan
jumlah murid
terbesar
Prestasi rendah pada
peringkat rendah dan
menengah
Antara prestasi
sederhana bagi
peringkat rendah dan
antara terbaik bagi
menengah
Kebanyakannya
bandar dengan
sedikit kawasan luar
bandar
Kebanyakannya
populasi luar bandar
dengan taburan
populasi yang hampir
sama
Antara negeri
terbesar
11
22
33
Perbezaan
dalam
prestasi
Campuran
bandar & luar
bandar
Keluasan
negeri
Liputan zon yang
menyeluruh
44
▪ 5%
▪ 71%
▪ 24%
▪ 1%
▪ 58%
▪ 40%
▪ 1%
▪ 71%
▪ 27%
▪ 36%
▪ 60%
▪ 4%
▪ 56%
▪ 34%
▪ 10%
▪ 61%
▪ 24%
▪ 14%
▪ 78%
▪ 21%
▪ 1%
▪ 47%
▪ 44%
▪ 9%
Rendah Menengah
40.8%
▪ 415 [6]
Kedah
▪ 712 [7]
▪ Utara
▪ 3%
82%
▪ 15%
▪ 74%
▪ 16%
▪ 10%
Prestasi sederhana
pada peringkat
rendah dan lemah
pada peringkat
menengah
Hampir keseluruhan
populasi luar bandar
SUMBER: Statistik Pendidikan 2011; Unit Perancang Ekonomi
Rendah Menengah Rendah Menengah Rendah Menengah Rendah Menengah
Juga antara negeri
terbesar
Saiz negeri adalah
sederhana
Kebanyakannya
kawasan bandar
dengan campuran
luar bandar yang
sekata
Kebanyakannya
populasi luar bandar
dengan taburan
populasi yang hampir
sama
▪ 5%
▪ 71%
▪ 24%
▪ 3%
▪ 82
▪▪ Jenis sekolah: Malaysia mempunyai lebih daripada 20 kategori
sekolah. Di lima buah negeri yang dilawati, sekolah yang dipilih
mewakili pelbagai kategori di Malaysia. Kategori sekolah yang
dilawati adalah seperti berikut:
»» Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan;
»» Sekolah Berasrama Penuh;
»» Sekolah Vokasional;
»» Sekolah persendirian termasuk Sekolah Persendirian Cina dan
sekolah persendirian agama;
»» Sekolah Orang Asli terutama di Selangor;
»» Sekolah Pondok di Kedah; dan
»» Sekolah Etnik Minoriti di Sabah.
▪▪ Aktiviti kajian utama: Kementerian telah menjalankan
kumpulan fokus dan temu bual di lima buah negeri yang dilawati.
Pihak berkepentingan ditemu bual dan objektif temu bual adalah
seperti berikut:
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Lampiran II: Metodologi
A-10
»»Kumpulan fokus dan temu bual bersama guru dan
pengetua/guru besar: bagi memahami amalan di sekolah
dari segi pengalaman serta cabaran yang dihadapi dalam
melaksanakan dasar utama pendidikan. Sesi ini telah dihadiri
oleh hampir 330 orang guru dan pengetua/guru besar;
»»Kumpulan fokus ibu bapa: bagi memahami sejauh mana
pelibatan ibu bapa dalam pendidikan anak mereka dan perkara
yang menjadi perhatian mereka dalam pendidikan. Sesi ini telah
dihadiri oleh lebih daripada 100 orang ibu bapa;
»»Kumpulan fokus JPN, PPD dan Ketua Sektor: bagi
memahami peranan dan tanggungjawab pihak pengurusan
lapisan pertengahan yang menjadi penghubung antara sekolah
dengan pihak penggubal dasar. Maklumat diperoleh mengenai
pengalaman dan cabaran yang dihadapi dalam memastikan dasar
dilaksanakan di sekolah seperti LINUS dan KSSR. Sesi ini telah
dihadiri oleh 165 orang pegawai; dan
»»Lawatan sekolah: bagi melakukan pemerhatian terhadap
amalan terbaik dan cabaran utama yang dihadapi dalam
pengajaran dan pembelajaran. Bagi tujuan ini, PMO telah
melawat 15 buah sekolah yang berjaya meningkatkan prestasi
dengan cepat.
Analisis universiti awam
Kementerian telah mendapatkan khidmat kepakaran daripada enam
buah universiti awam untuk menjalankan kajian akademik dalam
lapan bidang utama berkaitan dengan pendidikan sebagai input
kepada pelan ini. Setiap universiti telah menjalankan kajian bagi
merungkai persoalan kajian yang disediakan oleh Kementerian.
Setiap universiti telah menentukan kaedah penyelidikan yang relevan
untuk memenuhi keperluan bidang yang dikaji. Bidang kajian dan
metodologi kajian yang digunakan adalah seperti berikut:
Universiti Putra Malaysia
Fokus kajian: Keberkesanan pengurusan dan pentadbiran dari
Kementerian ke sekolah. Fokus utama kajian ialah persepsi pegawai
Kementerian dan PIBG terhadap pengurusan dan pentadbiran di
sekolah.
Sumber dan metodologi: Kajian tinjauan telah dijalankan melibatkan
pelbagai pihak berkepentingan merangkumi 105 orang pegawai
Kementerian, 60 orang pegawai daripada enam buah negeri, setiap
negeri diwakili oleh bilangan yang sama merentas lokasi bandar
dan luar bandar. Sebanyak 660 orang pemimpin sekolah dan guru
telah menjadi responden kajian merentas jenis sekolah yang berbeza
termasuk 60 orang Yang Dipertua PIBG.
Secara keseluruhan, sebanyak 945 soal selidik telah diedarkan dengan
kadar pulangan maklum balas sebanyak 86.5% (817 maklum balas).
Universiti Kebangsaan Malaysia
Fokus kajian: Keupayaan kurikulum memenuhi hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dari aspek objektif, kandungan, pengajaran,
dan peperiksaan.
Sumber dan metodologi: Analisis literatur, temu bual dan kajian
tinjauan dijalankan terhadap pihak berkepentingan. Hampir 470 orang
responden terlibat iaitu guru, pensyarah, pegawai, pihak industri, ibu
bapa dan graduan yang merentas enam zon geografi.
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Fokus kajian: Universiti Pendidikan Sultan Idris telah ditugaskan
untuk melakukan penilaian pendidikan dalam dua bidang:
▪▪ Infrastruktur yang disediakan oleh Kementerian di sekolah, IPG
dan sama ada pusat akses dapat memenuhi keperluan murid dan
guru; dan
▪▪ Kualiti sumber manusia secara keseluruhan dari aspek
pemilihan, pengurusan prestasi, pembangunan profesionalisme,
pampasan, dan kesesuaian agihan beban tugas.
Sumber dan metodologi:
▪▪ Komponen infrastruktur: kajian tinjauan telah dijalankan bagi
mendapat maklum balas daripada pihak berkaitan. Hampir 1,200
orang guru dan pengetua/guru besar, 160 orang ketua jabatan dan
pensyarah IPG, serta kakitangan pusat akses telah memberikan
maklum balas. Kumpulan fokus juga telah diadakan merentas zon
geografi: Utara, Selatan, Tengah, Timur serta Sabah dan Sarawak;
dan
▪▪ Komponen sumber manusia: kajian tinjauan telah dijalankan
untuk mendapatkan maklum balas daripada peringkat prasekolah
sehingga Kementerian. Sebanyak 10,200 soal selidk telah diedarkan
dan maklum balas telah diterima daripada 7,000 orang responden.
Universiti Sains Malaysia
Fokus kajian: Struktur dan jenis sekolah dalam sistem pendidikan
Malaysia sejak merdeka dan kerelevanannya hari ini.
Sumber dan metodologi: Kajian literatur yang luas telah dijalankan
dan disokong melalui temu bual dengan pakar pendidikan, pegawai
Kementerian, pemimpin sekolah dan pihak berkepentingan lain seperti
kumpulan atau pertubuhan pendidikan.
Universiti Malaya
Fokus kajian: Impak tujuh dasar pendidikan utama dan 72
subdasar yang dilaksanakan antara tahun 1957 sehingga 2011.
Sumber dan metodologi: Kajian tinjauan telah dijalankan terhadap
guru, pemimpin sekolah, pegawai pendidikan daerah dan negeri,
pegawai Kementerian dan pensyarah universiti merentas lapan negeri.
Hampir 5,500 maklum balas diterima daripada 7,200 soal selidik yang
diedarkan.
Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi
(AKEPT), Kementerian Pengajian Tinggi
Fokus kajian: Kualiti proses pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah, terutamanya berkaitan dengan pembangunan kemahiran
berfikir aras tinggi seperti kreativiti dan penyelesaian masalah.
Sumber dan metodologi: Pemerhatian telah dijalankan terhadap 125
sesi pengajaran di 41 buah institusi pendidikan di enam buah negeri.
A-11
Kajian bersama: Universiti Malaya dan UPSI
Fokus kajian: Kualiti guru dan kepimpinan sekolah dalam
sistem termasuk kualiti latihan, praperkhidmatan dan dalam
perkhidmatan, serta cadangan bagi peningkatan kualiti guru dan
kepimpinan sekolah.
Sumber dan metodologi: Sebanyak 133 orang telah ditemu bual
merangkumi 17 orang guru besar, 41 orang guru sekolah rendah, 10
orang pengetua, 32 orang guru sekolah menengah, 10 orang pensyarah,
7 orang tokoh pendidikan, dan 16 orang tokoh masyarakat. Selain itu,
hampir 300 graduan daripada IPG dan IPTA diminta untuk menjadi
responden soal selidik berkaitan dengan kualiti latihan perguruan.
Analisis UNESCO
Pada Disember 2011, UNESCO telah diamanahkan untuk menyemak
semula sistem pendidikan Malaysia mencakupi lima domain dasar.
▪▪ Pembangunan kurikulum
▪▪ Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan
▪▪ Pendidikan guru
▪▪ Latihan dan pendidikan teknik dan vokasional (TVET)
▪▪ Peperiksaan dan pentaksiran murid
Secara ringkas, metodologi UNESCO merangkumi empat komponen:
semakan semula Laporan Latar Belakang Nasional yang dikumpul dan
disusun oleh Kementerian, kajian literatur, temu bual dengan pihak
berkepentingan, dan analisis telah disatukan. Pelan Pembangunan
ini menggunakan dapatan laporan akhir yang diterbitkan pada bulan
April 2012
Analisis Bank Dunia
Bank Dunia telah diamanahkan untuk menjalankan semakan secara
menyeluruh ke atas perbelanjaan awam (the Public Expenditure
Review) di Malaysia pada suku pertama tahun 2010. Dalam skop
kajian Bank Dunia, perbelanjaan dan organisasi Kementerian telah
dikaji. Pasukan petugas telah menggunakan dapatan kajian Bank
Dunia sebagai asas diagnostik sistem kewangan dan proses serta
struktur organisasi Kementerian. Perbandingan dapatan antara kajian
Bank Dunia dengan pasukan petugas Kementerian telah dilakukan
bagi mengenal pasti percanggahan atau dapatan yang tidak tekal.
Dialog Nasional Pendidikan
Negara
Dialog Nasional Pendidikan Negara telah dilancarkan pada April
2012 untuk mendapatkan input dan maklum balas daripada rakyat
mengenai sistem pendidikan. Input telah diperoleh melalui pelbagai
kaedah termasuk mesyuarat dewan terbuka, bahan bertulis yang
dihantar sebagai memorandum, persidangan meja bulat secara
tertutup dan forum atas talian bagi memastikan maklum balas yang
diterima adalah kukuh dan menyeluruh. Cadangan yang dikemukakan
telah diteliti dan dimasukkan ke dalam inisiatif yang dibangunkan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini (rujuk Lampiran III untuk
perincian).
Mesyuarat dewan terbuka (townhalls)
Mesyuarat dewan terbuka merupakan kaedah utama bagi
mendapatkan maklum balas secara terbuka pada skala yang lebih
besar dan luas. Mesyuarat ini dibuat di kesemua 14 buah negeri bagi
memastikan orang ramai daripada seluruh Malaysia mempunyai
peluang untuk mengemukakan pandangan. Panel dialog dan
perbincangan meja bulat terdiri daripada dua belas orang pakar dalam
bidang pendidikan dan bidang berkaitan. Ahli panel dan sekretariat
adalah seperti berikut:
▪▪ Tan Sri Dato’ Dr. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin, (Ketua
Panel), Pengerusi Universiti Teknologi MARA
▪▪ Prof. Datuk Dr Shamsul Amri Baharuddin, Pengarah,
Institut Kajian Etnik (KITA), UKM
▪▪ Tan Sri Alimuddin Mohd. Dom, Pengerusi, Yayasan Guru
Malaysia Berhad
▪▪ Tan Sri Dato’ Sulaiman Mahbob, Mantan Pengerusi Malaysian
Investment Development Authority (MIDA)
▪▪ Datuk Kamal D.E. Quadra, Pengerusi, Kolej Yayasan Sabah
▪▪ Dato’ Dr. Asariah Mior Shaharudin, Mantan Timbalan Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme
Keguruan)
▪▪ Dato’ Dr. Sidek Baba, Profesor Pendidikan, Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia
▪▪ Prof Madya Dr. Sivamurugan Pandian, Timbalan Dekan,
Penyelidikan dan Pasca Siswazah, USM
▪▪ Prof Teo Kok Seong, Timbalan Pengarah, Institut Alam dan
Tamadun Melayu, UM
▪▪ Dr. Zahri Aziz, Mantan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia (Operasi Pendidikan)
▪▪ Dr. Zulwali Kifli Merawi, Timbalan Pengarah, Biro
Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Agama Islam Sarawak
▪▪ Agnes Maria Sam, Pengurus Besar, Inisiatif Dasar, Talent
Corporation Malaysia Bhd.
▪▪ Dzulhijah Sukarno (Sekretariat)
▪▪ Dr A’ Azmi Saahri (Sekretariat)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Lampiran II: Metodologi
A-12
Maklum balas telah diterima melalui perbincangan dan juga secara
bertulis melalui borang soal selidik. Sejumlah 16 mesyuarat dewan
terbuka telah diadakan dan dihadiri oleh hampir 12,000 orang. Siri
mesyuarat ini telah dihadiri oleh peserta pelbagai etnik, iaitu 79%
Bumiputera, 15% Cina dan 6% India. Hampir 66% adalah guru, 18%
ahli PIBG manakala 16% lagi orang awam.
Tarikh Tempat Kehadiran
29 April 2012 Putrajaya 1,868
6 Mei 2012 Taiping, Perak 558
12 Mei 2012 Alor Setar, Kedah 725
19 Mei 2012 Kota Kinabalu, Sabah 625
19 Mei 2012 Tawau, Sabah 765
20 Mei 2012 Labuan 879
26 Mei 2012 Kuching, Sarawak 524
27 Mei 2012 Miri, Sarawak 812
3 Jun 2012 Melaka, Melaka 527
3 Jun 2012 Seremban, Negeri
Sembilan
426
9 Jun 2012 Shah Alam, Selangor 709
17 Jun 2012 Pulau Pinang 526
23 Jun 2012 Kuantan, Pahang 530
23 Jun 2012 Kota Bahru, Kelantan 912
30 Jun 2012 Kuala Terengganu,
Terengganu
425
14 Julai 2012 Johor Bahru, Johor 999
Sesi persidangan meja bulat
Sesi persidangan meja bulat dijalankan secara tertutup bagi
mendapatkan perspektif yang lebih mendalam melalui perbincangan
secara terperinci bersama pihak berkepentingan. 20 persidangan
meja bulat diadakan melibatkan 325 individu. Kementerian berjaya
memperoleh input secara berfokus dan mendalam daripada pemimpin
dan pakar mewakili badan bukan kerajaan, parti politik, kakitangan
awam, organisasi belia, kumpulan wanita, etnik minoriti serta
berkeperluan khas.
Tarikh Kumpulan
23 April 2012 Kesatuan/Persatuan guru
15 Mei 2012 Media
19 Mei 2012 Pemimpin masyarakat Sabah
22 Mei 2012 Pertubuhan wanita
26 Mei 212 Pemimpin masyarakat Sarawak
30 Mei 2012 Pertubuhan bukan kerajaan (NGO)
31 Mei 2012 Pertubuhan belia
2 Jun 2012 Pemimpin masyarakat Melaka
4 Jun 2012 Guru Cemerlang bersara
11 Jun 2012 Wakil parti yang memerintah
12 Jun 2012 Pihak industri
16 Jun 2012 Pemimpin masyarakat Pulau Pinang
18 Jun 2012 Wakil Exco Pendidikan dari Kelantan, Pulau
Pinang
19 Jun 2012 Pendidikan tinggi
20 Jun 2012 Mantan Menteri Pelajaran dan Ketua
Setiausaha Negara
23 Jun 2012 Pemimpin masyarakat Kelantan
25 Jun 2012 Pertubuhan kumpulan berkeperluan khas
25 Jun 2012 Komuniti sukan
25 Jun 2012 Wakil Barisan Nasional
13 Julai 2012 Pemimpin masyarakat Johor
A-13
Lawatan ke sekolah
Kementerian mendapatkan pandangan daripada murid mengenai
sistem pendidikan yang baik. Bagi menyelami kehendak murid
mengenai pendidikan yang diinginkan, pasukan PMO telah melakukan
lawatan ke sekolah rendah dan menengah. Pandangan murid
mengenai apa yang menjadikan sekolah dan guru mereka cemerlang
serta idea mengenai perubahan yang mereka inginkan telah diperoleh
melalui lawatan ini.
Memorandum
Kementerian telah menerima lebih daripada 150 memorandum
terperinci daripada rakyat dan pelbagai pihak berkepentingan
termasuk pertubuhan bukan kerajaan (NGO), kumpulan tertentu dan
juga pegawai di Kementerian.
Media atas talian
Kementerian telah menerima hampir 100 maklum balas melalui
tiga medium media sosial atas talian iaitu forum secara atas talian,
Facebook dan Twitter.
Makmal Pendidikan
Bagi membangunkan inisiatif terperinci sebagai sebahagian daripada
Gelombang 1 Pelan Pembangunan Pendidikan, satu siri makmal
pendidikan telah diadakan selama enam minggu dari bulan Mei hingga
Jun 2012. Makmal ini dilaksanakan dengan sokongan PEMANDU,
sebagai sebahagian daripada usaha PTK 2.0. Makmal pendidikan ini
membincangkan tujuh bidang keutamaan yang telah dikenal pasti
bagi tujuan penambahbaikan kurikulum dan pentaksiran, guru dan
pengetua/guru besar, dan transformasi Kementerian. Pasukan makmal
terdiri daripada ketua makmal, fasilitator dan ahli pasukan dengan
bidang kepakaran yang relevan bagi menyelesaikan masalah. Lebih 90
ahli melibatkan pegawai daripada Kementerian, negeri dan daerah,
Kementerian lain yang berkaitan seperti Kementerian Kewangan,
Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Komuniti serta
sektor swasta telah terlibat secara sepenuh masa selama enam minggu.
Ahli makmal telah merancang inisiatif bagi transformasi,
membangunkan pelan pelaksanaan secara terperinci bagi Gelombang
1 pelaksanaan, iaitu dari 2013 hingga 2015 dan menetapkan sasaran
yang kukuh. Idea yang dibangunkan telah dibincangkan secara
mendalam dengan guru, pengetua/guru besar, pegawai pelajaran
daerah dan negeri serta pihak berkepentingan seperti kesatuan guru,
majlis pengetua serta persatuan ibu bapa dan guru. Beberapa inisiatif
kritikal yang boleh dilaksanakan dengan pantas telah dirintis dalam
tempoh makmal berlangsung seperti menguji tahap kemahiran bahasa
Inggeris kepada hampir 8,000 orang guru.
Pemimpin yang mengetuai pasukan makmal turut juga memandu
pelaksanaan inisiatif yang dibangunkan di dalam makmal. Ketua-ketua
makmal tersebut adalah:
▪▪ Dr. Ranjit Singh Gill, Pengarah, English Language Teaching Centre
▪▪ Dr. Azian T.S. Abdullah, Timbalan Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum
▪▪ Dr. Soon Seng Thah, Timbalan Pengarah, Bahagian Teknologi
Pendidikan
▪▪ Dr. Mehander Singh Nahar Singh, Timbalan Pengarah,
Institut Perguruan Guru Kampus Raja Melewar
▪▪ Hj. Aminuddin Adam, Timbalan Pengarah, Bahagian
Pengurusan Sekolah Harian
▪▪ Hj. Zainudin Abas, Timbalan Pengarah, Bahagian Sukan
▪▪ Hjh. Fatimah Othman, Timbalan Pengarah, Bahagian
Pendidikan Guru
▪▪ Asiah Hamzah, Pegawai Pelajaran Daerah, Pekan, Pahang
▪▪ Dr. Hj. Ahmad Rafee Che Kassim, Ketua Pusat Pengurusan
Teknologi, Institut Aminuddin Baki
Panel Penilai Bebas
Bagi mendapatkan pandangan bebas mengenai sistem secara
keseluruhan dan kajian semula pendidikan, panel berkenaan terdiri
daripada ahli dari Malaysia dan antarabangsa telah dibentuk.
Panel Penilai Bebas Malaysia
Panel Penilai Bebas Malaysia terdiri daripada 12 orang ahli, dipilih
untuk mendapatkan pandangan daripada sektor akademik dan swasta.
Ahli panel yang dilantik adalah:
▪▪ Prof. Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, Pengerusi Panel,
Naib Canselor, Universiti Antarabangsa Albukhary
▪▪ Tan Sri Anthony Francis Fernandes, Pengasas dan Ketua
Pegawai Eksekutif Air Asia Berhad
▪▪ Tan Sri Dato’ Azman Hj Mokhtar, Pengarah Urusan, Khazanah
Nasional Berhad
▪▪ Tan Sri Dato’ Seri Dr. Jeffrey Cheah, Pengasas dan Pengerusi
Kumpulan Sunway
▪▪ Prof. Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan
Shahabudin, Naib Canselor, Universiti Kebangsaan Malaysia
▪▪ Tan Sri Zarinah Anwar, Mantan Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti
Malaysia
▪▪ Prof. Dato’ Dr. Ab Rahim Selamat, Mantan Dekan Fakulti
Pendidikan, Universiti Selangor; Mantan Pengarah, Institut
Aminuddin Baki & Tokoh Guru
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025
Lampiran II: Metodologi
A-14
Lima orang ahli panel tambahan telah dilantik dalam fasa kedua
penyediaan Pelan Pembangunan ini. Ahli panel tersebut adalah:
▪▪ Prof. Tan Sri Dr. Mohd Kamal Hassan, Profesor Ulung,
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
▪▪ Datu Dr. Haji Adi Badiozaman Tuah, Pengarah, Biro
Perkhidmatan Pendidikan, Majli Agama Islam Sarawak
▪▪ Ir. Prof. Dato’ Dr. Chuah Hean Teik, Presiden, Universiti
Tunku Abdul Rahman
▪▪ Prof. Dr. Rajendran A/L Nagappan, Penyelaras, Pelan
Tindakan Masa Hadapan Sekolah Tamil, Jabatan Perdana
Menteri
▪▪ Dr. Hj. Abdul Kadir Hj. Rosline, Rektor, Universiti Teknologi
MARA Sabah
Sejak penubuhan Panel Penilai Bebas pada tahun 2011, panel ini
telah bersidang sebanyak lapan kali sepanjang penyediaan Pelan
ini. Panel telah menyemak semula dapatan utama diagnostik secara
jelas, memberi idea berkaitan tema keutamaan untuk tindakan, dan
memberi nasihat berkaitan pembangunan Pelan Pendidikan agar
berjaya dibangunkan. Mesyuarat susulan bersama panel diadakan
bagi penyediaan akhir Pelan ini.
Panel Penilaian Bebas Antarabangsa
Empat orang panel antarabangsa yang mempunyai pengalaman luas
dalam bidang pendidikan telah dilantik untuk memberikan khidmat
kepakaran dan pandangan mengenai Pelan ini. Panel antarabangsa
yang dilantik adalah:
▪▪ Dr. Andreas Schleicher, Ketua, Analisis dan Indikator, OECD:
menyediakan kepakaran global dan pandangan tentang kajian
semula sistem pendidikan, dan amalan terbaik daripada usaha
transformasi sistem pendidikan negara lain;
▪▪ Dr Byong-man Ahn, Mantan Menteri Pendidikan Korea
Selatan: memberikan pandangan daripada pengalaman
menerajui sistem pendidikan dan transformasi sistem pendidikan
Korea;
▪▪ Professor Michael Fullan, Penasihat Khas kepada Perdana
Menteri dan Menteri Pendidikan Ontario, Kanada: memberikan
pandangan mengenai usaha melaksanakan transformasi pendidikan
peringkat global dan daripada pengalaman yang mendalam
menerajui transformasi sistem pendidikan di Ontario; dan
▪▪ Professor Sing Kong Lee, Pengarah, Institut Pendidikan
Kebangsaan (NIE), Singapura: memberikan pandangan daripada
pengalaman melaksanakan reformasi pendidikan di Singapura,
dan kepakaran mengenai pembangunan profesionalisme guru
dan pemimpin sekolah;
Panduan dan idea yang diberikan oleh mereka, dijadikan input
yang objektif daripada pihak luar kepada Kementerian dalam
meningkatkan kemantapan proses kajian semula pendidikan dan
pembangunan Pelan Pendidikan Pendidikan secara menyeluruh.
A-15
Lampiran III: Maklum Balas Dialog
Nasional Pendidikan Negara
Maklum balas daripada rakyat melalui Dialog Nasional Pendidikan Negara (DNPN)
merupakan input yang kritikal dalam penyediaan Pelan Pembangunan Pendidikan.
Kementerian telah meneliti kesemua cadangan dan isu yang menjadi kebimbangan rakyat
yang diterima daripada pelbagai sumber. Lampiran ini menyenaraikan beberapa isu yang
kerap dibangkitkan oleh rakyat dan komitmen Kementerian dalam menangani isu yang
dibangkitkan ini.
Kementerian telah menerima pelbagai maklum balas daripada segenap
lapisan masyarakat melalui DNPN. Lebih daripada 7,000 maklum
balas diterima melalui format yang berbeza daripada pelbagai pihak
berkepentingan, termasuk murid, guru, pemimpin sekolah, ibu bapa
serta kumpulan yang berminat, ahli politik dan industrialis. Rakyat
percaya bahawa terdapat keperluan yang mendesak untuk kajian
semula pendidikan ini dijalankan. Lebih daripada 3,000 responden
terlibat dalam kaji selidik semasa sesi dialog diadakan. 42% daripada
responden ini percaya bahawa sekarang merupakan masa yang sesuai
untuk menjalankan kajian semula terhadap sistem pendidikan,
manakala 56% percaya bahawa kajian semula ini patut dijalankan
lebih awal lagi.
Sumber maklum balas rakyat
16 sesi dialog dan tiga saluran media sosial atas talian merupakan
kaedah utama bagi Kementerian mendapatkan maklum balas
daripada segenap lapisan masyarakat dari seluruh pelosok negara.
Lebih daripada 87% maklum balas yang diperoleh adalah daripada
sesi dialog. Guru dan pemimpin sekolah menyumbang sebanyak
51% daripada maklum balas, orang awam 28%, PIBG 13%, NGO 7%,
manakala murid dan ahli politik menyumbang 2% (Ekshibit IV-1).
Maklum balas ini diperoleh daripada pelbagai kaum, dengan kaum
Melayu dan Bumiputera menyumbang 73%, kaum Cina 14%, kaum
India 12% (Ekshibit IV-1), manakala kaum yang lain menyumbang
sebanyak 1%. Profil responden bagi maklum balas ini adalah sama
seperti profil mereka yang hadir sesi dialog nasional. (Rujuk Lampiran
untuk perincian profil kehadiran).
EKSHIBIT III-1
Profil pekerjaan individu yang
memberi maklum balas
Profil maklum balas mesyuarat dewan terbuka
23
51
NGO Lain-lain1
9 2
PIBG
15
Orang
awam
Guru dan
pemimpin
sekolah
14
73
India
12
Cina
Melayu dan
Bumiputera
1
Lain-lain
Profil etnik individu yang memberi
maklum balas
SUMBER: Pejabat Pengurusan Projek, Kementerian Pelajaran Malaysia
1 Lain-lain profil pekerjaan merujuk kepada pelajar (1% daripada jumlah responden) dan ahli politik (1% daripada jumlah
responden)
Sebanyak 20 sesi persidangan meja bulat telah diadakan bersamasama
kumpulan berkepentingan khas bagi mendapatkan pandangan
dengan lebih terperinci dan mendalam (Rujuk Apendiks III).
Sesi ini memberikan banyak perspektif dalaman tentang pelbagai
isu pendidikan. Maklum balas daripada murid sekolah pula
telah diperoleh daripada lawatan ke sekolah di Johor, manakala
memorandum yang diserahkan oleh pelbagai individu, pihak
berkepentingan, dan pakar bidang khusus memberikan perspektif
serta cadangan yang kukuh dan terperinci untuk dianalisis oleh
Kementerian. Maklum balas sebegini merupakan input yang
sangat penting dan kritikal dalam penyediaan Pelan Pembangunan
Pendidikan.
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran III: Maklum Balas Dialog Nasional Pendidikan Negara
A-16
Maklum balas Dialog
Nasional dan komitmen
Kementerian
DNPN memberikan peluang kepada rakyat untuk menzahirkan
pendapat, memberikan kritikan yang membina dan mencadangkan
penyelesaian terhadap isu pendidikan di Malaysia. Maklum balas
diklasifikasikan kepada empat kategori:
▪▪ Aspirasi : Aspirasi yang dihasratkan oleh rakyat selari dengan
dasar sedia ada. Apabila isu ini dibangkitkan dalam DNPN,
ia menunjukkan bahawa masih banyak yang perlu diperbaik
dalam proses pelaksanaan dasar tersebut. Antara maklum balas
yang sering dibangkitkan termasuk keperluan Kementerian
meningkatkan kualiti, ekuiti dan perpaduan dalam masa terdekat.
Walau bagaimanapun, hampir 73% daripada 3,000 responden kaji
selidik optimis bahawa sistem pendidikan di Malaysia akan dapat
mencapai standard antarabangsa pada masa akan datang.
▪▪ Guru: Peserta DNPN daripada segenap lapisan masyarakat secara
tekal kerap membincangkan perlunya kualiti guru ditingkatkan, dan
Kemeterian perlu memberi bantuan dari segi sokongan guru dan
pengurusan pencapaian. Walaupun isu ini biasanya ditimbulkan
oleh guru sendiri, hal ini turut disuarakan oleh pemimpin sekolah,
murid dan ibu bapa.
▪▪ Kualiti sekolah: Terdapat juga maklum balas yang banyak
untuk meningkatkan kualiti sekolah. Kebanyakan peserta meminta
Kementerian memastikan supaya sekolah dapat menyediakan
persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif untuk pengajaran
dan pembelajaran.
▪▪ Pembelajaran Murid: Responden menyuarakan perlunya
kurikulum yang lebih relevan, kecekapan berbahasa yang lebih baik
dan kemahiran komunikasi supaya dapat menyediakan murid untuk
berjaya dalam abad ke-21.
Kementerian mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengambil
tindakan atas maklum balas yang diterima. Jadual di bawah
menunjukkan komen dan cadangan spesifik yang diterima, dan
penerangan ringkas tentang cara Kementerian menangani isu terbabit.
Pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan perincian
inisiatif dapat dilihat dengan merujuk kepada bab yang disenaraikan
dalam Pelan Pembangunan ini.
A-17
Aspirasi
Subtopik Contoh topik
dibangkitkan dalam
Dialog Nasional
Respons/tindakan Kementerian Rujukan
Kualiti Sistem pendidikan
sepatutnya melahirkan
murid yang
berketerampilan dan
mampu bersaing pada
peringkat antarabangsa.
Kementerian berkongsi aspirasi ini dan mensasarkan untuk
menganjak kedudukan negara daripada kelompok satu per tiga
terbawah kepada kelompok satu per tiga teratas. Kebanyakan
inisiatif dalam Pelan Pembangunan akan menjadikan aspirasi ini
sebagai realiti, daripada meningkatkan kemahiran pedagogi guru
hingga menaik taraf kurikulum dan pentaksiran sedia ada setaraf
dengan peringkat antarabangsa.
Bab 2 untuk Aspirasi’,
Bab 5 untuk Inisiatif
guru, Bab 4 untuk
Inisiatif kurikulum dan
pentaksiran
Sistem pendidikan
sepatutnya
membangunkan
murid secara holistik
(selaras dengan
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan).
Semua dasar Kementerian akan kekal berteraskan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Pelan Pembangunan ini akan beranjak
melangkaui fokus tradisi berasaskan pengetahuan kandungan dan
kemahiran kognitif dengan memasukkan kemahiran abad ke-
21, termasuk kepimpinan, etika dan kerohanian dengan identiti
nasional. Sebagai contoh, Kementerian akan mewajibkan komponen
khidmat masyarakat untuk memupuk perpaduan dalam kalangan
murid. Kementerian juga akan memastikan murid meneruskan
pelibatan dalam 1sukan, 1kelab dan 1badan beruniform.
Bab 2 untuk Aspirasi,
Bab 4 meliputi
elemen holistik dalam
pembelajaran murid.
Sistem pendidikan mesti
memupuk asas nilai yang
tinggi dalam kalangan
murid.
Kementerian akan meneruskan Pendidikan Islam untuk
murid Islam dan Pendidikan Moral untuk murid bukan Islam.
Kementerian akan memperhalus kurikulum bagi kedua-dua mata
pelajaran ini dengan memasukkan pengajian yang lebih meluas
tentang agama utama di Malaysia. Di samping itu pedagogi akan
ditambah baik untuk menggalakkan kefahaman terhadap nilai dan
kepercayaan yang diajar di dalam bilik darjah
Bab 4 dan 7
Sistem pendidikan
sepatutnya menyediakan
murid untuk pasaran
kerja.
Kementerian akan mengkaji semula kurikulum dan pentaksiran
untuk memasukkan kemahiran abad ke-21 yang diperlukan dalam
pasaran kerja kini. Kementerian juga akan meningkatkan kualiti
laluan pendidikan khusus (pendidikan teknik dan vokasional,
pendidikan agama) untuk memastikannya relevan dan diiktiraf
oleh industri.
Bab 7
Kementerian sepatutnya
memperkasakan
pendidikan vokasional
dan menambah jumlah
sekolah vokasional
untuk meningkatkan
laluan pilihan murid.
Kementerian telah melancarkan Pelan Transformasi Vokasional
bagi meningkatkan kualiti pendidikan vokasional dan menambah
bilangan tempat, termasuk pada peringkat menengah rendah.
Bab 7
Kementerian perlu
memberi perhatian yang
lebih kepada sekolah
agama
Matlamat Kementerian adalah untuk menyediakan pendidikan
agama dan akademik yang berkualiti di semua sekolah agama
kebangsaan seperti SMKA selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Kurikulum agama kebangsaan sentiasa ditambah
baik untuk memberikan pengajaran yang berkualiti di semua
sekolah kebangsaan. Bagi memastikan standard pendidikan
agama yang tinggi di semua sekolah agama, Kementerian akan
menyalurkan bantuan kewangan kepada semua sekolah agama
bantuan kerajaan dan menghulurkan bantuan yang sama kepada
sekolah agama persendirian (bergantung pada pertukaran status
kepada sekolah agama bantuan kerajaan). Kementerian akan
mengkaji peluang untuk menambah tempat di sekolah agama
berdasarkan permintaan sebagai langkah jangka sederhana.
Bab 7
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran III: Maklum Balas Dialog Nasional Pendidikan Negara
A-18
Subtopik Contoh topik
dibangkitkan dalam
Dialog Nasional
Respons/tindakan Kementerian Rujukan
Ekuiti Kementerian perlu
memastikan murid
daripada keluarga
berpendapatan rendah
mencapai standard
literasi asas di sekolah
rendah.
Kementerian akan memperluaskan program LINUS untuk
memastikan semua murid, tanpa mengira latar belakang
sosioekonomi, mencapai asas literasi (dalam bahasa Malaysia
dan bahasa Inggeris) dan numerasi setelah tiga tahun bersekolah.
Kementerian juga akan menambah akses kepada pendidikan
prasekolah untuk murid daripada keluarga berpendapatan rendah
melalui peruntukan bantuan kewangan.
Bab 4 untuk tambahan
bagi LINUS, Bab 7 untuk
pendidikan prasekolah
Kementerian sepatutnya
mempunyai hala tuju
dasar yang jelas dan
komited terhadap
penyediaan program
inklusif untuk
pendidikan khas bagi
memastikan murid
berkeperluan khas tidak
ketinggalan.
Kementerian komited untuk meningkatkan kualiti semua program
pendidikan khas dan menambah kadar murid dalam program
pendidikan inklusif di sekolah arus perdana (berbanding dengan
murid yang belajar di dalam bilik darjah dan sekolah berasingan).
Bab 4
Kementerian sepatutnya
mempunyai dasar
yang khusus untuk
Orang Asli dan murid
kumpulan minoriti
yang memberikan
pengalaman pendidikan
bersesuaian dengan
norma dan amalan
budaya, serta menangani
isu pencapaian akademik
yang lemah dan kadar
keciciran yang tinggi.
Kementerian telah melancarkan pelan tindakan untuk murid
Orang Asli dan kumpulan minoriti yang lain. Pelan ini termasuk
pengenalan program intervensi literasi intensif bagi murid Tahun 1
untuk mengenal pasti murid yang berisiko lebih awal, penubuhan
pusat kajian untuk membangunkan kurikulum dan pedagogi
khusus untuk Orang Asli dan komuniti minoriti serta pelaksanaan
kursus pembangunan profesional bagi menyediakan guru untuk
sekolah orang Asli
Bab 4
Perpaduan Sistem pendidikan
sepatutnya memenuhi
keperluan semua rakyat
Malaysia – perpaduan
dalam kepelbagaian.
Kementerian akan terus menggalakkan penghargaan terhadap
kepelbagaian murid di negara ini. Kementerian akan meneruskan
Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) di
semua sekolah. RIMUP memadankan dua jenis sekolah yang
berbeza (contoh: satu sekolah kebangsaan dengan SJKC) untuk
menjalankan aktiviti kokurikulum bersama-sama, seperti sukan,
muzik dan khidmat masyarakat. Usaha ini selaras dengan
dapatan kajian antarabangsa bahawa langkah menjalankan kerja
kumpulan berdasarkan tugasan merupakan salah satu cara untuk
menggalakkan murid membentuk persahabatan antara kumpulan.
Bab 7
Sistem pendidikan
sepatutnya
menggabungkan kelas
Pendidikan Moral untuk
murid Islam dan murid
bukan Islam.
Kementerian akan menerapkan penggabungan elemen khidmat
masyarakat kepada semua murid untuk menggalakkan
persahabatan antara kumpulan dan menghargai komuniti
setempat.
Bab 7
A-19
Guru
Subtopik Contoh topik dibangkitkan
dalam Dialog Nasional
Respons/tindakan Kementerian Rujukan
Kualiti Kementerian sepatutnya
meningkat profil profesion
keguruan agar menjadi
profesion pilihan dan
memastikan kualiti yang tinggi.
Kementerian akan menambah baik profesion keguruan dengan
cara (i) mengetatkan syarat kelayakan kemasukan; (ii) menambah
pelaburan dalam pembangunan profesionalisme dan sokongan
guru; (iii) menambah baik laluan kerjaya berdasarkan kecekapan
dan prestasi dan bukannya tempoh bekerja; (iv) menguatkuasakan
penempatan semula kepada peranan bukan mengajar bagi guru
yang menunjukkan berprestasi rendah; dan (v) menyediakan laluan
kerjaya yang berbeza berdasarkan kemahiran dan minat guru.
Bab 5
Fokus Kementerian sepatutnya
memastikan guru
menumpukan lebih masa
kepada aktiviti pengajaran dan
melantik kakitangan sokongan
untuk melakukan kerja
perkeranian.
Kementerian akan mengurangkan beban kerja pentadbiran
guru dengan memperkemas sistem pengumpulan data dan
mengintegrasi sistem pengurusan maklumat bagi memudahkan
proses pengisian data dan mengelakkan pengisian data daripada
berulang. Kementerian juga akan menempatkan semula guru untuk
berperanan sebagai pengurus dan penganalisis data.
Bab 5
Latihan Kementerian perlu
menyediakan kursus
pembangunan profesionaismel
secara berterusan dan
memupuk budaya
pembelajaran dan peningkatan
berterusan dalam kalangan
guru untuk mencapai standard
pengajaran bertaraf dunia.
Kementerian akan meningkatkan pembangunan profesionalisme
secara berterusan dengan membangunkan portfolio program latihan
bersandarkan keperluan kompetensi. Kementerian juga akan
memberikan tumpuan kepada latihan berasaskan sekolah dengan
menempatkan pembimbing guru (SISC+) untuk guru di sekolah
Band 5, 6, dan 7.
Bab 5
Pengurusan
prestasi
Kementerian perlu menambah
baik sistem penilaian guru
dan dikaitkan dengan prestasi
untuk meningkatkan kualiti
guru.
Kementerian sedang membangunkan satu instrumen yang jelas
memperincikan kompetensi yang diperlukan oleh guru, terutama
dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Instrumen ini akan
digunakan dalam penilaian tahunan untuk menggantikan instrumen
sedia ada. Kementerian juga komited untuk beranjak kepada sistem
laluan kerjaya yang berteraskan kecekapan dan prestasi, bukan
kepada tempoh bekerja.
Bab 5
Kementerian perlu mengiktiraf
usaha dan masa guru bagi
meningkatkan kelayakan
akademik (contoh: Sarjana/
Doktor Falsafah).
Kementerian sedang mengkaji semula laluan kerjaya dan sistem
kenaikan pangkat untuk guru dengan mengambil kira kompetensi
yang ditingkatkan melalui kelayakan akademik lebih tinggi. .
Bab 5
Kementerian perlu memberi
elaun kepada guru berdasarkan
peranan dan tanggungjawab
Kementerian akan mengkaji semula skim gaji dan elaun secara
berterusan bagi memastikan pampasan yang adil diberikan selaras
dengan beban tugas, tahap kompetensi dan pencapaian keberhasilan
murid
Bab 5
Kementerian perlu
meningkatkan kemudahan
perumahan di kawasan luar
bandar.
Kebajikan guru merupakan bidang penting yang perlu diberikan
tumpuan oleh Kementerian. Pada peringkat awal, Kementerian akan
menambah baik kemudahan infrastruktur asas untuk semua sekolah,
seperti air bersih dan bekalan elektrik, dan memastikan keselamatan
struktur. Apabila perkara ini sudah dicapai, Kementerian akan
memberikan fokus kepada penambahbaikan infrastruktur untuk
kemudahan perumahan.
Bab 6
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran III: Maklum Balas Dialog Nasional Pendidikan Negara
A-20
Kualiti Sekolah
Subtopik Contoh topik dibangkitkan
dalam Dialog Nasional
Respons/tindakan Kementerian Rujukan
Saiz kelas Kementerian perlu
menyediakan saiz kelas yang
lebih kecil untuk meningkatkan
keberhasilan murid.
Kajian menunjukkan bahawa faktor seperti saiz kelas
mempunyai impak yang kecil terhadap kualiti murid
berbanding dengan faktor seperti kualiti guru. Dengan itu,
Kementerian tidak akan mengubah dasar sedia ada, iaitu 35
murid dalam satu kelas. Fokus akan diberikan kepada langkah
meningkatkan keadaan 11% sekolah yang mempunyai saiz
kelas lebih daripada 35 murid.
Bab 6
Disiplin murid Kementerian perlu
memberikan perhatian kepada
disiplin murid.
Pelaksanaan dashboard bagi sekolah, daerah dan negeri pada
tahun 2013 akan memasukkan matriks prestasi disiplin.
Bab 4
ICT Kementerian perlu
meningkatkan kemudahan ICT
di semua sekolah.
Kementerian sedang dan akan melaksanakan 1BestariNet,
saluran 4G dan persekitaran pembelajaran maya di semua
10,000 sekolah menjelang pertengahan tahun 2013.
Kementerian juga akan menambah jumlah komputer di
sekolah serta memberikan latihan yang secukupnya kepada
guru dan pihak sekolah untuk memastikan ICT menjadi
amalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian.
Bab 6
Infrastruktur Kementerian perlu
menukarkan semua sekolah
dua sesi kepada sekolah satu
sesi untuk meningkatkan
keberhasilan murid.
Kementerian menganalisis pencapaian sekolah dua sesi
dan satu sesi, dan mendapati bahawa keberhasilan murid
setaraf dalam pelbagai dimensi: akademik, kokurikulum dan
disiplin murid. Sehubungan itu, Kementerian akan mengkaji
keperluan sekolah mengikut kes untuk memastikan sama ada
kebimbangan tentang jumlah murid yang banyak ini perlu
diatasi melalui pertukaran kepada sekolah satu sesi ataupun
dengan menambah bilangan bilik darjah.
Bab 6
Kementerian perlu mempunyai
peruntukan yang mencukupi
untuk penyelenggaraan
infrastruktur.
Kementerian akan meneruskan semakan dan menyediakan
bajet penyelenggaraan tahunan untuk sekolah.
Bab 6
A-21
Kualiti Sekolah
Subtopik Contoh topik dibangkitkan
dalam Dialog Nasional
Respons/tindakan Kementerian Rujukan
Pengurusan
prestasi
Kementerian perlu mengkaji
semula KPI sedia ada untuk
menilai pencapaian murid.
KPI sedia ada terlalu berfokus
pada pencapaian akademik
dan peperiksaan berbanding
dengan kualiti pendidikan yang
semakin menurun.
Kementerian sudah membangunkan satu set KPI yang
komprehensif yang lebih berfokus pada aspek kritikal yang
mempunyai kesan kepada keberhasilan murid, seperti jumlah
jam untuk pengajaran dan pembelajaran dan pelibatan dalam
kokurikulum. Kementerian juga akan terus menanda aras
prestasi seluruh sistem dengan standard antarabangsa, seperti
TIMMS dan PISA.
Bab 6 Mengkaji
semula KPI
Kementerian,
Bab 4 mengkaji
semula
kurikulum dan
peperiksaan
Pengurusan
prestasi
Kementerian perlu
menubuhkan Suruhanjaya
Penaziran Bebas untuk
menilai empat bidang utama
pencapaian kualiti sekolah:
(i) pencapaian murid; (ii)
kualiti pengajaran (iii) kualiti
pemimpin dan pengurusan
sekolah; dan (iv) tingkah laku
dan keselamatan murid.
Di dalam Kementerian, JNJK bertanggungjawab untuk
menilai kualiti sekolah berdasarkan satu set dimensi
yang komprehensif (kepimpinan, pengurusan organisasi,
pengurusan kurikulum, aktiviti kokurikulum, sukan dan
hal ehwal murid, pengajaran dan pembelajaran serta
pembangunan murid secara holistik). Kementerian juga
akan memperkasakan JNJK dengan mengemas kini skop
tanggungjawab dan meningkatkan akauntabiliti.
Bab 6
Pembiayaan Kementerian perlu
menyediakan tahap
pembiayaan yang berbeza
untuk sekolah berdasarkan
keperluan.
Kementerian telah mengupayakan JPN dan PPD untuk
memberikan dana yang sewajarnya (contoh: untuk
penyelenggaraan) kepada sekolah mengikut keperluan.
Kementerian juga membuat pelaburan dengan menyalurkan
bantuan tambahan kepada sekolah berprestasi rendah
(contoh: jurulatih guru dan pemimpin sekolah sepenuh masa,
elaun perjalanan untuk murid luar bandar).
Bab 4
Autonomi
sekolah
Kementerian perlu
memberikan autonomi kepada
sekolah untuk membuat
perubahan dalam dasar
sekolah, melantik pemimpin
sekolah dan guru, serta
menyediakan mata pelajaran
yang khusus bagi memenuhi
keperluan murid.
Selaras dengan amalan sistem berprestasi tinggi, seperti
Singapura, Kementerian percaya bahawa tahap autonomi yang
diberikan kepada sekolah perlu berdasarkan prestasi semasa.
Dalam Gelombang 1 transformasi pendidikan, hanya beberapa
sekolah berprestasi tinggi dijangka layak untuk diberi
autonomi dari segi belanjawan dan kurikulum. Kebanyakan
sekolah masih memerlukan sokongan dan pemantauan untuk
mencapai standard kebangsaan. Walau bagaimanapun, dari
segi jangka sederhana dan panjang, Kementerian menjangka
bahawa lebih banyak sekolah akan diberi autonomi.
Bab 4
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran III: Maklum Balas Dialog Nasional Pendidikan Negara
A-22
Pembelajaran Murid
Subtopik Contoh topik dibangkitkan
dalam Dialog Nasional
Respons/tindakan Kementerian Rujukan
Kurikulum Sistem pendidikan perlu
memupuk kemahiran
menyelesaikan masalah dan
kurikulum sekolah perlu
relevan dengan pengalaman
sebenar.
Kementerian sedang mengambil langkah konkrit untuk menerapkan
kemahiran abad ke-21 dalam kurikulum dan memastikan
kurikulum disampaikan seperti yang dihasratkan. Antara langkah
yang telah diambil termasuk menambah jumlah soalan yang
berfokuskan kemahiran berfikir aras tinggi dalam peperiksaan,
mengurangkan kandungan kurikulum bagi memperuntukkan lebih
masa menjalankan aktiviti berasaskan projek dan meningkatkan
kemahiran pedagogi guru.
Bab 4
Bahasa Inggeris Sistem pendidikan perlu
memantapkan pembelajaran
dan meningkatkan literasi
bahasa Inggeris murid.
Kementerian akan meluaskan program LINUS untuk memastikan
literasi bahasa Inggeris mencapai 100% pada tiga tahun terakhir
persekolahan peringkat rendah. Kementerian juga sedang
menjalankan peningkatan profesionalisme 70,000 orang guru dan
pensyarah bahasa Inggeris secara intensif untuk memastikan mereka
mencapai standard kefasihan antarabangsa. Selain itu, Kementerian
akan mengekalkan inisiatif di bawah MBMMBI, termasuk OPS
English (untuk meningkatkan perbualan bahasa Inggeris) dan
Set System (untuk mengajarkan bahasa Inggeris mengikut tahap
kecekapan murid).
Bab 4
Sistem pendidikan perlu
meningkatkan kemahiran
komunikasi murid bagi
meningkatkan kebolehpasaran.
Kementerian sedang memperkenalkan OPS English, program yang
dirangka untuk memberikan fokus pengajaran di bilik darjah kepada
kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kementerian juga
mengkaji semula langkah untuk melaksanakan semula ujian lisan
dalam peperiksaan SPM dan UPSR.
Bab 4
Kementerian perlu
mengekalkan PPSMI.
Program MBMMBI diperkaya untuk mengekalkan elemen terbaik
PPSMI dan pada masa yang sama, memperbaiki kelemahannya
Bab 4
Kementerian perlu
meningkatkan pengajaran
bahasa Inggeris untuk
murid yang menunjukkan
potensi dalam bahasa
untuk menyediakan mereka
menggunakan bahasa pada
peringkat yang lebih tinggi.
Kementerian memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk
meningkatkan kualiti pengajaran bahasa Inggeris, termasuk
mengkategorikan murid mengikut tahap kecekapan dengan
membentuk set dan merangka pengajaran khusus untuk mereka.
Bab 4
Kementerian perlu
memperkenalkan semula
bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar di sekolah
Bahasa Malaysia akan kekal sebagai bahasa pengantar utama di
semua sekolah kebangsaan. Walau bagaimanapun, Kementerian
mengakui bahawa pencapaian kecekapan berbahasa Inggeris
yang lebih tinggi memerlukan usaha untuk meningkatkan kualiti
pengajaran dan penyampaian di dalam kelas Bahasa Inggeris. Dalam
jangka sederhana, Kementerian akan menimbangkan langkah
bagi memperkenalkan perubahan struktur untuk menambah masa
pengajaran dalam bahasa Inggeris.
Bab 4
A-23
Subtopik Contoh topik dibangkitkan
dalam Dialog Nasional
Respons/tindakan Kementerian Rujukan
Kecekapan
pelbagai bahasa
Sistem pendidikan patut
meningkatkan kecekapan
pelbagai bahasa dalam
kalangan murid dan bahasa
ketiga, seperti bahasa Arab,
bahasa Mandarin dan bahasa
Tamil, perlu diajarkan di
sekolah.
Selaras dengan dasar Bahasa Ibunda Murid (Pupil’s Own Language),
Kementerian komited untuk menawarkan mata pelajaran Bahasa
Mandarin dan Bahasa Tamil di semua sekolah kebangsaan jika
terdapat permintaan daripada 15 atau lebih orang murid. Dalam
KSSR, murid boleh memilih untuk belajar bahasa tambahan, seperti
bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Arab,sekiranya terdapat
guru untuk mengajar mata pelajaran berkenaan. Dalam jangka
panjang, apabila kecekapan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
murid meningkat, Kementerian akan mengkaji kemungkinan untuk
meluaskan pilihan bagi bahasa ketiga yang lain, termasuk bahasa
Asia yang utama serta bahasa antarabangsa, seperti bahasa Jepun
dan bahasa Sepanyol.
Bab 4
Pembelajaran Murid
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran IV: Skala Sejagat
A-24
Lampiran IV: Skala Sejagat
Kajian semula ini telah menggunakan Skala Sejagat untuk mengklasifikasikan prestasi
sistem pendidikan sebagai lemah, sederhana, baik, amat baik atau cemerlang. Pelbagai
sistem pendidikan telah menyertai pelbagai pentaksiran berkaitan prestasi murid (TIMSS,
PISA, PIRLS, NAEP) bagi menguji murid dalam Matematik, Sains dan kemahiran Bacaan
merentas gred/peringkat persekolahan rendah dan menengah rendah semenjak tahun
1980 sehingga kini. Secara keseluruhan, terdapat sebanyak 25 pentaksiran khusus, setiap
satu menggunakan skala tersendiri. Kaedah Skala Sejagat cuba untuk menyatukan dan
membandingkan prestasi pelbagai sistem pendidikan menggunakan skala yang sama.
Sistem pendidikan yang menyertai
pentaksiran antarabangsa dan kebangsaan
Skala Sejagat telah digunakan untuk mengklasifikasi prestasi sistem
pendidikan sebagai lemah, sederhana, baik, amat baik atau cemerlang
sebagai sebahagian daripada kajian semula ini. Skala Sejagat telah
digunakan dalam laporan tahun 2010, iaitu “How the world’s most
improved school systems keep getting better’’ oleh McKinsey and
Co., berdasarkan kaedah yang dibangunkan oleh Eric Hanushek and
Ludger Woessmann (The High Cost of Low Educational Performance,
OECD 2010). Kaedah ini digunakan untuk menyelaras pelbagai skala
pentaksiran sistem pendidikan yang telah menyertai pentaksiran
kebangsaan dan antarabangsa seperti the U.S. National Assessment
of Educational Progress (NAEP) menjadikan satu Skala Sejagat. Unit
Skala Sejagat adalah bersamaan dengan unit yang digunakan oleh
pentaksiran PISA 2000; dalam skala ini kira-kira 38 mata bersamaan
satu tahun persekolahan. Sebagai contoh, murid pada gred lapan
dengan skor Skala Sejagat sebanyak 505 mata akan secara purata
berada dua tahun ke hadapan daripada murid gred yang sama dalam
sistem lain dengan skor Skala Sejagat sebanyak 425 mata.
Untuk menghasilkan Skala Sejagat, kaedah Hanushek et al.
memerlukan penentu ukur varian dalam pentaksiran individu (contoh:
PISA 2000) dan bagi kombinasi setiap mata pelajaran dengan
kumpulan umur dalam sistem pendidikan sehingga tahun 1980.
Wujud pelbagai cabaran dalam menentu ukur varian. Setiap satu jenis
pentaksiran menguji sistem pendidikan yang berbeza, mencerminkan
kepelbagaian geografi, tahap sosioekonomi, dan demografi. PISA,
contohnya, lebih banyak dianggotai oleh negara OECD dan serantau,
manakala TIMSS mempunyai perwakilan daripada kawasan yang luas
termasuk negara membangun. Oleh itu, satu varian X dalam TIMSS
adalah tidak setara dengan satu varian X dalam PISA. Dalam setiap
pentaksiran, kohort negara peserta berbeza dari tahun ke tahun.
Untuk membolehkan perbandingan varian dilakukan antara dua
pentaksiran, suatu subset sistem yang matang dan stabil (iaitu negara
yang secara tekal mempunyai enrolmen tinggi) digunakan sebagai
kumpulan kawalan, dan varian antara pentaksiran istem kemudiannya
dibandingkan merentas semua pentaksiran. Selepas menentukur
varian, kaedah Hanushek et al. menentukur min bagi setiap
pentaksiran. Ini dikira menggunakan U.S. NAEP sebagai rujukan.
Pertama, pentaksiran U.S. NAEP dipilih kerana ia menyediakan
skor pentaksiran yang boleh dibuat perbandingan ke belakang
sehingga tahun 1971. Kedua, negara Amerika Syarikat mempunyai
data perbandingan kerana telah menyertai semua pentaksiran
antarabangsa.
Apabila skala pelbagai pentaksiran dapat disamakan, purata skor
setiap sistem persekolahan untuk suatu tahun pentaksiran tertentu
dikira dengan mengambil purata skor bagi ujian, mata pelajaran,
dan tahap gred bagi tahun tersebut. Pengiraan ini menghasilkan skor
komposit pada skala sejagat bagi setiap tahun yang boleh dijadikan
perbandingan.
Akhirnya, skor Skala Sejagat bagi setiap negeri dapat diklasifikasikan
sama ada lemah, sederhana, baik, amat baik atau cemerlang
berdasarkan kategori di bawah. Kategori pelbagai prestasi dihuraikan
di bawah:
▪▪ Cemerlang: lebih daripada dua sisihan piawai di atas min – mata
> 560
▪▪ Amat Baik: lebih daripada satu sisihan piawai di atas min – mata
antara 520
▪▪ Baik: kurang daripada satu sisihan piawai di atas min - mata antara
480-520
▪▪ Sederhana: kurang daripada satu sisihan piawai di bawah min -
mata antara 440-480
▪▪ Lemah: lebih daripada satu sisihan piawai di bawah min - <440 p="p">points
Berdasarkan agihan skor pada skala sejagat, jurang penambahbaikan
- penambahbaikan yang diperlukan bagi sebuah sistem untuk
meningkat dari satu peringkat pencapaian ke peringkat seterusnya -
ialah bersamaan dengan satu tahun persekolahan atau lebih kurang
kira-kira 38 mata skala sejagat (Ekshibit IV-1)
A-25
SUMBER: TIMSS; PISA; PIRLS; Hanushek dan Woessmann, “The High Cost of Low Educational Performance” 2010, McKinsey & Co.
Pelbagai
pentaksiran…
PISA
TIMSS
NAEP
Lain-lain
pentaksiran
tempatan
Lemah Sederhana
Baik Amat
Baik
Avg
480
+1 SD
520
-1 SD2
440
+2 SD
560
Cemerlang
1 SYE3 1 SYE 1 SYE
…diseragamkan… …kepada Skala Sejagat
1 Melalui kaedah Erik Hanushek & Ludger Woessmann
2 Sisihan Piawai
3 Bersamaan Tahun Persekolahan (bersamaan dengan 38 mata pada skala PISA 2000)
▪ 25 pentaksiran
unik
– Ujian
– Mata pelajaran
– Tahun
– Tahap
▪ Diseragamkan
kepada satu
skala1
▪ Unit baharu
bersamaan
dengan 2000 PISA
▪ Dibahagikan
kepada prestasi
Lemah,
Sederhana, Baik,
Amat Baik dan
Cemerlang
EKSHIBIT IV-1
Skala Sejagat
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran V: Soalan sampel daripada PISA
A-26
Lampiran V: Soalan sampel daripada PISA
2009+
Programme for International Student Assessment (PISA) mentaksir murid berumur 15
tahun dalam tiga aspek, iaitu Bacaan, Matematik dan Sains merangkumi tahap kesukaran
yang berbeza daripada tahap bawah minimum, pertengahan sehingga lanjutan. PISA
ditadbir dalam bahasa pengantar yang sama seperti dalam sistem pendidikan arus perdana
negara tersebut (dalam kes Malaysia ialah bahasa Malaysia). Lampiran ini mengandungi
sampel soalan daripada setiap aspek, iaitu Bacaan, Matematik dan Sains meliputi tiga tahap
kesukaran. Selain itu, perbandingan prestasi antara murid Malaysia dengan rakan sebaya
mereka daripada negara peserta lain dalam pentaksiran ini turut dijelaskan.
Skala
Lanjutan
Pertengahan
Bawah
minimum
SUMBER: OECD
▪ Melaksanakan prosedur yang diterangkan secara jelas
▪ Memilih dan mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang mudah
▪ Mentafsir dan menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza dan
menaakul secara langsung daripadanya
▪ Membentuk komunikasi mudah bagi melaporkan tafsiran, keputusan dan penaakulan mereka
3 482 56.0
▪ Melaksanakan tugasan yang melibatkan model situasi konkrit dan kompleks yang mungkin
melibatkan kekangan atau keperluan membuat andaian secara berkesan
▪ Memilih dan mengintegrasikan perwakilan yang berbeza, termasuk perwakilan simbolik,
menghubungkan mereka secara langsung kepada aspek situasi dunia sebenar
4 545 31.6
▪ Mentafsir dan mengenal situasi dalam konteks mudah yang mempunyai kesimpulan langsung
▪ Mendapatkan maklumat yang relevan dari satu sumber dan mengguna pakai kaedah
perwakilan tunggal
▪ Penaakulan langsung dan tafsiran keputusan secara literal
2 420 78.0
▪ Menjawab soalan yang melibatkan konteks biasa
▪ Mengenal pasti maklumat dan menjalankan prosedur rutin mengikut arahan secara langsung
dalam situasi yang jelas
▪ Melaksanakan langkah yang jelas berdasarkan rangsangan yang diberikan
1 358 92.0
Tahap
Had skor
terendah
% drp murid yang boleh
mencapai skor pada
setiap tahap atau di atas
(in OECD) Kompetensi yang boleh dicapai. Huraian skala PISA adalah seperti yang berikut:
▪ Membentuk dan menggunakan model bagi situasi kompleks, mengenal pasti kekangan dan
menspesifikasikan andaian
▪ Menggunakan kemahiran berfikir dan menaakul secara matang dan menyeluruh, membuat
perkaitan secara wajar antara perwakilan, simbolik dan ciri-ciri formal serta pengertian yang
mendalam dalam situasi yang berkaitan
▪ Menghuraikan tafsiran dan penaakulan
5 607 12.7
▪ Mengkonsepsi, membuat generalisasi dan menggunakan maklumat berdasarkan permodelan
situasi kompleks
▪ Membuat perkaitan antara sumber maklumat dan perwakilan yang berbeza serta
menterjemahkannya secara luwes
▪ Berupaya berfikir secara matematik dan menaakul pada tahap yang tinggi.
▪ Memberikan tafsiran yang tepat terhadap sesuatu penemuan
6 669 3.1
PISA
Pentaksiran Matematik
EKSHIBIT V-1
Pentaksiran Matematik
A-27
soalan PISA 2009+: Matematik
SUMBER: Laporan PISA 2009+
Deskripsi: P2003 Lambung duit siling (Q01) M423Q01
Kesukaran: Tahap1
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
82
67
47
54
77
82
83
84
OECD = 79
Indonesia
Malaysia
Thailand
Hong Kong
Korea
Jepun
Singapura
Finland
Bawah
minimum
EKSHIBIT V-2
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Matematik
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran V: Soalan sampel daripada PISA
A-28
soalan PISA 2009+: Matematik
SUMBER: Laporan PISA 2009+
Deskripsi: P2003 Pengeluaran tunai (Q01) M496Q01
Kesukaran: Tahap 3
69
63
33
17
32
60
62
Singapura 72
Korea
Hong Kong
OECD = 52
Indonesia
Malaysia
Thailand
Jepun
Finland
Pertengahan
PISA
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
EKSHIBIT V-3
Contoh soalan PISA 2009+: Matematik
A-29
Contoh soalan PISA 2009+: Matematik
SUMBER: Laporan PISA 2009+
Deskripsi: P2003 Trek Balapan (Q01) M406Q01
Kesukaran: Tahap 5
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
4
52
OECD = 27
Indonesia
Thailand 10
Malaysia 11
Finland 38
Jepun 39
Korea 44
Hong Kong 50
Singapura
Lanjutan
PISA
EKSHIBIT V-4
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Matematik
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran V: Soalan sampel daripada PISA
A-30
Lanjutan
Pertengahan
Di
bawah
minimum
▪ Mengenal pasti isu-isu saintifik yang diterangkan dengan jelas dalam pelbagai konteks
▪ Memilih fakta dan pengetahuan untuk menjelaskan fenomena dan mengaplikasikan model
mudah atau strategi inkuiri
3 484 57.7
▪ Melaksana tugasan secara berkesan dalam situasi dan isu-isu yang mungkin melibatkan
fenomena yang jelas serta memerlukan mereka untuk membuat kesimpulan tentang peranan
sains atau teknologi
4 559 29.1
▪ Mempunyai pengetahuan saintifik yang mencukupi untuk memberikan penjelasan yang
mungkin dalam konteks biasa atau membuat kesimpulan berdasarkan penyiasatan mudah
▪ Menaakul secara langsung dan membuat tafsiran kepada keputusan secara literal
berdasarkan siasatan saintifik atau penyelesaian masalah yang melibatkan teknologi
2 409 82.0
▪ Memahami bahawa pengetahuan saintifik yang terhad hanya boleh digunakan untuk situasi
biasa
▪ Mengemukakan penerangan saintifik secara jelas daripada bukti-bukti yang diberikan
1 335 95.0
▪ Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan pengetahuan tentang sains dalam situasi kehidupan
yang kompleks
▪ Mempamer pemikiran saintifik dan penaakulan aras tinggi secara jelas dan konsisten
Mengguna pengetahuan saintifik dan membentuk hujah yang menyokong cadangan dan
keputusan yang berteraskan situasi peribadi, sosial atau global
6 708 1.1
▪ Mengenal pasti komponen saintifik dalam pelbagai situasi kehidupan yang kompleks
▪ Mengaplikasi kedua-dua konsep dan pengetahuan saintifik tentang sains dalam situasi
tersebut
▪ Membanding, memilih dan menilai bukti saintifik yang sesuai
▪ Memberi pandangan yang kritikal ke dalam sesuatu situasi
5 633 8.5
PISA
SUMBER: OECD
Skala Tahap
Had skor
terendah
% drp murid yang boleh
mencapai skor pada
setiap tahap atau di atas
(in OECD)
Pentaksiran Sains
Kompetensi yang boleh dicapai. Huraian skala PISA adalah seperti yang berikut:
EKSHIBIT V-5
PISA
Pentaksiran Sains
A-31
Contoh soalan PISA 2009+: Sains
SUMBER: Laporan PISA 2009+
Deskripsi P2006 Memasak luar (Q02) S521Q06
Kesukaran: Di bawah tahap1
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
OECD = 89
Indonesia 43
Malaysia 54
Thailand 66
Jepun 83
Hong Kong 88
Korea 89
Singapura 90
Finland 96
PISA
Bawah
minimum
EKSHIBIT V-6
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Sains
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran V: Soalan sampel daripada PISA
A-32
Contoh soalan PISA 2009+: Sains
SUMBER: Laporan PISA 2009+
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
OECD = 38
Indonesia 22
Thailand 31
Malaysia 33
Korea 44
Finland 53
Hong Kong 53
Jepun 60
Singapore 61
PISA
Deskripsi: P2006 Beg Udara (Q01) S519Q01
Kesukaran: Tahap 3
Pertengahan
EKSHIBIT V-7
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Sains
A-33
Contoh soalan PISA 2009+: Sains
SUMBER: Laporan PISA 2009+
Deskripsi: P2006 Rumput Oat Liar(Q03) S408Q03
Kesukaran: Tahap 5
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
OECD = 31
Indonesia 10
Jepun 15
Korea 17
Thailand 24
Malaysia 24
Hong Kong 27
Finland 33
Singapura 36
PISA
Lanjutan
EKSHIBIT V-8
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Sains
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran V: Soalan sampel daripada PISA
A-34
Pentaksiran Bacaan
▪ Mampu membaca tugasan yang sederhana rumit, seperti mencari pelbagai maklumat,
menyatakan hubungan antara bahagian-bahagian yang berbeza daripada teks, dan membuat
perkaitan antara maklumat tersebut dengan pengetahuan harian
3 480 57.2
▪ Mampu membaca tugasan yang sukar, seperti mencari maklumat yang tersirat, membentuk
makna dari nuansa bahasa dan menilai teks secara kritikal
4 553 28.3
▪ Mencari maklumat yang memenuhi beberapa syarat
▪ Membanding beza suatu ciri tunggal
▪ Memahami teks yang jelas walaupun maklumat yang diberikan tidak ketara
▪ Membuat perkaitan antara teks dan pengalaman peribadi
2 407 81.2
▪ Mencari maklumat yang dinyatakan dengan jelas, yang agak ketara dalam teks
▪ Mengenal idea utama dalam teks tentang topik yang biasa dan hubungan antara maklumat
dalam teks tersebut dengan pengalaman seharian mereka
1a 335 94.3
▪ Mendapatkan maklumat yang dinyatakan dengan jelas dalam teks yang pendek dan mudah
serta mempunyai gaya dan kandungan yang biasa
▪ Membuat kesimpulan tahap rendah seperti mengenal penyebab berkaitan antara dua ayat
walaupun ia tidak dinyatakan
1b 262 98.9
▪ Pembaca yang mahir
▪ Memahami maklumat yang tersurat dan tersirat
▪ Membuat refleksi dan menilai apa yang dibaca pada tahap yang lebih umum
6 698 0.8
▪ Mencerakinkan maklumat dalam teks yang berdasarkan bentuk atau kandungan,
mempamerkan kefahaman yang terperinci, dan membuat kesimpulan tentang maklumat yang
relevan dengan tugasan
▪ Menilai secara kritis dan membentuk hipotesis, membuat kesimpulan berdasarkan
pengetahuan khusus dan menyesuaikan konsep yang mungkin bertentangan dengan jangkaan
5 626 7.6
Lanjutan
Pertengahan
Di
bawah
minimum
PISA
SUMBER: OECD
Skala Tahap
Had skor
terendah
% drp murid yang boleh
mencapai skor pada
setiap tahap atau di atas
(in OECD) Kompetensi yang boleh dicapai. Huraian skala PISA adalah seperti yang berikut:
EKSHIBIT V-9
PISA
Pentaksiran Bacaan
A-35
Contoh soalan PISA 2009+: Bacaan
SUMBER: Laporan PISA 2009+
% murid berumur 15-tahun
menjawab dengan betul
OECD = 82
Indonesia 63
Thailand 65
Malaysia 67
Hong Kong 77
Jepun 80
Singapore 87
Korea 88
Finland 91
Deskripsi: P2000 Labah-Labah di bawah pengaruh dadah
R055Q01
Kesukaran: Tahap 1
PISA
Bawah
minimum
EKSHIBIT V-10
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Bacaan
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran V: Soalan sampel daripada PISA
A-36
Contoh soalan PISA 2009+: Bacaan
SUMBER: Laporan PISA 2009+
Deskripsi P2000 Pakar Mata (Q01) R227Q01
Kesukaran: Tahap 3
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
OECD = 55
Indonesia 17
Thailand 34
Malaysia 47
Singapura 62
Finland 70
Jepun 74
Hong Kong 83
Korea 85
PISA
Pertengahan
EKSHIBIT V-11
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Bacaan
A-37
Contoh soalan PISA 2009+: Bacaan
SUMBER: Laporan PISA 2009+
Deskripsi: P2009 Narcissus Q7 R437Q07
Kesukaran: Tahap 5
% murid berumur 15- tahun
menjawab dengan betul
OECD = 17
Malaysia 13
Thailand 14
Korea 18
Singapura 18
Finland 19
Indonesia 20
Jepun 26
Hong Kong 30
PISA
Lanjutan
EKSHIBIT V-12
PISA
Contoh soalan PISA 2009+: Bacaan
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran VI: Pelan Tindakan Pendidikan
A-38
Lampiran VI: Pelan Tindakan Pendidikan
Bab 8 menyatakan dengan jelas kepentingan menyusun inisiatif agar tidak membebankan
sistem pendidikan. Bab ini juga memberi penekanan kepada inisiatif-inisiatif utama yang
akan diberi tumpuan oleh Kementerian. Inisiatif dalam program transformasi disusun
untuk memberi kejelasan mengenai pelaksanaannya. Lampiran ini menunjukkan susunan
program transformasi secara terperinci termasuk semua inisiatif yang akan dilaksanakan
sepenuhnya merentas tiga gelombang, bermula dari sekarang sehingga tahun 2025.
Inisiatif dikategorikan mengikut tempoh sebenar gelombang pelaksanaannya dan
bukannya dari titik permulaan penyediaan atau perancangan bermula. Sila rujuk bab yang
berkaitan untuk mendapat maklumat selanjutnya.
A-39
Transformasi pendidikan akan dilaksanakan alam tempoh 13 tahun
GELOMBANG 1: Perubahan Sistem
KURIKULUM &
PENTAKSIRAN
BAHASA
PECUTAN
PENINGKATAN
SEKOLAH
GURU
PEMIMPIN SEKOLAH
FASA PENDIDIKAN
IBU BAPA, KOMUNITI
DAN SEKTOR
SWASTA
PRODUKTIVITI
SUMBER
KEUPAYAAN
PENYAMPAIAN
GURU DAN
PEMIMPIN
SEKOLAH
STRUKTUR
SISTEM
TRANSFORMASI
KEMENTERIAN
LEVERS
LALUAN
PENDIDIKAN
PENGUKUHAN
PERPADUAN
KUMPULAN
DENGAN
KEPERLUAN KHAS
PEMBELAJA
RAN MURID
Meningkatkan pelaksanaan kurikulum dalam pengajaran di bilik darjah
▪ Menambah jumlah soalan yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran
▪ Mengurangkan kandungan di dalam mata pelajaran teras sekiranya terdapat kepadatan yang dikesan melalui
penanda aras antarabangsa
▪ Pelaksanaan latihan dan program IThink
▪ Pengenalan bahan untuk membantu pelaksanaan KSSR
Program IB di perkenalkan
Meningkatkan kecekapan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris melalui MBMMBI
▪ Kurikulum bahasa Malaysia yang diselaraskan di sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK)
▪ Kelas pemulihan bahasa Malaysia diperkenalkan di SJK
▪ Guru Bahasa Inggeris dilatih untuk mencapai tahap minimum kecekapan berbahasa
▪ LINUS diperluas untuk literasi bahasa Inggeris
▪ Program English OPS dilaksanakan di sekolah menengah
▪ Pelaksanaan Sistem set untuk Bahasa Inggeris dilaksanakan di sekolah menengah
Meningkatkan proses penambah baikan sekolah bermula dengan sekolah berprestasi rendah
▪ Menyususun semula peranan JPN dan PPD dengan memberikan lebih keluwesan operasi dari segi bajet dan
pembangunan sumber manusia
▪ Intervensi yang dirangka khusus berdasarkan isu yang dikenalpasti
▪ Matlamat sistem yang sama diperturunkan daripada peringkat pusat ke JPN, PPD dan sekolah
Intervensi yang dirangka khusus untuk kumpulan berkeperluan khas
▪ Program penambahbaikan sekolah yang mempunyai elemen spesifik untuk sekolah kurang murid (SKM)
▪ Pengumpulan data yang menyeluruh untuk IOM
▪ Sekolah K9 untuk sekolah Orang Asli and Penan meningkat tiga kali ganda, KEDAP dilaksanakan di seluruh
negara dan KAP dikemaskini
▪ Infrastruktur dinaik taraf dan ditingkatkan supaya lebih ‘mesra’ untuk murid berkeperluan khas
▪ Menggabungkan modul baharu untuk mengajar murid berkeperluan khas dalam latihan guru
▪ Meningkatkan sumber fizikal dan pengajaran untuk murid berkeperluan khas
Kemahiran pedagogi dianjakkan untuk meningkatkan pengajaran berpusatkan murid
▪ Satu instrumen penilaian yang menunjukkan tahap kecekapan yang jelas untuk pengajaran dan pembelajaran
ditentukan dan diperkenalkan
▪ SISC+ untuk guru-guru di sekolah Band 5,6,7 diperkenalkan
▪ Portal eGuru beroperasi
▪ Mengurangkan beban pentadbiran guru
Standard kelayakan kemasukan yang tinggi untuk guru di perkenalkan
Program pemimpin sekolah dipertingkatkan
▪ SiPartners+ diperkenalkan
▪ Perancangan proses penggantian pemimpin sekolah dimulakan
▪ Program residensi dan imersi bagi pemimpin sekolah
Kriteria dan proses pemilihan pemimpin sekolah ditingkatkan dan dilaksanakan. Pemimpin sekolah berprestasi
tinggi diberi insentif untuk berkhidmat di sekolah berprestasi rendah
Pertambahan enrolmen prasekolah dan sekolah menengah
▪ Kempen enrolmen yang lebih agresif
▪ Pendidikan wajib selama 11 tahun diperkenalkan
Memperkasakan Pendidikan Vokasional
▪ Kadar enrolmen ditingkatkan melalui kaunselor pembimbing terlatih yang boleh menghasilkan profil kerjaya pelajar
▪ Peningkatan kualiti latihan praktikal melalui peningkatan kerjasama dengan pihak swasta
Peningkatan standard di sekolah agama (bantuan kerajaan atau persendirian) melalui promosi STAM
Penjenamaan semula Tingkatan 6
Sekolah jenis kebangsaan dikekalkan dan diperperkukuhkan melalui inisiatif untuk meningkatkan kualiti
(lihat pembelajaran murid)
Peningkatan pelibatan ibu bapa dan komuniti
▪ Sarana ibu bapa dilaksanakan
▪ Pelarasan bantuan kewangan berdasarkan keperluan
▪ Biasiswa daripada dana sektor swasta untuk murid miskin dan murid luar bandar
Meningkatkan kecekapan Kementerian
▪ Penjimatan kos tahunan RM1 bilion diumpuk semula untuk latihan dan peningkatan kemahiran guru
▪ Semua sekolah dilengkapkan dengan infrastruktur asas
▪ Perasionalan Tahunan program di peringkat daerah, negeri dan kementerian
1BestariNet dan perisian untuk sekolah dibekalkan ke sekolah dan semua guru diberi latihan untuk menggunakan TMK
Peranan dan Kepimpinan JPN dan PPD diperkukuhkan
▪ 150 pemimpin terbaik dilantik sebagai ketua di JPN / PPD
▪ Hampir 2,500 kakitangan di pindahkan dari Kementerian ke JPN dan PPD untuk memberi sokongan kepada sekolah
Transformasi pendidikan akan dilaksanakan alam tempoh 13 tahun
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran VI: Pelan Tindakan Pendidikan
A-40
GELOMBANG 2: Pemecutan Penambahbaikan Sistem GELOMBANG 3: Gerakan ke arah Kecemerlangan
Standard Pembelajaran dipertingkatkan
▪ KSSM dan KSSR semakan dilancarkan dengan sisipan Kemahiran Abad ke 21 berdasarkan penanda arasan
antarabangsa
▪ Peperiksaan nasional mengandungi 80% soalan berbentuk pemikiran aras tinggi
▪ Aktiviti Ko-kurikulum dan khidmat masyarakat dijadikan syarat untuk graduasi
▪ Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dipertingkatkan.
Program IB diperluaskan
Program baru untuk untuk kumpulan yang berkeperluan khas.
Keluwesan operasi untuk jadual waktu kurikulum dan pengagihan belanjawan ditingkatkan untuk sekolah terpilih jika
menepati kriteria yang digariskan
Kelas Peralihan ditamatkan
Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan Bahasa Arab ditawarkan sebagai bahasa tambahan di semua sekolah kebangsaan
IOM, Pintar Cerdas, Orang Asli dan program keperluan khas ditingkatkan
▪ Kurikulum yang direka khas diperkenalkan
▪ Infrastruktur ditingkatkan
▪ Latihan perguruan yang dibezakan telah sedia untuk dilaksanakan
▪ Perkongsian dengan sektor swasta dikembangkan
▪ Laluan pintar untuk murid berprestasi tinggi diperkenalkan
Pakej kerjaya guru baru dilaksanakan
▪ Pembangunan Profesionalisme berterusan (CPD) yang komprehensif berkaitan dengan kecekapan dilaksanakan
▪ Laluan pintar dan penugasan semula berdasarkan prestasi dilaksanakan
Latihan perguruan Pra-perkhidmatan ditambahbaik
▪ Transformasi kurikulum
Laluan kerjaya baru dan mekanisma kemajuan untuk pengetua dilaksanakan
▪ Laluan pantas atau penugasan semula berdasarkan prestasi dilaksanakan
▪ Pembangunan Profesionalisme berterusan (CPD) yang komprehensif berkaitan dengan kecekapan dilaksanakan
▪ Pengukuhan lapisan pemimpin pertengahan di sekolah
Matrikulasi ditingkatkan ke standard antarabangsa
Peningkatan penerimaan pendidikan vokasional:
▪ Bilangan kaunselor pembimbing ditambah
▪ Perjanjian Off-take dengan pihak kolej vokasional swasta dipertingkatkan.
Perpaduan bertambah baik antara sekolah
▪ Khidmat masyarakat wajib diperkenalkan
▪ RIMUP diperluaskan
▪ Pelaksanaan Silibus Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral yang digubal semula
Sekolah Agama swasta bertukar secara sukarela atau berdaftar menjadi Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
Maklumbalas dikumpulkan dari setiap PIBG mengenai menyesuaikan kurikulum dengan konteks setempat
(contextualisation) dan kualiti guru
Semua sekolah mempunyai infrastruktur garisdasar yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum baru.
Sekolah rendah yang padat dengan keperluan pemulihan selepas waktu sekolah ditukar menjadi sekolah satu sesi
Sistem belanjawan berasaskan outcome bagi pengurusan kewangan sedia dilaksanakan.
Inovasi TMK dirintis
Bahagian utama kementerian diperkukuhkan
▪ Kebebasan JNJK ditingkatkan
▪ BPK diperkukuhkan menjadi pusat kecemerlangan
▪ LP, BPPDP dan BPG diperkukuhkan
Struktur organisasi dikemaskan supaya selari dengan fungsi teras baru
Kurikulum dan pentaksiran dikaji semula dan disemak
▪ KSSM Semakan dilaksanakan pada 2022
▪ KSSR Semakan dilaksanakan pada 2023
Pilihan untuk pendedahan Bahasa Inggeris yang berjaya diperluaskan
▪ Pilihan untuk pendedahan Bahasa Inggeris yang berjaya diperluaskan berdasarkan
kehendak ibu bapa
▪ Kelas Pemulihan Bahasa Inggeris dilaksanakan ke seluruh Sekolah Menengah
Pengetua dan guru diupayakan kuasa dan peranan mereka lebih profesional
▪ Mempunyai keluwesan operasi yang lebih mengenai isu professional
▪ Penganugerahan sijil berkaitan kompetensi untuk guru dipertimbangkan
Program pendidikan murid pintar cerdas dilaksanakan di peringkat kebangsaan
Autonomi ke atas kurikulum dan pertambahan belanjawan untuk kebanyakan sekolah.
Meningkatkan pengurusan berasaskan sekolah untuk semua sekolah yang menepati
kriteria
Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab dan Bahasa Tambahan seperti bahasa
Sepanyol, Bahasa Perancis dan bahasa Itali ditawarkan di semua sekolah kerajaan dan
sekolah menengah
Perkongsian sektor swasta yang lebih besar (Sekolah Amanah, program sekolah angkat)
Laluan kerjaya baru untuk pegawai kementerian dilaksanakan
Struktur sistem disemak dan dikemaskini
Meningkatkan penglibatan sektor swasta dalam pendidikan vokasional
Model TMK yang Berjaya diperluaskan
Sekolah rendah yang padat dengan keperluan pemulihan selepas waktu sekolah ditukar
menjadi sekolah satu sesi.
A-41
Lampiran VII: Inisiatif Pendidikan GTP 2.0
Pendidikan telah dikenal pasti sebagai satu Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
dalam Program Tranformasi Pendidikan (PTK) pada tahun 2009. Lima bidang yang
diberikan tumpuan ialah, prasekolah, literasi dan numerasi, sekolah berprestasi tinggi,
tawaran baharu (Bai’ah) kepada pengetua/guru besar dan Program Peningkatan Sekolah.
Perancangan bagi fasa seterusnya bawah GTP 2.0 adalah menggabungkan inisiatif
bersama inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan bagi memastikan keutamaan dan
tindakan dijajarkan dan mengelakkan pertindihan. Bagi tujuan ini, inisiatif GTP 2.0
akan dilaksanakan dari tahun 2013 hingga 2015 yang merupakan sebahagian daripada
Gelombang 1 bawah Pelan Pembangunan Pendidikan. Secara keseluruhan, Pelan
Pembangunan Pendidikan akan mengambil jangka masa dari tahun 2013 hingga 2025.
Semua inisiatif ini akan dilaksanakan secara bersama dengan pihak PEMANDU.
Bidang fokus Penambahbaikan dan inisiatif
Prasekolah GTP 1.0 menekankan kepentingan meningkatkan bilangan enrolmen manakala GTP 2.0 bermatlamat
mempertingkatkan program prasekolah dengan memperkenalkan standard minimum prasekolah dan
memperluaskan program supaya melibatkan aspek penjagaan kanak-kanak. Inisiatif termasuk:
▪▪ Meningkatkan bilangan kelas prasekolah yang ditawarkan oleh prasekolah kebangsaan dan pihak
swasta;
▪▪ Melihat dan menilai semula keperluan kelayakan (dan mengaitkannya dengan keperluan) dan
mekanisme pengagihan bantuan yuran dan geran;
▪▪ Mengharmonikan kelayakan guru prasekolah dan pembantu guru prasekolah;
▪▪ Mengembangkan bantuan yuran dan geran pelancaran untuk prasekolah dan penjagaan kanak-kanak;
dan
▪▪ Menyediakan standard ECCE kebangsaan dan standard profesional guru prasekolah.
Literasi dan Numerasi
Screening (LINUS)
Program LINUS dalam GTP 1.0 mencapai kejayaan dalam penambahbaikan yang ketara dalam literasi
dan numerasi bahasa Malaysia. Dari kejayaan ini, GTP2.0 akan mengembangkan program ini untuk
literasi bahasa Inggeris.. Struktur program ini juga akan ditingkatkan untuk memastikan taksiran yang
lebih menyeluruh dan tekal untuk murid tahun 1 hingga Tahun 3. Selaras dengan ini, kohort fasilitator
LINUS, FASILinus akan dikembangkan.
High-performing Schools
(HPS)
Fokus tiga tahun akan datang adalah untuk mengekalkan standard kualiti yang tinggi semua sekolah
berprestasi tinggi. Semua sekolah ini hendaklah menggunakan hak membuat keputusan mereka
supaya boleh terus membuat inovasi dan menaikkan standard sekolah. Dalam GTP 2.0, matlamat yang
diinginkan adalah masih lagi mencapai 100 sekolah berprestasi tinggi.
BIDANG TUMPUAN GTP 2.0
GTP 2.o akan meneruskan tumpuan dalam lima bidang fokus daripada GTP 1.0 dengan penambahbaikan dalam tempoh tiga tahun akan datang.
Tiga bidang fokus akan ditambah, iaitu Pakej Kerjaya Pengetua/Guru Besar, Pakej Kerjaya Guru, dan peningkatan kemahiran guru bahasa Inggeris.
Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025
Lampiran VII: Inisiatif Pendidikan GTP 2.0
A-42
Bidang fokus Penambahbaikan dan inisiatif
Program Penambahbaikan
Sekolah dan Program
Transformasi Daerah
Kejayaan Program Penambahbaikan Sekolah dalam GTP 1.0 mengesahkan kepentingan mensasarkan
sekolah lemah dan menyediakan mereka dengan bantuan sokongan yang terancang untuk meningkat.
Usaha ini diteruskan dalam GTP 2.0 melalui Program Transformasi Daerah dengan memberi fokus
kepada pemeringkatan kuasa dan kebertanggungjawaban pihak JPN dan PPD. Mereka berada di barisan
hadapan dan paling hampir dengan pihak sekolah. Maka, mereka berada dalam kedudukan yang paling
baik untuk membantu sekolah. Inisiatif yang dirancang termasuk:
▪▪ Menyemak semula peranan JPN dan PPD melalui pengupayaan kuasa dan menjadikan mereka
bertanggungjawab untuk menyediakan bantuan kepada pihak sekolah;
▪▪ Membangunkan standard KPI di peringkat sekolah, daerah , negeri dan kebangsaan melalui
dashboard baharu dan senarai kedudukan; dan
▪▪ Mensasarkan intervensi kepada sekolah yang memerlukan. Sebagai contoh, meletakkan lebih ramai
jurulatih guru sepenuh masa di Pejabat Pelajaran Daerah bagi membantu guru. Dialog peningkatan
prestasi yang kerap di peringkat negeri, daerah dan sekolah akan diadakan bagi menanam disiplin
memantau, menyelesai masalah dan melakukan tindak susul terhadap inisiatif yang dijalankan.
PPD akan disokong melalui penambahan latihan dan sumber bagi memenuhi keperluan peranan baharu
sementara peluang disediakan untuk PPD berkongsi amalan terbaik masing-masing.
Pakej Kerjaya Pengetua Inisiatif Tawaran Baharu (New Deal) dalam GTP 1.0 yang memberikan ganjaran kepada pengetua dan
guru kanan sekolah berprestasi tinggi terbukti sebagai mekanisme yang berkesan bagi memotivasi dan
memberikan insentif kepada kepimpinan sekolah dan akan diteruskan dalam GTP 2.0. Inisatif berkaitan
perancangan penggantian bagi pengetua dan laluan pantas pengetua akan ditambah, terutamanya:
▪▪ Proses pemilihan pengetua akan dioptimakan dan dipendekkan bagi mengenalpasti pengganti kepada
pengetua yang akan bersara, sebaik-baiknya enam bulan sebelum tarikh persaraan;
▪▪ Pewujudan sistem berpusat bagi merekrut calon daripada satu kumpulan yang telah dinilai tahap
kesediaan mereka;
▪▪ Menilai semula insentif bagi menarik minat calon berkualiti ke sekolah luar bandar;
▪▪ Menyediakan sokongan bagi membantu transisi pengetua ke sekolah baharu; dan
▪▪ Menyediakan kriteria berasaskan kompetensi yang jelas sebagai asas untuk pemilihan, penilaian,
promosi dan pembangunan profesionalisme berterusan untuk pengetua.
Pakej kerjaya guru Melengkapkan dan memberikan ganjaran yang lebih baik kepada guru ke arah mencapai outcome murid yang
lebih tinggi kekal sebagai objektif utama. Inisiatif tambahan telah diperkenalkan dalam GTP 2.0, termasuk:
▪▪ Laluan baru berasaskan kompetensi bagi menyediakan peluang kerjaya yang menarik untuk guru,
termasuk laluan pantas kepada mereka yang berprestasi tinggi;
▪▪ Pembangunan satu instrumen pentaksiran bersepadu berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran,
menggabungkan elemen terbaik daripada lima instrumen pentaksiran sedia ada serta melibatkan
kemenjadian murid;
▪▪ Pelan induk pembangunan profesionalisme berterusan bagi menyediakan sokongan yang direka khas
untuk setiap guru;
▪▪ Standard baharu untuk pembangunan profesionalisme berterusan, standard kemasukan baharu dan
mekanisme pemantauan bagi tujuan pengambilan guru baharu, serta bantuan sepanjang kerjaya dan
penilaian guru.
Peningkatan kemahiran guru
bahasa Inggeris
Objektif fokus ini ialah untuk memperbaiki standard kecekapan bahasa Inggeris dalam kalangan murid
Malaysia dengan mempertingkatkan kaedah bahasa tersebut diajar di sekolah dan meningkatkan
kecekapan dan kemahiran guru bahasa Inggeris. Seterusnya, tahap kecekapan berbahasa Inggeris semua
guru bahasa Inggeris akan dinilai. Program pemulihan telah disediakan bagi melatih semula guru bahasa
Inggeris yang tidak mencapai standard kecekapan antarabangsa.